armoli® - Yakıt Tankı Güvenlik Sistemleri
Kaan - Lite
Kaan – Pro
Kaan – Elite Wi
Kaan – Elite Can
2014-06, Onur YENİLMEZ
- İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akaryakıt Nedir?
Akaryakıt Fiyatları
Taşıt Bazında Durum
Filolar İçin Tespitler
Akaryakıt Hırsızlığı
Akaryakıt Hırsızlığı Yöntemleri
Yeni Nesil Akaryakıt Güvenlik Sistemleri
Sonuç
Kaynakça
www.armoli.com
2
1. AKARYAKIT - PETROL
Petrol: Petrol sözcügü Latince “Petro” (Tas) ve “Oleum” (Yag) birlesmesiyle olusmustur. Tasyagi anlamina gelir. Petrol, baslica hidrojen ve
karbondan olusan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmasik bir bilesimdir ve yalin bir formülü yoktur.
Petrol, DEĞERLİDİR!
Dünya Petrol Rezervleri Dağılımı
www.armoli.com
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
3
2. AKARYAKIT FİYATLARI
2000 – 2012 yılları arasında akaryakıt fiyatlarındaki ARTIŞ;
1 Varil Ham Petrol fiyatı
4.16 kat,
1 Litre Benzin fiyatı
8.42 kat,
1 Litre Motorin fiyatı
9.68 kat,
Yıllara Göre Ham Petrol Varil Fiyatları
Yıllara Göre Benzin&Motorin Litre Fiyatları
₺5,00
₺4,50
$140,00
₺4,00
$120,00
₺3,50
$100,00
₺3,00
$80,00
₺2,50
$60,00
₺2,00
Benzin (TL)
Motorin (TL)
₺1,50
$40,00
₺1,00
$20,00
₺0,50
$-
7.1.2012
7.1.2011
7.1.2010
7.1.2009
7.1.2008
7.1.2007
7.1.2006
7.1.2005
7.1.2004
7.1.2003
7.1.2002
7.1.2001
7.1.2000
₺-
1 Varil Ham Petrol Fiyatı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış eğilimi ve mevcut
fiyat durumu akaryakıtın değerini gözler önüne
sermektedir.
www.armoli.com
Kaynak: www.enerjienstitusu.com
4
3. TAŞIT BAZINDA DURUM
Binek Araçlar:
45lt – 60lt aralığında hacimlerde yakıt depolarına sahiptir.
Taşınan Max. Akaryakıt Bedeli= 300TL (yaklaşık)
Hafif Ticari Araçlar:
70lt – 100lt aralığında hacimlerde yakıt depolarına sahiptir.
Taşınan Max. Akaryakıt Bedeli= 500TL (yaklaşık)
Ağır Ticari Araçlar:
500lt – 1000lt aralığında hacimlerde yakıt depolarına sahiptir.
(Araç sahipleri yedek depo taktırma eğilimindedirler)
Taşınan Max. Akaryakıt Bedeli= 4.000TL (yaklaşık)
Binek ve Hafif ticari araçlarda taşınan yakıtın değeri nispeten azdır ve yakıt depoları
daha korunaklıdır. Ağır ticari araçlar ise yüksek maddi değerde yakıt taşımaktadır ve
yakıt depoları araç üzerinde müdahaleye açık şekilde konumlandırılmıştır.
www.armoli.com
5
4. FİLOLAR İÇİN TESPİT/1
Dizel Fiyatları, 09-Haziran-2014
(litre, US Dollar)
1. Türkiye 09/06/2014 tarihi itibariyle 160 dünya ülkesi içerisinde en pahalı dizel yakıtı
kullanan 9. ülkedir.
RİSK!
Her sektörde global anlamda rekabetçi olmaya çalışan Türk lojistik firmaları, fiyat odaklı
rekabette yüksek akaryakıt maliyetleri sebebiyle zor durumda kalmaktadır.
Akaryakıt maliyetleri sebebiyle rekabette bir adım geriye düşen Türk firmaları
çözümü kalitesiz/ucuz akaryakıt aramakta yada bakım ve onarım masraflarını
düşünmeksizin yağ vb. maddeleri araçlarında kullanmaktadır.
www.armoli.com
Kaynak: http://tr.globalpetrolprices.com/diesel_prices
6
- FİLOLAR İÇİN TESPİT/2
0-4 yaş aralığındaki 1500 ağır vasıta üzerinde yapılan çalışmada;
71.091.730 litre yakıt ile 204.137.737 km
yol alındığı tespit edilmiştir.
