CENNÍK DYMOVÝCH RÚR NA TUHÉ PALIVO KOVOKRAUS
A PRÍSLUŠENSTVA
GIENGER GRANIT | GIENGER SK
2
OBSAH
DYMOVÉ RÚRY KOVOKRAUS
Dymové rúry Karton - kolená
04
Dymové rúry Karton - kolená čistiace alebo s klapkou
05
Dymové rúry Karton - kolená nastaviteľné
06
Dymové rúry Karton - kolená nastaviteľné + čistiace
07
Dymové rúry Karton
09
Dymové rúry Karton - čistiace alebo s klapkou
10
Dymové rúry Karton - s klapkou
11
Dymové rúry Karton - žalúzie a prechodky
12
Dymové rúry - redukcie komínové
14
Dymové rúry - redukcie pre keramický komín
15
Dymové rúry - komínové vsuvky a zátky
16
Dymové rúry - komínové ružice
17
Príslušenstvo
18
3
DYMOVÉ RÚRY KARTON - KOLENÁ
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0814D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 120/45/1,5mm
10,74 €
TPRIKOUR1018D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 120/45/1,5mm ANTRACIT
10,74 €
TPRIKOUR0768D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 120/90/1,5 mm
10,74 €
TPRIKOUR0313D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 120/90/1,5mm ANTRACIT
10,74 €
TPRIKOUR0815D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 125/45/1,5 mm
10,85 €
TPRIKOUR0816D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 125/90/1,5 mm
10,85 €
TPRIKOUR0817D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 130/45/1,5 mm
11,00 €
TPRIKOUR0742D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 130/45/1,5 mm ANTRACIT
11,00 €
TPRIKOUR0818D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 130/90/1,5 mm
11,00 €
TPRIKOUR0412D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 130/90/1,5 mm ANTRACIT
11,00 €
TPRIKOUR0819D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 145/45/1,5 mm
12,04 €
TPRIKOUR0820D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 145/90/1,5 mm
12,00 €
TPRIKOUR0787D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 150/45/1,5mm
12,30 €
TPRIKOUR0707D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 150/45/1,5mm ANTRACIT
12,30 €
TPRIKOUR0789D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 150/90/1,5 mm
12,30 €
TPRIKOUR0711D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 150/90/1,5mm ANTRACIT
12,30 €
TPRIKOUR0798D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 160/45/1,5mm
13,26 €
TPRIKOUR0799D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 160/90/1,5 mm
13,26 €
TPRIKOUR0826D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 175/45/1,5 mm
14,63 €
TPRIKOUR0827D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 175/90/1,5 mm
14,63 €
TPRIKOUR0828D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 180/45/1,5 mm
14,67 €
TPRIKOUR0830D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 180/90/1,5mm
14,67 €
TPRIKOUR0809D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 200/45/1,5 mm
16,07 €
TPRIKOUR0833D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO 200/90/1,5 mm
16,07 €
4
DYMOVÉ RÚRY KARTON - KOLENÁ ČISTIACE ALEBO S KLAPKOU
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0941D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 120/45/1,5 mm
13,07 €
TPRIKOUR0835D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 120/90/1,5 mm
13,07 €
TPRIKOUR0314D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 120/90/1,5mm ANTRACIT
13,07 €
TPRIKOUR0942D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 125/45/1,5 mm
13,22 €
TPRIKOUR0943D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 125/90/1,5mm
13,22 €
TPRIKOUR0623D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 130/45/1,5 mm ANTRACIT
13,22 €
TPRIKOUR0940D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 130/45/1,5mm
13,41 €
TPRIKOUR0836D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 130/90/1,5 mm
13,41 €
TPRIKOUR0710D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 130/90/1,5 mm ANTRACIT
13,41 €
TPRIKOUR0944D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 145/45/1,5 mm
14,67 €
TPRIKOUR0782D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 145/90/1,5 mm
14,67 €
TPRIKOUR0692D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 150/45/1,5 mm ANTRACIT
15,00 €
TPRIKOUR0788D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 150/45/1,5mm
15,00 €
TPRIKOUR0790D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 150/90/1,5 mm
15,00 €
