Usporiadateľ: OZ Slávia Trnava
Názov: SLÁVIA CUP U10
Vrchný rozhodca: Uríčková Andrea (C1)
Kontaktná osoba: Mgr. Čálik Daniel
Veková kategória: deti - dievčatá
Trieda: Turnaje detí do 10 rokov
Dátum: 18.05.2013 - 20.05.2013
Počet párov: 19
Hrací plán - Štvorhra
P.č.
1.
St.
OR
0
0
strana 1 z 1
Nas.
(1)
2.
3.
0
0
Kyseľová Kristína
Pláteníková Ela
BYE
0
0
0
0
0
0
Chalúpková Andrea
Luptáková Petra
Kovárová Laura
Behúlová Bianca
Šaranová Lillian
Fuňová Sofia
BYE
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
0
10.
11.
Nebylová Paula
(3-4) Rapavá Ema
BYE
0
0
Ďarmatiová Nina
Dančová Lenka
BYE
0
0
Jesenská Alexandra
Fischerová Karin
BYE
12.
13.
14.
0
0
Hubinská Mária
Babíková Noemi
BYE
17.
18.
19.
20.
0
0
0
0
0
0
Horváthová Viktória
Sobihardová Hana
Liptáková Adriana
Slabá Andrea
Ševčíková Laura
Krupová Lucia
BYE
0
0
Kohútová Andrea
Valentová Ella
BYE
21.
22.
23.
24.
0
0
25.
26.
27.
28.
Marušinová Martina
(3-4) Zelenayová Romana
BYE
0
0
0
0
0
0
Bolebruchová Ema
Mihálová Slávka
Adamcová Vanessa
Ilčíková Sabina
Machalová Nikola
Plajová Nina
BYE
0
0
Barteková Sára
Janegová Kristína
BYE
0
0
Danišová Nina
Chudejová Mia
29.
30.
31.
32.
Slabá N.
Suchánková S.
Slabá N.
Suchánková S.
Pláteníková E.
Kyseľová K.
(2)
4:1
Slabá N.
Suchánková S.
Behúlová B.
Kovárová L.
4:0
Fuňová S.
Šaranová L.
4:1
Behúlová B.
Kovárová L.
4:0
Slabá N.
Suchánková S.
Rapavá E.
Nebylová P.
4:1
Dančová L.
Ďarmatiová N.
Dančová L.
Ďarmatiová N.
4:1
Dančová L.
Ďarmatiová N.
Fischerová K.
Jesenská A.
4:0
Babíková N.
Hubinská M.
BYE
15.
16.
Suchánková Sara
Slabá Natália
BYE
Babíková N.
Hubinská M.
4:1
Víťaz:
Sobihardová H.
Horváthová V.
Sobihardová H.
Horváthová V.
Slabá A.
Liptáková A.
4:3
4:3 (1)
Zelenayová R.
Marušinová M.
Valentová E.
Kohútová A.
4:0
Zelenayová R.
Marušinová M.
Zelenayová R.
Marušinová M.
4:0
Zelenayová R.
Marušinová M.
Mihálová S.
Bolebruchová E.
4:0
Mihálová S.
Bolebruchová E.
Plajová N.
Machalová N.
4:2
4:3 (4)
Mihálová S.
Bolebruchová E.
Janegová K.
Barteková S.
4:2
Janegová K.
Barteková S.
Chudejová M.
Danišová N.
4:2
Slabá N.
Suchánková S.
4:2
Download

Usporiadateľ: OZ Slávia Trnava Názov: SLÁVIA CUP