Ing. Alena Valnohová
Ing. Ľuboš Hozlár
Ing. Jozef Mikláš
Marián Tóth
Ing. Slávka Ferencová
Diana Bartošová
PP VODOMERNÉ ŠACHTY DN1000 mm
Objednávací
kód
100% TESNOS
Výška šachty
od dna po terén mm
EUR/ks
VS1000/
1300
Šachta obsahuje: telo šachty so schodmi,
plastový poklop pochôdzny, pripojovacie PLASSIM armatúry.
1 300
420,00
VS800/1300
Šachta obsahuje: telo šachty so schodmi,
plastový poklop pochôdzny, pripojovacie PLASSIM armatúry.
1 300
375,00
Vodomerné šachty sa dodávajú vcelku v uvedenej výške. Pri požiadavke na väèšiu výšku treba pripoèíta skruž v 500 mm viï str. 15.
PP PREÈERPÁVACIE ŠACHTY DN1000 mm
100% TESNOS
Ceny preèerpávacích šácht sa kalkulujú pod¾a konkrétnej požiadavky.
72
OBSAH:
PE POTRUBNÉ SYSTÉMY (str. 2 - 9)
1
PVC-U TLAKOVÉ SYSTÉMY (str. 10 - 14)
2
PVC-U KANALIZAÈNÉ SYSTÉMY HLADKÉ (str. 15 - 24)
3
PVC-U KANALIZAÈNÉ SYSTÉMY KORUGOVANÉ (str. 25 - 28)
4
PP MASTER (str. 29 - 32)
5
PP JUMBO (str. 33 - 35)
6
PP PRAGMA ID, SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBIE (str. 36 - 40)
7
PVC-U ODPADOVÉ SYSTÉMY (str. 41 - 47)
8
HT ODPADOVÉ SYSTÉMY (str. 48 - 59)
9
PP ŠACHTOVÝ PROGRAM (str. 60 - 72)
10
1
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO1000, DN1000 mm
PEHD PE100 SDR 17
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
Objednávací
kód
POTRUBIE PN 10, D 20 - D 400
125000090
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
Priemer
napojenia
EUR/ks
250
475,00
315
495,00
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
140000090
400
610,00
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
100
100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
1,5
1,8
2,0
2,4
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
0,092
0,138
0,194
0,295
0,453
0,720
1,015
1,460
2,172
2,749
3,478
N
N
N/347
N/270
N/176
N/109
N/63
N/58
N/48
38
33
0,35
0,46
0,80
1,16
1,59
2,39
3,58
5,01
6,84
7,87
11,05
125000105
250
495,00
315
515,00
400
610,00
125000120
250
495,00
131000120
315
515,00
400
610,00
250
495,00
315
515,00
400
610,00
D 160
D 180
D 200
D 225
D 250
D 280
D 315
D 355
D 400
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
160
180
200
225
250
280
315
355
400
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
4,728
5,734
7,084
8,986
11,012
13,835
17,519
22,100
28,180
17
17
14
11
8
8
6
4
4
13,97
18,49
21,38
26,06
32,56
39,10
52,55
68,55
87,57
125000150
250
495,00
315
515,00
400
610,00
125000165
250
495,00
131000165
315
515,00
400
610,00
250
445,00
131000090
131000105
0° - 90° resp. 0° - 270°
0° - 105° resp. 0° - 255°
0° - 120° resp. 0° - 240°
125000135
131000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
140000135
131000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
0° - 165° resp. 0° - 195°
125000180
131000180
0° - 180°
140000180
PEHD PE100 SDR 11
125091827
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
131091827
POTRUBIE PN 16, D 16 - D 400
Rozmer
D 16
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
D 160
D 180
D 200
D 225
D 250
D 280
D 315
D 355
D 400
Vysvetlivky: N: návin
Dåžka (m)
100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
vonkajší
priemer (mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
hrúbka steny
(mm)
1,8
2,0
2,3
3,0
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,2
36,3
Hmotnos
(kg/m)
0,083
0,117
0,171
0,278
0,430
0,666
1,053
1,471
2,131
3,161
4,100
5,116
6,707
8,478
10,455
13,266
16,275
20,404
26,058
32,500
41,625
2
poèet ks
v palete
N
N
N
N/347
N/270
N/176
N/109
N/63
N/58
N/48
38
33
17
17
14
11
8
8
6
4
4
EUR/m
0,31
0,50
0,60
0,96
1,49
2,19
3,32
4,45
6,90
9,59
12,35
15,20
19,92
26,49
31,70
40,23
50,02
59,78
79,27
99,91
127,30
0° - 90° - 180° - 270°
315
462,00
400
577,00
250
528,00
315
540,00
140091827
400
645,00
125091800
250
495,00
131091800
0° - 90° - 180°
140091800
125001827
315
505,00
400
645,00
250
495,00
315
505,00
140001827
400
645,00
125131822
250
528,00
315
540,00
400
tel.
125131800
250
495,00
131131800
315
515,00
400
tel.
125001822
250
495,00
131001822
315
515,00
400
tel.
160
264,00
131001827
131131822
0° - 180° - 270°
0° - 135° - 180° - 225°
0° - 135° - 180°
0° - 180° - 225°
116000001
200
270,00
125000001
120000001
250
280,00
131000001
315
290,00
Koncové dno
100000000
Slepé dno
253,00
71
PEHD PE100 CL S OCHRANNOU VRSTVOU SDR 17
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO1000, DN1000 mm
Objednávací
kód
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
POTRUBIE PN 10, D 32 - D 125
vonkajší
hrúbka steny Hmotnos
poèet ks
priemer (mm)
(mm)
(kg/m)
v palete
32
2,0
0,194
N/347
40
2,4
0,295
N/270
50
3,0
0,453
N/176
63
3,8
0,720
N/109
75
4,5
1,015
N/63
90
5,4
1,460
N/58
110
6,6
2,172
N/48
125
7,4
2,749
38
Priemer
napojenia
EUR/ks
160
391,00
200
394,00
160
413,00
200
433,00
160
457,00
200
462,00
160
457,00
200
462,00
160
457,00
200
462,00
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
160
457,00
POTRUBIE PN 16, D 32 - D 125
200
462,00
Rozmer
160
457,00
D 32
120000210
200
462,00
116000225
160
457,00
120000225
200
462,00
116000240
160
457,00
200
462,00
160
457,00
200
462,00
160
413,00
200
433,00
160
459,00
200
465,00
160
459,00
200
465,00
160
459,00
200
465,00
160
459,00
200
465,00
116000000
0° - 180°
120000000
116090000
0° - 90° - 180°
120090000
116105000
0° - 105° - 180°
120105000
116120000
Rozmer
Dåžka (m)
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
EUR/m
1,06
1,53
2,09
3,09
4,65
6,51
8,90
10,30
0° - 120° - 180°
120120000
116135000
PEHD PE100 CL S OCHRANNOU VRSTVOU SDR 11
0° - 135° - 180°
120135000
116150000
0° - 150° - 180°
120150000
116000210
0° - 180° - 210°
0° - 180° - 225°
0° - 180° - 240°
120000240
116000255
0° - 180° - 255°
120000255
116000270
0° - 180° - 270°
120000270
116090225
6, 12, 100
vonkajší
priemer (mm)
32
hrúbka steny
(mm)
3,0
Hmotnos
(kg/m)
0,278
poèet ks
v palete
N/347
D 40
6, 12, 100
40
3,7
0,430
N/270
1,79
D 50
6, 12, 100
50
4,6
0,666
N/176
2,85
D 63
6, 12, 100
63
5,8
1,053
N/109
4,32
D 75
6, 12, 100
75
6,8
1,471
N/63
5,84
D 90
D 110
D 125
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
90
110
125
8,2
10,0
11,4
2,131
3,161
4,100
N/58
N/48
38
8,96
12,55
15,70
Dåžka (m)
116090270
Potrubie vyrábané na objednávku.
0° - 90° - 180° - 270°
120090270
116135225
0° - 135° - 180° - 225°
120135225
116135270
0° - 135° - 180° - 270°
120135270
70
1,19
Vonkajšia vrstva je z vysokoodolného PE-HD CL*PE 100 modrej farby a tvorí 10% z hrúbky steny. Je vhodná pre vo¾nú pokládku
bez pieskového lôžka. Hlavným prínosom vonkajšej modrej vrstvy je fakt, že znižuje namáhanie potrubia a chráni ho pred možným
poškodením pri skladovaní, bodovom zaažení, transporte alebo pokládke. Vrstvy sú neoddelite¾ne molekulárne spojené, preto
nedochádza k ich separácii.
0° - 90° - 180° - 225°
120090225
EUR/m
Vysvetlivky: N: návin
3
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO800, DN800 mm
PEHD PE100 plus SC - RC SDR 17
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY Z MATERIÁLU PE100 plus SC
Objednávací
kód
POTRUBIE PN 10, D 20 - D 400
825000090
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
Priemer
napojenia
EUR/ks
250
425,00
315
437,00
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
840000090
400
572,00
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
100
100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
1,5
1,8
2,0
2,4
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
0,092
0,138
0,194
0,295
0,453
0,720
1,015
1,460
2,172
2,749
3,478
N
N
N/347
N/270
N/176
N/109
N/63
N/58
N/48
38
33
0,39
0,56
0,96
1,43
1,96
2,92
4,05
5,88
8,80
10,75
13,54
825000105
250
428,00
315
439,00
400
572,00
825000120
250
428,00
831000120
315
439,00
400
572,00
D 160
D 180
D 200
D 225
D 250
D 280
D 315
D 355
D 400
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
160
180
200
225
250
280
315
355
400
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
4,728
5,734
7,084
8,986
11,012
13,835
17,519
22,100
28,180
17
17
14
11
8
8
6
4
4
17,66
22,44
27,68
35,09
43,09
54,11
68,61
93,81
118,73
825000150
Potrubie vyrábané na objednávku.
