mokrý
svet
kúpeľní
cenník
Uvedené ceny sú MOC bez DPH
a sú platné od 1. júna 2012
www.vivask.sk
obsah
teorema
scoop .............................................
gossip ...........................................
jabil .................................................
tamo ...............................................
theos ..............................................
good life .....................................
talia .................................................
golf ..................................................
retro ...............................................
príslušenstvo ..........................
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
faris
bugatti .........................................
colonial .......................................
quadric .........................................
fox ....................................................
futurist .........................................
panther ........................................
futura ............................................
liber ty ...........................................
gamma ..........................................
drezové batérie ....................
príslušenstvo
a náhradné diely ..................
7
7
8
8
9
10
11
12
13
11
nobili
14
loop .............................................
cube .............................................
tower ..........................................
dubai ...........................................
new road .................................
abc ................................................
hera 2005 ................................
doplnk y Cube ......................
doplnk y Loop ......................
príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
17
17
18
sanicro
alpi
solo .................................................
ver tigo ..........................................
aquarama ...................................
london ..........................................
glam ................................................
city ..................................................
una ...................................................
okrajové vaňové
systémy ........................................
joy ....................................................
tender ...........................................
sety trio ......................................
idroterapia ................................
Senior program .....................
18
18
19
19
20
20
spršk y .........................................
sprchové súpravy .............
sprchové tyče ......................
príslušenstvo .......................
Hello K ity ................................
25
25
25
26
26
nerezové
sprchové
žľaby
27
ydrorex
30
.................................
w w w . v i v a s k . s k
3
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
......................
scoop
str. 14
chróm
TESC 97301
TESC 97341
TESC 97316
TESC 97160
TESC 97010
TESC 97154
TESC 97210
TESC 97000
TESC 97401
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria stojanková, trojdierová s výsuvnou sprchou
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
184,00
269,10
253,00
230,00
135,70
310,50
216,20
87,40
184,00
gossip
str. 16
chróm
TEGS 96301
TEGS 96341
TEGS 96316
TEGS 96160
TEGS 96010
TEGS 96156
TEGS 96155
TEGS 96210
TEGS 96000
TEGS 96401
TEGS 96525
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria pod omietku, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak a sprcha
Vaňová batéria stojanková do priestoru, komplet, hadica 150cm, sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
184,00
269,10
253,00
230,00
135,70
897,00
897,00
216,20
87,40
184,00
253,00
jabil
str. 18
chróm
TEJA 73301
TEJA 73305
TEJA 73341
TEJA 73327
TEJA 73314
TEJA 73180
TEJA 73010
TEJA 73156
TEJA 73155
TEJA 73230
TEJA 73000
TEJA 73401
TEJA 73405
TEJA 73541
TEJA 73527
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, horné ramienko „J“, výpusť CLICK
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria pod omietku, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak a sprcha
Vaňová batéria stojanková do priestoru, komplet, hadica 150cm, sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
w w w . v i v a s k . s k
4
115,00
92,00
154,10
161,00
128,80
154,10
94,30
782,00
448,50
126,50
62,10
115,00
92,00
135,70
180,55
tamo
str. 20
chróm
TETO 6d301
TETO 6d301/D
TETO 6d341
TETO 6d316
TETO 6d160
TETO 6d010
TETO 6d210
TETO 6d000
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou, de Lux
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, dvojotvorová
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
101,43
106,26
147,32
130,41
156,98
111,09
120,75
72,45
theos
str. 22
chróm
TETH 92301
TETH 92160
TETH 92010
TETH 92196
TETH 92210
TETH 92000
TETH 92401
TETH 92541
TETH 92527
TETH 92526
TETH 92551
TETH 92556
TETH 92500
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria stojanková do jedného otvoru, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria stojanková + ovládací ventil
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
59,34
75,90
87,40
75,90
59,80
43,70
59,34
83,95
66,75
71,30
93,15
110,40
75,44
good life
str. 24
chróm
TEGL 86301
TEGL 86160
TEGL 86010
TEGL 86196
TEGL 86210
TEGL 86000
TEGL 86401
TEGL 86541
TEGL 86526
TEGL 86500
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria stojanková do jedného otvoru, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
47,61
60,95
75,90
62,10
47,84
34,50
47,61
50,60
66,70
69,00
w w w . v i v a s k . s k
5
talia
str. 26
chróm
TETA 56301
TETA 56160
TETA 56010
TETA 56210
TETA 56000
TETA 56401
TETA 56527
TETA 56541
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne
Drezová batéria stojanková
132,00
170,50
142,00
129,00
84,50
132,00
167,00
162,50
golf
str. 28
chróm
TEGO 84301
TEGO 84335
TEGO 84160
TEGO 84010
TEGO 84210
TEGO 84000
TEGO 84401
TEGO 84541
TEGO 84526
TEGO 84551
TEGO 84556
TEGO 84500
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou a výsuvnou sprškou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria stojanková + ovládací ventil
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
51,38
138,13
60,83
83,88
54,53
37,48
51,38
53,73
73,50
87,88
101,63
64,28
retro
str. 30
chróm bronz
TERE 70374
TERE 70315
TERE 70167
TERE 70411
TERE 70408
TERE 70577
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, trojdierová s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Bidetová batéria stojanková, trojdierová s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
160,00
225,00
245,00
162,50