Ortalama Yakıt Tüketimi
Standart Sapma
En Fazla Yakıt Tüketen %10’daki araçların Ortalama Yakıt Tüketimi
En Az Yakıt Tüketen %10’daki araçların Ortalama Yakıt Tüketimi
: 34,82 lt/100km
: 10.52
: 61.44 lt/100km
: 28.73 lt/100km
En Az Yakıt Tüketen Araçlar dikkatlice incelendiğinde araçların ekonomik sürüş eğitimi veren
ve yakıt ekonomisi konusunda çalışma yapan filolara ait olduğu tespit edilmiştir.
FIRSAT!
Yapılan çalışmada görüldüğü üzere araçların yakıt tüketiminin optimize edildiği durumda
yakıt sarfiyatlarının 3’te 1’e düşürülebileceği tespit edilmiştir.
Firmalar araçların yakıt tüketim karakteristiği ile ilgili verileri analiz etmek yerine sürücüleri ile
km başına belli bir ödenekte anlaşma yoluna gitmektedir. Bu durum firma için verimsizliğe ve
sürücünün farklı noktalardan kazanç elde etmeye çalışmasına sebep olmaktadır.
www.armoli.com
Kaynak: www.artetakip.com
7
- FİLOLAR İÇİN TESPİT/3
Ağır vasıtalar birçok çok farklı lokasyonlarda bulunabilmektedir. Daha önce bahsedilen
sebeplerden dolayı da akaryakıt hırsızlığı girişimine maruz kalabilmektedirler.
Filolara mensup araçlar sürekli akaryakıt hırsızlığı girişimine maruz kalmaktadır. Girişim dışarıdan
gelebileceği gibi, aracın sürücüsü de olabilmektedir. Özellikle filolarla km başına anlaşma yapan
8
sürücüler aracın deposuna müdahale edebilmekte ve yakıt hırsızlığı yapabilmektedir.
Kaynak: bkz. Kaynakca (1)
5. AKARYAKIT HIRSIZLIĞI
• İngiltere’de 2011 yılında akaryakıt hırsızlığının araç ile ilgili hırsızlıklar arasında
%64’lük bir ilk sırada olduğu ve toplam 1.605 bağımsız olayın raporlandığı
belirtilmiştir. (2)
• Amerika Birleşik Devletleri’nde 2008 yılı itibariyle akaryakıt hırsızlığının
rakamsal boyutunun 8 milyar USD’a ulaştığı tespit edilmiştir. (3)
• Almanya’nın sadece Northrhein-Westphalia bölgesinde 2011 yılında
raporlanan 986 bağımsız olay neticesinde 344.000 litre yakıtın çalındığı tespit
edilmiştir. (4)
• Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de her 100lt yakıtın 4.2 litresi çalınmaktadır.
(5)
www.armoli.com
9
6. AKARYAKIT HIRSIZLIĞI YÖNTEMLERİ
a. Dış Çevreden Gelen Tehditler
Dış çevreden gelen tehditler aracın ait olduğu filo ve çalışanları haricinde kimselerin
Gerçekleştirdiği müdahalelerdir. Araç park halindeyken gerçekleşir.
a1. Depo Kapağının Sökülmesi: Araçların yakıt depoları her ne kadar kilitli kapak
sistemine sahip olsa da kullanılan kilitlerin kombinasyonu düşüktür ve basit bir
aparatardımıyla kolayca sökülebilir.
Toplam hırsızlıklar içindeki oranı
%90
Yakıt hırsızlığında temel yöntem araç park halindeyken depo
kapağının muhtelif yöntemlerle sökülüp bir hortum/pompa
sistemi vasıtasıyla mevcut yakıtın tahliye edilmesidir.
www.armoli.com
10
6. AKARYAKIT HIRSIZLIĞI YÖNTEMLERİ
a2. Kör Tapanın Sökülmesi: Depoların altlarında depoların temizliği ve gerektiğinde tahliye
edilebilmesi amacıyla bir çıkış ve kör tapa bulunur. Sözkonusu kör tapanın açılması zor olsa
da müdahaleye maruz kalabilir.
Kör tapa deponun
alt-arka kısmında
yer almaktadır.
