VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA
NAŠA ZNAČKA
VYBAVUJE
STUPAVA
tl2012-12-19kl1
p. Weinštuk
19.12.2012
Vážený zákazník,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Kataster verziu V.2012.1 so
zmenami popísanými v bode č.3.
1. Nainštalujte nový program WinCITY Kataster V.2012.1 až vtedy, keď budete mať:
•
nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Kataster verziu V.2011.0, príp. V.2009.1a
2. Postup preinštalácie (pre OS Windows):
1. Spustite si ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú mechaniku s CD.
2. Potvrďte preinst_kat_1201.exe. Inštalačný program určený na preinštaláciu programu sa Vás postupne spýta
na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kde si želáte program preinštalovať a na ostatné potrebné údaje.
3. O úspešnom ukončení preinštalácie budete informovaní – potvrďte tlačítko OK.
3. Zmeny v programe WinCITY Kataster verzia V.2012.1
1. poznámky k parcelám registra C, E a k stavbám na parcele – poznámky zostávajú k parcelám aj po
importe dát z Katastra ( na záznamoch parciel registra C a E a stavieb tlačidlo s obrázkom zápisníka )
2. prepojenie programu WinCITY Kataster ( ďalej Kataster ) a WinCITY Dane a odpady ( ďalej Dane a
odpady ) – na každej parcele registra C a E a stavbe na parcele ( na záznamoch parciel registra C a E a stavieb
tlačidlo s obrázkom programu Dane a odpady ) je možné si prekontrolovať, či parcela alebo stavba je priznaná
v programe Dane a odpady, či je zaplatená a či tu nie je prípadný rozdiel vo výmere v programe Kataster
a v programe Dane a odpady. Nastavenie cesty k programu Dane a odpady je v Servis-e -> v Prednastavení
3. v položke Vlastníci a Nájomcovia - je možné vyberať vlastníkov a tlačiť ich nehnuteľnosti iba pre jeden druh
pozemku
4. v položke Vlastníci a Nájomcovia - doplnená možnosť výberu viacerých vlastníkov s rovnakým IČO resp.
rodným číslom pomocou tlačidla s ikonou viacerých zaškrtávacích políčok
5. v položke Byty – prepojenie na LV, tlač LV s vlastníkmi bytov aj s podielom na bytoch a nebytových
priestoroch
6. možnosť pracovať v sieťovej verzii – prosím konzultovať s naším obchodným oddelením
7. sumarizácia výmier v prehľadoch pre intravilán, extravilán a celkovú výmeru
8. v Servise pribudla položka TOPSET online pomoc - cez vzdialený prístup Vám môžeme pomôcť
s Vašimi problémami, príp. vysvetliť priamo na Vašom počítači cez telefón požadované informácie. Vzdialený
prístup na Váš počítač môžeme využiť len po poskytnutí Vášho ID a hesla, ktoré nám cez telefón
poskytnete. Bezpečnosť Vašich dát na počítači nie je v žiadnom prípade ohrozená.
Ak by ste mali s prevodom na nový program WinCITY Kataster problémy, radi Vám poskytneme odbornú pomoc a
poradíme. Spojte sa prosím s technikom p. Róbertom Weinštukom, ktorý Vám bude k dispozícii počas pracovného
dňa na tel. č.: 02/65459 252, príp. 0905 / 897 110.
Táto aktualizácia programu WinCITY Kataster verzia V.2012.1 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami:
1) AVG ANTI-VIRUS, verzia 10.0.1430, vírusová databáza: 2637/5469
2) ESET NOD 32 ANTIVIRUS, verzia 5.2.9.12, vírusová databáza: 7808 (20121217)
3) AVAST Free Antivirus, verzia 7.0.1474, vírusová databáza: 121217-0
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom
Ing. Ján Vlček
Download

1. Nainštalujte nový program WinCITY Kataster V.2012.1 až