110,00
130,00
w w w . v i v a s k . s k
6
-
príslušenstvo
str. 31
TE 03046
TE 03043
TE 03045
TE 03041
TE 03038
Výtokové rameno 118mm
Výtokové rameno 184mm
Výtokové rameno 167mm
Výtokové rameno 152mm
Výtokové rameno 130mm
chróm
253,00
101,20
94,19
88,16
56,14
bugatti
str. 34
chróm biela
chróm
FA 5100.S
FA 5000.S
FA 5050.S
FA 5060.S
FA 5091.S
FA 5400.S
FA 5500.S
FA 5200.S
FA 5600.S
FA 5540.S
FA 5700.S
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, nast. držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria stojanková, trojdierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
117,76
164,68
127,88
248,40
103,04
90,16
58,88
117,76
110,40
167,44
128,80
154,00
215,00
167,00
324,00
134,00
118,00
77,00
154,00
144,00
218,00
168,00
zlato tmavo chróm
sivá zlato
biela matný brúsený
zlato chróm nikel
205,00
286,00
222,00
432,00
180,00
157,00
102,00
205,00
192,00
291,00
224,00
166,00
233,00
180,00
351,00
145,00
127,00
83,00
166,00
156,00
237,00
182,00
205,00
286,00
222,00
432,00
180,00
157,00
102,00
205,00
192,00
291,00
224,00
166,00
233,00
180,00
351,00
145,00
127,00
83,00
166,00
156,00
237,00
182,00
180,00
250,00
194,00
378,00
157,00
137,00
90,00
180,00
168,00
255,00
196,00
205,00
286,00
222,00
432,00
180,00
157,00
102,00
205,00
192,00
291,00
224,00
colonial
str. 36
chróm biela zlato tmavo chróm biela matný brúsený bronz
chróm
sivá zlato zlato chróm nikel
FA 7100
FA 7000
FA 7050
FA 7060
FA 7091
FA 7400
FA 7500
FA 7550
FA 7200
FA 7600
FA 7650
FA 7660
FA 7670-72
FA 7700
Umyvadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, nast. držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria stojanková, trojdierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Sprchová súprava ( 60cm )
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, horné ramienko ,,J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko, masívne – oblúkové
Drezová batéria stojanková, horné ramienko ,,J“ 240x190
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
86,48
147,20
103,04
187,68
101,20
84,64
57,04
128,80
88,32
128,80
84,64
106,72
101,20
117,76
w w w . v i v a s k . s k
7
113,00
194,00
134,00
245,00
132,00
110,00
75,00
168,00
115,00
168,00
110,00
140,00
132,00
154,00
150,00
260,00
179,00
326,00
176,00
147,00
99,00
220,00
154,00
224,00
147,00
186,00
176,00
-
150,00
260,00
179,00
326,00
176,00
147,00
99,00
220,00
154,00
224,00
147,00
186,00
176,00
-
122,00
210,00
145,00
265,00
143,00
120,00
81,00
182,00
125,00
182,00
120,00
151,00
143,00
166,00
122,00
210,00
145,00
265,00
143,00
120,00
81,00
182,00
125,00
182,00
120,00
151,00
143,00
166,00
132,00
227,00
157,00
286,00
154,00
129,00
87,00
196,00
134,00
196,00
129,00
162,00
154,00
179,00
150,00
260,00
179,00
326,00
176,00
147,00
99,00
220,00
154,00
224,00
147,00
186,00
176,00
-
150,00
260,00
179,00
326,00
176,00
147,00
99,00
220,00
154,00
224,00
147,00
186,00
176,00
-
quadric
str. 39
chróm
FA 16100
FA 16150
FA 16000
FA 16050
FA 16091
FA 16400
FA 16500
FA 16550
FA 16200
FA 16700
FA AC 770
FA AC 600
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Sprchová súprava ( 95cm )
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Kolienko k podomietkovej batérii
Rohový ventil 1/2“ x3/8“
138,00
230,00
184,00
147,20
138,00
128,80
95,68
276,00
143,52
156,40
36,80
11,04
fox
str. 41
chróm
FA 210
FA 107
FA 119
FA 407
FA 419
FA 300
FA 520
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
80,59
79,12
101,20
57,04
47,84
71,39
69,92
w w w . v i v a s k . s k
8
futurist
str. 43
chróm matný
chróm
FA 13100
FA 13150
FA 13170
FA 13180
FA 13190
FA 13080
FA 13000
FA 13050
FA 13070
FA 13300
FA 13400
FA 13500
FA 13200
FA 13220
FA 13600
FA 13650
FA 13700
FA 13750
FA 13800
FA 13820
FA 0139
FA 13850
FA MP490-10
FA MP500
FA AC 760
FA 13950
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou deLUX
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, bez odtokovej garnitúry, MAXI
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, bez odtokovej garnitúry, MAXI
Umývadlová batéria pod omietku, dvojotvorová
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Bidetová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, MAXI
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, MAXI
Drezová batéria stojanková, strunová
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ sklopná
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, ramienko „S“
Kadernícka batéria stojanková, dvojdierová s výsuvnou sprchou
Kadernícka batéria stojanková
Kolienko k podomietkovej batérii
Rohový ventil 1/2“x3/8“
w w w . v i v a s k . s k
9
69,92
80,96
128,80
93,84
104,88
126,96
117,76
104,14
101,20
87,22
73,60
57,04
72,68
93,84
82,80
120,52
84,64
104,88
128,80
257,60
124,20
119,60
64,40
114,08
24,10
7,54
106,00
123,00
196,00
143,00
160,00
193,00
180,00
158,00
154,00
133,00
112,00
86,80
112,00
143,00
126,00
184,00
129,00
160,00
196,00
182,00
39,00
12,30
panther
str. 47
FA 1068
FA 1068-130
FA 1068-130BI
FA 1069
FA 1069-130
FA 1069-130 BI
FA 1078-12
FA 1078-15
FA 1092
FA 1050
FA 1052
FA 1062
FA 1062/10
FA 1064
FA 1064/10
FA 1065
FA 1065/10
FA 1065-80,
FA 1065-80/10
FA 1066,
FA 1066/10
FA 1054
FA 1072
FA 1072/10
FA 1074
FA 1074/10
FA 1076
FA 1070
FA 1078
FA 1078BP
FA 1079
FA 1079-70
FA 1079-67
FA 1079-72
FA 1079-130
FA 1079-185
FA 1077
FA 1080
FA 1080/10
FA 1080 120L
FA 1080/10 120L
FA 1081
FA 1081/10
FA 1082
FA 1082/10
FA 1094
FA 1095
chróm biela chróm matný
chróm zlato chróm
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou, dlhá
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou, dlhá, BIDETA
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry, dlhá
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry, dlhá, BIDETA
Umývadlová batéria stojanková, otočná, bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková, otočná, bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry, len na studenú vodu
Vaňová batéria stojanková do jedného otvoru, komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria stojanková do jedného otvoru, bez príslušenstva
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm (1062) a 100mm (1062/10), komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
45,08
46,69
76,31
35,42
37,03
59,57
33,81
34,45
37,03
63,11
51,84
67,62
67,20
69,60
114,00
52,80
55,20
89,00
50,40
51,40
55,20
94,00
77,30
100,80
72,80
75,40
123,00
57,20
59,80
96,00
54,60
55,60
59,80
102,00
83,70
109,00
78,50
81,20
133,00
61,60
64,40
104,00
58,80
60,00
64,40
110,00
90,00
118,00
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm (1064) a 100mm (1064/10), bez príslušenstva