TPRIKOUR0713D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 150/90/1,5 mm ANTRACIT
15,00 €
TPRIKOUR0837D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 160/45/1,5mm
15,85 €
TPRIKOUR0838D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 160/90/1,5 mm
15,85 €
TPRIKOUR0945D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 175/45/1,5 mm
17,15 €
TPRIKOUR0946D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 175/90/1,5mm
17,15 €
TPRIKOUR0947D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 180/45/1,5 mm
17,78 €
TPRIKOUR0948D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 180/90/1,5mm
17,78 €
TPRIKOUR0949D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 200/45/1,5 mm
18,96 €
TPRIKOUR0529D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO ČISTIACE 200/90/1,5 mm
18,96 €
TPRIKOUR1013D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO S KLAPKOU 150/90/1,5mm
18,19 €
5
DYMOVÉ RÚRY KARTON - KOLENÁ NASTAVITEĽNÉ
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0530D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 120/0-45/1,5mm
17,30 €
TPRIKOUR0433D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 120/0-90/1,5mm
20,37 €
TPRIKOUR0531D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 130/0-45/1,5mm
17,85 €
TPRIKOUR0434D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 130/0-90/1,5mm
20,93 €
TPRIKOUR0536D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 130/0-90/1,5mm ANTRACIT
20,93 €
TPRIKOUR7438
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 145/0-90/1,5mm
22,07 €
TPRIKOUR1014D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 150//0-90/1,5mm
22,07 €
TPRIKOUR0864D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 150/0-45/1,5mm
19,00 €
TPRIKOUR0532D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 150/0-45/1,5mm ANTRACIT
19,00 €
TPRIKOUR1019D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 150/0-90/1,5mm ANTRACIT
22,07 €
TPRIKOUR0533D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 160/0-45/1,5mm
19,67 €
TPRIKOUR0311D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 160/0-90/1,5 mm
22,78 €
TPRIKOUR0534D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 180/0-45/1,5mm
20,30 €
TPRIKOUR0435D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 180/0-90/1,5mm
23,37 €
TPRIKOUR0535D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 200/0-45/1,5mm
20,89 €
TPRIKOUR0312D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ 200/0-90/1,5 mm
23,81 €
6
DYMOVÉ RÚRY KARTON - KOLENÁ NASTAVITEĽNÉ + ČISTIACE
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0537D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 120/0-90/1,5mm
23,48 €
TPRIKOUR0538D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 130/0-90/1,5mm
24,07 €
TPRIKOUR0539D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 150/0-90/1,5mm
25,33 €
TPRIKOUR0540D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 150/0-90/1,5mm ANTRACIT
25,33 €
TPRIKOUR0541D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 160/0-90/1,5mm
25,93 €
TPRIKOUR0542D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 180/0-90/1,5mm
26,56 €
TPRIKOUR0543D
DYMOVÁ RÚRA KARTON KOLENO NASTAVITEĽNÉ+ČISTIACE 200/0-90/1,5mm
27,19 €
7
DYMOVÉ RÚRY KARTON
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0839D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x1000x1,5 mm
14,04 €
TPRIKOUR0319D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x1000x1,5mm ANTRACIT
14,04 €
TPRIKOUR0840D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x250x1,5 mm
5,74 €
TPRIKOUR0315D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x250x1,5mm ANTRACIT
5,74 €
TPRIKOUR0841D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x500x1,5 mm
9,00 €
TPRIKOUR0317D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x500x1,5mm ANTRACIT
9,00 €
TPRIKOUR0842D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 125x1000x1,5 mm
14,07 €
TPRIKOUR0843D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 125x250x1,5 mm
5,89 €
TPRIKOUR0844D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 125x500x1,5 mm
9,15 €
TPRIKOUR0845D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x1000x1,5 mm
14,33 €
TPRIKOUR0706D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x1000x1,5 mm ANTRACIT
14,33 €
TPRIKOUR0846D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x250x1,5 mm
