KATALÓG ZRKADIEL
2014
Zrkadlá s faZetou 10 mm
A
Z
U
ÁR K
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0052 40 x 50
0053 40 x 60
0054 40 x 70
0056 50 x 60
0057 50 x 70
0058 50 x 80
0059 50 x 100
0060 50 x 120
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0001 50 x 60
0002 55 x 70
0003 50 x 70
0004 60 x 80
0005 70 x 80
0033 60 x 90
0034 70 x 90
0071 40 x 50
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
2
0010 ∅55
0011 ∅65
0012 ∅90
0027 ∅60
1006 ∅40
1007 ∅50
1008 ∅70
1009 ∅80 CZ 0035 50 x 70
28.70
30.80
33.80
35,38.60
44.60
51.60
58.70
38.60
46.10
42,52.60
58.30
56.80
63.10
32.50
39,47.60
73,43.60
28.90
35.40
52.20
61.80
38,-
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
V
R
OKO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0062 60 x 90
0063 60 x 120
0064 60 x 150
0066 70 x 100
0067 70 x 130
0068 70 x 160
0070 100 x 150
54.30
66.50
79.60
64.80
80.10
93.30
118.10
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0072 40 x 60
0073 40 x 70
0076 50 x 80
0077 50 x 90
0078 50 x 100
0079 55 x 60
0080 55 x 80
35.40
38.60
47.40
50.70
54.30
42,50.50
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0024 80 x 70
0025 70 x 60
0026 60 x 50
1010 50 x 40
1011 55 x 45
1012 65 x 55
CZ 0008 64 x 90
Hrúbka zrkadiel 4mm
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
59.40
49.10
40.90
33.40
36.90
44.60
57.80
0055 50 x 50
0061 60 x 60
0065 70 x 70
0069 90 x 90
0081 55 x 90
0082 55 x 100
0083 60 x 70
0084 60 x 100
0085 60 x 110
0086 70 x 100
0087 70 x 110
0088 70 x 120
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
30.30
39.90
48.60
69.60
54.10
57.80
48.60
60.80
64.80
67.90
72.60
77,-
0016 60 x 120
0017 50 x 60
0018 75 x 75
0019 60 x 90
0020 70 x 90
0038 60 x 70 CZ 0007 54/70 x 85
Možnosť dodávky atypov
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
72.30
38.60
56.60
58.70
65.80
50.50
61.30
0046 40 x 60
0048 50 x 60
0049 50 x 70
0051 60 x 80
1015 45 x 60
1016 55 x 75
0039 50 x 60
0040 50 x 70
0041 60 x 50
0042 60 x 70
0043 70 x 60
0044 70 x 80
1002 30 x 40
1003 40 x 50
1004 45 x 55
1005 55 x 65
35,38,41.60
53.30
37.80
48.60
38,39.90
36.90
47,47,56.80
24.70
30.80
34.80
40.90
0006 60 x 80
0031 50 x 70
0032 70 x 90
0096 40 x 60
0097 55 x 75
54.70
43,64.80
37.80
50.70
CZ 0021 50 x 75
CZ 0022 60 x 90
CZ 0023 70 x 105
43,57.80
69.60
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0045 40 x 40
0047 50 x 50
0050 60 x 60
1013 45 x 45
1014 55 x 55 27.70
34.80
42.50
30.80
38,-
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0013 60 x 80
0014 60 x 90
0015 65 x 110
0029 50 x 70
0030 50 x 60
0089 40 x 50
0090 40 x 60
0091 40 x 70
0092 50 x 80
0093 60 x 70
0094 60 x 100
0095 70 x 120
54.10
57.80
69.60
42,39.40
33.40
35.90
39,48.60
50.10
61.80
78,-
CZ
CZ
CZ
CZ
0009 70 x 55
0028 60 x 50
0098 50 x 40
0099 55 x 45 CZ 0036 50 x 90
CZ 0037 70 x 110
47.40
40.90
33.40
36.90
31.90
42.50
Made in Czech
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá čiastočne faZetované
V
R
OKO
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0424 50 x 65
0425 60 x 75
0426 70 x 90
0460 40 x 50
0461 45 x 55 39.90
51.60
63.90
33.80
37.80
CZ
CZ
CZ
CZ
0430 50 x 80
0431 60 x 90
0432 70 x 100
0462 40 x 60 47,56.60
67.30
31.90
CZ
CZ
CZ
CC
0406 40/55 x 70
0407 50/70 x 90
0408 50/90 x 110
04 50/65 x 80
0442 50/60 x 90
0443 60/70 x 110
0444 70/80 x 110
0464 30/40 x 60
0465 40/50 x 70 CZ
CZ
CZ
CZ
42.50
54.10
76.60
53.30
CZ 0439 60/62 x 48
CZ 0440 70/73 x 55
Made in Czech
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
41.60
47,-
Hrúbka zrkadiel 4mm
0427 50 x 80
0428 60 x 90
0429 70 x 100
0463 40 x 60 50.50
64.40
72.30
31.90
38,-
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
47.40
57.30
68.80
32.50
CZ 0415 50/60 x 60
CZ 0416 60/70 x 70
CZ 0417 70/80 x 80
CC - 05 45 x 80
CC - 06 50 x 80
CC - 07 55 x 80
43.60
51.60
61.80
CZ 0441 50/70 x 90
Možnosť dodávky atypov
0421 50/40 x 60
0422 60/50 x 70
0423 70/60 x 80
0456 40/30 x 50
0457 55/45 x 65 41.10
43.10
45.30