56,35
84,00
91,00
98,00
74,06
110,00
120,00
129,00
83,72
125,00
135,00
145,00
93,38
75,67
50,39
139,00
113,00
75,00
151,00
119,00
81,40
162,50
132,00
87,60
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm (1074) a 100mm (1074/10), bez príslušenstva
39,12
58,30
63,20
68,00
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková, pre prietokový ohrievač
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ 180x130
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ 240x190
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové, 130mm
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové, 185mm
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm (1080) a 100mm (1080/10), liate ramienko 200mm
35,42
47,01
34,45
48,30
43,47
49,27
45,08
52,49
53,13
57,96
66,01
52,33
52,80
70,00
51,40
0,00
65,00
73,50
67,20
78,20
79,00
86,50
98,50
78,00
57,20
76,00
55,60
0,00
70,00
79,50
72,80
85,00
86,00
93,60
107,00
84,50
61,60
81,00
60,00
0,00
75,60
86,00
78,40
91,30
92,00
101,00
115,00
91,00
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm (1080 120L) a 100mm (1080/10 120L), liate ramienko 120mm
51,52
76,80
83,20
89,00
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm (1081) a 100mm (1081/10), liate ramienko „Z“ 200mm
54,74
81,60
88,40
95,20
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm (1082) a 100mm (1082/10), ramienko „S“ 200mm
47,50
70,80
76,70
82,60
Drezová batéria stojanková, len na studenú vodu
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“, len na studenú vodu
39,61
42,50
59,00
63,30
64,00
68,60
69,00
74,00
Batéria do bytového jadra, rozteč 150mm (1065) a 100mm (1065/10), komplet, ramienko 300mm „S“,
hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Batéria do bytového jadra, rozteč 150mm (1065-80) a 100mm (1065-80/10), komplet, ramienko 300mm liate,
hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Batéria do bytového jadra, rozteč 150mm (1066) a 100mm (1066/10), komplet, ramienko 300mm liate,
hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm (1072) a 100mm (1072/10), komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
w w w . v i v a s k . s k
10
futura
str. 52
chróm
FA FU205
FA FU107
FA FU119
FA FU407
FA FU419
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
82,50
112,50
132,00
100,50
74,40
drezové batérie
str. 62
chróm
FA 0170
FA 0175
FA ST500
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
266,80
165,60
207,92
w w w . v i v a s k . s k
11
liberty
str. 53
FA 022
FA 021
FA 023
FA 023-70
FA 023P
FA 016
FA 017
FA 018
FA 020
FA 020-70
FA 012
FA 013
FA 015-20
FA 015-30
FA 015+AC270
FA 011
FA 011-5
FA 014
FA 010
FA 012-CP
FA 027
FA 046
FA 048
FA 040
FA 027+AC260
FA 027+AC270
FA 026
FA 026B
FA 024
FA 033
FA 033-A
FA 033-B
FA 032
FA 032-72
FA 029
FA 030
FA 028
FA 031
FA 034
FA 034A
FA 035
FA 036
FA 038
FA 038-A
FA 039
FA 039-A
chróm biela
chróm
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou, vyšší model
Umývadlová batéria stojanková s odtok. garnitúrou a masívnym otočným ramienkom
Umývadlová batéria stojanková s odtok. garnitúrou a masívnym oblúkovým ramienkom
Umývadlová batéria stojanková s odtok. garnitúrou a oblúkovým ramienkom
Umývadlová batéria stojanková, trojdierová, s pevným ramienkom a odtok. garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, dvojdierová bez odtokovej garnitúry
Umývadlový ventil, stojankový 1/2“
Umývadlová batéria stojanková, trojdierová, s otočným ramienkom a odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, trojdierová, s masívnym otočným
ramienkom a odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 120cm, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm,
nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, ramienko 200mm,
hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, ramienko 300mm,
hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
Vaňová batéria stojanková, štvordierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria stojanková, päťdierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria stojanková, dvojdierová, komplet, hadica 120cm, sprcha
Vaňová batéria pod omietku, komplet, s hadicou,
držiakom na sprchu a výtokovým ramenom
Vaňová batéria stojanková do priestoru, rozteč 150mm, komplet, hadica 120cm, sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová súprava (60cm)
Sprchový komplet, hadica 150cm, nastaviteľný držiak, sprcha
Ručná sprška (kovová)
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, pevná sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Bidetová batéria stojanková, trojdierová, s odtokovou garnitúrou
Bidetová batéria stojanková, trojdierová, s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ 18x200
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko masívne – oblúkové
Drezová batéria stojanková s masívnym ramienkom 240x190
Drezová batéria nástenná, ramienko „U“, rozteč 150mm
Drezová batéria nástenná, ramienko „S“, rozteč 150mm
Ventil pod omietku 1/2“
Drezový ventil stojankový s otočným ramenom
Drezový ventil nástenný „S“ 1/2“
Drezový ventil nástenný „U“ 1/2“
Rohový ventil 1/2“x1/2“
Rohový ventil 1/2“x3/8“
Nástenný ventil 10cm 1/2“
Nástenný ventil 15cm 1/2“
Nástenný ventil 10cm s perlátorom 1/2“
Nástenný ventil 10cm s pripojením na hadicu 1/2“
103,20
129,20
116,20
103,20
94,20
141,20
89,20
38,10
132,20
122,20
153,80
138,20
122,20
112,20
168,20
105,80
45,10
157,20
161,20
203,20
182,20
161,20
147,20
222,20
139,00
59,10
208,20
161,20
203,20
182,20
161,20
147,20
222,20
139,00
59,10
208,20
132,20
166,20
149,20
132,20
121,20
182,20
114,20
48,60
170,20
132,20
166,20
149,20
132,20
121,20
182,20
114,20
48,60
170,20
161,20
203,20
182,20
161,20
147,20
222,20
139,00
59,10
208,20
161,20
203,20
182,20
161,20
147,20
222,20
139,00
59,10
208,20
146,20
170,20
174,20
203,20
230,20
268,20
230,20
268,20
188,20
219,20
188,20
219,20
230,20
268,20
230,20
268,20
190,60
227,20
301,20
301,20
246,20
246,20
301,20
301,20
182,20
217,00
288,20
288,20
236,20
236,20
288,20
288,20
186,20
570,20
230,20
266,20
219,60
221,20
682,20
274,20
318,20
262,20
294,20
908,20
365,20
422,20
348,20
294,20
908,20
365,20
422,20
348,20
241,20
739,20
298,20
344,20
284,20
241,20
739,20
298,20
344,00
284,20
294,20
908,20
365,20
422,20
348,20
294,20
908,20
365,20
422,20
348,20
259,20
786,20
76,20
140,00
46,00
18,00
426,20
526,20
102,20
152,20
92,20
70,20
72,20
120,20
96,20
99,70
82,20
82,20
71,80
44,10
38,30
38,30
24,70
23,10
26,70
32,10
28,10
28,10
309,20 411,20 411,20 335,20 335,20 411,20 411,20
942,20 1254,20 1254,20 1020,20 1020,20 1254,20 1254,20
