Rez hliníkovým oknom systému ALIPLAST Superial s izola ným trojsklom hrúbky 36 mm
( 4-12-4-12-4 + Kr , Ug=0,5 W/(m2K) s dištan ným rám ekom SWISSPACER )
1
Rez hliníkovým oknom systému ALIPLAST Superial s izola ným trojsklom hrúbky 44 mm
( 4-16-4-16-4 + Ar , Ug=0,6 W/(m2K) s dištan ným rám ekom SWISSPACER )
2
Download

1 Rez hliníkovým oknom systému ALIPLAST Superial s izolačným