Štatistický prehľad záujmu o SŠ pre šk. rok 2010/2011
???????
neznámy odbor - chyba vo vyplnení odboru v ZŠ - žiak si uviedol strednú školu a iný ako ponúkaný odbor
Kraj: TRENČÍN
Spracované 08.7.2010
Ďalšia aktualizácia prehľadu : priebežne po spracovaní výsledkov zápisov
On-line aktuálne informácie :
https://www.svsmi.sk/is/ss/nams/index.asp
prihlásení
**
**
**
**
**
**
Dl.
Č. školy
Názov
štúdia
631001 Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665, 95701 Bánovce n/Bebr.
7902500 gymnázium
4
poč.
tried
plán 1.termín 1+2 t.
Zapísaní
3.00
3.00
84
84
83
83
99
99
82
82
91
91
631002 Gymnázium, Školská 2, 01841 Dubnica n/Váh.
7902500 gymnázium
4
3.00
3.00
84
84
93
93
156
156
631003 Gymnázium sv. J. Bosca, Trenčianska 66, 01851 Nová Dubnica
7902500 gymnázium
4
1.00
1.00
30
30
7
7
44
44
631004 Gymnázium, Jablonská 5, 90701 Myjava
7902500 gymnázium
4
1.00
1.00
28
28
34
34
55
55
30
30
631005 Gymnázium M.R.Štefánika, Športová 41, 91524 Nové Mesto n/V.
7902500 gymnázium
4
3.00
3.00
84
84
60
60
132
132
55
55
631006 Gymnázium sv.Jozefa, Klčové 87, 91501 Nové Mesto n/V.
7902500 gymnázium
**
**
**
**
**
**
**
**
**
4
2.00
2.00
60
60
46
46
67
67
45
45
5 T
1.00
1.00
30
30
34
34
39
39
24
24
631008 Gymnázium, Komenského 2, 95801 Partizánske
7902500 gymnázium
4
3.00
3.00
84
84
66
66
100
100
65
65
631009 Gymnázium, Školská 234/8, 01701 Pov. Bystrica
7902500 gymnázium
4
5.00
5.00
150
150
140
140
231
231
136
136
631010 Súkromné gymnáziun, M.R.Štefánika27, 01701 Pov. Bystrica
7902500 gymnázium
4
1.00
1.00
28
28
1
1
2
2
631011 Gymnázium I.Bellu, Novomeského 15, 97251 Handlová
7902500 gymnázium
4
1.00
1.00
28
28
25
25
45
45
25
25
4
2.00
56
43
107
43
2.00
56
43
107
43
631007 Bilingválne gymnázium, Športová 41, 91524 Nové Mesto n/V.
7902574 gymnázium - bilingválne štúdium
631012 Gymnázium, Rastislavova ul, 97271 Nováky
7902500 gymnázium
1 trieda informatika
631013 Gymnázium Nedožerského, Matice slov. 16, 97101 Prievidza
7902500 gymnázium
4
7.00
7.00
196
196
180
180
259
259
175
175
631014 Piaristické gym F. Hanáka, 97101 Prievidza
7902500 gymnázium
4
1.00
1.00
28
28
27
27
59
59
26
26
631015 Gymnázium, 1. mája 905, 02015 Púchov
7902500 gymnázium
4
3.00
3.00
90
90
105
105
184
184
101
101
**
**
**
**
**
**
**
631016 Gymnázium Ľ.Štúra, 1.mája 2, 91135 Trenčín
7902500 gymnázium
7902574 gymnázium - bilingválne štúdium
4
5 T
6.00
1.00
7.00
168
18
186
169
25
194
291
25
316
164
15
179
631017 Šport. gymnázium, Kožušnícka 2, 91105 Trenčín
7902577 gymnázium - šport
4 T
2.00
2.00
56
56
41
41
48
48
43
43
4
2.00
2.00
56
56
40
40
97
97
40
40
30
30
60
4
13
17
4
16
20
4
16
20
631018 Gymnázium piaristické, Palackého 4, 91250 Trenčín
7902500 gymnázium
631020 Súkromné gymnázium, Na dolinách 27, 91105 Trenč
7902500 gymnázium
7902574 gymnázium - bilingválne štúdium
4 2.00
2.00
4.00
5 T
631501 SZŠ, Odborov, 01701 Pov. Bystrica
5356600 zdravotnícky asistent
4
2.00
2.00
60
60
61
61
101
101
59
59
631502