90,20 118,20 118,20 97,20 97,20 118,20 118,20
168,00 220,00 220,00 182,00 182,00 220,00 220,00
55,00 74,00 74,00 60,00 60,00 74,00 74,00
22,00 29,00 29,00 24,00 24,00 29,00 29,00
510,20 678,20 678,20 552,20 552,20 678,20 678,20
630,20 838,20 838,20 682,20 682,20 838,20 838,20
121,20 160,20 160,20 131,20 131,20 160,20 160,20
181,20 240,20 240,20 196,20 196,20 240,20 240,20
109,20 144,20 144,20 118,20 118,20 144,20 144,20
83,20 109,20 109,20 89,20 89,20 109,20 109,20
85,20 112,20 112,20 92,20 92,20 112,20 112,20
143,20 188,20 188,20 154,20 154,20 188,20 188,20
114,20 150,20 150,20 123,20 123,20 150,20 150,20
118,20 156,20 156,20 128,20 128,20 156,20 156,20
97,20 128,20 128,20 105,20 105,20 128,20 128,20
97,20 128,20 128,20 105,20 105,20 128,20 128,20
85,20 111,20 111,20 92,20 92,20 111,20 111,20
52,30 69,10 69,10 56,10 56,10 69,10 69,10
45,30 59,10 59,10 48,90 48,90 59,10 59,10
45,30 59,10 59,10 48,90 48,90 59,10 59,10
29,10 38,10 38,10 31,10 31,10 38,10 38,10
27,10 35,10 35,10 29,10 29,10 35,10 35,10
31,40 41,10 41,10 33,70 33,70 41,10 41,10
37,90 49,50 49,50 41,10 41,10 49,50 49,50
33,10 43,10 43,10 35,60 35,60 43,10 43,10
33,10 43,10 43,10 35,60 35,60 43,10 43,10
w w w . v i v a s k . s k
12
zlato tmavo chróm biela bronz antická
sivá zlato zlato
meď
gamma
str. 59
chróm
FA 608
FA 612
FA 576
FA 576/10
FA 581
FA 581/10
FA 586
FA 586/10
FA 586-590
FA 586-590/10
FA 590
FA 619
FA 623
FA 624
FA 624.200
FA 645
FA 645/10
FA 646
FA 646/10
FA 647
FA 647/10
FA 626
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Vaňová batéria nástenná, rozteč 100mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Batéria do bytového jadra, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Batéria do bytového jadra, rozteč 100mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná, rozteč 100mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm + pevná sprcha
Sprchová batéria nástenná, rozteč 100mm + pevná sprcha
Pevná sprchová tyč 3/4“
Bidetová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ 150mm
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“ 200mm
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, ramienko „S“ 180mm
Drezová batéria nástenná, rozteč 100mm, ramienko „S“ 180mm
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, ramienko „U“ 180mm
Drezová batéria nástenná, rozteč 100mm, ramienko „U“ 180mm
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, ramienko „J“
Drezová batéria nástenná, rozteč 100mm, ramienko „J“
Ventil stojankový 18mm
39,24
32,96
46,58
47,54
54,58
52,37
25,32
25,32
32,27
32,27
6,97
39,42
42,90
31,51
32,84
27,83
27,83
27,83
27,83
27,83
27,83
20,77
w w w . v i v a s k . s k
13
príslušenstvo a náhradné diely
str. 63
FA 566 1/2“
FA 566 3/4“
FA 598
FA 652
FA 653
FA 654
FA 656
FA 658
FA 662
FA 664
FA 666
FA 668
FA 678
FA 396
FA 670
FA 049
FA 506
FA 508
FA 512
FA 13150/Perlátor
FA 13600/Perlátor
FA 13700/Perlátor
FA 1051
FA 0101
FA 16050/P
FA 16091/P
FA 13050/P
FA 13070/P
FA 5060/P
FA 7060/P
FA 671
FA 672
FA 058
FA 1130
FA 1140
FA 200
FA 201
FA 060/200
FA 060/250
FA 060/300
FA 062/200
FA 062/250
FA 064/150
FA 064/200
FA O66
FA O67
FA 068/120
FA 068/200
FA 068/300
FA O69
FA O70
FA O72
FA 1066/RAM
FA 5540/H
FA 5540/H.13
Ventil pod omietku 1/2“
Ventil pod omietku 3/4“
Stojankový ventil 1/2“
Nástenný ventil 1/2“, ramienko „S“ 160mm
Nástenný ventil 1/2“, ramienko „J“ 140mm
Nástenný ventil 1/2“, ramienko „U“ 160mm
Výtokový ventil stenový 1/2“, 15cm
Výtokový ventil stenový 1/2“, 10cm
Výtokový ventil stenový 1/2“, 11cm
Výtokový ventil stenový 1/2“x3/4“, 11cm
Výtokový ventil stenový 1/2“x3/4“, 10cm
Výtokový ventil stenový 1/2“, 10cm
Medziventil na nástennú batériu
Prepínač BJ
Koncovka na hadicu 3/4“
Prípojné kolená na batériu 3/4“
Perlátor ØM28x1, vonkajší závit
Perlátor ØM24x1, vonkajší závit
Perlátor ØM22x1, vnútorný závit
Perlátor ØM18x1, vonkajší závit
Perlátor ØM20x1, vnútorný závit
Perlátor ØM16x1, vnútorný závit
Vaňový prepínač Panther
Vaňový prepínač
Vaňový prepínač Quadric
Vaňový prepínač na podomietkovú batériu Quadric
Vaňový prepínač Futurist 13001
Vaňový prepínač na podomietkovú batériu Futurist
Prepínač na vaňovú batériu 5060.S
Prepínač na vaňovú batériu 7060
Vršok 1/2“
Vršok 3/8“
Vršok 1/2“ keramický
Kartuša Ø35mm, dvojkolíková krátka
Kartuša Ø35mm, dvojkolíková dlhá
Kartuša Ø40mm, dvojkolíková krátka
Kartuša Ø40mm, dvojkolíková dlhá
Ramienko „S“ 200mm
Ramienko „S“ 250mm
Ramienko „S“ 300mm
Ramienko „U“ 200mm
Ramienko „U“ 250mm
Ramienko „J“ 150mm
Ramienko „J“ 200mm
Ramienko „J“ 200mm
Ramienko „L“ 200mm
Ramienko liate 120mm
Ramienko liate 200mm
Ramienko liate 300mm
Ramienko liate „Z“ 200mm
Ramienko „J“ masívne 190x130mm
Ramienko „J“ masívne 240x190mm
Ramienko s prepínačom Panther liate BJ 30cm A2150
Hadica 150cm, 1/2“xM15x1 k výsuvnej sprche 0168 - chrómová
Hadica 150cm, 1/2“xM15x1 k výsuvnej sprche 0168 - zlatá
11,88
12,93
16,50
15,98
15,98
15,98
12,60
11,55
13,88
13,88
12,40
14,18
12,60
10,00
0,95
64,00
1,50
1,18
1,18
2,25
1,75
2,50
5,00
6,00
8,00
20,00
10,00
20,00
15,75
15,75
2,85
1,90
5,80
5,20
5,20
6,40
6,40
7,00
8,20
9,40
7,00
8,20
6,20
8,20
11,00
9,40
13,00
13,00
19,20
14,00
22,00
26,00
44,00
14,80
30,00
w w w . v i v a s k . s k
14
FA 1077/H
FA 5060/H
FA 5060/H 200
FA 5060/H.13
FA 1077/S
VEL S1
VEL S6
VEL S2
VEL S3
VEL S4
FA 786.51 1/2“
FA 786.51 3/4“
FA 786.52 1/2“
FA 786.52 3/4“
FA 786.53 1/2“
FA 786.53 3/4“
FA 786.54 1/2“
FA 786.54 3/4“
FA 699
FA 790 3/8“x1/2“
FA 790 1/2“x3/4“
FA 791 3/8“x1/2“
FA 791 1/2“x3/4“
FA 788 1/2“x10
FA 788 1/2“x20
FA 788 1/2“x30
FA 788 1/2“x40
FA 788 1/2“x50
FA 788 3/4“x10
FA 788 3/4“x20
FA 788 3/4“x30
FA 788 3/4“x40
FA 788 3/4“x50
FA 792 3/8“
FA 792 1/2“
FA 793 3/8“x1/2“
FA 793 1/2“x3/4“
FA 794 3/8“x1/2“
FA 794 1/2“x3/4“
FA 917
FA 918 1“1/4“
FA 918 1“1/2“
FA 920 1“1/4“
FA 920 1“1/2“
FA 697 1/2“
FA 697 3/4“
FA 697 1“
FA 710/30
FA 697/10 1/2“
FA 697/10 3/4“
FA 697/10 1“
FA 697/20 1/2“
FA 738/20
FA 738/30
FA 738/40
FA 740/80
FA 740/90
FA 740/100
FA 740/120
FA 700
Hadica 150cm, 1/2“xM15x1 k výsuvnej sprche 0169
Hadica 150 cm, 1/2“x3/8“ k výsuvnej sprche 045 - chrómová
Hadica 200 cm, 1/2“x3/8“ k výsuvnej sprche 045 - chrómová
Hadica 150 cm, 1/2“x3/8“ k výsuvnej sprche 045 - zlatá
Sprcha k drezovým batériám 2565
Uchytávacia sada na WC Ø6x70mm
Uchytávacia sada na pisoár biela Ø10x120mm
Uchytávacia sada na umývadlo Ø8x120mm
Uchytávacia sada na umývadlo Ø10x120mm
Uchytávacia sada na umývadlo Ø10x140mm
Chrómové kolienko MF, 1/2“
Chrómové kolienko MF, 3/4“
Chrómové kolienko FF, 1/2“
Chrómové kolienko FF, 3/4“
Chrómový T – kus, 1/2“x1/2“x1/2“
