ČESKÉ VODOVODNÍ BATERIE
7 LET ZÁRUKA
OBSAH
VODOVODNÍ BATERIE
VODOVODNÉ BATÉRIE
METALIA 55
METALIA 56
Sprchové podomítkové boxy
METALIA 57
TITANIA Iris
TITANIA Lux
TITANIA Massive
TITANIA Techno
TITANIA Retro
NOBLESS Oval
NOBLESS Trial
NOBLESS Eliptic
NOBLESS Kvadro
LA TORRE Studio
LA TORRE Dado
LA TORRE Split
LA TORRE Classic
LA TORRE Tower 3000
LA TORRE Maxima
LA TORRE Starlight
LA TORRE Galaxy
LA TORRE Ki - Tech
LA TORRE Tower Tech
FERRO - Smile
FERRO - Capri
FERRO - Monza
FERRO - Padwa
FERRO - Ancona
FERRO - Veneto
FERRO - Genova
FERRO - Torino
TERMOSTATICKÉ BATERIE
TERMOSTATICKÉ BATÉRIE
Aqualight
Aquamat
Quark
Smart
ZAHRADNÍ PROGRAM
ZAHRADNÝ PROGRAM
KOUPELNOVÉ DOPLÒKY
KÚPE¼ÒOVÉ DOPLNKY
NOVATORRE 1
NOVATORRE Drátìný program
NOVATORRE 2
4-5
6
7
8-9
10
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
15
16
17
18
18
19
19
20
21
22
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
NOVATORRE 3
NOVATORRE 4
NOVATORRE 5
NOVATORRE 8
NOVATORRE 9
NOVATORRE 10
NOVATORRE 11
NOVATORRE 12
FERRO Audrey
FERRO Bambus
Merlin
Mephisto
Orfeus
Hotelový program
Hygienický program
Hotelový a invalidní program
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
41
42
42
43
43
OTOPNÁ TÌLESA
VYKUROVACIE TELESÁ
Otopná tìlesa
44
Koupelnové doplòky na otopná tìlesa 45
SPRCHOVÝ PROGRAM
Sprchové růžice a minisety
Posuvné držáky sprchy a sety
Držáky sprchy
Sprchové soupravy
Pevné sprchy
Ramena k pevným sprchám
Sprchové hadice
46
47
47
48
48
49
49
WC SEDÁTKA
WC sedátka Prestige
WC sedátka Kandre
50
51
Kuchyòské døezy
Kuchyòské drezy
52 - 53
Kuchyòské baterie
Kuchyòské batérie
54 - 55
27
28 - 29
30
31
UVEDENÉ CENY CZK JSOU VÈETNÌ 21% DPH
UVEDENÉ CENY EUR SÚ VRÁTANE 20% DPH.
METALIA 55
55001,0
rozteè: 100 mm, 150 mm
rozstup: 100 mm , 150 mm
ovládací páka:
• kovová plná
• kovová s otvorem
• lékařská páka
ovládacia páka:
• kovová plná
• kovová s otvorom
• lekárska páka
povrchová úprava:
• chrom
• bílá - chrom
• chrom - satino
povrchová úprava:
• chróm
• biela - chróm
• chróm satino
prodloužená záruka
pred žená záruka
55001/1,0
1 349 Kč
53,52 €
NÁŠ TIP
55005/1,0
999 Kč
39,94 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
55011,0
999 Kč
39,94 €
1 399 Kč
55,97 €
55011,1
1 499 Kč
59,95 €
na studenou vodu /
na studenú vodu
55020,0
55020/1,0
1 799 Kč
71,95 €
55024,0
1 598 Kč
63,41 €
55030,0
satino
100 mm
55031,0
1 598 Kč
63,41 €
55020/1,1
1 499 Kč
59,95 €
100 mm
150 mm
1 799 Kč
71,95 €
100 mm
55035,0
1 598 Kč
63,41 €
55024/1,9
1 598 Kč
63,41 €
100 mm
55034,0
1 598 Kč
63,41 €
55024/1,0
1 799 Kč
71,95 €
150 mm
150 mm
bílá / biela
1 699 Kč
67,97 €
150 mm
100 mm
bílá / biela
150 mm
55037,0
1 999 Kč
79,97 €
55037/1,0
1 799 Kč
71,95 €
100 mm
55073,0
2 299 Kč
91,97 €
55075,0
100 mm
55073/1,0
2 099 Kč
83,95 €
55075/1,0
1 999 Kč
79,97 €
100 mm
55060,0
55064,0
1 598 Kč
63,41 €
2 499 Kč
99,12 €
150 mm
100 mm
55060,9
55060/1,0
1 598 Kč
63,41 €
1 898 Kč
75,94 €
1 399 Kč
55,97 €
satino
150 mm
150 mm
100 mm
55032,0
1 898 Kč
75,94 €
150 mm
100 mm
55065,0
55061,9
1 598 Kč
63,41 €
55061/1,0
1 898 Kč
75,94 €
1 399 Kč
55,97 €
55065/1,0
1 399 Kč
55,97 €
100 mm
100 mm
4
100 mm
150 mm
satino
150 mm
METALIA 55
55070,0
NÁŠ TIP
55070/1,0
1 699 Kč
67,97 €
55070,9
1 399 Kč
55,97 €
150 mm
150 mm
1 699 Kč
67,97 €
100 mm
lékařská páka
lekárská páka
55076,0
1 699 Kč
67,97 €
1 898 Kč
75,94 €
1 999 Kč
79,97 €
1 598 Kč
63,41 €
55074,0
55070,1
55074,9
55070/T,0
1 598 Kč
63,41 €
1 898 Kč
75,94 €
satino
150 mm
150 mm
bez ramene
55074/T,0
55070L,0
1 999 Kč
79,97 €
satino
150 mm
100 mm
55077,0
55081,0
1 699 Kč
67,97 €
1 748 Kč
69,36 €
1 499 Kč
59,95 €
2 499 Kč
99,12 €
teleskop.
100 mm
55014,0
55013,0
55081,9
1 999 Kč
79,97 €
150 mm
150 mm
100 mm
satino
teleskop.
55014,9
1 999 Kč
79,97 €
55091,0
1 399 Kč
55,97 €
satino
55091,9
55091,1
1 799 Kč
71,95 €
1 598 Kč
63,41 €
bílá / biela
satino
55096,0
1 399 Kč
55,97 €
55096,9
55062/1,0
1 799 Kč
71,95 €
55091L,0
1 598 Kč
63,41 €
lékařská páka
lekárská páka
55066/1,0
1 399 Kč
55,97 €
1 399 Kč
55,97 €
55045,0
5 499 Kč
218,16 €
satino
100 mm
150 mm
m
55046,0
55047,0
5 499 Kč
218,16 €
5 499 Kč
218,16 €
Trojotvorové beztlakové baterie
55092,0
1 799 Kč
71,95 €
55097,0
55049,0
55048,0
5 999 Kč
239,95 €
4 999 Kč
198,97 €
55050R,0
1 799 Kč
71,95 €
55050,0
1 099 Kč
43,97 €
1 799 Kč
71,95 €
5
METALIA 56
56001,0
1 898 Kč
75,94 €
56020/1,0
2 299 Kč
91,97 €
56060,0
1 999 Kč
79,97 €
56001/1,0
NÁŠ TIP
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
ovládací páka:
• kovová
ovládacia páka:
• kovová
typ kartuše:
• klasická
• eco katruše
Typ kartuše:
• klasická
• eco kartuš
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 7 let
záruka 7 rokov
56011,0
1 699 Kč
67,97 €
56020,0
1 898 Kč
75,94 €
2 799 Kč
111,02 €
56096,0
56091,0
56050,0
2 799 Kč
111,02 €
2 899 Kč
115,01 €
56060/1,0
56070,0
1 598 Kč
63,41 €
56050R,0
1 699 Kč
67,97 €
2 599 Kč
103,10 €
56081,0
56070/A,0
2 299 Kč
91,97 €
2 599 Kč
103,10 €
2 499 Kč
99,12 €
teleskop.
56045,0
5 999 Kč
239,95 €
50046,0
50047,0
5 999 Kč
239,95 €
5 999 Kč
239,95 €
56501,0
2 998 Kč
118,94 €
výška 330 mm
50049,0
5 999 Kč
239,95 €
50048,0
5 999 Kč
239,95 €
56713,0
56345,0
2 998 Kč
118,94 €
5 299 Kč
211,97 €
ožnosť z meny
kartuše za enu štan ar nej
56015,0
2 799 Kč
111,02 €
6
ožnost z m ny
kartuše za enu stan ar ní
Sprchové podomítkové boxy METALIA
prodloužená záruka
záruka 7 let
pred žená záruka
záruka 7 rokov
Snadná instalace.
Jednoduchá inštalácia.
BOX 050
BOX 050R
1 999 Kč
79,97 €
2 899 Kč
115,01 €
Montážní bo
s podomítkovou baterií
Montážní bo
s podomítkovou baterií
s přepínačem
KRYT 0050R A
KRYT 0050R C
KRYT 0050 A
KRYT 0050 C
KRYT 0050 D
KRYT 0050 F
KRYT 0050R D
KRYT 0050R F
P/55050
P/56050
P/57050
P/91050
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
249 Kč
9,94 €
299 Kč
11,95 €
399 Kč
15,94 €
METALIA 55
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
METALIA 56
119 Kč
4,75 €
59 Kč
2,35 €
ÚÈINNÝ A BEZPEÈNÝ
ÈISTIÈ NEÈISTOT
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
METALIA 57
TITANIA LUX
Úèinný a bezpeèný èistiè na odstraòování vodního kamene a neèistot
z vodovodních baterií, koupelnových doplòkù apod.
Nepoškozuje chrom.
Úèinný a bezpeèný èistiè na odstraòovanie vodného kameòa
a neèistôt z vodovodných batérií, kúpelòových doplnkov apod.
Nepoškodzuje chróm.