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CC
CC
57.80
35.90
47.60
55.60
28.70
41.10
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0418 40/50 x 70
0419 50/60 x 85
0420 60/70 x 100
0458 30/40 x 55
0459 45/55 x 75 CZ 0445 50 x 60
CZ 0446 60 x 70
CZ 0447 80 x 90
0401 50 x 60
0402 60 x 75
0403 70 x 80
0404 80 x 90
0405 90 x 100
0451 40 x 50
0452 45 x 55
0453 55 x 65
02 55 x 70
03 60 x 80
38.60
49.10
56.80
67.30
79.60
31.90
33.40
41.10
43.80
51,-
CZ 0436 50/60 x 40
CZ 0437 60/75 x 55
CZ 0438 70/90 x 60
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
41.10
49.10
69.60
43,56.80
70,35.40
50.50
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0433 40/50 x 90
0434 50/60 x 110
0435 60/70 x 130
0454 30/40 x 60
0455 40/50 x 70 33.80
47,53.30
41.60
52.20
62.70
CZ 0412 40/60 x 70
CZ 0413 50/70 x 80
CZ 0414 60/80 x 90
CZ 0409 40/70 x 60
CZ 0410 50/90 x 80
CZ 0411 60/110 x 100
45.10
56.60
72.60
28.70
35.90
38.60
56.80
79.60
CZ 0449 50 x 150
CZ 0450 60 x 150
73.60
84.10
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
3
Zrkadlá beZ faZety
A
Z
U
ÁR K
V
R
OKO
CZ 0131 60 x 50
31.70
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ 0116 50 x 60
CZ 0117 50 x 70
CZ 0118 60 x 50
29.40
31.70
28.70
0102 50 x 60
0103 55 x 70
0104 50 x 70
0105 60 x 80 33.40
29.40
41.10
31.70
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0119 40 x 50
0120 40 x 60
0122 50 x 70
0124 60 x 90
0125 60 x 120
0126 50 x 60
30.80
42,-
CZ 0134 50 x 75
CZ 0129 40/60 x 70
33.80
35.90
35,-
CZ 0139 40 x 60
CZ 0140 50 x 60
26.30
CZ 0146 50 x 70
CZ 0110 50 x 60
CZ 0111 60 x 80
CZ 0106 40 x 90
CZ 0138 50 x 50
CZ 0132 50 x 70
CZ 0114 60 x 75
CZ 0115 50 x 65
29.80
35.90
32.50
41.60
CZ 0128 40/55 x 70
CZ 0112 45/65 x 85
23.30
25.80
32.50
46.10
56.80
29.40
26.80
29.40
32.50
45.10
CZ 0130 40/70 x 60
CZ 0143 50/60 x 60
CZ 0141 40/50 x 70
35.40
34.80
33.80
CZ 0127 50 x 60
CZ 0113 60 x 75
29.80
39,-
CZ 0135 50 x 60
CZ 0142 50/40x60
32.90
27.70
CZ 0144 50 x 80
CZ 0145 50 x 80
36.90
37.80
CZ 0121 50 x 50
CZ 0123 60 x 60
24.70
33.40
CZ 0101 60 x 50
CZ 0133 50/60 x 90
44.20
4
CZ 0107 50 x 60
29.40
CZ 0137 50/60 x 40
CZ 0136 60/62 x 48
35,-
32.50
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
31.70
Hrúbka zrkadiel 4mm
CZ 0108 ∅ 50
CZ 0109 ∅ 60 27.30
33.80
Možnosť dodávky atypov
CZ 0147 60 x 150
CZ 0148 50 x 150
CZ 0149 34 x 150
63.90
58.70
48.20
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Made in Czech
Zrkadlá s dekoratívnymi prvkami
A
Z
U
ÁR K
CZ 0810 50 x 60
CZ 0811 50 x 70
CZ 0812 60 x 80
V
R
OKO
59.90
63.10
73,-
CZ 0808 50 x 60
CZ 0809 60 x 70
CZ 0807 130 x 80
CZ 0816 90 x 60
Z
A
Made in Czech
52,-
V
R
OKO
CZ 0801 60 x 70
158.30
CZ 0813 70 x 50
CZ 0802 90 x 60
CZ 0814 100 x 70
384.20
126.60
U
ÁR K
DD-1 50 x 60
45.50
55.20
CZ 0821 60 x 150
CZ 0818 50 x 60
CZ 0819 50 x 70
CZ 0820 60 x 80
59.90
63.10
73,-
91.80
105.90
115.10
95.20
CZ 0803 120 x 75
CZ 0815 60 x 150
128.30
Zrkadlá pieskované s faZetou
DD-2 55 x 70
58.20
Hrúbka zrkadiel 4mm
DD-3 60 x 80
67.30
CZ 0805 50 x 65
CZ 0804 60 x 75
DD-4 50/65 x 80
Možnosť dodávky atypov
69.70
61.30
70.90
473.90
CZ 0817 60 x 150
CZ 0806 60 x 120
158.30
142.60
Interier
DD-5 50 x 80
DD-6 55 x 80
DD-7 55 x 90
59.80
61.90
68.30
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
5
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá s ornamentom
CZ 0704 ∅ 60
CZ 0705 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
49.50
66.50
0701 80 x 60
0702 60 x 60
0703 70 x 70
0726 50 x 70
0727 60 x 150 CZ 0739 ∅ 60
CZ 0740 ∅ 80
6
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
V
R
OKO
0736 80 x 60
0737 60 x 60
0738 70 x 70
0741 50 x 70
0742 60 x 150 53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
CZ 0709 ∅ 60
CZ 0710 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0706 80 x 60
0707 60 x 60
0708 70 x 70
0728 50 x 70
0729 60 x 150 CZ 0743 ∅ 60
CZ 0744 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
49.50
66.50
0747 80 x 60
0746 60 x 60
0748 70 x 70
0745 50 x 70