Chrómový T – kus, 3/4“x3/4“x3/4“
Chrómový nátrubok, 1/2“
Chrómový nátrubok, 3/4“
Súprava Ø10mm x 3/8“x1/2“
Chrómová redukcia 3/8“x1/2“
Chrómová redukcia 1/2“x3/4“
Chrómové redukované predĺženie 3/8“x1/2“
Chrómové redukované predĺženie 1/2“x3/4“
Chrómové predĺženie 1/2“, 10mm
Chrómové predĺženie 1/2“, 20mm
Chrómové predĺženie 1/2“, 30mm
Chrómové predĺženie 1/2“, 40mm
Chrómové predĺženie 1/2“, 50mm
Chrómové predĺženie 3/4“, 10mm
Chrómové predĺženie 3/4“, 20mm
Chrómové predĺženie 3/4“, 30mm
Chrómové predĺženie 3/4“, 40mm
Chrómové predĺženie 3/4“, 50mm
Chrómová vsuvka 3/8“
Chrómová vsuvka 1/2“
Chrómová redukovaná vsuvka 3/8“x1/2“
Chrómová redukovaná vsuvka 1/2“x3/4“
Redukcia 3/8“x1/2“
Redukcia 1/2“x3/4“
Chrómová podlahová vpusť 5/4“
„Prípoj rovný k 917 1““1/4“
„Prípoj rovný k 917 1““1/2“
„Prípoj kolenový k 917 1““1/4“
„Prípoj kolenový k 917 1““1/2“
Ružica 1/2“
Ružica 3/4“
Ružica 1“
Spätná klapka
Ružica 1/2“
Ružica 3/4“
Ružica 1“
Ružica 1/2“
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 200mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 300mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 400mm
Hlavová sprcha Ø80mm
Hlavová sprcha Ø90mm
Hlavová sprcha Ø100mm
Hlavová sprcha Ø120mm
Zátka chróm
6,30
12,00
17,50
26,00
16,00
0,42
2,07
0,83
0,98
1,06
3,90
6,53
3,28
5,38
4,33
6,30
2,00
2,95
1,90
0,95
1,80
1,80
2,33
1,58
2,23
2,75
3,28
3,80
2,85
3,58
4,33
5,25
6,00
1,05
1,38
1,48
2,33
1,18
1,48
18,90
2,43
2,63
3,80
7,35
0,25
0,33
0,33
0,00
0,53
0,85
0,85
0,28
6,30
7,58
8,40
2,10
2,28
2,75
6,43
4,85
w w w . v i v a s k . s k
15
FA 700/10
FA 860
FA 864
FA 894
FA 926
FA 10.531
FA 10.536
FA 10.538
FA 10.114
FA 2580
FA 5742
FA AC540
FA AC800
FA AC800.33
FA RU1060
FA RU1070
FA 5060/OK
FA 703/40
FA 703/60
FA 703/80
Zátka biela
Polsifón umývadlový chrómový 5/4“
Polsifón bidetový chrómový 5/4“
Pileta 5/4“
Chrómová pripojovacia trubka Ø32x300mm
Odtoková garnitúra 5/4“
Uzáver odtokovej garnitúry
Uzáver odtokovej garnitúry
Uchytávacia sada na batériu
Nastaviteľný držiak
Nastaviteľný držiak
Pileta CLICK 5/4“
Polsifón umývadlový chrómový 5/4“
Polsifón umývadlový matný chróm 5/4“
Perlátor M24x1 s prípojkou na hadicu
Sprška BIDETA 1/2“
Držiak sprchy na okraj vaňe
Flexi hadica k batériám Inox 40cm Ø8mmx3/8“
Flexi hadica k batériám Inox 60cm Ø8mmx3/8“
Flexi hadica k batériám Inox 80cm Ø8mmx3/8“
5,90
14,70
18,18
7,05
5,05
9,58
4,53
1,58
1,20
5,00
12,00
22,00
35,00
49,00
10,93
4,20
22,50
5,05
5,68
6,30
solo
str. 76
chróm
ALSO 66176
ALSO66179/S
ALSO66177/S
ALSO66306
ALSO66155
ALSO66221
ALSO662151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru bez odtokovej garnitúry
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
216,00
259,20
302,40
243,00
162,00
216,00
642,60
vertigo
str. 78
chróm
ALVE 65176
ALVE 65106
ALVE 65155
ALVE 65201
ALVE 652151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
w w w . v i v a s k . s k
16
194,40
378,00
248,40
194,40
642,60
aquarama
str. 79
chróm
ALAM 64176
ALAM 64306
ALAM 64155
ALAM 64201
ALAM 642151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
151,20
291,60
189,00
151,20
702,00
london
str. 80
chróm
ALLO 41276
ALLO 41100
ALLO 41163
ALLO 41255
ALLO 41161
ALLO 41321
ALLO 412150
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Vaňová batéria termostatická pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria termostatická pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
216,00
464,40
437,40
221,40
372,60
216,00
1036,80
glam
str. 82
chróm
ALGL 62376
ALGL 62106
ALGL M250744
ALGL 62155
ALGL 62221
ALGL 622151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria stojanková, trojdierová s výsuvnou sprchou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
167,40
226,80
345,60
156,60
167,40
518,40
city
str. 83
chróm
ALCI 61376
ALCI 61106
ALCI 611163
ALCI 61150
ALCI 612151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchový set termostatický pod omietku, komplet, hlavová sprcha + ručná sprcha s držiakom, kolienkom a hadicou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprchová tyč (60cm), sprcha
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
w w w . v i v a s k . s k
17
89,64
216,00
448,20
220,00
453,60
una
str. 84 chróm
ALUN 45176
ALUN 45276
ALUN 45277/S
ALUN 45106
ALUN 45306
ALUN 45163
ALUN 45169
ALUN 45155
ALUN 45161
ALUN 45201
ALUN 572151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou – kaskáda
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, bez odtokovej garnitúry – kaskáda
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva – kaskáda
Vaňová batéria termostatická pod omietku, komplet
Vaňová batéria termostatická pod omietku, komplet, päťcestná – 3 výstupy
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria termostatická pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
194,40
226,80
297,00
259,20
345,60
351,00
432,00
189,00
280,80
194,40
534,60
okrajové vaňové systémy
str. 86
chróm
ALGO M21D30127
ALGO PX21D30127
ALIF M23D30237
ALIF PX21D30237
Vaňová batéria stojanková, štvordierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria stojanková, päťdierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria stojanková, štvordierová s výsuvnou sprchou
Vaňová batéria stojanková, päťdierová s výsuvnou sprchou
432,00
432,00
518,40
518,40
joy
str. 87
chróm
ALJO 51106
ALJO 51155
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
151,20
108,00
w w w . v i v a s k . s k
18
tender
str. 88
chróm
ALTR 148A
ALTR 10LP
ALTR 20PP
ALTR 25OP
ALCN 008 CR
ALTR 30DEP
ALTR 30DIP
ALTR 40FPEP
ALTR 40FPI
ALMVP 013
ALMVP 014
Pevná hlavová sprcha VANDAL 1/2“
Samouzatvárací stojankový ventil 1/2“
Samouzatvárací stenový ventil 1/2“
Samouzatvárací pisoárový ventil 1/2“
Trubka + krytka na pisoár
Samouzatvárací sprchový ventil nad omietku 1/2“
Samouzatvárací sprchový ( pisoárový ) ventil pod omietku 1/2“
Samouzatvárací WC ventil nad omietku – komplet 3/4“
Samouzatvárací WC ventil pod omietku 3/4“
Regulátor prietoku 8 l
Regulátor prietoku 6 l
64,80
44,28
35,11
34,03
7,22
56,16
48,60
68,04
64,80
1,73
1,73
sety trio
str. 90
chróm
ALGL 625151
ALAM 645151
ALGL 621169
ALAM 641169
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha s prívalom + ručná sprcha – komplet
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha s prívalom + ručná sprcha – komplet
Sprchový set termostatický pod omietku, komplet, hlavová sprcha s prívalom + ručná sprcha s držiakom, kolienkom a hadicou
Sprchový set termostatický pod omietku, komplet, hlavová sprcha s prívalom + ručná sprcha s držiakom, kolienkom a hadicou
w w w . v i v a s k . s k