METALIA 57
57001,0
rozteè: 100 mm, 150 mm
rozstup: 100 mm , 150 mm
ovládací páka:
• kovová
ovládacia páka:
• kovová
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
57001/1,0
1 598 Kč
63,94 €
NÁŠ TIP
57002,0
1 448 Kč
57,46 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
57011,0
57002/1,0
1 699 Kč
67,97 €
1 699 Kč
67,97 €
1 549 Kč
61,44 €
výška 150 mm
výška 120 mm
57020,0
2 199 Kč
87,94 €
150 mm
57024,0
2 099 Kč
83,95 €
100 mm
57060/1,0
57060,0
1 699 Kč
67,97 €
150 mm
57020/1,0
1 999 Kč
79,97 €
1 898 Kč
75,94 €
150 mm
150 mm
57065/1,0
1 499 Kč
59,95 €
100 mm
57024/1,0
1 898 Kč
75,94 €
100 mm
57050,0
57070/1,0
1 598 Kč
63,94 €
57074/1,0
57065,0
1 699 Kč
67,97 €
100 mm
57050R,0
1 298 Kč
51,94 €
1 999 Kč
79,97 €
1 499 Kč
59,95 €
57070,0
1 999 Kč
79,97 €
150 mm
57074,0
1 898 Kč
75,94 €
150 mm
bez ramene
100 mm
bez ramene
100 mm
57037/1,0
1 799 Kč
71,95 €
57345,0
5 099 Kč
203,95 €
57045,0
5 999 Kč
239,95 €
57047,0
5 999 Kč
239,95 €
8
57048,0
5 999 Kč
239,95 €
100 mm
57046,0
5 999 Kč
239,95 €
57049,0
5 999 Kč
239,95 €
METALIA 57
57115,0
57091,0
1 999 Kč
79,97 €
57096,0
57014,0
2 798 Kč
111,94 €
1 898 Kč
75,94 €
1 999 Kč
79,97 €
se sklápěcím
ramenem
so sklápacím
ramenom
57081,0
2 499 Kč
99,12 €
57221,0
2 998 Kč
119,95 €
57220,0
2 998 Kč
119,95 €
teleskop.
METALIA 57 - termostatické baterie
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
typ kartuše:
• termostatická
typ kartuše:
• termostatická
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
NÁŠ TIP
záruka 7 let
záruka 7 rokov
57920/1,0
3 298 Kč
131,95 €
57960/1,0
57921/1,0
3 298 Kč
131,95 €
2 899 Kč
115,97 €
57961/1,0
2 899 Kč
115,97 €
9
TITANIA Iris
rozteè: 100 , 150 mm
rozstup: 100 , 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
IRIS
záruka 5 let
záruka 5 rokov
92002,0
92001,0
92001/1,0
749 Kč
29,71 €
599 Kč
23,95 €
92011,0
499 Kč
19,78 €
92005,0
599 Kč
23,95 €
449 Kč
17,81 €
kovová výpus
studená voda
92096,0
92091,0
599 Kč
23,95 €
92014,0
599 Kč
23,95 €
92070/1,0
1 049 Kč
41,62 €
92060/1,0
739 Kč
29,33 €
599 Kč
23,95 €
92064/1,0
92070,0
599 Kč
23,95 €
92070/T,0
92076,0
699 Kč
27,94 €
92074,0
739 Kč
29,33 €
92075/1,0
699 Kč
27,94 €
150 mm
150 mm
699 Kč
27,94 €
150 mm
150 mm
150 mm
92074/T,0
699 Kč
27,94 €
100 mm
100 mm
739 Kč
29,33 €
nástěnná bez ramene
150 mm
92024/1,0
92020/1,0
629 Kč
24,96 €
1 049 Kč
41,62 €
100 mm
92071/1,0
1 049 Kč
41,62 €
100 mm
100 mm
150 mm
92007,0
449 Kč
17,81 €
449 Kč
17,81 €
studená voda
10
92006,0
92008,0
449 Kč
17,81 €
studená voda
studená voda
TITANIA Lux
91001,0
1 049 Kč
41,62 €
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
typ kartuše:
• klasická
• eco katruše
typ kartuše:
• klasická
• eco katruš
prodloužená záruka
pred žená záruka
91002,0
LUX
záruka 5 let
záruka 5 rokov
91001/1,0
1 349 Kč
53,52 €
91011,0
999 Kč
39,94 €
1 148 Kč
45,55 €
kovová výpus
91050,0
1 499 Kč
59,95 €
91050R,0
91070,0
2 799 Kč
111,02 €
1 399 Kč
55,49 €
91060/1,0
1 099 Kč
43,58 €
91020/1,0
1 499 Kč
59,95 €
91081,0
1 699 Kč
67,39 €
91096,0
91091,0
999 Kč
39,94 €
999 Kč
39,94 €
teleskop.
ožnost z m ny
ožnosť z meny
kartuše za enu stan ar ní
kartuše za enu štan ar nej
11
TITANIA Massive
94001,0
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
94001/1,0
1 249 Kč
49,54 €
94060/1,0
1 399 Kč
55,49 €
94020/1,0
1 499 Kč
59,95 €
záruka 5 let
záruka 5 rokov
94011,0
1 150Kč
45,60 €
94070,0
MASSIVE
1 298 Kč
51,94 €
94091,0
1 448 Kč
57,46 €
1 699 Kč
67,39 €
TITANIA Techno
95001,0
95001/1,0
1 150 Kč
45,60 €
999 Kč
39,94 €
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
95011,0
záruka 5 let
záruka 5 rokov
95020/1,0
1 150 Kč
45,60 €
1 399 Kč
55,97 €
95070,0
95060/1,0
1 598 Kč
63,41 €
1 298 Kč
45,98 €
95091,0
1 349 Kč
53,52 €
12
TECHNO
TITANIA Retro I
99001/1,0
rozteè: 100, 150 mm
rozstup: 100, 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
keramické ventily
keramické ventily
záruka 5 let
záruka 5 rokov
99005,0
999 Kč
39,94 €
549 Kč
21,79 €
99006,0
348 Kč
13,82 €
99020/1,0
99070/T,0
799 Kč
31,97 €
150 mm
1 298 Kč
51,50 €
100 mm
749 Kč
29,71 €
398 Kč
15,94 €
99060/1,0
99037/1,0
1 049 Kč
41,62 €
150 mm
99013,0
99007,0
849 Kč
33,70 €
150 mm
99074/T,0
849 Kč
33,70 €
100 mm
99064/1,0
799 Kč
31,97 €
100 mm
99024/1,0
1 049 Kč
41,62 €
100 mm
TITANIA Retro II
99101/1,0
rozteè: 100, 150 mm
rozstup: 100, 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
keramické ventily
keramické ventily
záruka 5 let
záruka 5 rokov
99105,0
999 Kč
39,94 €
599 Kč
23,95 €
99106,0
99107,0
399 Kč
15,94 €
99120/1,0
1 249 Kč
49,54 €
150 mm
99137/1,0
1 399 Kč
55,49 €
100 mm
99124/1,0
1 249 Kč
49,54 €
100 mm
99113,0
549 Kč
21,79 €
949 Kč
39,94 €
99170/T,0
99160/1,0
999 Kč
39,94 €
150 mm
899 Kč
35,95 €
150 mm
99174/T,0
999 Kč
39,94 €
100 mm
99164/1,0
899 Kč
35,95 €
100 mm
13
NOBLESS Oval
32001,0
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
32020/1,0
2 998 Kč
119,95 €
32001/1,0
1 999 Kč
79,97 €
OVAL
1 898 Kč
75,31 €
32050,0
1 799 Kč
71,38 €
32050R,0
1 999 Kč
79,97 €
32011,0
2 499 Kč
99,12 €
32060/1,0
2 599 Kč
103,10 €
32481,0
4 698 Kč
186,38 €
32501,0
32713,0
32714,0
2 998 Kč
119,95 €
2 899 Kč
115,01 €
1 999 Kč
79,97 €
NOBLESS Trial
34001,0
1 999 Kč
79,97 €
34050R,0
1 999 Kč
79,97 €
14
34001/1,0
1 898 Kč
75,31 €
34061/1,0
2 599 Kč
103,10 €
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
34011,0
TRIAL
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
34020/1,0
2 499 Kč
99,12 €
34050,0
2 998 Kč
119,95 €
34713,0
2 899 Kč
115,01 €
1 799 Kč
71,38 €
34481,0
3 998 Kč
159,94 €
NOBLESS Eliptic
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
33001,0
33001/1,0
33011,0
33020/1,0
33050R,0
33060/1,0
33481,0
33713,0
1 999 Kč
79,97 €
1 999 Kč
79,97 €
1 898 Kč
75,31 €
1 799 Kč
71,38 €
2 099 Kč
83,28 €
2 998 Kč
119,95 €
1 999 Kč
79,97 €
ELIPTIC
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
33050,0
1 699 Kč
67,39 €
1 999 Kč
79,97 €
NOBLESS Kvadro
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
35001,0
35001/1,0
35011,0
35050R,0
35060/1,0
35481,0
1 999 Kč
79,97 €
1 999 Kč
79,97 €
1 898 Kč
75,31 €
1 799 Kč
71,38 €
2 099 Kč
83,28 €
2 998 Kč
119,95 €
35020/1,0
1 999 Kč
79,97 €
KVADRO
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
35050,0
1 699 Kč
67,39 €
35713,0
1 999 Kč
79,97 €
15
Studio
31001,0
2 998 Kč
119,95 €
31011,0
3 499 Kč
138,82 €
31020,0
4 999 Kč
199,97 €
vanová
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
31020/1,0
31050,0
31045,0
3 998 Kč
159,94 €
1 999 Kč
79,97 €
5 999 Kč
239,95 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
31050R,0
31200,0
3 199 Kč
126,91 €
4 199 Kč
166,56 €
umyvadlová
vanová
Dado
20001,5
4 199 Kč
165,56 €
výška 146 mm
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• černá - chrom
povrchová úprava:
• čierna - chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
20005,5
20011,5
4 999 Kč
198,29 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
20020,5
4 999 Kč
198,29 €
20060,5
9 999 Kč
396,67 €
7 999 Kč
319,97 €
výška 163 mm
Split
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
5113,0
5081,0
2 998 Kč
119,95 €
3 999 Kč
159,94 €
teleskop.
16
záruka 7 let
záruka 7 rokov
5115,0
3 999 Kč
159,94 €
sklápěcí rameno
Classic
8001,0
8011,0
8070,0
8113,0
2 799 Kč
111,02 €
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
• chrom - zlato
• bílá - zlato
povrchová úprava:
• chróm
• chróm - zlato
• biela - zlato
keramické ventily
keramické ventily
prodloužená záruka
pred žená záruka
8020,0
2 799 Kč
111,02 €
1 999 Kč
79,97 €
8045,0
4 499 Kč
178,46 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
8060,0
7 999 Kč
319,97 €
2 998 Kč
119,95 €
2 499 Kč
99,12 €
Tower 3000
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
3045,0
5 999 Kč
239,95 €
3001,0
2 499 Kč
99,12 €
3060,0
2 998 Kč
119,95 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
3050,0
3050R,0
1 598 Kč
63,94 €
2 799 Kč
111,02 €
3020,0
3011,0
3 699 Kč
146,74 €
2 499 Kč
99,12 €
3070,0
2 998 Kč
119,95 €
teleskop.
3081,0
3 799 Kč
150,72 €
3091,0
2 499 Kč
99,12 €
3113,0
2 698 Kč
107,04 €
17
Maxima
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
7070,0
7045,0
3 298 Kč
130,85 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
7020,0
5 699 Kč
226,08 €
3 998 Kč
159,94 €
7001,0
7081,0
2 799 Kč
111,02 €
4 698 Kč
186,38 €
teleskop.
7050,0
1 898 Kč
75,31 €
7050R,0
7060,0
2 799 Kč
111,02 €
3 599 Kč
142,75 €
7101,0
3 599 Kč
142,75 €
7011,0
2 998 Kč
118,94 €
Starlight
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
10001,00
10011,00
2 698 Kč
107,04 €
2 698 Kč
107,04 €
10045,00
5 798 Kč
230,02 €
10020,00
3 799 Kč
150,72 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
10050,00
10050R,00
1 898 Kč
75,31 €
2 998 Kč
119,95 €
10060,00
3 298 Kč
130,85 €
teleskop.
10070,00
3 298 Kč
130,85 €
teleskop.
10113,00
2 998 Kč
119,95 €
10631,00
10181,00
3 799 Kč
150,72 €
18
aterie Starli t jsou vybaveny spo í ími voupolo ov mi kartušemi
atérie Starli t sú vybavené sporia imi vojpolo ov mi kartušami
10191,00
2 599 Kč
103,10 €
5 099 Kč
202,27 €
se sprc ou
10781,00
5 999 Kč
239,95 €
Galaxy
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
typ kartuše:
• eco katruše
Typ kartuše:
• eco kartuš
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
13060,0
13020,0
2 998 Kč
119,95 €
3 799 Kč
150,72 €
13001,0
2 499 Kč
99,12 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
13045,0
5 699 Kč
226,08 €
13011,0
2 499 Kč
99,12 €
13050,0
13050R,0
1 799 Kč
71,38 €
13070,0
3 099 Kč
122,93 €
3 199 Kč
126,91 €
teleskop.
13081,0
3 799 Kč
150,72 €
13091,0
2 399 Kč
95,18 €
13113,0
13631,0
5 299 Kč
210,19 €
se sprc ou
2 799 Kč
111,02 €
aterie ala y jsou vybaveny spo í ími voupolo ov mi kartušemi
atérie ala y sú vybavené sporia imi vojpolo ov mi kartušami
19
Tower Tech
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
12045,0
12020,0
6 999 Kč
279,94 €
12001,0
záruka 7 let
záruka 7 rokov
6 999 Kč
279,94 €
12631,0
12011,0
3 999 Kč
158,64 €
6 299 Kč
249,89 €
se sprc ou
3 999 Kč
158,64 €
12060,0
5 399 Kč
214,18 €
12050R,0
2 998 Kč
119,95 €
12611,0
4 398 Kč
174,48 €
12141,0
12050,0
2 399 Kč
95,18 €
12950,0
13 998 Kč
555,31 €
termostatická
12200,0
2 698 Kč
107,04 €
3 499 Kč
138,82 €
12144/20,0
12144/10,0
999 Kč
39,65 €
999 Kč
39,65 €
čtyřcestný ventil
12081,0
6 398 Kč
253,82 €
12181,0
5 999 Kč
237,98 €
teleskopic.
teleskopic.
5 599 Kč
222,10 €
5 499 Kč
218,16 €
12920/1,0
8 999 Kč
356,98 €
teleskopic.
termostatická
termostatická
12 999 Kč
516,66 €
12501TC,0
5 499 Kč
218,16 €
20
12481,0
teleskopic.
12960/1,0
9 999 Kč
396,67 €
12781,0
12101,0
12713,0
4 499 Kč
178,46 €
Smile
71001,0
rozteè: 100, 150 mm
rozstup: 100, 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
71001/1,0
799 Kč
31,97 €
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
71011,0
699 Kč
27,94 €
899 Kč
35,66 €
71060,0
999 Kč
39,94 €
71020,0
1 199 Kč
47,95 €
150 mm
71024,0
150 mm
71064,0
1 199 Kč
47,95 €
999 Kč
39,94 €
71070,0
999 Kč
39,94 €
100 mm
100 mm
71076,0
999 Kč
39,94 €
71077,0
999 Kč
39,94 €
150 mm
150 mm
100 mm
.
71091,0
899 Kč
35,66 €
71096,0
799 Kč
27,94 €
21
Capri
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
76011,0
76001,0
1 999 Kč
79,97 €
76061/1,0
1 799 Kč
71,38 €
76020/1,0
1 999 Kč
79,97 €
1 999 Kč
79,97 €
76501,0
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
76713,0
2 998 Kč
119,95 €
2 499 Kč
99,12 €
Monza
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
77050RX,0
77011,0
77001,0
3 199 Kč
126,91 €
2 099 Kč
83,28 €
1 999 Kč
79,97 €
77020/1,0
2 998 Kč
119,95 €
77060/1,0
2 499 Kč
99,12 €
77713,0
77501,0
2 399 Kč
95,18 €
22
2 399 Kč
95,18 €
Padwa
73001,0
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom 72 .0
• PVD povrch podobný nerezi
72 .45
povrchová úprava:
• chróm 72 .0
• PVD povrch podobný nerezu
72 .45
prodloužená záruka
pred žená záruka
73011,0
1 699 Kč
67,39 €
73045,0
73020/1,0
1 799 Kč
71,38 €
1 499 Kč
59,47 €
73045,45
2 299 Kč
91,20 €
2 199 Kč
87,22 €
2 599 Kč
103,10 €
2 099 Kč
83,28 €
73060/1,45
73081,0
1 598 Kč
63,41 €
73070,45
4 499 Kč
179,95 €
73020/1,45
73076,0
73070,0
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
73061/1,0
3 999 Kč
159,94 €
1 999 Kč
79,97 €
73011,45
73001,45
1 598 Kč
63,41 €
rozteè: 150 mm
1 999 Kč
79,97 €
1 898 Kč
75,31 €
73091,0
1 699 Kč
67,39 €
73076,45
2 099 Kč
83,28 €
73081,45
73091,45
2 499 Kč
99,12 €
2 099 Kč
83,28 €
Ancona
72001,0
1 199 Kč
47,95 €
72011,0
1 399 Kč
55,97 €
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
72020,0
1 699 Kč
67,39 €
72081,0
72070,0
1 399 Kč
55,97 €
rozteè: 150 mm
72076,0
1 399 Kč
55,97 €
1 699 Kč
67,39 €
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
72060,0
1 448 Kč
57,46 €
72091,0
999 Kč
39,94 €
23
Veneto
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
Sna né išt ní
a ké istenie
75001,0
1 598 Kč
63,41 €
75011,0
1 699 Kč
67,39 €
75020/1,0
1 999 Kč
79,97 €
75061/1,0
75501,0
1 699 Kč
67,39 €
2 998 Kč
119,95 €
75713,0
2 399 Kč
95,18 €
aterie eneto jsou vybaveny spo í ími voupolo ov mi kartušemi
atérie eneto sú vybavené sporia imi vojpolo ov mi kartušami
Genova
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
Sna né išt ní
a ké istenie
74001,0
1 799 Kč
71,38 €
74011,0
1 799 Kč
71,38 €
74020/1,0
2 299 Kč
91,20 €
74061/1,0
74101,0
1 898 Kč
75,31 €
74781,0
2 799 Kč
111,02 €
2 998 Kč
119,95 €
aterie enova jsou vybaveny spo í ími voupolo ov mi kartušemi
atérie enova sú vybavené sporia imi vojpolo ov mi kartušami
Torino
78001,0
1 999 Kč
79,97 €
24
78004,0
2 399 Kč
95,18 €
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
78011,0
2 199 Kč
87,22 €
78020/1,0
2 998 Kč
119,95 €
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
78060/1,0
2 799 Kč
111,02 €
78713,0
2 998 Kč
119,95 €
Aqualight - termostatické baterie
rozteè: 120 mm, 150 mm
rozstup: 120 mm, 150 mm
typ kartuše:
• termostatická
typ kartuše:
• termostatická
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
2520/1,0
záruka 2 roky
2560/1,0
2 799 Kč
111,02 €
2564/1,0
1 999 Kč
79,97 €
1 999 Kč
79,97 €
150 mm
150 mm
120 mm
Aquamat - termostatické baterie
rozteè: 120 mm, 150 mm
rozstup: 120 mm, 150 mm
typ kartuše:
•termostatická
typ kartuše:
• termostatická
povrchová úprava:
•chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
2613,0
4 199 Kč
166,56 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
2611,0
2601,0
2670,0
4 199 Kč
166,56 €
4 199 Kč
166,56 €
2 998 Kč
119,95 €
150 mm
2650R,0
2650,0
2620/1,0
6 999 Kč
279,94 €
sprc ová
3 999 Kč
159,94 €
2650RX,0
7 999 Kč
319,97 €
2651,0
7 999 Kč
319,97 €
s cestným
ventitem
s cestným
ventitem
5 299 Kč
210,19 €
termostat
150 mm
2664/1,0
2 698 Kč
107,04 €
2660/1,0
2661/1,0
2 698 Kč
107,04 €
2 998 Kč
119,95 €
150 mm
150 mm
orní vývod
120 mm
Øez termostatickou baterií:
sítko + zpìtný
ventil
vstup teplé vody
snímání teploty
termostatická
kartuše
vstup studené
vody
sítko + zpìtný
ventil
ovládání prùtoku
vody
keramická kartuše
Termostatické baterie série
Metalia 57 najdete na stranì 9.
