1. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Dušan Uhrík, František Danišek, Jaroslav Rosinec, Stanislav Rosinec, Jozef
Milo, Nadežda Zavadzanová, Vladimír Mičky, Miroslava Pirošíková, Martina
Mubalová, Dominika Vojtylová, Dalibor Kubica, Adrian Poláček, Dávid
Turský, Klaudia Portašíková, Andrej Sýkora, Daniel Sýkora
2. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jozef Chasník, Gabriela Bíleková, Miroslava Turská, Zuzana Ďuratná, Tadeáš
Gluch
3. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Drahomira Krognerová, Ján Machyna, Ján Kuric, Viliam Machyna, EvaDarina Brezovianová, Martina Vraňanová, František Čibenka
4. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Stanislav Zábojník, Ján Polák, Jana Bátorová, Darina Turská, Eva Vojtylová,
Oliver Pivko, Milan Machyna, Radoslav Bitušiak, Veronika Valová, Michal
Drevenák, Tomáš Brezianský, Nina Makara
5. júna boli pokrstení v našej farnosti:
František Vraňan, Juraj Šimko, Johana Čvartinská, Jaroslav Zábojník,
Róbert Gajdošík, Juraj Dian, Lucia Mičkyová, Pavol Kúdelka, Simona
Dubeňová
6. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Miroslav Kováč, Iveta Murárová, Jana Streličková, Ján Slobodník, Alojz
Majtánik, Roman Valkovič, Peter Valica, Mariana Čerňancová, Jana
Kudelková, Radoslav Klimo, Simona Sventeková
7. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Oľga Kubicová, Ján Šimák, Stanislav Kozák, Helena Kubicová, Juraj Poliaček,
Katarína Streličková, Katarína Šupejová, Iveta Balátová, Katarína Eiraková,
Peter Brezáni, Elena Machynová, Viktor Súľovec, Angelika Zuberová, Milada
Berešíková, Ivana Kubicová, Miroslava Frková, Adriana Chupáňová, Alica
Gallová, Jakub Pagáč, Patrik Miklo, Aneta Paurová
8. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Katarína Pagáčová, Michael Halamík, Dušan Sventek, Lívia Valíčková, Emil
Kozáček, Zuzana Gašicová, Dominika Rosincová, Tomáš Knapec, Michaela
Knapcová, Marek Miklo,
Sabina Belková, Ivana Brózová
9. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Emília Zvardoňová, Oľga Chovanová, Victor Valíček, Ján Lagíň, Monika
Kucharčíková, Alena Kucharčíková, Rudolf Síkel, Gabriela Krkošová, Marek
Afanás, Monika Husáriková, Martina Paurová, Dominika Machynová, Alžbeta
Lubušká, Matej Sládek, Peter Brezovský
10. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Emilia Chovanová, Ján Kotrbanec, Alena Turská, Peter Kotrbanec, Helga
Turská, Branislav – Jozef Machyna, Lucia Vengová, Jana Kubicová, Alena
Kováčová, Tomáš Eliaš, Martin Kubica, Ema Valičková, Simon Oravec,
Sebastian Chodelka, Alexandra Čibenková, Natália Oravcová, Tadeáš Cesnek,
Ema Hodásová, Radoslav Horvát, Pavol Gavlas
11. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Ján Valica, Eva Pagáčová, Daniela Pivková, Emil Štrkáč, Jana Šimáková,
Daniela Záčiková, Vladimír Pivko, Eva Holbojová, Zuzana Beňová, Michal
Šupej, Michaela Prievozníková, Andrea Biriczová, Erika Masárová, Alžbeta
Paurová
12. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Erika Masárová, Rudolf Bitušiak, Zita Paurová, Ján Daniš, Stanislav Pivko,
Monika Ďuratná, Iveta Holešová, Michal Strelička, Tibor Štaffen, Anna
Tereštíková, František Syrovec, Csaba Biricz, Linda Dorociaková, Tomáš Vallo
13. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Anna Cigániková, Helena Husaríková, Božena Streličková, Ján Cviček,
Roman Hanuliak, Marek Tvrdý, Adriana Chovanová, Stanislava Knapcová,
Lukáš Štafen, Mária Miklová, Martin Dubovec, Vanesa – Klaudia Ďurišová,
Simona Maslíková, Kristína Madejová, Ondrej Kuchyňa, Lukáš Syrovec,
Jakub Medveď, Karin – Samanta Mazúrová
14. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Monika Mičkyová, Anna Paurová, Peter Janura, Anna Drábiková, Dušan
Valient, Martina Kosová, Ján Chovan
15. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Elena Barteková, František Chovan, Miroslav Sventek, Peter Grňa, Peter
