Cenník 2010
Platn˘ od marca 2010
PREHªAD PÁLEN¯CH ·KRIDIEL TONDACH
Ponuka na objednávku 2010
Razené ‰kridly
Základná ponuka 2010
Ëahané ‰kridly – Slovenské v˘robky
Bravura
Prejzová ‰kridla
Steinbrück®
posuvná škridla
posuvná škridla
S i b
k
Razené ‰kridly maloformátové
Románska
Francúzska 12
Stodo
posuvná škridla
Carmen
Figaro
Srdcovka
posuvná škridla
Sulm
posuvná škridla
Pražský prejz
Mulde
posuvná škridla
Ëahané ‰kridly
Brnenka
Mediteran
M di
B
posuvná škridla
B
k
Razené ‰kridly veºkoformátové
NOVINKA
N
Bobrovka
Drážková
Bobrovka
okrúhly rez
Twist
Samba 11
Bobrovka
staromestská
Rumba
posuvná škridla
posuvná škridla
Bobrovka
segmentový
rez
Bobrovka
špicatá
Bobrovka
gotická
Viedenská
škridla
hranatá
Viedenská
škridla
zaoblená
Bobrovka
vežová
posuvná škridla
Cenové skupiny povrchov˘ch úprav
Prírodná
Engoba
Engoby E1
Engoby E2
Glazúry – Amadeus
NOVINKA
10
červená
NOVINKA
00
81
prírodná
12
medenohnedá
13
hnedá
19 antik
40 čierna
42
tmavohnedá
43
17
18 modrá
svetlozelená
31
NOVINKA
33
nero
NOVINKA
70 višňová
granit
72
43 červená-
antik
48
pieskováantik
54 patina
53 bronz
41
66 šedá
tmavozelená
85
99
gaštanová
natur
vínová
Glazúry
22 zelená
F421y
2
čierna
73
sivá
terakota
-
21 biela
71
23
zelená
F307y
24
zelená
F420y
26
gaštanovo-hnedá
32
tmavomodrá
34
hnedá
36
svetlomodrá
39
bridlicovo-čierna
ZÁKLADNÁ PONUKA 2010
BRAVURA posuvná ‰kridla
BRAVURA základná
BRAVURA okrajová ľavá
BRAVURA okrajová pravá
BRAVURA vetracia
BRAVURA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Hrebenáč hladký 17 cm
Spotreba: cca
Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm
2
16,1–17,9 ks/m
Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka
Cena/m2 bez DPH:
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 8,05 €
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
Cena/m2 s DPH:
Cena bez DPH €/ks
Prírodná
E1
00
10, 12, 13
0,50
0,55
4,57
4,80
4,57
4,80
3,71
3,90
43,60
46,91
93,23
110,08
38,96
38,96
4,28
5,15
7,40
8,22
12,54
14,19
17,62
21,70
17,62
21,70
Prírodná
00
0,60
5,44
5,44
4,41
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
Cena s DPH €/ks
E1
10, 12, 13
0,65
5,71
5,71
4,64
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
Cena bez DPH €/ks
Prírodná
E1
00
10, 12, 13
0,56
0,63
1,14
1,14
3,71
3,90
43,60
46,91
93,23
110,08
38,96
38,96
4,28
5,15
7,40
8,22
12,54
14,19
17,62
21,70
17,62
21,70
Prírodná
00
0,67
1,36
4,41
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
Cena s DPH €/ks
E1
10, 12, 13
0,75
1,36
4,64
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
od 9,58 €
od 288,60 Sk
STEINBRÜCK® posuvná ‰kridla
STEINBRÜCK® základná
STEINBRÜCK® polovičná
STEINBRÜCK® vetracia
STEINBRÜCK® prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Hrebenáč hladký 17 cm
Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm
Spotreba: cca
Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka
16,1–17,9 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
od 9,02 €
Cena/m2 s DPH:
od 10,73 €
od 323,30 Sk
* Tovar na objednávku
3
TWIST
posuvná ‰kridla
Terakota
81
Názov
TWIST základná
TWIST polovičná
TWIST okrajová ľavá
TWIST okrajová pravá
TWIST vetracia
Spotreba: cca TWIST protisnehová
9,3–10,6 ks/m2 TWIST prestupová
Cena/m2 bez DPH: Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
od 10,70 €
Cena/m2 s DPH: Hrebenáč hladký 17 cm
od 12,73 €
Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm
od 383,50 Sk Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka
a
cen
á
Znížen
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 9,52 €
od 286,80 Sk Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
RUMBA
Znížená cena
Terakota
81
Cena bez DPH €/ks
Terakota
E1/10, 12, 40 E1/10, 12, 40
81
E1*/43*, 48* E1*/43*, 48*
* Tovar na objednávku
1,21
1,26
4,80
4,80
3,90
2,66
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
Uvádzacia cena
0,86
1,84
4,57
4,57
4,57
4,57
3,71
2,09
43,60
93,23
38,96
4,28
7,40
12,54
17,62
17,62
Terakota
81
Znížená cena
0,86
1,20
4,57
4,57
3,71
2,09
43,60
93,23
38,96
4,28
7,40
12,54
17,62
17,62
Názov
RUMBA základná
1,15
RUMBA hrebeňová
1,84
RUMBA okrajová ľavá
4,57
RUMBA okrajová pravá
4,57
RUMBA hrebeňová okrajová ľavá
4,57
RUMBA hrebeňová okrajová pravá
4,57
RUMBA vetracia
3,71
2,09
Spotreba: cca RUMBA protisnehová
9,9–10,5 ks/m2 RUMBA prestupová
43,60
Cena/m2 bez DPH: Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
93,23
od 11,39 €
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
38,96
Cena/m2 s DPH:
Hrebenáč hladký 17 cm
4,28
od 13,55 €
7,40
od 408,20 Sk Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm
Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka
12,54
Uvádzacia cena
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
17,62
od 10,13 €
17,62
od 305,20 Sk Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
Tento model škridly sa začne predávať od 2. štvrťroku 2010.
4
E1
10, 12, 40
1,15
1,20
4,57
4,57
3,71
2,09
43,60
93,23
38,96
4,28
7,40
12,54
17,62
17,62
posuvná ‰kridla
NO VIN KA
Cena bez DPH €/ks
Terakota
E1
81
10, 12, 40
0,91
1,26
4,80
4,80
3,90
2,66
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
Terakota
81
0,91
1,95
4,80
4,80
4,80
4,80
3,90
2,66
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
1,02
1,43
5,44
5,44
4,41
2,49
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
1,44
1,50
5,71
5,71
4,64
3,17
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
1,08
1,50
5,71
5,71
4,64
3,17
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
Cena s DPH €/ks
Terakota
E1/10, 12, 40 E1/10, 12, 40
81
E1*/43*, 48* E1*/43*, 48*
Uvádzacia cena
1,37
2,19
5,44
5,44
5,44
5,44
4,41
2,49
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
E1
10, 12, 40
Znížená cena
Znížená cena
1,37
1,43
5,44
5,44
4,41
2,49
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
Uvádzacia cena
1,21
1,95
4,80
4,80
4,80
4,80
3,90
2,66
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
Cena s DPH €/ks
Terakota
E1
81
10, 12, 40
1,02
2,19
5,44
5,44
5,44
5,44
4,41
2,49
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
Uvádzacia cena
1,44
2,32
5,71
5,71
5,71
5,71
4,64
3,17
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
1,08
2,32
5,71
5,71
5,71
5,71
4,64
3,17
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
MEDITERAN
Názov
MEDITERAN základná
MEDITERAN hrebeňová
MEDITERAN okrajová ľavá
MEDITERAN okrajová pravá
MEDITERAN hrebeňová okrajová ľavá
MEDITERAN hrebeňová okrajová pravá
MEDITERAN vetracia
MEDITERAN prestupová
Spotreba: cca
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
2
13,1 ks/m
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
2
Cena/m bez DPH:
Hrebenáč hladký 17 cm
od 9,17 €
Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17 cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč hladký 17 cm - kvapka
od 10,91 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 328,70 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
SAMBA 11
Prírodná
00
0,70
0,98
2,93
2,93
2,93
2,93
2,67
43,60
93,23
38,96
4,28
7,40
12,54
17,62
17,62
Cena bez DPH €/ks
E1
10
0,78
1,27
3,73
3,73
3,73
3,73
3,39
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
Prírodná
00
0,96
6,54
6,54
1,45
6,54
6,54
4,28
43,60
93,23
38,96
5,70
7,40
7,40
16,90
44,00
44,00
Cena bez DPH €/ks
E1
Glazúry Amadeus
10, 13, 40
70, 71
1,12
1,44
6,89
7,12
6,89
7,12
1,54
1,69
6,89
7,12
6,89
7,12
4,63
4,67
46,91
61,10
110,08
128,08
38,96
54,36
6,10
7,15
8,22
10,30
8,22
10,30
16,90
19,60
65,00
76,00
65,00
76,00
posuvná ‰kridla
Názov
SAMBA 11 základná
SAMBA 11 okrajová ľavá
SAMBA 11 okrajová pravá
SAMBA 11 hrebeňová
SAMBA 11 hrebeňová okrajová ľavá
SAMBA 11 hrebeňová okrajová pravá
SAMBA 11 vetracia
SAMBA 11 prestupová
Spotreba: min.
