Aviation Ground Support Equipment - Design - Production - Maintenance & Export – Import
PALLET DOLLY
(CONTAINER TRAILER)
WITH FINGERS
VOZÍK NA PREPRAVU PALIET
(KONTAJNEROVÝ VOZÍK)
ˇ
S VÝLOZNÍKMI
LINEMA LP-50
LINEMA LP-50 Pallet dollies are suitable for transport of
ULD containers/pallets up to their maximum gross weight of
5 000 kg/11 023 lbs in regular operations, and 7 000 kg/15
432 lbs in intermittent operations. Operation mode “end
towing – side towing” The dolly is equipped with combination
of stops and guides to be able to transport ULD units up to
the base plate size of 2438 x 3175 mm
(96” x 125”).
Stops and guides for small containers are provided
optionally. The dolly has two (male) replaceable fingers on
the left hand side to be compatible with (female) docks of a
pallet transporter. Stops in the fingers are automatically
operated by the touch of transporter, but can be
independently operated by a foot pedal. Other stops are
directly operated by operator. The dollies are simple to
handle, and require minimum maintenance. Modular design
enables to reduce maintenance cost thanks to parts
unification within other LINEMA products - container dollies.
LP- 50 Pallet dollies are safe in operation, and meet all
IATA AHM requirements.
Vozíky LP- 50 sú určené na prepravu ULD - leteckých
paliet/kontajnerov do hmotnosti 5 000kg v štandardnej
prevádzke a nárazovo až 7 000kg. Prevádzkový mód - “end
loading – side towing”. Vozíky sú osadené zostavou zarážok
a vodiacich
prvkov
zabezpečujúcich
prepravu
ULD
paliet/kontajnerov do veľkosti ich základne
o rozmeroch
2438 x 3175mm (96”x125”). Zarážky a vodiace prvky pre malé
kontajnery sú operatívne nastaviteľné. Vozík má dva (samec)
odnímateľné výložníky na ľavej strane kompatibilné s (samica)
manipulačnými prvkami letiskového dopravníka paliet. Zarážky
na výložníkoch sú ovládané automaticky, dotykom a tlakom
prepravníka, ale môžu byť ovládané nezávisle nožným
pedálom. Ďalšie zarážky ovláda priamo obsluha. Obsluha
vozíku je jednoduchá a vyžaduje minimálnu údržbu. Modulová
konštrukcia umožňuje zníženie nákladov na údržbu vďaka
unifikácii jej konštrukčných prvkov s prvkami ostaných
produktov LINEMA. Vozíky LP-50 sú bezpečné v prevádzke a
spĺňajú všetky požiadavky IATA AHM.
Zapísaná v obchodnom registri SR/ Registred in Comercial Register of the Slovak Republic in: Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro., vložka 17863/R
Adresa/Address :
911 32 Trenčín, Súvoz 1
Slovak Republic
IČ/ Reg.No.: 36783781
IČ DPH/V.A.T. No.: SK 2022389380
Web: www.linemask.sk
Tel. : +421 903 248 602
Fax : +421 322 814 222
E-mail: [email protected]
Aviation Ground Support Equipment - Design - Production - Maintenance & Export – Import
Capacity parameters
Výkonové parametre
LP-50
Weight approx.
Weight capacity
standard/intermittent
Towing speed
Suitable for containers –
standard
Suitable for containers –
optionally
Suitable for pallets
Kg
1 160
Hmotnosť približná
Kg
5 000 / 7 000
Nosnosť
km/h
25
LD-4/LD-8, LD-6/LD-11, LD-7/LD26/ LD-29, LD-36/LD-39
Prepravná rýchlosť
Vhodné pre kontajnery –
štandard
Vhodné pre kontajnery –
alternatívne
Vhodné pre palety
Parameters
Parameters
2 x LD-1/LD-3
Parameters
2438 x 3175/96” x 12,5”
LINEMA SK reserves the right to change specifications and dimensions
without prior notice due to our policy to continuously improve and develop
our products
LINEMA SK si vyhradzuje právo na zmeny technických parametrov
z dôvodu optimalizácie a vylepšovania produktov.
Zapísaná v obchodnom registri SR/ Registred in Comercial Register of the Slovak Republic in: Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro., vložka 17863/R
Adresa/Address :
911 32 Trenčín, Súvoz 1
Slovak Republic
IČ/ Reg.No.: 36783781
IČ DPH/V.A.T. No.: SK 2022389380
Web: www.linemask.sk
Tel. : +421 903 248 602
Fax : +421 322 814 222
E-mail: [email protected]
Download

LINEMA LP-50 - linemask.sk