Drobné ovocie, vinič, čučoriedky
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
Bluecrop, Berkeley
Darrow
stredne dozr.
Patriot
neskorá
Spartan
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 20/30 cm
North Country
nízka, skorá
Sunshine Blue-neopadavá
Polaris
skorá
ČUČORIEDKA NOVINKA kontajnerovaná, 10/15 cm
Pink Lemonade – ružové plody
cena 4,69 €
skorá
skorá
cena 4,89 €
dlhá doba zberu
cena 2,99 €
neskorá
Vyobrazenie a popis ponúkaných kultivarov nájdete na našej stránke www.crz .sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov vrátane
výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Download

Drobné ovocie, vinič, čučoriedky - Centrum rozvoja záhradníctva