5,93 €
TPRIKOUR0759D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x250x1,5 mm ANTRACIT
5,93 €
TPRIKOUR0774D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x500x1,5 mm
9,26 €
TPRIKOUR0717D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 130x500x1,5 mm ANTRACIT
9,26 €
TPRIKOUR0783D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 145x1000x1,5 mm
15,30 €
TPRIKOUR0848D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 145x250x1,5 mm
6,70 €
TPRIKOUR0784D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 145x500x1,5 mm
9,81 €
TPRIKOUR0786D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x1000x1,5 mm
15,85 €
TPRIKOUR0849D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x1000x1,5 mm ANTRACIT
15,85 €
TPRIKOUR0863D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x150x1,5mm
5,15 €
TPRIKOUR0865D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x150x1,5mm ANTRACIT
5,15 €
TPRIKOUR0792D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x250x1,5 mm
6,60 €
TPRIKOUR0714D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x250x1,5 mm ANTRACIT
6,89 €
8
DYMOVÉ RÚRY KARTON
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0794D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x500x1,5 mm
10,59 €
TPRIKOUR0851D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 150x500x1,5 mm ANTRACIT
10,59 €
TPRIKOUR0800D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 160x1000x1,5 mm
16,70 €
TPRIKOUR0801D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 160x250x1,5 mm
7,33 €
TPRIKOUR0803D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 160x500x1,5 mm
10,86 €
TPRIKOUR0855D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 175x1000x1,5 mm
18,30 €
TPRIKOUR0856D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 175x250x1,5 mm
7,70 €
TPRIKOUR0950D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 175x500x1,5 mm
11,59 €
TPRIKOUR0805D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 180x1000x1,5mm
18,55 €
TPRIKOUR0859D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 180x250x1,5mm
7,81 €
TPRIKOUR0806D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 180x500x1,5 mm
11,85 €
TPRIKOUR0810D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 200x1000x1,5mm
19,63 €
TPRIKOUR0811D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 200x250x1,5 mm
8,59 €
TPRIKOUR0812D
DYMOVÁ RÚRA KARTON 200x500x1,5 mm
15,44 €
9
DYMOVÉ RÚRY KARTON - ČISTIACE ALEBO S KLAPKOU
Skratka1
Názov
DPC
DYMOVÁ RÚRA KARTON 120x1000x1,5 mm
14,04 €
TPRIKOUR0239
DYMOVÁ RÚRA KARTON ČISTIACE 150x1000x1,5mm
17,30 €
TPRIKOUR0237D
DYMOVÁ RÚRA KARTON ČISTIACE 150x500x1,5mm
13,00 €
TPRIKOUR1548D
DYMOVÁ RÚRA KARTON ČISTIACE 160x500x1,5mm
13,70 €
TPRIKOUR0905D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x1000x1,5mm
18,96 €
TPRIKOUR0320D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x1000x1,5mm ANTRACIT
18,96 €
TPRIKOUR0906D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x250x1,5mm
10,93 €
TPRIKOUR0316D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x250x1,5mm ANTRACIT
10,93 €
TPRIKOUR0907D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x500x1,5mm
14,26 €
TPRIKOUR0318D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 120x500x1,5mm ANTRACIT
14,26 €
TPRIKOUR0908D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 125x1000x1,5mm
19,15 €
TPRIKOUR0909D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 125x250x1,5mm
11,07 €
TPRIKOUR0910D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 125x500x1,5mm
14,41 €
TPRIKOUR0720D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x1000x1,5 mm ANTRACIT
19,52 €
TPRIKOUR0911D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x1000x1,5mm
19,52 €
TPRIKOUR0773D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x250x1,5 mm
11,30 €
TPRIKOUR0715D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x250x1,5 mm ANTRACIT
11,30 €
TPRIKOUR0775D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x500x1,5 mm
14,63 €
TPRIKOUR0709D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 130x500x1,5 mm ANTRACIT
14,63 €
TPRIKOUR0951D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 145x1000x1,5 mm
21,23 €
TPRIKOUR0952D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 145x250x1,5 mm
12,44 €
TPRIKOUR0953D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 145x500x1,5 mm
