ACO ShowerDrain
Nový rozmer odvodnenia kúpeľne
ACO ShowerDrain
Líniové odvodnenie
Bodové odvodnenie
E-line – luxusné riešenie
Sprchové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
4
Systémová doska Showerboard so žľabom
12
Príslušenstvo
13
Rohový žľab s prírubou pre stierkovú izoláciu
14
S-line
– dizajnové riešenie
Štrbinové žľaby s prírubou pre stierkové izolácie
16
SE-line
– komfortné riešenie
Štrbinové žľaby s prírubou pre stierkové izolácie
18
C-line
– praktické riešenie
Sprchové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
alebo bez príruby
22
F-line
– flexibilné riešenie
Dvojdielne sprchové žľaby
24
Self-line
– jednoduché riešenie
Sprchový žľab s prírubou pre stierkovú izoláciu
25
ShowerStep
– prechodové lišty
Prechodové lišty medzi spádovanou
a nespádovanou podlahou
26
Easyflow
Odtokové vpusty
30
Príslušenstvo
32
Dizajnové rošty z antikorovej ocele
Dizajnové rošty zo skla
33
34
Odvodnenie kúpeľní
Liniové a bodové odvodnenie
Riešenia ACO ShowerDrain inšpirujú ku kreatívnemu plánovaniu kúpeľne. Tieto riešenia
sa môžu prispôsobiť akejkoľvek požiadavke ohľadne tvaru. Sortiment preto ponúka tri
základné varianty tvarov:
n Klasické líniové riešenie
n Decentné rohové riešenie
n Štýlové bodové riešenie
Vo väčších kúpeľniach alebo v rozľahlých priestoroch je možné líniové a bodové odvodnenie kombinovať. Rošty pre bodové a línové odvodnenie sú, pokiaľ ide o dizajn, vzájomne
zladené - dbajú na homogénny vzhľad pri odvádzaní vody.
Značka kvality ACO ručí za kontinuitu a disponibilitu výrobkov ACO.
Sprchové žľaby z antikorovej ocele
Antikorová oceľ vysokej kvality sa presadila v mnohých oblastiach použitia, v ktorých sú
kladené vysoké nároky na hygienu, bezpečnosť prevádzky a trvanlivosť materiálov. Stále
viac sa uplatňuje nielen v potravinárskom priemysle a reštauračných prevádzkach, ale tiež
v sanitárnej oblasti. ACO tu používa vysoko legovanú antikorovú oceľ 1.4301.
Antikorová oceľ sa pre svoju vysokú pevnosť, dobrú tvarovateľnosť, odolnosť proti korózii
a konštantne dobrému vzhľadu povrchu pokladá za obzvlášť kvalitný a hygienický materiál.
Naviac umožňuje výrobu špeciálnych rozmerov v kvalite sériovej výroby.
Pre uľahčenie čistenia a na zabránenie usadzovania nečistôt, sú povrchy výrokov ACO vyrábané bez špár a štrbín. Všetky sprchové žľaby ACO sú zhotovené z jedného materiálu tak,
aby boli všetky jednotlivé časti navzájom pevne zvarené. To zaručuje úplnú tesnosť žľabov.
Dizajnové rošty z antikorovej ocele
Na elimináciu znečistenia a pre dosiahnutie vysoko estetického vzhľadu povrchu sú
dizajnové rošty série E-line elektrolyticky leštené. Pri tomto procese sa viacstupňovým
procesom morenia znižuje drsnosť povrchu natoľko, aby bol dosiahnutý vysoký stupeň
lesku. Potom nie sú potrebné žiadne organické ani anorganické ochranné vrstvy. Je
vylúčené poškodenie povrchu odlupovaním alebo podpovrchovou koróziou. Zároveň je
stažené zachytávanie nečistôt, baktérii a ich zárodkov. Výsledkom sú nízke náklady na
údržbu vďaka jednoduchému a rýchlemu čisteniu a mimoriadne vysoká životnosť. Popri
zlepšení hygieny, čo je výhoda v prípade sprchových zón v nemocniciach, je dosiahnutý
prvotriedny vzhľad pre vysoké nároky hotelov.
4
Sprchové žľaby
Odtokové vpusty
Zvárané odtokové teleso: Jednotlivé komponenty sprchových
žľabov ACO ShowerDrain sú navzájom pevne zvarené. Nemôžu tak
vznikať netesnosti - ani extrémnym namáhaním, ani v dôsledku
opotrebenia.
Dodávka pripravená na montáž: Vďaka jednodielnej konštrukcii
Podlahové vpusty z plastu: Modulárny stavebnicový systém
umožnuje realizovať funkčné riešenia, ktoré sú perfektne prispôsobené individuálnym požiadavkam na montáž a použitie.
Stierková izolácia: V mokrých oblastiach je vhodné naniesť
izolačnú vrstvu priamo pod dlažbový podklad tak, aby bola
nie je na stavbe potrebná žiadna nákladná a časovo náročná
predmontáž jednotlivých komponentov. Inštalácia žľabu môže
začať ihneď.
Vymeniteľné rošty: Široká ponuka dizajnov roštov, umožňuje jednoduchou výmenou kedykoľvek účinne zmeniť vzhľad priestoru.
Jednoduché prispôsobenie výšky: Pomocou dvojice nastavovacích skrutiek je možné žľab jednoducho a rýchlo prispôsobiť
požadovanej úrovni podlahy (len pre E-line).
Osvetlenie sprchových žľabov: Osvetlenie Lightline je vybavené
modulmi LED a nabíjacími akumulátormi a je možná aj dodatočná
montáž. Pre sprchové žľaby s dizajnovými roštami z antikorovej
ocele je na výber z piatich rôznych farieb (len pre E-line).
stavba chránená pred prienikom vlhkosti. Pre tento typ inštalácii
ponúka ACO nadstavce s manžetami pre napojenie stierkových
izolácii. Týmto je dosiahnutý bezpečný prechod medzi nadstavcom a stierkovou izoláciou - spodná konštrukcia je chránená
pred prienikom vlhkosti.