Termostatické batérie série
Metalia 57 nájdete na strane 9.
smíchaná voda
pøepínaè
výstup smíchané
vody
nastavení teploty
výstupní vody
štìrbina
pro vstup studené vody
štìrbina
pro vstup teplé vody
25
Quark - termostatické baterie
rozteè: 120 mm, 150 mm
rozstup: 120 mm , 150 mm
typ kartuše:
• termostatická
typ kartuše:
• termostatická
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
2211,0
2201,0
2220/1,0
2260/1,0
3 999 Kč
159,94 €
3 999 Kč
159,94 €
záruka 7 let
záruka 7 rokov
4 398 Kč
174,48 €
2 698 Kč
107,04 €
2313,0
4 199 Kč
166,56 €
150 mm
2221/1,0
2251,0
2250,0
3 399 Kč
134,83 €
150 mm
2 698 Kč
107,04 €
4 599 Kč
182,45 €
2264/1,0
2270,0
2 698 Kč
107,04 €
termostat
3 499 Kč
138,82 €
120 mm
150 mm
150 mm
Smart - termostatické baterie
rozteè: 150 mm
rozstup: 150 mm
typ kartuše:
• termostatická
typ kartuše:
• termostatická
povrchová úprava:
•chrom
povrchová úprava:
• chróm
prodloužená záruka
pred žená záruka
záruka 7 let
záruka 7 rokov
2450,0
2401,0
4 599 Kč
182,45 €
4 999 Kč
198,29 €
2411,0
4 599 Kč
182,45 €
2420,0
5 999 Kč
237,98 €
2460,0
2420/1,0
4 199 Kč
166,56 €
5 199 Kč
206,26 €
2460/1,0
3 499 Kč
138,82 €
26
Termostatické baterie série Metalia 57 najdete na stranì 9.
Termostatické batérie série Metalia 57 nájdete na strane 9.
Zahradní program
Použitými materiály jsou
velmi odolný plast a kvalitní
mosaz.
Použitými materiálmi sú ve mi
odolný plast a kvalitná mosadz.
DY2323
149 Kč
5,90 €
DY3011
29 Kč
1,15 €
6 pol.
DY2021
79 Kč
3,17 €
DY2073
DY2077
39 Kč
1,54 €
99 Kč
3,94 €
pol.
DY8025
99 Kč
3,94 €
259 Kč
10,37 €
pol.
teleskopická
sprc a
DY2073Z
99 Kč
3,94 €
DY1013
DY3022C
DY7030
99 Kč
3,94 €
119 Kč
4,75 €
DY2305
299 Kč
11,95 €
DY2071A
299 Kč
11,95 €
výkyvný zavlažovač
zavlažovač
DY5115S
299 Kč
11,95 €
1/2“ - 15m
se zavl. sadou
DY670
DY5120
299 Kč
11,95 €
1/2“ - 20 m
DY600
1 799 Kč
71,95 €
DY6011
automatický
naví eč m
99 Kč
3,94 €
pol. zavlažovač
16 Kč
0,62 €
DY8028 1“
16 Kč
0,62 €
rotační zavlažovač
149 Kč
5,90 €
DY8010 1/2“
DY8017 3/4“
399 Kč
15,94 €
DY6013
DY8018 3/4“
12 Kč
0,48 €
DY8002
39 Kč
1,54 €
DY8001
29 Kč
1,15 €
22 Kč
0,86 €
DY8029 3/4“
25 Kč
1,01 €
DY8013 3/4“
23 Kč
0,91 €
DY8011 1/2“
24 Kč
0,96 €
DY8014 1/2“
19 Kč
0,77 €
DY8030 3/4“
28 Kč
1,10 €
19 Kč
0,77 €
DY8016
DY8015
16 Kč
0,62 €
19 Kč
0,77 €
19 Kč
0,77 €
DY8013C 1/2“
DY8010C 1/2“
139 Kč
5,57 €
88 Kč
3,55 €
DY8014C 3/4“
DY8029C 3/4“
88 Kč
3,55 €
119 Kč
4,75 €
DY8011C 1/2“
88 Kč
3,55 €
DY8015C
DY8016C
48 Kč
1,92 €
119 Kč
4,75 €
DY8030C 3/4“
129 Kč
5,18 €
DY8017C 3/4“
79 Kč
3,17 €
39 Kč
1,54 €
DY8028C 1“
59 Kč
2,35 €
48 Kč
1,92 €
27
NOVATORRE 1
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
NALEP NEBO VRTEJ
NALEP ALEBO VÀTAJ
záruka 15 let
záruka 15 rokov
Rozměry držáků u koupelnových doplňků jsou rozteče ze středu úchytů.
Rozmery držiakov u kúpeľňových doplnkov sú rozteče zo stredu úchytov.
6136,0
6174,0
499 Kč
19,97 €
6157,0
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
6151,0
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
6173,0
6141,0
6148,0
6102,0
399 Kč
15,94 €
6106,0
699 Kč
27,94 €
599 Kč
23,95 €
6144,0
6134,0
399 Kč
15,94 €
6145,0
449 Kč
17,81 €
6146,0
1 298 Kč
51,94 €
1 298 Kč
51,94 €
5 cm
cm
6101,0
499 Kč
19,97 €
6172,0
6103,0
549 Kč
21,79 €
na tampóny
6126,0
pravé levé
6165,0
6164,0
madlo
5 cm
1 300 Kč
51,94 €
999 Kč
39,94 €
6127,0
599 Kč
23,95 €
6128,0
699 Kč
27,94 €
6180,0
999 Kč
39,94 €
6 cm
6156,0
99 Kč
3,94 €
899 Kč
35,95 €
cm
499 Kč
19,97 €
5 cm
6124,0
6125,0
5 cm
6 cm
699 Kč
27,94 €
cm
5 cm
6130,0
499 Kč
19,97 €
6129,0
madlo
madlo
28
599 Kč
23,95 €
6154,0
499 Kč
19,97 €
6132,0
849 Kč
33,70 €
399 Kč
15,94 €
6149,0
6143,0
499 Kč
19,97 €
6109,0
198 Kč
7,97 €
799 Kč
31,97 €
NOVATORRE 1
6135,0
6158,0
699 Kč
27,94 €
6139,0
799 Kč
31,97 €
6177,0
6178,0
999 Kč
39,94 €
799 Kč
31,97 €
699 Kč
27,94 €
0,15 l
0,15 l
5 cm
6140,0
699 Kč
27,94 €
6 cm
6150,0
6155,0
899 Kč
35,95 €
899 Kč
35,95 €
0,2 l
6175,0
899 Kč
35,95 €
5 cm
0,1 l
6119,0
1 099 Kč
43,97 €
6138,0
599 Kč
23,95 €
6131,0
cm
6 cm
499 Kč
19,97 €
6176,0
999 Kč
39,94 €
6142,0
6110,0
6 cm
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
6152,0
799 Kč
31,97 €
6114,0
649 Kč
25,73 €
6168,0
6153,0
6 cm
999 Kč
39,94 €
1 300 Kč
51,94 €
6183,0
55 cm
na toal.
papír
499 Kč
19,97 €
na fén
zvětšovací
zrcátko
6115,0
1 699 Kč
67,97 €
6133,0
799 Kč
31,97 €
6159,0
1 399 Kč
55,97 €
držák zrcadla
6111,0
1 300 Kč
51,94 €
6166,0
1 300 Kč
51,94 €
cena bez dopl ků
cena bez doplnkov
NALEP NEBO VRTEJ
NALEP ALEBO VÀTAJ
Lepidlo je urèeno k sériím NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo je urèené k sériám NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo není souèástí výrobku.
Lepidlo nie je súčasťou výrobku.