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
2
11,5 ks/m
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
2
Cena/m bez DPH:
Hrebenáč drážkový 21 cm
od 11,04 €
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 13,14 €
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
od 395,90 Sk
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
E1*
19, 48, 53, 54
0,78
1,27
3,73
3,73
3,73
3,73
3,39
46,91
110,08
38,96
5,15
8,22
14,19
21,70
21,70
Prírodná
00
0,83
1,17
3,49
3,49
3,49
3,49
3,18
51,88
110,94
46,36
5,09
8,81
14,92
20,97
20,97
Cena s DPH €/ks
E1
10
0,93
1,51
4,44
4,44
4,44
4,44
4,03
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
E1*
19, 48, 53, 54
0,93
1,51
4,44
4,44
4,44
4,44
4,03
55,82
131,00
46,36
6,13
9,78
16,89
25,82
25,82
Prírodná
00
1,14
7,78
7,78
1,73
7,78
7,78
5,09
51,88
110,94
46,36
6,78
8,81
8,81
20,11
52,36
52,36
Cena s DPH €/ks
E1
10, 13, 40
1,33
8,20
8,20
1,83
8,20
8,20
5,51
55,82
131,00
46,36
7,26
9,78
9,78
20,11
77,35
77,35
Glazúry Amadeus
70, 71
1,71
8,47
8,47
2,01
8,47
8,47
5,56
72,71
152,42
64,69
8,51
12,26
12,26
23,32
90,44
90,44
* Tovar na objednávku
5
BRNENKA posuvná ‰kridla
Názov
BRNENKA základná
BRNENKA polovičná
BRNENKA okrajová ľavá/pravá
BRNENKA vetracia
BRNENKA protisnehová
BRNENKA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Spotreba: cca
2
14,5–17,8 ks/m
Hrebenáč drážkový 21 cm
2
Cena/m bez DPH: Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 10,88 €
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
od 12,95 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
od 390,10 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
Cena bez DPH €/ks
Prírodná/00
E1/10, 13, 42
0,75
0,87
0,84
0,96
4,63
4,63
3,07
3,27
2,57
2,72
43,60
46,91
93,23
110,08
38,96
38,96
5,70
6,10
7,40
8,22
7,40
8,22
16,90
16,90
44,00
65,00
44,00
65,00
Cena s DPH €/ks
Prírodná/00
E1/10, 13, 42
0,89
1,04
1,00
1,14
5,51
5,51
3,65
3,89
3,06
3,24
51,88
55,82
110,94
131,00
46,36
46,36
6,78
7,26
8,81
9,78
8,81
9,78
20,11
20,11
52,36
77,35
52,36
77,35
PRÍSLU·ENSTVO (ilustraãné foto)
Koncový hrebenáč - kvapka
Hrebenáč
drážkový
hladký
drážkový
hladký
začiatočný
univerzálny
Prestupová – razené škridly
(podľa typu)
Pozor! Keramická
anténna priechodka je
dodávaná ako set spolu
s tesniacou manžetou.
Rozbočovací hrebenáč
Uzáver hrebenáča
koncový
Prestupová – ťahané škridly
(podľa typu)
pre drážkový hrebenáč X, Y
pre hladký hrebenáč X, Y
Keramická anténna Tesniaca manžeta
priechodka
na tesnenie káblov
Set príslušenstva pre keramickú
odvetrávaciu rúru
Keramická
odvetrávacia rúra
(vetrací prierez
cca 82 cm2)
Pozor! Keramická odvetrávacia rúra s príslušenstvom (flex
hadica, tesniaca manžeta, lepiaca páska alebo lepidlo Denseglue) je dodávaná ako set k vybranej prestupovej škridle.
PONUKA NA OBJEDNÁVKU - KERAMICKÉ PRÍSLU·ENSTVO
VINOTON (len na objednávku)
Názov
VINOTON
34,5 x 16,5 x 25,0
Spotreba: cca 18 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: od 68,40 €
Cena/m2 s DPH: od 81,40 €, od 2 452,30 Sk
6
* Tovar na objednávku
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
3,80
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
4,52
18 ks Vinoton-u (= cca 1 m2) ponúka priestor pre približne 61 fliaš.