Nadstavce: V ponuke sú tiež nadstavce pre napojenie povrchov
ako sklo a dlažba. ACO ponúka okrem nadstavcov pre rôzne povrchy tiež kryty s neobvyklými dizajnmi zo skla a antikorovej ocele.
5
Systémové dosky – pre jednoduchú montáž
ACO Showerboard bol vyvinutý za účelom zjednodušenia vytvárania
odvodnenia v úrovni podlahy.
ACO Showerboard je k dispozícii v prevedení so sprchovým žľabom
a s príslušnými roštami s atraktívnymi dizajnami. Systém je vhodný
pre novostavby aj pre rekonštrukcie. Nosná doska je spádovaná bez
nutnosti ďalších úprav, čím je zabezpečený odtok priamo do žľabu.
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - sprchové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
n
n
n
n
n
(AISI304)
Zvukovo-izolačná sada je štandardne
dodávaná pri žľaboch so sklonom
odtoku: 1,5°
Prietok (štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
Trieda zaťaženia roštov K3
Odtok je kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
(Inštalačná výška: 105 – 160 mm)
� DN 50/DN 40 (Inštalačná výška:
79 – 134 mm) Redukcia DN 40/DN
50 je súčasťou dodávky
� DN 50 (Inštalačná výška: 30 – 134
mm)
S inštalačnými nohami
Výhody výrobku ACO
Príklad zabudovania
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Zvukovo-izolačná skúška podľa EN
4109/VDI 4100
n Elektrolyticky leštený povrch
n Kolmé príruby pre všetky stavebné
možnosti
n Široký výber žľabov a dizajnových
n
n
n
n
roštov z antikorovej ocele, skla alebo
minerálne rošty
Možnosť výroby atypických riešení
Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľné)
Rozoberateľný pachový uzáver (sifon)
z plastu (dva diely)
Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie
Sklon
odtoku
Kolmá
príruba
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
[mm]
[mm]
[mm]
číslo
700
760
144
0153.73.36
800
860
144
0153.73.38
900
960
144
0153.73.39
1000
1060
144
0153.73.40
1200
1260
144
0153.73.41
700
750
144
9010.55.18
800
850
144
9010.55.19
900
950
144
9010.55.20
1000
1050
144
9010.55.21
1200
1250
144
9010.55.22
700
750
144
9010.55.23
800
850
144
9010.55.24
900
950
144
9010.55.25
1000
1050
144
9010.55.26
1200
1250
144
9010.55.27
105 - 160
Inštalačná výška: 105 – 160 mm (od príruby: 90 – 145 mm)
L2
L1
1,5°
Nie je
B
41
64
15
(GV 50 mm)
6
105 - 160
DN 50
40
L2
L1
1,5°
Pravá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
105 - 160
DN 50
40
L2
L1
15
1,5°
B
41
64
(GV 50 mm)
DN 50
Ľavá
ACO ShowerDrain E
105 - 160
Sklon
odtoku
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
740
144
9010.55.28
800
840
144
9010.55.29
900
940
144
9010.55.30
1000
1040
144
9010.55.31
1200
1240
144
9010.55.32
700
760
134
9010.55.33
800
860
134
9010.55.34
900
960
134
9010.55.35
1000
1060
134
9010.55.36
1200
1260
134
9010.55.37
700
750
134
9010.55.38
800
850
134
9010.55.39
900
950
134
9010.55.40
1000
1050
134
9010.55.41
1200
1250
134
9010.55.42
700
750
134
9010.55.43
800
850
134
9010.55.44
900
950
134
9010.55.45
1000
1050
134
9010.55.46
1200
1250
134
9010.55.47
700
740
134
9010.55.48
800
840
134
9010.55.49
900
940
134
9010.55.50
1000
1040
134
9010.55.51
1200
1240
134
9010.55.52
700
760
144
0153.76.44
800
860
144
0153.76.45
900
960
144
0153.76.46
1000
1060
144
0153.76.47
1200
1260
144
0153.76.48
700
750
144
9010.55.53
800
850
144
9010.55.54
900
950
144
9010.55.55
1000
1050
144
9010.55.56
1200
1250
144
9010.55.57
40
L2
L1
Kolmá
príruba
1,5°
Pravá a ľavá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná a ľavá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
1,5°
Zadná a pravá
B
41
64
15
(GV 50 mm)
DN 50
40
105 - 160
L2
L1
15
(GV 50 mm)
B
41
64
1,5°
Zadná, ľavá a
pravá
DN 50
Inštalačná výška: 79 – 134 mm (od príruby: 64 – 119 mm)
79-134
L2
L1
27
1,5°
Nie je
B
52
15
(GV 25 mm)
79 - 134
DN 40
40
L2
L1
15
1,5°
B
27
52
(GV 25 mm)
DN 40
Pravá
7
ACO ShowerDrain E
L2
L1
40
15
(GV 25 mm)
1,5°
Ľavá
B
27
52
Kolmá
príruba
79 - 134
Sklon
odtoku
79 - 134
DN 40
40
L2
L1
Pravá a ľavá
B
27
52
1,5°
DN 40
40
79 - 134
L2
L1
1,5°
Zadná
B
27
52
15
(GV 25 mm)
DN 40
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
750
144
9010.55.58
800
850
144
9010.55.59
900
950
144
9010.55.60
1000
1050
144
9010.55.61
1200
1250
144
9010.55.62
700
740
144
9010.55.63
800
840
144
9010.55.64
900
940
144
9010.55.65
1000
1040
144
9010.55.66
1200
1240
144
9010.55.67
700
760
134
9010.55.68
800
860
134
9010.55.69
900
960
134
9010.55.70
1000
1060
134
9010.55.71
1200
1260
134
9010.55.72
700
750
134
9010.55.73
800
850
134
9010.55.74
