MODUL CAN R/S
MODUL CAN BUS MAGICAR
Modul CAN BUS prevodníka • Podporované funkcie – tabuľka vozidiel
SK
Súpis vozidiel Modul CAN R/S & CAN BUS Magicar 26.11.2009
General comments
1. Pripojte vodiče:KOSTRA, +12V, nakódujte kód vozidla, pripojte CAN-L a CAN-H.
2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia “Otvor1” podmienená nakódovaným kódom vozidla
3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom , vývod Kon.1 / 8 (konektor 1, vývod 8) musí byť pripojený na vývod alarmu ovládajúci svetlá,
a vývod Kon.1 / 9 musí byť pripojený na tlačidlo výstražných svetiel (v tom prípade nezapájajte vývod ovládania svetiel cez CANBus Kon.3 / 8)
4. Pri vozidlách VW, AUDI, Skoda a Seat, môže zasielanie CAN príkazov spôsobiť predĺženie doby ,,úsporného,, režimu riadiacich jednotiek na viac ako 45 minút.
5. Vývody 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 sú funkčné len pri zapnutom zapaľovaní.
6. Ak je plôška na označením vývodu biela - nezapájajte vývod, funkcia nie je aktívna.
7. Ak je plôška nad vývodom červená - nezapájajte vývod - informácia sa na CAN zbernici nenachádza.
8. Ak je vývod Kon.1 / 10 (1-vodičový CAN) označený zelenou plôškou, nepripájajte vývod Kon.1 /2 "CAN-L" (červený).
Ak sú používané funkcie Kon. 3 / 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vývod Kon.1 / 10 musí byť pripojený na vývod Kon. 1/ 1 (vodič CAN-H)
* - je potrebné použiť servisný/diagnosticý modul pre vozidlo
** - pri týchto vozidlách nie su informácie o funkciách diaľkového ovládača (vývody 6/10, 7/10, 4/4 sú nefunkčné).
Alarm –– ––- na tomto výstupe sa objavý kostra, ak dvere sú otvorené po uzamknutí originálnym ovládačom vozidla (simuluje fabrický autoalarm)
Alarm ++ ––- na tomto výstupe sa objaví kostra, ak fabrický autoalarm je aktivovaný dvermi, senzorom alebo iným senzorom.
Prehľad funkcií vo vozidle zasielaných signálmi cez CAN zbernicu:
Zatvor4 –––– uzamknutie CZ všetkých dverí (neaktivuje sa fabrický alarm).
Zatvor4A –––- uzamknutie CZ všetkých dverí s aktiváciu fabrického alarmu.
Otvor1 ––––– odomknutie CZ vodičových dverí (fabrický alarm sa nedeaktivuje).
Otvor1A –––- odomknutie CZ vodičových dverí s deaktiváciou fabrického alarmu.
Otvor4 –-––– odomknutie CZ všetkých dverí (fabrický alarm sa nedeaktivuje).
Otvor4A –––- odomknutie CZ všetkých dverí s deaktiváciou fabrického alarmu.
Smerovky –– ovládanie smeroviek (výstražných svetiel).
Otv.kufra ––– otvorí kufor.
Klaksón –––- ovládanie vstavanej sirény (Funkcia je aktívna iba ak je vozidlo vybavené fabrickým autoalarmom)
Zatv.okna –– dotiahnutie okien.
Otv.okna ––– stiahnutie okien.
1
4
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
1
Zatv.okna
Otáčky
1
Otv.okna
Motor vyp.
1
Klaksón
Nožná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
3
Otv.kufra
1
2
Smerovky
1
1
Nožná brzda
Stav auta
1
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
4
Otáčky
1
1
3
Motor vyp.
1
1
2
Nožná brzda
1 - WIRE
1
1
1
2
Ručná brzda
Svetlá výstup
1
Stav auta
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Kapota
2
1
Ostat.dvere
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
2
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 113 23.11.09 1 2
ACURA_RDX_2007.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
4
1
KOSTRA
ACURA RDX
2
12 V
4
1
04-> 167 24.06.09 1 2
ACURA_TSX_2004.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
ACURA TSX
1
04-> 167 24.06.09 1 2
ACURA_TL_2004.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
3
2
CAN - L
ACURA TL
1
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 167 24.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 5,8,9,10,11,12/12
2
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
ACURA MDX
kód
CAN - H
1
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
vozidlo
4
4
4
4
4
4
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
3
8
8
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
1
Zatv.okna
Otáčky
1
Otv.okna
Motor vyp.
1
Klaksón
Nožná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
3
Otv.kufra
1
2
Smerovky
1
1
Nožná brzda
Stav auta
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
4
Otáčky
0
0
3
Motor vyp.
1
1
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1
Stav auta
1 - WIRE
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Svetlá výstup
1
0
Ostat.dvere
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Kapota
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
09-> 127 27.03.07 1 2
KOSTRA
CAN - H
05-> 128 14.10.08 1 2
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Orig.Alarm
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
Zapaľovanie
ALFA ROMEO MITO
1
KOSTRA
8
1
12 V
schemat
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
ALFA ROMEO GT **
1
05-> 128 01.07.08 1 2
ALFAROMEO_159_2005.pdf
Poznámka: Pre fungovanie funkcie "Otvor1", dvojité otvorenie
centrálu musí byť nastavené v servisnom MENU vozidla.
Poznámka: Funkcia Zatv.Okna funguje len ak je centrál uzamknutý
Poznámka: Funkcia Otv.Okna funguje len ak je centrál odomknutý.
7
1
CAN - L
ALFA ROMEO 159
1
4
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
05-> 128 14.10.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
6
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
ALFA ROMEO 147 **
kód
CAN - H
5
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
8
8
8
8
8
8
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
5
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
2
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
1
Stav auta
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Orig.Alarm ++
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
KOSTRA
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
12 V
12 V
1
Zapaľovanie
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
KOSTRA
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 131 24.06.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
12 V
AUDI_A6_4F_2005.pdf
1
12 V
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 158 05.11.09 1 2
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
9/12 & 10/12 vstup nefunguje.
14 AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)
1
CAN - L
AUDI_A5_8T_2007.pdf
1
CAN - L
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
9/12 & 10/12 vstup nefunguje.
13 AUDI A5 / S5 (8T)
1
08-> 158 05.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
AUDI_A4_8K_2008.pdf
1
05-> 132 19.06.09 1 2
AUDI_A4_8E_2005.pdf
12 AUDI A4 / S4 (8K)
1
01-> 132 19.06.09 1 2
AUDI_A4_8E_2001.pdf
11 AUDI A4 / S4 (8E)
1
6
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
03-> 136 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AUDI_A3_8P_2003.pdf
10 AUDI A4 / S4 (8E)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
AUDI A3 / S3 (8P)
kód
CAN - H
9
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
1
Otv.okna
1
0
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
1
4
Otáčky
1 - WIRE
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
Kapota
Kapota
1
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
12 V
1
1
7
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
12 V
CAN - L
1
CAN - L
AUDI_R8_42_2008.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 111 23.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
1
CAN - L
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
9/12 & 10/12 vstup nefunguje.
20 AUDI R8 (42)
1
08-> 158 05.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 131 24.06.09 1 2
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12
AUDI_Q5_8R_2008.pdf
1
06-> 111 23.11.09 1 2
S aj bez Keyless
19 AUDI Q5 (8R)
1
CAN - L
S aj bez Keyless
AUDI_TT_8J_2006.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
18 AUDI ALLROAD (4F)
1
05-> 131 24.06.09 1 2
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12
17 AUDI TT / TTS (8J)
CAN - H
S aj bez Keyless
CAN - H
AUDI_Q7_4L_2005.pdf
konektor 10 pin
03-> 171 24.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
16 AUDI Q7 (4L)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
AUDI_A8_4E_2003.pdf
kód
CAN - H
15 AUDI A8 / S8 (4E)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
vozidlo
20
20
20
20
20
20
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
8
21
21
21
21
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1 - WIRE
1
Otv.okna
Svetlá výstup
1
Klaksón
Svetlá vstup
1
4
Otáčky
Kapota
1
3
Motor vyp.
Orig.Alarm ++
1
2
Nožná brzda
Zapaľovanie
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
KOSTRA
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
9
strana
Ostat.dvere
konektor 10 pin
05-> 211 23.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENTLEY_CONTINENTAL_GT_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
21
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
21 BENTLEY CONTINENTAL GT
rok
CAN - H
vozidlo
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
0
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
0
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Zapaľovanie
Kapota
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
12 V
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
BMW_X5_E70_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
07-> 118 07.02.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 137 24.05.08 1 2
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
27 BMW X5 (E70)
1
CAN - L
BMW_7_E65_2005_Keyless.pdf
1
CAN - L
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
26 BMW 7 (E65) Keyless
1
05-> 137 24.05.08 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
BMW_7_E65_2005.pdf
1
03-> 118 07.02.09 1 2
BMW_5_E60_2003.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
25 BMW 7 (E65)
1
05-> 118 07.02.09 1 2
BMW_3_E90_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
24 BMW 5 (E60)
1
10
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
04-> 118 07.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BMW_1_E87_2004.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
23 BMW 3 (E90)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
22 BMW 1 (E87)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
29
29
29
0
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
Otv.okna
Motor vyp.
Klaksón
Nožná brzda
3
Zatvor 4
1
2
Otvor 1
1
1
Otvor 4
1
Ručná brzda
Stav auta
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
1
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm ++
1
0
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
1
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Kufor Kapota
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
05-> 118 17.02.09 1 2
BMW_6_E63_E64_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
29
1
11
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 118 17.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BMW_X6_E71_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
29 BMW 6 (E63 / E64)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
28 BMW X6 (E71)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
34
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 1 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4 A
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1 A
1
1
Otvor 4 A
1
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
1
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
0
Stav auta
Zapaľovanie
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 2 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
KOSTRA
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
2
CAN - L
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 229 17.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
1
06-> 126 17.11.09 1 2
CADILLAC_BLS_2006.pdf
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
CADILLAC_STS_2008.pdf
2
CAN - H
Poznámka: Vstup 8/12 ovláda svetlá a sirény.