5308600
5311600
5356600
5370600
SZŠ, Braneckého 4, 91167 Trenčín
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
zdravotnícky asistent
masér
4
4
4
4 T
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
28
28
28
28
112
25
36
25
5
91
39
76
51
5
171
24
28
22
5
79
632501
8221605
8221615
8259600
8260600
8261600
8270600
8283600
8297600
8298600
Stredná umelecká škola, Staničná 8, 91105 Trenč
dizajn-priemyselný dizajn
dizajn interiéru
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
reklamná tvorba
fotografický dizajn
odevný dizajn
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.33
0.00
0.33
0.66
0.66
0.33
0.66
0.66
1.00
5.00
9
0
9
18
18
9
18
18
27
126
11
7
11
24
19
6
23
28
25
154
12
7
12
26
20
6
26
31
28
168
7
7
10
17
18
6
20
20
19
124
T
T
T
T
T
T
T
T
T
**
**
**
633001
2381600
2387600
2675600
3137401
3152203
3247400
3274207
3918600
6352600
633002
2411400
2426400
2477000
2487200
2679400
2682400
2686200
2697400
3355200
3447400
3675200
3678200
3759400
6329601
6405400
6442400
6489200
???????
633003
2954200
2962200
2964200
3916600
4210608
SOŠ, Farská č. 7, 95720 Bánovce n/Bebr
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - univerzálne šitie odevov
technik obuvníckej výroby
obuvník - výroba zvrškov a spodkov
technické lýceum
obchod a podnikanie
SOŠ J.Ribaya, Partizánska 76, 95701 Bánovce n/ Bebravou
mechanik nastavovač
programátor obrábac.a zváracích strojov a zari
obrábanie kovov
autoopravár
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
stolár
grafik digitálnych médií
maliar
inštalatér
komerčný pracovník v doprave
obchodné a informačné služby-medzinár.obch.vzť
pracovník marketingu
obchodný pracovník
hostinský,hostinská
neznámy odbor
SOŠ, č. d. 294, 01852 Pruské
mäsiar
pekár
cukrár
životné prostredie
agropodnikanie - poľnohosp. manažment
4
4
4
4
3
4
3
4
4
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
7.00
28
28
28
12
12
12
12
28
28
188
26
18
30
0
0
0
0
0
32
106
35
37
53
0
0
0
0
13
65
203
4
4
2
3
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
0.50
0.50
1.00
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
12
12
20
48
12
12
12
12
12
12
12
12
12
24
12
12
24
12.00
272
1
7
6
14
1
37
0
10
3
9
0
1
0
0
20
2
13
1
125
5
10
9
27
3
73
5
21
12
20
2
3
3
3
33
5
27
1
262
0.33
0.30
0.33
0.50
0.50
10
10
10
12
12
0
0
12
0
0
3
2
27
2
14
3
3
3
4
4
26
18
29
28
101
1
7
5
13
1
31
10
3
8
1
20
2
13
1
116
12
4210618
4211617
4211626
4553400
4561201
4565200
4569200
4571200
**
**
**
633004
2411400
2433200
2464200
2466202
2478000
2487201
2490400
2679400
2683200
2697400
3355200
3678200
3778400
6442400
8557200
633005
2411400
2413400
2487201
2487202
3760600
3765600
agropodnikanie-kynológia
záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo
záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba
podnikateľ pre rozvoj vidieka
poľnohospodár - mechanizácia
lesokrajinár
viazač - aranžer kvetín
záhradník
SOŠ, Štúrova 1388/23, 01841 Dubnica n/Váh.
