NÁBYTKOVÉ KOVANIE - KOVANIE NA POSUVNÉ DVERE - OSTATNÉ
KOVANIE
SALU
CENNÍK
PLATNÝ OD 1.3.2013
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel: 041 / 7055 105-107
e-mail: [email protected]
Pobočka:
fax: 041 / 7643 722
www.dextrade.sk
Topoľčany
CENNÍK
Kovanie na posuvné dvere
SALU
NÁZOV
Kovanie S20/S30 (kovanie zhodné s H20/H30)
S20 - sada kovania pre posuvné dvere, horné vedenie, nosnosť 20 kg
S20 - sada obsahuje: 2x vozík, vodítko, 2x brzda, návod
S30 - sada kovania pre posuvné dvere s ložiskom, horné vedenie, nosnosť 30 kg
S30 sada obsahuje: 2x vozík, vodítko, 2x brzda, návod
S30 sada - spodné vedenie
Lišta:
Hliníková S20/S30 dvojitá surová
Hliníková S20/S30 dvojitá eloxovaná
Hliníková S20/S30 jednoduchá surová
Hliníková S20/S30 jednoduchá eloxovaná
Oceľová S20/S30 jednoduchá
Vodiaci profil S30/S45 spodný eloxovaný
Kovanie S25
S25 - sada kovania pre skladacie dvere
S25 horný profil
S25 dolný profil
Kovanie S27AL/S37AL (kovanie zhodné s H27AL/H37AL)
S27AL - sada kovania pre posuvné hliníkové rámiky, nosnosť 25 kg
S37AL - sada kovania pre posuvné hliníkové rámiky, nosnosť 35 kg
Lišta:
Hliníková S50 bez povrchovej úpravy dolná, horná
Hliníková S50 eloxovaná dolná, horná
Hliníková S03 eloxovaná
Kovanie S34 ALU
S34 ALU - sada kovania pre posuvné hliníkové dvierka do 35 kg s ložiskom
Sada S34 obsahuje: 2x dolný vozík a 2x horné vodítko
Dorazový profil S34/S35
Lišta:
Hliníková S03 eloxovaná
Kovanie S35
S35 - kovanie na posuvné dvere do 35 kg s ložiskom
S35A/S35B - kovový unipos horný
S35 - kovový unipos dolný
Dorazový profil S34/S35
Lišta:
Hliníková S03 eloxovaná
Kovanie S36 (kovanie zhodné s H35)
S36 - sada kovania pre posuvné dvere do 35 kg s ložiskom
Lišta:
Hliníková S50 bez povrchovej úpravy dolná, horná
Hliníková S50 eloxovaná dolná, horná
Kovanie S37 (kovanie zhodné s H37)
S37 - sada kovania pre posuvné dvere do 35 kg s ložiskom
Lišta:
Hliníková S50 bez povrchovej úpravy horná
Hliníková S50 eloxovaná horná
Hliníková S03 eloxovaná
Kovanie S40/S40H (kovanie zhodné s H40/H40Hard)
S40 - sada kovania pre posuvné vložené dvere s horným zavesením do 40 kg
S40 Hard - sada kovania pre posuvné vložené dvere s horným zavesením do 40 kg
S40/S80 horný úchyt
S40/S80 bočný úchyt
S40/S80 stenová príchytka
Lišta:
Hliníková S40/S80 vodiaca lišta
Oceľová S40/S80 vodiaca lišta
Kovanie S40SD (kovanie zhodné s H40SD)
S40SD - sada kovania pre skladacie dvere s horným zavesením
Lišta:
Hliníkový S40SD horný vodiaci profil
Hliníkový S40SD dolný vodiaci profil
Ceny platné od
1.3.2013
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina
Dĺžky
Cena za m.j.