19
804,60
907,20
804,60
907,20
idroterapia
str. 91 ALSF 079
ALSF 080
ALSF 066A
ALSF 067A
ALSF 069A
ALSF 071A
ALSF 068A
ALSF 070A
ALSF 072A
ALSF 073A
ALSF 075A
ALSF 074A
ALSF 076A
ALSF 077
ALSF 060
ALSF 064
ALSF 063
ALSF 062
ALBD 034
ALBD 035
ALBD 036
ALBD 037
ALBD 038
ALBD 020
ALKI 032
ALKI 033
ALKI 041
ALKI 044
ALDC 037
ALDC 027
ALSF 044
ALSF 042
ALAC 171
ALAC 163
ALAC 126
Hlavová sprcha Ø250mm 2jet 427mm
Hlavová sprcha 360x240mm 2jet 426mm
Hlavová sprcha Ø200mm – kovová
Hlavová sprcha Ø250mm – kovová
Hlavová sprcha Ø300mm – kovová
Hlavová sprcha Ø400mm – kovová
Hlavová sprcha 250x250mm – kovová
Hlavová sprcha 300x300mm – kovová
Hlavová sprcha 400x400mm - kovová
Hlavová sprcha Ø250mm – kovová Slim h-3mm
Hlavová sprcha Ø300mm – kovová Slim h-3mm
Hlavová sprcha 250x250mm – kovová Slim h-3mm
Hlavová sprcha 300x300mm – kovová Slim h-3mm
Hlavová sprcha Ø200mm AIRmix – ABS
Hlavová sprcha Ø200mm – ABS
Hlavová sprcha Ø250mm – ABS
Hlavová sprcha 200x200mm – ABS
Hlavová sprcha 360x240mm – ABS
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 300mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 350mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 350mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 430mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 400mm
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 277mm – otočné
Sprchová súprava (70cm)
Sprchová súprava (60cm)
Sprchová súprava (70cm), Ø100mm AIRmix
Sprchová súprava (65cm), Ø100mm AIRmix
Ručná sprška
Ručná sprška
Nástenná nastaviteľná tryska 1/2“ 35x35mm
Nástenná nastaviteľná tryska 1/2“ Ø35mm
Držiak sprchy s prívodom vody 1/2“
Držiak sprchy s prívodom vody 1/2“
Prípojné kolená do priestoru + držiak
chróm
432,00
486,00
81,00
118,80
162,00
237,60
135,00
183,60
270,00
105,84
145,80
124,20
162,00
34,56
37,80
54,00
43,20
81,00
37,80
43,20
86,40
108,00
86,40
97,20
140,40
64,80
54,00
48,60
21,60
16,20
59,40
38,88
83,16
64,80
399,60
senior program
str. 96
chróm
ALMR 67176
ALMR 67178
ALMR 67106
ALMR 67155
ALMR 67282
ALMR 67250
ALMR 672151
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková otočná bez odtokovej garnitúry, BIDETA
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, liate ramienko
Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
w w w . v i v a s k . s k
20
97,20
226,80
237,60
151,20
97,20
189,00
486,00
loop
str. 100
chróm
NOLP 90118/1
NOLPC 90118/1
NOLP 90128/2
NOLP 90198
NOLP 90110/1
NOLP 90100
NOLP 90001/6
NOLP 90130
NOLP 90108
NOLP 90130/30
NOLP 90119/1
NOLP 90713
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou – kaskáda
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, bez odtokovej garnitúry
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Vaňová batéria stojanková, štvordierová s výsuvnou sprchou
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková
288,00
316,80
346,56
411,84
473,28
268,80
729,60
345,60
230,40
1152,00
288,00
336,00
cube
str. 102
chróm
NOCB 00518/2
NOCB 00568
NOCB 00598
NOCB 00510
NOCB 00500
NOCB 00508
NOCB 00519/2
NOCB 00523
NOCB 00700/3
Umývadlová batéria stojanková, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, bez odtokovej garnitúry
Umývadlová batéria pod omietku, komplet, bez odtokovej garnitúry
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková, výpusť CLICK
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, strunová so sprškou
343,68
430,08
321,60
501,12
298,56
182,40
343,68
300,48
539,52
tower
str. 104
chróm
NOTW 00118/1
NOTW 00010
NOTW 00100
NOTW 00108
NOTW 00119/1
NOTW 00113
NOTW 00113/1
NOTW 00117
NOTW 00713
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria stojanková, vysoká
310,08
486,72
298,56
182,40
310,08
248,64
239,04
314,88
270,72
w w w . v i v a s k . s k
21
dubai
str. 106 chróm
NODB 00118/1 Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
NODB 00158/2 Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
NODB 00198 Umývadlová batéria pod omietku, komplet, bez odtokovej garnitúry
NODB 00110 Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, komplet, hadica 150cm, sprcha
NODB 00100 Vaňová batéria pod omietku, komplet
NODB 00030 Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, bez príslušenstva
NODB 00108 Sprchová batéria pod omietku, komplet
NODB 00119/1 Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
NODB 00313 Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
NODB 00030/30 Sprchová batéria nástenná termostatická, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
425,28
566,40
509,76
861,12
255,36
358,08
226,56
425,28
368,64
1084,80
new road
str. 108
chróm
NORD 00118/1 Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
NORD 00338/2 Umývadlová batéria stojanková, horné ramienko „J“, výpusť CLICK
NORD 00128/2 Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
NORD 00110/1 Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
NORD 00100 Vaňová batéria pod omietku, komplet
NORD 00130 Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
NORD 00108 Sprchová batéria pod omietku, komplet
NORD 00119/1 Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
NORD 00133 Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
NORD 00134 Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
NORD 00130/31 Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, pevná sprcha + ručná sprcha – komplet
NORD 00137/1 Drezová batéria stojanková s výsuvným perlátorom, horné ramienko „J“
NORD 00113/1 Drezová batéria stojanková
88,13
192,67
163,30
141,36
116,74
101,23
51,98
93,02
133,15
133,15
629,28
193,34
83,90
abc
str. 110
chróm
NOAB 87118/1
NOAB 87338/2
NOAB 87128/2
NOAB 87110/1
NOAB 87100
NOAB 87130
NOAB 87108
NOAB 87119/1
NOAB 87133
NOAB 87134
NOAB 87300/3
NOAB 87115
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Umývadlová batéria stojanková, horné ramienko „J“, výpusť CLICK
Umývadlová batéria stojanková, vysoká do priestoru, výpusť CLICK
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „L“
Drezová batéria stojanková, strunová so sprškou
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, ramienko „S“
72,58
158,76
134,57
133,15
110,35
95,76
49,25
87,55
125,86
125,86
191,52
107,62
w w w . v i v a s k . s k
22
hera 2005
str. 112
chróm
NOH 547118/1
NOH 547110/1
NOH 547100
NOH 547130
NOH 547108
NOH 547119/1
NOH 547113
NOH 547113/1
NOH 547117
NOH 547115
Umývadlová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Vaňová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Vaňová batéria pod omietku, komplet
Sprchová batéria nástenná, rozteč 150mm, bez príslušenstva