PONUKA NA OBJEDNÁVKU 2010
ROMÁNSKA (len na objednávku)
Názov
ROMÁNSKA základná
ROMÁNSKA okrajová ľavá
ROMÁNSKA okrajová pravá
ROMÁNSKA hrebeňová
ROMÁNSKA hrebeňová okrajová ľavá
ROMÁNSKA hrebeňová okrajová pravá
ROMÁNSKA vetracia
Spotreba: cca
ROMÁNSKA prestupová
2
11,8 ks/m
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
2
Cena/m bez DPH:
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
od 15,46 €
Hrebenáč drážkový 21 cm
Cena/m2 s DPH:
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 18,40 €
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 554,30 Sk
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
Prírodná*
00
1,31
7,16
7,16
1,45
7,16
7,16
4,55
43,60
93,23
38,96
5,70
7,40
7,40
16,90
44,00
44,00
Cena bez DPH €/ks
E1*
Glazúry Amadeus*
10, 13, 40
70, 71
1,40
1,56
7,20
7,43
7,20
7,43
1,54
1,69
7,20
7,43
7,20
7,43
4,63
4,67
46,91
61,10
110,08
128,08
38,96
54,36
6,10
7,15
8,22
10,30
8,22
10,30
16,90
19,60
65,00
76,00
65,00
76,00
Prírodná*
00
1,56
8,52
8,52
1,73
8,52
8,52
5,41
51,88
110,94
46,36
6,78
8,81
8,81
20,11
52,36
52,36
Cena s DPH €/ks
E1*
Glazúry Amadeus*
10, 13, 40
70, 71
1,67
1,86
8,57
8,84
8,57
8,84
1,83
2,01
8,57
8,84
8,57
8,84
5,51
5,56
55,82
72,71
131,00
152,42
46,36
64,69
7,26
8,51
9,78
12,26
9,78
12,26
20,11
23,32
77,35
90,44
77,35
90,44
* Tovar na objednávku
7
FRANCÚZSKA 12 (len na objednávku)
Názov
FRANCÚZSKA 12 základná
FRANCÚZSKA 12 polovičná
FRANCÚZSKA 12 okrajová ľavá
FRANCÚZSKA 12 okrajová pravá
FRANCÚZSKA 12 vetracia
FRANCÚZSKA 12 prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Spotreba: cca
Hrebenáč drážkový 21 cm
11,3 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 14,01 €
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
od 16,67 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
od 502,20 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
Prírodná*
00
1,24
1,61
6,85
6,85
4,55
43,60
93,23
38,96
5,70
7,40
7,40
16,90
44,00
44,00
Cena bez DPH €/ks
E1*
Glazúry Amadeus*
10, 13, 40
70, 71
1,34
1,51
1,69
1,84
6,89
7,12
6,89
7,12
4,63
4,67
46,91
61,10
110,08
128,08
38,96
54,36
6,10
7,15
8,22
10,30
8,22
10,30
16,90
19,60
65,00
76,00
65,00
76,00
Prírodná*
00
1,48
1,92
8,15
8,15
5,41
51,88
110,94
46,36
6,78
8,81
8,81
20,11
52,36
52,36
Cena s DPH €/ks
E1*
10, 13, 40
1,59
2,01
8,20
8,20
5,51
55,82
131,00
46,36
7,26
9,78
9,78
20,11
77,35
77,35
Glazúry Amadeus*
70, 71
1,80
2,19
8,47
8,47
5,56
72,71
152,42
64,69
8,51
12,26
12,26
23,32
90,44
90,44
Prírodná*
00
0,99
6,85
6,85
4,55
3,35
6,85
6,85
6,85
43,60
93,23
38,96
5,70
7,40
7,40
16,90
44,00
44,00
Cena bez DPH €/ks
E1*
12, 40, 42
1,12
6,89
6,89
4,63
3,39
6,89
6,89
6,89
46,91
110,08
38,96
6,10
8,22
8,22
16,90
65,00
65,00
Prírodná*
00
1,18
8,15
8,15
5,41
3,99
8,15
8,15
8,15
51,88
110,94
46,36
6,78
8,81
8,81
20,11
52,36
52,36
Cena s DPH €/ks
E1*
12, 40, 42
1,33
8,20
8,20
5,51
4,03
8,20
8,20
8,20
55,82
131,00
46,36
7,26
9,78
9,78
20,11
77,35
77,35
Glazúry*
26, 39
1,73
8,47
8,47
5,56
4,17
8,47
8,47
8,47
72,71
173,85
84,80
8,51
12,26
12,26
23,32
90,44
90,44
STODO (len na objednávku) posuvná ‰kridla
Názov
STODO základná
STODO okrajová ľavá
STODO okrajová pravá
STODO vetracia
STODO protisnehová
STODO pultová
STODO pultová okrajová ľavá
STODO pultová okrajová pravá
Spotreba: cca
STODO prestupová
12,0–13,4 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
od 11,88 €
Hrebenáč drážkový 21 cm
Cena/m2 s DPH:
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 14,14 €
od 426,00 Sk
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
8
* Tovar na objednávku
Glazúry*
26, 39
1,45
7,12
7,12
4,67
3,50
7,12
7,12
7,12
61,10
146,09
71,26
7,15
10,30
10,30
19,60
76,00
76,00
SRDCOVKA (len na objednávku)
Názov
SRDCOVKA základná
SRDCOVKA polovičná
SRDCOVKA okrajová ľavá/pravá
SRDCOVKA okrajová ľavá spojovacia
SRDCOVKA vetracia
SRDCOVKA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Spotreba: cca
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
2
11,1 ks/m
Hrebenáč drážkový 21 cm
2
Cena/m bez DPH: Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
od 15,10 €
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
od 17,97 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
od 541,40 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre drážkový hrebenáč 21 cm
SULM (len na objednávku) posuvná ‰kridla
Názov
SULM základná
SULM okrajová ľavá/pravá
SULM okrajová platňa ľavá/pravá
SULM vetracia
SULM protisnehová
SULM hrebeňová
SULM hrebeňová okrajová ľavá/pravá
Spotreba: min. SULM prestupová
14,9 ks/m2
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Cena/m2
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
bez DPH:
Hrebenáč drážkový 21 cm
od 18,77 €
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Cena/m2
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
s DPH:
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
od 22,34 €
od 673,00 Sk RH Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
RH X pre drážkový hrebenáč 21 cm
Prírodná*
00
1,36
1,61
6,85
3,07
4,55
43,60
93,23
38,96
5,70
7,40
7,40
16,90
44,00
44,00
Cena bez DPH €/ks
E1*
12, 42
1,48
1,69
6,89
3,15
4,63
46,91
110,08
38,96
6,10
8,22
8,22
16,90
65,00
65,00
Glazúry*
26, 39
1,67
1,84
7,12
3,23
4,67
61,10
146,09
71,26
7,15
10,30
10,30
19,60
76,00
76,00
Cena bez DPH €/ks
Prírodná* E1*
E2*
Glazúry*
Glazúry*
00
10, 12, 13, 31, 33,
Amadeus 21, 22, 23, 24,
19, 40, 48 41, 85 70, 71, 72, 73 32, 34 ,36
1,26
1,40
1,40
1,62
2,69
5,87
6,00
6,00
7,35
11,86
1,37
1,48
1,48
2,39
3,90
5,87
6,00
6,00
7,35
11,86
protisnehový
protisnehový
2,46
2,61
2,61
hák
hák
2,35
2,50
2,50
4,46
6,01
5,87
6,00
6,00
7,35
11,86
43,60
46,91
46,91
61,10
77,47
93,23 110,08
110,08
128,08
146,09
38,96
38,96
38,96
54,36
71,26
7,50
7,70
7,70
10,50
18,50
7,40
8,22
8,77
10,30
13,70
7,40
8,22
8,77
10,30
13,70
21,90
23,60
23,60
32,70
43,80
67,80
73,70
73,70
85,80
121,70
82,50
89,70
89,70
104,90
136,90
Prírodná*
00
1,62
1,92
8,15
3,65
5,41
51,88
110,94
46,36
6,78
8,81
8,81
20,11
52,36
52,36
Prírodná*
00
1,50
6,99
1,63
6,99
2,93
2,80
6,99
51,88
110,94
46,36
8,93
8,81
8,81
26,06
80,68
98,18
Cena s DPH €/ks
E1*
12, 42
1,76
2,01
8,20
3,75
5,51
55,82
131,00
46,36
7,26
9,78
9,78
20,11
77,35
77,35
Glazúry*
26, 39
1,99
2,19
8,47
3,84
5,56
72,71
173,85
84,80
8,51
12,26
12,26
23,32
90,44
90,44
Cena s DPH €/ks
E1*
E2*
Glazúry*
Glazúry*
10, 12, 13,
31, 33,
Amadeus 21, 22, 23, 24,
19, 40, 48
41, 85 70, 71, 72, 73 32, 34, 36
1,67
1,67
1,93
3,20
7,14
7,14
8,75
14,11
1,76
1,76
2,84
4,64
7,14
7,14
8,75
14,11
protisnehový
protisnehový
3,11
3,11
hák
hák
2,98
2,98
5,31
7,15
7,14
7,14
8,75
14,11
55,82
55,82
72,71
92,19
131,00
131,00
152,42
173,85
46,36
46,36
64,69
84,80
9,16
9,16
12,50
22,02
9,78
10,44
12,26
16,30
9,78
10,44
12,26
16,30
28,08
28,08
38,91
52,12
87,70
87,70
102,10
144,82
106,74
106,74
124,83
162,91
* Tovar na objednávku
9
MULDE
(len na objednávku) posuvná ‰kridla
Cena bez DPH €/ks
Prírodná* E1*
E2*
Glazúry*
Glazúry*
00
10, 12, 13, 31, 33,
Amadeus 21, 22, 23, 24,
Názov
19, 40
41, 85 70, 71, 72, 73 32, 34, 36
MULDE základná
1,33
1,40