16,04 €
TPRIKOUR0791D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x1000x1,5 mm
21,30 €
TPRIKOUR0954D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x1000x1,5mm ANTRACIT
21,30 €
TPRIKOUR0839D
10
DYMOVÉ RÚRY KARTON - S KLAPKOU
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0793D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x250x1,5 mm
12,59 €
TPRIKOUR0708D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x250x1,5 mm ANTRACIT
12,59 €
TPRIKOUR0795D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x500x1,5 mm
16,11 €
TPRIKOUR0716D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 150x500x1,5 mm ANTRACIT
16,11 €
TPRIKOUR0955D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 160x1000x1,5 mm
22,04 €
TPRIKOUR0802D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 160x250x1,5mm
13,00 €
TPRIKOUR0958D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 160x500x1,5mm
16,67 €
TPRIKOUR0912D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 175x1000x1,5 mm
23,63 €
TPRIKOUR0913D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 175x250x1,5 mm
13,63 €
TPRIKOUR0914D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 175x500x1,5 mm
17,78 €
TPRIKOUR0956D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 180x1000x1,5 mm
24,26 €
TPRIKOUR0703D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 180x250x 1,5mm
13,93 €
TPRIKOUR0915D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 180x500x1,5 mm
17,89 €
TPRIKOUR0957D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 200x1000x1,5 mm
26,11 €
TPRIKOUR0928D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 200x250x1,5 mm
14,78 €
TPRIKOUR0935D
DYMOVÁ RÚRA KARTON S KLAPKOU 200x500x1,5 mm
22,37 €
11
DYMOVÉ RÚRY KARTON - ŽALÚZIE A PRECHODKY
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0959D
DYMOVÁ RÚRA KARTON ŽALÚZIE 130
27,59 €
TPRIKOUR0960D
DYMOVÁ RÚRA KARTON ŽALÚZIE 150
30,07 €
TPRIKOUR0272D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 125/120
6,59 €
TPRIKOUR0271D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 130/120
6,54 €
TPRIKOUR0939D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 130/125
6,67 €
TPRIKOUR0751D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 145/130
7,41 €
TPRIKOUR0741D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 150/120
7,11 €
TPRIKOUR0331D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 150/125
7,15 €
TPRIKOUR0270D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 150/130
7,15 €
TPRIKOUR0283D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 150/145
7,11 €
TPRIKOUR0937D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 160/120
8,33 €
TPRIKOUR8763D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 160/130
8,44 €
TPRIKOUR0268D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 160/150
7,70 €
TPRIKOUR0273D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 175/150
8,26 €
TPRIKOUR0267D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 175/160
8,26 €
TPRIKOUR0938D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 180/150
9,44 €
TPRIKOUR0264D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 180/160
9,56 €
TPRIKOUR0178D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 180/175
8,59 €
TPRIKOUR0053D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 200/130
9,74 €
TPRIKOUR0259D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 200/150
9,89 €
TPRIKOUR0936D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 200/160
9,93 €
TPRIKOUR0933D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 200/175
11,74 €
TPRIKOUR0263D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 200/180
9,89 €
TPRIKOUR0277D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 225/200
13,59 €
TPRIKOUR0636D
DYMOVÁ RÚRA PRECHODKA 250/200
13,59 €
12
DYMOVÉ RÚRY - REDUKCIE KOMÍNOVÉ
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0625D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 100/120
7,10 €
TPRIKOUR0489D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 100/130
6,54 €
TPRIKOUR0292D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 120/130
6,73 €
TPRIKOUR0289D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 120/150
5,99 €
TPRIKOUR0932D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 120/160
8,83 €