Sprchová batéria pod omietku, komplet
Bidetová batéria stojanková s odtokovou garnitúrou
Drezová batéria stojanková, horné ramienko „J“
Drezová batéria stojanková
Drezová batéria stojanková s výsuvnou sprchou
Drezová batéria nástenná, rozteč 150mm, liate ramienko
57,60
97,58
95,76
67,49
44,69
68,40
67,49
67,49
125,86
83,90
doplnky cube
str. 114
NOCB 50
NOCB 50/3X
NOCB 12
NOCB 11
NOCB 02
NOCB 01
NOCB 62
NOCB 61
NOCB 30
NOCB 70
NOCB 25
NOCB 20/SS
NOCB 20/570
NOCB 20/720
NOCB 22/2X
NOCB 24
NOCB 41
NOCB 42
NOAVP 3535
Háčik
Háčik trojitý
Pohár nástenný
Pohár do priestoru
Mydelnička nástenná
Mydelnička do priestoru
Dávkovač mydla nástenný
Dávkovač mydla do priestoru
Držiak toaletného papiera
Polička 600mm
Držiak na uterák kruh
Držiak na uterák s dávkovačom mydla
Držiak na uterák 570mm
Držiak na uterák 720mm
Držiak na uterák Y
Držiak na uteráky
WC kefa do priestoru
WC kefa nástenná
Zápustný dávkovač tekutého mydla 300ml - chróm
chróm
29,76
48,00
84,48
72,96
99,84
77,76
120,00
103,68
80,64
143,04
82,56
153,60
106,56
115,20
134,40
206,40
156,48
182,40
67,20
w w w . v i v a s k . s k
23
doplnky loop
str. 116 NOLP 50
NOLP 12
NOLP 11
NOLP 02
NOLP 01
NOLP 62
NOLP 61
NOLP 30
NOLP 70/600
NOLP 25
NOLP 20/500
NOLP 20/600
NOLP 20/800
NOLP 22/2X
NOLP 24
NOLP 41
NOLP 42
NOAVP 3536
Háčik
Pohár nástenný
Pohár do priestoru
Mydelnička nástenná
Mydelnička do priestoru
Dávkovač mydla nástenný
Dávkovač mydla do priestoru
Držiak toaletného papiera
Polička 60cm
Držiak na uterák kruh
Držiak na uterák 50cm
Držiak na uterák 60cm
Držiak na uterák 80cm
Držiak na uterák Y
Držiak na uteráky
WC kefa do priestoru
WC kefa nástenná
Zápustný dávkovač tekutého mydla 300ml - chróm
chróm
36,48
75,84
74,88
57,60
71,04
132,48
132,48
59,52
115,20
97,92
97,92
99,84
106,56
128,64
300,48
129,60
139,20
82,56
príslušenstvo
str. 118
NOAD 150
NOAD 150/3
NOAD 150/8
NOAD 150/9
Kolienko k podomietkovej batérii
Kolienko k podomietkovej batérii
Držiak sprchy s prívodom vody 1/2“
Držiak sprchy s prívodom vody 1/2“
chróm
16,80
55,20
37,20
57,60
w w w . v i v a s k . s k
24
spršky
str. 123
SC 5200
SC 5000-11
SC 5000-17
SC 5100
SC 4600
SC 4601
SC 4602
SC 1960
SC 4000
SC 4100
SC 012 chróm
SC 012 biela
SC 022
SC 023
SC 024
Ručná sprška, Minimalist, mono
Ručná sprška, Luvia, 3-polohová, Ø11cm
Ručná sprška, Luvia, 5-polohová, Ø17cm
Ručná sprška, Moon, 3-polohová
Ručná sprška, Juno, 5-polohová
Ručná sprška, Best, 5-polohová
Ručná sprška, Rain, 3-polohová
Ručná sprška, Basic, 3-polohová
Ručná sprška, Tetis, 3-polohová
Ručná sprška, Tetis, mono
Ručná sprška, Promo, mono
Ručná sprška, Promo, mono, biela
Sprchová hlavica, mono
Sprchová hlavica, 5-polohová
Sprchová hlavica, Juno 5-polohová
chróm
7,20
13,68
18,00
11,28
13,92
15,24
13,92
9,60
3,91
3,19
2,09
0,91
18,00
21,24
13,20
sprchové súpravy
str. 125
chróm
SC 01
SC 02
SC 03
SC 04
SC 05
SC 06
SC 089/M
SC 090
SC 092
SC 204
Sprchový set Basic UK, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, držiak
Sprchový set Moon, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, držiak
Sprchový set Luvia, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, držiak
Sprchová súprava Basic UK, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, tyč (70cm)
Sprchová súprava Moon, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, nastaviteľná tyč (83cm)
Sprchová súprava Luvia, ručná sprška 3-polohová, hadica 150cm, tyč (70cm)
Sprchová súprava, Minimalist, mono (76cm)
Sprchová súprava, Tetis, 3-polohová (64cm)
Sprchová súprava, Tetis, mono (64cm)
Nástenný komplet, Totem, 5-polohový (90cm)
20,33
30,12
31,58
33,67
57,53
58,75
60,00
16,80
15,60
81,60
sprchové tyče
str. 127
chróm
SC 050
SC 050.33
SC 150
SC 152
SC 153
SC 059
SC 054
SC 055
SC 057
SC 156
Sprchová tyč, Elly (75cm)
Sprchová tyč, Elly (75cm), matný chróm
Sprchová tyč, Mike Ø 18mm (66cm)
Sprchová tyč, Oscar Ø25mm, nastaviteľná dĺžka uchytenia (83cm)
Sprchová tyč, Golf (75cm)
Sprchová tyč, ARC (75cm)
Sprchová tyč, Ø18mm (64cm)
Sprchová tyč, Ø25mm (64cm)
Sprchová tyč, Ø25mm (69cm)
Sprchová tyč + madlo, Ø25mm (60cm)
22,51
23,74
11,50
23,02
37,94
22,51
7,56
11,98
13,25
57,60
w w w . v i v a s k . s k
25
príslušenstvo
str. 128 chróm
SC 038
SC 036
SC 037
SC 044
SC 045
SC 046
SC 014
SC 102
SC 103 150
SC 103 175
SC 103 200
SC 104
SC 105 150
SC 105 175
SC 105 200
SC 106 150
SC 106 200
SC 107
SC 108
Držiak sprchy k SC 5000
Držiak sprchy ABS, nastaviteľný
Držiak sprchy ABS
Mydelnička akryl, Ø18-25mm
Mydelnička akryl, Ø18-22-25mm
Mydelnička akryl „ARC“
Rameno na hlavovú sprchu 1/2“ 165mm k SC 022, SC 023, SC 024
Hadica, Biflex konus 150cm, biela
Hadica, Metalflex konus 150cm
Hadica, Metalflex konus 175cm
Hadica, Metalflex konus 200cm
Hadica, plastová konus 150cm, biela
Hadica, kovová konus 150cm deLUX
Hadica, kovová konus 175cm deLUX
Hadica, kovová konus 200cm deLUX
Hadica, Silverliner konus 150cm
Hadica, Silverliner konus 200cm
Hadica, Biflex transparent konus 150cm
Hadica, Silverflex konus 150cm
12,00
2,16
1,01
1,70
2,45
2,69
24,00
2,69
5,14
5,88
6,60
3,36
8,88
9,60
10,80
8,57
9,31
4,42
14,28
hello kitty
str. 130
SC S00003
SC S00004
SC T00002
SC S00005
Ručná sprška, Hello Kitty, mono
Sprchová súprava, Hello Kitty, mono
Sprchový záves, Hello Kitty, 180x200 mm
Ručná sprška, Hello Kitty, 5 – polohová
chróm
12,60
36,00
23,40
31,20
w w w . v i v a s k . s k
26
nerezové sprchové žľaby
str. 134
chróm
ZV Slot 60
ZV Slot 80
ZV Slot 90
ZV Slot 100
ZV Slot 110
ZV Slot L 60
ZV Slot L 80
ZV Slot L 90
ZV Slot L 100
ZV Slot L 110
ZV Classic 60
ZV Classic 80
ZV Classic 90
ZV Classic 100
ZV Classic 110
ZV Lift 60
ZV Lift 80
ZV Lift 90
ZV Lift 100
ZV Lift 110
Sprchový žľab SLOT s horizontálnou prírubou, dĺžka 600 mm, rozmer mriežky 550x44 mm
Sprchový žľab SLOT s horizontálnou prírubou, dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750x44 mm
Sprchový žľab SLOT s horizontálnou prírubou, dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850x44 mm
Sprchový žľab SLOT s horizontálnou prírubou, dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950x44 mm
Sprchový žľab SLOT s horizontálnou prírubou, dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050x44 mm
Sprchový žľab SLOT L s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 600 mm, rozmer mriežky 550x44 mm
Sprchový žľab SLOT L s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750x44 mm
Sprchový žľab SLOT L s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850x44 mm
Sprchový žľab SLOT L s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950x44 mm
Sprchový žľab SLOT L s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050x44 mm