900
950
134
9010.55.75
1000
1050
134
9010.55.76
1200
1250
134
9010.55.77
700
750
134
9010.55.78
800
850
134
9010.55.79
900
950
134
9010.55.80
1000
1050
134
9010.55.81
1200
1250
134
9010.55.82
700
740
134
9010.55.83
800
840
134
9010.55.84
900
940
134
9010.55.85
1000
1040
134
9010.55.86
1200
1240
134
9010.55.87
700
760
144
9010.66.30
800
860
144
9010.66.31
900
960
144
9010.66.32
1000
1060
144
9010.66.33
1200
1260
144
9010.66.34
15
(GV 25 mm)
1,5°
Zadná a ľavá
B
27
52
B
40
79 - 134
L2
L1
DN 40
L2
L1
40
79 - 134
Objednávkové
L2
15
(GV 25 mm)
Rozmery
L1
1,5°
27
52
15
(GV 25 mm)
B
8
Zadná a pravá
DN 40
40
79 - 134
L2
L1
1,5°
Zadná, ľavá a
pravá
B
27
52
15
(GV 25 mm)
DN 40
15
L2
L1
90°
Ø 50
B
30-134
Inštalačná výška: 30 – 134 mm (od príruby: 15 – 119 mm)
Nie je
ACO ShowerDrain E
40
L2
L1
Kolmá
príruba
Rozmery
Objednávkové
L1
L2
B
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
700
750
144
9010.66.35
800
850
144
9010.66.36
900
950
144
9010.66.37
1000
1050
144
9010.66.38
1200
1250
144
9010.66.39
700
750
144
9010.66.40
800
850
144
9010.66.41
900
950
144
9010.66.42
1000
1050
144
9010.66.43
1200
1250
144
9010.66.44
700
740
144
9010.66.45
800
840
144
9010.66.46
900
940
144
9010.66.47
1000
1040
144
9010.66.48
1200
1240
144
9010.66.49
700
760
134
9010.66.50
800
860
134
9010.66.51
900
960
134
9010.66.52
1000
1060
134
9010.66.53
1200
1260
134
9010.66.54
700
750
134
9010.66.55
800
850
134
9010.66.56
900
950
134
9010.66.57
1000
1050
134
9010.66.58
1200
1250
134
9010.66.59
700
750
134
9010.66.60
800
850
134
9010.66.61
900
950
134
9010.66.62
1000
1050
134
9010.66.63
1200
1250
134
9010.66.64
700
740
134
9010.66.65
800
840
134
9010.66.66
900
940
134
9010.66.67
1000
1040
134
9010.66.68
1200
1240
134
9010.66.69
15
30-134
Sklon
odtoku
90°
Pravá
30 - 134
L2
L1
15
40
B
Ø 50
90°
Ľavá
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Pravá a ľavá
40
L2
L1
15
30-134
B
Ø 50
90°
Zadná
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Zadná a ľavá
40
L2
L1
15
30 - 134
B
Ø 50
90°
Zadná a pravá
15
40
L2
L1
Ø 50
90°
Zadná, ľavá a
pravá
B
30 - 134
B
Ø 50
9
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty z antikorovej ocele
Informácie pre objednanie
Dizajn
10
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Wave
0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
Quadrato
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
Flag
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
Tile
(hrúbka
dlažby max.
10mm)
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91
Chain
9010.55.93
9010.55.94
9010.55.95
9010.55.96
9010.55.97
Hawaii
9010.55.98
9010.55.99
9010.56.00
9010.56.01
9010.56.02
Mix
9010.56.03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
Pixel
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
Solid
9010.59.22
9010.59.23
9010.59.24
9010.59.25
9010.59.26
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty zo skla
Informácie pre objednanie
Dizajn
Sklo
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Čierne
9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
Biele
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
Šedé
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81
Hnedé
9010.56.82
9010.56.83
9010.56.84
9010.56.85
9010.56.86
Čierne
s kvetinovým
vzorom
9010.57.12
9010.57.13
9010.57.14
9010.57.15
9010.57.16
Biele
s kvetinovým
vzorom
9010.57.17
9010.57.18
9010.57.19
9010.57.20
9010.57.21
ACO ShowerDrain E - dizajnové rošty z minerálneho skla
Informácie pre objednanie
Dizajn
Minerálne
sklo
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Biele
9010.57.37
9010.57.38
9010.57.39
9010.57.40
9010.57.41
Béžové
9010.57.42
9010.57.43
9010.57.44
9010.57.45
9010.57.46
Šedé
9010.57.47
9010.57.48
9010.57.49
9010.57.50
9010.57.51
Čierne
9010.57.52
9010.57.53
9010.57.54
9010.57.55
9010.57.56
11
ACO ShowerDrain E
Showerboard - systémová doska so žľabom ACO ShowerDrain E
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z tvrdeného polystyrénu so zabudo-
vaným žľabom z antikorovej ocele
n Doska s priemyselne pripojenou
hydroizolačnou tkaninou (presah
70mm)
n Dosku je možné individuálne skrátiť
n Integrovaný spád dosky 2% ku žľabu
n Odtoková trubka kompatibilná so
štandardným hrdlovým potrubím DN
50
n Prietok (štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Rozsah dodávky
� Systémová doska so žľabom a
roštom
Príklad inštalácie
n Pripravené priamo na obloženie
n Bezbariérový prístup od veľkosti
dlažby: 50 x 50 mm