0749 60 x 150 Hrúbka zrkadiel 4mm
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
CZ 0714 ∅ 60
CZ 0715 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0711 80 x 60
0712 60 x 60
0713 70 x 70
0730 50 x 70
0731 60 x 150 CZ 0750 ∅ 60
CZ 0751 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
49.50
66.50
0754 80 x 60
0753 60 x 60
0755 70 x 70
0752 50 x 70
0756 60 x 150 53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
CZ 0719 ∅ 60
CZ 0720 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0716 80 x 60
0717 60 x 60
0718 70 x 70
0732 50 x 70
0733 60 x 150 CZ 0757 ∅ 60
CZ 0758 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
49.50
66.50
0761 80 x 60
0760 60 x 60
0762 70 x 70
0759 50 x 70
0763 60 x 150 53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
CZ 0724 ∅ 60
CZ 0725 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0721 80 x 60
0722 60 x 60
0723 70 x 70
0734 50 x 70
0735 60 x 150 CZ 0764 ∅ 60
CZ 0765 ∅ 80
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
0768 80 x 60
0767 60 x 60
0769 70 x 70
0766 50 x 70
0770 60 x 150 Zrkadlá s ornamentom sa nedajú vyrobiť v atypických rozmeroch
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
49.50
66.50
53.10
41.10
52.20
41.60
97.90
Made in Czech
87.10
CC-6A 50 x 80
95.40
V
R
OKO
CC-1A 50 x 60
CC-2A 55 x 70
CC-7A 55 x 80
Z
A
U
ÁR K
CC-1B 50 x 60
109.70
CC-6B 50 x 80
117.90
V
R
OKO
CC-7B 55 x 80
Z
A
V
R
OKO
92.30
97.70
CC-3A 60 x 80
100.60
CC-4A 50/65 x 80
BB-6A 50 x 70
91.80
BB-7A 50 x 80
Zrkadlá s poličkou s výklopným rámom
CC-2B 55 x 70
U
ÁR K
Interier
Zrkadlá s poličkou
A
Z
U
ÁR K
115.60
CC-3B 60 x 80
120.90
BB-6B 50 x 70
124.20
96.60
Interier
CC-4B 50/65 x 80
114.40
107.60
130.10
BB-7B 50 x 80
kombinácia - pieskované sklo s faZetovaným Zrkadlom
119.20
Interier
K 01 F 50 x 65
K 02 F 50 x 65 K 03 F 50 x 65
K 04 F 60 x 55
K 05 F 50 x 65 K 06 F ∅ 58
108,-
108,-
108,-
108,-
108,-
114,-
Made in Czech
Hrúbka zrkadiel 4mm
Možnosť dodávky atypov okrem zrkadiel s poličkou s výklopným rámom
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
7
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá beZ faZety
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
V
R
OKO
21.60
23.30
29,26.10
28.30
30,34.60
0001 40 x 50
0002 40 x 60
0005 40 x 90
0006 50 x 60
0007 50 x 70
0012 55 x 70
0017 60 x 80
BY
BY
BY
BY
0027 40 x 60
0029 50 x 60
0031 50 x 80
0033 60 x 80 23.80
26.70
31.20
35.20
BY 0065 50 x 60
BY 0066 50 x 70
BY 0068 60 x 50
26.10
28.30
26.10
BY 0103 50 x 150
52.80
23.30
28.30
BY 0039 ∅ 50
BY 0041 ∅ 60
BY 0048 60 x 50
BY 0049 65 x 55
BY 0050 70 x 60
19.90
23.80
BY 0072 40 x 40
BY 0074 50 x 50
BY 0092 40/50 x 70
26.70
27.80
29.50
RUK
Z
V
R
BY 0098 50 x 65
BY 0099 60 x 75
27.80
33.50
BY 0414 50 x 65
BY 0417 50 x 60
BY 0422 50 x 150
35.80
38.60
36.40
84.60
Zrkadlá s faZetou 5 mm
A
Z
23.80
35.20
BY 0411 50 x 60
V
R
OKO
17,18.70
22.10
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
BY 0052 40 x 60
BY 0055 60 x 80
Zrkadlá pieskované beZ faZety
U
ÁR K
8
44.30
54,-
26.10
32.40
BY 0079 50 x 60
OKO
BY 0202 30 x 40
BY 0204 30 x 50
BY 0205 40 x 50
BY 0085 50 x 60
BY 0087 60 x 75
BY 0059 60 x 50
A
Á
26.10
29,31.90
BY 0107 35 x 150
BY 0110 50 x 150
BY 0206 50 x 50
23.30
BY 0208 40 x 60
BY 0209 50 x 60
BY 0212 40 x 70
Hrúbka zrkadiel 3 mm
23.80
26.70
26.10
BY 0213 50 x 70
BY 0214 60 x 70
BY 0218 50 x 80
29.50
32.90
31.90
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
BY
BY
BY
BY
0219 60 x 80
0225 60 x 90
0233 70 x 100
0240 60 x 120
35.80
38.60
46.50
50.10
Made in Bielorusko
Zrkadlá s poličkou beZ faZety
A
Z
U
ÁR K
V
R
OKO
BY 0507 40 x 50
BY 0508 40 x 60
BY 0509 50 x 60
BY
BY
BY
BY
0510 50 x 70
0511 50 x 80
0512 60 x 70
0513 60 x 80 44.90
47.20
49.40
52.30
V
R
OKO
BY 0505 60 x 70
BY 0506 60 x 80
BY 0501 40 x 50
BY 0502 40 x 60
BY 0514 60 x 50
V
R
OKO
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
V
R
OKO
Made in Bielorusko
35.20
37.40
42.60
BY 0503 50 x 60
BY 0504 50 x 70
49.40
52.30
41.50
44.30