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 227 16.11.09 1 2
CADILLAC_CTS_2008.pdf
Poznámka: Vstup 5/12 ovláda motor beží a motor zastavený.
34 CADILLAC STS
1
CAN - H
Poznámka: Vstup 8/12 ovláda svetlá a sirény.
Poznámka: Vstup 7/12 otvorí/zatvorí dvere kufra
33 CADILLAC BLS
2
07-> 198 25.06.09 1 2
CADILLAC_SRX_2007.pdf
32 CADILLAC CTS
1
12
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 198 25.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CADILLAC_ESCALADE_2008.pdf
Poznámka: Vstup 5/12 ovláda motor beží a motor zastavený.
Poznámka: Vstup 9/12 otvorí okno v dverách kufra
Poznámka: Vstup 8/12 ovláda svetlá a sirény.
Poznámka: Vstup 7/12 otvorí/zatvorí dvere kufra
31 CADILLAC SRX
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
30 CADILLAC ESCALADAE
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
37
37
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
Otáčky
1
Klaksón
Motor vyp.
1
1
2
3
Zatvor 4
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1
0
3
Otvor 4
1
2
Otv.kufra
1
1
Nožná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
1
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
Kufor Kapota
KOSTRA
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1
1
Vodič.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
2
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
CAN - L
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
09-> 183 25.06.09 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
2
08-> 198 25.06.09 1 2
CHEVROLET_CRUZE_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm je potrebné
nastaviť 215 kód
37
1
13
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
CHEVROLET_TAHOE_2008.pdf
Poznámka: Vstup 5/12 ovláda motor beží a motor zastavený.
Poznámka: Vstup 9/12 otvorí okno v dverách kufra
Poznámka: Vstup 8/12 ovláda svetlá a sirény.
Poznámka: Vstup 7/12 otvorí/zatvorí dvere kufra
37 CHEVROLET CRUZE
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
07-> 149 02.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CHEVROLET_CAPTIVA_2007.pdf
36 CHEVROLET TAHOE
kód
CAN - H
35 CHEVROLET CAPTIVA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
41
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
0
Otv.okna
Motor vyp.
0
Klaksón
Nožná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4 A
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1 A
1
1
Otvor 4 A
1
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
1
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
0
2
Nožná brzda
Orig.Alarm
1
1
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
KOSTRA
1
1
Kufor Kapota
12 V
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 116 30.06.08 1 2
CHRYSLER_SEBRING_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
41
1
06-> 116 30.06.08 1 2
CHRYSLER_PT_CRUISER_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
41 CHRYSLER SEBRING
1
08-> 135 19.08.08 1 2
CHRYSLER_GRAND_VOYAGER_2008.pdf
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
“Otvor4” 10/12 vstup nefunguje.
40 CHRYSLER PT CRUISER
1
14
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
05-> 116 30.06.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CHRYSLER_300C_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
39 CHRYSLER G. VOYAGER
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
38 CHRYSLER 300C
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
vozidlo
41
41
41
41
41
41
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
15
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
CITROEN_C3_2006_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
06-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C3_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
47 CITROEN C3 **
1
06-> 193 16.03.09 1 2
CITROEN_C3_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
46 CITROEN C3 *
1
06-> 191 12.03.09 1 2
CITROEN_C2_2006_191.pdf
45 CITROEN C3
1
06-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C2_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
44 CITROEN C2 **
1
16
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_C2_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
43 CITROEN C2 *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
42 CITROEN C2
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
0
1
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Kapota
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Zapaľovanie
Kapota
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Orig.Alarm
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
12 V
1
08-> 127 27.03.07 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
06-> 129 27.03.07 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
KOSTRA
CITROEN_NEMO_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
53 CITROEN NEMO
1
CAN - L
CITROEN_JUMPER_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
CAN - L
52 CITROEN JUMPER
1
07-> 142 18.08.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
CITROEN_C-CROSSER_2007.pdf
1
07-> 191 12.03.09 1 2
CITROEN_JUMPY3_2007_191.pdf
51 CITROEN C-CROSSER
1
07-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_JUMPY3_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
50 CITROEN JUMPY3 **
1
17
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_JUMPY3_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
49 CITROEN JUMPY3 *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
48 CITROEN JUMPY3
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
CITROEN_C4_PICASSO_2007_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
07-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
07-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C4_PICASSO_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
59 CITROEN C4 PICASSO **
1
07-> 193 16.03.09 1 2
CITROEN_C4_PICASSO_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
58 CITROEN C4 PICASSO
1
07-> 191 12.03.09 1 2
CITROEN_C4_2007_191.pdf
57 CITROEN C4 PICASSO
1
07-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C4_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
56 CITROEN C4 **
1
18
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_C4_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
55 CITROEN C4
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
54 CITROEN C4
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
CITROEN_C8_2006_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
06-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C8_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
65 CITROEN C8 **
1
06-> 193 16.03.09 1 2
CITROEN_C8_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
64 CITROEN C8
1
04-> 191 12.03.09 1 2
CITROEN_C5_2004_191.pdf
63 CITROEN C8
1
04-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C5_2004_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
62 CITROEN C5 **
1
19
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
04-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_C5_2004_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
61 CITROEN C5
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
60 CITROEN C5
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
2
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
0
2
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
0
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
0
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
CAN - L
CITROEN_C5_2008_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
Zapaľovanie
12 V
CAN - L
1
08-> 143 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - H
1
08-> 193 16.03.09 1 2
CITROEN_C5_2008_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
71 CITROEN C5
1
08-> 192 20.03.09 1 2
CITROEN_C5_2008_192.pdf
70 CITROEN C5
1
09-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_C3_PICASSO_2009_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm, potom výstupy
6/10, 7/10, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
69 CITROEN C5
1
09-> 193 16.03.09 1 2
CITROEN_C3_PICASSO_2009_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
68 CITROEN C3 PICASSO
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
20
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 192 20.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_C3_PICASSO_2009_192.pdf
67 CITROEN C3 PICASSO
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
66 CITROEN C3 PICASSO
rok
CAN - H
vozidlo
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
74
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
1
Otv.okna
Otáčky
1
Klaksón
Motor vyp.
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
0
2
Otvor 1
2
3
Otvor 4
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
2
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
0
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
74
1
08-> 191 12.03.09 1 2
CITROEN_BERLINGO_2008_191.pdf
74
1
08-> 143 12.03.09 1 2
CITROEN_BERLINGO_2008_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
74 CITROEN BERLINGO **
1
21
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CITROEN_BERLINGO_2008_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
73 CITROEN BERLINGO *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
72 CITROEN BERLINGO
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
0
Otvor 4
0
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
1
1
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
12 V
DODGE_NITRO_2007.pdf
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 135 28.03.07 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
80 DODGE NITRO
1
05-> 116 30.06.08 1 2
DODGE_MAGNUM_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 135 19.08.08 1 2
DODGE_JOURNEY_2008.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
79 DODGE MAGNUM
1
04-> 116 30.06.08 1 2
DODGE_DURANGO_2004.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
78 DODGE JOURNEY
1
06-> 116 30.06.08 1 2
DODGE_CALIBER_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
77 DODGE DURANGO
1
22
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 116 30.06.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DODGE_AVANGER_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
76 DODGE CALIBER
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
75 DODGE AVANGER
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
0
0
2
2
2
2
2
1
2
1
81
81
81
81
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1 - WIRE
1
Otv.okna
Svetlá výstup
1
Klaksón
Svetlá vstup
1
4
Otáčky
Kapota
1
3
Motor vyp.
Orig.Alarm
1
2
Nožná brzda
Zapaľovanie
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
KOSTRA
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
23
strana
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 116 30.06.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DODGE_RAM_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
81
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
81 DODGE RAM
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
0 0 0 0 0 0 0 0
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
0
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
12 V
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže
byť nastavený (nerozoznanie je zapríčinené
modifikáciami riadiacej jednotky)
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 115 10.12.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
87 FIAT SEDICI **
1
07-> 129 27.03.07 1 2
FIAT_BRAVO_2007.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 146 30.06.07 1 2
FIAT_LINEA_2007.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
86 FIAT BRAVO
1
06-> 112 27.03.07 1 2
FIAT_STILO_2006.pdf
85 FIAT LINEA
1
08-> 127 27.03.07 1 2
FIAT_FIORINO_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
84 FIAT STILO
1
24
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 127 27.03.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIAT_500_2007.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
83 FIAT FIORINO
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
82 FIAT 500
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
0 0 0 0 0 0 0 0
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
0
1
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
12 V
12 V
1
09-> 127 27.03.07 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
04-> 112 27.03.07 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
KOSTRA
FIAT_GRANDE_PUNTO_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
12 V
93 FIAT GRANDE PUNTO
1
CAN - L
FIAT_PANDA_2004.pdf
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 128 01.07.08 1 2
FIAT_CROMA_2005.pdf
Poznámka: Pre fungovanie funkcie "Otvor1", dvojité otvorenie
centrálu musí byť nastavené v servisnom MENU vozidla.
Poznámka: Funkcia Zatv.Okna funguje len ak je centrál uzamknutý
Poznámka: Funkcia Otv.Okna funguje len ak je centrál odomknutý.