n Ľahká montáž bez nutnosti vytvorenia
spádu podlahy a zabudovania žľabu do
konštrukcie podlahy
n Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľné)
n Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie a technické údaje
a
15
Y
105
20
X
Z
Y
Z
[mm]
45
43
41
39
37
35
33
[mm]
25
25
25
25
25
25
25
[mm]
1100
1000
900
800
700
600
500
40
Vliesüberstand
umlaufend 70mm
b
Výškové pomery
X
12
Dizajn
roštu
Wave
Rozmer
AxB
[mm]
800 x 1200
700
[mm]
620410
Objednávkové číslo
800
900
[mm]
[mm]
620417
900 x 1200
620424
1000 x 1200
620431
1200 x 1200
800 x 1200
Quadrato
620413
620420
900 x 1200
620427
1000 x 1200
620434
1200 x 1200
800 x 1200
Tile
620416
620423
900 x 1200
620430
1000 x 1200
620437
1200 x 1200
800 x 1200
Hawaii
620463
620464
900 x 1200
620465
1000 x 1200
620466
1200 x 1200
800 x 1200
Mix
900 x 1200
1000 x 1200
1200 x 1200
1100
[mm]
620467
620468
620469
620470
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - príslušenstvo
Informácie pre objednanie
Názov
Vhodné pre
Popis
Objednávkové číslo
n LED-Modul s integrovanou dobí-
jacou batériou
n Automatická funkcia rozsvietenia
pri styku s vodou
n Rozsah dodávky
n ACO ShowerDrain
3°
53
ACO ShowerDrain
Lightline - Sada
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
� 2 kusy Svetelný LED-modul
� 1 kus Nabíjačka (Napätie
220 V)
n LED-Modul je vhodný na použitie
pod vodou
n Výber z piatich farieb:
� Modrá
9010.89.01
� Červená
9010.89.02
� Zelená
9010.89.03
� Dúhová
9010.89.08
� Biela
9010.89.19
n Prevencia upchatia potrubia
Sitko na vlasy
n ACO ShowerDrain
� E-line
vlasmi, plast
n Jednoduchá demontáž a čistenie
9010.72.00
n Minimálne zníženie prietoku len
o 0,04 l/s
n Náhradný diel
n LED-Modul s integrovanou dobí-
jacou batériou
n Automatická funkcia rozsvietenia
pri styku s vodou
n ACO ShowerDrain
3°
53
ACO ShowerDrain
Lightline - LEDModul
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
n ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain
pachový uzáver
s antikorovým
roštom
� E-line
� Systémová doska so žľabom
n Rozsah dodávky
� 1 kus Svetelný LED-modul
n LED-Modul je vhodný na použítie
pod vodou
n Na výber z piatich farieb:
� Modrá
9010.89.05
� Červená
9010.89.06
� Zelená
9010.89.07
� Dúhová
9010.89.09
� Biela
9010.89.20
n Náhradný diel
n S výškou vodného stĺpca 25mm
alebo 50mm (podľa instalačnej
výšky)
n Pre instalačnú výšku žľabu:
� H = 79 - 134 mm
9010.58.67
� H = 105 - 160 mm
9010.58.68
13
ACO ShowerDrain E
ACO ShowerDrain E - rohový žľab s prírubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
(AISI304)
n Inštalačná výška: 105 – 160 mm
� Od príruby: 90 – 145 mm
n Trieda zaťaženia roštov K3
n Odtok kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
n Prietok (Štandardné prevedenie)
� 0,6 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Šírka tela žľabu: 84 mm
n Sklon odtoku: 1,5°
n S inštalačnými nohami
Výhody výrobku ACO
Príklad inštalácie
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Elekrolyticky leštený povrch
n Široký výběr žlabů a Dizajnových roštů
z antikorovej ocele
n Možnosť výroby atypických riešení
n Osvetlenie žľabu Lightline (voliteľne)
n Vyberateľný a rozoberateľný (dva diely)
pachový uzáver (sifon) z plastu
n Telo žľabu so spádovaným dnom
42
105-160
Informácie pre objednanie
82
449
398
DN50
133
449
398
Popis
Dĺžka ramena
Žľabové telo
398 x 398
Objednávkové číslo
[mm]
0153.97.29
15
Dizajnové rošty z antikorovej ocele pre rohový žľab
Dizajn
Dĺžka ramena
Objednávkové číslo
[mm]
Wave
398 x 398
0153.97.07
Quadrato
398 x 398
0153.97.02
Flag
398 x 398
0153.97.03
Tile
(hrúbka dlažby max. 10mm)
398 x 398
0153.97.28
Chain
398 x 398
9010.56.19
Hawaii
398 x 398
9010.56.20
Mix
398 x 398
9010.56.21
Pixel
398 x 398
9010.56.22
ACO ShowerDrain S
ACO ShowerDrain S - štrbinové sprchové žľaby s prirubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n
n
n
n
Výhody výrobku ACO
Príklad inštalácie
n Nízka stavebná výška - od 55 mm
n Elegantný decentný dizajn
n Elektrolyticky leštený povrch
n Vysoký prietok až do 0,8 l/s
n K dispozícii až 6 dĺžok
55 – 110
n
1.4301 (AISI304)
Prietok
� DN 50: 0,8 l/s (pri 20 mm vodného
stĺpca na podlahe podľa EN 1253);
0,5 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
� DN 40: 0,65 l/s (pri 20 mm vodného stĺpca na podlahe podľa EN
1253); 0,5 l/s (bez vodného stĺpca)
� DN 32: 0,55 l/s (pri 20 mm vodného stĺpca na podlahe podľa EN
1253); 0,35 l/s (bez vodného stĺpca
Trieda zaťaženia K3