TPRIKOUR0889D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 120/180
10,12 €
TPRIKOUR1528D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 120/200
10,49 €
TPRIKOUR0290D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 125/130
6,48 €
TPRIKOUR0734D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 125/150
7,34 €
TPRIKOUR5210D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 125/160
9,26 €
TPRIKOUR1547D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/145
7,41 €
TPRIKOUR0284D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/150
5,99 €
TPRIKOUR6901D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/160
8,77 €
TPRIKOUR0917D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/180
10,49 €
TPRIKOUR0918D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/200
10,80 €
TPRIKOUR0736D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/150
8,41 €
TPRIKOUR0334D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/160
8,40 €
TPRIKOUR0926D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/180
10,00 €
TPRIKOUR52401D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/200
10,80 €
TPRIKOUR0282D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/160
8,83 €
TPRIKOUR0235D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/175
9,94 €
TPRIKOUR0279D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/180
10,12 €
TPRIKOUR0275D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/200
11,05 €
TPRIKOUR0280D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 160/180
10,31 €
TPRIKOUR0931D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 160/200
10,86 €
13
DYMOVÉ RÚRY - REDUKCIE KOMÍNOVÉ
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0918D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 130/200
10,80 €
TPRIKOUR0736D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/150
8,41 €
TPRIKOUR0334D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/160
8,40 €
TPRIKOUR0926D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/180
10,00 €
TPRIKOUR52401D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 145/200
10,80 €
TPRIKOUR0282D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/160
8,83 €
TPRIKOUR0235D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/175
9,94 €
TPRIKOUR0279D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/180
10,12 €
TPRIKOUR0275D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 150/200
11,05 €
TPRIKOUR0280D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 160/180
10,31 €
TPRIKOUR0931D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 160/200
10,86 €
TPRIKOUR0740D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 175/180
11,04 €
TPRIKOUR0934D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 175/200
11,60 €
TPRIKOUR0276D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA KOMÍNOVÁ 180/200
9,88 €
14
DYMOVÉ RÚRY - REDUKCIE PRE KERAMICKÝ KOMÍN
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0690
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 120/160
15,93 €
TPRIKOUR0578
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 120/180
16,30 €
TPRIKOUR0577
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 120/200
16,67 €
TPRIKOUR1502
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 130/160
14,93 €
TPRIKOUR1500
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 130/200
16,96 €
TPRIKOUR1501
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 150/160
15,00 €
TPRIKOUR0562D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 150/180
17,22 €
TPRIKOUR0557D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 150/200
17,22 €
TPRIKOUR0569
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 150/200 ANTRACIT
17,22 €
TPRIKOUR0760
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 160/180
16,48 €
TPRIKOUR0558D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 160/200
17,22 €
TPRIKOUR0561D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 180/180
17,22 €
TPRIKOUR0559D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 180/200
17,22 €
TPRIKOUR1746D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 200/180
17,22 €
TPRIKOUR0560D
DYMOVÁ RÚRA REDUKCIA PRE KERAMICKÝ KOMÍN 200/200
16,67 €
15
DYMOVÉ RÚRY - KOMÍNOVÉ VSUVKY A ZÁTKY
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0133D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 120mm