1401 9.8 x 9.8 1402 9.8 x 9.8 1403 14.8 x 14.8 1404 14.8 x 14.8 1405 19.8 x 19.8 1406 19.8 x 19.8 1407 24.8 x 24.8 1408 24.8 x 24.8 1409 29.8 x 29.8 1410 29.8 x 29.8 1 ks
12 ks
1 ks
6 ks
1 ks
4 ks
1 ks
4 ks
1 ks
4 ks
2.30
17.60
2.80
12,4.90
13.80
5.70
16.60
6.50
19.90
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
1411 9.8 x 9.8 1412 9.8 x 9.8 1413 14.8 x 14.8 1414 14.8 x 14.8 1415 19.8 x 19.8 1416 19.8 x 19.8 1417 24.8 x 24.8 1418 24.8 x 24.8 1419 29.8 x 29.8 1420 29.8 x 29.8 1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
2.70
4.90
3.20
5.80
5.50
9.40
6.40
11,7.30
12.80
Zrkadlové obklady s faZetou 5 mm
A
Z
U
ÁR K
1421 9.8 x 9.8 1422 9.8 x 9.8 1423 14.8 x 14.8 1424 14.8 x 14.8 1425 19.8 x 19.8 1426 19.8 x 19.8 1427 24.8 x 24.8 1428 24.8 x 24.8 1429 29.8 x 29.8 1430 29.8 x 29.8 43.70
Zrkadlové obklady beZ faZety
A
Z
U
ÁR K
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY 0517 60 x 50
Zrkadlá s poličkou a faZetou 5 mm
A
Z
U
ÁR K
35.80
38.10
42,-
1 ks
12 ks
1 ks
6 ks
1 ks
4 ks
1 ks
4 ks
1 ks
4 ks
2.60
21,3.20
14.80
5.60
16.40
6.60
20,7.60
24.30
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
1431 9.8 x 9.8 1432 9.8 x 9.8 1433 14.8 x 14.8 1434 14.8 x 14.8 1435 19.8 x 19.8 1436 19.8 x 19.8 1437 24.8 x 24.8 1438 24.8 x 24.8 1439 29.8 x 29.8 1440 29.8 x 29.8 1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
Hrúbka zrkadiel 3 mm
2.80
5.10
3.40
6.40
5.80
9.90
6.80
11.80
7.80
14,-
BY
BY
BY
BY
BY
BY
BY
1441 19.8 x 24.8 1442 19.8 x 29.8 1443 24.8 x 32.8 1444 24.8 x 39.8 1445 24.8 x 44.8 1446 29.8 x 44.8 1147 29.8 x 59.8 4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
17.90
18.70
22.90
26.30
28.50
31.90
39.80
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
9
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá v rámoch
V
R
OKO
borovica
1
višňa
2
2,5 cm
10
orech
3
2,5 cm
mahagón
4
2,5 cm
2,5 cm
krútené
striebro
5
krútené
zlato
6
3 cm
3 cm
krútený
mahagón
7
3 cm
strieborný
bambus
8
2,5 cm
BY 1322 35x45
BY 1323 35x45
BY 1324 35x45
BY 1325 35x45
BY 1326 36x46
BY 1327 36x46
BY 1328 36x46
BY 1329 34x44
18.40
18.40
18.40
18.40
22,-
22,-
22,-
27.70
BY 0618 47x67
BY 0619 47x67
BY 0620 47x67
BY 0621 47x67
BY 0622 48x68
BY 0623 48x68
BY 0624 48x68
BY 0625 47x67
37.20
37.20
37.20
37.20
41.40
41.40
41.40
48.70
BY 0635 57x77
BY 0636 57x77
BY 0637 57x77
BY 0638 57x77
BY 0639 58x78
BY 0640 58x78
BY 0641 58x78
BY 0642 57x77
45.10
45.10
45.10
45.10
49.30
49.30
49.30
58.20
BY 0670 67x87
BY 0671 67x87
BY 0672 67x87
BY 0673 67x87
BY 0674 68x88
BY 0675 68x88
BY 0676 68x88
BY 0677 67x87
54,-
54,-
54,-
54,-
59.80
59.80
59.80
70.30
BY 0601 57x57
BY 0602 57x57
BY 0603 57x57
BY 0604 57x57
BY 0605 58x58
BY 0606 58x58
BY 0607 58x58
BY 0608 57x57
37.20
37.20
37.20
37.20
40.90
40.90
40.90
48.20
BY 0652 67x67
BY 0653 67x67
BY 0654 67x67
BY 0655 67x67
BY 0656 68x68
BY 0657 68x68
BY 0658 68x68
BY 0659 67x67
44.50
44.50
44.50
44.50
49.30
49.30
49.30
58.20
BY 0687 47x97
BY 0688 47x97
BY 0689 47x97
BY 0690 47x97
BY 0691 48x98
BY 0692 48x98
BY 0693 48x98
BY 0694 47x97
46.70
46.70
46.70
46.70
51.40
51.40
51.40
60.80
BY 0704 47x137
BY 0705 47x137
BY 0706 47x137
BY 0707 47x137
BY 0708 48x138
BY 0709 48x138
BY 0710 48x138
BY 0711 47x137
59.80
59.80
59.80
59.80
66.10
66.10
66.10
78.10
BY 0721 57x107
BY 0722 57x107
BY 0723 57x107
BY 0724 57x107
BY 0725 58x108
BY 0726 58x108
BY 0727 58x108
BY 0728 57x107
55.60
55.60
55.60
55.60
61.90
61.90
61.90
73,-
BY 0738 67x127
BY 0739 67x127
BY 0740 67x127
BY 0741 67x127
BY 0742 68x128
BY 0743 68x128
BY 0744 68x128
BY 0745 67x127
71.90
71.90
71.90
71.90
79.20
79.20
79.20
93.40
BY 0755 67x147
BY 0756 67x147
BY 0757 67x147
BY 0758 67x147
BY 0759 68x148
BY 0760 68x148
BY 0761 68x148
BY 0762 67x147
80.30
80.30
80.30
80.30
88.70
88.70
88.70
104.40
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
Hrúbka zrkadiel 3mm
Možnosť dodávky atypov
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Made in Czech
Zrkadlá v rámoch
A
Z
U
ÁR K
zlatý
bambus
9
V
R
OKO
patinované