1,40
1,62
2,69
MULDE polovičná
1,92
2,08
2,08
2,99
6,89
MULDE okrajová ľavá/pravá
5,87
6,00
6,00
7,35
11,86
MULDE okrajová platňa ľavá/pravá
1,37
1,48
1,48
2,39
3,90
MULDE vetracia
5,87
6,00
6,00
7,35
11,86
protisnehový
protisnehový
MULDE protisnehová
2,46
2,61
2,61
hák
hák
MULDE prestupová
43,60
46,91
46,91
61,10
77,47
Spotreba: min. Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
93,23 110,08
110,08
128,08
146,09
14,5 ks/m2
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta 38,96
38,96
38,96
54,36
71,26
2
Cena/m
Hrebenáč drážkový 21 cm
7,50
7,70
7,70
10,50
18,50
bez DPH:
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
7,40
8,22
8,77
10,30
13,70
od 19,29 €
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
7,40
8,22
8,77
10,30
13,70
Cena/m2
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
21,90
23,60
23,60
32,70
43,80
s DPH:
od 22,96 €
RH Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
67,80
73,70
73,70
85,80
121,70
od 691,70 Sk RH X pre drážkový hrebenáč 21 cm
82,50
89,70
89,70
104,90
136,90
FIGARO (len na objednávku)
Názov
posuvná ‰kridla
Prírodná*
00
Cena bez DPH €/ks
E1*
E2*
10, 12, 13
41
E1*/E2*
19, 40/33
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
E1*
E2*
Glazúry*
Glazúry*
00
10, 12, 13, 31, 33,
Amadeus 21, 22, 23, 24,
19, 40
41, 85 70, 71, 72, 73 32, 34, 36
1,58
1,67
1,67
1,93
3,20
2,28
2,48
2,48
3,56
8,20
6,99
7,14
7,14
8,75
14,11
1,63
1,76
1,76
2,84
4,64
6,99
7,14
7,14
8,75
14,11
protisnehový
protisnehový
2,93
3,11
3,11
hák
hák
51,88
55,82
55,82
72,71
92,19
110,94
131,00
131,00
152,42
173,85
46,36
46,36
46,36
64,69
84,80
8,93
9,16
9,16
12,50
22,02
8,81
9,78
10,44
12,26
16,30
8,81
9,78
10,44
12,26
16,30
26,06
28,08
28,08
38,91
52,12
80,68
87,70
87,70
102,10
144,82
98,18
106,74
106,74
124,83
162,91
Prírodná*
00
Cena s DPH €/ks
E1*
E2*
10, 12, 13
41
2,05
3,03
12,15
12,15
12,15
3,40
51,88
110,94
46,36
8,93
8,81
8,81
26,06
80,68
98,18
2,19
3,24
12,34
12,34
12,34
3,61
55,82
131,00
46,36
9,16
9,78
9,78
28,08
87,70
106,74
Znížená cena
Znížená cena
FIGARO základná
1,72
FIGARO polovičná
2,55
FIGARO okrajová ľavá
10,21
FIGARO okrajová pravá
10,21
FIGARO vetracia
10,21
FIGARO protisnehová
2,86
FIGARO prestupová
43,60
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
93,23
Spotreba:
min. 11,6 ks/m2
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta 38,96
Hrebenáč drážkový 21 cm
7,50
Znížená cena
7,40
Cena/m2 bez DPH: Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
Koncový uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
7,40
od 14,50 €
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
21,90
od 17,26 €
RH Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
67,80
od 520,00 Sk
RH X pre drážkový hrebenáč 21 cm
82,50
10
* Tovar na objednávku
1,84
2,72
10,37
10,37
10,37
3,03
46,91
110,08
38,96
7,70
8,22
8,22
23,60
73,70
89,70
1,84
2,72
10,37
10,37
10,37
3,03
46,91
110,08
38,96
7,70
8,77
8,77
23,60
73,70
89,70
1,25
2,72
10,37
10,37
10,37
3,03
46,91
110,08
38,96
7,70
8,22/8,77
8,22/8,77
23,60
73,70
89,70
E1*/E2*
19, 40/33
2,19
3,24
12,34
12,34
12,34
3,61
55,82
131,00
46,36
9,16
10,44
10,44
28,08
87,70
106,74
1,49
3,24
12,34
12,34
12,34
3,61
55,82
131,00
46,36
9,16
9,78/10,44
9,78/10,44
28,08
87,70
106,74
CARMEN
(len na objednávku)
Prírodná*
Názov
00
CARMEN základná
1,72
CARMEN okrajová ľavá
10,21
CARMEN okrajová pravá
10,21
CARMEN hrebeňová
3,13
CARMEN hrebeňová okrajová ľavá
10,21
CARMEN hrebeňová okrajová pravá
10,21
CARMEN vetracia
10,21
CARMEN protisnehová
2,86
Spotreba: min.
CARMEN prestupová
43,60
12,3 ks/m2
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
93,23
Znížená cena
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta 38,96
Cena/m2 bez DPH:
Hrebenáč drážkový 21 cm
7,50
od 17,22 €
Začiatočný uzáver drážkového hrebenáča 21 cm
7,40
Cena/m2 s DPH:
Koncový uzáver drážkového hrebenáča
7,40
od 20,49 €
od 617,30 Sk
Koncový hrebenáč drážkový 21 cm - kvapka
21,90
RH Y pre drážkový hrebenáč 21 cm
67,80
RH X pre drážkový hrebenáč 21 cm
82,50
DRÁÎKOVÁ BOBROVKA
Cena bez DPH €/ks
E1*
E1*/19, 48
10, 12, 13, 40 Znížená cena
1,84
1,40
10,37
10,37
10,37
10,37
3,32
3,32
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
3,03
3,03
46,91
46,91
110,08
110,08
38,96
38,96
7,70
7,70
8,22
8,22
8,22
8,22
23,60
23,60
73,70
73,70
89,70
89,70
E2*
33, 41
1,84
10,37
10,37
3,32
10,37
10,37
10,37
3,03
46,91
110,08
38,96
7,70
8,77
8,77
23,60
73,70
89,70
Cena bez DPH €/ks
E1*
10, 12, 13,
19, 40, 66
0,69
1,60
0,76
5,77
5,77
12,66
46,91
110,08
38,96
8,22
8,22
20,91
66,11
80,40
E2*
17, 18,
41, 99
0,85
1,76
0,96
6,80
6,80
14,29
46,91
110,08
38,96
8,77
8,77
21,99
71,62
87,30
(len na objednávku)
Prírodná*
00
Názov
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA základná
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA polovičná
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA odkvapová
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA okrajová ľavá
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA okrajová pravá
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA vetracia
DRÁŽKOVÁ BOBROVKA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Spotreba: cca
17,8–19,9 ks/m2 Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
2
Cena/m bez DPH: Hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm
od 11,39 €
Univerzálny uzáver hladkého hrebenáča 17cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm - kvapka
od 13,55 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 408,20 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
0,64
1,48
0,70
5,56
5,56
11,90
43,60
93,23
38,96
7,69
7,40
19,26
60,59
73,60
Prírodná*
00
2,05
12,15
12,15
3,72
12,15
12,15
12,15
3,40
51,88
110,94
46,36
8,93
8,81
8,81
26,06
80,68
98,18
Prírodná*
00
0,76
1,76
0,83
6,62
6,62
14,16
51,88
110,94
46,36
9,15
8,81
22,92
72,10
87,58
Cena s DPH €/ks
E1*
E1*/19, 48
10, 12, 13, 40 Znížená cena
2,19
1,67
12,34
12,34
12,34
12,34
3,95
3,95
12,34
12,34
12,34
12,34
12,34
12,34
3,61
3,61
55,82
55,82
131,00
131,00
46,36
46,36
9,16
9,16
9,78
9,78
9,78
9,78
28,08
28,08
87,70
87,70
106,74
106,74
Cena s DPH €/ks
E1*
10, 12, 13,
19, 40, 66
0,82
1,90
0,90
6,87
6,87
15,07
55,82
131,00
46,36
9,78
9,78
24,88
78,67
95,68
E2*
33, 41
2,19
12,34
12,34
3,95
12,34
12,34
12,34
3,61
55,82
131,00
46,36
9,16
10,44
10,44
28,08
87,70
106,74
E2*
17, 18,
41, 99
1,01
2,09
1,14
8,09
8,09
17,01
55,82
131,00
46,36
10,44
10,44
26,17
85,23
103,89
* Tovar na objednávku
11
·PECIÁLNA POKR¯VAâSKÁ
MALTA (len na objednávku)
PRAÎSK¯ PREJZ
(len na objednávku)
Názov
PREJZ vrchný
PREJZ spodný
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
2,12
2,12
E1*
19
2,54
2,54
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
2,52
2,52
E1*
19
3,02
3,02
Názov
Špeciálna
pokrývačská
malta
Spotreba: cca 12 párov/m2
Cena/m2 bez DPH: od 50,88 €
Cena/m2 s DPH: od 60,55 €, od 1824,10 Sk
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
Cena za
vrece 40 kg
Cena za
tonu
Cena za
vrece 40 kg
Cena za
tonu
6,96*
174,00*
8,28*
207,06*
Poznámka: ku krytine Pražský prejz.