mechanik nastavovač
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik opravár - stroje a zariadenia
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
manažér výroby a kontroly v automobil.priemysl
mechanik - mechatronik
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
stolár
inštalatér
technik informačných a telekomunikačných techn
obchodný pracovník
umelecký stolár
SOŠ, Cesta SNP 1/244, 90613 Brezová p.Brad
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
633006 SOŠ, Trokanova 3, 90701 Myjava
2411400 mechanik nastavovač
2466214 mechanik opravár-stroje a zariad.v poľnohospod
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
4
5
3
4
3
3
4
4
3 T
4
4
3
3
4
4
4
3
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
6.00
12
12
12
12
12
12
12
12
150
23
8
0
16
10
4
8
0
81
42
16
0
23
21
6
16
2
174
19
8
1.00
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
0.33
0.33
0.66
1.00
0.33
10.00
24
10
10
12
20
24
10
24
24
24
10
10
20
24
8
254
5
0
0
0
12
27
0
0
11
25
6
12
20
11
0
129
21
1
3
3
16
48
8
10
26
46
12
19
37
18
0
268
5
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
3.00
12
12
12
12
18
12
78
0
0
12
0
22
0
34
10
2
25
1
30
3
71
1.00
0.50
24
12
13
10
19
22
14
9
4
8
74
10
25
10
25
6
12
20
11
124
12
22
34
13
9
**
**
**
2478000 strojárska výroba
6352600 obchod a podnikanie
6445200 kuchár
2
4
3
1.00
1.00
0.50
4.00
20
24
12
92
11
11
15
60
13
19
27
100
633007
2387600
2398100
2411400
2464200
2490400
2683200
2697400
3917602
SOŠ, Bzinská 11, 91501 Nové Mesto n V
mechatronika
základy techniky
mechanik nastavovač
strojný mechanik
manažér výroby a kontroly v automobil.priemysl
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
technické a informatické služby-v strojárstve
4
4
4
3
4
3
4
4
0.50
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
6.00
15
60
12
15
12
15
24
15
168
0
40
5
0
8
8
8
11
80
3
69
15
0
11
13
27
30
168
633008
2477000
2478000
2487201
3355200
6317600
6324600
6442400
6444400
6445200
6446400
6456200
6460200
6489200
SOŠ, Piešťanská ul., 91501 Nové Mesto n V
obrábanie kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
stolár
obchodná akadémia
manažment regionálneho cestovného ruchu
obchodný pracovník
čašník,servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
hostinský,hostinská
2
2
3
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
8.00
12
12
20
15
30
30
12
24
15
12
10
15
15
222
0
17
10
6
31
31
8
11
0
17
6
0
13
150
3
18
23
10
65
71
10
28
11
26
18
0
19
302
633009
2411400
2433200
2682400
2683200
2694600
3447400
3759400
SOŠ, Športová 675/1, 91601 Stará Turá
mechanik nastavovač
obrábač kovov
mechanik počítačových sietí
elektromechanik
informačné a sieťové technológie
grafik digitálnych médií
komerčný pracovník v doprave
4
3
4
3
4
4
4
0.50
0.30
1.00
0.66
1.00
1.00
0.50
12
10
30
20
30
24
12
6
0
9
2
31
21
1
11
1
32
7
43
32
5
11
10
14
57
37
5
8
7
8
10
75
15
10
6
30
29
8
10
15
6
13
142
6
29
19
???????