92 FIAT PANDA
1
06-> 129 27.03.07 1 2
FIAT_DUCATO_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
91 FIAT CROMA
1
06-> 112 14.10.08 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
90 FIAT DUCATO
1
25
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 115 10.12.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIAT_SEDICI_2006.pdf
Iba z Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže
byť nastavený (nerozoznanie je zapríčinené
modifikáciami riadiacej jednotky)
89 FIAT DOBLO **
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
88 FIAT SEDICI Keyless
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
0
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
CAN - L
FIAT_ULYSSE_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 143 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
07-> 193 16.03.09 1 2
FIAT_ULYSSE_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
99 FIAT ULYSSE *
1
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 191 12.03.09 1 2
FIAT_SCUDO_2007_191.pdf
98 FIAT ULYSSE
1
07-> 143 12.03.09 1 2
FIAT_SCUDO_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
97 FIAT SCUDO **
1
07-> 193 16.03.09 1 2
FIAT_SCUDO_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
96 FIAT SCUDO *
1
26
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 127 27.03.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIAT_GRANDE_PUNTO_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
95 FIAT SCUDO
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
94 FIAT GRANDE PUNTO
rok
CAN - H
vozidlo
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
100
100
100
1
2
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
Klaksón
Svetlá výstup
2
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
27
strana
Ostat.dvere
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
100
konektor 10 pin
07-> 191 12.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FIAT_ULYSSE_2007_191.pdf
100
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
100 FIAT ULYSSE **
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
100
100
100
100
100
100
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
28
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 2 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
1
Stav auta
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
Kufor Kapota
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
07-> 121 16.11.09 1 2
Orig.Alarm
12 V
12 V
12 V
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 172 22.07.08 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
06-> 172 22.07.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
Zapaľovanie
FORD_FOCUS_2007.pdf
1
KOSTRA
106 FORD FOCUS (Ghia / Titanium)
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
FORD_FUSION_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
12 V
105 FORD FUSION
1
CAN - L
FORD_FIESTA_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
09-> 175 15.10.08 1 2
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
104 FORD FIESTA
1
CAN - H
FORD_FIESTA_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
03-> 121 26.05.08 1 2
FORD_CMAX_2003.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
103 FORD FIESTA
1
29
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
03-> 121 16.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FORD_CMAX_2003.pdf
102 FORD C-MAX
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
101 FORD C-MAX (Ghia / Titanium)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
FORD_MONDEO_2007.pdf
Orig.Alarm
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
07-> 133 13.02.09 1 2
1
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Otáčky
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
1
Zatvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
1
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
0
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
1
Ostat.dvere
1
Kufor Kapota
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Ostat.dvere
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
KOSTRA
07-> 121 26.05.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
08-> 121 31.07.08 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
06-> 133 13.02.09 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm
05-> 121 26.05.08 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
05-> 121 16.11.09 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
112 FORD MONDEO
KOSTRA
FORD_KUGA_2008.pdf
12 V
111 FORD KUGA
S aj bez Keyless
12 V
FORD_GALAXY_2006.pdf
CAN - L
110 FORD GALAXY
CAN - L
FORD_FOCUS_2005.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
CAN - L
109 FORD FOCUS
CAN - H
FORD_FOCUS_2005.pdf
CAN - H
108 FORD FOCUS (Ghia / Titanium)
CAN - H
FORD_FOCUS_2007.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
CAN - H
107 FORD FOCUS
rok
CAN - H
vozidlo
30
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2 2 1 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
115
115
115
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
KOSTRA
09-> 194 15.05.09 1 2
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Motor vyp.
Otáčky
0
1
0
0
Zatvor 4
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
Otáčky
1
Otvor 4
Motor vyp.
1
Otv.kufra
Nožná brzda
1
Smerovky
4
Ručná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Klaksón
1
Nožná brzda
0
Motor vyp.
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
1
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Stav auta
1
Orig.Alarm
konektor 10 pin
Kufor
1
Zapaľovanie
07-> 133 13.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
1
Kapota
07-> 133 30.05.08 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - H
kód
Vodič.dvere
115 FORD Ka
12 V
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
CAN - L
114 FORD TRANSIT **
S aj bez Keyless
CAN - L
FORD_SMAX_2007.pdf
CAN - H
113 FORD S-MAX
rok
CAN - H
vozidlo
31
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
vozidlo
115
115
115
115
115
115
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
32
vozidlo
115
115
115
115
115
115
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
33
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1 1 1 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
1
4
Otáčky
1 - WIRE
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
1
1
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
2
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
2
12 V
HONDA_PILOT_2009.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
09-> 189 24.06.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
121 HONDA PILOT
1
06-> 167 24.06.09 1 2
HONDA_ODYSSEY_2006.pdf
Poznámka: Otv.Okna vstup otvorí/zatvorí predné spolujazdcove
zasúvacie dvere.
Poznámka: Zatv.Okna vstup otvorí/zatvorí predné vodičove
zasúvacie dvere.
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 113 24.06.09 1 2
HONDA_CIVIC_2006.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
120 HONDA ODYSSEY
1
03-> 167 24.06.09 1 2
HONDA_ACCORD_2003.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
119 HONDA CIVIC
2
08-> 169 24.06.09 1 2
HONDA_ACCORD_2008.pdf
118 HONDA ACCORD
1
34
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 113 24.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HONDA_CRV_2007.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
117 HONDA ACCORD
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
116 HONDA CR-V
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4 A
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1 A
1
1
Otvor 4 A
1
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
1
1 2 2 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
1
Stav auta
Zapaľovanie
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
KOSTRA
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
12 V
1
CAN - L
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
2
09-> 113 24.06.09 1 2
HONDA_INSIGHT_2009.pdf
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 212 24.06.09 1 2
HONDA_LEGEND_2005.pdf
Poznámka: V Európskej verzii výstupy nemusia fungovať 5/12, 8/12
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
126
1
08-> 169 24.06.09 1 2
HONDA_ACCORD_COUPE_2008.pdf
126 HONDA INSIGHT
2
CAN - H
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
125 HONDA LEGEND
1
09-> 113 24.06.09 1 2
HONDA_CITY_2009.pdf
124 HONDA ACCORD COUPE
CAN - H
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
35
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 113 24.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HONDA_JAZZ_2009.pdf
123 HONDA CITY
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
122 HONDA JAZZ
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
127
127
127
1
1
Zatvor 4 A
1
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
Stav auta
Zapaľovanie
2
Kufor Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
36
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
12 V
Poznámka: Vstup 8/12 ovláda svetlá a sirény.
Poznámka: Vstup 5/12 ovláda motor beží a motor zastavený.
127
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
08-> 198 25.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HUMMER_H2_2008.pdf
127
kód
CAN - L
127 HUMMER H2
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
131
131
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
2
Otv.okna
Motor vyp.
2
Klaksón
Nožná brzda
2
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1
0
1
Otvor 4
1
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
2
Smerovky
2
2
Zatv.okna
1
2
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1 - WIRE
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Svetlá vstup
1
1
Kufor Kapota
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Orig.Alarm ++
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
2 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1
Zapaľovanie
S aj bez Keyless
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
10-> 235 24.11.09 1 2
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1
12 V
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
12 V
12 V
1
09-> 235 23.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
S aj bez Keyless
KOSTRA
HYUNDAI_EQUUS_2010.pdf
09-> 152 26.06.09 1 2
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
131 HYUNDAI EQUUS
1
CAN - L
HYUNDAI_GENESIS_2009.pdf
1
CAN - L
130 HYUNDAI GENESIS
1
CAN - H
HYUNDAI_ix55_2009.pdf
CAN - H
Poznámka: vodičove dvere sú na výstupe 2/4
Poznámka: Zatvor4 nazatvára kufor
37
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 152 26.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HYUNDAI_GRANDEUR_2007.pdf
129 HYUNDAI ix55
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
128 HYUNDAI GRANDEUR
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 2 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
1 2 2 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
12 V
1
09-> 216 03.10.09 1 2
INFINITT_G_2009.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Otvorenie dverí spolujazdca alebo kufra pomocou Keyless
neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 187 16.02.09 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
08-> 174 16.02.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
1
CAN - L
S aj bez Keyless
INFINITI_M_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo môže byť raz zamknuté a dvojito odomknuté
s orig. ovládačom.
137 INFINITI G37
1
08-> 174 12.02.09 1 2
INFINITI_QX_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo môže byť raz zamknuté a dvojito odomknuté
s orig. ovládačom.
136 INFINITI M35 / M35x / M45
CAN - H
S aj bez Keyless
CAN - L
135 INFINITI QX56
08-> 174 12.02.09 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
INFINITI_EX_2008.pdf
1
CAN - H
134 INFINITI EX35 / EX37 / EX50
1
CAN - H
INFINITI_FX_2008.pdf
1
38
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 174 10.10.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INFINITT_G_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
133 INFINITI FX35 / FX37 / FX50
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
132 INFINITI G35
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
137
137
137
137
137
137
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
39
142
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
IVECO_TRAKKER_2007_CAN-D.pdf
KOSTRA
1
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
2
0
1
1
2
0
0
1
1
2
2
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Otáčky
0
0
0
0
0
Zatvor 4
0
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
0
Otvor 4
0
Otv.kufra
0
Otv.kufra
0
Smerovky
0
Smerovky
0
Zatv.okna
1
Otv.okna
Otáčky
1
Otv.okna
Motor vyp.
1
Klaksón
Nožná brzda
1
Klaksón
Otáčky
4
Ručná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
3
Motor vyp.
3
Otv.okna
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
0
Motor vyp.
1 1 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
0
Ostat.dvere
0
Ostat.dvere
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor
1
Zapaľovanie
06-> 129 27.03.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
07-> 151 21.11.07 1 2
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
07-> 151 18.02.08 1 2
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
1
Kapota
06-> 155 19.02.08 1 2
Orig.Alarm
1
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
09-> 155 19.02.08 1 2
KOSTRA
1
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
142 IVECO TRAKKER **
12 V
IVECO_STRALIS_2007_CAN-D.pdf
12 V
141 IVECO STRALIS **
CAN - L
IVECO_EUROCARGO_2006_CAN-D.pdf
CAN - L
140 IVECO EUROCARGO **
CAN - L
IVECO_EUROCARGO_2009_CAN-D.pdf
CAN - H
139 IVECO EUROCARGO **
CAN - H
IVECO_DAILY_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
CAN - H
138 IVECO DAILY
rok
CAN - H
vozidlo
40
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
vozidlo
142
142
142
142
142
142
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
41
143
143
143
143
1
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1 - WIRE
1
Otv.okna
Svetlá výstup
1
Klaksón
Svetlá vstup
1
4
Otáčky
Kapota
1
3
Motor vyp.
Orig.Alarm ++
1
2
Nožná brzda
Zapaľovanie
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
KOSTRA
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
42
strana
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 196 20.05.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAGUAR_XK_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otv.kufra" 9/12 vstup nefunguje.