POTRUBIE PN 16, D 16 - D 400
D 16
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
D 160
D 180
D 200
D 225
D 250
D 280
D 315
D 355
D 400
100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
0° - 105° resp. 0° - 255°
0° - 120° resp. 0° - 240°
825000135
250
428,00
315
439,00
400
572,00
250
428,00
315
439,00
400
572,00
825000165
250
428,00
831000165
315
439,00
400
572,00
250
415,00
831000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
840000135
831000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
0° - 165° resp. 0° - 195°
825000180
831000180
0° - 180°
825091827
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY Z MATERIÁLU PE100 plus SC
Dåžka (m)
831000105
0° - 90° resp. 0° - 270°
840000180
PEHD PE100 plus SC - RC SDR 11
Rozmer
831000090
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
1,8
2,0
2,3
3,0
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,2
36,3
0,083
0,117
0,171
0,278
0,430
0,666
1,053
1,471
2,131
3,161
4,100
5,116
6,707
8,478
10,455
13,266
16,275
20,404
26,058
32,500
41,625
N
N
N
N/347
N/270
N/176
N/109
N/63
N/58
N/48
38
33
17
17
14
11
8
8
6
4
4
EUR/m
831091827
0° - 90° - 180° - 270°
4
250
465,00
315
480,00
840091827
400
590,00
250
446,00
831091800
0° - 90° - 180°
315
468,00
400
580,00
250
446,00
315
468,00
840001827
400
580,00
825131822
250
465,00
315
480,00
400
tel.
825001827
831001827
831131822
0° - 180° - 270°
0° - 135° - 180° - 225°
825131800
250
446,00
831131800
315
475,00
400
tel.
825001822
250
446,00
831001822
315
475,00
400
tel.
160
236,00
0° - 135° - 180°
0° - 180° - 225°
816000001
200
237,00
825000001
820000001
250
248,00
831000001
315
258,00
Koncové dno
800000000
Slepé dno
225,00
Potrubie vyrábané na objednávku.
Vysvetlivky: N: návin
430,00
572,00
825091800
840091800
0,37
0,59
0,73
1,16
1,83
2,69
4,28
5,94
8,63
12,85
16,07
19,98
26,29
33,19
40,93
51,92
63,87
80,03
101,41
133,54
169,62
315
400
69
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO800, DN800 mm
PEHD PE100 ROBUST SUPER PIPE SDR 17
Objednávací
kód
Priemer
napojenia
EUR/ks
HDPE PE100 RC RÚRY S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP URÈENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
816000000
160
365,00
POTRUBIE PN 10, D 50 - D 225
200
375,00
160
375,00
200
385,00
160
407,00
200
428,00
160
407,00
200
428,00
160
407,00
200
428,00
PEHD PE100 ROBUST SUPER PIPE SDR 11
160
407,00
HDPE PE100 RC RÚRY S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP URÈENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
820150000
200
428,00
POTRUBIE PN 16, D 50 - D 225
816000210
160
407,00
200
428,00
160
407,00
200
428,00
160
407,00
200
428,00
160
407,00
200
428,00
160
375,00
200
385,00
160
425,00
200
435,00
160
425,00
200
435,00
160
425,00
200
435,00
160
425,00
200
435,00
0° - 180°
820000000
816090000
0° - 90° - 180°
820090000
816105000
0° - 105° - 180°
820105000
816120000
0° - 120° - 180°
820120000
816135000
Rozmer
Dåžka (m)
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 160
D 225
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
6, 12
vonkajší
priemer (mm)
50
63
75
90
110
125
160
225
hrúbka steny
(mm)
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
9,5
13,4
Hmotnos
(kg/m)
0,770
1,100
2,000
2,800
3,400
5,600
10,400
poèet ks
v palete
N
N
N
53
43
34
20
14
EUR/m
3,30
4,50
6,80
8,50
11,50
16,00
22,00
41,00
0° - 135° - 180°
820135000
816150000
0° - 150° - 180°
0° - 180° - 210°
820000210
816000225
0° - 180° - 225°
820000225
816000240
0° - 180° - 240°
820000240
816000255
Rozmer
Dåžka (m)
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 160
D 225
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
6, 12
vonkajší
priemer (mm)
50
63
75
90
110
125
160
225
hrúbka steny
(mm)
4,6
5,8
6,8
8,2
10,0
11,4
14,6
20,5
0° - 180° - 255°
820000255
816000270
0° - 180° - 270°
820000270
816090225
0° - 90° - 180° - 225°
820090225
816090270
0° - 90° - 180° - 270°
820090270
816135225
0° - 135° - 180° - 225°
820135225
816135270
0° - 135° - 180° - 270°
820135270
68
Vysvetlivky: N: návin
5
Hmotnos
(kg/m)
0,930
1,400
3,130
4,200
5,200
7,700
14,600
poèet ks
v palete
N
N
N
53
43
34
20
9
EUR/m
4,30
6,10
9,40
12,20
16,80
23,00
32,00
59,00
Rozmer
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
D 160
D 180
D 200
D 250
D 280
D 315
PEHD PE100 SDR 21
POTRUBIE PRE TLAKOVÚ KANALIZÁCIU S HNEDÝM PÁSIKOM
POTRUBIE PN 8, D 40 - D 315
vonkajší
hrúbka steny
poèet ks
Dåžka (m)
priemer (mm)
(mm)
v palete
6, 12, 100
40
2,4
N/270
6, 12, 100
50
2,4
N/176
6, 12, 100
63
3,0
N/109
6, 12, 100
75
3,6
N/63
6, 12, 100
90
4,3
N/58
6, 12, 100
110
5,3
N/48
6, 12
125
6,0
38
6, 12
140
6,7
33
6, 12
160
7,7
17
6, 12
180
8,6
17
6, 12
200
9,6
14
6, 12
250
11,9
8
6, 12
280
13,4
8
6, 12
315
15,0
6
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO630, DN550 mm
EUR/m
0,99
1,44
2,18
3,24
4,48
6,73
8,60
10,76
11,85
17,75
21,99
34,02
44,98
53,96
Potrubie vyrábané na objednávku.
Objednávací
kód
Priemer
napojenia
625000090
250
259,00
631000090
315
270,00
400
380,00
625000105
250
259,00
631000105
315
285,00
400
380,00
0° - 105° resp. 0° - 255°
625000120
250
259,00
631000120
315
285,00
400
380,00
250
259,00
315
285,00
0° - 120° resp. 0° - 240°
625000135
631000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
640000135
400
380,00
625000150
250
259,00
315
285,00
631000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
625000165
631000165
PEHD PE100 SDR 17
0° - 165° resp. 0° - 195°
625000180
400
380,00
250
259,00
315
285,00
400
380,00
250
255,00
POTRUBIE PRE TLAKOVÚ KANALIZÁCIU S HNEDÝM PÁSIKOM
631000180
315
270,00
POTRUBIE PN 10, D 20 - D 400
640000180
400
375,00
625091827
250
308,00
631091827
315
325,00
400
425,00
625091800
250
292,00
631091800
315
297,00
400
415,00
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
D 20
D 25
D 32
D 40
D 50
D 63
D 75
D 90
D 110
D 125
D 140
100
100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12, 100
6, 12
6, 12
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
1,5
1,8
2,0
2,4
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
0,092
0,138
0,194
0,295
0,453
0,720
1,015
1,460
2,172
2,749
3,478
N
N
N/347
N/270
N/176
N/109
N/63
N/58
N/48
38
33
0,35
0,46
0,80
1,16
1,59
2,39
3,58
5,01
6,84
7,87
11,05
D 160
D 180
D 200
D 225
D 250
D 280
D 315
D 355
D 400
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
6, 12
160
180
200
225
250
280
315
355
400
9,5
10,7
11,9
13,4
14,8
16,6
18,7
21,1
23,7
4,728
5,734
7,084
8,986
11,012
13,835
17,519
22,100
28,180
17
17
14
11
8
8
6
4
4
13,97
18,49
21,38
26,06
32,56
39,10
52,55
68,55
87,57
0° - 180°
0° - 90° - 180° - 270°
0° - 90° - 180°
625001827
250
292,00
631001827
315
297,00
400
415,00
625131822
250
308,00
631131822
315
tel.
400
tel.
625131800
250
292,00
631131800
315
tel.
400
tel.
250
292,00
315
tel.
400
tel.
160
154,00
0° - 180° - 270°
0° - 135° - 180° - 225°
0° - 135° - 180°
625001822
631001822
0° - 180° - 225°
616000001
620000001
200
160,00
625000001
250
198,00
631000001
315
214,00
Koncové dno
Potrubie vyrábané na objednávku.