**
**
**
neznámy odbor
5.00
138
2
72
3
134
633010
2683215
2955200
2958400
2962200
2964200
2977200
4246600
4524200
4553400
4580202
6405400
SOŠ, Jánošíkova 4, 91501 Nové Mesto n V
elektromechanik - úžitková technika
mäsiar, lahôdkár
kontrolór potravín
pekár
cukrár
cukrár kuchár
bioenergetika
agromechanizátor, opravár
podnikateľ pre rozvoj vidieka
chovateľ - chov koní a jazdectvo
pracovník marketingu
3
3
4
3
3
4
4
3
4
3
4
0.33
0.33
0.50
0.33
0.33
1.00
0.50
0.33
0.50
0.33
0.50
5.00
10
10
15
10
10
24
15
10
15
10
15
144
1
0
13
0
0
29
0
0
10
0
17
70
9
1
18
4
14
42
0
5
17
5
37
152
633011
2419400
2466202
2683212
2962200
3282000
3283000
6405400
6444200
6445200
6445400
6460200
Spoj. škola-org.zl. SOŠ, Nám.SNP 5, 95823 Partizánsle
operátor ekologických zariadení
mechanik opravár - stroje a zariadenia
elektromechanik - automatizačná technika
pekár
výroba obuvi
výroba koženej galantérie
pracovník marketingu
čašník,servírka
kuchár
kuchár
predavač
4
3
3
3
2
2
4
3
3
4
3
0.33
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.33
0.50
0.50
0.33
0.50
5.00
10
12
10
12
12
12
10
12
12
10
12
124
0
4
4
5
8
3
12
10
24
10
0
80
5
6
11
13
11
8
34
20
35
22
2
167
0.50
0.50
0.60
0.50
0.40
0.50
0.50
0.50
12
12
18
12
12
12
12
12
9
10
16
7
8
5
7
10
37
27
16
16
17
14
11
22
633012
2487201
2487202
2490401
3355200
3650600
3656400
3658400
3661200
SOŠ, Sl. partizánov, 01701 Pov. Bystrica
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
man.výr.a kont.v aut.priem.-autom.diely a prís
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
3
3
4
3
4
4
4
3
54
12
28
10
17
67
4
3
5
7
3
12
9
24
10
77
9
10
16
7
7
5
7
10
3668200
3678200
3684200
6475200
**
**
**
montér suchých stavieb
inštalatér
strechár
technicko-administratívny pracovník
3
3
3
3
0.50
0.50
0.50
0.50
6.00
12
12
12
12
150
11
7
2
6
98
24
20
6
13
223
11
7
2
4
95
633013 Súkromná SOŠ, Poštová 58, 97251 Handlová
7663600 kultúrno-výchovný pracovník
4
1.00
1.00
25
25
13
13
15
15
11
11
3
4
4
4
3
3
3
3
2
4
4 T
3 T
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
8.00
12
30
24
12
12
12
12
12
24
30
12
12
204
2
27
10
0
11
7
0
6
11
10
0
0
84
4
43
16
4
20
12
0
14
26
21
0
0
160
2
26
10
4
3
4
4 K
0.50
1.00
1.00
2.00
15
24
30
60
17
16
26
46
31
29
42
102
17
16
24
39
3
3
4
3
4
4
4
3
0.30
0.30
1.00
0.30
0.50
1.00
1.00
1.00
10.00
10
10
28
10
15
30
28
30
290
0
0
32
3
0
15
31
10
196
2
0
70
11
7
33
70
17
414
633014
3355200
3650600
3656400
3659400
3661200
3663200
3675200
3678200
3686000
3917606
8504401
8557200
633015
2387600
2466202
2675600
2682400
2683211
3152202
3447400
3661200
3917602
3918600
6317600
6475200
SOŠ, T. Vansovej 32, 97101 Prievidza
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
stavebníctvo
murár
tesár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
technické a informatické služby-v stavebníctve
umeleckorem. spracúvanie dreva-stolárske práce
umelecký stolár
Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová
mechatronika
mechanik opravár - stroje a zariadenia
elektrotechnika
mechanik počítačových sietí
1 trieda 28ž. športová trieda
elektromechanik-silnoprúdová technika
krajčír - dámske odevy
grafik digitálnych médií
murár
technické a informatické služby-v strojárstve
technické lýceum
obchodná akadémia
technicko-administratívny pracovník
11
4
6
9
10
78
28
14
28
9
175
**
**
**
**
633016
2466202
2679400
2682400
2697400
2840600
2848600
2880400
3917604
633017
2954200
4211626
4236600
4553400
4561203
4569200
4571200
4580202
6442400
6475200
???????