6100,L
159 Kč
6,34 €
29
NOVATORRE Drátìný program
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 15 let
záruka 15 rokov
6080,0
6008,0
699 Kč
27,94 €
6048,0
499 Kč
19,97 €
449 Kč
17,81 €
Ø 18 mm
6079,0
6035,0
649 Kč
25,73 €
599 Kč
23,95 €
velká
luboká
6043,0
6056,0
339 Kč
13,44 €
499 Kč
19,97 €
999 Kč
39,94 €
6068,0
6067,0
6066,0
599 Kč
23,95 €
449 Kč
17,81 €
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
6057,0
449 Kč
17,81 €
88 Kč
3,50 €
6065,0
6064,0
6049,0
6009,0
198 Kč
7,97 €
velká
luboká
malá
luboká
6070,0
malá
6071,0
6078,0
1 099 Kč
43,97 €
6073,0
6072,0
999 Kč
39,94 €
999 Kč
39,94 €
998 Kč
39,94 €
999 Kč
39,94 €
velká dvojitá
malá dvojitá
luboká
malá dvojitá
6033,0
6074,0
999 Kč
39,94 €
1 199 Kč
47,95 €
6077,0
499 Kč
19,97 €
malá luboká
30
699 Kč
27,94 €
6075,0
velká luboká
NOVATORRE 2
povrchová úprava:
• chróm
povrchová úprava:
• chrom
záruka 15 let
záruka 15 rokov
6241,0
6202,0
6201,0
6226,0
6225,0
6228,0
cm
6229,0
1 099 Kč
43,97 €
699 Kč
27,94 €
698 Kč
27,94 €
5 cm
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
6227,0
699 Kč
27,94 €
6206,0
6236,0
499 Kč
19,97 €
599 Kč
23,95 €
699 Kč
27,94 €
1 199 Kč
47,57 €
cm
55 cm
55 cm
6210,0
499 Kč
19,97 €
6255,0
6238,0
6231,0
6233,0
799 Kč
31,97 €
799 Kč
31,97 €
599 Kč
23,95 €
699 Kč
27,94 €
6235,0
699 Kč
27,94 €
6240,0
799 Kč
31,97 €
6243,0
799 Kč
31,97 €
6253,0
999 Kč
39,94 €
6258,0
999 Kč
39,94 €
6230,0
179 Kč
7,10 €
6244,0
499 Kč
19,97 €
6 cm
6 cm
6256,0
399 Kč
15,94 €
6281,0
699 Kč
27,94 €
6282,0
999 Kč
39,94 €
vatové tyčinky a tampóny
31
NOVATORRE 3
povrchová úprava:
• chróm
• satino - chróm
povrchová úprava:
• chrom
• satino - chrom
záruka 15 let
záruka 15 rokov
6344,0
399 Kč
15,94 €
599 Kč
23,95 €
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
6334,0
6372,0
6336,0
6302,0
399 Kč
15,94 €
kosmetické
tampóny
6341,0
399 Kč
15,94 €
6373,0
6317,0
6374,0
499 Kč
19,97 €
1 799 Kč
71,95 €
499 Kč
19,97 €
6348,0
699 Kč
27,94 €
6326,0
6328,0
6327,0
499 Kč
19,97 €
6 cm
5 5 cm
6329,0
6380,0
699 Kč
27,94 €
599 Kč
23,95 €
999 Kč
39,94 €
899 Kč
35,95 €
55 cm
cm
5 cm
6358,0
699 Kč
27,94 €
6339,0
899 Kč
35,95 €
6301,0
6338,0
499 Kč
19,97 €
599 Kč
23,95 €
6331,0
499 Kč
19,97 €
5 5 cm
6335,0
599 Kč
23,95 €
6340,0
699 Kč
27,94 €
6 cm
1 099 Kč
43,97 €
6349,0
699 Kč
27,94 €
198 Kč
7,97 €
6319,0
599 Kč
23,95 €
6356,0
259 Kč
10,27 €
cm
6352,0
699 Kč
27,94 €
6357,0
6309,0
6 cm
6306,0
399 Kč
15,94 €
6333,0
699 Kč
27,94 €
6353,0
999 Kč
39,94 €
6 cm
6355,0
999 Kč
39,94 €
6383,0
499 Kč
19,97 €
na fén
l.
32
m
NOVATORRE 4
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
• bílé sklo
• biele sklo
• černé sklo
• čierne sklo
záruka 15 let
záruka 15 rokov
6404,0
6406,0
599 Kč
23,95 €
6420,0
6406/1,0
499 Kč
19,97 €
299 Kč
11,95 €
6422,0
na postavení
na zeď
6406/1,5
6406,5
6420,5
na tampóny
6422,5
299 Kč
11,95 €
499 Kč
19,97 €
599 Kč
23,95 €
na pěnu
699 Kč
27,94 €
na koup.
sůl
6404,5
599 Kč
23,95 €
na tampóny
599 Kč
23,95 €
699 Kč
27,94 €
na pěnu
na koup.
sůl
na zeď
6425,0
999 Kč
39,94 €
6427,0
799 Kč
31,97 €
1 399 Kč
55,97 €
699 Kč
27,94 €
5 cm
6433/1,5
6429,0
6428,0
599 Kč
23,95 €
6 cm
na postavení
6 cm
cm
6433,0
98 Kč
3,94 €
6443,0
6431,0
499 Kč
19,97 €
6433/1,0
999 Kč
39,94 €
6430,0
899 Kč
35,95 €
499 Kč
19,97 €
na postavení
na zeď
6440,0
6451,0
999 Kč
39,94 €
499 Kč
19,97 €
6450/1,0
499 Kč
19,97 €
na postavení
6435,0
899 Kč
35,95 €
6 cm
6458,0
1 300 Kč
51,55 €
6450,0
6436/1,0
299 Kč
11,95 €
6436,0
699 Kč
27,94 €
6472,0
6453,0
1 499 Kč
59,95 €
6 cm
999 Kč
39,94 €
499 Kč
19,97 €
l.
na postavení
na zeď
33
NOVATORRE 5
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 15 let
záruka 15 rokov
o vypro ní z sob
6501,0
6506,0
649 Kč
25,73 €
6555,0
599 Kč
23,95 €
799 Kč
31,97 €
l.
6527,0
6528,0
999 Kč
39,94 €
cm
6529,0
1 399 Kč
55,97 €
6 cm
1 298 Kč
51,94 €
5 cm
6531,0
6536,0
649 Kč
25,73 €
599 Kč
23,95 €
6551,0
699 Kč
27,94 €
6509,0
6543,0
699 Kč
27,94 €
399 Kč
15,94 €
6552,0
1 598 Kč
63,94 €
6 cm
6533,0
999 Kč
39,94 €
34
NOVATORRE 8
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 15 let
záruka 15 rokov
Do vyprodání zásob
0806,0
0801,0
499 Kč
19,97 €
799 Kč
31,97 €
0828,0
0826,0
799 Kč
31,97 €
599 Kč
23,95 €
55 cm
0838,0
0831,0
0836,0
799 Kč
31,97 €
699 Kč
27,94 €
499 Kč
19,97 €
35 cm
0829,0
1 099 Kč
43,97 €
46 cm
0840,0
899 Kč
35,95 €
0835,0
799 Kč
31,97 €
0855,0
899 Kč
35,95 €
0833,0
799 Kč
31,97 €
60 cm
0,25 l.
0856,0
399 Kč
15,94 €
0809,0
299 Kč
11,95 €
35
NOVATORRE 9
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 15 let
záruka 15 rokov
0901,0
499 Kč
19,97 €
0925,0
0928,0
55,5 cm
0931,0
0972,0
599 Kč
23,95 €
55,5 cm
0933,0
499 Kč
19,97 €
599 Kč
23,95 €
0927,0
1 199 Kč
47,95 €
799 Kč
31,97 €
40,5 cm
0935,0
899 Kč
35,95 €
599 Kč
23,95 €
na tampóny
0936,0
0940,0
0938,0
499 Kč
19,97 €
0953,0
698 Kč
27,94 €
698 Kč
27,94 €
1 099 Kč
43,97 €
60 cm
0955,0
0943,0
0906,0
698 Kč
27,94 €
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
0,2 l.
0956,0
299 Kč
11,95 €
36
0983,0
599 Kč
23,95 €
na fén
60 cm
0957,0
698 Kč
27,94 €
NOVATORRE 10
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 15 let
záruka 15 rokov
0006,0
0001,0
0025,0
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
0027,0
1 199 Kč
47,95 €
599 Kč
23,95 €
56 cm
43 cm
56 cm
599 Kč
23,95 €
399 Kč
15,94 €
899 Kč
35,95 €
799 Kč
31,97 €
0035,0
0031,0
0029,0
0028,0
0033,0
799 Kč
31,97 €
47 cm
0036,0
499 Kč
19,97 €
0038,0
599 Kč
23,95 €
0040,0
799 Kč
31,97 €
60 cm
0043,0
499 Kč
19,97 €
0056,0
399 Kč
15,94 €
0055,0
699 Kč
27,94 €
0053,0
999 Kč
39,94 €
0,2 l.
60 cm
0072,0
599 Kč
23,95 €
na tampóny
37
NOVATORRE 11
povrchová úprava:
• chróm
povrchová úprava:
• chrom
0183,0
0182,0
699 Kč
27,94 €
999 Kč
39,94 €
záruka 15 let
záruka 15 rokov
na fén
vatové tyčinky a tampóny
0101,0
0102,0
0103,0
0106,0
0109,0
0110,0
0124,0
0125,0
0126,0
0127,0
0128,0
0129,0
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
889 Kč
35,28 €
599 Kč
23,95 €
899 Kč
35,95 €
45 cm
0131,0
499 Kč
19,97 €
399 Kč
15,94 €
599 Kč
23,95 €
60 cm
249 Kč
9,94 €
699 Kč
27,94 €
30 cm
499 Kč
19,97 €
799 Kč
31,97 €
45 cm
1 298 Kč
51,94 €
60 cm
0133,0
0133,05
0135,0
0136,0
0138,0
0140,0
0141,0
0144,0
0145,0
0146,0
699 Kč
27,94 €
699 Kč
27,94 €
799 Kč
31,97 €
499 Kč
19,97 €
599 Kč
23,95 €
na toal. papír
0139,0
899 Kč
35,95 €
799 Kč
31,97 €
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
1 399 Kč
55,97 €
60 cm
60 cm
0147,0
0148,0
1 499 Kč
59,95 €
40 cm
0149,0
599 Kč
23,95 €
1 799 Kč
71,95 €
699 Kč
27,94 €
0151,0
0153,0
499 Kč
19,97 €
0155,0
1 199 Kč
47,95 €
799 Kč
31,97 €
60 cm
60 cm
0156,0
348 Kč
13,97 €
na pap. ručník
0157,0
0158,0
899 Kč
35,95 €
1 099 Kč
43,97 €
0172,0
699 Kč
27,94 €
0,2 l.
0177,0
799 Kč
31,97 €
0,15 l.
na kos. tampóny
NALEP NEBO VRTEJ
NALEP ALEBO VÀTAJ
Lepidlo je urèeno k sériím NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo je urèené k sériám NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo není souèástí výrobku.
Lepidlo nie je súčasťou výrobku.
