Vyhlásenie o zhode č. 727
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
35723394
Výrobcovia:
Schneider Electric Industries S.A.S.
35 rue Joseph Monier, F-92500 Rueil Malmaison, Francúzsko
Ataturk Organize Sanayi Bolgesi
10011 sok, No:4, 35620, Cigli, Izmir, Turecko
Elda-Eltra Elektrotechnika Spółka Akcyjna
ul. Glinki 146, PL 85-861 Bydgoszcz, Poľsko
Výrobky:
Anya – spínač jednopólový (1) a dvojpólový (2), prepínač sériový (5), striedavý (6),
striedavý dvojitý (6+6) a krížový (7), tlačidlový ovládač jednopólový;
s kontaktami spínacími; s podsvietením orientačným;
so svorkami pružinovými a skrutkovými;
žalúziový tlačidlový ovládač; kartový spínač; zásuvka anténna, dátová a telefónna;
elektrická zásuvka jednonásobná a dvojnásobná, s detskými clonkami a bez nich;
montované do inštalačných krabíc pod omietku do muriva, do sadrokartónu,
alebo na povrch, pomocou montážneho rámčeka kovového;
s krycím rámčekom jedno- alebo viacnásobným, horizontálnym alebo vertikálnym
Napätie: AC 250V
Prúd: 10A, 16A
Krytie: IP20, IP44
Horeuvedené výrobky boli posudzované podľa § 12 ods. 3, písmeno a/ zákona č. 264/1999 Z.z.
a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:
Číslo: 308/2004 v znení neskorších predpisov
Názov: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EC Low Voltage Directive, LVD) 2006/95/ES,
transponovanej do Nariadenia vlády Slovenskej republiky 308/2004 Z. z.
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia,
ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Číslo: 194/2005 v znení neskorších predpisov
Názov: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EC Electromagnetic Compatibility Directive, EMC)
2006/95/ES, transponovanej do Nariadenia vlády Slovenskej republiky 194/2005 Z. z.
o elektromagnetickej kompatibilite (len pre komunikačné zásuvky)
Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:
Číslo:
STN EN 60669-1:2002, zmena A1:2003, oprava A1/C1:2007, zmena A2:2009, zmena IS1:2009
STN IEC 60884-1:2004, zmena A1:2007
STN EN 50083-2:2012 (len pre komunikačné zásuvky)
Vydané v Bratislave dňa 01.10.2013
Schneider Electric Slovakia spol. s r.o.
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 2
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka č.: 15154/B
IČO:
IČ DPH:
Banka:
Účet č.:
Meno:
Funkcia:
Podpis:
35723394
SK2020267744
Komerční banka, a.s.
107-0118560257/8100
Ing. Pavol Panáček
Product Manager
Zákaznícka linka: 02 4552 4010
Fax:
02 4552 4000
E-mail:
[email protected]
Web:
www.schneider-electric.sk
Download

Vyhlasenie o zhode Anya