BOBROVKA okrúhly rez
(len na objednávku – povrchové úpravy*)
Prírodná
00
Názov
BOBROVKA okrúhly rez základná
BOBROVKA okrúhly rez 3/4
BOBROVKA odkvapová
BOBROVKA okrúhly rez hrebeňová 3/4
BOBROVKA okrúhly rez hrebeňová
BOBROVKA vetrací komplet (3 dielny)
BOBROVKA okrúhly rez protisnehová
Spotreba: cca BOBROVKA okrúhly rez okrajová ľavá
32,0–35,3 ks/m2 BOBROVKA okrúhly rez okrajová pravá
Cena/m2 bez DPH: BOBROVKA prestupová
od 14,40 €
Odvetrávacia rúra keramická
Cena/m2 s DPH: + príslušenstvo
od 17,14 €
Anténna priechodka keramická
od 516,40 Sk + tesniaca manžeta
Hrebenáč hladký 17, 13*, 10* cm
Univerzálny uzáver hladkého
hrebenáča 17 cm
Koncový hrebenáč hladký
17, 13*, 10* cm - kvapka
Rozbočovací hrebenáč Y
pre hladký hrebenáč 17 cm
Rozbočovací hrebenáč X
pre hladký hrebenáč 17 cm
12
* Tovar na objednávku
Cena bez DPH €/ks
E2*
Glazúry*
17, 18,
Amadeus
41, 99
70, 71, 72, 73
0,76
0,83
0,76
0,83
0,76
0,83
0,76
0,83
0,76
0,83
14,27
21,01
protisnehový
2,35
hák
6,80
8,03
6,80
8,03
46,91
61,10
0,45
0,54
0,54
0,54
0,54
11,90
1,82
5,56
5,56
43,60
E1*
10, 12, 13,
19, 40, 66
0,54
0,60
0,60
0,60
0,60
12,66
2,00
5,77
5,77
46,91
93,23
110,08
110,08
38,96
7,69
38,96
8,22
7,40
Glazúry*
21, 23, 24,
32, 34, 36
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
30,74
Prírodná
00
E1*
10, 12, 13,
19, 40, 66
0,64
0,71
0,71
0,71
0,71
15,07
2,38
6,87
6,87
55,82
Cena s DPH €/ks
E2*
Glazúry*
17, 18,
Amadeus
41, 99
70, 71, 72, 73
0,90
0,99
0,90
0,99
0,90
0,99
0,90
0,99
0,90
0,99
16,98
25,00
protisnehový
2,80
hák
8,09
9,56
8,09
9,56
55,82
72,71
Glazúry*
21, 23, 24,
32, 34, 36
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
36,58
17,30
17,30
77,47
0,54
0,64
0,64
0,64
0,64
14,16
2,17
6,62
6,62
51,88
128,08
146,09
110,94
131,00
131,00
152,42
173,85
38,96
8,77
54,36
10,30
71,26
18,13
46,36
9,15
46,36
9,78
46,36
10,44
64,69
12,26
84,80
21,57
8,22
8,77
10,30
13,70
8,81
9,78
10,44
12,26
16,30
19,26
20,91
21,99
28,61
40,74
22,92
24,88
26,17
34,05
48,48
60,59
66,11
71,62
77,14
115,73
72,10
78,67
85,23
91,80
137,72
73,60
80,40
87,30
94,20
130,20
87,58
95,68
103,89
112,10
154,94
protisnehový
hák
protisnehový
hák
20,59
20,59
92,19
BOBROVKA segmentov˘ rez (len na objednávku)
Názov
BOBROVKA segmentový rez základná
BOBROVKA segmentový rez 3/4
BOBROVKA segmentový rez hrebeňová
BOBROVKA segmentový rez hrebeňová 3/4
BOBROVKA odkvapová
BOBROVKA vetrací komplet (3-dielny)
BOBROVKA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Spotreba: cca
32,0–35,3 ks/m2 Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Cena/m2 bez DPH: Hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm
od 17,28 €
Univerzálny uzáver pre hrebenáč hladký 17 cm
Cena/m2 s DPH:
Koncový hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm - kvapka
od 20,56 €
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 619,40 Sk
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
BOBROVKA ‰picatá/gotická (len na objednávku)
Názov
BOBROVKA špicatá základná
BOBROVKA špicatá 1/2
BOBROVKA špicatá hrebeňová
BOBROVKA odkvapová
BOBROVKA vetrací komplet (3-dielny)
BOBROVKA gotická základná
BOBROVKA gotická 1/2
BOBROVKA gotická hrebeňová
BOBROVKA odkvapová
BOBROVKA vetrací komplet (3-dielny)
BOBROVKA prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Spotreba: cca
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
32,0–35,3 ks/m2 Hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm
Cena/m2 bez DPH:
Univerzálny uzáver pre hrebenáč hladký 17 cm
od 20,80 €
Koncový hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm - kvapka
Cena/m2 s DPH:
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 24,75 €
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
od 745,60 Sk
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
11,90
43,60
93,23
38,96
7,69
7,40
19,26
60,59
73,60
E1*
10, 12, 13, 19, 40, 66
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
12,66
46,91
110,08
38,96
8,22
8,22
20,91
66,11
80,40
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
14,16
51,88
110,94
46,36
9,15
8,81
22,92
72,10
87,58
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,65
0,65
0,65
0,65
12,12
0,65
0,65
0,65
0,65
12,12
43,60
93,23
38,96
7,69
7,40
19,26
60,59
73,60
E1*
10, 12, 13, 19, 40, 66
0,70
0,70
0,70
0,70
12,86
0,70
0,70
0,70
0,70
12,86
46,91
110,08
38,96
8,22
8,22
20,91
66,11
80,40
E1*
10, 12, 13, 19, 40, 66
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
15,07
55,82
131,00
46,36
9,78
9,78
24,88
78,67
95,68
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,77
0,77
0,77
0,77
14,42
0,77
0,77
0,77
0,77
14,42
51,88
110,94
46,36
9,15
8,81
22,92
72,10
87,58
E1*
10, 12, 13, 19, 40, 66
0,83
0,83
0,83
0,83
15,30
0,83
0,83
0,83
0,83
15,30
55,82
131,00
46,36
9,78
9,78
24,88
78,67
95,68
* Tovar na objednávku
13
BOBROVKA STAROMESTSKÁ (len na objednávku)
Názov
BOBROVKA STAROMESTSKÁ okrúhly rez základná, štrukturovaný povrch
BOBROVKA STAROMESTSKÁ 3/4, štrukturovaný povrch
BOBROVKA STAROMESTSKÁ hrebeňová, štrukturovaný povrch
BOBROVKA STAROMESTSKÁ hrebeňová 3/4, štrukturovaný povrch
BOBROVKA STAROMESTSKÁ odkvapová, štrukturovaný povrch
BOBROVKA STAROMESTSKÁ vetrací komplet (3-dielny), štrukturov. povrch
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,79
0,79
0,79
0,79
0,54
17,71
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,94
0,94
0,94
0,94
0,64
21,07
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,79
0,92
1,07
0,79
0,92
1,07
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,94
1,09
1,27
0,94
1,09
1,27
Spotreba: cca 32,0–35,3 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: od 25,28 €
Cena/m2 s DPH: od 30,08 €, od 906,20 Sk
STAROMESTSK¯ BALÍK: Bobrovka okrúhly rez / Viedenská ‰kridla (len na objednávku)
Názov
1. BOBROVKA STEYR okrúhly rez, štrukturovaný povrch
2. BOBROVKA STAROMESTSKÁ okrúhly rez, štrukturovaný povrch
3. BOBROVKA STAROMESTSKÁ okrúhly rez, štrukturovaný povrch
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá STEYR, štrukturovaný povrch
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA STAROMESTSKÁ hranatá, štrukturovaný povrch