M.J. bez DPH s DPH
sada
3,80 €
4,55 €
sada
sada
5,53 €
1,95 €
6,64 €
2,34 €
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m, 3m
2m; 3m
bm
bm
bm
bm
bm
bm
5,53 €
6,42 €
2,73 €
3,25 €
3,51 €
2,73 €
6,64 €
7,70 €
3,28 €
3,89 €
4,21 €
3,28 €
2m; 3m
2m; 3m
ks
bm
bm
15,63 €
3,30 €
1,22 €
18,75 €
3,96 €
1,47 €
sada
sada
9,44 €
9,88 €
11,32 €
11,86 €
bm
bm
bm
1,31 €
2,39 €
0,89 €
1,58 €
2,87 €
1,06 €
sada
5,53 €
6,64 €
ks
0,09 €
0,11 €
bm
0,89 €
1,06 €
ks
ks
ks
0,28 €
1,21 €
0,09 €
0,34 €
1,45 €
0,11 €
bm
0,89 €
1,06 €
sada
8,89 €
10,66 €
bm
bm
1,31 €
2,39 €
1,58 €
2,87 €
sada
8,89 €
10,66 €
bm
bm
bm
1,31 €
2,39 €
0,89 €
1,58 €
2,87 €
1,06 €
sada
sada
ks
ks
ks
11,42 €
11,42 €
1,06 €
1,06 €
1,06 €
13,71 €
13,71 €
1,28 €
1,28 €
1,28 €
bm
bm
4,97 €
5,53 €
5,96 €
6,64 €
sada
29,60 €
35,52 €
bm
bm
10,00 €
1,84 €
12,00 €
2,21 €
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;5m
2m; 3m
2m; 3m
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Kovanie na posuvné dvere
SALU
CENNÍK
NÁZOV
Dĺžky
Kovanie S45
S45 - sada kovania na predné dvere
S45 - sada kovania na zadné dvere
Tlmič s doťahom "Slidix T25" pre tiché zatváranie systému S45 pre hmotnosť dverí do 25 kg
Tlmič s doťahom "Slidix T40" pre tiché zatváranie systému S45 pre hmotnosť dverí do 40 kg
Lišta:
Hliníkový S45 horný vodiaci profil
Hliníkový S30/S45 dolný vodiaci profil
Kovanie S50
S50 - kovanie na posuvné dvere do 50 kg s ložiskom, spodné vedenie
S50 sada obsahuje: 2x dolný vozík, 2 x vodítko, brzda, návod
Lišta:
Hliníková S50 bez povrchovej úpravy dolná, horná
Hliníková S50 eloxovaná dolná, horná
Kovanie S50N
S50N - kovanie na posuvné dvere do 50 kg s ložiskom, spodné vedenie
S50N sada obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, návod
Brzda S60N
Lišta:
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N-1 dolný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Krycí profil k vodiacej lište dolnej S06N/06NN - hliník elox, tm. bronz elox, sv. bronz elox
Hliníková S03 eloxovaná
Kovanie S55 - rámový systém 10/4
S55 - kovanie na vst. skrine, rám. systém pre výplň 10mm alebo 4mm, nosnosť 60 kg
S55A sada ka madlu S15 - obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, návod
S55B sada ka madlu S16, 17, 18 - obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, návod
Tlmič s doťahom "Softclose" pre tiché zatváranie systému S55
Brzda S60N
Tesnenie na sklo 6mm
Tesnenie na sklo 4mm
tesnenie dorazové štetinové k madlám S20,S21,S22 a SALU ECO
Madlá:
Nasúvacia hrana s madlom S15 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S16 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S17 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S18 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S20 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S21 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S22 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Lišta:
Horný a stredný priečkový profil S55 - 4/10 mm - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Dolný priečkový profil S55 - 4/10 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Krycí profil k vodiacej lište dolnej S06N/S06NN - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S05-1 horný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N-1 dolný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Kovanie S60
S60 - kovanie na vstavané skrine, nosnosť 60 kg
S60 sada obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, brzda, návod
Tlmič s doťahom "Softclose" pre tiché zatváranie systému S60
Lišta:
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06 dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S05-1 horný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Ceny platné od
1.3.2013
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
Cena za m.j.
