Životopis – Jakub Dušek
Poslední aktualizace: 19.2.2015
Základní údaje
Jméno
Jakub Dušek
Datum narození
27.6.1980
Bydliště
Praha
Dosažené vzdělání
středoškolské s maturitou
Jazyky
čeština (rodný jazyk), angličtina (středně pokročilý)
Řidičský průkaz
skupina B (1998)
Živnostenský list
poskytování software a hardwarového a softwarového poradenství
Kontakt
Mobilní telefon
+420 724 505 904
Adresa
Rybná 716/24, 11000 Praha 1, Česká republika
Email
[email protected]
Web
http://www.corexpert.com
Vzdělání
Typ
Vzdělání
Instituce
Škola
Studium angličtiny
ZŠ, COPTH, ČVUT
Škola
Studium v oboru Autoelektronika (maturita).
COPTH
Školení
Objektová analýza a návrh v UML
LBMS
Školení
Návrh technologické architektury
LBMS
Školení
Základy komunikačních dovedností
Pragoeduca
Školení
Základy manažerských dovedností
Pragoeduca
Certifikace
Oracle Certified Associate (PL/SQL)
Oracle Czech
Školení
SEM Best Practice PL/SQL with Steven Feuerstein
Oracle Czech
Školení
Objektovými principy a návrhovými vzory řízený design a
vývoj kvalitních aplikací
René Stein
Znalosti
Obecné znalosti
Název
Úroveň
Objektové programování
expert
UML (Unified Modeling Language)
pokročilý
Vedení teamu
pokročilý
Platforma .NET
Název
Úroveň
Jazyk C# 1.0, 2.0, 3.0
expert
Microsoft .NET Framework 1.1 / 2.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5
expert
Vývoj tlustých WinForms klientů
expert
Vývoj tenkých ASP.NET klientů
expert
Vývoj ASP.NET webových služeb
expert
Vývojové prostředí Microsoft Visual C# .NET 2003 / 2005 / 2008 / 2010 / 2012
/ 2013
expert
Databáze Oracle
Název
Úroveň
Vývoj PL/SQL v Oracle 8, 9i, 10g, 11g, 12c
expert
Správa databázového serveru Oracle 8, 9i, 10g, 11g, 12c
základní
Databáze Microsoft SQL
Název
Úroveň
Vývoj v T-SQL v Microsoft SQL 2000 / 2005 / 2008 / 2012 / 2014
expert
Vývoj reportů pod Microsoft SQL Reporting Services 2005 / 2008 / 2012 / 2014
pokročilý
Správa databázového serveru Microsoft SQL 2000 / 2005 / 2008 / 2012 / 2014
základní
Microsoft CRM
Název
Úroveň
Implementace a customizace Microsoft CRM 3.0
pokročilý
Kofax
Name
Level
Customizace Kofax 10
pokročilý
Platforma WIN32
Název
Úroveň
Vývojové prostředí Borland Delphi 4, 5, 6, 7
expert
Znalost WIN32 API
pokročilý
Zaměstnání a praxe
Rok
Firma
Projekt a náplň práce
2014
2015
Betcross
Senior Software Engineer, spolumajitel
Projekt LHC
Software pro automatizované sázení.
o
o
2008
2015
Česká
pojišťovna,
Generali
Senior Software Engineer, Architect, Team Leader
Projekt Digitální archiv
Jeden z největších DMS systému v ČR, zhruba 40 mil. dokumentů ročně.
o
o
o
o
2012
2015
Česká
pojišťovna,
Generali
Česká
pojišťovna,
Generali
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (Oracle 12c, .NET Framework 4.0, Visual Studio 2013)
Integrace s ostatními systémy
Vedení vývojového týmu
Senior Software Engineer
Projekt Digitalizace druhé generace
Komplexní řešení pro digitalizaci dokumentů postavené nad platformou Kofax
10.
o
o
o
2011
2012
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (MS SQL 2014, .NET Framework 4.0, Visual Studio 2013)
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (MS SQL 2008, .NET Framework 3.5, Kofax 10, Visual Studio 2010)
Tvorba customizačních modulů pro Kofax
Senior Software Engineer, Architect
Projekt Náhrada IBM FileNet
Samostatná komponenta pro ukládání digitálních dat Digitálního archivu.
Náhrada IBM FileNet konfigurovatelným modulárním řešením s podporou EMC
Centera.
o
o
o
o
Feasibility study a technologické demo
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (Oracle 11g, .NET Framework 4.0, EMC Centera, IBM FileNet, Visual
Studio 2010)
Škálovatelné řešení migrace existujících dat (cca. 250 mil. dokumentů)
2007
Logos a.s.
Senior Software Engineer, Architect
Projekt Interconnect, zákazník Sitronics TS.
Software pro Interbilling (billing mezi telekomunikačními operátory).
o
o
2007
Logos a.s.
Senior Software Engineer
Projekt Finanční plánování 2, zákazník Raiffeisenbank
Rozvoj software pro podporu finančních poradců.
o
o
2007
Logos a.s.
Logos a.s.
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (MS SQL 2000, ASP.NET 2.0, Visual Studio 2005)
Senior Software Engineer
Projekt Trouble Ticketing, zákazník Sitronics TS
Implementace Microsoft CRM 3.0 pro potřeby trouble ticketingu.
o
o
o
o
2007
Analýza požadavků
Návrh architektury (technická analýza)
Návrh architektury (technická analýza)
Customizace (MS CRM 3.0)
Vývoj (MS SQL 2005, .NET Framework 2.0, Visual Studio 2005)
Integrace s ostatními systémy
Senior Software Engineer
Projekt Finanční plánování, zákazník Broker Consulting
Software pro podporu finančních poradců.
o
o
o
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (Oracle 10g, .NET Framework 2.0, Visual Studio 2005)
Integrace s ostatními systémy
2006
Logos a.s.
Senior Software Engineer
Projekt CRM, zákazník Penzijní fond České spořitelny
Implementace Microsoft CRM 3.0 pro PFČS.
o
o
o
o
o
o
2006
Logos a.s.
Senior Software Engineer
Projekt Finanční plánování, zákazník Raiffeisenbank
Software pro podporu finančních poradců, podle metodik firmy KFP.
o
o
2004
2005
Logos a.s.
Rendl s.r.o.
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (MS SQL 2000, .NET Framework 2.0, Visual Studio 2005)
Senior Software Engineer, Team Leader
Projekt Digitální archiv, zákazník Česká pojišťovna
Jeden z největších DMS systému v ČR, zhruba 10 mil. dokumentů ročně.
o
o
o
o
2000
2004
Návrh architektury (technická analýza)
Customizace (MS CRM 3.0)
Vývoj (MS SQL 2005, Oracle 10g, Visual Studio 2005, .NET Framework 2.0)
Reporty (Microsoft SQL Reporting Services 2005)
Integrace s ostatními systémy
Microsoft Industry Awards 2007 finalist
(http://www.microsoft.com/cze/business/awards/awards2007.mspx)
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (Oracle 9i, .NET Framework 1.1, FileNet, Visual Studio 2003)
Integrace s ostatními systémy
Vedení vývojového týmu
Software Engineer
Projekt Firemní IS
Firemního informační systém a e-shop firmy Rendl s.r.o.
o
o
Návrh architektury (technická analýza)
Vývoj (Interbase 6, Oracle 8, Delphi 6, PHP)
Download

Životopis – Jakub Dušek