143
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
143 JAGUAR XK
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
1
4
Otáčky
1 - WIRE
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
1
1
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
12 V
JEEP_WRANGLER_2007.pdf
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 135 28.03.07 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
149 JEEP WRANGLER
1
07-> 116 30.06.08 1 2
JEEP_PATRIOT_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 116 30.06.08 1 2
JEEP_LAREDO_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
148 JEEP PATRIOT
1
05-> 116 30.06.08 1 2
JEEP_GRAND_CHEROKEE_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
147 JEEP LAREDO
1
06-> 116 30.06.08 1 2
JEEP_COMMANDER_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
146 JEEP GRAND CHEROKEE
1
43
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 116 30.06.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JEEP_COMPASS_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
145 JEEP COMMANDER
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
144 JEEP COMPASS
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
0
0
2
2
2
2
2
1
2
1
Orig.Alarm
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
KIA_OPIRUS_2004_engine.pdf
Zapaľovanie
04-> 236 20.11.09 1 2
1
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
2
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Otáčky
1
1
1
2
2
2
Zatvor 4
1
Zatvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
2
Otvor 4
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
2
Otv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
2
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
0
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
0
Ostat.dvere
0
Kufor
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Ostat.dvere
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor
1
KOSTRA
10-> 236 20.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
04-> 234 20.11.09 1 2
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
10-> 236 20.11.09 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm
09-> 236 20.11.09 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
10-> 236 20.11.09 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
155 KIA OPIRUS
KOSTRA
KIA_OPIRUS_2004.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otv.kufra" 9/12 vstup nefunguje.
Poznámka: vstup 1/4 = 2/4
12 V
154 KIA OPIRUS
12 V
KIA_CERATO_2010_engine.pdf
CAN - L
153 KIA CERATO
CAN - L
KIA_MAGENTIS_2009_engine.pdf
CAN - L
152 KIA MAGENTIS
CAN - H
KIA_RIO_2010_engine.pdf
CAN - H
151 KIA RIO
CAN - H
KIA_SPORTAGE_2010_engine.pdf
CAN - H
150 KIA SPORTAGE
rok
CAN - H
vozidlo
44
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
KIA_MOHAVE_2009_engine.pdf
Orig.Alarm
09-> 236 26.11.09 1 2
1
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
2
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Otáčky
1
1
1
2
2
2
Zatvor 4
1
Zatvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
2
Otvor 4
2
Otvor 4
2
Otv.kufra
2
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
2
Otv.okna
2
Otv.okna
2
Klaksón
Otáčky
2
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
1
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
0
Motor vyp.
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
2 2 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
0
Ostat.dvere
0
Kufor
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Ostat.dvere
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor
1
KOSTRA
06-> 119 18.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
09-> 232 18.11.09 1 2
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
10-> 236 26.11.09 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm
10-> 231 18.11.09 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
06-> 236 26.11.09 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
161 KIA MOHAVE
Zapaľovanie
KIA_MOHAVE_2009.pdf
KOSTRA
160 KIA MOHAVE
12 V
KIA_SORENTO_2010_engine.pdf
12 V
159 KIA SORENTO
CAN - L
Comments: Function “OpenBAG” works only with central locking closed.
CAN - L
KIA_SORENTO_2010.pdf
CAN - L
158 KIA SORENTO
CAN - H
KIA_CARNIVAL_2006_engine.pdf
CAN - H
157 KIA CARNIVAL
CAN - H
KIA_CARNIVAL_2006.pdf
CAN - H
156 KIA CARNIVAL
rok
CAN - H
vozidlo
45
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 2 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 2 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1
0
1
Otvor 4
2
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
1
0 0 0 0 0 0 0 0
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
0
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
4
Otáčky
Svetlá výstup
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
0
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
166
1
07-> 191 12.03.09 1 2
LANCIA_PHEDRA_2007_191.pdf
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 143 12.03.09 1 2
LANCIA_PHEDRA_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
166 LANCIA PHEDRA **
1
07-> 193 16.03.09 1 2
LANCIA_PHEDRA_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
165 LANCIA PHEDRA *
1
06-> 129 27.03.07 1 2
LANCIA_YPSILON_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
164 LANCIA PHEDRA
1
46
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 129 27.03.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LANCIA_DELTA_2008.pdf
163 LANCIA YPSILON
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
162 LANCIA DELTA
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
2
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
2
1
Zatv.okna
2
0
2
Otv.okna
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
2
0
4
Otáčky
2
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
1
Stav auta
Svetlá výstup
1
1 1 2 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
2
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 2 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
12 V
12 V
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 213 22.06.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
Zapaľovanie
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
KOSTRA
Land_Rover_Range_Rover_Vogue_2006.pdf
1
10-> 233 19.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
172 Land Rover Range Rover Vogue
1
CAN - L
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
CAN - L
Land_Rover_Range_Rover_Vogue_2010.pdf
1
06-> 213 22.06.09 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
S aj bez Keyless
Land_Rover_Range_Rover_Super_2006.pdf
171 Land Rover Range Rover Vogue
1
10-> 233 19.11.09 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
170 Land Rover Range Rover Super
1
CAN - H
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Land_Rover_Range_Rover_Super_2010.pdf
1
06-> 199 22.06.09 1 2
Land_Rover_Discovery3_2006.pdf
169 Land Rover Range Rover Super
CAN - H
S aj bez Keyless
47
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
10-> 233 19.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
168 Land Rover Discovery 3
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
Land_Rover_Discovery4_2010.pdf
kód
CAN - H
167 Land Rover Discovery 4
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
174
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
Otv.okna
Motor vyp.
Klaksón
Nožná brzda
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
Ručná brzda
Stav auta
1
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
2
4
Otáčky
1
3
Motor vyp.
1
2
Nožná brzda
2
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
Stav auta
Svetlá výstup
1
Kufor Kapota
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1
Kufor Kapota
Vodič.dvere
1 - WIRE
Orig.Alarm
1
2
174
Svetlá výstup
Zapaľovanie
1
174
174
Svetlá vstup
Kapota
KOSTRA
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
07-> 214 29.06.09 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
CAN - L
Land_Rover_Freelander2_2007.pdf
CAN - L
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
48
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 199 22.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Land_Rover_Range_Rover_Sport_2006.pdf
174 Land Rover Freelander 2
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
173 Land Rover Range Rover Sport
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
3
Otv.kufra
1
2
Smerovky
1
1
Nožná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Kapota
1
2
Kufor Kapota
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
KOSTRA
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
1
10-> 226 13.11.09 1 2
LEXUS_RX_2010.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
179
1
07-> 138 11.04.07 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
179 LEXUS RX
1
CAN - L
LEXUS_LX_2007.pdf
1
06-> 181 26.11.08 1 2
LEXUS_IS_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: 6/10, 7/10, 4/4 výstupy fungujú správne po 30 sekundy
po zamknutí orig, ovládačom (skoršie otvorenie
dverí je rovnaké ako s otvorením dverí orig. ovládačom).
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
178 LEXUS LX
1
07-> 181 26.11.08 1 2
LEXUS_GS_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: 6/10, 7/10, 4/4 výstupy fungujú správne po 30 sekundách
po zamknutí orig, ovládačom (skoršie otvorenie
dverí je rovnaké ako s otvorením dverí orig. ovládačom).
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
177 LEXUS IS
CAN - H
S aj bez Keyless
49
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 138 20.10.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
176 LEXUS GS
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
LEXUS_ES_2007.pdf
kód
CAN - H
175 LEXUS ES
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
2
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
2
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
2
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
CAN - L
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
07-> 154 15.05.09 1 2
Bez Keyless
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapaľovania
MAZDA_CX9_2007.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
09-> 195 15.05.09 1 2
Bez Keyless
185 MAZDA CX-9 **
1
07-> 154 15.05.09 1 2
MAZDA_CX7_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapaľovania
1 1 2 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 154 15.05.09 1 2
MAZDA_6_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapaľovania
184 MAZDA 3 **
1
CAN - H
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
183 MAZDA CX-7
1
05-> 121 26.05.08 1 2
Bez Keyless
182 MAZDA 6
1
50
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 195 15.05.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bez Keyless
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: 5/10 = 12V po vsunutí kľúča do zapaľovania
181 MAZDA 3 **
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
180 MAZDA 2 **
kód
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
186
186
186
186
186
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
2
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
0
Smerovky
2
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
1 - WIRE
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
2
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
Kufor
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
51
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
06-> 228 16.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
MAZDA_5_2006.pdf
kód
CAN - L
186 MAZDA 5 **
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
MERCEDES_E_211_2002.pdf
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
Orig.Alarm ++
02-> 117 20.05.08 1 2
1
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1
2
3
Otáčky
1
1
0
0
0
0
Zatvor 4 A
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
1
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
1
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
1
Ostat.dvere
1
Kufor
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Ostat.dvere
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
KOSTRA
04-> 162 02.07.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
97-> 157 13.10.08 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
07-> 141 21.07.08 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm ++
01-> 159 02.07.08 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
05-> 162 02.07.08 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
192 MERCEDES E 211
Zapaľovanie
MERCEDES_E_210_1997.pdf
KOSTRA
191 MERCEDES E 210
S aj bez Keyless
12 V
MERCEDES_C_204_2007.pdf
12 V
190 MERCEDES C 204
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_C_203_2001.pdf
CAN - L
189 MERCEDES C 203
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_B_245_2005.pdf
CAN - H
188 MERCEDES B 245
S aj bez Keyless
CAN - H
MERCEDES_A_169_2004.pdf
CAN - H
187 MERCEDES A 169
rok
CAN - H
vozidlo
52
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
MERCEDES_SPRINTER_906_2006.pdf
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
Orig.Alarm
06-> 164 24.05.08 1 2
1
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1
2
3
Otáčky
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
1
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Klaksón
1
Motor vyp.