Müdahale zordur
Toplam hırsızlıklar içindeki oranı
%2
Kör tapanın sökülmesi zor bir yöntem
olduğundan dış çevreden gelen hırsızlıklarda
çok kullanılan bir yöntem değildir.
www.armoli.com
11
6. AKARYAKIT HIRSIZLIĞI YÖNTEMLERİ
a3. Şamandıranın Sökülmesi: Depoların üst bölgelerinde yakıt seviyesinin ölçümünü
gerçekleştiren şamandıra ve depo giriş çıkış hatları bulunmaktadır. Şamandıranın sökülmesi
zor olsa da müdahaleye maruz kalabilir.
Şamandıra
deponun üst-arka
kısmında yer
almaktadır.
Müdahale zordur
Toplam hırsızlıklar içindeki oranı
%1
Şamandıranın sökülmesi zor bir yöntem
olduğundan dış çevreden gelen hırsızlıklarda
çok kullanılan bir yöntem değildir.
www.armoli.com
12
6. AKARYAKIT HIRSIZLIĞI YÖNTEMLERİ
b. İç Çevreden Gelen Tehditler
İç çevreden gelen tehditler, aracın sürücüsü gibi araçla birebir etkileşim halinde olan
kimselerin gerçekleştirdiği tehditlerdir.
İç çevreden gelen nitelikli tehditler aşağıdaki gibidir.
b1. Depo Kapağının Sökülmesi: Filolar genellikle taşıt tanıma sistemleri kullanır.
Sürücü anlaşmalı yakıt istasyonlarından yakıt alımını gerçekleştirir. Daha sonra farklı bir
lokasyonda depodaki yakıtı çekebilir.
b2. Düşük Öncelikli Tehditler: Sürücülerden gelebilecek tehditler yüksek
öncelikle depo kapağının sökülmesi şeklindedir. Diğer olasılıklar ancak depo kapağına
erişimin bir şekilde engellendiği durumlarda meydana gelmektedir.
Muhtelif sebeplerden ötürü zaman zaman iç çevreden gelen tehditler dış çevreden gelen tehditlere
karşısında öne geçebilmektedir. İç çevre tarafından gerçekleştirilen hırsızlıklar zamana
yayılabildiğinden uzun sürede gerçekleştirilmekte araç sahipleri tarafında ispatlanması zorlaşmaktadır.
www.armoli.com
13
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
KAAN Yakıt Güvenlik Sistemi:
Pazardaki talep karşısında armoli, Kaan Yakıt Güvenlik Kiti’ni geliştirmiştir.
Kaan Yakıt Güvenlik Kiti 4 modele sahiptir.
a.
b.
c.
d.
Kaan Lite
Kaan Pro
Kaan Elite Wi
Kaan Elite Can
Sıralı modellerde her bir model kendinden önceki modelin tüm
Özelliklerini kapsamaktadır.
Kaan Elite Wi Can
Kaan Elite Wi
Kaan Pro
Kaan Lite
14
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
KAAN Yakıt Güvenlik Sistemi Sistem İşleyişi:
Hız, motor devri, aks ağırlığı, anlık yakıt
tüketimi, ortalama yakıt tüketimi,
Toplam km., motor suyu sıcaklığı, vb.
1
Kapak açık, kapak kapalı,
Kapağa saldırı var,
depoya saldırı var
GPS konumu, yönü, hızı,
2
1.
2.
Kaan Yakıt Tankı Güvenlik Kapağı
Kaan Yakıt Tankı Güvenlik Alıcısı
a. Yakıt Tankı Güvenlik Kapağı kapak açık, kapalı pozisyonunu, kapağa
yada deponun herhangi bir bölgesine gerçekleşen sabotajı alıcıya
iletir.
b. CanBus üzerinden aracın motor devri, anlık yakıt tüketimi, depo yakıt
seviyesi, motor suyu sıcaklığı, araç yükü, takograf verileri okunur ve
Yakıt Tankı Güvenlik Alıcısı’na iletilir.
c. Alıcı tüm bu bilgileri toplayıp aracın GPS konumu, yönü vb. bilgileri
ekleyerek yorumlar. Saldırı vb. durumda alarm verir, sizi SMS ile
uyarır yada akıllı telefonunuzdan, tabletinizden yada bilgisayarınızdan
15
gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve raporlamanızı sağlar.