38
6100,L
159 Kč
6,34 €
0181,0
1 099 Kč
43,97 €
NOVATORRE 12
povrchová úprava:
• chróm
povrchová úprava:
• chrom
záruka 15 let
záruka 15 rokov
0201,0
0202,0
0203,0
0206,0
0209,0
0210,0
0224,0
0225,0
0226,0
0227,0
0228,0
0229,0
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
889 Kč
35,28 €
599 Kč
23,95 €
899 Kč
35,95 €
45 cm
0238,0
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
249 Kč
9,94 €
699 Kč
27,94 €
60 cm
0231,0
599 Kč
23,95 €
399 Kč
15,94 €
30 cm
0233,05
0240,0
0241,0
699 Kč
27,94 €
799 Kč
31,97 €
45 cm
0233,0
699 Kč
27,94 €
499 Kč
19,97 €
1 298 Kč
51,94 €
60 cm
0235,0
0236,0
799 Kč
31,97 €
499 Kč
19,97 €
na toal. papír
0282,0
0239,0
999 Kč
39,94 €
899 Kč
35,95 €
799 Kč
31,97 €
399 Kč
15,94 €
0244,0
0283,0
499 Kč
19,97 €
699 Kč
27,94 €
60 cm
60 cm
na fén
vatové tyčinky a tampóny
0245,0
0246,0
1 399 Kč
55,97 €
1 799 Kč
71,95 €
0247,0
0248,0
1 499 Kč
59,95 €
40 cm
599 Kč
23,95 €
0249,0
699 Kč
27,94 €
0251,0
499 Kč
19,97 €
60 cm
na pap. ručník
0255,0
0253,0
799 Kč
31,97 €
1 199 Kč
47,95 €
0256,0
348 Kč
13,97 €
0257,0
899 Kč
35,95 €
0258,0
1 099 Kč
43,97 €
0272,0
699 Kč
27,94 €
60 cm
0,2 l.
na kos. tampóny
0277,0
799 Kč
31,97 €
0281,0
1 099 Kč
43,97 €
0230,0
99 Kč
3,94 €
0243,0
599 Kč
23,95 €
NALEP NEBO VRTEJ
NALEP ALEBO VÀTAJ
0,15 l.
Lepidlo je urèeno k sériím NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo je urèené k sériám NOVATORRE 1, 11, 12.
Lepidlo není souèástí výrobku.
Lepidlo nie je súčasťou výrobku.
39
FERRO AUDREY
povrchová úprava:
• chrom
66133,0
599 Kč
23,95 €
66159,0
899 Kč
35,95 €
povrchová úprava:
• chróm
záruka 3 roky
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
66106,0
66103,0
66138,0
66136,0
66157,0
66127,0
499 Kč
19,97 €
66128,0
66124,0
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
66156,0
46 cm
198 Kč
7,97 €
60 cm
46 cm
66153,0
699 Kč
27,94 €
0,2 l.
66125,0
699 Kč
27,94 €
66155,0
60 cm
52 cm
499 Kč
19,97 €
FERRO BAMBUS
povrchová úprava:
• bambus, broušený nerez
povrchová úprava:
• bambus , brúsený nerez
na postavení
na postavenie
záruka 3 roky
0,15 l.
66238,6
299 Kč
11,95 €
66236/1,6
198 Kč
7,97 €
66225,6
499 Kč
19,97 €
66255/1,6
299 Kč
11,95 €
66228,6
499 Kč
19,97 €
59 cm
59 cm
66206/1,6
66222,6
66268/1,6
299 Kč
11,95 €
40
249 Kč
9,89 €
198 Kč
7,97 €
66234/1,6
198 Kč
7,97 €
66233/1,6
399 Kč
15,94 €
/1,6
č
€
Merlin
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 3 roky
62757,0
62755,0
399 Kč
15,94 €
399 Kč
15,94 €
0,15 l.
62702,0
62701,0
299 Kč
11,95 €
299 Kč
11,95 €
62706,0
62709,0
299 Kč
11,95 €
62725,0
99 Kč
3,94 €
599 Kč
23,95 €
62 cm
62728,0
449 Kč
17,81 €
62733,0
499 Kč
19,97 €
62738,0
62736,0
62753,0
399 Kč
15,94 €
299 Kč
11,95 €
499 Kč
19,97 €
56 cm
62 cm
Mephisto
6825,0
povrchová úprava:
• chrom
záruka 3 roky
6828,0
599 Kč
23,95 €
399 Kč
15,94 €
51,5 cm
51,5 cm
6853,0
499 Kč
19,97 €
6836,0
299 Kč
11,95 €
6855,0
399 Kč
15,94 €
50 cm
na pap. ručník
0,15 l.
6838,0
399 Kč
15,94 €
6871,0
899 Kč
35,95 €
6873,0
899 Kč
35,95 €
6803,0
299 Kč
11,95 €
6857,0
6856,0
169 Kč
6,77 €
499 Kč
19,97 €
6806,0
299 Kč
11,95 €
6848,0
399 Kč
15,94 €
6833,0
499 Kč
19,97 €
41
Orfeus
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
záruka 3 roky
6936,0
299 Kč
11,95 €
6901,0
299 Kč
11,95 €
6948,0
499 Kč
19,97 €
6924,0
6927,0
599 Kč
23,95 €
46 cm
6906,0
299 Kč
11,95 €
6938,0
6933,0
399 Kč
15,94 €
399 Kč
15,94 €
499 Kč
19,97 €
46 cm
6957,0
6956,0
499 Kč
19,97 €
6955,0
99 Kč
3,94 €
6940,0
399 Kč
15,94 €
399 Kč
15,94 €
52 cm
0,15 l.
Hotelový program
povrchová úprava:
• chrom
povrchová úprava:
• chróm
6944/1,0
záruka 3 roky
6977,0
398 Kč
15,94 €
6845,0
499 Kč
19,97 €
899 Kč
35,95 €
54 cm
999 Kč
39,94 €
699 Kč
27,94 €
zvětšovací
zrcátko
6968,0
599 Kč
23,95 €
zvětšovací
zrcátko
6943,0
499 Kč
19,97 €
50 cm
399 Kč
15,94 €
6969,0
6968/1,0
599 Kč
23,95 €
zvětšovací
zrcátko
42
6934/1,0
6945,0
6868,0
599 Kč
23,95 €
6777,0
998 Kč
39,94 €
sada - 6 dílů
Hygienický program
6982,1
6983,1
6984,P
6985,1
299 Kč
11,95 €
6986,0
299 Kč
11,95 €
350 ml
2 x 350 ml
600 ml
1 000 ml
chrom
198 Kč
7,97 €
399 Kč
15,94 €
6987,1
6988,1
198 Kč
7,97 €
6989,1
599 Kč
23,95 €
599 Kč
23,95 €
499 Kč
19,97 €
6990,1
6991,1
fén
1 200W
fén
800W
699 Kč
27,94 €
bílá
biela
1 099 Kč
43,97 €
280 mm
Hotelový a invalidní program - hotelový a invalidný program
R6630,11
R6660,11
R6640,11
R6670,11
499 Kč
19,97 €
30 cm
madlo
499 Kč
19,97 €
40 cm
R6650,11
538 Kč
21,36 €
50 cm
madlo pevné
madlo sklopné
580 Kč
22,99 €
60 cm
599 Kč
23,95 €
70 cm
R6680,11
599 Kč
23,95 €
80 cm
R6655,11
1 598 Kč
63,41 €
55 cm
R6683,11
1 999 Kč
79,97 €
83 cm
R66550,11
2 199 Kč
87,22 €
55 cm
R66830,11
2 299 Kč
91,20 €
83 cm
madlo sklopné
R66800,11
1 999 Kč
79,97 €
80 cm
R6699,11
R6650,44
2 998 Kč
118,94 €
max 110 kg
madlo pevné
madlo sklopné
R6660,44
2 099 Kč
83,95 €
60 cm
R66404,44
1 999 Kč
79,97 €
40 x 40 cm
R6681,44
2 599 Kč
103,10 €
81 cm
1 499 Kč
59,95 €
50 cm
madlo sklopné
R66813,44
R6676,44
R6690,44
R6699,44
3 499 Kč
138,82 €
81 cm
3 399 Kč
134,83 €
67 x 67 cm
3 799 Kč
151,97 €
76 cm
5999 Kč
237,98 €
max 110 kg
43
Otopná tìlesa - vykurovacie telesá
• záruka 60 měsíců na tělesa
• záruka 60 mesiacov na telesá
• záruka 24 měsíců na topné tyče
• záruka 24 mesiacov na vykurovacie tyče
• vysoká účinnost
• vysoká účinnosť
• snadná a rychlá montáž
• ľahká a rýchla montáž
• provedení bílá, chrom
• prevedenie biela, chróm
chrom - chróm
chrom - chróm
450/1200/R,0
450/1600/R,0
600/1200/R,0
600/1600/R,0
600/1800/R,0
2 998 Kč
119,95 €
3 999 Kč
159,94 €
3 999 Kč
159,94 €
4 899 Kč
194,35 €
4 999 Kč
199,97 €
450/1200,0
450/1600,0
600/1200,0
600/1600,0
600/1800,0
159,94 €
3 999 Kč
159,94 €
4 899 Kč
194,35 €
4 999 Kč
199,97 €
bílá - biela
bílá - biela
450/900/R,1
450/1200/R,1
450/1600/R,1
450/1800/R,1
1 499 Kč
59,95 €
1 699 Kč
67,97 €
2 199 Kč
87,94 €
2 698 Kč
107,95 €
600/900/R,1
600/1200/R,1
600/1600/R,1
600/1800/R,1
1 598 Kč
63,94 €
1 898 Kč
75,94 €
750/900/R,1
750/1200/R,1
750/1600/R,1
750/1800/R,1
2 299 Kč
91,97 €
2 998 Kč
119,95 €
1 799 Kč
71,95 €
2 199 Kč
87,94 €
2 998 Kč
119,95 €
3 499 Kč
138,82 €
450/900,1
450/1200,1
450/1600,1
450/1800,1
600/900,1
600/1200,1
600/1600,1
600/1800,1
750/900,1
750/1200,1
750/1600,1
750/1800,1
rovný
1 598 Kč
63,94 €
1 799 Kč
71,95 €
2 399 Kč
95,95 €
2 899 Kč
115,97 €
1 699 Kč
67,97 €
1 999 Kč
79,30 €
2 499 Kč
99,94 €
3 199 Kč
127,97 €
1 898 Kč
75,94 €
2 299 Kč
91,97 €
3 199 Kč
127,97 €
3 599 Kč
142,75 €
oblý
chrom - chróm
bílá - biela
topná tyè s termostatem
vykurovacia tyè s termostatom
TT/200W
TT/300W
TT/400W
TT/500W
TT/800W
44
119,95 €
3 999 Kč
oblý
rovný
T-KUS,0
T-KUS,1
2 998 Kč
299 Kč
299 Kč
11,95 €
11,95 €
2 399 Kč
2 399 Kč
2 399 Kč
2 399 Kč
2 399 Kč
95,18 €
95,18 €
95,18 €
95,18 €
95,18 €
topná tyè bez termostatu
vykurovacia tyè bez termostatu
OT/200W
OT/300W
OT/400W
OT/500W
OT/800W
1 199 Kč
1 199 Kč
1 199 Kč
1 199 Kč
1 199 Kč
47,95 €
47,95 €
47,95 €
47,95 €
47,95 €
Koupelnové doplòky na otopná tìlesa - chrom
6226/1,0
6227/1,0
649 Kč
25,73 €
6228/1,0
698 Kč
27,94 €
799 Kč
31,97 €
28 cm
44 cm
6225/1,0
60,5 cm
6230/1,0
1 199 Kč
47,57 €
záruka 15 let
záruka 15 rokov
6256/1,0
299 Kč
11,95 €
399 Kč
15,94 €
44 cm
6001,0
6002,0
399 Kč
15,94 €
699 Kč
27,94 €
34,5 cm
119 Kč
4,75 €
0,28 l
59 Kč
2,35 €
0,10 l
45
Sprchové růžice a minisety
RU/608,0
599 Kč
23,95 €
RU/610,0
79 Kč
3,17 €
samočistící
RU/514,0
399 Kč
15,94 €
RU/55081,0
369 Kč
14,64 €
teleskop.