633018
2411400
2466202
2679400
2683204
2841600
2848600
2859400
3158600
3178000
3760600
6405400
SOŠ, Rastislavova332, 97271 Nováky
mechanik opravár - stroje a zariadenia
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
biotechnológia a farmakológia
chemická informatika
chémia a životné prostredie
technické a informatické služby-v chémii
SOŠ, Vinohradnícka 8, 97103 Prievidza
mäsiar
záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba
ekonomika pôdohospodárstva
podnikateľ pre rozvoj vidieka
poľnohospodár - služby
viazač - aranžer kvetín
záhradník
chovateľ - chov koní a jazdectvo
obchodný pracovník
technicko-administratívny pracovník
neznámy odbor
SOŠ, T. Vansovej 45, 02001 Púchov
mechanik
mechanik
mechanik
elektrome
technológ
chemická
operátor
styling a
výroba ko
prevádzka
pracovník
633019 SOŠ sv. Rafaela, Školská 9, 91441 Nemšová
3
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
3
5
3
4
4
4
4
2
4
4
1.00
0.50
0.50
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
5.00
24
12
12
12
30
15
12
15
132
1
12
38
24
26
0
2
0
103
10
24
63
53
40
7
6
18
221
0.30
0.50
0.50
0.50
0.30
0.30
0.30
0.30
0.50
0.30
8
15
15
12
8
8
8
8
12
8
4.00
102
3
6
2
1
0
2
3
1
1
2
1
22
9
9
5
4
2
5
5
6
7
5
1
58
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
8.00
24
15
24
15
15
15
12
30
20
30
12
212
30
2
15
5
9
0
8
22
8
26
13
138
49
8
37
19
13
3
13
42
13
48
27
272
11
37
23
26
97
30
2
15
5
9
8
22
7
26
13
137
**
**
**
**
6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu
4
2.00
2.00
60
60
15
15
30
30
14
14
633020
3918600
4228600
6341600
6362600
7646600
Súkromná SOŠ, Štefánika379/19, 91101 Trenčín
technické lýceum
záhradnícka výroba a služby
škola podnikania
kozmetička a vizážistka
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
4
4
4
4
4
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
26
26
26
26
26
130
0
0
12
18
9
39
3
2
38
31
16
90
10
18
9
37
633021
2381600
2411400
2412400
2433200
2464200
2487201
2683200
2697400
6475200
SOŠ, Pod Sokolic.14, 91132 Trenčín
strojárstvo
mechanik nastavovač
mechanik číslicovo riadených strojov
obrábač kovov
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
technicko-administratívny pracovník
4
4
4
3
3
3
3
4
3
1.00
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33
0.50
1.00
0.33
5.00
24
20
10
10
10
10
10
30
10
134
0
15
1
1
0
12
0
31
0
60
7
18
8
2
1
25
7
61
2
131
3
2
1.00
1.00
2.00
24
24
48
0
23
23
1
24
25
22
22
4 K
2.00
56
26
55
26
4 K
1.00
28
8
8
8
3
3
2
3
4
3
4
1.00
0.66
1.00
1.00
0.60
0.33
0.30
28
20
24
28
20
10
10
2
0
17
25
30
8
17
11
2
19
46
51
14
30
2
633022 Piarist. SOŠ F. Hanáka, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
3661200 murár
3686000 stavebná výroba
633201 SOŠ strojnícka, Športovcov 341, 01749 Pov. Bystrica
2411400 mechanik nastavovač
1/2 triedy 14 ž. šport
2413400 mechanik strojov a zariadení
1/2 triedy 14 ž. šport
2433200 obrábač kovov
2466202 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2477000 obrábanie kovov
2487201 autoopravár - mechanik
2682400 mechanik počítačových sietí
2683211 elektromechanik-silnoprúdová technika
2697400 mechanik elektrotechnik
15
12
29
56
14
24
30
8
17
**
**
634001
3355200
3650600
3656400
3661200
3663200
3675200
3678200
3684200
3686000
3692600
3917606
634220
2738201
2738202
2738204
2738205
2738206
2752000
8221600
8235602
8235603
8235604
8235607
8235611
???????