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA STAROMESTSKÁ hranatá, štrukturovaný povrch
19,0x40,0 cm
19,0x42,0 cm
19,0x44,0 cm
19,0x40,0 cm
19,0x42,0 cm
19,0x44,0 cm
Spotreba: cca 32,0–35,3 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: od 29,65 €
Cena/m2 s DPH: od 35,28 €, od 1062,80 Sk
BOBROVKA veÏová (len na objednávku)
Názov
BOBROVKA vežová - okrúhly rez
BOBROVKA vežová - segmentový rez
BOBROVKA vežová - rovný rez hranatý
BOBROVKA vežová - rovný rez zaoblený
Hrebenáč hladký 10 cm
Koncový hrebenáč hladký 10 cm - kvapka
Spotreba: cca 70 ks/m2
Cena/m2 bez DPH: od 40,60 €
Cena/m2 s DPH: od 48,31 €, od 1455,40 Sk
14
* Tovar na objednávku
Jednu paletu staromestského balíka (324 ks) tvoria tri rozdielne typy škridiel (po108 ks).
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
E1*
E2*
Glazúry*
00
10, 12, 13,
33, 41
Amadeus
19, 40
70, 71,
72, 73
0,58
0,69
0,69
0,90
0,82
0,90
0,90
–
0,58
0,69
0,69
–
0,77
0,83
0,83
–
7,69
8,22
8,77
10,30
19,26
20,91
21,99
28,61
Glazúry*
21, 22, 23,
24, 32,
34, 36
2,06
–
–
–
18,13
40,74
Prírodná*
00
0,69
0,98
0,69
0,92
9,15
22,92
Cena s DPH €/ks
E1*
E2*
Glazúry*
10, 12, 13,
33, 41
Amadeus
19, 40
70, 71,
72, 73
0,82
0,82
1,07
1,07
1,07
–
0,82
0,82
–
0,99
0,99
–
9,78
10,44
12,26
24,88
26,17
34,05
Glazúry*
21, 22, 23,
24, 32,
34, 36
2,45
–
–
–
21,57
48,48
VIEDENSKÁ ·KRIDLA hranatá (len na objednávku)
Názov
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá základná
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá 3/4
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá hrebeňová/odkvapová
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá hrebeňová/odkvapová 3/4
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá - vetrací komplet (3-dielny)
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA hranatá prestupová
Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
Spotreba: cca
32,0–35,3 ks/m2 Hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm
Cena/m2 bez DPH: Univerzálny uzáver pre hrebenáč hladký 17 cm
od 17,28 €
Koncový hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm - kvapka
Cena/m2 s DPH:
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
od 20,56 €
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
od 619,40 Sk
VIEDENSKÁ ·KRIDLA zaoblená (len na objednávku)
Názov
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená základná
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená 3/4
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená hrebeňová
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená hrebeňová 3/4
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená odkvapová
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená odkvapová 3/4
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená - vetrací komplet (3-dielny)
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA zaoblená prestupová
Spotreba: cca
32,0–35,3 ks/m2 Odvetrávacia rúra keramická + príslušenstvo
2
Cena/m bez DPH: Anténna priechodka keramická + tesniaca manžeta
od 17,28 €
Hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm
Cena/m2 s DPH:
Univerzálny uzáver pre hrebenáč hladký 17 cm
od 20,56 €
Koncový hrebenáč hladký 17, 13, 10 cm - kvapka
od 619,40 Sk
Rozbočovací hrebenáč Y pre hladký hrebenáč 17 cm
Rozbočovací hrebenáč X pre hladký hrebenáč 17 cm
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,54
0,54
0,54
0,54
11,90
43,60
93,23
38,96
7,69
7,40
19,26
60,59
73,60
E1*
10, 12 13, 19, 40, 66
0,60
0,60
0,60
0,60
12,66
46,91
110,08
38,96
8,22
8,22
20,91
66,11
80,40
Cena bez DPH €/ks
Prírodná*
00
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
11,90
43,60
93,23
38,96
7,69
7,40
19,26
60,59
73,60
E1*
10, 12 13, 19, 40, 66
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
12,66
46,91
110,08
38,96
8,22
8,22
20,91
66,11
80,40
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,64
0,64
0,64
0,64
14,16
51,88
110,94
46,36
9,15
8,81
22,92
72,10
87,58
E1*
10, 12 13, 19, 40, 66
0,71
0,71
0,71
0,71
15,07
55,82
131,00
46,36
9,78
9,78
24,88
78,67
95,68
Cena s DPH €/ks
Prírodná*
00
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
14,16
51,88
110,94
46,36
9,15
8,81
22,92
72,10
87,58
E1*
10, 12 13, 19, 40, 66
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
15,07
55,82
131,00
46,36
9,78
9,78
24,88
78,67
95,68
* Tovar na objednávku
15
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
OZDOBNÉ KERAMICKÉ PRÍSLU·ENSTVO (len na objednávku)
Názov
Prírodná*
Engoby*
Glazúry*
Prírodná*
Engoby*
Glazúry*
1. Ruža na hrebenáči (veľkosť cca 20 cm)
138,00
148,00
161,00
164,22
176,12
191,59
2. Vežička na hrebenáči (veľkosť cca 32 cm)
138,00
148,00
161,00
164,22
176,12
191,59
3. Vodník na hrebenáči (začiatok nárožia)
178,00
190,00
213,00
211,82
226,10
253,47
NO VIN KA
4. Lev na hrebenáči (začiatok nárožia)
178,00
190,00
213,00
211,82
226,10
253,47
5. Kôň na hrebenáči (veľkosť cca 60 cm)
732,00
809,00
919,00
871,08
962,71
1093,61
6. Líška na hrebenáči (veľkosť cca 50 cm) NO VIN KA
474,00
483,00
548,00
564,06
574,77
652,12
7. Žaba (velkosť cca 19 cm) - len ozdoba
–
–
31,00
–
–
36,89
8. Kohút (velkosť cca 21 cm) - len ozdoba
–
–
102,00
–
–
121,38
9. Kohút na hrebenáči (veľkosť cca 41 cm)
138,00
148,00
161,00
164,22
176,12
191,59
10. Kohút na hrebenáči (veľkosť cca 60 cm) NO VIN KA
539,00
569,00
649,00
641,41
677,11
772,31
11. Sova na hrebenáči (veľkosť cca 50 cm)
–
–
161,00
–
–
191,59
12. Výr na hrebenáči (veľkosť cca 54 cm)
–
–
161,00
–
–
191,59
13. Mačka na hrebenáči (veľkosť cca 41 cm)
138,00
148,00
161,00
164,22
176,12
191,59
14. Vežička na hrebenáči (veľkosť cca 46 cm)
–
–
161,00
–
–
191,59
15. Šiška na hrebenáči (veľkosť cca 46 cm)
–
–
161,00
–
–
191,59
16. Šiška na hrebenáči (veľkosť cca 26 cm)
138,00
148,00
161,00
164,22
176,12
191,59
17. Požiarnik na hrebeň (veľkosť cca 52 cm)
–
–
218,00
–
–
259,42
18. Námesačník na hrebenáči (veľkosť cca 51 cm)
–
–
218,00
–
–
259,42
NO VIN KA
19. Kominár na hrebenáči
–
–
161,00
–
–
191,59
Ozdobné keramické príslušenstvo je vyrábané v umeleckej dielni ručne, preto je každý výrobok originálom. Možnosť dodania je na hladkom alebo drážkovom hrebenáči okrem modelu 7. a 8.