600000000
Vysvetlivky: N: návin
0° - 90° resp. 0° - 270°
EUR/ks
6
Slepé dno
148,00
67
PELD PE40 SDR 7,4
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO630, DN550 mm
Objednávací
kód
Priemer
napojenia
EUR/ks
160
198,00
620000000
200
204,00
616090000
160
209,00
200
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY (VODOVODNÉ PRÍPOJKY, ZÁVLAHY, TLAKOVÁ KANALIZÁCIA)
POTRUBIE PN 10, D 20 - D 63
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
D 20
200
20
3,0
0,159
N
0,38
D 25
200
25
3,5
0,236
N
0,56
215,00
D 32
100
32
4,4
0,387
N
0,91
160
250,00
D 40
100
40
5,5
0,590
N
1,44
620105000
200
255,00
D 50
50
50
6,9
0,921
N
2,24
D 63
50
63
8,6
1,447
N
3,54
616120000
160
250,00
620120000
200
255,00
616135000
160
250,00
200
255,00
160
250,00
616000000
0° - 180°
0° - 90° - 180°
620090000
616105000
0° - 105° - 180°
Rozmer
0° - 120° - 180°
PELD PE40 SDR 11
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY (VODOVODNÉ PRÍPOJKY, ZÁVLAHY, TLAKOVÁ KANALIZÁCIA)
0° - 135° - 180°
620135000
616150000
POTRUBIE PN 6, D 20 - D 63
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
D 20
300
20
D 25
300
25
Rozmer
0° - 150° - 180°
620150000
200
255,00
616000210
160
250,00
200
255,00
D 32
150
160
250,00
D 40
Rozmer
150 (m)
Dåžka
620000225
200
255,00
D 50
D 20
D 63
50
616000240
160
250,00
200
255,00
160
250,00
200
255,00
160
209,00
200
215,00
160
245,00
200
250,00
160
225,00
200
235,00
160
245,00
200
250,00
160
245,00
200
250,00
0° - 180° - 210°
620000210
616000225
0° - 180° - 225°
50
hrúbka steny Hmotnos
(mm)
(kg/m)
PELD PE40 SDR 7,4
2,0
0,125
32
vonkajší
40
priemer (mm)
50
63
2,3
0,163
3,0
0,272
hrúbka steny Hmotnos
3,7
0,421
(mm)
(kg/m)
4,6
0,652
5,8
1,031
0° - 180° - 240°
620000240
616000255
0° - 180° - 255°
620000255
616000270
0° - 180° - 270°
620000270
616090225
0° - 90° - 180° - 225°
620090225
616090270
0° - 90° - 180° - 270°
620090270
616135225
0° - 135° - 180° - 225°
620135225
616135270
0° - 135° - 180° - 270°
620135270
66
7
poèet ks
v palete
EUR/m
N
0,32
N
0,41
N
poèet ks
N
v palete
N
N
0,66
1,00
EUR/m
1,59
2,52
PP VSTUPNÉ ŠACHTY
PEHD PE100 SDR 17
Objednávací
kód
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD VYKUROVACÍCH PLYNOV
POTRUBIE 0,4 MPa, D 90 - D 315
POKLOP
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
D 90
12, 100
90
5,2
1,400
N/48
5,48
D 110
12, 100
110
6,3
2,060
N/43
8,27
D 125
12
125
7,1
2,650
33
9,69
D 160
12
160
9,1
4,330
17
15,90
D 225
12
225
12,8
8,490
11
30,50
D 250
12
250
14,2
10,560
11
37,30
D 315
12
315
17,9
16,59
8
59,30
PEHD PE100 SDR 11
PP VSTUPNÉ ŠACHTY DN800 mm
Prevedenie s betónovým
prstencom
EUR/ks
Špecifikácia ïalej
Prevedenie s teleskopom
bez prstenca
KGBET700
Betónový prstenec
85,00
8CFE63800
Kónus s nadstavcom DN800/600 (250 mm)
118,00
8RS045800
Tesnenie DN800 mm
36,00
8RR800500
Predlžovacia skruž DN800/500 mm
169,00
8RS045800
Tesnenie DN800 mm
36,00
8CAT63100
8TP600250
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD VYKUROVACÍCH PLYNOV
POTRUBIE 0,7 MPa, D 20 - D 75
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
D 20
100
20
3,0
0,160
N
0,90
D 25
100
25
3,0
0,210
N
1,00
D 32
100
32
3,0
0,270
N
1,19
D 40
100
40
3,7
0,450
N
1,69
D 50
100
50
4,6
0,670
N
2,62
D 63
100
63
5,8
1,060
N
3,95
D 75
100
75
6,8
1,48
N
5,38
Rozmer
ŠACHTOVÉ DNO
Špecifikácia ïalej
Objednávací
kód
POKLOP
PP VSTUPNÉ ŠACHTY DN1000 mm
Prevedenie s betónovým
prstencom
EUR/ks
Špecifikácia ïalej
Prevedenie s teleskopom
bez prstenca
KGBET700
Betónový prstenec
85,00
1CFE63100
Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm)
180,00
1RS045100
Tesnenie DN1000 mm
47,00
1RR100500
Predlžovacia skruž DN1000/500 mm
180,00
1RS045100
Tesnenie DN1000 mm
47,00
1CAT63100
PEHD PE100 ROBUST PIPE SDR 17
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD VYKUROVACÍCH PLYNOV URÈENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
POTRUBIE 0,4 MPa, D 90 - D 225
8TP600250
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
D 90
12, 100
90
5,4
2,000
N/53
9,46
D 110
12, 100
110
6,6
2,800
N/43
13,11
D 125
12
125
7,4
5,200
34
16,43
D 160
12
160
9,5
7,700
20
25,06
ŠACHTOVÉ DNO
D 225
12
225
13,4
14,300
14
45,14
Objednávací
kód
Špecifikácia ïalej
POKLOP BEGU
PL600/A15
EUR/ks
121,20
PEHD PE100 ROBUST PIPE SDR 11
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD VYKUROVACÍCH PLYNOV URÈENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
POTRUBIE 0,4 MPa, D 25 - D 63
Rozmer
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka steny
(mm)
D 25
100
25
3,0
D 32
100
32
3,0
D 40
100
40
3,7
D 50
100
50
D 63
100
63
Vysvetlivky: N: návin
Hmotnos
(kg/m)
poèet ks
v palete
EUR/m
N
1,79
0,480
N
2,49
0,690
N
3,42
4,6
0,930
N
4,78
5,8
1,400
N
6,90
8
PL600/B125
171,00
PL600/C250
171,00
PL600/D400
181,00
65
PP ŠACHTY DN630 mm
FÓLIE
Objednávací
kód
EUR/ks
POKLOP
Špecifikácia ïalej
EUR/m
Plastový poklop bez rámu 1,5 t, T4615
35,30
Plastový teleskop bez poklopu
125,00
6RA545535
Manžeta pre teleskop
33,00
KGBET630
Betónový prstenec
80,00
Plastový roznášací prstenec, T3615
58,00
6TP535805
Predåženie PP D630/1000
76,00
6R6301500
Predåženie PP D630/1500
113,00
6R6302000
Predåženie PP D630/2000
145,00
6R6306000
Predåženie PP D630/6000
384,00
6R6301000
Tesniaci krúžok PRK OD 630
PRK630
ŠACHTOVÉ DNO
Objednávací
kód
1 kotúè = 500m
0,12
Fólia výstražná hnedá - KANALIZÁCIA
1 kotúè = 500m
0,17
Fólia výstražná žltá - POZOR PLYN
1 kotúè = 500m
0,12
Fólia výstražná èerveno-biela - NA VÝKOPY
1 kotúè = 500m
0,04
Fólia 1 000x0,1 - RUKÁV
3,44
AGROFÓLIA 3 000x0,17
100m = 1 balík, šírka 6m
3,18
Vyh¾adávací vodiè na potrubia PVC a PE - CY 4
100m = 1 balík
0,66
19,50
Špecifikácia ïalej
POKLOP BEGU
EUR/ks
PL600/A15
129,50
PL600/B125
171,00
PL600/C250
171,00
PL600/D400
181,00
Objednávací
kód
Fólia výstražná biela - VODOVOD
Použitie pri všetkých typoch šácht
Umožòuje pripojenie KG rúr pod uhlom +/- 7,5°
EUR/ks
6STADS160
160
200
250
315
6STADS200
6STADS250
6STADS315
9,60
16,10
43,90
56,70
V prípade použitia teleskopu nie je potrebné použi betónový prstenec.
64
9
PVC-U POTRUBIE TLAKOVÉ
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
POTRUBIE PN 10, D 90 - D 450
vonkajší
hrúbka
Rozmer
Dåžka (m)
priemer
poèet ks v palete
steny (mm)
(mm)
D 90
6
90
4,3
48
D 110
6
110
4,2
40
D 140
6
140
5,4
D 160
6
160
6,2
42
D 225
6
225
8,6
20
D 280
6
280
10,7
16
D 315
6
315
12,1
9
D 450
6
450
17,4
PP REVÍZNE ŠACHTY DN400 PRE PP OD PRAGMA KANALIZÁCIU S PP KORUGOVANÝM PREDÅŽENÍM
Objednávací
kód
KGDOV 400
Plastový vrchnák pochôdzny DN 400
22,00
Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaaženie do 12 ton.
89,00
EUR / kus
28,70
34,70
74,30
149,10
241,90
303,30
693,20
T12 - 400
ST 40 - 400
KGBET400
KGBET4003tH
PVC-U POTRUBIE TLAKOVÉ
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
POTRUBIE PN 16, D 90 - D 315
vonkajší
hrúbka
poèet ks v palete
Rozmer
Dåžka (m)
priemer
steny (mm)
(mm)
D 90
6
90
5,4
48
D 110
6
110
6,6
40
D 160
6
160
9,5
21
D 225
6
225
13,4
15
D 280
6
280
16,6
16
D 315
6
315
18,7
9
EUR/ks
KGBET4007tH
KGBET4007tV
Liatinový prstenec s liatinovým
poklopom pre zaaženie do 40 ton.
Betónový prstenec
Betónový poklop
Betónový poklop
Betónový poklop vymývaný
240,00
57,00
43,00
3t
7t
7t
59,00
47,00
TELESKOPY
EUR / kus
40,10
53,30
111,80
220,80
362,90
456,50
T05 D - 5 t
Poklop plný
1,5 t
56,00
T30 - 12,5 t
Poklop plný
12,5 t
99,00
Poklop mreža
12,5 t
122,00
Poklop plný
40 t
131,00
T50 K - 40 t
Poklop mreža
40 t
208,00
24554020A
Predåženie
T30 K - 12,5 t
T40 - 40 t
PP korugované predåženie DN400/2 m SN8
PP korugované predåženie DN400/6 m SN8
PP vlnovcová rúra DN400/6 m SN4
24554060A
24564060A
28230162A
28230202A
Priebežné dno
Hrdlo je aj na vstupe aj na výstupe
28240251A
28240311A
28240401A
28350164A
Zberné dno
Hrdlo je aj na vstupe aj na výstupe
28350204A
10
63
63,00
180,00
142,00
52,00
400/160
400/200
400/250
400/315
400/400
147,00
400/160
50,00
400/200
59,00
55,00
114,00
125,00
PVC-U PRESUVKA TLAKOVÁ (UNPL)
PP REVÍZNE ŠACHTY DN400 PRE PVC HLADKÚ KANALIZÁCIU S PP KORUGOVANÝM PREDÅŽENÍM
Objednávací
kód
EUR/ks
Plastový vrchnák pochôdzny DN 400
KGDOV400
22,00
Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaaženie do 12 ton.
T12-400
89,00
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
PRESUVKA PN 10, D 90 - D 450
EUR / kus
Rozmer
D 90
D 110
D 160
D 225
D 315
D 450
9,03
13,14
22,44
33,23
59,35
222,03
Liatinový prstenec s liatinovým poklopom pre zaaženie do 40 ton.
