Knižnica
1.
Knižnica Mateja
Hrebendu
Hlavné nám. č. 8,
979 01 Rimavská
Sobota
Zriaďovateľ: kontakt: tel.,
e-mail, web.
BBSK (zriaď.)
047/56 31 378
PhDr.Táňa
[email protected]
Mikitová
sk
riaditeľka RK
Knihovník
Anna Kuricová
metodička
Kontakt: tel., e-mail,
web knižnice
047/56 31 049
[email protected]
www.kmh.sk
[email protected]
www.kmh.sk
2.
3.
Knižnica prof.
Štefana Pasiara
Poľná 396
981 01 Hnúšťa
MsKS
Jaroslav Piliarik
riaditeľ
MsK.A.H. Škultétyho
Jesenského 835
980 61Tisovec
Mesto Tisovec
Ing. Peter Mináč
primátor
047/54 22 384
[email protected]
www.hnusta.sk
047/56 03 801
[email protected]
com
www.tisovec.com
Mária Kvetková
vedúca
Mgr. Marta
Vargová
0902877072
047/54 23 472
[email protected]
www.kniznica.
hnusta.sk
Miroslava
Kojnoková
Erika
Zerolová
047/54 93 264
kniznicaahs@
tisovec.com
www.tisovec.com
Obecné knižnice okresu Rimavská Sobota s profesionálnymi pracovníkmi
4.
5.
6.
7.
Knižnica
ObK - PZ
980 33 Hajnáčka
MĽK
Nám. Karola Salvu
980 55 Klenovec
Obk , Centrum
980 11 Ožďany
Obk,
980 22 Veľký Blh
Zriaďovateľ:
Jozef Hunyák
starosta
kontakt: tel.,
e-mail
047/58 12142- hajnacka@
stonline.sk
3
0905 244 181
Mgr. Zlata Kaštanová 047/54 84 274 kastanova.z@
starostka
0911919569
klenovec.sk
Magda
Moncoľová
Ing. Adrián Barto
starosta
Tibor Csúr
starosta
Veronika
Kureková
Olívia
Asztalosová
047/56 94 146
047/56 96393
obecozdany@
centrum.sk
starosta@
velkyblh.sk
Knihovník
Kontakt
047/58 12 143
047/54 84 305
moncolova.m
@klenovec.sk
Viď. OÚ
0918595813
Obecné knižnice okresu Rimavská Sobota s neprofesionálnymi pracovníkmi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Knižnica
Obk
980 26 Babinec
Obk
980 21Bátka
Obk
980 01Belín
Obk, č. 157
980 32 Blhovce
Obk, č. 35
980 41Bottovo
MĽK, Kollára 33
979 01Čerenčany
Obk, č. 10
Zriaďovateľ: kontakt: tel.,
Bc.Jaroslav Benda
047/56 90 318
starosta
0903550892
Zoltán Mács
047/56 97 101
starosta
Štefan Šimko
047/56 98 411
starosta
Juraj Csörnök
047/58 12 128
starosta
Ing. Andrea
047/58 12 157
Baláková
starostka
Iveta Hulinová
047/58 11 807
starostka
Peter Švoňava
047/56 96 224
e- mail
Knihovník
ocu.batka@
rsnet.sk
ocu.belin@
post.sk
obec@
blhovce.sk
bottovo@
zoznam.sk
Gabriel
Bodnár
Agnesa
Árvaiová
Ildikó
Tóthová
obec.cerencany
@stonline.sk
[email protected]
Mgr. Iveta
Očenášová
Soňa
Kontakt
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
0902889291
Viď. OÚ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
980 23 Drienčany
Obk, č. 25
980 41Dubovec
Obk, č.78
980 26
Hor.Zahorany
Obk, č. 15
980 23 Hostišovce
Obk, ul. Mieru
č. 35
980 52 Hrachovo
Obk, č. 39
980 25 Hrušovo
Obk,č.157
985 42 Husiná
Obk, č. 139
980 44 Chanava
starosta
Annamária
Gotlíbetová
starostka
Ing. Zuzana
Vysokaiová
starostka
Viera Sakálová
starostka
Ondrej Knechta
starosta
047/56 66 302
ou.dubovec@
zoznam.sk
047/56 90 112
Viď. OÚ
Elena
Pintérová
047/569021
8
047/56 96 220
Viď. OÚ
047/56 95 126
obechrachovo
@stonline.sk
047/56 90 151
hrusovo.obec@
azet.sk
husinaou@
inmail.sk
ocu.chanava@
centrum.sk
Obk,č. 54
980 42 Janice
MĽK
980 02 Jesenské
Gizela Ciráková
starostka
Zoltán Fodor
starosta
Ludevít
Czókoly
starosta
Július Vincze
starosta
Gabriel Mihályi
starosta
Obk
982 52 Kaloša
MĽK, č. 223
980 45 Kráľ
Obk
980 53 Lehota
nad Rimavicou
Obk,č. 97
980 44 Lenartovce
Obk
980 26 Lukovištia
Obk,č 4
980 41 Martinová
Vojtech Váradi
starosta
František Béreš
starosta
Ing. Vladimír
Ulický
starosta
Ján Rákoši
starosta
Mgr. Jozef Mitter
starosta
Eugen Radič
starosta
047/55 95 321
Obk
980 52 Nižný
Skálnik
Obk,č. 54
980 34 Nová Bašta
Obk, č. 42
980 42 Orávka
Obk, č.19
980 23 Padarovce
Obk č. 19
980 35 Petrovce
Obk, č.1
980 42 Radnovce
Obk
980 53 Rim. Baňa
Obk
980 42 Rim Seč
Mgr. Miroslav
Bystriansky
starosta
Agneša Czikorová
starostka
Ing. Ján Lichanec
starosta
Attila Szabó
starosta
Gyula Köböl
starosta
Elemír Tóth
starosta
Jaroslav Suja
starosta
Mgr. Marta
Stubendek
starostka
Viera Feješová
starostka
Stanislav Krahulec
Obk
980 54 Rim.
