SINIF GEÇME SİSTEMİ
FATMA ZEHRA DÜLGEROĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015/2016
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK SERVİSİ
Puan Ve Not Sitemi
O Puan
O
O
O
O
O
O
O
Not
Derece
85-100
5
Pekiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
45-54
2
Geçer
___________________________________
25-44
1
Geçmez
0-24
0
Etkisiz
9. SINIFLARDA BAŞARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1. DOĞRUDAN SINIF GEÇMEK
2. ORTALAMAYLA SINIF GEÇMEK
3. SORUMLU OLARAK SINIF GEÇMEK
DOĞRUDAN SINIF
GEÇMEK
TÜM DERSLERDEN BAŞARILI OLMAK
İkinci dönem notunun en az 2 “GEÇER”,
ancak, birinci dönem notu 0 “ETKİSİZ”
ise ikinci dönem notunun en az 3
“ORTA”,
DOĞRUDAN SINIF GEÇMEK
1. DÖNEM
2. DÖNEM
SONUÇ
1
2
BAŞARILI
2
1
BAŞARISIZ
5
1
BAŞARISIZ
0
3
BAŞARILI
0
2
BAŞARISIZ
YIL SONU
BAŞARI ORTALAMASI İLE
SINIF GEÇMEK
ÖĞRENCİNİN ZAYIFI VARSA
TÜM DERSLERİN YIL SONU
AĞIRLIKLI ORTALAMASI
MİN.
2,50
DİL VE ANLATIM DERSİ YIL SONU
BAŞARI ORTALAMASI İLE
GEÇİLEMEZ.
DERS
Dil, Anlatım
İngilizce
Matematik
Coğrafya
Toplam
saat
2
10
4
2
18
I.
2
3
2
3
II.
3
3
3
1
Y.S.
3
3
3
2
AĞ.
6
30
12
4
52
Tüm derslerin ağırlıklı notu
hesaplandıktan sonra, zayıf olduğu
gözüken
Coğrafya
dersinden
geçebilmesi için ağırlıklı notları
toplamının toplam ders saatine
bölümü yapılır.
BAŞARISIZLIK DURUMUNDA
ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
O Her öğrenci ders yılı sonunda istediği
en fazla 4 dersten O.Y. sınavına girebilir.
O Başarılı olunan derslerden de ortalama
yükseltmek amacıyla sınava girilebilir.
ORTALAMA YÜKSELTME SINAVLARI
SONUNDA
BAŞARISIZLIK DEVAM EDİYORSA;
9. SINIFLAR 3 DERS VE ÜZERİNDE
ZAYIFI VARSA, 10.SINIFLARIN 9.SINIF
SORUMLULUKLARI DAHİL 5 DERS VE
ÜZERİNDE ZAYIFI VARSA SENE TEKRARI
YAPARLAR.
SORUMLU OLARAK SINIF
GEÇME
O
9. SINIFLAR 3 DERS VE ALTINDA
ZAYIFI VARSA,
O 10,11,12. SINIFLAR 2 DERS VE ALTINDA
ZAYIF VARSA (VE TOPLAMDA 5 DERS
ZAYIFI
GEÇMEYECEK
ŞEKİLDE
OLACAK) BİR ÜST SINIFA BAŞARISIZ
OLDUKLARI DERSLERDEN SORUMLU
OLARAK GEÇERLER.
SORUMLULUĞUN
KALKMASI
SORUMLULUK
SINAVINA GİREREK
BAŞARILI OLMAK
SINIF TEKRARI
1- Ortalama Yükseltme Sınavları sonunda
başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla
sınıf geçemeyenler,
2- Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,
3- Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
SINIF TEKRAR EDERLER
SINIF TEKRARI ORTAÖĞRETİM SÜRECİNCE
BİR DEFA YAPILIR.
TEŞEKKÜR - TAKDİR
O 70.00 – 84.99
TEŞEKKÜR
O 85.00 – 100
TAKDİR
•DİSİPLİN CEZASI ALMAMIŞ OLMAK,
•HİÇ ZAYIFI OLMAMAK (DÖNEMLERDE)
Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
O Geç Gelme :Okula zamanında
gelmeyen öğrenciler derslere alınır.
Birinci ders saati dışındaki geç
gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç
gelen öğrencilerin derse alınma
şekli, ders yılı başında öğretmenler
kurulunca kararlaştırılarak veli ve
öğrencilere duyurulur.
O Devam-Devamsızlık; Öğrenciler,
okula devam etmek zorundadır.
Öğrencilerin devamsızlıkları
hesaplanırken normal öğretim
yapılan okullarda sabah ve öğleden
sonraki süreler yarımşar gün, ikili
öğretim yapılan okullarda bu süreler
bir gün sayılır.
O İlk derse girmeyenler ile ilk derse
girdiği hâlde arada bir veya daha fazla
derse girmeyen öğrencilerin
devamsızlığı yarım gün sayılır.
Devamsızlık hesaplanırken iki yarım
gün bir gün kabul edilir.
O Ders yılı içinde toplam 20 gün okula
özürsüz olarak devam etmeyen
öğrenciler, notları ne olursa olsun
başarısız sayılır.
O Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile
okul yönetimince verilen izinlerin
toplamı 45 günü aşamaz. Kaza,
ölüm, doğal afet, yangın, göz altına
alınma, tutuklanma ve uzun süreli
tedaviyi gerektiren hastalık nedeniyle
yapılan devamsızlıkların özürlü
devamsızlıktan sayılabilmesi için
O özrün, resmî kurumdan alınacak
belge veya resmî/özel sağlık kurum
veya kuruluşlarınca düzenlenecek
raporla belgelendirilmesi ve özrü
takip eden ''5 iş günü''(12) içinde
okul yönetimine bildirilmesi gerekir.
Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim
süresi okul yönetimince uzatılabilir.
Download

Sınıf geçme