M.J. bez DPH s DPH
sada
sada
ks
ks
10,16 €
8,27 €
4,13 €
4,13 €
12,20 €
9,92 €
4,96 €
4,96 €
bm
bm
10,16 €
2,73 €
12,20 €
3,28 €
sada
4,27 €
5,13 €
bm
bm
1,31 €
2,39 €
1,58 €
2,87 €
sada
ks
5,25 €
0,35 €
6,30 €
0,43 €
bm
bm
bm
bm
bm
bm
2,06 €
3,02 €
2,41 €
1,31 €
0,73 €
0,89 €
2,47 €
3,62 €
2,89 €
1,58 €
0,87 €
1,06 €
sada
sada
ks
ks
bm
bm
bm
5,85 €
5,85 €
6,97 €
0,35 €
0,62 €
0,44 €
0,27 €
7,02 €
7,02 €
8,36 €
0,43 €
0,74 €
0,53 €
0,32 €
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10,98 €
8,41 €
7,82 €
8,41 €
13,18 €
7,09 €
8,55 €
13,17 €
10,09 €
9,39 €
10,09 €
15,81 €
8,51 €
10,26 €
2m; 3m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
1,84 €
3,81 €
4,08 €
5,32 €
2,41 €
2,06 €
3,02 €
0,73 €
3,05 €
1,31 €
2,21 €
4,58 €
4,90 €
6,39 €
2,89 €
2,47 €
3,62 €
0,87 €
3,66 €
1,58 €
sada
ks
5,37 €
6,97 €
6,45 €
8,36 €
bm
bm
bm
bm
4,08 €
5,32 €
2,57 €
3,05 €
4,90 €
6,39 €
3,09 €
3,66 €
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Kovanie na posuvné dvere
SALU
CENNÍK
NÁZOV
Dĺžky
Kovanie S60N
S60N - kovanie na vstavané skrine, nosnosť 60 kg
S60N sada obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, návod
Tlmič s doťahom "Softclose" pre tiché zatváranie systému S60N
Brzda S60N
Lišta:
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Krycí profil k vodiacej lište dolnej S06N/S06NN - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S05-1 horný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N-1 dolný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Kovanie S60H (kovanie zhodné s H60)
S60H - sada kovania pre posuvné dvere, nosnosť 60 kg, spodné vedenie
Lišty:
Hliníková S50 bez povrchovej úpravy dolná, horná
Hliníková S50 eloxovaná dolná, horná
Kovanie S65 - rámový systém 18/4
S65 - kovanie na vst. skrine, rám. systém pre výplň 18mm alebo 4 mm, nosnosť 60 kg
S65 sada obsahuje: 2x dolný vozík, 2x horný vozík, návod
Tlmič s doťahom "Softclose" pre tiché zatváranie systému S65
Brzda S65
Tesniaci klin S65
tesnenie dorazové štetinové k madlám S20,S21,S22 a SALU ECO
Madlá:
Nasúvacia hrana s madlom S09 vrátane krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S10 vrátane krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S11 vrátane krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom SALU ECO - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Lišta:
Horný a stredný priečkový profil S65 - 4/18 mm - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Dolný priečkový profil S65 - 4/18 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S05 horný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - hliník elox
Hliníkový S06NN dolný vodiaci dvojprofil - tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Krycí profil k vodiacej lište dolnej S06N/S06NN - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S05-1 horný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Hliníkový S06N-1 dolný vodiaci profil - hliník elox, tmavý bronz elox, svetlý bronz elox
Kovanie S80/S80SC
S80 - kovanie na interiér. dvere do 80 kg, horné vedenie
S80 sada obsahuje:2 x vozík, brzda, kovové vodítko, návod
S80SC - kovanie na int. dvere do 80 kg, horné vedenie, s plynulým doťahom dverí
S40/S80 horný úchyt
S40/S80 bočný úchyt
S40/S80 stenová príchytka
Lišta:
Hliníková S40/S80 vodiaca lišta
Oceľová S40/S80 vodiaca lišta
Kovanie S100
S100 - kovanie na interiér. dvere do 100 kg, horné vedenie, hliník.vodiaca lišta
S100 sada obsahuje: 2x vozík, brzda, kovové vodítko, návod
Lišta:
Hliníková vodiaca lišta S100 - hliník elox
Ceny platné od
1.3.2013
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
Cena za m.j.
M.J. bez DPH s DPH
sada
ks
ks
4,97 €
6,97 €
0,35 €
5,96 €
8,36 €
0,43 €
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
4,08 €
5,32 €
2,41 €
2,06 €
3,02 €
0,73 €
3,05 €
1,31 €
4,90 €
6,39 €
2,89 €
2,47 €
3,62 €
0,87 €
3,66 €
1,58 €
10,55 €
12,66 €
bm
bm
1,31 €
2,39 €
1,58 €
2,87 €
sada
ks
ks
ks
bm
5,92 €
6,97 €
0,35 €
0,25 €
0,27 €
7,11 €
8,36 €
0,43 €
0,30 €
0,32 €
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
ks
ks
ks
ks
13,02 €
10,27 €
10,27 €
6,81 €
15,62 €
12,32 €
12,32 €
8,17 €
2m; 3m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
3,37 €
5,66 €
4,08 €
5,32 €
2,41 €
2,06 €
3,02 €
0,73 €
3,05 €
1,31 €
4,04 €
6,79 €
4,90 €
6,39 €
2,89 €
2,47 €