2,56 €
TPRIKOUR0046D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 125 mm
2,59 €
TPRIKOUR0013D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 130 mm
2,59 €
TPRIKOUR0060D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 145 mm
2,59 €
TPRIKOUR0006D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 150 mm
2,67 €
TPRIKOUR0047D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 160 mm
2,85 €
TPRIKOUR0144D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 175 mm
3,40 €
TPRIKOUR0078D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 180 mm
3,48 €
TPRIKOUR0048D
DYMOVÁ RÚRA KOMÍNOVÁ VSUVKA 200 mm
3,85 €
TPRIKOUR0302D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 120
3,33 €
TPRIKOUR0526D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 125
3,52 €
TPRIKOUR0303D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 130
3,70 €
TPRIKOUR0701D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 145
3,83 €
TPRIKOUR0304D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 150
3,83 €
TPRIKOUR0305D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 160
4,14 €
TPRIKOUR0702D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 175
4,32 €
TPRIKOUR0306D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 180
4,44 €
TPRIKOUR0307D
DYMOVÁ RÚRA ZÁTKA 200
4,69 €
16
DYMOVÉ RÚRY - KOMÍNOVÉ RUŽICE
Skratka1
Názov
DPC
TPRIKOUR0141D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 120
2,19 €
TPRIKOUR0321D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 120 ANTRACIT
2,15 €
TPRIKOUR0231D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 125
2,30 €
TPRIKOUR0056D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 130
2,41 €
TPRIKOUR0179D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 130 ANTRACIT
1,19 €
TPRIKOUR0236D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 145
2,59 €
TPRIKOUR0051D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 150
2,59 €
TPRIKOUR0599D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 150 ANTRACIT
2,59 €
TPRIKOUR0134D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 160
2,67 €
TPRIKOUR0143D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 175
2,74 €
TPRIKOUR0131D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 180
2,74 €
TPRIKOUR0079D
DYMOVÁ RÚRA RUŽICA 200
2,81 €
17
PRÍSLUŠENSTVO
Skratka1
Názov
DPC
TPR0601
VÝMENNÍK TEPLOVZDUŠNÝ ČIERNY MALÝ 150mm
71,67 €
TPR0602
VÝMENNÍK TEPLOVZDUŠNÝ ČIERNY STREDNÝ 150mm
87,22 €
TPR0603
VÝMENNÍK TEPLOVZDUŠNÝ ČIERNY VEĽKÝ 150mm
102,78 €
TPR0248
KÔŠ NA DREVO MALÝ
24,70 €
TPR0247
KÔŠ NA DREVO STREDNÝ
54,33 €
TPR0252
KÔŠ NA DREVO VEĽKÝ BEZ NÁRADIA
60,52 €
TPR0251
KÔŠ NA DREVO VEĽKÝ S NÁRADÍM
78,67 €
TPR0508
NÁRADIE KRBOVE STOJANKOVE 4-DIELNE
46,30 €
TPR0510
NÁRADIE KRBOVE ZÁVESNÉ 3-DIELNE
33,96 €
TPR0509
NÁRADIE KRBOVE ZÁVESNÉ 4-DIELNE
40,15 €
18
KONTAKTY GC SKUPINY
Správa a Logistické centrum
Kvítkovická 1633
763 61 Napajedla
Tel.: 577 110 611, Fax: 577 110 659
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Tř. Práce 1198/11
792 01 Bruntál
Tel.: 733 610 988
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 289
664 41 Holasice
Tel.: 547 425 160
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Svatopluka Čecha 2088/13
741 11 Nový Jičín
Tel.: 595 245 054, Fax: 556 756 294
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Náměstí Jana Zajíce 12
787 01 Šumperk
Tel.: 547 425 169, Fax: 583 285 008
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Rokytnice 462
755 01 Vsetín - Rokytnice
Tel.: 577 110 648, Fax: 571 410 184
E-mail: [email protected]
Logistické centrum
Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: 596 229 071, Fax: 596 229 079
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Za Bankou 2
690 02 Břeclav
Tel.: 733 610 973
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Potštátská 613
753 01 Hranice
Tel.: 577 110 649, Fax: 581 602 971
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Krnovská 159/110
746 01 Opava
Tel.: 595 245 050, Fax: 553 610 790
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Průmyslová čtvrť 154
674 01 Třebíč
Tel.: 547 425 162, Fax: 568 840 861
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Hybešova 732
682 01 Vyškov
Tel.: 547 425 167, Fax: 517 331 073
E-mail: [email protected]
Logistické centrum
Tuřanka 115 (areál Slatina, a.s.)