striebro
10
buk
11
javor
12
červený
bronz
13
čierny
dub
14
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
BY 1330 34x44
BY 1331 37x47
BY 1332 37x47
BY 1333 37x47
BY 1334 37x47
BY 1335 37x47
BY 1336 41x51
BY 1337 41x51
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
27.70
35.60
35.60
BY 0626 47x67
BY 0627 50x70
BY 0628 50x70
BY 0629 50x70
BY 0630 50x70
BY 0631 50x70
BY 0632 54x74
BY 0633 54x74
48.70
47.80
47.80
47.80
47.80
47.80
59.80
59.80
BY 0643 57x77
BY 0644 60x80
BY 0645 60x80
BY 0646 60x80
BY 0647 60x80
BY 0648 60x80
BY 0649 64x84
BY 0650 64x84
58.20
58.20
58.20
58.20
58.20
58.20
71.40
71.40
BY 0678 67x87
BY 0679 70x90
BY 0680 70x90
BY 0681 70x90
BY 0682 70x90
BY 0683 70x90
BY 0684 74x94
BY 0685 74x94
70.30
69.20
69.20
69.20
69.20
69.20
84,-
84,-
BY 0609 57x57
BY 0610 60x60
BY 0611 60x60
BY 0612 60x60
BY 0613 60x60
BY 0614 60x60
BY 0615 64x64
BY 0616 64x64
48.20
47.80
47.80
47.80
47.80
47.80
59.30
59.30
BY 0660 67x67
BY 0661 70x70
BY 0662 70x70
BY 0663 70x70
BY 0664 70x70
BY 0665 70x70
BY 0667 74x74
BY 0668 74x74
58.20
57.10
57.10
57.10
57.10
57.10
70.30
70.30
BY 0695 47x97
BY 0696 50x100
BY 0697 50x100
BY 0698 50x100
BY 0699 50x100
BY 0700 50x100
BY 0701 54x104
BY 0702 54x104
60.80
59.80
59.80
59.80
59.80
59.80
73.90
73.90
BY 0712 47x137
BY 0713 50x140
BY 0714 50x140
BY 0715 50x140
BY 0716 50x140
BY 0717 50x140
BY 0718 54x144
BY 0719 54x144
78.10
76.60
76.60
76.60
76.60
76.60
94,-
94,-
BY 0729 57x107
BY 0730 60x110
BY 0731 60x110
BY 0732 60x110
BY 0733 60x110
BY 0734 60x110
BY 0735 64x114
BY 0736 64x114
73,-
71.40
71.40
71.40
71.40
71.40
87.10
87.10
BY 0746 67x127
BY 0747 70x130
BY 0748 70x130
BY 0749 70x130
BY 0750 70x130
BY 0751 70x130
BY 0752 74x134
BY 0753 74x134
93.40
91.30
91.30
91.30
91.30
91.30
109.70
109.70
BY 0763 67x147
BY 0764 70x150
BY 0765 70x150
BY 0766 70x150
BY 0767 70x150
BY 0768 70x150
BY 0769 74x154
BY 0770 74x154
104.40
101.80
101.80
101.80
101.80
101.80
121.80
121.80
2,5 cm
Made in Czech
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Hrúbka zrkadiel 3mm
leptané
striebro
15
6 cm
Možnosť dodávky atypov
leptané
zlato
16
6 cm
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
11
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá v rámoch
12
V
R
OKO
krútená
mosadz
17
krútený
bronz
18
2,5 cm
2,5 cm
čierne
striebro
19
4 cm
oceľ
20
2 cm
alpaka
21
alabaster
22
4 cm
5 cm
pozlátený
ornament
23
4,5 cm
pozlátený
ornament
24
5 cm
BY 1338 35x45
BY 1339 35x45
BY 1340 37x47
BY 1341 33x43
BY 1342 38x48
BY 1343 39x49
BY 1344 38x48
BY 1345 39x49
26.80
26.80
29.40
28.80
31.40
32.50
31.90
31.90
BY 0634 48x68
BY 0787 48x68
BY 0788 50x70
BY 0789 46x66
BY 0790 51x71
BY 0791 52x72
BY 0792 52x72
BY 0793 52x72
46.70
46.70
50.90
54,-
54,-
55.60
54.60
54.60
BY 0651 58x78
BY 1002 58x78
BY 1003 60x80
BY 1004 56x76
BY 1005 61x81
BY 1006 62x82
BY 1007 62x82
BY 1008 62x82
56.60
56.60
61.30
65,-
65,-
66.10
65.50
65.50
BY 0686 68x88
BY 1032 68x88
BY 1033 70x90
BY 1034 66x86
BY 1035 71x91
BY 1036 72x92
BY 1037 72x92
BY 1038 72x92
67.70
67.70
73,-
77.20
77.20
79.20
78.10
78.10
BY 0617 58x58
BY 0772 58x58
BY 0773 60x60
BY 0774 56x56
BY 0775 61x61
BY 0776 62x62
BY 0777 62x62
BY 0778 62x62
46.70
46.70
50.40
54,-
53.50
55.10
54.60
54.60
BY 0669 68x68
BY 1017 68x68
BY 1018 70x70
BY 1019 66x66
BY 1020 71x71
BY 1021 72x72
BY 1022 72x72
BY 1023 72x72
56.20
56.20
60.80
64.60
64.60
66.10
65,-
65,-
BY 0703 48x98
BY 1047 48x98
BY 1048 50x100
BY 1049 46x96
BY 1050 51x101
BY 1051 52x102
BY 1052 52x102
BY 1053 52x102
58.20
58.20
63.50
67.20
67.20
68.80
67.70
67.70
BY 0720 48x138
BY 1062 48x138
BY 1063 50x140
BY 1064 46x136
BY 1065 51x141
BY 1066 52x142
BY 1067 52x142
BY 1068 52x142
75.60
75.60
81.40
86,-
86,-
88.70
87.10
87.10
BY 0737 58x108
BY 1077 58x108
BY 1078 60x110
BY 1079 56x106
BY 1080 61x111
BY 1081 62x112
BY 1082 62x112
BY 1083 62x112
70.30
70.30
75.60
80.30
80.30
81.80
80.80
81.40
BY 0754 68x128
BY 1092 68x128
BY 1093 70x130
BY 1094 66x126
BY 1095 71x131
BY 1096 72x132