ST40-400
240,00
PVC-U TLAKOVÝ T- KUS S PRÍRUBOU (ANPL / ANPL-Z)
KGBET400
KGBET4003tH
KGBET4007tH
KGBET4007tV
Betónový prstenec
Betónový poklop
Betónový poklop
Betónový poklop vymývaný
3t
7t
7t
57,00
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
ANPL / ANPL-Z PN 10, D 90 - D 225
43,00
Rozmer
59,00
D 90/90
D 90/1 1/2”
D 110/80
D 110/100
D 110/2”
D 160/2”
D 160/90
D 160/110
D 160/160
D 225/160
D 225/225
47,00
TELESKOPY
T05D
Poklop plný
1,5 t
56,00
T30
Poklop plný
12,5 t
99,00
Poklop mreža
12,5 t
122,00
40 t
131,00
T30K
T40
Poklop plný
EUR / kus
27,15
22,80
33,53
34,09
29,21
45,21
53,71
60,28
67,85
97,19
103,63
PVC-U TLAKOVÝ OBLÚK (KNPL) PN 10
T50K
24554020A
Poklop mreža
40 t
Predåženie
63,00
PP korugované predåženie DN400/2 m SN8
PP korugované predåženie DN400/6 m SN8
PP vlnovcová rúra DN400/6 m SN4
24554060A
24564060A
28030161A
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
208,00
Priebežné dno
180,00
142,00
44,00
400/160
400/200
400/250
400/315
400/400
28030201A
28040251A
28040311A
28040401A
54,00
OBLÚK PN 10, D 90
Rozmer
D 90/11 st.
D 90/22 st.
D 90/30 st.
D 90/45 st.
D 90/90 st.
125,00
148,00
44,00
Zberné dno
400/110
400/160
400/200
28150163A
28150203A
46,00
52,00
62
EUR / kus
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
7,27
7,54
7,77
8,20
8,73
108,00
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
OBLÚK PN 10, D 110
hrúbka steny
EUR / kus
D 110/11 st.
4,3
8,73
D 110/22 st.
4,3
9,66
D 110/30 st.
D 110/45 st.
D 110/90 st.
4,3
4,3
4,3
10,42
11,55
21,91
Rozmer
28140113A
hrúbka steny
11
PVC-U TLAKOVÝ OBLÚK (KNPL) PN 10
PP REVÍZNE ŠACHTY DN400 PRE PVC HLADKÚ KANALIZÁCIU S PVC HLADKÝM PREDÅŽENÍM
Objednávací
kód
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
OBLÚK PN 10, D 160
EUR/ks
Plastový vrchnák pochôdzny DN 400
Rozmer
D 160/11 st.
D 160/22 st.
D 160/30 st.
D 160/45 st.
D 160/90 st.
hrúbka steny
EUR / kus
KGDOV400
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
16,96
18,75
20,12
22,94
69,04
T12-400
22,00
Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaaženie do 12 ton.
89,00
Liatinový prstenec s liatinovým poklopom pre zaaženie do 40 ton.
ST40-400
240,00
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
KGBET400
OBLÚK PN 10, D 225
Rozmer
D 225/11 st.
D 225/22 st.
D 225/30 st.
D 225/45 st.
hrúbka steny
EUR / kus
10,4
10,4
10,4
10,4
72,36
72,36
72,36
72,36
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
57,00
Betónový prstenec
KGBET4003tH
Betónový poklop
3t
43,00
KGBET4007tH
Betónový poklop
7t
59,00
KGBET4007tV
Betónový poklop vymývaný 7 t
47,00
TELESKOPY
T05D
Poklop plný
1,5 t
56,00
T30
Poklop plný
12,5 t
99,00
Poklop mreža
12,5 t
122,00
Poklop plný
40 t
131,00
Poklop mreža
40 t
208,00
OBLÚK PN 10, D 280
Rozmer
D 280/11 st.
D 280/22 st.
D 280/30 st.
hrúbka steny
EUR / kus
10,8
10,8
10,8
95,13
95,13
95,13
T30K
T40
T50K
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
KGSR400/1 m
OBLÚK PN 10, D 315
Rozmer
D 315/11 st.
D 315/22 st.
D 315/30 st.
hrúbka steny
EUR / kus
12,2
12,2
12,2
127,23
127,23
127,23
KGSR400/1,5 m
52,00
Predåženie
KGSR400/2 m
71,00
KGSR400/6 m
165,00
KGSGK160/400
44,00
KGSGK200/400
51,00
KGSGK250/400
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
36,00
Priebežné dno
107,00
KGSGK315/400
125,00
KGSGK400/400
147,00
KGSGR110/400
44,00
OBLÚK PN 10, D 450
Rozmer
hrúbka steny
EUR / kus
KGSGR160/400
D 450/11 st.
D 450/22 st.
D 450/30 st.
16,9
16,9
16,9
12
277,97
277,97
277,97
KGSGR200/400
46,00
Zberné dno
63,00
KGSGR250/400
166,00
KGSGR315/400
376,00
61
PVC-U TLAKOVÝ OBLÚK (KNPL) PN 16
PP REVÍZNE ŠACHTY DN200 PRE HLADKÚ KANALIZÁCIU S PVC HLADKÝM PREDÅŽENÍM
Poklop plný
40 t
Objednávací
kód
EUR/ks
T20
114,00
KGSR200/1 m
Predåženie
Dodáva sa PVC kanalizaèná rúra SN4
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
OBLÚK PN 16, D 90
11,30
KGSR200/2 m
18,50
KGSR200/3 m
26,10
KGSR200/5 m
42,20
KGSGK200/110
27,00
KGSGK200/160
38,00
KGSGK200/200
85,00
Rozmer
D 90/11 st.
D 90/22 st.
D 90/30 st.
D 90/45 st.
hrúbka steny
EUR / kus
5,5
5,5
5,5
5,5
8,73
8,73
8,73
8,73
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
Priebežné dno
PP REVÍZNE ŠACHTY DN300 PRE HLADKÚ KANALIZÁCIU S PVC HLADKÝM PREDÅŽENÍM
Betónový prstenec
Betónový poklop
KGBET300
31,00
3t
KGBET3003tH
23,00
Betónový poklop vymývaný 3 t
KGBET3003tV
25,00
Betónový poklop
KGBET3007tH
31,00
KGSR300/1
36,70
7t
OBLÚK PN 16, D 110
Rozmer
D 110/11 st.
D 110/22 st.
D 110/30 st.
D 110/45 st.
hrúbka steny
EUR / kus
6,7
6,7
6,7
6,7
16,36
17,16
17,83
19,05
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
Predåženie
Dodáva sa PVC kanalizaèná rúra SN4
Priebežné dno
KGSR300/2
62,20
KGSR300/5
141,30
KGSGK300/125
43,00
KGSGK300/150
40,00
KGSGK300/200
96,00
OBLÚK PN 16, D 160
Rozmer
D 160/11 st.
D 160/22 st.
D 160/30 st.
D 160/45 st.
hrúbka steny
EUR / kus
9,7
9,7
9,7
9,7
33,56
35,82
37,51
41,09
ULIÈNÉ VPUSTE
Ulièná vpus s obsahom 30L
KJ315x125/30
226,80
KJ315x160/30
226,80
KJ315x200/30
226,80
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
OBLÚK PN 16, D 225
Rozmer
Ulièná vpus s obsahom 50L
KJ315x125/50
245,70
KJ315x160/50
245,70
KJ315x200/50
245,70
D 225/11 st.
D 225/22 st.
D 225/30 st.
D 225/45 st.
hrúbka steny
EUR / kus
13,4
13,4
13,4
13,4
80,46
80,46
80,46
80,46
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
Lapaè strešných splavenín pre vpuste
KJK
49,40
OBLÚK PN 16, D 315
Rozmer
D 315/11 st.
D 315/22 st.
D 315/30 st.