627 00 Brno - Slatina
Tel.: 547 424 512, Fax: 547 424 519
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Tovární 1030/41
737 01 Český Těšín
Tel.: 595 245 059, Fax: 558 712 286
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
U Rybníka 10
586 01 Jihlava
Tel.: 567 210 075, Fax: 567 210 262
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Vrahovická 57, bývalý pivovar
796 24 Prostějov
Tel.: 577 110 647, Fax: 582 332 496
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
1. máje 123
739 61 Třinec
Tel.: 737 226 332, Fax: 558 339 781
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Cecilka 228
760 01 Zlín - Příluky
Tel.: 577 110 643, Fax: 577 101 039
E-mail: [email protected]
Obchodní stredisko
Šlechtitelů 720/6
779 00 Olomouc - Holice
Tel.: 731 425 838
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Příborská 1585/12
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 595 245 053, Fax: 558 622 906
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Bohumínská 404/14
733 01 Karviná
Tel.: 595 245 057, Fax: 596 314 301
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše
750 02 Přerov
Tel.: 577 110 645, Fax: 581 735 345
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 514
686 11 Uherské Hradiště - Jarošov
Tel.: 577 110 641, Fax: 572 553 852
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dobšická 17
669 02 Znojmo
Tel.: 547 425 166, Fax: 515 240 171
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Svitavská 500/7
678 01 Blansko
Tel.: 547 425 164, Fax: 516 410 385
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Statku 1
736 01 Havířov - Bludovice
Tel.: 596 411 615, Fax: 596 881 322
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Petrovická 363/61
794 01 Krnov
Tel.: 595 245 055, Fax: 554 625 335
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Pivovarská 30
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Tel.: 595 245 049, Fax: 577 110 693
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
U Korečnice 2518
688 01 Uherský Brod
Tel.: 577 110 646, Fax: 577 120 520
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Jamská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 731 425 868
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Čs. Armády 360
735 81 Bohumín
Tel.: 595 245 058, Fax : 596 011 965
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 1659
539 01 Hlinsko
Tel.: 547 425 146
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Hulínská 2342
767 01 Kroměříž
Tel.: 577 110 644, Fax: 573 333 875
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Družstevní
763 21 Slavičín
Tel: 577 110 639, Fax: 577 001 424
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Mikoláše Alše 845
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 577 110 642, Fax: 571 616 811
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Zábrdovická 2
615 00 Brno - Zábrdovice
Tel.: 547 425 165, Fax: 545 216 172
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Brněnská 59/B
695 03 Hodonín
Tel.: 547 425 163, Fax: 518 321 084
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Opletalova 92
563 01 Lanškroun
Tel.: 547 425 161, Fax: 465 320 446
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
ul. Tovární 2126/1
568 02 Svitavy
Tel.: 461 310 143, Fax: 461 310 451
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Hutník 1048
698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 577 110 656
[email protected]
Logistické centrum
Vožická 2604
390 02 Tábor
Tel.: 381 211 124, Fax: 381 251 946
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
U Poráků 511 (Horní Brána)
381 01 Český Krumlov
Tel.: 733 610 961
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Samoty 2124
397 01 Písek
Tel.: 382 211 547, Fax: 382 221 098
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Žernovická 1270
383 01 Prachatice
Tel.: 733 610 992
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Pražská 1194
342 01 Sušice
Tel.: 376 391 330, Fax: 577 110 699
E-mail: [email protected]
Obchodní stredisko
Okružní 7
370 03 České Budějovice 3
Tel.: 387 311 865, Fax: 387 311 864
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Na Kopečku 3 - Radouňka
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 603 808 592
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Smetanova 1314
393 01 Pelhřimov
Tel.: 547 425 157
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Řepice 138
386 01 Strakonice
Tel.: 739 531 052
E-mail: [email protected]
Správa a Logistické centrum
Mostecká 157
362 32 Otovice - Karlovy Vary
Tel.: 353 339 000, Fax: 353 339 001
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Východní 4
352 01 Aš
Tel.: 354 593 367, Fax: 354 593 369
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Karlova 36
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 717, Fax: 354 431 532
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
5. května 2910
440 01 Louny
Tel.: 415 654 143, Fax: 415 654 157
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
U Seřadiště 223
326 00 Plzeň
Tel.: 377 260 460, Fax: 377 260 312