Šírka žľabu 94 mm (vrátane príruby)
Výšková nastaviteľnosť 30 mm
Viditeľná šírka roštu 34 mm
L2
L1
94
34
n Telo žľabu z antikorovej ocele, materiál
Informácie pre objednanie
Dĺžka [mm] *
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
1500
9010.75.00
9010.75.01
9010.75.02
9010.75.03
9010.75.04
9010.75.05
700
800
900
1000
1200
1500
9010.75.10
9010.75.11
9010.75.12
9010.75.13
9010.75.14
9010.75.15
700
800
900
1000
1200
1500
9010.75.20
9010.75.21
9010.75.22
9010.75.23
9010.75.24
9010.75.25
Inštalačná výška: 55 mm / DN 32
Inštalačná výška: 64 mm / DN 40
Inštalačná výška: 80 mm / DN 50
17
* celková dĺžka žľabu = dĺžka + 60 mm (príruba)
Dizajnové rošty z antikorovej ocele pre štrbinové žľaby ACO ShowerDrain S
Dizajn
Plate
Stripes
Dĺžka [mm]
Objednávkové číslo
700
800
900
1000
1200
1500
700
800
900
1000
1200
1500
9010.75.50
9010.75.51
9010.75.52
9010.75.53
9010.75.54
9010.75.55
9010.75.60
9010.75.61
9010.75.62
9010.75.63
9010.75.64
9010.75.65
ACO ShowerDrain SE
ACO ShowerDrain SE - štrbinové žľaby s prírubou pre stierkové izolácie
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
n
n
n
n
n
n
(AISI304)
Prietok (Štandardné prevedenie)
� 0,5 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,3 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
Trieda zaťaženia K3
Sklon odtoku: 1,5°
Odtok je kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
(Inštalačná výška: 105 – 160 mm)
� DN 50/DN 40 (Inštalačná výška:
79 – 134 mm) Redukcia DN 40/DN
50 je súčasťou dodávky
S inštalačnými nohami
So zadnou vertikálnou prírubou
Príklad inštalácie
n Diskrétna vtoková štrbina šírky 8mm
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Elekrolyticky leštený povrch
n Vyberateľný a rozoberateľný (dva diely)
pachový uzáver (sifón) z plastu
n Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie
Kolmá
príruba
Rozmery
Objednávkové číslo
L1
L2
[mm]
[mm]
700
760
9010.76.70
800
860
9010.76.71
900
960
9010.76.72
1000
1060
9010.76.73
1200
1260
9010.76.74
700
760
9010.76.75
800
860
9010.76.76
900
960
9010.76.77
1000
1060
9010.76.78
1200
1260
9010.76.79
Inštalačná výška H2: 105 – 160 mm (od príruby H1: 90 – 145 mm)
23
143
63
L2
L1
Zadná
40
H2
H1
64 (GV 50 mm)
56 (GV 25 mm)
Inštalačná výška H2: 79 – 134 mm (od príruby H1: 64 – 119 mm)
23
143
63
L2
L1
Zadná
64 (GV 50 mm)
56 (GV 25 mm)
208
19
10
19
H2
10
H1
40
208
72
Tile
(hrúbka dlažby max. 10mm)
10
19
10
Dizajn
Dĺžka
Objednávkové
číslo
[mm]
[mm]
72
208
9010.76.80
72
208
9010.76.81
208
Solid
72
72
208
Šírka
19
72
Dizajnové rošty z antikorovej ocele pre štrbinové žľaby ACO ShowerDrain SE
19
20
21
ACO ShowerDrain C
ACO ShowerDrain C - sprchové žľaby s prírubou pre stierkovú izoláciu alebo bez príruby
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
(AISI304)
n Dve stavebné výšky:
� H=92mm (výška vodného stĺpca v
sifóne 50mm)
� H=65mm (výška vodného stĺpca v
sifóne 30mm)
n Prietok:
� 0,8 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,5 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Trieda zaťaženia roštov K3
n Odtok kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
n Šírka tela žľabu: 70 mm
Výhody výrobku ACO
Príklad inštalácie
n Celozvarovaná konštrukcia žľabu
n Povrchová úprava:
� Žľab morený
� Rošt brúsený
n Možnosť výroby atypických riešení
n Rozoberaťelný (dva díly) pachový
uzáver (sifon) z plastu
n Telo žľabu so spádovaným dnom
Informácie pre objednanie
Rozmery
Objednávkové číslo
Objednávkové číslo
[mm]
H=92mm
H=65mm
645
130
408714
408721
685
745
130
408715
408722
785
845
130
408716
408723
885
945
130
408717
408724
985
1045
130
408718
408725
1085
1145
130
408719
408726
1185
1245
130
408720
408727
585
645
112
408756
408763
685
745
112
408757
408764
785
845
112
408758
408765
885
945
112
408759
408766
985
1045
112
408760
408767
1085
1145
112
408761
408768
1185
1245
112
408762
408769
585
-
70
408735
408742
685
-
70
408736
408743
785
-
70
408737
408744
885
-
70
408738
408745
985
-
70
408739
408746
1085
-
70
408740
408747
1185
-
70
408741
408748
L1
L2
B2
[mm]
[mm]
585
S horizontálnou (podlahovou) prírubou
70
B2
L2
L1
S vertikálnou (kolmou) prírubou
22
70
B2
L2
L1
Bez príruby
L1
ACO ShowerDrain C
ACO ShowerDrain C - dizajnové rošty z antikorovej ocele
Dizajn
Objednávkové číslo
585
685
785
885
985
1085
1185
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Wave
408556
408557
408558
408559
408560
408561
408562
Square
408563
408564
408565
408566
408567
408568
408569
Tile
(hrúbka
dlažby max.