3,62 €
0,87 €
3,66 €
1,58 €
sada
sada
ks
ks
ks
12,49 €
22,53 €
1,06 €
1,06 €
1,06 €
14,98 €
27,03 €
1,28 €
1,28 €
1,28 €
bm
bm
4,97 €
5,53 €
5,96 €
6,64 €
sada
14,97 €
17,96 €
bm
6,74 €
8,09 €
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;4m;6m
2m; 3m
2m; 3m
2m;3m;4m;6m
2m;3m;5m
2m, 3m, 6m
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9, 010 01 Žilina
Kovanie na posuvné dvere
SALU
CENNÍK
NÁZOV
Dĺžky
Madlá, lišty, doplnky
Madlá na lamino 18 mm
Nasúvacia hrana s madlom SALU ECO - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S04 ATHENA - hliník elox
Nasúvacia hrana s madlom S04 ATHENA - svetlý bronz elox, tmavý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S04N ATHENA - hliník elox, svetlý bronz elox, tmavý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S08 BELLONA - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S09 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S10 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S11 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S12 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S13 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S14 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Madlá na lamino 10 mm
Nasúvacia hrana s madlom S15 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S16 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S17 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S18 vr. krycieho profilu - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S20 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S21 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Nasúvacia hrana s madlom S22 - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Narážacie hrany a úchytkové profily
Jednoduchá narážacia hrana Salu 01 - hliník elox
Narážacia hrana s madlom Salu 02 - hliník elox
Úchytkový profil UKW 1
Úchytkový profil UKW 2
Úchytkový profil UKW 4
Úchytkový profil UK 5
Úchytkový profil UK 5 nerez
Úchytkový profil UKW 6
Úchytkový profil UK 7
Úchytkový profil UK 7 nerez
Profil pre kuchynské dosky 28 mm
Profil pre kuchynské dosky 38 mm
Profil "U" pre lamino 18 mm
Uholník Salu 07 - typ "a" (11x17) - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Deliaci profil "T" - hliník, tmavý, svetlý bronz elox
Tesnenia protiprachové štetinové - samolepiace, tesnenia na sklo
Tesnenie dorazové 6,7 x 4 šedé štetinové - samolepiace
Tesnenie protiprachové 6,7 x 12 šedé štetinové - samolepiace
Tesnenie dorazové 6,7 x 4 šedé štetinové - nasúvacie
Tesnenie protiprachové 6,7 x 12 šedé štetinové - nasúvacie
tesnenie dorazové štetinové k madlám S20,S21,S22 a SALU ECO
Tesnenie na sklo 6mm
Tesnenie na sklo 4mm
Cena za m.j.
M.J. bez DPH s DPH
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
6,81 €
5,32 €
6,86 €
6,21 €
4,93 €
13,02 €
10,27 €
10,27 €
9,77 €
3,88 €
8,53 €
8,17 €
6,39 €
8,24 €
7,45 €
5,92 €
15,62 €
12,32 €
12,32 €
11,73 €
4,66 €
10,24 €
2,7m
2,7m
2,7m
2,7m
2,7 m
2,7 m
2,7 m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10,98 €
8,41 €
7,82 €
8,41 €
13,18 €
7,09 €
8,55 €
13,17 €
10,09 €
9,39 €
10,09 €
15,81 €
8,51 €
10,26 €
2m; 3m
2m; 3m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
2m, 3m
2m, 3m
3,5 m
2m, 3m
2m, 3m
3,5 m
3,5 m
3m
2m;3m;6m
2m,3m,6m
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
2,11 €
2,96 €
5,07 €
7,48 €
5,07 €
7,48 €
8,60 €
12,29 €
7,48 €
8,60 €
4,13 €
5,87 €
1,90 €
0,89 €
1,22 €
2,53 €
3,55 €
6,09 €
8,98 €
6,09 €
8,98 €
10,32 €
14,75 €
8,98 €
10,32 €
4,96 €
7,04 €
2,28 €
1,06 €
1,47 €
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
0,42 €
0,48 €
0,18 €
0,24 €
0,27 €
0,62 €
0,44 €
0,51 €
0,57 €
0,21 €
0,28 €
0,32 €
0,74 €
0,53 €
Dodávky rámových systémov S55 a S65 vo forme hotových dverí !
- dodávky na presne požadovaný rozmer
- profesionálne spracovanie detailov priamo od výrobcu
- úspora času - stačí namontovať vodiace lišty a osadiť hotové dvere
- rýchle dodávky
- široká škála výplní - DTD (dekory Egger, Kronospan) alebo sklo (na výber z viac ako 20 typov skiel)
- rýchly výpočet pomocou kalkulačného programu
Kompletný katalóg so schémami fungovania jednotlivých systémov nájdete na stránke www.dextrade.sk
Ceny platné od
1.3.2013
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Download

SALU posuvné kovanie - Dextrade Žilina, sro