RU/TWIST,0
198 Kč
7,97 €
6 poloh
RU/517,0
399 Kč
15,94 €
RU/56081,0
399 Kč
15,94 €
teleskop.
699 Kč
27,94 €
9 poloh
RU/TURBO,0
499 Kč
19,97 €
4 polohy
198 Kč
7,97 €
7 poloh
139 Kč
5,52 €
2 polohy
RU/562,0
499 Kč
19,97 €
5 poloh
RU/TEMPO,0
RU/FAST,0
RU/NOVA,0
RU/671,0
399 Kč
15,94 €
3 polohy
RU/RAPID,0
99 Kč
3,94 €
samočistící
299 Kč
11,95 €
4 polohy
RU/543,0
499 Kč
19,97 €
5 poloh
699 Kč
27,94 €
3 polohy
RU/605,0
RU/512,0
599 Kč
23,95 €
1 poloha
399 Kč
15,94 €
399 Kč
15,94 €
3 polohy
RU/607,0
499 Kč
19,97 €
4 polohy
RU/RELAX,0
RU/524,0
RU/505,0
RU/SPEED,0
299 Kč
11,95 €
7 poloh
RU/544,0
599 Kč
23,95 €
RU/FLIPPER,0
169 Kč
6,77 €
stop - ventil
s LED osvětlením
MINI TEMPO,0
398 Kč
15,94 €
7 poloh
46
MINI TWIST,0
339 Kč
13,44 €
6 poloh
MINI FAST,0
209 Kč
8,30 €
2 polohy
RU/56015,0
229 Kč
9,07 €
stop - ventil
Držáky sprchy - držiaky sprchy
plast
plast
D/STÌNA LUX,0
379 Kč
15,02 €
359 Kč
14,26 €
99 Kč
3,94 €
48 Kč
1,97 €
D/STÌNA A1,0
D/3000,0
D/PIXY,0
D/MINI,0
kov
D/PLAST,0
D/TORRE,0
399 Kč
15,94 €
119 Kč
4,75 €
99 Kč
3,94 €
plast
D/VÝVOD A1,0
D/KOV,0
499 Kč
19,97 €
198 Kč
7,97 €
D/HRANA.0
299 Kč
11,95 €
D/LUXUS.0
599 Kč
23,95 €
0
s vývodem
kov
kov
plast
s vývodem
kov
s vývodem
kov
Posuvné držáky sprchy a sety - posuvné držiaky sprchy a sety
KIT LUX,0
KIT TURBO,0
KIT TWIST,1
899 Kč
35,95 €
KIT TWIST,0
3 pol.
4 pol.
6 pol.
6 pol.
65,5 cm
58,5 cm
56,5 cm
56,5 cm
1 298 Kč
51,50 €
RAIL502,0
899 Kč
35,95 €
53 cm
RAIL503,0
699 Kč
27,94 €
60 cm
celokovový
54 cm
599 Kč
23,95 €
599 Kč
23,95 €
RAIL504,0
999 Kč
39,94 €
RAIL 1,0
66,5 cm
60,5 cm
299 Kč
11,95 €
499 Kč
19,97 €
56,5 cm
RAIL 1,1
198 Kč
7,97 €
60,5 cm
RAIL505,0
RAIL507,0
RAIL511,0
58 cm
60 cm
73 cm
699 Kč
27,94 €
68 cm
celokovový
1 399 Kč
55,97 €
89 cm
RAIL 3,0
999 Kč
39,94 €
78 cm
47
Sprchové soupravy - sprchové zostavy
SET 050/1,0
SET 060/1,0
3 999 Kč
159,94 €
SET 060/2,0
4 799 Kč
190,37 €
Sprchová souprava
k nástìnné sprchové
a vanové baterii
Sprchová souprava
k nástìnné sprchové
a vanové baterii
Sprchová zostava
k sprchovej alebo
vaòovej batérii
Sprchová zostava
k sprchovej alebo
vaòovej batérii
2 998 Kč
119,95 €
SET 050/2,0
Sprchová souprava
k podomítkové
baterii
Sprchová souprava
k podomítkové
baterii
Sprchová zostava
k podomietkovej
batérii
Sprchová zostava
k podomietkovej
batérii
4 499 Kč
178,46 €
SET 066,0
1 499 Kč
59,47 €
SET 062,0
Sprchová tyè ke
sprchové baterii
s horním vývodem
Sprchová tyè k sprchovej batérii s horným vývodom
4 999 Kč
199,97 €
Sprchová souprava
ke sprchové baterii
s horním vývodem
Sprchová zostava
k sprchovej batérii
s horným vývodom
SET 061,0
4 999 Kč
199,97 €
Sprchová souprava
ke sprchové baterii
s horním vývodem
Sprchová zostava
k sprchovej batérii
s horným vývodom
Sety lze zakoupit také bez pøíslušenství
Sety je možné zakúpiť tiež bez príslušenstva
Pevné sprchy
RUP/228,0
999 Kč
39,94 €
3 polohy
16 cm
s LED osvětlením
RUP/DEXIN,0
RUP/157,0
RUP/210,0
RUP/222,0
RUP/130,0
1 298 Kč
51,94 €
17 cm
RUPV/240
3 199 Kč
126,91 €
30 cm
48
399 Kč
15,94 €
5 poloh
999 Kč
39,94 €
20 x 20 cm
RUPV/249
6 299 Kč
249,89 €
45 cm
499 Kč
19,97 €
3 polohy
1 099 Kč
43,97 €
15 cm
RUPV/246
3 199 Kč
126,91 €
30 x 30 cm
RUP/141,0
399 Kč
15,94 €
samočistící
RUP/137,0
799 Kč
31,97 €
20 cm
RUPV/244
5 299 Kč
210,19 €
45 x 45 cm
RUP/124,0
399 Kč
15,94 €
samočistící
RUP/179,0
999 Kč
39,94 €
20 cm
RUP/220,0
999 Kč
39,94 €
20 x 20 cm
Ramena k pevným sprchám - ramená k pevným sprchám
RAM300,0
499 Kč
19,97 €
RAM205,0
RAM150,0
RAM200,0
399 Kč
15,94 €
20 cm
399 Kč
15,94 €
15 cm
399 Kč
15,94 €
20 cm
30 cm
PAZE,0
699 Kč
27,94 €
18 cm
RAM330,0
499 Kč
19,97 €
30 cm
Ramena pro stojánkovou vanovou baterii RAM 0046,0
1 499 Kč
59,95 €
RAM 0047,0
RAM 0048,0
1 499 Kč
59,95 €
998 Kč
39,94 €
pøipojení venkovním
1/2” závitem
RAM 0049,0
1 999 Kč
79,97 €
Sprchové hadice - délky 150 , 175 a 200 cm
MET/150,0
149 Kč
5,90 €
MET/155,0
MET/175,0
169 Kč
6,77 €
kov
189 Kč
7,49 €
kov
175 cm
SPIRAL/150,0
198 Kč
7,97 €
nepřekrucovací
neprekrútiaca
MET/200,0
198 Kč
7,97 €
kov
200 cm
PVC/150,11
H/7000,0
129 Kč
5,14 €
299 Kč
11,95 €
kov
odolná dvojzámková
99 Kč
3,94 €
PVC/200,8
149 Kč
5,90 €
200 cm
149 Kč
5,90 €
SPIRAL/150,11
169 Kč
6,77 €
348 Kč
13,82 €
odolný stříbrný plast
odolný strieborný plast
BIFLEX/150,1
PVC/150,5
SILVER/150,0
PVC/150,8
129 Kč
5,14 €
BIFLEX/150,5
149 Kč
5,90 €
49
WC sedátka Prestige
• záruka 30 měsíců
WC/BILAMDF
WC/BILA
499 Kč
19,97 €
499 Kč
19,97 €
• záruka 30 mesiacov
D
H
WC/BOROVICE
WC/BUK
599 Kč
23,95 €
WC/DUB 2
599 Kč
23,95 €
G
WC/ORECH LYRA
599 Kč
23,95 €
WC/STRIBRO
599 Kč
23,95 €
WC/CERVIK
WC/MEDVEDI
999 Kč
39,94 €
D
C
WC/DELFIN
WC/STENATA
999 Kč
39,94 €
599 Kč
23,95 €
B
A
WC/RYBY
WC/RYBICKY
1 099 Kč
43,97 €
599 Kč
23,95 €
1 099 Kč
43,97 €
F
A
F
Do vyprodání zásob
WC/UNIVERSAL
999 Kč
39,94 €
C
WC/WENGE
499 Kč
19,97 €
WC/BRIZA
C
A
WC/MUSLE LYRA
E
999 Kč
39,94 €
599 Kč
23,95 €
H
499 Kč
19,97 €
WC/MYS
999 Kč
39,94 €
B
D
WC/BAMBUS
599 Kč
23,95 €
WC/MUSLE
799 Kč
31,97 €
B
A
WC/JASAN
599 Kč
23,95 €
C
A
WC/ORECH
WC/DUB LYRA
599 Kč
23,95 €
449 Kč
17,95 €
D
D
„univerzální sedátko“
„univerzálne sedátko“
WC/SOFTCLOSE
599 Kč
23,95 €
pomalu padací sedátko
pomaly padajúce sedátko
Písmeno - viz. rozměry • Písmeno - viď rozmery
50
A
A
B
C
D
E
F
G
H
WC sedátka Kandre
WC/EXCLUSIV
BILA
WC/
TMAVOMODRA
1 999 Kč
79,97 €
1 499 Kč
59,95 €