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
KAAN Yakıt Güvenlik Sistemi Montajı:
www.armoli.com
16
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Örnek Görseller:
www.armoli.com
17
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Uygulama Örnekleri:
18
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
8a. KAAN Lite– Detaylı Temel Özellikler
Kaan Yakıt Güvenlik Kiti
1. Kolay Montaj: Montaj için herhangi bir ekip veya
ekipmana ihtiyaç yoktur.
2. Kompakt Tasarım: Ürün özel kilit sistemi ile takıldığı
depoda kalır, dışarıdan sökülemez. Üzerindeki yüksek
kombinasyonlu kilit ile yetkisiz erişime izin vermez.
3. Sızdırmazlık: 2 bölgeli FPM conta yapısı ile sızdırmazlık
garanti altındadır. FPM, yakıt hatlarında kullanılan
sızdırmazlık malzemesidir.
4. Darbe Dayanımı: Ürün, PA66-GF30 mühendislik
malzemesinden üretilmiştir. Sözkonusu malzeme yakıt ile
çalışmaya uygun, yüksek mukavemette bir malzemedir.
5. Sıcaklık Dayanımı: Üründe kullanılan tüm malzemeler 40°C ile +125°C arasında sorunsuz çalışmaktadır.
6. Boğaz Yapısı: Özel tasarlanmış boğaz yapısı en küçük
çaptaki hortum ve boruların dahi depo içerisine sokulmasını
engellemektedir.
KAAN Lite – Sorular
Kaan Lite’ın montajını kendim yapabilir miyim?
Kaan Lite’ın montajını hiçbir ekipmana ihtiyaç duymaksızın
kendiniz yapabilirsiniz.
Kaan Lite’ı depomdan sökebilir miyim?
Kaan Lite patentli tak kullan yapısı sayesinde depoya bir defa
monte edildikten sonra sökülememektedir.
Yakıt depom ezildi, kasko poliçesi ile depoyu
değiştireceğim, yeni bir kapak mı sipariş edeceğim?
Kaan Lite’ı kasko poliçenize dahil ettirebilirsiniz.
Kaan Lite hangi model araçlarla uyumludur?
Kaan Lite bütün ağır vasıtalar ve iş makinaları ile uyumludur.
Kaan Lite’ın anahtarını kaybedersem ne olur?
Tüm kilit şifreleri sistemimize plakanızla ve yetkili bilgileri ile
kaydedilmektedir. Sizden talep geldiğinde hızlıca anahtarınız
temin edilir.
Kaan Lite’ı talep ettiğimde diğer modellere
yükseltmem mümkün müdür?
Sizden bir talep gelmesi durumunda Kaan Lite servis hizmeti
ile diğer bütün modellere yükseltilebilmektedir.
7. Pompa Uyumluluğu: Özel tasarlanmış boğaz kesiti
sayesinde yüksek debili yakıt dolumu esnasında taşma
yapmaz, yakıtın rahat dolmasına olanak tanır.
8. Dahili Filtre: Ürün içerisinde temizlenebilir dahili bir filtre
bulunmaktadır. Özellikle şantiye vb. ortamlarda yakıt ikmali
yapan araçlar için yakıtın temiz biçimde alınmasını sağlar.
19
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
8b. KAAN Pro– Detaylı Temel Özellikler (*Kaan Lite’ın tüm özelliklerine sahiptir)
Kaan Yakıt Güvenlik Kiti
1. Araç Takip Uyumluluğu: Ürün piyasada bulunan tüm araç
takip sistemleri ile uyumludur.
2. Kablosuz Yapı: Kapakta bulunan verici kablosuz olarak bir
alıcı ile haberleşir ve kapakla ilgili tüm bilgi kablosuz olarak
araç içerisindeki alıcıya yerleştirilir.
3. G-Sensor: Kapağa ve yakıt tankına gelecek tüm darbeler
G sensor ile algılanır ve alıcıya iletilir.
4. Röle Çıkışı: Alıcı üzerinde bulunan röle çıkışı ile kapak
yetkisiz olarak açıldığında yada darbe gördüğünde aracın
kornası yada ışıkları çalıştırılabilir.
KAAN Pro –Sorular
Kaan Pro’nun montajını kendim yapabilir miyim?
Kaan Pro’nun montajını kendiniz yapabilirsiniz. Alıcı tarafına
araçtan enerji verilmesi yeterli olacaktır.
Kaan Pro’yu kendi araç takip sistemim ile kullanabilir
miyim?
Kaan Pro tüm araç takip sistemleri ile uyumludur. Kaan Pro’yu
kendi araç takip sisteminiz ile entegre ederek yakıt kapağının ne
zaman açılıp kapandığını araç takip ekranınızdan görebilir ve
raporlama yapabilirsiniz. Bunun için araç takip servisi sağlayıcınız
ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.
Kaan Pro’yu kullanmak için herhangi bir aidat ödemem
gerekir mi?
Hayır, Kaan Pro’yu herhangi bir aidat ödemeden kullanabilirsiniz.
5. Dahili Alarm: Alıcı üzerinde buzzer, kapak yetkisiz olarak
açıldığında yada darbe gördüğünde alarm verir.
20
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
8c. KAAN Elite Wi– Detaylı Temel Özellikler (*Kaan Pro’nun tüm özelliklerine sahiptir)
Kaan Yakıt Güvenlik Kiti
1. Dahili GPS: Bünyesinde bulunan dahili GPS ile aracın
pozisyonunu, hızını ve yönünü kendisi belirleyebilir.
2. SMS ile Bildirim: Alarm durumunda tanımlanmış
numaraya SMS ile araç pozisyonu, tarih, saat ve kapakta
gerçekleşen durumu iletir.
KAAN Elite Wi – Cevaplanacak Sorular
Kaan Elite Wi için herhangi bir aidat ödemem gerekli mi?
Kaan Elite Wi için ilk iki yıl herhangi bir aidat ödemezsiniz. İki yılın sonunda araç başına 10TL+KDV server bedeli alınmaktadır.
Kaan Elite Wi araç takip sistemi olarak kullanılabilir mi?
Kaan Elite Wi aynı zamanda profesyonel bir araç takip sistemidir. Araç takip sistemi olarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.
SMS’için ayrıca bir ücretlendirme bulunmakta mıdır?
SMS paketleri makul ücretler karşılığında temin edilebilmektedir.
Kaan Elite Wi için SimCard gerekli midir?
Evet, Kaan Elite Wi uzak noktaya veri iletmek için data hattı özellikli bir SimCard’a ihtiyaç duyar.
Kaan Elite Wi’nin montajını kendim yapabilir miyim?
Evet, Kaan Elite Wi’nin montajını kendiniz yapabilirsiniz yada yaygın servis ağımızdan destek alabilirsiniz.
www.armoli.com
21
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Araç Takip Arayüzü:
Tüm Araçların
Durumu
Raporlar Ekranı
Mevcut Seçili
Aracın Bilgileri
Araç Pozisyonu
Akaryakıt İstasyonları
www.armoli.com
22
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Raporlar Arayüzü:
Yakıt Kapağı ile ilgili tüm alarmların
Görülebileceği arayüz
Depo Kapağı ile İlgili Örnek Raporlar:
www.armoli.com
23
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Örnek Kapak Açıldı SMS’i:
Örnek Kontak Açma Kapama Raporu:
www.armoli.com
24
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
8d. KAAN Elite CAN – Detaylı Temel Özellikler (*Kaan Elite Wi’nin tüm özelliklerine sahiptir)
Kaan Yakıt Güvenlik Kiti
1. CanBus İzleme: Aracın motor devri, yakıt seviyesi, motor
sıcaklığı, araç yükü, anlık takıt tüketimi, günlük ortalama
yakıt tüketimi, sürücünün pedala %kaç bastığı, tüm takograf
verileri gibi verileri uzaktan izleme.
KAAN Elite Can – Cevaplanacak Sorular
Kaan Elite Can için herhangi bir aidat ödemem gerekli mi?
Kaan Elite Can için ilk iki yıl herhangi bir aidat ödemezsiniz. İki yılın sonunda araç başına 10TL+KDV server bedeli alınmaktadır.
Kaan Elite Can araç takip sistemi olarak kullanılabilir mi?
Kaan Elite Wi aynı zamanda profesyonel bir araç takip sistemidir. Araç takip sistemi olarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.
SMS’için ayrıca bir ücretlendirme bulunmakta mıdır?
SMS paketleri makul ücretler karşılığında temin edilebilmektedir.
Kaan Elite Can için SimCard gerekli midir?
Evet, Kaan Elite Can uzak noktaya veri iletmek için data hattı özellikli bir SimCard’a ihtiyaç duyar.
Kaan Elite Can’in montajını kendim yapabilir miyim?
Kaan Elite Can montajı servislerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Kaan Elite Can, serinin en gelişmiş ürünüdür. Profesyonel bir CanBus destekli
araç takip cihazıdır. Aracın yakıt tüketimi ile ilgili birçok rapora ulaşılmakta, bu
raporlar ile yakıt tüketiminin optimize edilmesi sağlanmaktadır.
ÖNEMLİ: CanBus ancak araç kontağı açıkken okunabilmektedir. Kontak kapalıyken ve araç park halindeyken
gerçekleşen hırsızlıklar ancak araç kontağı tekrar açıldığında görülebilmekteydi. Fakat Yakıt Güvenlik Kapağı
kontak kapalıyken de çalışmaya devam ettiğinden bu CanBus’ın bu handikapı ortadan kalkmaktadır.
25
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Elite Can Arayüzü:
www.armoli.com
26
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Elite Can Bus Arayüzü:
CanBus arayüzü, sürücünün seyir halinde
araçtan okuyabildiği tüm verileri uzaktan
okuyabilmenizi sağlar.
Araç Km : Aracın Toplam km’si
Top. Yakıt : Aracın o güne kadar tükettiği
toplam yakıt
Günlük Yakıt: Aracın o takvim günü içerisinde
tükettiği toplam yakıt
Günlük km: Aracın o takvim günü içerisinde
katettiği yol.
Ortalama Yakıt: Aracın o gün içerisindeki
ortalama yakıt tüketimi (100km için)
Pedal %: Sürücünün o an pedala %kaç
oranında bastığı
Aks Ağırlığı: Araçtaki yükün bilgisi
Anlık Araç Hızı
Anlık Motor Devri
Anlık Yakıt Durumu
27
7. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Elite Can Raporlar Arayüzü:
Yakıt Ekonomisi
ile ilgili tüm
raporlara ulaşımı
sağlayan arayüz
Yakıt Kapağı ile ilgili tüm alarmların
Görülebileceği arayüz
www.armoli.com
28
8. YENİ NESİL YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Elite Can Araç Günlük Özet Raporu:
Örneğin araç 18/06/2014 tarihinde 312lt yakıt ile 991.4km yol katetmiş
Seçilen tarih/saat aralığında hangi aracın
ne kadar yol yapıp kaç km yol katettiğini
gösteren rapor ekranı
www.armoli.com
29
8. SONUÇ
Yeni nesil yakıt güvenlik sistemleri ile;
- Yakıt hırsızlığı önlenmekte,
- Hırsızlık eylem gerçekleştikten sonra değil, eylem esnasında tespit edilmekte ve muhtelif
yollarla araç sahipleri uyarılmakta,
- Sürücü tarafından gerçekleştirilebilecek yakıt hırsızlığına karşı ileri seviyede önlem
alınmakta
- Araçların yakıt tüketimleri sürekli gözetim altında tutulabilmekte ve raporlanabilmekte,
- Firmaların yakıttan ne şekilde tasarruf edebilecekleri konusunda bilgi verilmektedir.
Kaan Elite Can Canlı Demo için;
web
Kullanıcı Adı
Şifre
: http://armoli.artemobil.net
: armoli
: 1234
www.armoli.com
30
- KAYNAKÇA
1.
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/26145809.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5572176.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/13459184.asp
http://www.youtube.com/watch?v=RyQsz2dgIN8
http://www.milliyet.com.tr/-mazotu-vooop-diye-cekiyoruz-/gundem/detay/1732848/default.htm
http://www.youtube.com/watch?v=e4sis8o7q7g
http://www.youtube.com/watch?v=gt0hb4p8YUc
2. http://business.highbeam.com/435983/article-1G1-295551151/fuel-thefts-top-crime-figures-last-truckpol-statistics
3. http://www.nacsonline.com/Research/FactSheets/Motor%20Fuels/Pages/GasolineTheftatConvenienceStores.aspx
4. http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/04/03/11000226-crazy-gas-prices-driving-german-consumers-mad
5. www.artetakip.com
www.armoli.com
31
TEŞEKKÜRLER...
www.armoli.com
[email protected]
Download

Kaan - Lite Kaan – Pro Kaan – Elite Wi Kaan – Elite Can