10mm)
408598
408599
408600
408601
408602
408603
408604
Water
408577
408578
408579
408580
408581
408582
408583
Slot
408584
408585
408586
408587
408588
408589
408590
Príslušenstvo
Informácie pre objednanie
Názov
Vhodné pre
Popis
Objednávkové číslo
n Náhradný diel
n ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain
pachový uzáver
s antikorovým
roštom
� F-line
� C-line
n S výškou vodného stĺpca 25 mm
alebo 50 mm (podľa inštalačnej
výšky)
n Pre inštalačnú výšku žľabu:
� H = 65 mm
NM5374
� H = 92 mm
NM5373
23
ACO ShowerDrain F
ACO ShowerDrain F - dvojdielny sprchový žľab
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
(AISI304)
n Dve inštalačné výšky vpustu:
� H=79mm (výška vodného stĺpca v
sifóne 50mm)
� H=54mm (výška vodného stĺpca v
sifóne 30mm)
n Vpust vybavený priskrutkovanou
prítlačnou prírubou pre bezpečné
napojenie hydroizolácie
n Prietok:
� 0,8 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,4 l/s (bez vodného stĺpca na podlahe)
n Odtok kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 50
n Šírka tela žľabu: 100 mm
n Výška žľabu: 8 mm
n Trieda zaťaženia roštov K3
Príklad inštalácie
n Dvojdielny systém žľabu, teleso vpustu
sa inštaluje oddelene od žľabu
n Povrchová úprava:
� Žľab a vpust morené
� Rošt brúsený
n Rozoberaťelný (dva diely) pachový
uzáver (sifón) z plastu
n Nízka výška vhodná pre rekonštrukcie
n Variabilné umiestnenie žľabu oproti
vpustu
� až 10 mm do strán
� alebo 3° vo všetkých smeroch
Informácie pre objednanie
Rozmery
Objednávkové číslo
Výška
Šírka
Dĺžka
[mm]
[mm]
[mm]
79
167
312
407969
54
167
312
407970
79
Ø50
47
Odtokový vpust - štandardné prevedenie
167
174
Odtokový vpust - nízke prevedenie
54
Ø50
29
24
167
216
Žľaby a dizajnové rošty z antikorovej ocele
Dizajn
Objednávkové číslo (Dĺžka L1)
685 [mm]
785 [mm]
885 [mm]
985 [mm]
Wave
407842
407843
407844
407845
Square
407846
407847
407848
407907
Water
407853
407854
407855
407856
Slot
407857
407858
407859
407860
ACO ShowerSelf
ACO ShowerSelf - sprchový žlab s prírubou pre stierkovú izoláciu
Informácie o produkte
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
n
n
n
n
n
n
(AISI304)
Plastový odtok s pachovým uzáverom
Stavebná výška:
� H=87mm
Prietok:
� 0,55 l/s (pre 20 mm vodného stĺpca
na podlahe, podľa EN 1253)
� 0,35 l/s (bez vodného stĺpca na
podlahe)
Odtok kompatibilný so štandardným
hrdlovaným potrubím DN 40 / DN 50
Šírka tela žľabu: 68 mm
Trieda zaťaženia roštu K3
Výhody výrobku ACO
Obrázok produktu
n Ľahká inštalácia
n Vysoká variabilita nasmerovania odto-
n
n
n
n
ku: otočný odtok o 360° s výtokovým
kolenom (45°)
Povrchová úprava:
� Žľab morený
� Rošt brúsený
Vyberateľný pachový uzáver (sifón) a
sitko na vlasy z plastu
Telo žľabu so spádovaným dnom
Štyri dĺžky žľabu
Informácie pre objednanie
Popis
Dĺžka L1
Dĺžka L2
[mm]
[mm]
Žľabové telo
Dizajn roštu z antikorovej ocele
683
744
783
844
883
944
983
1044
25
$&23DVVDYDQW*PE+
Dizajn
Dĺžka L1
Objednávkové číslo
[mm]
Circle
683
9010.73.70
783
9010.73.71
883
9010.73.72
983
9010.73.73
ACO ShowerStep
ACO ShowerStep - prechodové lišty medzi spádovanou a nespádovanou podlahou
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z antikorovej ocele, materiál 1.4301
(AISI304)
n Dve povrchové úpravy:
� Brúsený povrch (vhodné pre F-line,
C-line a Self-line)
� Leštený povrch (vhodné pro E-line
a SE-line)
n Tri výšky pre rozdielne hrúbky dlažby
� 10 mm, 12,5 mm a 15 mm
n Dve dĺžky (možnosť skrátiť)
� 990 mm a 1 490 mm
n S predtvarovaným spádom 1,5 - 2,0 %
Príklad inštalácie
n Esteticky čistý prechod medzi spá-
dovanou podlahou sprchového kútu
a priľahlou nespádovanou podlahou
kúpeľne
n Možno inštalovať s alebo bez
sklenenej sprchovej steny (do hrúbky
skla 9mm - bez rámu)
Informácie pre objednanie
Rozmery
Objednávkové číslo
L
H2
H1
Brúsený
povrch
Leštený
povrch
[mm]
[mm]
[mm]
10
9010.72.41
9010.72.53
12,5
9010.72.42
9010.72.54
15
9010.72.43
9010.72.55
10
9010.72.44
9010.72.56
12,5
9010.72.45
9010.72.57
15
9010.72.46
9010.72.58
Typ: Ľavý
Sprchový
žľab
Duschrinne
ACO
ACOShowerStep
ShowerStepľavý
links
ACO ShowerStep rechts
L
1490
36
H2
12
H1
990
30
Typ: Pravý
27
Sprchový
žlab
Duschrinne
ACO
ACOShowerStep
ShowerSteppravý
rechts
ACO ShowerStep links
L
1490
36
10
9010.72.47
9010.72.59
12,5
9010.72.48
9010.72.60
15
9010.72.49
9010.72.61
10
9010.72.50
9010.72.62
12,5
9010.72.51
9010.72.63
15
9010.72.52
9010.72.64
H2
12
H1
990
30
ACO ShowerDrain EasyFlow
Stavebnicový systém
Dizajnové rošty
Kruhový horný diel
Výplňový rošt
Štvorcový horný
Horný diel
Horný diel s možnosťou
diel s prírubou pre
Kruhový horný
Štvorcový horný diel
diel s prírubou pre
s možnosťou
výplne s prírubou pre
stierkovú izoláciu
stierkovú izoláciu
výplne
stierkovú izoláciu
Kúpeľňové vpusty Easyflow ponúkajú
flexibilitu pri technických riešeniach
a veľký počet rôznych estetických možností
vďaka svojmu modulárnemu usporiadaniu.