1
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
1
Ostat.dvere
1
Kufor Kapota
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Ostat.dvere
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
KOSTRA
03-> 117 20.05.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
03-> 164 24.05.08 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
03-> 164 24.05.08 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm
04-> 159 02.07.08 1 2
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
05-> 117 20.05.08 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
198 MERCEDES SPRINTER 906
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
MERCEDES_VIANO_639_2003.pdf
KOSTRA
197 MERCEDES VIANO 639
S aj bez Keyless
12 V
MERCEDES_VITO_639_2003.pdf
12 V
196 MERCEDES VITO 639
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_G_463_2004.pdf
CAN - L
195 MERCEDES G 463
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_CLS_219_2005.pdf
CAN - H
194 MERCEDES CLS 219
S aj bez Keyless
CAN - H
MERCEDES_CLK_209_2003.pdf
CAN - H
193 MERCEDES CLK 209
rok
CAN - H
vozidlo
53
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
MERCEDES_S_221_2005.pdf
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
Orig.Alarm ++
05-> 141 21.07.08 1 2
1
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1
2
3
Otáčky
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
2
Otv.okna
2
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
2
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Klaksón
1
Motor vyp.
1
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
1
Ostat.dvere
1
Kufor Kapota
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Ostat.dvere
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
KOSTRA
07-> 148 10.12.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
06-> 117 20.05.08 1 2
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
05-> 117 20.05.08 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm ++
06-> 117 20.05.08 1 2
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
08-> 141 21.07.08 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
204 MERCEDES S 221
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
MERCEDES_R_251_2006.pdf
KOSTRA
203 MERCEDES R 251
S aj bez Keyless
12 V
MERCEDES_ML_164_2005.pdf
12 V
202 MERCEDES ML 164
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_GL_164_2006.pdf
CAN - L
201 MERCEDES GL 164
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_GLK_204_2008.pdf
CAN - H
200 MERCEDES GLK 204
CAN - H
MERCEDES_ACTROS_930_MP2_2007d.pdf
CAN - H
199 MERCEDES ACTROS 930 **
rok
CAN - H
vozidlo
54
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
MERCEDES_SLK_171_2005.pdf
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
Orig.Alarm
05-> 163 02.07.08 1 2
1
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1
2
3
Otáčky
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Otv.kufra
1
Smerovky
1
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
Otáčky
1
Klaksón
Otáčky
Motor vyp.
1
Klaksón
3
Otáčky
3
Motor vyp.
Nožná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otáčky
2
Motor vyp.
2
Nožná brzda
4
Otv.okna
2
Motor vyp.
1
Nožná brzda
3
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Klaksón
1
Motor vyp.
1
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
0
Ostat.dvere
0
Kufor Kapota
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Ostat.dvere
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
0
Stav auta
1
Zapaľovanie
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
KOSTRA
98-> 125 06.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
07-> 141 21.07.08 1 2
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
1
Svetlá výstup
1
Svetlá vstup
00-> 125 06.02.09 1 2
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Kapota
1
Orig.Alarm ++
01-> 125 06.02.09 1 2
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
1
Zapaľovanie
03-> 125 06.02.09 1 2
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
CAN - H
kód
Vodič.dvere
210 MERCEDES SLK 171
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
MERCEDES_CL_216_2007.pdf
KOSTRA
209 MERCEDES CL 216
12 V
S aj bez Keyless
12 V
208 MERCEDES CL 215
CAN - L
MERCEDES_SL_230_2001.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 6/12, 7/12
CAN - L
207 MERCEDES SL 230
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_S_220_2003.pdf
CAN - H
206 MERCEDES S 220
S aj bez Keyless
CAN - H
MERCEDES_S_220_1998.pdf
CAN - H
205 MERCEDES S 220
rok
CAN - H
vozidlo
55
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
MERCEDES_E_COUPE_207_2009.pdf
212
212
212
212
KOSTRA
Zapaľovanie
Orig.Alarm ++
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
S aj bez Keyless
12 V
09-> 141 21.07.08 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Stav auta
1
1
1
1
1
1
2
3
Motor vyp.
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1
3
4
Motor vyp.
Otáčky
1
1
1
1
Zatvor 4 A
strana
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
Otv.okna
Klaksón
2
Nožná brzda
1
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
Ručná brzda
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
Zapaľovanie
09-> 141 21.07.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
kód
Vodič.dvere
212 MERCEDES E COUPE 207
S aj bez Keyless
CAN - L
MERCEDES_E_212_2009.pdf
CAN - H
211 MERCEDES E 212
rok
CAN - H
vozidlo
56
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
vozidlo
212
212
212
212
212
212
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
57
213
213
213
213
213
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
1
1
1
Zatvor 4 A
1
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
Kufor Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
S aj bez Keyless
58
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
05-> 188 17.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
MAYBACH_62_2005.pdf
kód
CAN - L
213 MAYBACH 62
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
214
214
214
214
1
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1 - WIRE
1
Otv.okna
Svetlá výstup
1
Klaksón
Svetlá vstup
1
4
Otáčky
Kapota
1
3
Motor vyp.
Orig.Alarm ++
1
2
Nožná brzda
Zapaľovanie
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
KOSTRA
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
59
strana
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 118 20.05.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MINI_COOPER_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre vozidla s Keyless, je potrebne nastavit 137
môže byť nastavený.
Poznámka: Vstup 8/12 funguje iba s fabrickým autoalarmom
214
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
214 MINI COOPER
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
219
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
Nožná brzda
1
Otv.okna
Ručná brzda
1
Klaksón
3
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Otáčky
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smerovky
0
2
Zatv.okna
2
1
Motor vyp.
Stav auta
2
2 2 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nožná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
0
1
Otv.okna
2
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
0
1
2
Nožná brzda
Kapota
2
1
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
Kufor
KOSTRA
1
1 1 2 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1
0
Vodič.dvere
CAN - L
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
CAN - H
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
Kapota
1
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1 1 2 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
60
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
1
06-> 179 23.10.08 1 2
Orig.Alarm
12 V
12 V
1
07-> 178 12.02.09 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
1
219 MITSUBISHI PAJERO SPORT ** 08-> 179 23.10.08 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
S aj bez Keyless
KOSTRA
CAN - H
1
KOSTRA
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
08-> 142 18.08.09 1 2
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
218 MITSUBISHI L200 **
1
12 V
217 MITSUBISHI PAJERO **
S aj bez Keyless
CAN - L
MITSUBISHI_LANCER_2008.pdf
konektor 10 pin
07-> 142 18.08.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
216 MITSUBISHI LANCER (X)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
MITSUBISHI_OUTLANDER_2007.pdf
kód
CAN - H
215 MITSUBISHI OUTLANDER (XL)
rok
CAN - H
vozidlo
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
219
219
219
219
219
219
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
61
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 186 12.02.09 1 2
With Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
KOSTRA
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
12 V
NISSAN_NOTE_2006_Keyless.pdf
1
12 V
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 145 22.06.07 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
225 NISSAN NOTE Keyless
1
CAN - L
NISSAN_NOTE_2006.pdf
1
CAN - L
With Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 186 12.02.09 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
224 NISSAN NOTE
1
CAN - L
NISSAN_MICRA_2006_Keyless.pdf
1
CAN - H
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 145 22.06.07 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
223 NISSAN MICRA Keyless
1
CAN - H
NISSAN_MICRA_2006.pdf
1
04-> 174 12.02.09 1 2
NISSAN_MAXIMA_2004.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
222 NISSAN MICRA
1
62
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 174 12.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NISSAN_ALTIMA_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
221 NISSAN MAXIMA
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
220 NISSAN ALTIMA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1 - WIRE
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá výstup
1
1
Stav auta
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
07-> 139 19.11.07 1 2
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
KOSTRA
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
12 V
NISSAN_XTRAIL_2007.pdf
1
12 V
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 139 14.04.07 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
231 NISSAN X-TRAIL
1
CAN - L
NISSAN_QASHQAI_2007.pdf
1
06-> 139 14.04.07 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
230 NISSAN QASHQAI
1
07-> 174 12.02.09 1 2
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
NISSAN_NAVARA_2006.pdf
1
CAN - H
With Keyless
NISSAN_ROGUE_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
229 NISSAN NAVARA
1
06-> 185 12.02.09 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
228 NISSAN ROGUE
1
CAN - H
NISSAN_PATHFINDER_2006_Keyless.pdf
CAN - H
Bez Keyless
63
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 139 14.04.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
227 NISSAN PATHFINDER Keyless
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
NISSAN_PATHFINDER_2006.pdf
kód
CAN - H
226 NISSAN PATHFINDER
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
Nožná brzda
1
Otv.okna
Ručná brzda
1
Klaksón
3
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smerovky
0
2
Zatv.okna
1
1
Nožná brzda
Stav auta
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Otv.okna
2
0
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1 - WIRE
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Svetlá vstup
1
1
Kufor Kapota
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
Ostat.dvere
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Zapaľovanie
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Kapota
Kapota
1
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
NISSAN_350Z_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
Zapaľovanie
12 V
12 V
12 V
1
06-> 174 12.02.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
12 V
With Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
07-> 186 12.02.09 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
237 NISSAN 350Z
1
CAN - L
NISSAN_TIIDA_2007_Keyless.pdf
1
07-> 145 22.06.07 1 2
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
236 NISSAN TIIDA Keyless
1
07-> 174 12.02.09 1 2
Bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
NISSAN_TIIDA_2007.pdf
1
CAN - H
S aj bez Keyless
NISSAN_MURANO_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Zatvorenie vozidla s Keyless neaktivuje výstupy
4/4, 6/10, 7/10. Otvorenie vozidla s Keyless aktivuje tieto výstupy.
235 NISSAN TIIDA
1
09-> 216 24.11.09 1 2
Poznámka: Otvorenie dverí spolujazdca alebo kufra pomocou Keyless
neaktivuje výstupy 4/4, 6/10, 7/10.