Liatinová mreža pre vpus 12,5 t
KJPV
60
105,00
13
hrúbka steny
EUR / kus
18,7
18,7
18,7
165,31
165,31
165,31
KOLENO S ODBOÈKOU - DVOJITÉ
PVC-U TLAKOVÁ TVAROVKA ENPL (príruba + hrdlo)
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
PRÍRUBA - HRDLO PN 10, D 90 - 315
HTBDA
EUR / kus
Rozmer
D 90
D 110
D 160
D 225
D 315
16,96
19,05
33,56
63,70
90,42
EUR / kus
Rozmer
D 100/40
D 100/50
12,50
12,50
KOLENO S ODBOÈKOU - OSOVÉ
PVC-U TLAKOVÁ TVAROVKA FNPL (príruba + hladký koniec)
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE TLAKOVÝ ROZVOD VODY
PRÍRUBA - HLADKÝ KONIEC PN 10, D 90 - 315
HTBOA
EUR / kus
Rozmer
EUR / kus
Rozmer
D 90
D 110
D 160
D 225
D 315
11,68
14,90
24,90
48,23
63,30
D 100/40
D 100/50
11,20
11,20
SEDLOVÁ ODBOÈKA
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTSO
EUR / kus
Rozmer
D 100/40
D 100/50
D 125/40
D 125/50
14
31,80
31,80
31,80
31,80
59
KOLENO-ÈISTIACI KUS
PVC-U POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
HTREB
POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 4, D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 100
Dåžka (m)
vonkajší priemer
(mm)
hrúbka steny
(mm)
poèet ks
v palete
EUR / kus
D 110
0,5
110
3,2
60
3,79
D 110
1
110
3,2
60
4,94
D 110
2
110
3,2
60
7,47
D 110
3
110
3,2
60
9,84
D 110
5
110
3,2
60
15,10
D 125
0,5
125
3,2
60
3,79
D 125
1
125
3,2
60
5,65
D 125
2
125
3,2
60
8,15
D 125
3
125
3,2
60
11,30
D 125
5
125
3,2
60
17,20
D 140
0,5
140
3,6
53
4,55
D 140
1
140
3,6
53
7,40
D 140
2
140
3,6
53
11,10
D 140
3
140
3,6
53
16,20
D 140
5
140
3,6
53
24,73
D 160
0,5
160
4,0
33
4,97
D 160
1
160
4,0
33
7,94
D 160
2
160
4,0
33
11,80
D 160
3
160
4,0
33
17,70
D 160
5
160
4,0
33
27,40
D 200
0,5
200
4,9
23
7,51
D 200
1
200
4,9
23
11,30
D 200
2
200
4,9
23
18,50
D 200
3
200
4,9
23
26,10
D 200
5
200
4,9
23
42,20
21,80
Rozmer
4,91
VNÚTORNÁ REDUKCIA
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTREB
EUR / kus
Rozmer
D 100/50
D 100/70
17,64
17,64
KOLENO S ODBOÈKOU V¼AVO
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTBLA
EUR / kus
Rozmer
D 100/40
D 100/50
10,80
10,80
D 250
1
250
6,2
16
KOLENO S ODBOÈKOU VPRAVO
D 250
2
250
6,2
16
35,70
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
D 250
5
250
6,2
16
79,80
D 315
1
315
7,7
9
36,70
D 315
2
315
7,7
9
62,20
D 315
5
315
7,7
9
141,30
D 400
1
400
9,8
6
80,90
D 400
2
400
9,8
6
107,90
D 400
5
400
9,8
6
245,20
D 500
1
500
12,2
4
98,90
D 500
2
500
12,2
4
171,10
D 500
5
500
12,2
4
338,30
HTBPA
EUR / kus
Rozmer
D 100/40
D 100/50
10,80
10,80
58
15
PVC-U POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ
SPÄTNÁ KLAPKA
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 8, D 110 - D 400
HTKLAP
Dåžka (m)
vonkajší
priemer (mm)
hrúbka
steny (mm)
poèet ks
v palete
EUR / kus
D 110
1
110
3,2
54
4,41
D 110
2
110
3,2
54
8,40
D 110
3
110
3,2
54
12,40
D 110
5
110
3,2
54
20,40
D 110
6
110
3,2
54
24,30
D 125
1
125
3,7
48
5,67
D 125
2
125
3,7
48
10,40
D 125
3
125
3,7
48
D 125
5
125
3,7
48
15,10
24,80
D 125
6
125
3,7
48
29,30
KADH
D 160
1
160
4,7
42
6,93
Rozmer
D 160
2
160
4,7
42
12,30
D 160
3
160
4,7
42
18,30
D 160
5
160
4,7
42
29,90
D 160
6
160
4,7
42
34,70
D 200
1
200
6,4
36
11,80
D 200
2
200
6,4
36
21,20
D 200
3
200
6,4
36
30,60
D 200
5
200
6,4
36
50,70
OBJÍMKA POLO-CLIP
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
Rozmer
EUR / kus
Rozmer
D 50
36,60
VETRACÍ NÁSTAVEC
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
EUR / kus
D 50
D 70
D 100
D 125
D 200
6
200
6,4
36
59,60
D 250
1
250
7,3
16
22,10
D 250
2
250
7,3
16
36,80
Rozmer
D 250
5
250
7,3
16
81,90
D 315
1
315
9,2
9
34,70
D 315
2
315
9,2
9
58,80
A
B
C
D 315
5
315
9,2
9
128,10
D 400
1
400
11,7
6
56,70
D 400
2
400
11,7
6
91,40
D 400
5
400
11,7
6
205,80
4,67
5,75
7,88
13,80
HTSC
EUR / kus
1,60
2,75
4,25
VLOŽKA PRE TLMENIE ZVUKU
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
EUR / kus
Rozmer
4,74
16
57
PVC-U KOLENO KANALIZAÈNÉ KGB 15°
TESNENIE PRE PRECHOD Z PP DO LIATINY
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
GA
EUR / kus
Rozmer
D 50
D 70
D 100
1,12
1,25
2,37
ÈISTIACI KUS
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTRE
Rozmer
EUR / kus
D 40/32
D 50/32
D 50/40
D 70/40
D 70/50
1,88
2,37
3,56
5,40
15,30
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGB 15st. D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 110/15
D 125/15
D 160/15
D 200/15
D 250/15
D 315/15
D 400/15
D 500/15
1,16
1,59
2,82
5,48
19,60
32,90
68,40
150,30
PVC-U KOLENO KANALIZAÈNÉ KGB 30°
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGB 30st. D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
PRIPOJOVACIE KOLENO
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTSW
EUR / kus
Rozmer
D 40/32
D 40/40
D 50/40
D 50/50
D 40/50/40
0,73
0,73
0,80
0,80
2,51
DVOJITÉ PRIPOJOVACIE KOLENO
D 110/30
D 125/30
D 140/30
D 160/30
D 200/30
D 250/30
D 315/30
D 400/30
D 500/30
GUMENÁ MANŽETA PRE HTS, HTSW
PVC-U KOLENO KANALIZAÈNÉ KGB 45°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
GM
Rozmer
d1
d2
EUR / kus
D 46/20-32
D 46/40
D 40/20-26
D 40/26-32
D 50/20-26
D 50/26-32
D 50/32-40
D 60/26-32
D 60/40
D 60/50
46
46
40
40
50
50
50
60
60
60
20-32
40
20-26
26-32
20-26
26-32
32-40
26-32
40
50
0,47
0,45
0,63
0,60
0,70
0,63
0,60
0,84
0,60
0,61
56
1,16
1,63
3,68
2,79
5,64
19,60
33,90
76,30
185,90
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGB 45st. D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 110/45
D 125/45
D 140/45
D 160/45
D 200/45
D 250/45
D 315/45
D 400/45
D 500/45
1,19
1,53
3,95
2,95
5,71
16,90
33,90
79,70
249,00
17
PVC-U KOLENO KANALIZAÈNÉ KGB 60°
DVOJITÁ PANELÁKOVÁ ODBOÈKA 67° a 87°
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGB 60st. D 110 - D 200
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTEP
EUR / kus
Rozmer
D 110/60
D 125/60
D 140/60
D 160/60
D 200/60
1,49
2,12
4,05
3,82
6,31
EUR / kus
Rozmer
D 110/70/67 L
D 110/70/67 P
D 110/70/87 L
D 110/70/87 P
16,00
16,00
16,00
16,00
REDUKCIA
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
PVC-U KOLENO KANALIZAÈNÉ KGB 87°
HTR
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGB 87st. D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 110/87
D 125/87
D 140/87
D 160/87
D 200/87
D 250/87
D 315/87
D 400/87
D 500/87
EUR / kus
Rozmer
1,46
2,36
4,48
3,49
6,97
23,60
36,20
125,50
315,30
D 40/32
D 50/32
D 50/40
D 70/40
D 70/50
D 100/50
D 100/70
D 125/50
D 125/70
D 125/100
D 150/100
D 150/125
0,73
0,73
0,59
0,94
0,70
1,01
1,08
1,81
1,81
2,30
3,66
4,01
REDUKCIA KRÁTKA
PVC-U PÄTKOVÉ KOLENO KANALIZAÈNÉ
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
HTR
D 110 - D 200
EUR / kus
Rozmer
D 110/110
D 110/125
D 110/140
D 125/125
D 125/160
D 140/140
D 140/160
D 160/160
D 160/200
D 200/200
9,79
11,72
5,88
10,75
13,01
12,65
8,80
13,28
11,92
16,70
EUR / kus
Rozmer
D 100/50
1,53
D 100/70
2,02
PRECHOD Z LIATINY DO PP HT HRDLA
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTUG
EUR / kus
Rozmer
D 50
D 70
D 100
18
1,39
1,46
2,09
55
PVC-U ODBOÈKA KANALIZAÈNÁ KGEA 45°
DVOJODBOÈKA 45°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTDA
EUR / kus
Rozmer
D 50/50
D 70/50
D 70/70
D 100/40
D 100/50
D 100/70
D 100/100
3,42
4,43
5,16
8,64
6,20
8,89
8,71
DVOJODBOÈKA 67°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTDA
EUR / kus
Rozmer
D 50/50
D 70/70
D 100/50
D 100/70
D 100/100
8,71
11,20
9,34
10,40
11,90
DVOJODBOÈKA 87°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTDA
EUR / kus
Rozmer
D 50/50
D 70/50
D 70/70
D 100/50
D 100/70
D 100/100
3,42
4,81
5,16
6,55
8,71
8,36
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGEA 45st. D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 110/110
D 125/110
D 125/125
D 140/125
D 160/110
D 160/125
D 160/160
D 200/110
D 200/125
D 200/160
D 200/200
D 250/110
D 250/125
D 250/160
D 250/200
D 250/250
D 315/110
D 315/125
D 315/160
D 315/200
D 315/315
D 400/160
D 400/200
D 400/250
D 400/300
D 400/400
D 500/160
D 500/200
D 500/250
D 500/315
D 500/400
2,72
3,25
3,65
3,90
4,61
5,05
6,54
9,16
10,90
14,40
13,30
20,10
25,50
39,80
31,20
36,50
37,50
37,50
40,80
46,80
82,00
121,20
121,40
157,70
184,80
285,50
236,40
262,10
303,80
348,50
363,50
DVOJITÁ ROHOVÁ ODBOÈKA 67° a 87°
PVC-U ODBOÈKA KANALIZAÈNÁ KGEA 60°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
HTED
EUR / kus
Rozmer
D 70/70/67
D 70/70/67
D 100/50/67
D 100/100/67
D 100/100/87
14,30
14,30
19,70
16,70
26,80
54
KGEA 60st. D 110 - D 160
Rozmer
EUR / kus
D 140/110
4,80
D 140/140
6,00
D 160/140
7,00
19
ODPADOVÁ ODBOÈKA 67°
PVC-U ODBOÈKA KANALIZAÈNÁ KGEA 87°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGEA 87st. D 110 - D 500
HTEA
EUR / kus
Rozmer
D 110/110
D 125/110
D 125/125
D 160/110
D 160/125
D 160/160
D 200/110
D 200/125
D 200/160
D 200/200
D 250/160
D 250/200
D 250/250
D 315/160
D 315/200
D 315/315
D 400/160
D 400/200
D 400/300
D 400/400
D 500/160
D 500/200
D 500/250
D 500/300
D 500/400
3,22
3,62
3,85
5,15
5,91
7,27
10,30
11,60
12,60
13,40
32,60
31,60
29,50
72,60
87,60
104,20
127,80
113,10
156,70
243,00
236,40
365,30
306,50
333,90
404,30
PVC-U ODBOÈKA KANALIZAÈNÁ NALEPOVACIA 45°
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
45st. D 200 - D 400
EUR / kus
Rozmer
D 150/125
D 200/125
D 200/150
D 250/125
D 250/150
5,84
8,20
11,00
12,30
16,10
20
EUR / kus
Rozmer
D 40/40
D 50/40
D 50/50
D 70/40
D 70/50
D 70/70
D 100/40
D 100/50
D 100/70
D 100/100
D 125/100
D 125/125
D 150/100
D 150/125
D 150/150
0,98
1,05
1,12
1,88
1,57
1,81
7,46
2,16
2,93
2,65
9,58
22,30
29,60
62,70
83,70
ODPADOVÁ ODBOÈKA 87°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTEA
EUR / kus
Rozmer
D 32/32
D 40/40
D 50/40
D 50/50
D 70/40
D 70/50
D 70/70
D 100/40
D 100/50
D 100/70
D 100/100
D 125/100
D 125/125
D 150/100
D 150/125
D 150/150
0,98
0,98
0,98
1,01
1,88
1,57
1,81
7,46
2,16
2,93
2,65
6,45
7,25
13,20
13,20
13,20
53
KOLENO 87°
PVC-U SPÄTNÁ KLAPKA (KGKLAP)
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
HTB
KGKLAP D 110 - D 400
EUR / kus
Rozmer
D 32/87st.