WC/CERVENA
1 499 Kč
59,95 €
pomalu padací sedátko
pomaly padajúce sedátko
WC/ORANZOVA
1 499 Kč
59,95 €
WC/BAHAMA
WC/MODRA
WC/MODROBILA
WC/
BOROVICEBILA
1 499 Kč
59,95 €
1 999 Kč
79,97 €
WC/ZELENA
1 999 Kč
79,97 €
WC/MEDOVA
1 499 Kč
59,95 €
A
WC/SEDOBILA
1 799 Kč
71,95 €
1 799 Kč
71,95 €
1 699 Kč
67,97 €
WC/CERNA
1 499 Kč
59,95 €
MONTÁŽNÍ NÁVOD • MONTÁŽNY NÁVOD
• Sedátko je použitelné na většinu záchodových mís
• Panty jsou odolné a nastavitelné
• Jednoduchá montáž i bez nářadí
• Ergonomický design
• Hladká neporézní plocha
• Lehce odnímatelné pro snadnější čištění
• Hygienická údržba
• Záruka 30 měsíců
• Sedátko je použiteľné na väčšinu záchodových mís
• Pánty sú odolné a nastaviteľné
• Jednoduchá montáž aj bez náradia
• Ergonomický dizajn
• Hladká neporézna plocha
• Ľahko odnímateľné pre jednoduchšie čistenie
• Hygienická údržba
• Záruka 30 mesiacov
51
DŘEZY • DREZY
52
Kuchyòské døezy
Součástí dřezu je sifon
Materiál nerez
DR40/50
699 Kč
27,94 €
40 x 50 x 15,5 cm
DR45/58
45 x 58 x 16.5 cm
1 199 Kč
47,95 €
DR48/75
1 399 Kč
55,97 €
48 x 75 x 16.5 cm
50 x 80 x 15 cm
DR51
51 x 16,5 cm
s otvorem pro baterii
799 Kč
31,97 €
749 Kč
29,95 €
DR48/48
48 x 48 x 15 cm
DR48/98
2 998 Kč
119,95 €
40 x 45 x 18 cm
spodní montáž
3 699 Kč
146,74 €
DR51TS
1 399 Kč
55,97 €
DR435
699 Kč
27,94 €
DR43/76
40 x 50 x 16 cm
s přepadem
999 Kč
39,94 €
DR48/48TS
1 099 Kč
43,97 €
DR43/86
999 Kč
39,94 €
43,5 x 76 x 15 cm
1 298 Kč
51,94 €
DR49/77
50 x 92 x 20 cm
1 298 Kč
51,94 €
51 x 16,5 cm
tkaná struktura
s otvorem pro baterii
1 199 Kč
47,95 €
DR48/64AA
48 x 64 x 15 cm
1 999 Kč
79,97 €
49 x 77 x 17 cm
DR49/77R
DR43
1 399 Kč
55,97 €
43,5 x 16,5 cm
1 099 Kč
43,97 €
DR60/80
43,5 x 18 cm
spodní montáž
43,5 x 86 x 15 cm
DR48/48AA
48 x 48 x 15 cm
tkaná struktura
DR48/64
48 x 98 x 15 cm
DR50/92
1 799 Kč
71,38 €
DR40/45
DR40/50A
999 Kč
39,94 €
DR50/80
1 199 Kč
47,95 €
záruka 5 roků
záruka 5 rokov
Súčasťou drezu je sifón
Materiál nerez
1 199 Kč
47,95 €
pravý
DR60/80L
1 199 Kč
47,95 €
levý
DR45
1 099 Kč
43,97 €
48 x 48 x 17,5 cm
48 x 64 x 15 cm
49 x 77 x 15 cm
45 x 17 cm
typ „NORMA“
60 x 80 x 15 cm
celoplošný dřez
53
Kuchyòské baterie
METALIA záruka 7 let
METALIA záruka 7 rokov
LA TORRE záruka 7 let
LA TORRE záruka 7 rokov
NOBLESS záruka 5 let
NOBLESS záruka 5 rokov
TITANIA záruka 5 let
TITANIA záruka 5 rokov
FERRO záruka 5 let
FERRO záruka 5 let
METALIA 55
Trojotvorová beztlaková baterie
55014,0
55091,0
1 748 Kč
69,36 €
chrom
1 399 Kč
55,97 €
chrom
55091,9
55081,0
1 999 Kč
79,97 €
55014,9
1 799 Kč
71,95 €
satino
55092,0
1 799 Kč
71,95 €
55081,9 chrom
1 999 Kč
79,97 €
satino
teleskop.
2 499 Kč
99,12 €
satino
METALIA 56
chrom
NOBLESS - Oval
teleskop.
chrom
56091,0
2 899 Kč
115,01 €
chrom
32713,0
2 899 Kč
115,01 €
56081,0
56713,0
2 599 Kč
103,10 €
2 998 Kč
118,94 €
32481,0
32714,0
chrom
4 698 Kč
186,38 €
chrom
1 999 Kč
79,97 €
NOBLESS - Trial
METALIA 57
teleskop.
57014,0
57115,0
1 898 Kč
75,94 €
chrom
2 798 Kč
111,94 €
chrom
sklopná
34713,0
2 899 Kč
115,01 €
57081,0
57091,0
2 499 Kč
99,12 €
chrom
1 999 Kč
79,97 €
chrom
chrom
34481,0
3 998 Kč
159,94 €
FERRO Padwa
NOBLESS - Kvadro
FERRO Veneto
73081,0
1 999 Kč
79,97 €
chrom
73091,0
1 699 Kč
67,39 €
chrom
35713,0
1 999 Kč
79,97 €
75713,0
2 399 Kč
95,18 €
73081,45
73081,45
2 499 Kč
99,12 €
2 099 Kč
83,28 €
PVD
2 998 Kč
119,95 €
FERRO Torino
78713,0
2 998 Kč
119,95 €
54
chrom
35481,0
PVD
FERRO Genova
74781,0
chrom
chrom
74101,0
2 799 Kč
111,02 €
chrom
2 998 Kč
119,95 €
chrom
FERRO Monza
77713,0
2 399 Kč
95,18 €
chrom
FERRO Capri
76713,0
2 499 Kč
99,12 €
chrom
0
FERRO Kuchyòské baterie nerez
TITANIA - Iris
70714,4
3 999 Kč
159,94 €
70181,4
4 999 Kč
198,29 €
92014,0
1 049 Kč
41,62 €
70713,4
92091,0
3 999 Kč
159,94 €
599 Kč
23,95 €
TITANIA - Massive
TITANIA - Techno
TITANIA - Lux
teleskop.
91091,0
95091,0
999 Kč
39,94 €
91081,0
1 699 Kč
67,39 €
LA TORRE - Split
TITANIA - Retro I
5115,0
2 998 Kč
119,95 €
3 999 Kč
159,94 €
1 699 Kč
67,39 €
TITANIA - Retro II
5113,0
5081,0
94091,0
1 349 Kč
53,52 €
3 999 Kč
159,94 €
99113,0
949 Kč
39,94 €
99013,0
749 Kč
29,71 €
sklápěcí rameno
teleskop.
Kč
€
č
€
LA TORRE - Classic
LA TORRE - Tower Tech
8113,0
2 499 Kč
99,12 €
12081,0
6 398 Kč
253,82 €
12713,0
12781,0
4 499 Kč
178,46 €
5 599 Kč
222,10 €
12181,0
5 999 Kč
237,98 €
teleskop.
teleskop.
chrom
teleskop.
LA TORRE - Konvex
LA TORRE - Tower 3000
teleskop.
3113,0
2 698 Kč
107,04 €
3091,0
3081,0
17081,0
2 499 Kč
99,12 €
6 499 Kč
257,81 €
3 799 Kč
150,72 €
17713,0
4 999 Kč
199,97 €
teleskop.
č
€
LA TORRE - Maxima
LA TORRE - Starlight
LA TORRE - Galaxy
teleskop.
teleskop.
7081,0
4 698 Kč
186,38 €
10113,00
7101,0
3 599 Kč
142,75 €
2 998 Kč
119,95 €
13081,0
3 799 Kč
150,72 €
55
výrobní závod - výrobný závod
ZNOJMO
Razítko prodejce :
Peèiatka predajcu :
1.2.2013
Merhautova 208, 613 00 Brno, Česká republika, tel.: +420 548 428 011, fax: +420 548 428 012
http: //www.novaservis.cz, e-mail: [email protected] • GSM: +420 602 724 699
Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme. • Obrázky sú iba informatívne, za tlačové chyby neručíme.
Rozměry držáků u koupelnových doplňků jsou rozteče ze středu úchytů. • Rozmery držiakov u kúpeľňových doplnkov sú rozteče zo stredu úchytov.
UVEDENÉ CENY CZK JSOU VČETNĚ 21 % DPH • UVEDENÉ CENY EUR SÚ VRÁTANE 20 % DPH.
Download

NÁŠ TIP