Brezovo
Obk, Hlavná 301
Giertliová
Anna
Füköová
047/56 94 111
047/55 94 216
047/55 93 124
Želmíra
Lisičanová
Tímea
Fazekašová
Alžbeta
Helembaiová
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
vinczejulius@
citromail.hu
obecjesenske
@mail.t-com.sk
Helena
Ráczová
047/56 98 223
kalosa@
kalosa.sk
ocukral@
zoznam.sk
oulehotanr@
gmail.com
Helena
Óváryová
Mária
Ligártová
Stanislava
Antalová
Viď. OÚ
obec.lenartovce
@gemernet.sk
ocu.lukovistia
@centrum.sk
ocu.martinova
@gmail.com
Dorota
Csóková
Katarína
Mišuráková
Viď. OÚ
047/56 95 599
obec.niznyskalnik
@mail.t-com.sk
Ľudmila
Bystrianska
Viď. OÚ
047/56 91 111
Mária
Jakabová
Viď. OÚ
047/55 93 101
047/55 93 226
nova.basta@
stonline.sk
obec.oravka
@gemernet.sk
ocu.padarovce
@rsnet.sk
petrovce@
stonline.sk
obec.radnovce@
centrum.sk
rimavskabana@
stonline.sk
rimsec@
gemernet.sk
047/54 95 238
047/52 11 020
r.brezovo@
pmxmail.sk
Eva
Pačmárová
047/56 77 116
ou.rimjanovce
Helena
047/56 98 283
047/58 12 295
047/54 95 438
047/55 93 211
047/56 90 101
047/56 66 301
0918651075
047/55 93 119
047/56 96 575
047/56 84 135
047/55 92 198
047/54 95 293
Viď. OÚ
mks.jesenske
@zoznam.sk
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Judita
Václaviková
Kristína
Tóthová
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Mária
Krajňáková
Bc. Alica
Kolozsiová
Viď. OÚ
kolozsiova
@centrum.s
k
Viď. OÚ
Viď. OÚ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
980 01 Rim.
Janovce
Obk, č. 1
980 53
Rim.Zalužany
Obk,č. 111
980 50 Rumince
Obk, č.100
980 34 Stará
Bašta
Obk
982 51 Stránska
Obk
980 25 Striežovce
(Hrušovo)
Obk , č. 97
980 34 Studená
Obk č. 10,
980 45 Štrkovec
Obk
980 23 Teplý Vrch
Obk
980 21 Tomášovce
Obk
980 50 Včelince
Obk
980 51Veľké
Teriakovce
Obk
980 51 Vrbovce
Obk, č. 43
980 52 Vyšný
Skálnik
starosta
@rsnet.sk
Kováčová
Janka Ďurišová
starostka
047/54 95 223
obecrimzaluzany
@mail.t-com.sk
Magdaléna
Šivarová
047/54 95
370
Andrea Javorová
starostka
Bc. Ildikó
Lászlóová
starostka
Tibor Sebők
starosta
Gizela Ciráková
starostka
047/55 94 250
obecrumince@
centrum.sk
obec.starabasta@
gmail.com
Jana
Kováčiková
Eva Magová
Viď. OÚ
Alexander Varga
starosta
Mgr. Norbert Keszi
starosta
047/56 91 333
Jana Janšová
starostka
Vojtech Gyurán
starosta
Tibor Kosztúr
starosta
Andrej Karas
starosta
Andrej Karas
starosta
Ján Durmis
starosta
047/56 95 172
047/38 10 332
047/55 23 529
Viď. OÚ
obecstranska@
centrum.sk
[email protected]
.sk
Mgr. Ema
Bartová
047/56 90
241
obec.studena
@azet.sk
obecstrkovec
@zoznam.sk
Agneša
Szóová
Jarmila
Szabóová
Viď. OÚ
047/56 96 255
[email protected]
Viď. OÚ
047/56 97 105
ou.tomasovce
@zoznam.sk
obec.vcelince@
zoznam.sk
v.teriakovce@
zoznam.sk
Ing. Miroslav
Chromek
Csilla Bánová
Edita
Kissová
Viď. OÚ
047/56 90 151
047/58 12 197
047/55 24 535
047/56 95 172
0917464267
0907886252
v.teriakovce@
zoznam.sk
starostadurmis@
gmail.com
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Viď. OÚ
Mgr. Jana
Juhaniaková
0907886252
Pobočky KMH Rimavská Sobota
1.
2.
Vyšná Pokoradz
ZŠ Dobšinského
Stanislava
Astalošová
Mgr. Elena
Brudňáková
090455
7866
091156
2180
Download

Adresár knižníc okresu Rimavská Sobota 2011-na web