D 40/87st.
D 50/87st.
D 70/87st.
D 100/87st.
D 125/87st.
D 150/87st.
0,49
0,51
0,49
0,94
1,46
4,64
6,80
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
D 250
D 315
D 400
73,20
75,20
93,90
116,70
179,20
350,30
980,00
PVC-U PRECHOD ŠACHTOVÝ KANALIZAÈNÝ (KGAM) jednoduchý
ODPADOVÁ ODBOÈKA 45°
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTEA
KGAM D 110 - D 200
EUR / kus
Rozmer
EUR / kus
Rozmer
D 32/32
D 40/40
D 50/40
D 50/50
D 70/40
D 70/50
D 70/70
D 100/40
D 100/50
D 100/70
D 100/100
D 125/100
D 125/125
D 150/100
D 150/125
D 150/150
0,98
0,98
0,98
1,08
1,88
1,57
1,71
3,35
2,16
2,93
2,65
6,45
6,90
7,81
13,20
13,20
D 110
D 125
D 160
D 200
1,53
2,16
3,29
6,64
PVC-U PRECHOD ŠACHTOVÝ KANALIZAÈNÝ (KGAMS) pieskovaný
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGAMS D 110 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
D 250
D 300
D 400
D 500
4,08
4,78
7,63
8,90
21,30
32,50
48,20
209,10
PVC-U ÈISTIACI KUS (KGRE)
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGRE D 110 - D 315
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
D 250
D 315
52
7,63
10,50
16,40
27,10
99,90
154,40
21
PVC-U PRECHOD - KAMENINA > PVC (KGUS)
KOLENO 30°
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTB
KGUS D 110 - D 300
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
D 300
5,08
8,80
12,70
23,00
113,70
EUR / kus
Rozmer
D 32/30st.
D 40/30st.
D 50/30st.
D 70/30st.
D 100/30st.
D 125/30st.
D 150/30st.
0,49
0,51
0,49
0,94
1,36
4,84
8,68
PVC-U PRECHOD - PVC > KAMENINA (KGUSM)
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KOLENO 45°
KGUSM D 110 - D 200
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
2,92
3,68
4,15
14,40
PVC-U PRECHOD - LIATINA > PVC (KGUG)
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGUG D 110 - D 200
Rozmer
liatina
PVC
D 110
D 125
D 160
D 200
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTB
EUR / kus
Rozmer
D 32/45st.
D 40/45st.
D 50/45st.
D 70/45st.
D 100/45st.
D 125/45st.
D 150/45st.
0,49
0,51
0,49
0,87
1,36
4,22
7,14
EUR / kus
2,32
4,38
5,81
15,80
KOLENO 67°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTB
EUR / kus
Rozmer
D 32/67st.
D 40/67st.
D 50/67st.
D 70/67st.
D 100/67st.
D 125/67st.
22
0,49
0,51
0,49
0,94
1,46
5,72
51
PREDÅŽENÉ HRDLO
PVC-U PRESUVKA KANALIZAÈNÁ HLADKÁ (KGU)
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGU D 110 - D 500
HTL
EUR / kus
Rozmer
D 40
D 50
D 70
D 100
1,78
1,92
2,58
3,90
NÁSTRÈNÉ HRDLO
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 160
D 200
D 250
D 315
D 400
D 500
1,33
1,86
2,99
5,61
14,60
24,90
50,50
102,90
HTNH
EUR / kus
Rozmer
D 100
20,50
PVC-U REDUKCIA KANALIZAÈNÁ HLADKÁ (KGR)
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGR D 110 - D 500
ADAPTÉR PVC/HT
HTRPVC
Rozmer
EUR / kus
D 50/63
1,60
KOLENO 15°
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTB
EUR / kus
Rozmer
D 32/15st.
D 40/15st.
D 50/15st.
D 70/15st.
D 100/15st.
D 125/15st.
D 150/15st.
0,49
0,51
0,49
0,94
1,36
4,77
8,68
50
EUR / kus
Rozmer
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
D 110/125
D 110/140
D 110/160
D 125/140
D 125/160
D 140/160
D 125/200
D 160/200
D 250/160
D 200/250
D 315/200
D 315/250
D 400/315
D 500/400
1,23
2,99
1,86
2,79
1,99
3,68
4,28
3,78
15,60
19,60
23,20
25,60
59,70
149,40
23
PVC-U ZÁTKA/UPCHÁVKA KANALIZAÈNÁ (KGM)
HT POTRUBIE PRE ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KGM D 110 - D 1000
EUR / kus
Rozmer
D 110
0,60
D 125
0,83
D 160
1,03
D 200
2,39
D 250
12,40
D 315
21,60
D 400
31,50
D 500
142,70
D 250
korug. do hrdla
POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBIE PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HLADKÉ POTRUBIE BEZ HRDLA D 32 - D 150
Rozmer
Dåžka (mm)
zásobník
EUR / m
D 32
5000
D 40
D 50
D 70
D 100
D 125
D 150
5000
5000
5000
5000
5000
5000
20
20
10
5
5
5
0,98
1,22
1,81
3,59
5,23
8,09
25,23
DVOJITÉ HRDLO
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
D 300
korug. do hrdla
24,07
D 400
korug. do hrdla
51,15
HTMM
D 600
korug. do hrdla
140,11
Rozmer
D 300-K
veko na hl. koniec
8,30
D 400-K
veko na hl. koniec
13,94
D 600-K
vrchnák na hl. koniec
79,90
D 800-K
vrchnák na hl. koniec
150,27
D 1000-K
vrchnák na hl. koniec
206,47
EUR / kus
D 32
D 40
D 50
D 70
D 100
D 125
D 150
0,84
0,84
0,84
1,12
1,81
4,53
7,32
IN SITU SPOJKY
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU KORUGOVANÚ
PRESUVNÉ HRDLO
D 160 - D 200
EUR / kus
Rozmer
D 160
D 200
18,00
30,00
IN SITU VRTÁK NA PVC RÚRY
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU KORUGOVANÚ
D 160 - D 200
EUR / kus
Rozmer
D 160
D 200
POLYPROPYLÉNOVÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HTU
EUR / kus
Rozmer
D 32
D 40
D 50
D 70
D 100
D 125
D 150
0,84
0,77
0,87
1,08
1,74
4,60
8,02
495,00
495,00
24
49
PVC-U POTRUBIE KORUGOVANÉ
HT POTRUBIE PRE ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBIE PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
HLADKÉ POTRUBIE S HRDLOM D 32 - D 160
zásobník /
Rozmer
Dåžka (mm)
EUR / kus
paleta
D 32
150
60/2400
0,49
D 32
250
40/1600
0,56
D 32
500
50/1200
0,77
D 32
1000
20/720
1,25
D 32
1500
20/720
1,92
D 32
2000
20/720
2,27
D 40
150
40/1600
0,49
D 40
250
25/1000
0,56
D 40
500
35/840
0,73
D 40
1000
20/400
1,19
D 40
1500
20/400
1,67
D 40
2000
20/400
2,16
D 50
150
20/800
0,52
D 50
250
15/600
0,63
D 50
500
20/360
0,84
D 50
1000
20/240
1,32
D 50
1500
20/240
1,88
D 50
2000
20/240
2,40
D 70
150
20/360
0,73
D 70
250
20/360
0,84
D 70
500
30/180
1,25
D 70
1000
10/140
1,99
D 70
1500
10/140
2,79
D 70
2000
10/140
3,69
D 100
150
10/180
1,19
D 100
250
10/180
1,53
D 100
500
15/90
2,34
D 100
1000
4/60
3,90
D 100
1500
4/60
5,51
D 100
2000
4/60
7,25
D 125
150
8/192
2,06
D 125
250
20/120
2,65
D 125
500
4/72
4,04
D 125
1000
4/48
6,41
D 125
1500
4/48
8,95
D 125
2000
4/48
10,50
D 160
150
6/108
3,56
D 160
250
12/72
4,50
D 160
500
1/40
7,39
D 160
1000
1/30
10,90
D 160
1500
1/30
15,00
D 160
2000
1/30
19,10
48
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
POTRUBIE KORUGOVANÉ HRDLOVÉ SN 4, D 300
vonkajší priemer
vnútorný priemer
poèet ks v palete
Rozmer
Dåžka (m)
(mm)
(mm)
D 300
3
330,7
303,5
9
D 300
5
330,7
303,5
9
D 300
6
330,7
303,5
9
EUR / kus
66,00
103,40
122,90
PVC-U POTRUBIE KORUGOVANÉ
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
POTRUBIE KORUGOVANÉ HRDLOVÉ SN 8, D 200 - D 1000
vonkajší priemer
vnútorný priemer
poèet ks v palete
Rozmer
Dåžka (m)
(mm)
(mm)
EUR / kus
D 200
3
20/25
35,15
D 200
5
20/25
57,19
D 200
6
20/25
67,98
D 250
D 300
D 300
D 300
D 400
D 400
D 400
D 500
6
3
5
6
3
5
6
6
16
9
9
9
6
6
6
4
106,10
82,70
118,70
139,20
135,56
217,79
259,14
465,20
D 600
6,1
818,26
D 800
6,3
1 434,08
D 1000
6
1 992,80
268,9
330,7
330,7
330,7
427,0
427,0
427,0
542,5
246,5
303,5
303,5
303,5
392,0
392,0
392,0
494,8
25
PVC-U PRESUVKA KDU KORUGOVANÁ
PVC-U PODLAHOVÁ VPUS BOÈNÁ - SUCHÁ KLAPKA
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
KDU D 200 - D 1000
D 110
Rozmer
EUR / kus
D 200
D 250
D 300
D 400
D 500
D 600
D 800
D 1000
5,81
18,80
23,90
32,30
105,20
92,21
233,95
397,60
EUR / kus
Rozmer
KVB 110S
(150x150)
15,86