Prvky z ktorých je možné vyberať sú
znázornené nižšie. Možnosti prevedenia
roštov sú nasledovné:
kruhové rošty z antikoróznej ocele
hranatý rošty z antikoróznej ocele (so
zámkom alebo bez)
výplňové rošty (maximálna výška dlažby
je 11,5 mm vrátane lepidla)
Horné diely s hranou z antikorovej ocele
môžu byť s prírubou pre stierkovú izoláciu
alebo bez nej. Tieto horné diely je možné
ľahko rezať na dĺžku tak, aby zodpovedali
výške podlahového vpustu. Ak je to
potrebné, k telu vpustu je možné pripojiť
predlžovací diel a/alebo prítlačnú prírubu
pre hydroizolačný pás.
29
Predĺženie
Príruba
Plastové bodové vpusty
ACO ShowerDrain EasyFlow
ACO EasyFlow - odtokové vpusty DN 50
Informácie o produkte
Výhody výrobku ACO
n Z plastu
n Plne zodpovedá norme EN 1253
Príklad inštalácie
n Voliteľne s tlakovou prírubou pre
n S vyberateľným pachovým uzáverom
(sifónem)
� Výška vodneho stĺpca: 50 mm
� Výška vodného stĺpca: 30 mm (Flatline)
n Minimálna výška podlahy: 89 mm
n S integrovaným tesnením na utesnenie medzery medzi telom vpustu a
nadstavcom s roštom
n So stavebným ochranným krytom
hydroizoláciu (napr. fólia, lepenka)
n Optimálne čistiace možnosti
n Výškovo nastaviteľná príruba pre stier-
kové hydroizolácie
Informácie pre objednanie
Popis
Stavebný
otvor
Hltnosť
(prietok)
Objednávkové
číslo
[mm]
[l/s]
200 x 200
1,6
2500.55.00
200 x 260
1,5
2500.05.00
200 x 260
1,5
2500.00.00
200 x 260
0,8
2505.00.00
200 x 260
0,8
2505.05.00
Ø149
Ø125
114
n Sklon odtoku: 90°
167
n Štandard
n Bez bočného prítoku
DN50
Ø149
Ø125
n Sklon odtoku: 1,5°
n Bez bočného prítoku
DN50
102
n Štandard
194
30
Ø149
Ø125
n Sklon odtoku: 1,5°
DN 50
102
DN 50
n Štandard
n S bočným prítokom
231
Ø149
Ø125
DN 50
30
82
DN 50
n Sklon odtoku: 1,5°
n Flatline
n S bočným prítokom
231
Ø149
Ø125
n Sklon odtoku: 1,5°
DN50
82
n Flatline
194
n Bez bočného prítoku
ACO ShowerDrain EasyFlow
ACO EasyFlow - roštové nadstavce pre odtokové vpusty
Informácie pre objednanie
Vyhotovenie
Výškový
rozsah
Popis
Objednávkové číslo
[mm]
Štandardné nadstavce
n Z plastu
n Rám z antikorovej ocele
□149
� 149 x 149 mm
n Bez príruby
n Vhodné pre dizajnové rošty z
150
antikorovej ocele
� Rozmer roštu: 140 x 140
mm
� S aretáciou
� Bez aretácie
Ø125
18 – 135*
pre napojenie hydroizolácie
5141.43.00
n Z plastu
Ø136
n Rám z antikorovej ocele
n Bez príruby
� Ø: 136 mm
150
n Vhodné pre dizajnové rošty z
8 – 135*
antikorovej ocele
� Priemer roštu: 127 mm
� Bez aretácie
Ø125
pre napojenie hydroizolácie
5141.46.00
n Z plastu
n Rám z antikorovej ocele
15
Ø350
Ø252
□149
� 149 x 149 mm
n Vrátane
150
n Vhodné pre dizajnové rošty z
Ø125
150
8
Ø350
Ø252
Ø136
Ø125
Ø350
Ø252
150
24-27
□149
□121
Ø125
antikorovej ocele
� Rozmer roštu: 140 x 140
mm
� S aretáciou
� Bez aretácie
n Z plastu
n Rám z antikorovej ocele
� Ø: 136 mm
n Vhodné pre dizajnové rošty z
antikorovej ocele
� Priemer roštu: 127 mm
� Bez aretácie
n Z plastu
� S tesniacou prírubou
n Rám z antikorovej ocele
� 149 x 149 mm
n Výplňový kryt
� Vnútorný rozmer:
21 x 121 mm
� Vonkajší rozmer:
29 x 129 mm
36 – 135*
príruby pre
napojenie
hydroizoláce
5141.48.00
n Vrátane
36 – 135*
príruby pre
napojenie
hydroizoláce
5141.42.00
31
n Pre voliteľný
36 – 135*
povrch (max.
10mm)
5141.31.00
n Vrátane
príruby pre
napojenie
hydroizoláce
25
12
n Z plastu
□149
□121
n Rám z antikorovej ocele
6
n Výplňový kryt
150
� Vnútorný rozmer:
121 x 121 mm
Ø125
n Pre voliteľný
� 149 x 149 mm
� Vonkajší rozmer:
129 x 129 mm
26 – 135*
povrch (max.
