Objednávka
Číslo objednávky:
Dátum:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 NITRA
299/4500035065
16.02.2015
EQUILIBRIA, s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
SK
IČO: 00157716, DIČ: 2021246590, IČ DPH: SK2021246590
_________________________________________________________________________________________
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Číslo dodávateľa: 103299
IČO: 36582051, IČ DPH: SK2021853317
Kontaktná osoba: Mgr. Viera REŽOVÁ
Referent(ka) dodávateľa:
Tel./Fax: 037/6408 502
Telefón/Fax: 055/62 33 755
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Naša
značka:
ŽIADATEĽ
značka:
_____________________________________________Vaša
____________________________________________
Adresa fakturácie:
Adresa dodania:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
Filozofická fakulta
949 74 NITRA
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Štefánikova 67
949 74 Nitra
_________________________________________________________________________________________
Predpokladaný
dátum dodania: Deň 20.03.2015
_________________________________________________________________________________________
Dodacie podmienky:
Platobné podmienky:
Mena EUR
_________________________________________________________________________________________
Čislo
zmluvy: ZML-2013-1/1776-1776:191006
_________________________________________________________________________________________
Položka Popis položky
Číslo materiálu
Obj.množstvo
MJ Jed.cena bez DPH
Cena položky bez DPH
_________________________________________________________________________________________
00010
Tlač monografie
200
Kus
6,12
1.224,00
K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku
formát: A5
vnútro: 176 strán, z toho 24 strán farebných:
145,146,147,148,150,151,153,154,156,158,160,161,163,164,165,166,167,
168,169,170,171,172,174,175; papier 80g BO
obálka: farebnosť 4+0, 160g NPL, povrchová úprava lamino matné
väzba: V8 (tvrdá) lacetka nie
(5417)
_________________________________________________________________________________________
Celková cena bez DPH
1.224,00 EUR
Hodnota DPH
10 %
122,40 EUR
Celková cena s DPH
1.346,40 EUR
..............................................................
Ing. Alojzia Kováčová, PhD.
kvestor UKF v Nitre
_________________________________________________________________________________________
Bankové spojenie:
Banka:
Účet:
Názov:
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
Download

priloha.pdf Veľkosť