Vojenské lesy a majetky SR, š.p., OZ Kežmarok
CENNÍK DREVA PLATNÝ OD 1.1.2015
Cenník ihličnatých a listnatých priemyselných výrezov III. tr. akosti na dodávky
podľa STN 480055 a STN 480056, v €/m³ bez DPH
III.A tr. akosti
hr. st.
sm/jd
bo
smc
bk
20-29 cm
78,00
60,00
76,00
50,00
30-39 cm
81,00
62,00
80,00
50,00
40-49 cm
81,00
63,00
82,00
50,00
50-59 cm
81,00
63,00
83,00
50,00
60 cm +
80,00
62,00
83,00
50,00
III.B tr. akosti
hr. st.
sm/jd
bo
smc
bk
20-29 cm
71,00
55,00
70,00
45,00
30-39 cm
72,00
58,00
71,00
45,00
40-49 cm
72,00
58,00
72,00
45,00
50-59 cm
70,00
58,00
73,00
45,00
60 cm +
70,00
57,00
73,00
45,00
III.C tr. akosti
hr. st.
sm/jd
bo
smc
bk
20-29 cm
57,00
51,00
54,00
42,00
30-39 cm
57,00
51,00
54,00
42,00
40-49 cm
57,00
51,00
54,00
42,00
50-59 cm
57,00
51,00
54,00
42,00
60 cm +
57,00
51,00
54,00
42,00
bo
50,00
smc
bk
III. Agregátna guľatina
hr. st.
sm/jd
53,00
12-19 cm
bt
js
jv
jl, lp
tp, os, vr
ost.tvr.
or, črš
hb
brz
bt
js
jv
jl, lp
tp, os, vr
ost.tvr.
or, črš
hb
brz
bt
js
jv
jl, lp
tp, os, vr
ost.tvr.
or, črš
hb
brz
bt
js
jv
jl, lp
tp, os, vr
ost.tvr.
or, črš
hb
brz
Ceny sú stanovené v parite odvozné miesto dodávateľa.
Zatriedenie do hrúbkového stupňa je podľa stredového priemeru ( v cm ) meraného v kôre.
Cenník ihličnatého a listnatého dreva IV., V. a VI. tr. akosti na dodávky
podľa STN 480055 a STN 480056, v €/m³ bez DPH
Výrezy IV. tr. akosti podľa STN 480055 - v ponuke už dlhodobo nie je
trieda
hrúbka d.č.
dĺžka v m
cena
v cm
Žrde ihličnaté
v kôre SM/JD
1
7a8
6 a viac
2
9 a 10
8 a viac
3
11 - 13
9 - 12
4
11 - 13
12,1 - 15
Drevo V. tr. akosti podľa STN 480055, STN 480056
Drevina
Vlákninové a ostatné
priemyselné drevo v kôre
Cena
sm, jd, dg
35,00
bo, vj a ost. ihličnaté
33,00
bk,hb,jv,js
38,00
brz
37,00
db,cer,ag,ost.list tvrdé
36,00
ostatné listnaté mäkké
34,00
Drevo VI. tr. akosti podľa STN 480055, STN 480056
Cena za m3
Druh
Palivové
drevo v kôre
Druh
Cena za m3
ihličnaté
22,00
palivový výmet - tvrdé listnáče
12,00
listnaté tvrdé
30,00
palivový výmet - mäkké listnáče
10,00
listnaté mäkké
26,00
palivový výmet ihličnatý
10,00
Drevo VI. tr. akosti podľa STN 480055, STN 480056
Druh
Samovýroba
Cena za
m3
Druh
Cena za m3
ihličnaté nehrúbie
10,00
listnaté hrúbie - tvrdé
16,00
ihličnaté hrúbie
12,00
listnaté hrúbie - mäkké
14,00
listnaté nehrúbie - tvrdé
12,00
listnaté nehrúbie - mäkké
10,00
Drevo VI. tr. akosti podľa STN 480055, STN 480056- štiepané 1m
Uvedený sortiment sa momentálne na LS Tichý Potok nevyrába.
Druh
Cena za m3
Cena za prm
Tvrdé listnáče -BUK
Mäkké listnáče
Uvedené ceny platia pre lokalitu Manipulačné miesto - areál Lesnej správy Ľubica, Stredisko služieb Zaľubica v obci Ľubica, časť Pod Lesom v €/m3 a €/prm bez a s DPH.
Cena za m3 s Cena za prm
Cena za m3 Cena za prm
DPH
s DPH
Ihličnaté palivo
36,00
23,04
43,20
27,65
OZ Kežmarok: Kontaktná osoba: Ing. Jozef Joppa- ved. OOaM OZ, tel: 052/466 36 09,0907/953 307, fax: 052/466 36 12, e-mail: [email protected]
LS Tichý Potok : Ing. Pavol Tomala-ved. LS, tel/fax: 051/ 459 12 45 , 0915/917 074, e-mail. [email protected]
LS Ľubica : Ing. Ľudovít Zvalený - ved. LS : tel : 052/468 53 16, 0905/602 541,e -mail : [email protected]
Eduard Plučinský, technik LS Ľubica, tel: 052/ 468 53 16, 0915/ 962 192
Download

Cenník dreva platný od 1.1.2015 - Vojenské lesy a majetky SR, š.p.