LAPAÈ STREŠNÝCH SPLAVENÍN DN 110+DN 125 SPODNÝ ODTOK
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 110/125
EUR / kus
Rozmer
D 110/125
KV 110, KV 125
13,88
LEPIDLO
PVC-U ODBOÈKA KDEA 45° KORUGO - HLADKÁ
EUR / kus
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KDEA 45st. D 200 - D 1000
EUR / kus
Rozmer
D 200/200
D 250/160
D 250/200
D 250/250
D 300/160
D 300/200
D 300/250
D 300/315
D 400/160
D 400/200
D 500/160
D 500/200
D 600/160
D 600/200
D 600/300
D 800/160
D 800/200
D 1000/160
D 1000/200
130 ml
175 ml
1,22
1,50
11,95
51,80
61,10
71,00
45,30
47,90
105,00
125,00
57,69
63,47
175,00
213,50
152,33
165,04
246,63
288,36
297,38
471,49
475,10
26
47
PVC-U REDUKCIA ODPADOVÁ - LEPENÝ SPOJ
PVC-U ODBOÈKA KDEA 90° KORUGO - HLADKÁ
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
D 32 - D 110
KDEA 90st. D 250 - D 1000
EUR / kus
Rozmer
Rozmer
D 32/40
D 40/50
D 40/63
D 50/32/87
D 50/63
D 50/75
D 50/110
D 63/75
D 63/110
D 75/110
0,33
0,38
0,58
0,40
0,58
0,68
0,98
0,81
1,08
1,08
PVC-U PODLAHOVÁ VPUS - PRIAMY VÝVOD
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 50 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 50/55P
D 50/55N
D 110P
D 110N
(150x150)
(150x150) nerez
(150x150)
(150x150) nerez
3,05
10,98
3,12
11,25
EUR / kus
D 250/160
65,90
D 250/200
59,30
D 250/250
76,50
D 300/160
73,00
D 300/200
52,40
D 300/250
105,00
D 300/315
120,50
D 400/160
63,47
D 400/200
63,47
D 500/160
226,50
D 500/200
252,00
D 500/250
264,00
D 500/315
272,00
D 500/400
342,00
D 600/200
175,89
D 600/600
467,80
D 1000/400
1 084,35
PVC-U PODLAHOVÁ VPUS - BOÈNÝ VÝVOD
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
PVC-U PRECHOD Z KORUGO DO HLADKÉHO KG HRDLA
D 50
EUR / kus
Rozmer
D 50/95P
D 50/95N
D 50P1
D 50N1
(150x150)
(150x150) nerez
(100x100)
(100x100) nerez
3,05
10,98
3,83
10,98
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
KDPS D 250 - D 500
EUR / kus
Rozmer
D 250/250
D 300/315
D 400/400
D 500/500
25,50
37,50
33,36
130,50
PVC-U ODBOÈKA SEDLOVÁ KORUGOVANÁ
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
EUR / kus
Rozmer
D 300/200
46
55,96
27
PVC-U PRESUVNÉ HRDLO ODPADOVÉ
PVC-U KOLENO KANÁLOVÉ KORUGOVANÉ - SEGMENTOVÉ
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
D 40 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 200/15st.
4,91
D 300/11st.
77,31
D 300/22st.
77,31
D 300/30st.
77,31
D 300/45st.
77,31
D 300/60st.
77,31
D 300/90st.
86,14
EUR / kus
Rozmer
D 40
D 50
D 75
D 110
0,42
0,45
0,88
1,05
PVC-U UPCHÁVKA ODPADOVÁ
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 40 - D 110
EUR / kus
Rozmer
PVC-U PRECHODKA (VLOŽKA) ŠACHT. KANÁL. KORUGOVANÁ
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE VONKAJŠIU KANALIZÁCIU
EUR / kus
Rozmer
D 40
D 50
D 63
D 75
D 110
0,32
0,35
0,40
0,45
0,65
D 300
15,24
D 400
21,41
D 500
100,20
D 600
67,08
PVC-U ODVETRÁVACIA HLAVICA
D 800
155,91
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 1000
254,60
D 110 - D 140
EUR / kus
Rozmer
D 110
D 125
D 140
PVC-U DRENÁŽNE POTRUBIE
1,56
1,62
1,80
POTRUBNÉ PVC-U SYSTÉMY PRE ODVODNENIE A REGULÁCIU HLADINY PODZEMNÝCH VÔD
Rozmer
EUR / bm
Balenie (m)
PVC-U STREŠNÝ VTOK
D 50
50
0,62
D 65
50
0,78
D 110 - D 140
D 80
50
1,07
Rozmer
D 100
50
1,33
D 125
50
2,47
D 160
50
3,58
D 110
D 125
D 140
D 200
45
4,78
28
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
EUR / kus
14,69
18,90
22,22
45
PVC-U ODPADOVÁ DVOJODBOÈKA 75°
PP MASTER - POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 12
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 110
EUR / kus
Rozmer
D 110/110/50
D 110/110/63
3,70
3,70
PVC-U ODPADOVÁ DVOJODBOÈKA 87°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 50 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 110/110/50
D 110/110/63
4,55
4,55
PVC-U ODPADOVÁ TROJODBOÈKA 75°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 110
EUR / kus
Rozmer
D 110/110/50/50
D 110/110/63/63
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 12, D 160 - D 500
vonkajší
hrúbka steny
hmotnos
Rozmer
Dåžka (m)
EUR / kus
priemer (mm)
(mm)
kg/m
D 160
1
25,30
D 160
3
160
6,3
2,9
71,50
D 160
6
137,50
D 200
1
42,90
D 200
3
200
7,9
4,5
116,60
D 200
6
226,60
D 250
1
71,50
D 250
3
250
9,5
6,8
184,80
D 250
6
335,50
D 315
1
114,40
D 315
2
315
12
10,8
280,50
D 315
6
489,50
D 400
1
187,00
D 400
2
400
15,2
17,3
467,58
D 400
6
836,00
D 500
1
302,50
D 500
2
500
19
27,2
742,50
D 500
6
1342,00
5,66
5,66
PVC-U ODPADOVÝ DVOJOBLÚK
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 50
EUR / kus
Rozmer
D 50
D 63
1,00
1,13
PVC-U ODPADOVÝ ÈISTIACI KUS
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 50 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 50
D 75
D 110
1,79
1,79
2,82
44
PP MASTER - POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 10
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 10, D 110 - D 500
vonkajší
hrúbka steny
hmotnos
Rozmer
Dåžka (m)
EUR / kus
priemer (mm)
(mm)
kg/m
D 110
1
12,10
D 110
3
110
3,8
1,4
31,90
D 110
6
57,20
D 125
1
17,60
D 125
3
125
4,3
1,8
46,20
D 125
6
75,90
D 160
1
23,10
D 160
3
D 160
D 200
D 200
D 200
D 250
D 250
D 250
D 315
D 315
D 315
D 400
D 400
D 400
6
1
3
6
1
3
6
1
2
6
1
2
6
160
5,4
2,9
200
6,8
4,6
250
8,6
7,3
315
10,7
11,4
400
13,5
18,3
29
63,80
122,10
39,60
107,80
206,80
64,90
168,30
308,00
104,50
253,00
445,50
170,50
423,50
764,50
PP MASTER - POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 10
PVC-U ODPADOVÉ KOLENO 87°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 10, D 500
vonkajší
hrúbka steny
hmotnos
Rozmer
Dåžka (m)
EUR / kus
priemer (mm)
(mm)
kg/m
D 500
1
272,80
D 500
2
682,00
D 500
6
1210,00
KOLENO PRE PP MASTER 15°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 32 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 32/87st.
D 40/87st.
D 50/87st.
D 63/87st.
D 75/87st.
D 110/87st.
0,29
0,33
0,37
0,45
0,53
1,00
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
15st.
PVC-U ODPADOVÁ ODBOÈKA 45°
EUR / kus
Rozmer
D 160/15
D 200/15
D 250/15
D 315/15
D 400/15
D 500/15
39,60
97,90
150,70
206,80
426,80
792,00
KOLENO PRE PP MASTER 30°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
30st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/30
D 200/30
D 250/30
D 315/30
D 400/30
D 500/30
39,60
97,90
150,70
206,80
426,80
792,00
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 40 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 40/40
D 50/40
D 50/50
D 63/40
D 63/50
D 63/63
D 75/63
D 75/75
D 110/50
D 110/63
D 110/75
D 110/110
0,48
0,53
0,58
0,60
0,61
0,65
0,97
0,74
1,61
1,45
1,86
1,95
PP ODPADOVÁ ODBOÈKA 87°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 40 - D 110
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
45st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/45
D 200/45
D 250/45
39,60
117,70
218,90
D 315/45
247,50
D 400/45
D 500/45
610,50
1031,80
30
EUR / kus
Rozmer
KOLENO PRE PP MASTER 45°
D 40/40
D 50/50
D 75/75
D 110/50
D 110/75
D 110/110
0,54
0,89
0,92
1,98
2,30
2,10
43
PVC-U ODPADOVÉ KOLENO 15°
PP KOLENO PRE PP MASTER 87°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
D 75 - D 110
87st.