Osadenie, povrchovú úpravu a farebnosť konzultujte u nášho predajcu.
4.
3.
7.
5.
9.
10.
17.
15.
18.
19.
14.
16.
6.
11.
1.
8.
2.
NEKERAMICKÉ PRÍSLU·ENSTVO
TONDACH TUNING
Protisnehov˘ systém
Názov
Protisnehový hák pre škridlu BOBROVKA, STEINBRÜCK®, DRÁŽKOVÁ BOBROVKA, BRAVURA, TWIST (C-380)
MEDITERAN (D-05) / SAMBA 11, RUMBA, SULM (D-64)
Protisnehový komplet (4 kusy univerzálneho držiaku protisnehovej mreže,
1 kus protisnehovej mreže 200 x 3000 mm, 2 kusy spojky protisnehovej mreže) pre všetky typy škridiel
Protisnehový hák pre škridlu BRNENKA (D-39) / STODO (D-06) / FRANCÚZSKA 12 (D-62) / FIGARO (D-42)
MULDE (D-51) / ROMÁNSKA, CARMEN (D-49) - len na objednávku
16
13.
12.
* Tovar na objednávku
Cena bez DPH €/ks
10, 13, 40
Iné farby*
Cena s DPH €/ks
10, 13, 40
Iné farby*
1,17
2,03*
1,39
2,42*
80,66
139,38*
95,99
165,86*
1,17*
2,03*
1,39*
2,42*
Stúpací systém
Názov
Univerzálny stúpací komplet dlhý s rovným držiakom pre škridly: Samba 11, Románska, Bobrovka,
Carmen, Figaro, Steinbrück®, Drážková Bobrovka, Bravura, Mulde, Mediteran, Rumba, Twist, Sulm
80 x 25 cm
Univerzálny stúpací komplet krátky s rovným držiakom pre škridly: Samba 11, Románska, Bobrovka,
Carmen, Figaro, Steinbrück®, Drážková Bobrovka, Bravura, Mulde, Mediteran, Rumba, Twist, Sulm
40 x 25 cm
Univerzálny stúpací komplet dlhý s profilovaným držiakom pre škridly: Francúzska 12, Srdcovka, Brnenka, Stodo
80 x 25 cm
Univerzálny stúpací komplet krátky s profilovaným držiakom pre škridly: Francúzska 12, Srdcovka, Brnenka, Stodo 40 x 25 cm
Univerzálny stúpací komplet (univerzálny držiak 2 ks, držiak plošiny 2 ks, plošina 1 ks, vrátane spojovacieho materiálu).
Stre‰né okná a presvetlenie
Názov
Univerzálne strešné okno TONDACH FINESTRA 450 x 550 mm, antracit (pre nevykurované priestory)
Univerzálne strešné okno TONDACH FINESTRA 450 x 730 mm, antracit (pre nevykurované priestory) - len na objednávku
Univerzálne strešné okno TONDACH FINESTRA PROFESSIONAL 430 x 500 mm,
NO VI NK A
antracit, medenohnedá (pre nevykurované priestory) - len na objednávku
Škridla plastová presvetľovacia BOBROVKA - len na objednávku
Škridla plastová presvetľovacia BRNENKA
Škridla plastová presvetľovacia FRANCÚZSKA 12 - len na objednávku
Škridla plastová presvetľovacia MULDE - len na objednávku
Škridla plastová presvetľovacia STODO - len na objednávku
Škridla plastová presvetľovacia STEINBRÜCK®, DRÁŽKOVÁ BOBROVKA, BRAVURA
Škridla plastová presvetľovacia MEDITERAN
HrebeÀ / NároÏie
Názov
Príchytka drážkových hrebenáčov (Al)
Príchytka hladkých hrebenáčov (Al)
Skrutkový klinec s podložkou
Držiak hrebeňovej laty s klincom 30 mm
Držiak hrebeňovej laty s klincom 50 mm - len na objednávku
Bez úpravy
Cena bez DPH €/ks
10, 13 ,40
Iné farby*
0,23
0,45*
0,23
0,45*
0,45
1,26
1,36*
Príchytky
Názov
Príchytka Bobrovky (hrúbka laty 40 mm) - len na objednávku
Príchytka Bobrovky staromestskej (hrúbka laty 40 mm) - len na objednávku
Príchytka Bobrovky pre korunové krytie - len na objednávku
Príchytka Bobrovky staromestskej pre korunové krytie - len na objednávku
Príchytka škridiel DRÁŽKOVÁ BOBROVKA, STEINBRÜCK®, BRAVURA (hrúbka laty 30 alebo 40 mm)
Príchytka univerzálna - malých zlomkov
Príchytka univerzálna pre razené škridly (hrúbka laty 30 alebo 40 mm)
Cena bez DPH €/ks
10, 13, 40
Iné farby*
Cena s DPH €/ks
10, 13, 40
Iné farby*
80,40
146,35*
95,68
174,16*
66,16
80,40
66,16
120,03*
146,35*
120,03*
78,73
95,68
78,73
142,84*
174,16*
142,84*
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
118,57
146,02*
141,10
173,76*
130,43*
17,59*
17,59
19,09*
17,59*
19,09*
17,59
17,59
155,21*
20,93*
20,93
22,72*
20,93*
22,72*
20,93
20,93
Bez úpravy
Cena s DPH €/ks
10, 13, 40
0,27
0,27
0,54
Iné farby*
0,54*
0,54*
1,50
1,62*
Cena bez DPH €/ks
Bez úpravy
0,31*
0,31*
0,27*
0,27*
0,44
1,11
0,34
Cena s DPH €/ks
Bez úpravy
0,37*
0,37*
0,32*
0,32*
0,52
1,32
0,40
* Tovar na objednávku
17
Vetranie
Názov
Vetrací pás (Al) 5000 x 280 mm kovový (na hrebeň a nárožie)
Vetrací pás (Al) 5000 x 320 mm kovový (na hrebeň a nárožie)
Vetrací pás 5000 x 250 mm kovový - červený/hnedý (na hrebeň a nárožie)
Vetrací pás 5000 x 280 mm kovový - červený/hnedý (na hrebeň a nárožie)
Vetrací pás 5000 x 320 mm kovový - červený/hnedý (na hrebeň a nárožie)
Vetrací pás 5000 x 380 mm kovový - červený/hnedý (na hrebeň a nárožie)
Ochranný pás proti vtákom 100 x 5000 mm (PVC)
Ochranný pás proti vtákom 100 x 5000 mm (Al) - len na objednávku
Odkvapová vetracia mriežka 1000 mm univerzálna (polypropylén - len čierna)
Odkvapová vetracia mriežka 1000 mm univerzálna - s hrebeňom (polypropylén - len čierna)
Ochranný vetrací hrebeň 1000 x 55 mm (polypropylén - len čierny)
Uzáver hrebeňa (hliník - červený/hnedý)
Odkvapový plech Al, 2000 x 170 mm
Odkvapový plech Cu, 2000 x 170 mm - len na objednávku
Tesnenie komína a oplechovanie ‰títu
Cena bez DPH €/ks
Bez úpravy
10, 13, 40
42,82
42,82
59,47
63,50
71,18
81,43
4,76
16,65*
2,82
3,22
0,93
1,89
8,71
34,51*
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
80,53
4,25
95,83
5,06
17,15
20,41
Názov
Tesniaci pás okolo komína 280 mm x 5 m (AL)
Lišta k tesniacemu pásu okolo komína 75 mm/1,5 m obojstranná (červená/hnedá, čierna/titan-zinok)
Záveterná lišta Al, 2000 x 330 mm (červená, hnedá), pre škridly BOBROVKA, STEINBRÜCK®,
BRAVURA a DRÁŽKOVÁ BOBROVKA
ÚϺabie
Názov
Tesniaci pás úžľabia - samolepiaci 60 mm / 1 m (čierny)
Tesniaci pás úžľabia - samolepiaci 75 mm / 1 m (čierny)
Pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou Al, 2000 x 500 mm
Pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou Cu, 2000 x 500 mm - len na objednávku
Zabezpeãenie (len na objednávku)
Názov
Bezpečnostný hák SDH 02 - Systém TONDACH, pozinkovaný, povrchovo upravený
Bezpečnostný hák SDH 02 - Systém TONDACH, NIROSTA
Bezpečnostný hák SDH 02 - Systém TONDACH, NIROSTA, povrchovo upravený
Bezpečnostný hák SDH 02 je špeciálne prispôsobený všetkým TONDACH škridlám.