**
634501
2381600
2387600
2675600
3917600
8.00
224
133
236
129
0.33
2.00
1.00
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
1.00
1.00
1.00
8.00
8
56
24
8
8
8
8
8
24
28
28
208
12
70
0
2
0
1
11
0
12
28
1
137
17
123
3
7
4
2
17
0
23
57
17
270
12
70
132
3
3
3
3
3
3
4 T
0.21
0.21
0.21
0.21
0.16
1.00
1.00
5
5
5
5
4
18
24
0
0
0
0
0
7
3
0
1
1
1
1
7
3
7
3
4
4
4
4
4
0.16
0.21
0.21
0.21
0.21
4
5
5
5
5
4.00
90
2
0
1
1
3
0
17
2
0
1
1
3
3
24
17
1.00
2.00
2.00
1.00
6.00
28
56
56
28
168
12
52
48
26
138
24
87
94
50
255
12
51
47
26
136
SOŠ stavebná E. Belluša, Staničná 4, 91105 Tren
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
maliar
inštalatér
strechár
stavebná výroba
geodézia - kartografia a kataster
technické a informatické služby-v stavebníctve
SOŠ sklárska, Súhradka 193, 02061 Lednické Rovn
operátor sklárs.výroby-výr.dutého a lisov.skla
operátor sklárskej výroby-obsl.sklárskych auto
operátor sklárskej výroby-maľba skla a keramik
operátor sklárskej výroby-výr.biž.a ozd.predme
operátor sklárskej výroby-brúsenie skla
výroba úžitkového skla
dizajn
dizajn a tvarovanie skla
výtvarné spracúvanie skla-brúsenie skla
výtvarné sprac.skla-hutnícke tvarovanie skla
výtvarné sprac.skla-maľovanie a leptanie skla
výtvarné sprac. skla-vzorkárstvo sklenej bižut
výtvarné spraco. skla - výroba sklenej vitráže
neznámy odbor
SPŠ, Obr. mieru 343, 01841 Dubnica n/Váh.
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
technické a informatické služby
3
4
4
3
3
3
3
3
2
4
4
T
T
T
T
T
4
4
4
4
11
11
28
2
1
1
3
**
**
**
**
**
**
**
634502
2381600
2387600
2675600
3918600
3968600
SPŠ, SNP 8, 90717 Myjava
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
technické lýceum
logistika
4
4
4
4
4
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
28
28
28
28
28
140
0
21
37
24
10
92
9
37
64
42
28
180
18
34
21
8
81
4
4
4
0.50
0.50
0.00
14
14
0
9
21
10
13
34
17
9
20
10
4
4 T
0.50
0.50
2.00
14
14
56
1
6
47
5
7
76
5
44
SPŠ, Sl. Partizánov, 01712 Pov. Bystrica
strojárstvo
drevárstvo a nábytkárstvo
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické služby
obchod a podnikanie
4
4
4
4
4
4
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
14
14
28
28
28
28
140
12
19
27
27
28
28
141
27
32
55
39
50
80
283
12
17
27
27
28
28
139
636001 Súkromná HA, Štefánika375/63, 91601 Stará Turá
6323600 hotelová akadémia
5
1.00
1.00
30
30
17
17
33
33
16
16
636002 Súkromná HA, M.R.Štefánika, 01701 Pov. Bystrica
6323600 hotelová
5
1.00
1.00
28
28
14
14
18
18
14
14
636101 OA, Hviezdoslavova, 01901 Ilava
6317600 obchodná akadémia
4
2.00
2.00
56
56
75
75
129
129
56
56
636102 Spoj. škola- org.zl. OA, Nám. SNP 5, 95823 Partizánske
6317600 obchodná akadémia
7661600 sociálno-výchovný pracovník
4
4
I.50
0.50
42
14
47
14
106
21
41
14
634503
2381600
2840600
2841600
Spoj. škola- org.zl. SPŠ, Nám. SNP 5, 95823 Partizánske
strojárstvo
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby životného prostre
alternatíva k 2840500
3917611 technické a informatické služby-obuvníctvo
8244600 modelárstvo a návrhovanie obuvi a mód doplnkov
634504
2381600
3336600
3760600
3765600
3917600
6352600
**
**
**
**
**
**
2.00
56
61
127
55
4
4.00
4.00
112
112
114
114
262
262
112
112
4
5 T
1.00
1.00
2.00
28
30
58
7
14
21
7
14
21
7
14
21
636105 OA, F. Madvu 2, 97129 Prievidza
6317600 obchodná akadémia
4
4.00