EUR / kus
Rozmer
D 75/15st.
D 110/15st.
0,50
1,15
PVC-U ODPADOVÉ KOLENO 30°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
Rozmer
EUR / kus
D 160/87
D 200/87
D 250/87
D 315/87
D 400/87
D 500/87
49,50
149,60
229,90
280,50
878,90
1 408,00
D 40 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 40/30st.
D 50/30st.
D 63/30st.
D 75/30st.
D 110/30st.
0,35
0,37
0,43
0,48
0,90
PVC-U ODPADOVÉ KOLENO 45°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 40 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 40/45st.
D 50/45st.
D 63/45st.
D 75/45st.
D 110/45st.
0,33
0,37
0,43
0,50
1,12
PVC-U ODPADOVÉ KOLENO 67°
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
D 50 - D 110
EUR / kus
Rozmer
D 50/67st.
D 63/67st.
D 75/67st.
D 110/67st.
0,35
0,37
0,43
0,50
42
PP ODBOÈKA PRE PP MASTER 45°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
45st.
Rozmer
EUR / kus
D 160/100
D 160/160
D 200/100
D 200/160
D 200/200
D 250/100
D 250/150
D 250/200
D 300/160
D 300/200
D 300/250
D 400/100
D 400/150
D 400/200
D 400/250
D 400/300
D 500/160
D 500/200
D 500/250
D 500/300
D 500/400
70,40
107,80
138,60
147,40
335,50
177,10
215,60
253,00
312,40
338,80
357,50
434,50
492,80
500,50
550,00
789,80
833,80
913,00
1 064,80
1 160,50
1 353,00
31
PVC-U SYSTÉMY PRE VNÚTORNÉ ROZVODY
PP REDUKCIA PRE PP MASTER
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
Rozmer
EUR / kus
PVC-U SYSTÉMY PRE ODVETRÁVANIE A ODVOD DAŽÏOVÝCH VÔD V BUDOVÁCH
POTRUBIE HLADKÉ NEHRDLOVÉ , D 32 - D 160
vonkajší priemer hrúbka steny
poèet ks
EUR / m
Rozmer
Dåžka (m)
(mm)
(mm)
v palete
D 160/100
32,50
D 32
4
32
1,8
336
0,90
D 200/160
133,10
D 40
4
40
1,8
515
1,06
D 250/200
250,80
D 50
4
50
1,8
371
1,33
D 300/250
308,00
D 63
4
63
1,8
233
1,66
D 400/300
1 042,80
D 75
4
75
1,8
163
2,02
D 500/400
1 298,00
D 110
4
110
2,2
77
2,76
D 125
4
125
2,5
60
2,93
D 140
4
140
2,8
46
D 160
4
160
3,2
39
5,28
6,67
PP PRESUVKA PRE PP MASTER
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
Rozmer
EUR / kus
D 160
38,50
D 200
108,90
D 250
187,00
D 300
269,50
D 400
478,50
D 500
786,50
32
41
TESNENIE PRE PP PRAGMA ID
PP JUMBO - POTRUBIE KORUGOVANÉ SN 10
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
ID
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
3,80
8,00
13,20
21,50
55,00
NAVÀTAVACIA SEDLOVÁ ODBOÈKA PRE PP PRAGMA ID A PP JUMBO
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
D
D 250/160
49,50
D 315/160
58,30
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
POTRUBIE KORUGOVANÉ SN 10, D 160 - D 400
vonkajší priemer
hrúbka steny
hmotnos
Rozmer
Balenie (m)
EUR / kus
(mm)
(mm)
kg/ks
D 160
1
2,1
14,00
D 160
3
160
4,1
5,7
32,00
D 160
5
9,3
46,50
D 200
1
3,2
22,50
D 200
3
200
5,3
8,0
49,00
D 200
5
13,2
65,00
D 250
1
5,2
31,50
D 250
3
250
6,6
13,0
65,00
D 250
5
20,8
98,00
D 315
1
8,6
52,00
D 315
2
315
8,5
20,4
108,00
D 315
5
32,2
152,00
D 400
1
13,5
73,00
D 400
2
400
10,5
33,0
193,00
D 400
5
53,5
272,00
KOLENO PRE PP JUMBO 15°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
Cenovú ponuku na SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBIE Vám obratom zašleme na dopyt.
15st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/15
D 200/15
D 250/15
D 315/15
D 400/15
7,50
19,50
38,00
52,00
105,00
KOLENO PRE PP JUMBO 30°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
30st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/30
D 200/30
D 250/30
D 315/30
D 400/30
40
7,50
17,00
47,00
69,00
144,00
33
KOLENO PRE PP JUMBO 45°
ŠACHTOVÝ PRECHOD PRE PP PRAGMA ID
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
45st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/45
D 200/45
D 250/45
D 315/45
D 400/45
10,50
24,00
54,00
96,00
139,00
EUR / kus
ID
ID 200
ID 250
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
21,60
31,90
15,00
22,00
34,00
56,00
76,00
KOLENO PRE PP JUMBO 87°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
87st.
ADAPTÉR PP PRAGMA ID / KG HRDLO
Rozmer
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
D 160/87
D 200/87
D 250/87
D 315/87
D 400/87
10,50
24,00
86,00
146,00
278,00
PP ODBOÈKA PRE PP JUMBO 45°
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
ID
EUR / kus
ID 200
ID 250
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
9,50
22,60
15,00
27,50
130,00
TEL.
TEL.
45st.
EUR / kus
Rozmer
D 160/100
D 160/160
D 200/100
D 200/160
D 250/100
D 250/160
D 250/200
D 300/160
D 300/200
D 400/160
D 400/200
D 400/250
D 400/300
15,50
37,00
18,50
19,50
97,00
88,00
155,00
97,00
108,00
160,00
240,00
250,00
250,00
34
ZÁTKA PRE PP PRAGMA ID
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
ID
EUR / kus
ID 200
ID 250
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
24,60
37,20
45,00
82,00
99,00
120,00
199,00
39
ODBOÈKA PRE PP PRAGMA ID 45°
PP REDUKCIA PRE PP JUMBO
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
PRI ODBOÈENÍ HLADKOU KG RÚROU TREBA POUŽI SPOJOVACÍ KOMPLET PRS
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
ID
ID 500/315
ID 500/400
ID 500/500
ID 600/160
ID 600/200
ID 600/250
ID 600/315
ID 600/400
ID 600/500
ID 600/600
495,00
518,00
545,00
550,00
560,00
585,00
610,00
635,00
662,00
698,00
EUR / kus
Rozmer
D 160/100
D 200/160
D 250/200
D 300/250
D 400/300
5,00
17,00
52,00
69,50
108,00
PP PRESUVKA PRE PP JUMBO
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
Rozmer
OPRAVNÁ PRESUVKA PRE PP PRAGMA ID
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
DODÁVA SA BEZ TESNENIA ID PRK
EUR / kus
ID
ID 200
ID 250
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
8,30
21,60
15,00
35,00
40,00
55,00
TEL.
SPOJKA SO ZARÁŽKOU PRE PP PRAGMA ID
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
DODÁVA SA BEZ TESNENIA ID PRK
D 160
D 200
D 250
D 300
D 400
29,00
37,00
46,00
72,00
162,00
PP ADAPTÉR MEDZI PP JUMBO A PVC-U
POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
EUR / kus
Rozmer
D 160
D 200
D 250
D 300
D 400
10,50
14,00
40,00
40,00
84,00
EUR / kus
ID
ID 200
ID 250
ID 300
ID 400
ID 500
ID 600
ID 800
8,30
21,60
15,00
35,00
40,00
55,00
TEL.
38
35
PP PRAGMA ID - POTRUBIE KORUGOVANÉ SN 8
KOLENO PRE PP PRAGMA ID 45°
ID KORUGOVANÉ RÚRY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
POTRUBIE KORUGOVANÉ SN 8, D 200 - D 1000
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
Dåžka (m)
vonkajší priemer
(mm)
vnútorný
priemer (mm)
ID 200
6
226,00
200
51,20
ID 250
6
284,00
250
83,60
ID 300
6
343,20
300
109,50
ID 400
6
457,80
400
196,90
ID 500
6
573,00
500
328,90
ID 600
6
688,00
600
436,70
ID 800
6
919,00
800
826,10
ID 1000
6
1 142,00
1000
1 577,40
ID
EUR / kus
45st.
EUR / kus
ID
ID 200/45
ID 250/45
ID 300/45
ID 400/45
ID 500/45
ID 600/45
ID 800/45
11,00
56,40
61,00
91,00
99,00
281,00
740,00
KOLENO PRE PP PRAGMA ID 87°
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
87st.
KOLENO PRE PP PRAGMA ID 15°
15st.
EUR / kus
ID
ID 200/15
ID 250/15
ID 300/15
ID 400/15
ID 500/15
ID 600/15
ID 800/15
EUR / kus
ID
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
13,80
49,80
51,00
86,00
96,00
207,00
561,00
ID 200/87
ID 250/87
ID 300/87
ID 400/87
ID 500/87
ID 600/87
ID 800/87
15,80
56,40
85,00
140,00
150,00
332,00
850,00
ODBOÈKA PRE PP PRAGMA ID 45°
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
PRI ODBOÈENÍ HLADKOU KG RÚROU TREBA POUŽI SPOJOVACÍ KOMPLET PRS
EUR / kus
ID
KOLENO PRE PP PRAGMA ID 30°
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POLYPROPYLÉNU
30st.
EUR / kus
ID
ID 200/30
ID 250/30
ID 300/30
ID 400/30
ID 500/30
ID 600/30
ID 800/30
12,10
56,40
53,00
94,00
96,00
214,00
612,00
36
ID 200/160
ID 200/200
ID 250/200
ID 250/250
ID 300/160
ID 300/200
ID 300/250
ID 300/300
ID 400/160
ID 400/200
ID 400/250
ID 400/315
ID 400/400
ID 500/160
ID 500/200
ID 500/250
24,00
26,00
54,00
85,00
95,00
105,00
245,00
255,00
215,00
240,00
320,00
340,00
365,00
435,00
458,00
485,00
37
Download

100% tesnos