234 NISSAN MURANO
1
CAN - H
NISSAN_MURANO_2009.pdf
CAN - H
With Keyless
64
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 147 13.08.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
233 NISSAN MURANO
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
CAN - H
NISSAN_XTRAIL_2007_Keyless.pdf
kód
CAN - H
232 NISSAN X-TRAIL Keyless
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
238
238
238
238
238
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
1
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1
Otv.okna
1
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
Stav auta
Zapaľovanie
1
Kufor Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
S aj bez Keyless
65
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
08-> 174 12.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
NISSAN_TEANA_2008.pdf
kód
CAN - L
238 NISSAN TEANA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
238
238
238
238
238
238
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
66
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 1 1 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 1 1 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
0
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
12 V
CAN - L
2
CAN - L
OPEL_SIGNUM_2002.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
02-> 114 19.06.08 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
1
05-> 184 25.06.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
2
02-> 114 19.06.08 1 2
OPEL_ZAFIRA_2005.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
244 OPEL SIGNUM
1
04-> 184 25.06.09 1 2
OPEL_VECTRAC_2002.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
243 OPEL ZAFIRA
CAN - L
S aj bez Keyless
1 1 1 0 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
06-> 114 27.03.07 1 2
OPEL_ASTRAH_2004.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
Poznámka: V niektorých autách Vstup "Otv.Okna" = "Otv.kufra" a funguje
iba ak centrál je odomknutý
242 OPEL VECTRA C
1
CAN - H
241 OPEL ASTRA H
2
CAN - H
OPEL_CORSAD_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
67
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 149 02.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPEL_ANTARA_2007.pdf
240 OPEL CORSA D
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
239 OPEL ANTARA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
247
247
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
1
Otv.okna
Otáčky
1
Klaksón
Motor vyp.
1
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
0
1
Otvor 1
1
3
Otvor 4
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
1
Smerovky
1
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
0
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm ++
1
0
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
KOSTRA
2
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
12 V
1
0
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
1
06-> 184 25.06.09 1 2
OPEL_ASTRAH_GTC_2006.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
247
2
08-> 168 10.12.08 1 2
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 115 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
247 OPEL ASTRA H GTC
1
68
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 183 25.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPEL_INSIGNIA_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm je potrebné
nastaviť 215 kód
246 OPEL AGILA **
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
245 OPEL INSIGNIA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
vozidlo
247
247
247
247
247
247
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
69
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
07-> 142 18.08.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
PEUGEOT_4007_2007.pdf
1
CAN - L
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
253 PEUGEOT 4007
1
08-> 191 12.03.09 1 2
PEUGEOT_PARTNER_2008_191.pdf
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_PARTNER_2008_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
252 PEUGEOT PARTNER **
1
08-> 193 16.03.09 1 2
PEUGEOT_PARTNER_2008_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
251 PEUGEOT PARTNER *
1
06-> 129 27.03.07 1 2
PEUGEOT_BOXER_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
250 PEUGEOT PARTNER
1
70
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 127 27.03.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEUGEOT_BIPPER_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
249 PEUGEOT BOXER
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
248 PEUGEOT BIPPER
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
PEUGEOT_207_2006_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
06-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_207_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
259 PEUGEOT 207 **
1
06-> 193 16.03.09 1 2
PEUGEOT_207_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
258 PEUGEOT 207 *
1
07-> 191 12.03.09 1 2
PEUGEOT_EXPERT_2007_191.pdf
257 PEUGEOT 207
1
07-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_EXPERT_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
256 PEUGEOT EXPERT **
1
71
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEUGEOT_EXPERT_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
255 PEUGEOT EXPERT *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
254 PEUGEOT EXPERT
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
PEUGEOT_407_2006_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
06-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_407_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
265 PEUGEOT 407 **
1
06-> 193 16.03.09 1 2
PEUGEOT_407_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
264 PEUGEOT 407 *
1
07-> 191 12.03.09 1 2
PEUGEOT_308_2007_191.pdf
263 PEUGEOT 407
1
07-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_308_2007_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
262 PEUGEOT 308 **
1
72
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEUGEOT_308_2007_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
261 PEUGEOT 308 *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
260 PEUGEOT 308
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
2
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
12 V
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
PEUGEOT_807_2006_191.pdf
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
06-> 191 12.03.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
06-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_807_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
271 PEUGEOT 807 **
1
06-> 193 16.03.09 1 2
PEUGEOT_807_2006_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
270 PEUGEOT 807 *
1
05-> 191 12.03.09 1 2
PEUGEOT_607_Z9_2005_191.pdf
269 PEUGEOT 807
1
05-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_607_Z9_2005_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
268 PEUGEOT 607 (Z9) **
1
73
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
05-> 193 16.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEUGEOT_607_Z9_2005_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
267 PEUGEOT 607 (Z9) *
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
266 PEUGEOT 607 (Z9)
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
275
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
1
Otv.okna
Motor vyp.
1
Klaksón
Nožná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 1
0
2
Otvor 4
2
3
Otv.kufra
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
1
2 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
0
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
Poznámka: 2 sekundy po zapnutí zapaľovania, 1/12 výstup je aktívny
nehľadiac či je alebo nieje zatiahnutá ručná brzda..
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
09-> 191 12.03.09 1 2
PEUGEOT_3008_2009_191.pdf
275
1
09-> 143 12.03.09 1 2
PEUGEOT_3008_2009_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
275 PEUGEOT 3008 **
1
09-> 193 16.03.09 1 2
PEUGEOT_3008_2009_193.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 8/12,
1/4, 2/4, 3/4 nebudú fungovať.
274 PEUGEOT 3008 *
1
74
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 143 12.03.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEUGEOT_307_2006_143.pdf
Poznámka: Ak vozidlo nemá fabrický alarm,
potom musí byť fabrický alarm aktivovaný (zapnutý)
cez servisný/diagnostický počítač, inak výstupy 6/10, 7/10,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nebudú fungovať.
273 PEUGEOT 3008
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
272 PEUGEOT 307 *
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
KOSTRA
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
12 V
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
9/12 & 10/12 vstup nefunguje.
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
09-> 225 05.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
PORSCHE_PANAMERA_2009.pdf
1
08-> 153 05.11.09 1 2
PORSCHE_911_2008.pdf
281 PORSCHE PANAMERA
1
06-> 153 05.11.09 1 2
PORSCHE_911_2006.pdf
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 153 23.06.09 1 2
PORSCHE_CAYMAN_S_2006.pdf
280 PORSCHE 911 (turbo)
1
CAN - H
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
279 PORSCHE 911
1
06-> 122 27.05.08 1 2
S aj bez Keyless
278 PORSCHE CAYMAN S
1
75
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 153 23.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORSCHE_BOXSTER_2006.pdf
277 PORSCHE CAYENNE
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
276 PORSCHE BOXSTER
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
2
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
1
Stav auta
Svetlá výstup
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
Kufor
Svetlá vstup
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
Orig.Alarm
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
09-> 182 03.10.09 1 2
Orig.Alarm
12 V
12 V
12 V
CAN - L
1 1 2 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 174 10.10.08 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
08-> 174 10.10.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
Zapaľovanie
RENAULT_SCENIC_III_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
KOSTRA
287 RENAULT SCENIC III
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
RENAULT_SCENIC_II_2006.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
12 V
286 RENAULT SCENIC II **
1
CAN - L
RENAULT_TWINGO_II_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
08-> 139 19.11.07 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
285 RENAULT TWINGO II **
1
CAN - H
RENAULT_KOLEOS_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
09-> 182 03.10.09 1 2
RENAULT_MEGANE_III_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
284 RENAULT KOLEOS **
1
76
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 182 03.10.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RENAULT_LAGUNA_III_2008.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
283 RENAULT MEGANE III
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
282 RENAULT LAGUNA III
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
287
287
287
287
287
287
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
77
289
289
289
289
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
Otv.okna
Motor vyp.
Klaksón
Nožná brzda
3
Zatvor 4
0
2
Otvor 1
1
1
Otvor 4
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
1
Smerovky
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
4
Otáčky
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
1
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
Stav auta
Kapota
1
Kufor
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1
0
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
KOSTRA
1 1 1 2 1 1 1
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
98-> 156 25.04.07 1 2
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
2
KOSTRA
CAN - L
1
78
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
CAN - L
SAAB_95_YS3E_1998.pdf
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
03-> 126 25.06.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SAAB_93_YS3F_2003.pdf
Poznámka: Pre správnu funkciu zasielania na CAN zbernicu
vozidlo musí byť otvorené a zatvorené orig.ovládačom.
289 SAAB 9-5 (YS3E)
kód
CAN - H
288 SAAB 9-3 (YS3F)
rok
CAN - H
vozidlo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
2
Otvor 4
2
Otv.kufra
2
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 1 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 1 1 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
12 V
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
SEAT_LEON_1P_2006.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
CAN - L
1
06-> 111 23.11.09 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
CAN - L
SEAT_LEON_1M_2002.pdf
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
02-> 166 23.07.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
1
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
295 SEAT LEON (1P)
1
03-> 161 28.05.09 1 2
SEAT_IBIZA_6L_2003.pdf
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
09-> 176 15.10.08 1 2
SEAT_IBIZA_6J_2009.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
294 SEAT LEON (1M)
1
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
293 SEAT IBIZA (6L)
1
03-> 161 28.05.09 1 2
SEAT_CORDOBA_6L_2003.pdf
292 SEAT IBIZA (6J)
1
79
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
05-> 111 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEAT_ALTEA_5P_2005.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
291 SEAT CORDOBA (6L)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
290 SEAT ALTEA (5P)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
298
298
298
KOSTRA
Zapaľovanie
Orig.Alarm ++
Kapota
Svetlá vstup
Svetlá výstup
1 - WIRE
SEAT_EXEO_3R_2009.pdf
12 V
09-> 132 19.06.09 1 2
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Otáčky
Klaksón
Otv.okna
Zatv.okna
Smerovky
Otv.kufra
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
0
2
3
Motor vyp.
Otáčky
1
1
1
1
Zatvor 4
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otv.okna
strana
Otvor 1
Otáčky
2
Otvor 4
Motor vyp.
2
Otv.kufra
Nožná brzda
2
Smerovky
4
Ručná brzda
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Klaksón
1
Nožná brzda
0
Motor vyp.