4.00
112
112
99
99
208
208
96
96
636106 OA Milana Hodžu, M.Rázusa 1, 91129 Trenčín
6317600 obchodná akadémia
4
5.00
5.00
140
140
152
152
319
319
140
140
636301
3137401
3152201
3152202
3178000
6341600
6355600
6405400
6405402
6442400
SOŠ podnikania, Veľkomoravská14, 91105 Trenčín
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - pánske odevy
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
škola podnikania
služby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu
pracovník marketingu - cestovný ruch
obchodný pracovník
4
3
3
2
4
4
4
4
4
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
7.00
12
12
12
20
28
28
24
24
12
172
0
0
0
5
40
29
24
27
14
139
1
0
2
9
95
59
48
56
21
291
5
41
29
22
26
14
137
636401
2964200
3152203
6323600
6352600
6362600
6405400
6425400
6442400
SOŠ obchodu a služieb, J. Kalinčiaka 1, 97101 Prievidza
cukrár
krajčír - univerzálne šitie odevov
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
kozmetička a vizážistka
pracovník marketingu
kaderník - vizážista
obchodný pracovník
3
3
5
4
4
4
4
4
1.00
0.33
2.00
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
26
10
52
13
13
17
15
13
14
0
54
15
15
16
17
11
24
0
101
57
25
47
40
20
636103 OA, Jesenského 6, 01744 Pov. Bystrica
6317600 obchodná akadémia
636104 Súkromná OA, M.R.Štefánika27, 01701 Pov. Bystri
6317600 obchodná akadémia
6317674 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
12
51
13
13
16
15
11
**
**
6444400
6445200
6445400
6446400
6451200
6456200
6460200
6489200
čašník,servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
aranžér
kaderník
predavač
hostinský,hostinská
4
3
4
4
3
3
3
3
1.00
1.00
1.00
0.50
0.33
1.00
0.33
1.00
12.00
30
28
30
15
10
28
10
26
336
26
20
30
16
0
21
0
16
271
52
43
61
26
3
38
1
35
573
636402
6323600
6405400
6442400
6444200
6444400
6445200
6445400
6446400
SOŠ obchodu a služieb, 1. mája 1264, 02001 Púch
hotelová akadémia
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník,servírka
čašník,servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
5
4
4
3
4
3
4
4
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
28
28
14
28
14
28
14
14
24
15
0
25
13
28
17
11
56
50
5
55
31
55
41
32
24
15
6456200 kaderník
6489200 hostinský,hostinská
3
3
0.50
0.50
7.00
14
14
196
14
15
162
36
23
384
14
15
159
636403
2978200
3675200
6323600
6329601
6352600
6442400
6444200
6444400
6445200
6445400
6446400
6456200
6460200
6489200
3
3
5
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
0.50
0.00
2.00
0.50
0.50
0.00
1.00
0.50
I.50
1.00
0.50
1.00
0.00
1.00
10.00
12
0
56
14
14
0
22
13
40
31
12
22
0
28
264
9
0
54
15
12
1
11
13
38
25
12
21
0
17
228
18
4
100
21
52
5
29
29
68
52
32
42
1
28
481
9
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 91250 Trenčín
cukrár pekár
maliar
hotelová akadémia
obchodné a informačné služby-medzinár.obch.vzť
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
čašník,servírka
čašník,servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
hostinský,hostinská
26
20
29
14
20
14
254
24
13
27
16
11
52
14
12
10
13
38
24
12
21
17
222
**
**
**
**
**
**
**
637201 PaSA sv. Andreja-Svorada, 1. mája 7, 91135 Tren
7649600 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľst
7661600 sociálno-výchovný pracovník
4 T
4
1.00
1.00
2.00
30
30
60
21
28
49
24
68
92
637501 Praktická škola, SNP 1653/152, 01701 Pov. Bystr
6492200 praktická škola
3
1.00
1.00
6
6
4
4
4
4
637502 Praktická škola, Úzka č. 2, 07101 Prievidza
6492200 praktická škola
3
1.00
1.00
6
6
3
3
3
3
637503 Praktická škola, M.R.Štefánika, 91401 Trenč. Te
6492200 praktická škola
3
2.00
2.00
20
20
0
0
1
1
637504 Praktická škola, L. Stárka 12, 91105 Trenčín
6492200 praktická
3
1.00
1.00
5
5
7
7
7
7
637601
3178201
3383202
3686203
3686206
3686210
4572209
6491201
6494200
OU internátne, Hviezdoslavova, 01863 Ladce
výroba konfekcie -šitie odevov v odev.konfekci
spracúvanie dreva - stolárska výroba
stavebná výroba - murárske práce
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo
stavebná výroba - maliarske a natieračské prá
poľn.výr.-zahradníctvo:kvetinár,zelenin.,sadov
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
služby a domáce práce
3
3
3
3
3
3
3
3
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50
6.00
14
7
14
7
14
14
7
7
84
0
4
14
5
0
5
13
12
53
0
6
14
7
3
7
17
14
68
637602
2985200
3686203
4572209
6491201
6494200
OU, Kalinčiakova 4, 97101 Prievidza
cukrárska výroba
stavebná výroba - murárske práce
poľn.výr.-zahradníctvo:kvetinár,zelenin.,sadov
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
služby a domáce práce
3
3
3
3
3
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
14
14
14
14
10
66
14
10
2
11
3
40
14
10
5
14
7
50
18
28
46
7
7
4
11
5
5
13
9
47
14
10
1
11
3
39
**
**
**
638001
3759402
3759407
3767600
6355600
6405402
Dopravná akadémia, Školská 66, 91250 Trenčín
komerčný pracovník v doprave-železničná doprav
komerčný pracovník v doprave-doprav.logistika
dopravná akadémia
služby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu - cestovný ruch
4
4
4
4
4
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
6.00
30
60
30
30
30
180
15
38
22
21
10
106
20
77
52
36
62
247
638201
2176200
2413400
2426400
2433200
2435201
2466202
2487201
2487202
2490400
2683200
2697400
2960400
3760600
3765600
SOŠ polytechnická, Falešníka 6, 97101 Prievidza
mechanik banských prevádzok
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábac.a zváracích strojov a zari
obrábač kovov
klampiar - strojárska výroba
mechanik opravár - stroje a zariadenia
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
manažér výroby a kontroly v automobil.priemysl
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
operátor potravinárskej výroby
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
3
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
0.50
0.66
0.33
0.50
0.50
0.50
I.50
0.50
1.00
0.50
1.00
0.33
0.50
0.50
9.00
12
20
10
12
12
12
36
12
24
12
30
10
15
15
232
0
8
9
0
0
6
23
13
14
6
19
0
18
9
125
0
15
15
1
0
14
46
34
20
9
33
1
30
19
237
638601
2435201
2464200
2487201
2487202
2686200
2697400
3765600
3776401
3776402
SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 91104 Trenčín
klampiar - strojárska výroba
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
technika a prevádzka dopravy
mechanik lietadiel-mechanika
mechanik lietadiel-avionika
3
3
3
3
3
4
4
4
4
0.30
0.30
I.50
0.50
0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
7.00
10
10
45
15
10
20
25
25
25
185
0
0
23
13
0
11
0
26
10
83
0
0
42
23
0
24
5
44
20
158
14
38
19
20
9
100
8
8
6
23
13
14
5
18
18
8
121
23
12
11
22
7
75
Download

On-line aktuálne informácie : Štatistický prehľad záujmu o SŠ pre šk