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Chebská 2096
356 01 Sokolov
Tel.: 352 600 872, Fax: 352 600 392
E-mail: [email protected]
Logistické centrum
Domažlická 138
318 00 Plzeň
Tel.: 377 350 010, Fax: 377 350 029
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Plzeňská 305
266 01 Beroun
Tel.: 311 612 206, Fax: 311 514 306
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Kosmonautů 4063
430 01 Chomutov
Tel.: 474 624 912, Fax: 474 624 901
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Nákladní 105
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 599 740, Fax: 354 599 421
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
V Lukách 334
261 01 Příbram
Tel.: 318 581 373, Fax: 318 581 656
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Plánská 2029
347 01 Tachov
Tel.: 374 791 269, Fax: 374 791 270
E-mail: [email protected]
Obchodní stredisko
Drážďanská 83A
400 07 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 003, Fax: 475 209 442
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dělnická 208
405 02 Děčín
Tel.: 412 535 097, Fax: 412 535 169
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dr. Sedláka 763/III
339 01 Klatovy
Tel.: 376 387 742, Fax: 376 387 743
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Obchodní 35
434 01 Most
Tel.: 476 104 499, Fax: 476 100 863
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Sportovní 99
269 01 Rakovník
Tel.: 313 512 920, Fax: 313 513 214
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Přítkovská 1565
415 01 Teplice
Tel.: 417 530 436, Fax: 417 530 435
E-mail: [email protected]
(SK)
Logistické centrum
U Rakovky 1254 / 20
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: 244 118 211, Fax: 244 118 299
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Doberská 37
272 04 Kladno
Tel.: 312 267 374, Fax: 312 261 605
E-mail: [email protected]
Obchodní stredisko
Josefinino údolí 145/5
460 01 Liberec
Tel.: 739 531 056, Fax: 482 737 292
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Třídvorská 1401
280 02 Kolín
Tel.: 321 768 154, Fax: 321 768 154
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Strojírenská 1792
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 605 228 181
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dopraváku 749/3 (areál Genius)
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: 737 254 552
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská ul. 232
503 11 Hradec Králové - Sv. Dvory
Tel.: 605 228 369, Fax: 495 532 178
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dolínecká 2
100 00 Praha 10 - Strašnice
Tel.: 272 704 456, Fax: 272 704 456
[email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Nádražní 472
543 01 Vrchlabí
Tel.: 605 201 305
E-mail: [email protected]
Správa a Logistické centrum
Rastislavova 4
951 41 Nitra - Lužianky
Tel.: +421 377 411 303-4
Fax: +421 377 411 305
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Kukučínova ul. 2346
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: +421 414 220 070-71
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Elektrárenská 1
832 16 Bratislava
Tel.: +421 232 111 060
Fax: +421 232 111 061
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Dvorská cesta 23
940 01 Nové Zámky
Tel.: +421 353 214 412
Fax: +421 353 214 413
E-mail: [email protected]
Správa a Logistické centrum
Jilemnického 3
080 01 Prešov
Tel.: +421 517 715 487
Fax: +421 517 710 498
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Rampová 6
040 01 Košice
Tel.: +421 557 996 003-004
Fax: +421 557 996 005
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Nymburská 535
407 47 Varnsdorf
Tel.: 412 333 888, Fax: 412 333 275
E-mail: [email protected]
EXPRESS - samoobslužný sklad
Bratislavská cesta 8
970 01 Trnava
Tel.: +421 333 214 461-2
E-mail: [email protected]
19
WWW.GIENGER.SK
V znamení pravého partnerstva
Naším príspevkom pre úspešnú spoluprácu s odbornými
remeselníkmi sú: kompetencia, par tnerst vo
a absolútna vernosť trojstupňovej odbytovej ceste.
Partneri GC SKUPINY pracujú spoločne a flexibilne každý z nich ako samostatný podnik a zároveň
v inteligentnej kooperácii. Takmer po celej Českej
republike, a taktiež na Slovensku je GC červenožltý
štvorec známkou a symbolom pravého partnerstva a
osobných služieb.
Výhradne preverené produkty, ktoré sú na českom a
slovenskom trhu predávané často exkluzívne, krátke
dodacie lehoty a aktívna podpora predaja i montážnych
firiem prezentujú jasne náš ciel: Byť najlepšími v
odbore.
V záujme spokojnosti koncového zákazníka, ktorá
patrí k našim prvoradým cieľom, realizujeme svoj tovar
a služby výhradne prostredníctvom odborných
montážnych firiem, ktoré môžu najlepšie zaistiť
dokonalú inštaláciu vysoko kvalitného produktu.
Využite profesionálne spojenie medzi výrobou,
odbornými montážnymi firmami a konečným
zákazníkom.
Máte dotazy?
Váš obchodný partner z GC SKUPINY je Vám kedykoľvek k dispozícii.
VÝROBA
PRODUKTY & KVALITA
REMESLO
SPOTREBITEĽ
SPOKOJNOSŤ
VERZE 5|2014 © GIENGER spol. s r.o.
PORADENSTVO & MONTÁŽ
Download

cenník dymových rúr na tuhé palivo kovokraus a príslušenstva