PACHNĄCA WIOSNA muzyka: Krzysztof Maciejowski, słowa: Anna Kwiecińska-Utkin
q = 107 umiarkowane
# °
& # ¢™™44 œ™
D
##
&
3
1. Słoń
Ϫ
ro
#
&#œ
5
G
Już
#
&#œ
7
sną
-
œ
się
G
#
&#œ
co - raz
j
œ
j
œ
j
œ
j
œ
zbo - ża,
cie - szą
E
œ
G
j
œ
z wio - sny
j
œ
stroj - nej
A
œ
j
œ
j
œ
ce
j
œ
z wio - sny
9
j
œ
-
D
A
j
œ
j
œ
stroj - nej
j
œ
j
œ
moc - niej
j
œ
j
œ
krze - wy,
j
œ
j
œ
wszy - stkie
j
œ
j
œ
w ja - sne
j
œ
j
œ
w ja - sne
2.Wszystko cudnie nam rozkwita,
Tulipany i żonkile
Już pierwiosnka fiołek wita
Znowu deszcz popadał chwilę. 2x
3. Przyszła wiosna, piękna pani
Co bukiety kwiatów niesie
Ogród cieszy nas ziołami
Witaj w sadzie witaj w lesie. 2 x
A
D
˙
świe
œ
ci,
-
A
˙
-
ty.
D
A
˙
œ
dzie
-
Œ
ci
A7
A
Œ
œ
˙
sza
-
G
sza
Œ
œ
kwia
˙
Œ
ty,
D
-
œ
ty.
Œ
™™ ü
†
Download

PACHNĄCA WIOSNA - Nasz Elementarz