18
* Tovar na objednávku
Cena s DPH €/ks
Bez úpravy
10, 13, 40
50,96
50,96
70,77
75,57
84,70
96,90
5,66
19,81*
3,36
3,83
1,11
2,25
10,36
41,07*
Cena bez DPH €/ks
Bez úpravy
10, 13, 40
1,63
1,79
24,67
69,36*
Cena bez DPH €/ks
10*, 13*, 40*
Iné farby*
79,00*
86,17*
85,31*
93,94*
Cena s DPH €/ks
Bez úpravy
10, 13, 40
1,94
2,13
29,36
82,54*
Cena s DPH €/ks
10*, 13*, 40*
Iné farby*
94,01*
102,54*
101,52*
111,79*
Stre‰né fólie
Cena bez DPH €/ks Cena s DPH €/ks
Názov
TONDACH TUNING FOL - N (vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia na tepelnú izoláciu pre nevetrané šikmé strechy) 150 cm x 50 m = 75 m2
TONDACH TUNING FOL - S (vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia na debnenie pre nevetrané šikmé strechy) 150 cm x 50 m = 75 m2
TONDACH TUNING FOL - K (vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia na debnenie
pre nevetrané šikmé strechy s integrovaným samolepiacim pásom) 150 cm x 50 m = 75 m2
TONDACH TUNING FOL (difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia pre šikmé strechy so spodným odvetraním) 150 cm x 50 m = 75 m 2
TONDACH TUNING UNIVERZÁL VS univerzálna lepiaca páska na lepenie presahov fólií (pre FOL-N, FOL-S) 50 mm x 20 m
Lepidlo Dense-glue, 600 ml (na lepenie presahov fólií) - len na objednávku
Vytláčacia pištoľ (pre Dense-glue, 600 ml) - len na objednávku
DELTA-FOXX (vysoko difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia na debnenie pre nevetrané šikmé strechy
vhodná pre veľmi nízke sklony - od 12° a na vytvorenie vodotesného podstrešia)
DELTA-SB 60 - (špeciálna tesniaca páska na podloženie kontralát pre DELTA FOXX) 60 mm x 30 m
DELTA-FOXX-PREN - (tekuté lepidlo pre lepenie fólie DELTA FOXX) fľaša 850 g
TYVEK SOFT ANTIREFLEX (vysoko difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia na tepelnú izoláciu aj debnenie
- bez impregnácie - pre nevetrané šikmé strechy) 150 cm x 50 m = 75 m2
TYVEK SOLID (vysoko difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia na debnenie pre nevetrané šikmé strechy) 150 cm x 50 m = 75 m2
TYVEK SUPRO s integrovaným samolepiacim pásom (vysoko difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia na debnenie
pre nevetrané šikmé strechy) 150 cm x 50 m = 75 m2
TYVEK lepiaca páska - 75 mm x 25 m
TYVEK butylkaučuková obojstranne lepiaca páska - 20 mm x 15 m
TONDACH® Solar (len na objednávku)
Názov
Solar rúrový prestup univerzálny, Al (antracit)
Solárny kolektor TS 300
117,75
144,00
140,12
171,36
178,50
48,75
15,00
18,80*
65,50*
212,42
58,01
17,85
22,37*
77,95*
351,00
31,37
21,54
417,69
37,33
25,63
132,75
138,75
157,97
165,11
204,75
21,50
9,50
243,65
25,59
11,31
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
46,24*
55,03*
Konkrétna špeciálna ponuka na vyžiadanie po zaslaní vyplneného dotazníka – www.tondach.sk (Tondach Solar)
Bleskozvod
Cena bez DPH €/ks
Názov
Držiak bleskozvodu na škridlu SAMBA 11, SULM, RUMBA
1,69
Držiak bleskozvodu na škridlu STODO, BRNENKA, MULDE
1,69
Držiak bleskozvodu na škridlu STEINBRÜCK®, DRÁŽKOVÁ BOBROVKA, BOBROVKA, TWIST, BRAVURA
1,69
Držiak bleskozvodu na škridlu MEDITERAN
1,69
Držiak bleskozvodu na škridlu ROMÁNSKA, CARMEN / FRANCÚZSKA 12 / SRDCOVKA / FIGARO (len na objednávku)
1,69*
Držiak bleskozvodu na hrebenáč - drážkový 21 cm, hladký 17 cm
1,48
Držiak bleskozvodu na hrebenáč - hladký 10 cm, 13 cm (len na objednávku)
1,48*
Uvedené ceny sú pre materiál žiarovo-zinkovaná oceľ. Na špeciálnu objednávku je možné dodať držiaky bleskozvodu v prevedeniach nerez, meď a hliník do 6 týždňov.
Cena s DPH €/ks
NO VI NK A
Cena bez DPH €/ks
Cena s DPH €/ks
30,25
36,00
Prestup pre turbo/kondenzaãn˘ kotol
Názov
Univerzálny prestup k turbo a kondenzačnému kotlu, Pb/PVC (čierny), φ = 125 mm
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01*
1,76
1,76*
* Tovar na objednávku
19
Znaãková strecha z prírody.
OBCHODNÍ REPREZENTANTI
•pre Bratislava-mesto, Senec, Galanta, Dunajská Streda
0908 760 621
PORADENSKÉ CENTRUM, OBCHOD A MARKETING
•pre okresy: Malacky, Myjava, Pezinok, Senica, Skalica, Trnava, Piešťany, Hlohovec
0905 331 613
TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Železničná 53, 900 31 Stupava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 65 93 58 75, Fax: +421 2 65 93 50 26
E-mail: [email protected]
•pre Nitriansky a Banskobystrický kraj
0905 804 578
PORADENSTVO, TECHNICK¯ SERVIS A V¯POâTY STRIECH
•pre Trenčiansky a Žilinský kraj
0905 331 614
Infolinka:
Tel.: 02 60 30 13 28
Fax: 02 65 93 50 26
•pre Košický kraj a okres Levoča
0905 458 444
•pre Prešovský kraj
0905 213 674
w w w .tondach.sk
Váš TONDACH partner:
Zmeny vyhradené • Vydanie marec 2010
[email protected]
Download

Cenník "TONDACH"