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
0
Nožná brzda
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
1
Ostat.dvere
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Stav auta
1
Orig.Alarm
konektor 10 pin
Kufor Kapota
1
Zapaľovanie
02-> 166 23.07.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostat.dvere
1
Kapota
05-> 111 23.11.09 1 2
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
KOSTRA
12 V
CAN - L
kód
Vodič.dvere
298 SEAT EXEO (3R)
CAN - L
SEAT_TOLEDO_5P_2005.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
CAN - L
297 SEAT TOLEDO (5P)
CAN - H
SEAT_TOLEDO_1M_2002.pdf
CAN - H
296 SEAT TOLEDO (1M)
rok
CAN - H
vozidlo
80
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
2 1 1 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2 1 1 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
vozidlo
298
298
298
298
298
298
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
81
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
2
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 1 1 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
2 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
2
1
Zatv.okna
2
0
2
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
2
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
CAN - L
SKODA_OCTAVIA_1U_2003.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
03-> 111 23.11.09 1 2
KOSTRA
1
CAN - L
SKODA_OCTAVIA2_1Z_2005.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
Zapaľovanie
12 V
12 V
1
05-> 111 23.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
1
09-> 173 23.11.09 1 2
SKODA_OCTAVIA2_1Z_2009.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
304 SKODA OCTAVIA (1U)
1
05-> 161 28.05.09 1 2
SKODA_FABIA_6Y_2005.pdf
303 SKODA OCTAVIA II (1Z)
1
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
302 SKODA OCTAVIA II (1Z)
1
07-> 161 28.05.09 1 2
SKODA_FABIA_5J_2007.pdf
301 SKODA FABIA (6Y)
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
82
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 161 28.05.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SKODA_ROOMSTER_5J_2006.pdf
300 SKODA FABIA (5J)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
299 SKODA ROOMSTER (5J)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
306
306
306
0
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
Otv.okna
Motor vyp.
Klaksón
Nožná brzda
3
Zatvor 4
1
2
Otvor 1
1
1
Otvor 4
1
Ručná brzda
Stav auta
1
2 1 1 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
2
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
2
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm ++
1
0
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
12 V
1
1
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Kufor Kapota
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
03-> 111 23.11.09 1 2
SKODA_SUPERB_3U_2003.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
306
1
83
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 173 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SKODA_SUPERB_3T_2009.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
Poznámka: V niektorých autách vstup 6/12 a 7/12 nefunguje
306 SKODA SUPERB (3U)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
305 SKODA SUPERB (3T)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
vozidlo
306
306
306
306
306
306
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
84
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
2
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 4
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
0
3
Smerovky
1
2
Nožná brzda
Stav auta
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Zatv.okna
2
0
2
Otv.okna
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
2
0
4
Otáčky
0
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1
0
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
0
Stav auta
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Orig.Alarm
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
04-> 177 23.10.08 1 2
Bez Keyless
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
Bez Keyless
Zapaľovanie
12 V
12 V
CAN - L
1
08-> 177 23.10.08 1 2
KOSTRA
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
Zapaľovanie
SUBARU_ OUTBACK_2004.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
04-> 177 23.10.08 1 2
Bez Keyless
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
KOSTRA
312 SUBARU OUTBACK
1
12 V
SUBARU_ OUTBACK_2008.pdf
Poznámka: bez obsluhy KEYLESS.
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
CAN - L
311 SUBARU OUTBACK
1
08-> 177 23.10.08 1 2
Bez Keyless
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
SUBARU_LEGACY_2004.pdf
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
CAN - H
310 SUBARU LEGACY
1
CAN - H
Poznámka: bez obsluhy KEYLESS.
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
SUBARU_LEGACY_2008.pdf
Poznámka: bez obsluhy KEYLESS.
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
1
08-> 177 23.10.08 1 2
Bez Keyless
309 SUBARU LEGACY
CAN - H
Bez Keyless
85
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 177 23.10.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poznámka: bez obsluhy KEYLESS.
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
308 SUBARU IMPREZA **
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
307 SUBARU FORESTER **
rok
CAN - H
vozidlo
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
313
313
313
313
313
1
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
0
Otv.kufra
2
Smerovky
2
Zatv.okna
2
Otv.okna
0
Klaksón
1
4
Otáčky
1 - WIRE
1
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Kapota
1
Stav auta
Orig.Alarm
1
Kufor
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
Bez Keyless
86
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
06-> 197 22.05.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KOSTRA
Poznámka: CAN zbernica určená len pre čítanie
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
12 V
SUBARU_TRIBECA_B9_2006.pdf
kód
CAN - L
313 SUBARU TRIBECA B9
rok
CAN - H
vozidlo
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
vozidlo
313
313
313
313
313
313
rok
kód
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
strana
87
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
2
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
2
1
1
Otv.okna
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
0
1
4
Otáčky
1 - WIRE
2
1
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
1
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
0
1
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
Zapaľovanie
1
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 2
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
12 V
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
06-> 115 10.12.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
319 SUZUKI SX4 **
1
05-> 115 10.12.08 1 2
SUZUKI_GRAND_VITARA_2005.pdf
Iba z Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
1 1 2 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 115 10.12.08 1 2
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
318 SUZUKI G. VITARA keyless
1
05-> 115 10.12.08 1 2
SUZUKI_SWIFT_2005.pdf
Iba z Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
317 SUZUKI G. VITARA. **
1
05-> 115 10.12.08 1 2
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
316 SUZUKI SWIFT keyless
1
88
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 168 10.12.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bez Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 115 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
315 SUZUKI SWIFT **
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
314 SUZUKI SPLASH **
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
321
321
321
321
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
Otáčky
Otv.okna
Motor vyp.
Klaksón
Nožná brzda
3
Zatvor 4
0
2
Otvor 1
1
1
Otvor 4
1
2 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
Ručná brzda
Stav auta
1
1
Smerovky
0
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
4
Otáčky
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
1
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
Stav auta
Kapota
1
Kufor
Orig.Alarm
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1
0
Kufor
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
KOSTRA
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
08-> 149 08.02.09 1 2
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
CAN - L
SUZUKI_XL7_2008.pdf
1
89
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
06-> 115 10.12.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUZUKI_SX4_2006.pdf
Iba z Keyless
Poznámka: Ak modul nerozozná zapaľovanie, kód 168 môže byť
nastavený (nerozoznanie je zapríčinené modifikáciami riadiacej jednotky)
321 SUZUKI XL7
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
320 SUZUKI SX4 keyless
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
1 2 2 1 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1
0
2
Nožná brzda
1 - WIRE
1
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá výstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Orig.Alarm
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Zapaľovanie
Kapota
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
12 V
12 V
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
Zapaľovanie
S aj bez Keyless
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
06-> 138 13.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
KOSTRA
TOYOTA_YARIS_2006.pdf
1
06-> 138 13.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
12 V
327 TOYOTA YARIS
1
CAN - L
TOYOTA_RAV4_2006.pdf
1
08-> 138 21.11.09 1 2
TOYOTA_Land_Cruiser_200_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
326 TOYOTA RAV4
1
07-> 138 13.11.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
325 TOYOTA Land Cruiser 200 (V8)
1
CAN - H
TOYOTA_COROLLA_2007.pdf
1
07-> 138 13.11.09 1 2
TOYOTA_CAMRY_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
324 TOYOTA COROLLA
1
90
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 138 13.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOYOTA_AURIS_2007.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
323 TOYOTA CAMRY
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
322 TOYOTA AURIS
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 2 2 2
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1 2 2 1 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
1 - WIRE
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá výstup
1
1
0
1
Ručná brzda
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
Zapaľovanie
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
KOSTRA
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
12 V
12 V
12 V
1
KOSTRA
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 138 03.06.09 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1
09-> 138 13.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
09-> 138 04.02.09 1 2
TOYOTA_VERSO_2009.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
333 TOYOTA HIGHLANDER
1
12 V
332 TOYOTA VERSO
1
CAN - L
TOYOTA_URBAN_CRUISER_2009.pdf
1
09-> 138 04.02.09 1 2
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
331 TOYOTA URBAN CRUISER
1
CAN - H
TOYOTA_IQ_2009.pdf
1
08-> 138 04.02.09 1 2
TOYOTA_TUNDRA_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
330 TOYOTA IQ
1
91
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
09-> 138 13.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOYOTA_AVENSIS_2009.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
329 TOYOTA TUNDRA
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
328 TOYOTA AVENSIS
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
334
334
334
334
1
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
1
Zatv.okna
1 - WIRE
1
Otv.okna
Svetlá výstup
1
Klaksón
Svetlá vstup
1
4
Otáčky
Kapota
1
3
Motor vyp.
Orig.Alarm
1
2
Nožná brzda
Zapaľovanie
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
KOSTRA
1
Stav auta
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
92
strana
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 138 21.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOYOTA_SEQUOIA_2008.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
10/12 & 11/12 vstup nefunguje.
334
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - L
334 TOYOTA SEQUOIA
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
0
1
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
1
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
0
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
1
KOSTRA
12 V
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
03-> 134 03.06.08 1 2
VOLVO_S80_2003.pdf
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
S aj bez Keyless
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
07-> 144 18.02.09 1 2
Poznámka: Vstup 10/12 otvára vodičove dvere alebo všetky dvere
záleží na nastavení v MENU vozidla
340 VOLVO S80
1
CAN - L
VOLVO_S80_2007.pdf
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 124 03.06.08 1 2
VOLVO_S60_2005.pdf
339 VOLVO S80
1
03-> 134 03.06.08 1 2
VOLVO_S60_2003.pdf
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
338 VOLVO S60
1
05-> 123 28.02.09 1 2
VOLVO_S40_2005.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
337 VOLVO S60
1
93
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
04-> 123 28.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VOLVO_S40_2004.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
336 VOLVO S40
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
335 VOLVO S40
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
Nožná brzda
1
Otv.okna
Ručná brzda
1
Klaksón
3
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otv.kufra
Otvor 4 A
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Smerovky
1
2
Zatv.okna
1
1
Nožná brzda
Stav auta
1
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor
Kufor
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
0
1
Otv.okna
2
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
1
4
Otáčky
1
0
3
Motor vyp.