BY 1097 72x132
BY 1098 72x132
89.80
89.80
96.60
101.80
101.80
103.90
102.40
102.80
BY 0771 68x148
BY 1107 68x148
BY 1108 70x150
BY 1109 66x146
BY 1110 71x151
BY 1111 72x152
BY 1112 72x152
BY 1113 72x152
100.20
100.20
107,-
113.40
113.40
115.40
113.90
115,-
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
Hrúbka zrkadiel 3mm
Možnosť dodávky atypov
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Made in Czech
Zrkadlá v rámoch
A
Z
U
ÁR K
suché
rákosie
25
V
R
OKO
slonová
kosť
26
bielený
dub
27
5 cm
6 cm
BY 1346 39x49
BY 1347 40x50
BY 1348 41x51
BY 1349 42x52
BY 1350 40x50
BY 1351 42x52
BY 1352 42x52
BY 1353 43x53
34.10
35.60
37.80
38.80
38.80
36.70
37.80
38.80
BY 0794 53x73
BY 0795 53x73
BY 0796 54x74
BY 0797 55x75
BY 0798 54x74
BY 0799 56x76
BY 1000 56x76
BY 1001 56x76
57.70
59.80
63,-
64.60
64,-
65,-
66.60
67.70
BY 1009 63x83
BY 1010 63x83
BY 1011 64x84
BY 1012 65x85
BY 1013 64x84
BY 1014 66x86
BY 1015 66x86
BY 1016 66x86
68.80
71.40
75.60
76.60
76.60
76.60
79.20
80.80
BY 1039 73x93
BY 1040 73x93
BY 1041 74x94
BY 1042 75x95
BY 1043 74x94
BY 1044 76x96
BY 1045 76x96
BY 1046 76x96
81.80
84.50
88.70
90.20
89.80
90.70
92.90
94.40
BY 0779 63x63
BY 0780 63x63
BY 0781 64x64
BY 0782 65x65
BY 0783 64x64
BY 0784 66x66
BY 0785 66x66
BY 0786 66x66
57.10
59.80
62.40
64,-
63.50
64.60
66.10
67.70
BY 1024 73x73
BY 1025 73x73
BY 1026 74x74
BY 1027 75x75
BY 1028 74x74
BY 1029 76x76
BY 1030 76x76
BY 1031 76x76
68.80
70.80
74.50
76.10
75.60
76.60
78.70
79.80
BY 1054 53x103
BY 1055 53x103
BY 1056 54x104
BY 1057 55x105
BY 1058 54x104
BY 1059 56x106
BY 1060 56x106
BY 1061 56x106
71.40
73.90
78.10
79.80
79.20
79.20
81.80
83.40
BY 1069 53x143
BY 1070 53x143
BY 1071 54x144
BY 1072 55x145
BY 1073 54x144
BY 1074 56x146
BY 1075 56x146
BY 1076 56x146
91.80
94.90
99.70
101.80
101.30
100.80
103.90
105.50
BY 1084 63x113
BY 1085 63x113
BY 1086 64x114
BY 1087 65x115
BY 1088 64x114
BY 1089 66x116
BY 1090 66x116
BY 1091 66x116
85,-
88.20
92.40
94,-
94,-
94,-
96.60
97.80
BY 1099 73x133
BY 1100 73x133
BY 1101 74x134
BY 1102 75x135
BY 1103 74x134
BY 1104 76x136
BY 1105 76x136
BY 1106 76x136
107.50
110.80
115.90
117.60
117.60
117.60
120.70
122.30
BY 1114 73x153
BY 1115 73x153
BY 1116 74x154
BY 1117 75x155
BY 1118 74x154
BY 1119 76x156
BY 1120 76x156
BY 1121 76x156
119.60
123.40
129.10
130.70
130.70
130.70
133.30
135.40
5 cm
Made in Czech
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
patinovaný
ornament
28
zlatý
aquadukt
29
6 cm
6 cm
Hrúbka zrkadiel 3mm
orech
30
6,5 cm
Možnosť dodávky atypov
patinovaný
bronz
31
patinované
zlato
32
7 cm
6,5 cm
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
13
Z
A
U
ÁR K
V
R
OKO
Zrkadlá v rámoch s faZetou
patinované
striebro
33
borovica
34
7 cm
BY 1354 44x54
BY 1122 53x73
14
BY 1132
BY 1142
BY 1152
BY 1162
53x83
53x113
53x133
58x143
BY 1172
BY 1182
BY 1192
BY 1202
BY 1212
63x93
63x153
73x103
73x163
113x173
50.90
80.80
87.10
107.50
121.80
135.40
104.40
150.10
122.30
172.70
244.60
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
palisander
35
6 cm
BY 1355 42x52
BY 1123 51x71
BY 1133
BY 1143
BY 1153
BY 1163
51x81
51x111
51x131
56x141
BY 1173
BY 1183
BY 1193
BY 1203
BY 1213
61x91
61x151
71x101
71x161
111x171
Hrúbka zrkadiel 5 mm
6 cm
41.40
67.20
73,89.80
101.80
113.40
87.10
126.50
102.80
145.90
208.90
BY 1356 42x52
BY 1124 51x71
BY 1134
BY 1144
BY 1154
BY 1164
51x81
51x111
51x131
56x141
BY 1174
BY 1184
BY 1194
BY 1204
BY 1214
61x91
61x151
71x101
71x161
111x171
Možnosť dodávky atypov len bez fazety
patinovaný
bambus
37
art deco
36
8 cm
41.40
67.20
BY 1357 45x55
BY 1125 55x75
73,89.80
101.80
113.40
87.10
126.50
102.80
145.90
208.90
BY 1135
BY 1145
BY 1155
BY 1165
55x85
55x115
55x135
60x145
BY 1175
BY 1185
BY 1195
BY 1205
BY 1215
65x95
65x155
75x105
75x165
115x175
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
54.60
86,-
93.40
115,129.10
143.80
110.80
159,129.60
182.50
257.80
7,5 cm
BY 1358 43x53
BY 1126 53x73
BY 1136
BY 1146
BY 1156
BY 1166
53x83
53x113
53x133
58x143
