Gege AP2 pro
• Právne chránený profil
• Certifikovaný proti SG metóde, NBÚ certifikát trieda 3
• Prekrytý profil kľúča
• Dodáva sa s ochranou proti odvŕtaniu alebo vo variante economy bez
ochrany proti odvŕtaniu
• Požiarna odolnosť T90 podľa ÖNORM
• Antipicking a ochrana proti odvŕtaniu
• Ochrana proti vyhmataniu
Technické informácie a rozmery
AP 2000 je flexibilný systém
sériových vložiek v 5 kolíkovom
prevedení.
Ochrana proti vyhmataniu
je zabezpečená zvláštnym razením profilu, presným vŕtaním a špeciálne tvarovanými kolíkmi.
Ochrana proti odvŕtaniu
je zabezpečená tvrdeným kolíkom v
bubienku a tvrdeným kolíkom v telese
ako aj dodatočnými oceľovými bezpečnostnými elementami v bubienku a v
telese, ktoré slúžia na poistenie kolíkov
a pružín.
Štandardné prevedenie
• 5 kľúčov (s kódovou kartou)
• kódová karta
• upevňovacia skrutka M5 x 70 mm
• bezpečnostná varianta s ochranou proti odvŕtaniu
• varianta economy bez ochrany proti od
vŕtaniu
• 5 napružených párov kolíkov
• šírka palca 9 mm
• nastavenie palca: pri obojstranných vložkách pred telesom, pri polvložkách zákl. nastavenie 45°, 8 polôh
prestavenia
Dodatočná ochrana proti SG metóde
Patentovaný systém Kaba používa
„centrovací“ kolík, ktorý preukázateľne
zabraňuje otvoreniu vložky pomocou SG
metódy. Ani expertom na vyhmatanie
vložky sa nepodarilo vložku Gege pExtra
otvoriť pomocou SG metódy.
Patentovaný centrovací kolík zabraňuje kontaktu nesprávneho kľúča s kolíkom v bubienku vložky.
Jeden kľúč pre všetky dvere
vonkajší
vnútorný
spolu
Bezpečnostná obojstranná vložka
s 5 kolíkmi
Objednávací kód:
Bezpečnostná varianta: AP2.DZ.30+30.NI.PRO
Varianta economy:
AP2.DZ.30+30.NI.E.PRO
Certifikovaný systém kvality
ISO 9001 reg.č. Q1530367
„Gege AP2 pro“, wv SK 12/11, 11693508
Gege je registrovaná značka skupiny Kaba
Technické zmeny vyhradené
Kaba Slovensko, Mobil 0907 702 587, e-mail [email protected], www.kabaslovakia.sk
Download

Gege AP2 pro - Kaba GmbH CEE