Chupáň, Michal Čulák, Stanislav Golier, Andrej Turský, Andrej Bátor,
Zuzana Brezániová, Dominika Šimková, Ondrej Štefanica
16. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Elena Chovancová, Ján Cibuľka, Anna Loncová, Oľga Kasáková, František
Štrkáč, Miroslav Rosinec, Milan Ďuriš, Milan Chupáň, Martin Bolibruch,
Lenka Ceterová, Mária Zahradníková, Jakub Kozák, Marek Pudík, Branislav
Valíček, Denis Kostolný, Šimon Žentek
17. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jozef Machyna, Veronika Brezániová, Barbora Majtánová
18. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Vincent Valica, Miloš Štaffen, Pavol Strelička, František Slezáček, Roman
Machyna, Adriana Mangová, Marián Kovalčík, Daniel Šimko, Pavol Lúčan,
Peter Kudelka, Katarína Turská, Branislav Ondruš, Alexandra Viková,
Ľubomíra Pirošíková, Denisa Lúčaníková, Lukáš Milo, Ľubica Pirošíková,
Lenka Kubíková, Marek Badík, Martin Holiček
19. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Ľubomíra Ďuranová, Mária Šupejová, Igor Beňo, Mária Drábiková, Jana
Vojtylová, Jana Pivková, Drahomír Chovan, Richard Chovan, Romana
Chovanová, Katarína Mikulová, Michal Turský, Andrej Žentek, Anetta
Dubovcová
20. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Ľubomír Pagač, Albín Kováč, Ján Šimák, František Šutek, Michal Stromček,
Michal Dudáš, Peter Porubčanský, Matej Beniač, MUDr. Denisa Husáková
21. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Ľubomira Cvičeková, Peter Kučera, Peter Čibenka, Jaroslava Vraňanová,
František Tkáčik, Darina Verešová, Mária Poliačková, Friderica Portášiková,
Juraj Broz, Zuzana Chovanová, Veronika Balátová, Eva Krajčovičová, Lukáš
Pechal, Michaela Ondáková, Richard Kovalčík, Michaela Cigániková, Roman
Varinčiak, Terézia Rusnáková
22. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Anna Školová, Božena Brezányová, Peter Pagáč, Viera Loncová, Michaela
Brezániová, Ján Balát, Ladislav Knapec, Libor Knapec, Róbert Krkoš, Samuel
Špagla
23. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Anton Babčaník, Joannes Pivko, Miroslaus Manga, Kvetoslava Portášiková,
Martin Zábojník, Miroslav Šimko, Titus Bugar, František Konárik, Daniel
Ciemik, Peter Valica, Daniela Valicová, Jakub Chasník, Nina Zuščáková
24. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jana Valicová, Jozef Kúdelka, Ladislav Zvarík, Oľga Streličková, Jana
Gašková, Roman Kostolný, Vladimír Jarina, Miroslav Zábojník, Lucia
Kučerová, Alex Dubovec
25. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jana Furbergerová, Katarína Laurová, Jarmila Turská, Pavol Šebík, Kristína
Ochmonová, Martina Kurtová, Denisa Felbabová, Peter Bolibruch, Milan
Turský, Bianka Slivková
26. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jana Paurová, Nadežda Zvaríková, Zuzana Streličková, Viera Knižková,
Emília Začková, Monika Sventeková, Martin Turjak
27. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Eva Kováčiková, Juraj Zábojník, Albín Špalek, Jana Kostolná, Michal
Surovčík, Matúš Klimo, Šimon Manga
28. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Juraj Kubica, Vincent Čanecký, Vladimír Valiček, Peter Husárik, Emília
Makuková, František Torčík, Helena Kačiaková, Michal Bizík, Ľubomír
Lučaník
29. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Jana Povrazníková, Ľubomíra Sventeková, Peter Paur, Andrej Šupej, Helena
Danišová, Lubomír Štaffen, Dajana Pinďáková, Peter Valient, Barbora
Babíková
30. júna boli pokrstení v našej farnosti:
Ladislav Valíček, Ivana Slezáčková, Ivan Danaj, Rastislav Danaj, Anna
Valičková, Ladislav Dubovec
Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa za týchto našich bratov a sestry, za ich
vieru. Pomáhaj im, aby si svedomite a verne plnili záväzky, ktoré im
vyplývajú zo svätého krstu.
Download

1. júna boli pokrstení v našej farnosti: Dušan Uhrík, František