BY 1176
BY 1186
BY 1196
BY 1206
BY 1216
63x93
63x153
73x103
73x163
113x173
55.10
87.10
94,115.90
131.20
145.30
112.30
160.60
131.20
184.80
260.40
Made in Bielorusko
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá v rámoch s faZetou
V
R
OKO
patinovaný
bronz
39
orech
38
6,5 cm
BY 1359 42x52
BY 1127 52x72
BY 1137
BY 1147
BY 1157
BY 1167
52x82
52x112
52x132
57x142
BY 1177
BY 1187
BY 1197
BY 1207
BY 1217
62x92
62x152
72x102
72x162
112x172
Made in Bielorusko
40.30
65.50
71.40
88.20
99.70
111.20
85,123.80
100.20
143.30
205.20
hliník
40
6,5 cm
BY 1360 42x52
BY 1128 52x72
42,67.70
6 cm
BY 1361 41x51
BY 1129 51x71
leptané
zlato
42
hliník
41
9 cm
59.80
92.40
BY 1362 47x57
BY 1130 56x76
59.80
92.40
BY 1138
BY 1148
BY 1158
BY 1168
52x82
52x112
52x132
57x142
73,90.20
102.40
113.90
BY 1139
BY 1149
BY 1159
BY 1169
51x81
51x111
51x131
56x141
100.20
123.40
139.10
153.70
BY 1140
BY 1150
BY 1160
BY 1170
56x86
56x116
56x136
61x146
100.20
122.80
138,152.80
BY 1178
BY 1188
BY 1198
BY 1208
BY 1218
62x92
62x152
72x102
72x162
112x172
87.10
126.50
102.80
146.40
209.40
BY 1179
BY 1189
BY 1199
BY 1209
BY 1219
61x91
61x151
71x101
71x161
111x171
118.60
169.60
138,193.20
266.20
BY 1180
BY 1190
BY 1200
BY 1210
BY 1220
66x96
66x156
76x106
76x166
116x176
118.10
168.50
138,193.70
269.80
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Možnosť dodávky atypov len bez fazety
Hrúbka zrkadiel 5 mm
9 cm
BY 1363 47x57
BY 1131 56x76
BY 1141
BY 1151
BY 1161
BY 1171
BY 1181
BY 1191
BY 1201
BY 1211
BY 1221
59.80
92.40
56x86
56x116
56x136
61x146
100.20
122.80
138.60
153.20
66x96
66x156
76x106
76x166
116x176
118.60
169,138.60
193.70
270.80
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
15
Z
A
U
ÁR K
V
R
OKO
Zrkadlá v rámoch s faZetou
patinované
sádro
43
pozlátený
ornament
44
8 cm
BY 1364 45x55
BY 1222 55x75
16
BY 1232
BY 1242
BY 1252
BY 1262
55x85
55x115
55x135
60x145
BY 1272
BY 1282
BY 1292
BY 1302
BY 1312
65x95
65x155
75x105
75x165
115x175
59.80
92.40
100.20
122.80
138.60
153.20
118.10
168.50
138,193.20
267.70
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
pozlátený
ornament
45
7,5 cm
56.20
88.20
BY 1365 44x54
BY 1223 53x73
BY 1233
BY 1243
BY 1253
BY 1263
53x83
53x113
53x133
58x143
BY 1273
BY 1283
BY 1293
BY 1303
BY 1313
63x93
63x153
73x103
73x163
113x173
95.50
117.60
132.70
147.50
Hrúbka zrkadiel 5 mm
113.40
163.20
132.70
186.80
262.90
hnedá
metalíza
46
8 cm
BY 1366 45x55
BY 1224 55x75
BY 1234
BY 1244
BY 1254
BY 1264
55x85
55x115
55x135
60x145
BY 1274
BY 1284
BY 1294
BY 1304
BY 1314
65x95
65x155
75x105
75x165
115x175
leptané
striebro
47
9 cm
58.80
91.30
99.10
121.80
137.50
152.20
117.60
168.50
136.90
192.60
269.80
Možnosť dodávky atypov len bez fazety
9,5 cm
BY 1367 47x57
BY 1225 56x76
73,109.70
BY 1368 48x58
BY 1226 58x78
70.30
106.60
BY 1235
BY 1245
BY 1255
BY 1265
56x86
56x116
56x136
61x146
118.60
144.80
163.20
180,-
BY 1236
BY 1246
BY 1256
BY 1266
58x88
58x118
58x138
63x148
115,140.60
158.50
175.30
BY 1275
BY 1285
BY 1295
BY 1305
BY 1315
66x96
66x156
76x106
76x166
116x176
BY 1276
BY 1286
BY 1296
BY 1306
BY 1316
68x98
68x158
78x108
78x168
118x178
139.10
197.40
161.60
224.60
307.60
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
136,192.60
157.90
220,304,-
Made in Bielorusko
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá v rámoch s faZetou
V
R
OKO
rímske
striebro
48
strieborný
aquadukt
49
9 cm
imitácia
fresky
50
9 cm
bronzový
ornament
51
8,5 cm
barokový
ornament
52
8,5 cm
11 cm
BY 1369 46x56
BY 1227 56x76
70.30
108.10
BY 1370 47x57
BY 1228 57x77
69.70
106.60
BY 1371 46x56
BY 1229 56x76
67.20
103.30
BY 1372 46x56
BY 1230 55x75
73,110.20
BY 1373 50x60
BY 1231 60x80
92.40
136.40
BY 1237
BY 1247
BY 1257
BY 1267
56x86
56x116
56x136
61x146
116.50
142.80
161.20
178,-
BY 1238
BY 1248
BY 1258
BY 1268
57x87
57x117
57x137
62x147
115,140.60
157.90
175.30
BY 1239
BY 1249
BY 1259
BY 1269
56x86
56x116
56x136
61x146
111.70
136.90
154.30
171.10
BY 1240
BY 1250
BY 1260
BY 1270
55x85
55x115
55x135
60x145
