Bontec NW
Technické špecifikácie
Popis výrobku:
Geotextília Bontec NW je tepelne upravená netkaná geotextília, vyrobená modernou
technológiou.Hlavným výrobným polymérom je 100 % polypropylén (PP). Používa sa
v oporných konštrukciách, líniových stavbách, drenážnych systémoch apod.
1
2
3
4
Ťažnosť
proti
proti
pretrhnutiu dynamickému
– CBR
pretrhnutiu
Plošná
hmotnosť pozdĺžne priečne
[g/m2]
[kN/m]
EN ISO
9864
[kN/m]
Mechanická odolnosť
[%] [%]
EN ISO 10319
[kN]
[mm]
Certifikáty:
separačná
kombinuje filtračné vlastnosti s vysokou priepustnosťou pre vodu
má veľkú odolnosť proti prerazeniu a oderu
široký výber hrúbky (gramáž) materiálov
prináša vysoký stupeň ochrany i pri vysokom pretiahnutí výrobkov
Pevnosť v ťahu
Bontec
Funkcia:
filtračná
Rola
Priepustnosť
vody kolmo
Hrúbka
k rovine
Veľkosť pri 2
výrobku
pruľiny
kPa
šírka dĺžka plocha hmotnosť
[l/m2/s]
[mm]
[mm]
EN ISO
9863
EN ISO
12236
EN ISO 13433
EN ISO 11058
EN ISO
12956
[m]
[m]
[m2]
[kg]
NW 6
86
6,6
6,6
42
42
1,10
48
130
0,119
0,9
5,25
100
525
42
NW 7
90
7,0
7,0
45
45
1,20
42
130
0,125
0,9
5,25
100
525
45
NW 8
110
8,3
8,3
45
45
1,40
40
125
0,090
1,1
5,25
100
525
53
NW 9
115
9,0
9,0
50
50
1,50
30
120
0,115
1,1
5,25
100
525
58
NW 10
125
10,0
10,0
50
50
1,60
30
115
0,115
1,2
5,25
100
525
63
NW 12
155
12,0
12,0
50
50
2,00
24
105
0,110
1,3
5,25
100
525
76
NW 13
165
13,0
13,0
50
50
2,20
22
100
0,100
1,4
5,25
100
525
84
NW 15
190
15,0
15,0
50
50
2,60
21
100
0,100
1,5
5,25
100
525
92
NW 16
200
16,0
16,0
50
50
2,70
20
90
0,090
1,6
5,25
100
525
105
NW 18
225
18,0
18,0
50
50
3,00
19
85
0,090
1,7
5,25
100
525
110
NW 20
235
20,0
20,0
50
50
3,40
14
80
0,070
1,7
5,25
100
525
123
NW 21
260
21,0
21,0
50
50
3,50
16
75
0,070
2,1
5,25
100
525
137
NW 25
300
25,0
25,0
50
50
4,00
11
55
0,070
2,0
5,25
100
525
158
NW 26
335
26,0
26,0
50
55
4,35
12
65
0,070
2,3
5,25
100
525
171
NW 32
385
32,0
32,0
50
50
5,40
10
45
0,065
1,9
5,25
100
525
202
NW 40
570
40,0
48,5
60
60
7,00
6
35
0,070
3,6
5,25
100
525
273
Poznámky:
Ak nie je uvedené inak sú hodnoty stanovené podľa platných európskych noriem a sú platné k dátumu vydania tohto dokumentu. Výrobky
podliehajú neustálemu vývoju a zlepšovaniu a uvedené hodnoty sa môžu v čase meniť.
V prípade záujmu o technickú konzultáciu kontaktujte technické oddelenie spoločnosti GEOMAT (e-mail: [email protected]).
Dodávateľ výrobku: GEOMAT Slovakia s.r.o.
Ďalšie informácie o iných produktoch nájdete na webových stránkach www.geomat.sk
Strana 1 (celkem 1)
TS_NWX_SK_A_13_02
Download

Bontec NW