10mm)
5141.24.00
n Bez príruby
pro napojení
hydroizolace
ACO ShowerDrain EasyFlow
Vyhotovenie
Výškový
rozsah
Popis
Objednávkové číslo
25
12
[mm]
□149
□121
n Z plastu
n Rám z antikorovej ocele
6
n Bez príruby
� 149 x 149 mm
150
n Vhodné pre dizajnové rošty zo
pre napojenie hydroizolácie
26 – 135*
skla
� Bez aretácie
Ø125
5141.38.00
Ø350
24 - 27
Ø252
□149
n Z plastu
n Rám z antikorovej ocele
n Vrátane
� 149 x 149 mm
150
n Vhodné pre dizajnové rošty zo
38 – 135*
skla
� Bez aretácie
príruby pre
napojenie
hydroizoláce
5141.37.00
Ø125
* Celková stavebná výška kompletného vpustu je súčet výškového rozsahu nadstavca a výška samotného odtokového vpustu.
Príslušenstvo
Informácie pre objednanie
178
17
Názov
Predlžovací kus
Vhodné pre
Popis
n Všetky vpusty Easyflow
n Z plastu
n Nadstavec
n S vlepeným tesnením
� Priemer: 125 mm
Objednávkové číslo
2040.00.00
n Hmotnosť: 0,1 kg
Ø125
n Príruba z plastu
n Voľná príruba z antikorovej
Tlaková príruba
n Všetky podlahové vpus-
ty Easyflow
32
ACO ShowerDrain
Lightpoint - Sada
Príruba pre
stierkové hydroizolácie
n ACO ShowerDrain
� Roštové nadstavce
pre odtokové vpusty
n Roštové nadstavce
Easyflow
n Predlžovacie kusy
s priemerom: 125 mm
ACO ShowerDrain n ACO ShowerDrain
Lightpoint - LED� Roštové nadstavce
Modul
pre odtokové vpusty
ocele
n Vhodné pre napojenie
hydroizolačných fólií
a lepeniek
n Hmotnosť: 0,7 kg
n LED-Modul s integrovanou
dobíjacou batériou
n Automatická funkcia rozsvietenia pri styku s vodou
n Rozsah dodávky
� 1 kus Svetelný LED-modul
� 1 kus Nabíjačka (220 V)
n Na výber zo štyroch farieb:
� Červená
� Modrá
� Zelená
� Biela (teplá)
n Príruba z plastu s pripojenou
fleesovou tkaninou
n Vhodné na napojenie
tekutých hydroizolačných
stierok
n Hmotnosť: 0,2 kg
n Rozsah dodávky
� 1 kus Svetelný LED-modul
s integrovanou batériou
n Na výber zo štyroch farieb:
� Červená
� Modrá
� Zelená
� Biela (teplá)
2040.00.02
9010.89.10
9010.89.11
9010.89.12
9010.89.13
2040.00.01
9010.89.15
9010.89.16
9010.89.17
9010.89.18
ACO ShowerDrain EasyFlow
Dizajnové rošty z antikorovej ocele
Informácie pre objednanie
Dizajn roštu Quadrato
Rozmer roštu [mm]
n
140 x 140
n
Rozmer rámu [mm]
n
149 x 149
n
136
Popis
n
n
Bez aretácie
Objednávkové číslo
S aretáciou
n
5141.21.22
Bez aretácie
5141.08.22
126
5141.25.22
Dizajn roštu Forest
Rozmer roštu [mm]
n
140 x 140
n
Rozmer rámu [mm]
n
149 x 149
n
136
Popis
n
n
Bez aretácie
Objednávkové číslo
S aretáciou
n
5141.21.26
Bez aretácie
5141.20.26
126
5141.25.26
Dizajn roštu Wave
Rozmer roštu [mm]
n
140 x 140
n
Rozmer rámu [mm]
n
149 x 149
n
136
Popis
n
n
Bez aretácie
Objednávkové číslo
S aretáciou
n
5141.21.28
Bez aretácie
5141.08.28
126
5141.25.28
Dizajn roštu Hawaii
33
Rozmer roštu [mm]
n
140 x 140
n
Rozmer rámu [mm]
n
149 x 149
n
136
Popis
n
n
Bez aretácie
Objednávkové číslo
S aretáciou
n
5141.21.29
Bez aretácie
5141.20.29
126
5141.25.29
Dizajn roštu Mix
Rozmer roštu [mm]
n
140 x 140
n
Rozmer rámu [mm]
n
149 x 149
n
136
Popis
n
n
Bez aretácie
Objednávkové číslo
S aretáciou
5141.21.30
n
Bez aretácie
5141.20.30
126
5141.25.30
ACO ShowerDrain EasyFlow
Dizajnové rošty zo skla
Informácie pre objednanie
Dizajnové rošty bez vzoru
Rozmer roštu [mm]
n
Rozmer rámu [mm]
n
Popis
n
Objednávkové číslo
127,5 x 127,5
130 x 130
Čierny
Biely
n
5141.38.01
5141.38.02
Dizajnové rošty s kvetinovým
vzorom
Rozmer roštu [mm]
n
127,5 x 127,5
Rozmer rámu [mm]
n
130 x 130
Popis
Objednávkové číslo
34
n Čierny s opieskovaným vzorom n
5141.38.04
Biely s čiernym vzorom
5141.38.05
n
Šedý
5141.38.03
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel. 02/ 44 45 36 51
Mail: [email protected]
www.aco.sk
Sanita/ACO/SK/01/06/2013/ZB
ACO Stavebné prvky, s.r.o.
Download

aco sanita - TOMMAR Slovakia, sro