119.20
145.90
164.30
181.60
BY 1241
BY 1251
BY 1261
BY 1271
60x90
60x120
60x140
65x150
147,178,199.90
219.40
BY 1277
BY 1287
BY 1297
BY 1307
BY 1317
66x96
66x156
76x106
76x166
116x176
BY 1278
BY 1288
BY 1298
BY 1308
BY 1318
67x97
67x157
77x107
77x167
117x177
135.40
192.60
157.40
220,304,-
BY 1279
BY 1289
BY 1299
BY 1309
BY 1319
66x96
66x156
76x106
76x166
116x176
131.80
188.40
154.30
215.80
300.20
BY 1280
BY 1290
BY 1300
BY 1310
BY 1320
65x95
65x155
75x105
75x165
115x175
140.20
199,162.70
226.20
310.20
70x100
70x160
80x110
80x170
120x180
171.10
239.90
197.40
270.80
364,-
Made in Bielorusko
137.50
196.30
160.10
223.60
310.20
Možnosť zavesenia na výšku aj na šírku
Možnosť dodávky atypov len bez fazety
Hrúbka zrkadiel 5 mm
BY 1281
BY 1291
BY 1301
BY 1311
BY 1321
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
17
Zrkadlá s led osvetlením
A
Z
U
ÁR K
LDH
LDH
LDH
LDH
50x70
50x80
60x80
70x80
V
R
OKO
121,123,134,144,-
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
Z
A
U
ÁR K
LDHO
LDHO
LDHO
LDHO
50x70
50x80
60x80
70x80
V
R
OKO
134,139,166,184,-
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
60x52
70x52
80x52
90x52
100x52
116x52
120x52
124x52
146x52
150x52
led diódy / 230 v
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
U
ÁR K
55x70
55x80
55x100
60x80
60x100
70x55
75x55
LDHO
LDHO
LDHO
LDHO
224,239,278,241,281,207,208,-
70x55
75x55
100x65
120x65
184,189,226,244,-
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
LDO
Zrkadlá s osvetlením
A
Z
174,189,218,191,221,157,158,-
55x70
55x80
55x100
60x80
60x100
70x55
75x55
70x55
75x55
100x65
120x65
Zrkadlá s led osvetlením a ohrevom
171,173,184,204,-
V
R
OKO
RB-A1
45 x 70
50 x 70
55 x 70
45 x 80
50 x 80
55 x 80
LDH
LDH
LDH
LDH
Linea
led diódy / 230 v
167,169,173,170,172,176,-
RB-A2
45 x 70
50 x 70
55 x 70
45 x 80
50 x 80
55 x 80
256,258,262,259,262,266,-
RB-B1
45 x 70
50 x 70
55 x 70
45 x 80
50 x 80
55 x 80
e14 40 W / 230 v
195,197,201,202,205,209,-
149,152,154,158,161,167,168,170,176,177,-
Linea
60x52
70x52
80x52
90x52
100x52
116x52
120x52
124x52
146x52
150x52
199,202,204,208,221,227,228,230,236,237,-
Rubico
RB-B2
45 x 70
50 x 70
55 x 70
45 x 80
50 x 80
55 x 80
285,287,290,292,294,298,-
18
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
Hrúbka zrkadiel 4mm
Možnosť dodávky atypov
Made in Czech
U
ÁR K
Z
A
Zrkadlá s osvetlením
V
R
OKO
SP
45 x 80 50 x 70
50 x 80
55 x 80
50 x 90
55 x 90
60 x 90
70 x 60
SPL
45 x 80
50 x 70
50 x 80
55 x 80
50 x 90
55 x 90
60 x 90
238,232,239,239,235,240,242,238,-
V
R
OKO
AT-N2
50 x 80 55 x 80 55 x 90 AT-N3
50 x 80 55 x 80 55 x 90 209,213,218,-
237,241,249,-
AT-P3
50 x 80 55 x 80 55 x 90 V
R
OKO
LNH 70x55
LNH 75x55
LNH 120x65
50x70
50x80
60x80
70x80
Z
A
U
ÁR K
V
R
OKO
274,290,294,322,-
AT-L2
50 x 80 55 x 80 55 x 90 279,283,292,-
LN 55x70
LN 55x80
LN 55x100
LN 60x80
LN 60x100
CZ 901 70x60
CZ 902 90x60
CZ 903 65x155
CZ 905 80x80
307,363,391,369,404,305,319,440,344,-
281,286,458,-
40,50,60,-
AT-L3 50 x 80 55 x 80 55 x 90 237,241,249,-
15 - 30 W / 230 v
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
výhrevná fÓlia pod Zrkadlo
F3 27 x 27 cm F4 40 x 50 cm F6 60 x 55 cm
výkon W
15
39
59
250,251,252,251,254,256,-
halogen 20 W / 12 v
Zrkadlá s osvetlením
A
Z
AT-P2
50 x 80 55 x 80 55 x 90 251,255,260,-
U
ÁR K
LNH
LNH
LNH
LNH
SPLM
45 x 80
50 x 80
55 x 80
50 x 90
55 x 90
60 x 90
268,268,269,269,271,274,-
Zrkadlá s osvetlením
A
Z
U
ÁR K
SPM
45 x 80
50 x 80
55 x 80
50 x 90
55 x 90
60 x 90
221,215,221,222,218,221,223,-
halogen 100 W / 230 v
279,283,292,-
Linea
60x52
70x52
80x52
90x52
100x52
116x52
146x52
70x55
75x55
310,320,332,340,349,355,480,330,334,-
napájanie
apájanie ~ 230 v
plocha m2
0,07
0,20
0,33
19
Výhrevná fólia účinne a okamžite odstraňuje vodnú paru usadenú na zrkadle
Made in Czech
Hrúbka zrkadiel 4mm
Možnosť dodávky atypov okrem zrkadiel typu Linea
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH
InfolInka
: [email protected]
0903 533 511
Váš predajca
Download

Katalóg BARIMPEX ZRKADLÁ