OBSAH
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1 ZÁKLADNÉ VÝPOČTY Z OBLASTI NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 1 UKAZOVATELE HODNOTENIA ÚROVNE NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 2 UKAZOVATELE HODNOTENIA ÚROVNE NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 3 ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE HODNOTENIA ÚROVNE NÁKLADOV . . . . . . . . .
Príklad 4 PLÁNOVANIE NÁKLADOV (NA PRÍKLADE VÝROBNÉHO PODNIKU) . . . . . . .
Príklad 5 VÝPOČET FIXNÝCH NÁKLADOV METÓDOU NAJMENŠÍCH ŠTVORCOV . . . .
Príklad 6 VÝPOČET FIXNÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 7 VÝPOČET FIXNÝCH NÁKLADOV METÓDOU DVOCH OBDOBÍ . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
13
14
16
17
19
20
2 KALKULÁCIA DELENÍM. PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI
ČÍSLAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 8 KALKULÁCIA DELENÍM − JEDNODUCHÉ PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV
DELENÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 9 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Príklad 10 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Príklad 11 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Príklad 12 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Príklad 13 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Príklad 14 PRIPOČÍTAVANIE NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
23
23
24
25
27
27
29
3 KALKULOVANIE NÁKLADOV V ZDRUŽENEJ VÝROBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 15 KALKULOVANIE NÁKLADOV V ZDRUŽENEJ VÝROBEODPOČÍTACÍ
(ZOSTATKOVÝ) SPÔSOB, JEDEN HLAVNÝ VÝROBOK, OSTATNÉ
VEDĽAJŠIE VÝROBKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 16 KALKULOVANIE NÁKLADOV V ZDRUŽENEJ VÝROBE, VIAC HLAVNÝCH
AJ VEDĽAJŠÍCH VÝROBKOV. METÓDA TRHOVÝCH CIEN . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 17 KALKULÁCIA NÁKLADOV V ZDRUŽENEJ VÝROBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
4 PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 18 PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 19 PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
38
31
31
32
35
OBSAH
Príklad 20
Príklad 21
Príklad 22
Príklad 23
Príklad 24
Príklad 25
PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KALKULÁCIA NÁKLADOV POMOCOU SADZIEB NA STROJOVÚ HODINU
(súčasť prirážkovej kalkulácie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 26 KALKULÁCIA NÁKLADOV POMOCOU SADZIEB NA STROJOVÚ HODINU
(súčasť prirážkovej kalkulácie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
42
44
48
5 KALKULOVANIE NÁKLADOV METÓDOU ACTIVITY BASED COSTING (ABC) . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 27 KALKULOVANIE NÁKLADOV METÓDOU ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 28 PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA, METÓDA ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 29 ANALÝZA ZÁKAZNÍKOV POMOCOU KALKULÁCIE METÓDOU ABC . . . . . . .
Príklad 30 POROVNANIE METÓDY ABC A TRADIČNEJ PRIRÁŽKOVEJ KALKULÁCIE . . .
Príklad 31 KALKULOVANIE NÁKLADOV METÓDOU ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
55
57
62
63
65
68
6 STUPŇOVÁ A FÁZOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 32 STUPŇOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 33 STUPŇOVÁ A FÁZOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . .
Príklad 34 STUPŇOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 35 FÁZOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 36 FÁZOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 37 STUPŇOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV S VYUŽITÍM
POMEROVÝCH ČÍSIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 38 STUPŇOVÁ KALKULÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 39 VIACSTUPŇOVÁ KALKULÁCIA NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI
ČÍSLAMI (súčasť kalkulácie nákladov delením pomerovými číslami alebo stupňovej
kalkulácie nákladov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 40 VIACSTUPŇOVÁ KALKULÁCIA NÁKLADOV DELENÍM POMEROVÝMI
ČÍSLAMI (súčasť kalkulácie nákladov delením pomerovými číslami alebo stupňovej
kalkulácie nákladov). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
70
72
74
75
77
7 ZÁKAZKOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 41 ZÁKAZKOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 42 ZÁKAZKOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
88
89
91
8 KALKULÁCIA VARIABILNÝCH (NEÚPLNÝCH) NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 43 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE KRITICKÉHO BODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 44 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE KRITICKÉHO BODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 45 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE VARIABILNÝCH NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . .
92
92
93
94
95
50
52
53
78
79
81
83
86
OBSAH
Príklad 46 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU. . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 47 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU. . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 48 KALKULÁCIA NEÚPLNÝCH NÁKLADOV, ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE
KRITICKÉHO BODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 49 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU. . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 50 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU. . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 51 STUPŇOVÁ KALKULÁCIA VARIABILNÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 52 STUPŇOVÁ KALKULÁCIA VARIABILNÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
97
98
100
101
102
104
107
9 ROZDIELOVÉ METÓDY KALKULOVANIA NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 53 NORMOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 54 NORMOVÁ METÓDA KALKULOVANIA NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
108
109
111
114
10 KALKULÁCIA CIEĽOVÝCH NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 55 KALKULÁCIA CIEĽOVÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 56 KALKULÁCIA CIEĽOVÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 57 KALKULÁCIA PLÁNOVANÝCH NÁKLADOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
115
116
117
118
120
11 ROZPOČTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 58 ROZPOČET NÁKLADOV, PREDBEŽNÁ KALKULÁCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 59 VARIANTNÝ ROZPOČET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 60 KALKULÁCIA NÁKLADOV, ZOSTAVENIE ROZPOČTU POMOCOU
VARIÁTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 61 DYNAMICKÁ KALKULÁCIA (kalkulácia z hľadiska využitia výrobnej kapacity) . . .
Príklad 62 VARIANTNÝ ROZPOČET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 63 ROZPOČET A ODCHÝLKY NÁKLADOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
122
124
12 VNÚTROPODNIKOVÉ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preverte si vedomosti! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 64 VNÚTROPODNIKOVÉ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 65 VNÚTROPODNIKOVÉ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 66 VNÚTROPODNIKOVÉ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 67 VNÚTROPODNIKOVÉ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopakujte si! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
134
135
136
136
137
138
13 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 68 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 69 KALKULÁCIA DELENÍM POMEROVÝMI ČÍSLAMI. ZOSTAVENIE ROZPOČTU
POMOCOU VARIÁTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 70 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 71 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 72 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 73 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
139
126
129
130
131
133
143
145
152
155
157
OBSAH
Príklad 74 PRIRÁŽKOVÁ KALKULÁCIA, KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Príklad 75 KOMPLEXNÝ PRÍKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
ZÁVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
VZOR PRÍKLADOV ZÁPOČTOVEJ PÍSOMKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
166
168
171
173
VZOROVÝ TEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
VZOROVÉ TEORETICKÉ OTÁZKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Download

Obsah - Wolters Kluwer