Sprchový žľab CLASSIC s horizontálnou prírubou, dĺžka 600 mm, rozmer mriežky 550x80 mm
Sprchový žľab CLASSIC s horizontálnou prírubou, dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750x80 mm
Sprchový žľab CLASSIC s horizontálnou prírubou, dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850x80 mm
Sprchový žľab CLASSIC s horizontálnou prírubou, dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950x80 mm
Sprchový žľab CLASSIC s horizontálnou prírubou, dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050x80 mm
Sprchový žľab LIFT s horizontálnou prírubou, dĺžka 600 mm, rozmer mriežky 550x80 mm
Sprchový žľab LIFT s horizontálnou prírubou, dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750x80 mm
Sprchový žľab LIFT s horizontálnou prírubou, dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850x80 mm
Sprchový žľab LIFT s horizontálnou prírubou, dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950x80 mm
Sprchový žľab LIFT s horizontálnou prírubou, dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050x80 mm
w w w . v i v a s k . s k
27
218,30
224,16
232,90
240,38
246,82
218,30
224,16
232,90
240,38
246,82
126,82
129,79
135.26
140,16
168,77
158,36
162,34
168,77
175,00
211,10
nerezové sprchové
žlaby a rošty
str. 135 ZV 0280-060
ZV 0280-080
ZV 0280-090
ZV 0280-100
ZV 0280-110
ZV 0180-060
ZV 0180-080
ZV 0180-090
ZV 0180-100
ZV 0180-110
ZV 0880-060
ZV 0880-080
ZV 0880-090
ZV 0880-100
ZV 0880-110
ZV 0680-060
ZV 0680-080
ZV 0680-090
ZV 0680-100
ZV 0680-110
ZV 0780-060
ZV 0780-080
ZV 0780-090
ZV 0780-100
ZV 0780-110
ZV 0480-060
ZV 0480-080
ZV 0480-090
ZV 0480-100
ZV 0480-110
ZV 0580-060
ZV 0580-080
ZV 0580-090
ZV 0580-100
ZV 0580-110
ZV Phantom 80
ZV Phantom 90
ZV Phantom 100
ZV Phantom 110
ZV Phantom 120
ZV Phantom 140
ZV Triangel 80
chróm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
550x80 mm
750x80 mm
850x80 mm
950x80 mm
1050x80 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1200 mm, rozmer mriežky 1150 mm
Sprchový žľab PHANTOM s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 1400 mm, rozmer mriežky 1350 mm
Sprchový žľab TRIANGEL s horizontálnou a vertikálnou prírubou, dĺžka 368x368 mm, rozmer mriežky 300x300 mm
w w w . v i v a s k . s k
28
63,74
64,99
67,58
70,27
84.58
63,74
64,99
67,58
70,27
84.58
63,74
64,99
67,58
70,27
84.58
63,74
64,99
67,58
70,27
84.58
63,74
64,99
67,58
70,27
84.58
111,26
112,51
113,47
114,82
115,78
62,78
64,42
67,01
68,64
82,75
234,43
243,94
251,62
256,90
263,14
265,34
152,16
nerezové sprchové
žlaby a príslušenstvo
str. 137 chróm
ZV 0130-030 Dekor štvorec
ZV 0530-030 Dekor pre dlažbu
ZV 2280V + 0980-060
ZV 2280V + 0980-080
ZV 2280V + 0980-090
ZV 2280V + 0980-100
ZV 2280V + 0980-110
ZV SPD10-L
ZV SPD10-P
ZV SPD12-L
ZV SPD12-P
ZV MN-015
ZV MK-015 komaxit
ZV MN-008
ZV MK-008 komaxit
ZV MN-009
ZV MK-009 komaxit
ZV MN-018
ZV MK-018 komaxit
ZV MN-013/30
ZV MK-013/30 komaxit
ZV MN-013/40
ZV MK-013/40 komaxit
ZV MN-013/60
ZV MK-013/60 komaxit
ZV MN-013/80
ZV MK-013/80 komaxit
ZV MN-001
ZV MN-002
ZV MN-003
ZV MN-012
300x300 mm
300x300 mm
Nerezový sprchový rošt s podsvietením ( LED ), dĺžka 600 mm, rozmer mriežky 550x80 mm
Nerezový sprchový rošt s podsvietením ( LED ), dĺžka 800 mm, rozmer mriežky 750x80 mm
Nerezový sprchový rošt s podsvietením ( LED ), dĺžka 900 mm, rozmer mriežky 850x80 mm
Nerezový sprchový rošt s podsvietením ( LED ), dĺžka 1000 mm, rozmer mriežky 950x80 mm
Nerezový sprchový rošt s podsvietením ( LED ), dĺžka 1100 mm, rozmer mriežky 1050x80 mm
Nerezová lišta pre vyspádovanie podlahy, hrúbka 10 mm, dĺžka 1000 mm
Nerezová lišta pre vyspádovanie podlahy, hrúbka 10 mm, dĺžka 1000 mm
Nerezová lišta pre vyspádovanie podlahy, hrúbka 12 mm, dĺžka 1000 mm
Nerezová lišta pre vyspádovanie podlahy, hrúbka 12 mm, dĺžka 1000 mm
Pevné madlo (nerez) k WC alebo k umývadlu
Pevné madlo (biele) k WC alebo k umývadlu
Sklopné madlo (nerez) k WC alebo umývadlu
Sklopné madlo (biele) k WC alebo umývadlu
Madlo k WC (nerez), pravé alebo ľavé
Madlo k WC (biele), pravé alebo ľavé
Pevné madlo k WC (nerez), pravé alebo ľavé
Pevné madlo k WC (biele), pravé alebo ľavé
Pevné madlo (nerez), 300mm
Pevné madlo (biele), 300mm
Pevné madlo (nerez), 400mm
Pevné madlo (biele), 400mm
Pevné madlo (nerez), 600mm
Pevné madlo (biele), 600mm
Pevné madlo (nerez), 800mm
Pevné madlo (biele), 800mm
Držiak uterákov hranatý, (nerez)
Držiak uterákov kruhový, (nerez)
Držiak uterákov kruhový, (nerez)
Pisoárová stena, (nerez)
w w w . v i v a s k . s k
29
76,13
70,94
393,50
398,40
405,50
413,09
456,58
30,82
30,82
30,82
30,82
68,26
36,00
84,04
51,78
86,06
51,19
86,06
51,19
47,52
24,14
48,62
25,34
50,46
27,42
52,35
28,86
51,50
49,71
51,90
182,50
ydrorex
str. 142 YR 1/270
YR 1/280
YR 1/360
YR 1/400
YR 1/540
YR 2/006
YR 2/008
YR 2/011
YR 2/012
YR 2/104
YR 2/105
YR 3/1060
YR 3/1061
YR 3/1040
YR 3/1041
YR 3/1080
YR 3/4001
YR 3/4001
YR 3/4001
YR 4/005
YR 4/006
YR 4/061
YR 4/062
YR 4/063
YR 4/064
YR 4/065
YR 4/011
YR 4/012
Flexi prípojka WC 220mm – 540mm kovová výstuž
Flexi prípojka WC 220mm – 540mm
Flexi prípojka WC 200mm – 360mm
Flexi prípojka WC 260mm – 400mm
Flexi prípojka WC 320mm – 540mm
Manžeta WC priama Ø125mm
Pračkový sifón pod omietku Ø40mm PEHD INOX
Pračkový sifón nad omietku Ø32mm biely
Pračkový sifón nad omietku Ø32mm chróm
Manžeta WC priama
Manžeta WC excentrická
Pripojovacia hadica Ø32mm x5/4“ chróm
Pripojovacia hadica Ø40mm x5/4“ chróm
Pripojovacia hadica Ø32mm x5/4“
Pripojovacia hadica Ø40mm x5/4“
Pripojovacia hadica Ø50mm x6/4“
Pripojovacia hadica Ø32mm x5/4“ kovová výstuž
Pripojovacia hadica Ø40mm x5/4“ kovová výstuž
Pripojovacia hadica Ø50mm x6/4“ kovová výstuž
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 150cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 200cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 250cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 300cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 350cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 400cm kolienko
Pračková hadica prípojná 3/4“x3/4“ 500cm kolienko
Pračková hadica odpadová teleskopická 60-200cm
Pračková hadica odpadová teleskopická 90-300cm
chróm
7,94
4,75
4,37
4,54
5,11
4,49
4,06
1,80
4,37
1,15
1,15
4,46
4,46
1,10
1,10
1,10
4,61
4,61
4,61
1,99
2,35
2,78
3,24
3,79
4,10
4,63
1,73
2,52
w w w . v i v a s k . s k
30
Vi Va
R ož ň av s k á 8 , 8 2 1 0 4 Br a t is lav a
Te l. : + 4 2 1 2 3 2 2 0 2 6 1 1 , - 2 8 , - 2 9
Fa x : +4 2 1 2 3 2 2 0 2 6 4 1
e - mail: vi va@ vi va- s k . s k
w w w. v i va s k . s k
Download

Cenník Nobili