Dobšinského Košice mali svoje neopakovateľné čaro.
Víťazov potešili Ceny ministra školstva SR a účasť dvoch televízií .
V utorok 29.10.2013 mali žiaci základných škôl / ZŠ/ z celého Košického kraja veľký
sviatok. V ZŠ Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov sa konal už deviaty ročník
krajského festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Hlavnými
organizátormi tejto prehliadky slovenských rozprávok , ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 ZŠ z celého
Košického kraja boli Matica slovenská, zastúpená MO MS v Košiciach - Myslave, Magistrát mesta
Košice, odbor školstva OÚ v Košiciach a základné školy Postupimská 37 v Košiciach a ZŠ v Jasov.
Kvalita súťažiacich bola tento deviaty ročník veľmi vysoká. Veľmi ťažko sa vyberali tí najlepší
,porotám na čele s Mgr. Máriou Smerigovou. Preto na prvých troch miestach sa v každej kategórii
umiestnilo až 5. súťažiacich žiakov. Víťazov veľmi potešili ceny ministra školstva SR a primátora
mesta Košice. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:
1. kategória: 2. – 4. ročník
Priezvisko a meno
Póša,
Adam
Lauff,
Ester Rebeka
Zeleňáková,
Laura
Eliaš,
Kristián
Gabčo,
Benjamín
Hlavatá,
Katarína
Révaj,
Miroslav
Baláž,
Jakub
Džubáková,
Laura
Bernadett
Ogurčák,
Adam
Derján,
Štefán
Škola
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22,
Košice
1. miesto
ZŠ Kežmarská 28, Košice
2. miesto
ZŠ Staničná 13, Košice
2. miesto
ZŠ Sv. rodiny, Kollárova 17,
Sečovce
3. miesto
ZŠ s MŠ, Hlavná 369,
Hrabušice
3. miesto
ZŠ, T. J. Moussona 4,
Michalovce
Cena ministra školstva
ZŠ s MŠ Mlynky
Cena primátora Mesta
Košice
SZŠ, Dneperská 1, Košice
Cena Matice
slovenskej
ZŠ s MŠ Borša
Cena Matice
slovenskej
ZŠ J. Nejedlého 2, Spišská Nová Cena riaditeľa
Ves
METRO Košice
ZŠ s MŠ Želiarska 4
Cena generálneho
riaditeľa TV Región
Priezvisko a meno
Škola
Schablik, Jean
Alex
ZŠ Gemerská 2, Košice
Gujdanová,
Annamária
ZŠ Hlavná 28, Zemplínske
Jastrabie
Cena generálneho
riaditeľa LYNX
Košice
Cena riaditeľky ZŠ
Postupimská 37,
Košice
2. kategória: 5. – 6. ročník
Priezvisko a meno
Klein,
Juraj
Hlavatá,
Terézia
Kováčová,
Klaudia
Sitárová,
Eva
Lučivjanský,
Dávid
Beliová,
Natália
Bernátová,
Barbora
Nguyen,
Dominika
Tomi,
Ajjúb
Fedoriaková,
Noemi
Miklošová,
Natália
Repelová,
Viktória
Eštoková,
Zuzana
Vysoký, Matúš
Škola
ZŠ Kežmarská 28, Košice
1. miesto
ZŠ, T. J. Moussona 4,
Michalovce
2. miesto
Krosnianska 2, Košice
3. miesto
ZŠ Staničná 13, Košice
4. miesto
ZŠ s MŠ, Hlavná 369,
Hrabušice
5. miesto
SZŠ, Dneperská 1, Košice
Cena ministra školstva
ZŠ Fábryho 44, Košice
Cena ministra školstva
SSŠ Starozagorská 8, Košice
Cena primátora Mesta
Košice
ZŠ Masarykova19/A, Košice
Cena primátora Mesta
Košice
Evanj. gymn. J. A.