0
0
2
Nožná brzda
1
1
1
Ručná brzda
1 - WIRE
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Svetlá výstup
1
0
Kufor
Svetlá vstup
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
0
Ostat.dvere
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1 - WIRE
Zapaľovanie
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm
KOSTRA
Zapaľovanie
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
05-> 124 03.06.08 1 2
Orig.Alarm
12 V
12 V
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 124 03.06.08 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1
03-> 134 03.06.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
KOSTRA
VOLVO_XC70_2005.pdf
1
12 V
346 VOLVO XC70
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - L
VOLVO_V70_2005.pdf
1
05-> 123 28.02.09 1 2
VOLVO_V70_2003.pdf
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
345 VOLVO V70
1
04-> 123 28.02.09 1 2
VOLVO_V50_2005.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
344 VOLVO V70
1
94
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
VOLVO_V50_2004.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
343 VOLVO V50
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
05-> 124 03.06.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VOLVO_S80_2005.pdf
342 VOLVO V50
kód
CAN - H
341 VOLVO S80
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
1
Otvor 4 A
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
1
1
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm
1
1
1
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 0 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
12 V
KOSTRA
CAN - L
CAN - H
1
07-> 123 28.02.09 1 2
VOLVO_C70_2007.pdf
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 144 18.02.09 1 2
S aj bez Keyless
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Vstup 10/12 otvára vodičove dvere alebo všetky dvere
záleží na nastavení v MENU vozidla
352 VOLVO C30
1
08-> 144 18.02.09 1 2
S aj bez Keyless
Poznámka: Funkcie prebiehajú testovaním 10/12, 12/12
Poznámka: Vstup 10/12 otvára vodičove dvere alebo všetky dvere
záleží na nastavení v MENU vozidla
351 VOLVO XC60
1
05-> 124 03.06.08 1 2
VOLVO_ XC90_2005.pdf
350 VOLVO V70
1
03-> 134 03.06.08 1 2
VOLVO_ XC90_2003.pdf
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
349 VOLVO XC90
CAN - H
Poznámka: Vstup 10/12 otvára vodičove dvere alebo všetky dvere
záleží na nastavení v MENU vozidla
95
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 144 18.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S aj bez Keyless
348 VOLVO XC90
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
347 VOLVO XC70
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
353
353
353
353
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
1
0
Zatvor 4
1
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
2
Zatv.okna
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
Klaksón
Svetlá výstup
1
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
2
Nožná brzda
Orig.Alarm
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
KOSTRA
1
Kufor Kapota
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1
96
strana
Vodič.dvere
konektor 10 pin
07-> 123 28.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VOLVO_C70_2007.pdf
Poznámka: Ak je vozidlo zamknuté orig.ovládačom,
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
353
kód
CAN - L
353 VOLVO C70
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 2 2 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
0 0 0 0 0 0 0 0
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
0
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
2
0
1
Otv.okna
2
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
0
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
2
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Zapaľovanie
Orig.Alarm
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
KOSTRA
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
12 V
12 V
1
98-> 165 10.06.08 1 2
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 111 23.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
1
CAN - L
VW_NEW_BEETLE_1C_9C_1998.pdf
1
04-> 111 23.11.09 1 2
VW_JETTA_1K_2005.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
359 VW NEW BEETLE (1C / 9C)
1
02-> 111 23.11.09 1 2
VW_GOLF5_1K_2004.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
358 VW JETTA (1K)
CAN - L
S aj bez Keyless
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
06-> 164 24.05.08 1 2
VW_GOLF4_1J_2002.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
357 VW GOLF 5 (1K)
1
CAN - H
356 VW GOLF 4 (1J)
1
CAN - H
VW_CRAFTER_2E_2006.pdf
1
97
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
04-> 111 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VW_CADDY_2K_2004.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
355 VW CRAFTER (2E)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
354 VW CADDY (2K)
rok
CAN - H
vozidlo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
2
Otv.okna
Nožná brzda
2
Klaksón
Ručná brzda
2
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 2 2 2 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
0 0 0 0 0 0 0 0
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
1
Smerovky
Otáčky
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1 A
Zatvor 4 A
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4 A
1
2
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor
Kufor
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 1 1 2 2 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
2
Smerovky
2
2
Zatv.okna
1
0
2
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
2
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1
0
4
Otáčky
1 - WIRE
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá výstup
1
0
2
Nožná brzda
Svetlá vstup
1
1
0
1
Ručná brzda
Kapota
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
KOSTRA
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1
0
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - H
1 1 1 2 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
CAN - L
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - H
1
12 V
VW_PHAETON_3D_2003.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
1 1 1 0 2 2 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
03-> 122 27.05.08 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
365 VW PHAETON (3D)
1
09-> 111 23.11.09 1 2
VW_PASSAT_CC_3C_2009.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
05-> 111 23.11.09 1 2
VW_PASSAT_3C_2005.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
364 VW PASSAT CC (3C)
1
01-> 111 23.11.09 1 2
VW_PASSAT_3B_2001.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
363 VW PASSAT B6 (3C)
1
98-> 165 17.10.08 1 2
VW_PASSAT_3B_1998.pdf
362 VW PASSAT B5 (3B)
1
98
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
02-> 166 23.07.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VW_NEW_BEETLE_1C_9C_2002.pdf
361 VW PASSAT B5 (3B)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
360 VW NEW BEETLE (1C / 9C)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4 A
Otvor 1 A
Otvor 4 A
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
1
Otv.okna
Nožná brzda
1
Klaksón
Ručná brzda
1
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
2
Smerovky
Motor vyp.
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
1 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
Otáčky
1
Smerovky
Motor vyp.
1
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Nožná brzda
2 1 1 1 2 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatvor 4
Otvor 1
1
Otvor 4
1
Otv.kufra
2
Smerovky
Otáčky
2
Zatv.okna
3
Otv.okna
2
Klaksón
1
Motor vyp.
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Otvor 1
Zatvor 4
2 1 1 1 1 1 2 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otvor 4
0
1
Otv.kufra
1
3
Nožná brzda
Stav auta
1
2
Ručná brzda
Stav auta
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
Ostat.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
Vodič.dvere
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
0
1
Otv.okna
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
1 - WIRE
1
0
4
Otáčky
Svetlá výstup
1
0
3
Motor vyp.
Svetlá vstup
1
1
2
Nožná brzda
Kapota
1
1
0
1
Ručná brzda
Orig.Alarm ++
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Stav auta
Zapaľovanie
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
12 V
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
1
Zapaľovanie
CAN - L
1
KOSTRA
CAN - H
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
1
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
Zapaľovanie
KOSTRA
12 V
12 V
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
CAN - L
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
08-> 111 23.11.09 1 2
KOSTRA
CAN - H
CAN - H
1
CAN - L
VW_SCIROCCO_13_2008.pdf
1
05-> 161 11.02.09 1 2
VW_MULTIVAN_7H_2005.pdf
Poznámka: Ak je centrál odomknutý, 9/12 vstup otvára a
zatvára predné spolujazdcove dvere.
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
371 VW SCIROCCO (13)
1
03-> 111 23.11.09 1 2
VW_TOURAN_1T_2003.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
CAN - H
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
370 VW MULTIVAN (7H)
1
05-> 161 20.05.08 1 2
VW_T5_CARAVELLE_7H_2005.pdf
369 VW TOURAN (1T)
1
03-> 122 27.05.08 1 2
VW_TOUAREG_7L_2003.pdf
S aj bez Keyless
Poznámka: Vo verzii s fabrickým alarmom nezapájať
8/12 vstup. Stačí zapojiť 5/12 - pre ovládanie
svetlá a sirény.
368 VW T5&CARAVELLE (7H)
1
99
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
07-> 111 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VW_TIGUAN_5N_2007.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
367 VW TOUAREG (7L)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
366 VW TIGUAN (5N)
rok
CAN - H
vozidlo
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
374
374
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Otáčky
Zatv.okna
Motor vyp.
Otv.okna
Nožná brzda
Klaksón
Ručná brzda
Zatvor 4
Otvor 1
Otvor 4
Otv.kufra
Smerovky
Zatv.okna
1
Otv.okna
Otáčky
1
Klaksón
Motor vyp.
1
2 1 1 1 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
Zatvor 4
0
1
Otvor 1
1
3
Otvor 4
1
2
Nožná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
1
1
Ručná brzda
Stav auta
Kufor Kapota
Ostat.dvere
1
2 1 1 2 1 1 1 1
konektor 12 pin
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Otv.kufra
1
1
Smerovky
2
1
Zatv.okna
1
1
Otv.okna
1 - WIRE
1
1
konektor 12 pin
5 6 7 8 9 10 11 12
Klaksón
Svetlá výstup
1
4
Otáčky
Svetlá vstup
1
3
Motor vyp.
Kapota
1
0
2
Nožná brzda
Orig.Alarm ++
1
0
1
Ručná brzda
Zapaľovanie
1
Stav auta
KOSTRA
1
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Kufor Kapota
12 V
1
1
Ostat.dvere
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1
kon. 4 pin
1 2 3 4
Vodič.dvere
1
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm ++
1
Zapaľovanie
12 V
1
KOSTRA
CAN - L
1 1 1 1 1 1 2
konektor 10 pin
3 4 5 6 7 8 9 10
1
Vodič.dvere
1 - WIRE
Svetlá výstup
Svetlá vstup
Kapota
Orig.Alarm
12 V
Zapaľovanie
CAN - L
KOSTRA
CAN - H
1
05-> 161 28.05.09 1 2
Poznámka: Ak je vozidlo uzamknuté s orig.ovládačom
"Otvor4" 10/12 vstup nefunguje.
374
1
06-> 111 23.11.09 1 2
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
374 VW POLO (9N)
1
100
strana
kon. 4 pin
1 2 3 4
Ostat.dvere
konektor 10 pin
08-> 173 23.11.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VW_GOLF6_1K_2008.pdf
Poznámka: Funkcia"Otv.kufra" funguje iba ak je centrál odomknutý.
373 VW EOS (1F)
Súpis vozidiel Modul CAN R/S
Vodič.dvere
kód
CAN - H
372 VW GOLF 6 (1K)
rok
CAN - H
vozidlo
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
Download

MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR