SPORCU SAĞLIĞI PERFORMANS DEĞERLENDİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ /SAPEDUM
2014 YILI FAALİYETLERİ
Dr. Mahmut Nedim Doral-Dr. Egemen Turhan
Dr. Gürhan Dönmez-Dr. Gazi HuriDr. Haydar Demirel-Feza Korkusuz
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi
SAPEDUM / Amaç & Görev
• Sporla ilgili herhangi bir nedenle üniversitemiz
hastanesine başvuran amatör ve profesyonel tüm
sporculara,
• Spor Hekimliği AD ve Ortopedi ve Travmatoloji
AD önderliğinde,
• En iyi hizmetin verilebilmesini sağlamak amacıyla
konusunda uzman, bilim insanlarını aynı çatı
altında toplamak, organizasyon sağlamaktır!
SPORCU SAĞLIĞI PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SAPEDUM / Üyeler
• Başkan: Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral
• Başkan Yrd: Prof. Dr. Haydar Demirel
• Eşgüdüm;
HÜ Spor Hekimliği AD;
Prof. Dr. Feza Korkusuz-Y. Doç. Dr. Gürhan Dönmez,
Ortopedi ve Trav. AD;
Doç. Dr. Egemen Turhan-Y. Doç. Dr. Gazi Hurui
• Destek: HÜ Spor Bilimleri Fakültesi
• Hacettepe Üniversitesi’nin farklı birimlerinden 39, dış merkezlerden
ise 7 üyeye sahiptir
1
Profesyonel spor kulüpleri,
çeşitli federasyonlara bağlı
takımlar ve alt yapı
oyuncuları, ilk ve orta öğretim
okullarının takımlarının
oyuncularına sporcu sağlığı
değerlendirmeleri ve eğitim
desteği verildi!
2
Başvuran sporcular HÜ Spor Hekimliği
AD tarafından ele alınıp, gerektiği
durumlarda HÜ’nin farklı birimleri ile
konsültasyonlarla değerlendirme
sağlanıp, tedavi şemaları oluşturuldu
Cerrahi uygulamalar
Ortopedi ve Travmatoloji AD’da yapıldı
3
Spor Hekimliği AD’na başvurup, SAPEDUM bünyesinde
2014 yılında değerlendirilen ve tedavileri düzenlenen sporcu
Sayıları (Toplam: 3281)
4
Galatasaray SK
Sporcu Sağlığı Stratejisi
Spor branşlarına özel fizik muayene
performans değerlendirme formla
hazırlandı
2012-2013 yılında Voleybol ve Basketbol
branşlarında 190 sporcunun
değerlendirmesi yapıldı
2014 yılında bu sporcularının kontrol değerlendirmeleri ve gelişim
takiplerinin yanı sıra projeye su topu, yüzme, yelken, kürek, atletizm,
judo branşları dahil edildi/Ölçümü yapan; FzT. Doç. Dr. Defne Kaya
Sporcuların zaman zaman velilerinin de davet edildiği bilgilendirme
toplantılarında sporcu, antrenör, yardımcı sağlık ekibi ve idarecilere
sporcu sağlığı eğitimi verildi
Elde edilen veriler ve değerlendirme sonuçları Galatasaray SK Yönetim
Kurulu toplantısında
bir önceki Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine sunuldu
5
GELECEK PROJELER
 Kas İskelet Sistemi ve Yaralanmalarını Araştırma
Enstitüsü/”KİSYE”Hareketin simülasyonu ve analizi!
Maalesef YÖK tarafından gerekçesiz olarak kabul edilmedi
 Spor Hukuku ile ilgili Çalışmalar
 TRT aracılığıyla halkın sporcu sağlığı konusunda aydınlatılması
Saygılarımızla
Dr. Mahmut Nedim DORAL, Dr. Haydar Demirel,
Dr. Feza Korkusuz, Dr. Gürhan Dönmez,
Dr. Egemen Turhan, Dr. Akın Üzümcügil, Dr. Gazi Huri,
Dr. Gürsel Leblebicioğlu,
Dr. FzT. Defne Kaya, Dr.Uğur Diliçıkık, Dr. Burkay Utku
Dr. Yiğitcan Karanfil, Dr. Murat Yıldırım,
Dr. Melda Pelin Yargıç, Dr. Mehmet Emin Akçer
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği