Daňové riaditeľstvo
Slovenskej republiky
Kontakty na úrady v členských štátoch Európskej Únie, ktoré
sú oprávnené na vybavovanie žiadostí o vrátenie DPH
Belgicko:
Kontaktné miesto pre holandský jazyk:
Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen (Teruggaafcel)
Paleizenstraat 48 - 5e verdiep
B-1030 BRUSSEL
Tel: 0032/257/740 40
Fax: 0032/257/963 58
Kontaktné miesto pre francúzsky jazyk:
Bureau Central pour Assujettis Etrangers (Section Remboursements)
Rue des Palais,48 - 5e étage
B-1030 BRUXELLES
Tel: 0032/257/740 40
Fax: 0032/257/963 58
Kontaktné miesto pre anglický jazyk:
Central Office for Foreign Traders (Vatrefund)
(adresa: obidve vyššie uvedené pre holandský a francúzsky jazyk)
web: http://minfin.fgov.be
Bulharsko:
Territorial Directorate of the National Revenue Agency - Sofia
21, Aksakov Str.
1000 Sofia
Bulgaria
E-mail: [email protected]; [email protected]
web: http://www.taxadmin.minfin.bg/
Cyprus:
Poštová adresa: VAT Service CY1471 Nicosia
Adresa úradu pre Vrátenie DPH: M.Karaoili & Gr.Afxentiou corner, 1096 Nicosia
Tel: 00357 22601852
Fax: 00357 22602784
E-mail: [email protected]
web: http://www.mof.gov.cy
1/7
Česká republika:
Finanční úřad pro Prahu 1
Štěpánská 28
112 33, Praha 1
Tel: 00420 224 043 011
Fax: 00420 224 043 198
E-mail: [email protected]
web: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2007.html?year=0
Dánsko:
Skattecenter Tønder
8/13 moms
Pioner Alle 1
DK-6270 Tønder
Tel: 0045 7222 1818
Fax: 0045 7222 1919
E-mail: [email protected]
web: http://www.skat.dk/
(preklad informácií do iných jazykov ohľadom vrátenia DPH je možné nájsť pod odkazom:
„vis udskrift and udskrift med indholdsfortegnelse“).
Estónsko:
Merit Kaljuste
Põhja maksu- ja tollikeskus
Endla 8
Tallinn 15177
Estonia
Tel: 00372 676 1187
E-mail: [email protected]
web: http://www.emta.ee/index.php?id=26515
Fínsko:
Uusimaa Corporate Tax Office
P.O. Box 34
00052 VERO
FINLAND
Tel: 00358 9 73114810, 00358 9 73114773
Fax: 00358 9 7311 4392
web: http://www.vero.fi , http://www.tax.fi
Francúzsko:
Service de Remboursement de la TVA
10, rue du Centre
TSA 60015
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX
France
2/7
Tel: 0033 1 57 33 84 00
Fax: 0033 1 57 33 84 85
e-mail: [email protected]
web: http://www.dresg.net
Grécko:
Ministry of Finance
Directorate General of Tax and Customs Issues
14th VAT Directorate
VAT Repayments Section
Sina str. 2- 4 10672 ATHENS GREECE
Tel: 00302103644960, 0030210 3644990
Fax: 00302103645413
E-mail: [email protected]
web: http://www.mof-glk.gr/
Holandsko:
Belastingdienst/Limburg/Kantoor Buitenland
Postbus 4486
6401CZ Heerlen
Tel: 0031 55 538 53 85
Adresa na osobný kontakt:
Kloosterweg 22
6412 CN Heerlen.
web: http://www.belastingdienst.nl/
Írsko:
Office of the Revenue Commissioners,
Collector General Division,
VAT Repayments Section
River House,
Charlotte quay,
Limerick,
Ireland
Tel: 0035361212799
Fax: 0035361402125
Lo-call No. 1890 252449
E-mail: [email protected]
web: http://www.revenue.ie
Litva:
Vilnius County State Tax Inspectorate
Šermukšnių Street 4,
LT-01509 Vilnius
Lithuania
Tel: 00370 5 2742 550
Fax: 00370 5 2687 689
3/7
E-mail: [email protected]
web: http://www.wmi.lt
Lotyšsko:
Department of Large Taxpayers
State Revenue Service
1 Jeruzalemes Street
Riga, LV- 1010
Latvia
web: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=4445&hl=2
Luxembursko:
Administration de l'Enregistrement et des Domaines
DEPARTMENT:
Bureau d'imposition XI - Remboursements et franchises
67, rue Verte
L-1651 Luxembourg-Cessange
POSTAL ADDRESS:
B.P. 1004
L-1010 Luxembourg
Tel: 00352 44 905-1
Fax: 00352 250796
E-mail: [email protected]
web: http://www.aed.public.lu/
Maďarsko:
Hungarian Tax and Financial Control Administration
Directorate of Large Taxpayers (Kiemelt Adózók Igazgatósága)
Department Dealing with Tax Refund of Foreigners (Külföldiek Adó-visszatérítését Intéző
Főosztály)
kontakt:
H-1077 Budapest, Dob u. 75-81.
adresa: H-1410 Budapest, POB. 138
Fax: 0036 1 322-9824
E-mail: [email protected]
web: http://www.en.apeh.hu
Malta:
VAT Department
Refund Section
Center Point Building
Ta' Paris.
Birkirkara. BKR 4663
Malta
Tel: 00356 21499330
Fax: 00356 21499386
E-mail : [email protected]
web: http://www.gov.mt/
4/7
Nemecko:
Bundeszentralamt für Steuern
Dienstsitz Schwedt
Passower Chaussee 3 b
16303 Schwedt/Oder
Tel.: 0049 228 406 1200
Fax: 0049 228 406 3200
E-mail: [email protected]
web: http://www.bzst.bund.de
Poľsko:
Drugi Urząd Skarbowy
Warszawa-Śródmieście
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa
Tel: 0048 22 511 35 00
Fax: 0048 22 511 35 02
E-mail: [email protected]
web: www.is.waw.pl/USWSrodmiescie2
Ministerstwo Finansów (adresa Ministerstva financí PL)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa, Poland
Tel: 0048 22 694 55 55
Fax: 0048 22 694 41 77
E-mail: [email protected]
Portugalsko:
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REEMBOLSOS
Av. João XXI, 76 -5.º
Apartado 8220
1049-065 LISBOA
PORTUGAL
Tel: 00351 217 610 000
Fax: 00351 217 938 133
E-mail: [email protected]
web: http://www.dgci.min-financas.pt/siteinternet/index.html
Rakúsko:
Finanzamt Graz-Stadt
Team für ausländische Unternehmen
Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18
A-8018 Graz
Tel: 0043 316 881538
Fax: 01 51433 5938041; 01 51433 5938042
5/7
E-mail: [email protected]; Email: [email protected]
web: http://www.bmf.gv.at/steuern/_startframe.htm
Rumunsko:
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti
Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti
Adresa:
str. Dimitrie Gerota 13, sector 2
020027 Bucuresti
Romania
Tel/Fax: 0040213057081
E-mail: [email protected]
web: http://www.mfinante.ro/
Slovinsko:
Ljubljana Tax Office
PO Box 107
Davčna ulica 1
SI-1001 Ljubjana
Slovenia
Tel: 00386 1 369 3000,
Fax: 00386 1 369 3010
E-mail: gp.durs-lj(at)gov.si
web: http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/forms/value_added_tax/contacts
Španielsko:
Oficina Nacional de Gestión Tributaria.
Departamento de Gestión Tributaria
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Ministerio de Economía y Hacienda.
Adresa:
c/ Infanta Mercedes 49
28020 Madrid
SPAIN
web: http://www.aeat.es/
Švédsko:
Žiadatelia z Dánska, Faerských ostrovov, Islandu, Grónska, Poľska, Slovenskej republiky,
Slovinska, Českej republiky, Nemecka a Rakúska kontaktujú:
Swedish Tax Agency
International Tax Office
SE-205 31 Malmö
Sweden
Fax: 0046 40 14 62 03
E-mail: [email protected]
6/7
Žiadatelia z iných, ako vyššie uvedených krajín, kontaktujú:
Swedish Tax Agency
Tax Office 9
SE-106 61 Stockholm
Sweden
Tel: 0046 8 564 851 60
Fax: 0046 10 574 18 11
E-mail: [email protected]
web: http://www.skatteverket.se
Taliansko:
Agenzia delle Entrate (Revenue Agency)
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi
Ufficio Rimborsi
Via Cristoforo Colombo 426 C/D
00147 ROMA - ITALY
E-mail: [email protected]
web with VAT REFUND information:
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Documentazione/Rimborsi+IVA_
VAT+refund/
web: http://www.finanze.it
Veľká Británia:
HM Revenue & Customs
Overseas Repayment Unit
Foyle House
Duncreggan Road
Londonderry
Northern Ireland
BT48 0AH
Tel: 0044 2871 305299
Fax: 0044 2871 305101
E-mail: [email protected]
web: http://www.hmce.gov.uk/
Poznámka: Údaje majú informačný charakter a môžu sa meniť
Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, október 2010
Odbor služieb pre verejnosť
7/7
Download

Úrady v členských štátoch EÚ, ktoré sú oprávnené na vybavovanie