Komenského, Škultétyho 10,
Košice
ZŠ Somotor
Cena Matice
slovenskej
ZŠ s MŠ Mlynky
Cena Matice
slovenskej
ZŠ Starozagorská 8, Košice
Cena riaditeľa
METRO Košice
ZŠ Krosnianska 4, Košice
Cena riaditeľa
METRO Košice
Cena Matice
slovenskej
Priezvisko a meno
Škola
Sedláková,
Vanesa
Huňavá,
Katarína
ZŠ Kysak
Cena generálneho
riaditeľa TV Región
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22,
Košice
Palková,
Sarah
ZŠ Školská 3, Čierna nad Tisou
Majoroš,
Martin
ZŠ P. O. Hviezdoslava, Veľké
Kapušany
Cena generálneho
riaditeľa LYNX
Košice
Cena generálneho
riaditeľa LYNX
Košice
Cena riaditeľky ZŠ
Postupimská 37,
Košice
3. kategória: 7. – 8. ročník
Priezvisko a meno
Škola
Krišová,
Martina
Ogurčáková,
Zuzana
Valkovičová,
Anna
Gregová,
Katarína
Jakubcová,
Zuzana
Dzurik,
Peter
Leinstein,
Patrik
Rejdovjanová,
Júlia
Niedelská,
Alica
ZŠ Staničná 13, Košice
1. miesto
ZŠ Z. Neejdlého 2, Spišská
Nová Ves
2. miesto
ZŠ T. J. Moussona 4,
Michalovce
2. miesto
ZŠ Krosnianska 2, Košice
3. miesto
ZŠ s MŠ, Hlavná 369,
Hrabušice
3. miesto
ZŠ Jasov
Cena ministra školstva
ZŠ Starozagorská 8, Košice
Cena primátora Mesta
Košice
ZŠ s MŠ Mlynky
Cena Matice
slovenskej
ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Kušnierová,
Marianna
Šablatúrová,
Lujza
ZŠ Slobody 1, Košice
Cena generálneho
riaditeľa LYNX
Košice
Cena generálneho
riaditeľa TV Región
ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22,
Košice
Cena riaditeľky ZŠ
Postupimská 37,
Košice
Musím konštatovať, a to potvrdili aj tri poroty, že prednesy rozprávok v podaní
detí z Košického kraja sú každý rok čoraz kvalitnejšie. Nesmiem sa však zabudnúť
poďakovať vedeniam ZŠ Postupimská 37 v Košiciach a ZŠ Jasov , na čele s
riaditeľkami Mgr. Katarínou Benkovou a PaedDr Alžbetou Mačatovou , ktoré
zabezpečili bezchybný priebeh, ale aj celú logistiku podujatia o ktoré je medzi žiakmi z
celého Košického kraja, každým rokom stále väčší záujem zdôraznil zakladateľ festivalu
a jeho spolu organizátor František Mrva.
Na záver je treba spomenúť aj dva subjekty , ktoré sa podieľajú na organizovaní
takého veľkého podujatia, akým Dobšinského Košice sú. Bez pomoci Magistrátu mesta
Košice a odboru školstva OÚ v Košiciach by bolo prakticky nemožné takýto festival
slovenskej rozprávky vôbec uskutočniť. To že tento krajský matičný festival má obrovskú
popularitu dokazuje skutočnosť, že jeho priebeh poctili návštevou až dve televízie. STV a TV
Región, ktoré odvysielali z tejto nádhernej prehliadky slovenských rozprávok zaujímavé
reportáže.
Foto č.1 - porota odovzdala prestížnu cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
aj Petrovi Dzurikovi zo ZŠ Jasov.
č.2- víťazi prvej vekovej kategórie žiakov 2 - 4. ročníka ZŠ.
č.3- víťazi druhej vekovej kategórie žiakov 5 - 6.ročníka ZŠ
č.4- víťazi tretej vekovej kategórie žiakov 7 - 8. ročníka ZŠ
č.5- víťazi všetkých kategórií s organizátormi .
č.6. zakladateľ kraj. matičného festivalu Dobšinského Košice a predseda MO MS
v Košiciach - Myslave oceňuje zástupcu riaditeľa ZŠ Postupimská 37 v Košiciach
a súčasne podpredsedu MO MS v Myslave Mgr. Jána Hubu / v strede /, za jeho
neoceniteľné aktivity na prospech našej najstaršej národnej, kultúrnej, a vedeckej
ustanovizne na Slovensku - Matice slovenskej. Vpravo od neho riaditeľka ZŠ
Postupimská 37 v Košiciach, ktorá bola za jej dlhoročnú pomoc Matici slovenskej
taktiež ocenená tými istými vyznamenaniami, pred televíznymi kamerami počas
záverečného vyhodnotenia tých najlepších v 9. ročníku kraj. matičného festivalu
Dobšinského Košice.
predseda MO MS v Košiciach - Myslave
Ing. František Mrva
Download

Na krajskom matičnom festivale „ Dobšinského Košice“ súťažili viac