Nepravidelné
kamene
obklady, dlažby, dlažobné
kocky, murovacie kamene
.
.
.
.
..
NEPRAVIDELNÉ OBKLADY A DLAŽBY dekoračné štrky MUROVACIE HRANOLY dlažobné
kocky DEKORAČNÉ OKRUHLIAKY A SOLITÉRY formátované obklady a dlažby GABIONY
www.kam-on.sk
GB Natural stone
D,A Naturstein
SK Prírodný kameň
CZ
Přírodní kámen
PL
Kamień naturalny
H
Természetes ko
RUS Природный камень
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 40 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
1 - 2 / 1 - 3 / 2 - 4 / 3 - 5 / 4 - 7 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0201
Salvia (P1)
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1050
1-3
3-5
10 - 50
10 - 50
O1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0202
Verity (P2 Red)
PIESKOVEC
Farba: Červená
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
K1050
1-2
2-4
4-7
10 - 50
10 - 50
10 - 50
N1050
R1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0203
2
PIESKOVEC RUSTIK
Abia
PIESKOVEC ANTIK
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
N1040
2-4
4-7
10 - 40
10 - 40
R1040
www.kam-on.sk
VERITY Nepravidelný obklad, dlažba
Pieskovec 4ND0202
SALVIA Nepravidelný obklad, dlažba
Pieskovec 4ND0201
SAREA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0308
3
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 15 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
1 - 2 / 1 - 3 / 2 - 4 / 4 - 7 / 7 - 10 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0204
Diana (T Sahara)
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
K1015
1-2
2-4
1-2
2-4
4-7
7 - 10
10 - 15
10 - 15
10 - 50
10 - 50
10 - 50
10 - 50
N1015
K1050
N1050
R1050
U1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0305
Elata (A4 Color)
Farba: Žltohnedá
ANDEZIT
Farba: Hrdzavohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1015
1-3
1-3
10 - 15
10 - 50
L1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0306
4
PIESKOVEC
Mabel (A1)
ANDEZIT RUSTIK
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
N1050
2-4
10 - 50
www.kam-on.sk
DIANA Nepravidelný obklad, dlažba
Pieskovec 4ND0204
ELATA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0305
MABEL Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0306
5
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 15 / 10 - 20 / 10 - 40 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
1 - 2 / 1 - 3 / 2 - 4 / 4 - 7 / 7 - 10 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0307
Medea (A1)
ANDEZIT ANTIK
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1015
1-3
2-4
4-7
7 - 10
1-3
2-4
4-7
7 - 10
10 - 15
10 - 15
10 - 20
10 - 20
10 - 40
10 - 40
10 - 40
10 - 40
N1015
R1020
U1020
L1040
N1040
R1040
U1040
Nepravidelný obklad, dlažba
ANDEZIT
4ND0308
Sarea (A1 Gray)
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
K1015
1-3
2-4
1-3
2-4
4-7
7 - 10
10 - 15
10 - 15
10 - 50
10 - 50
10 - 50
10 - 50
N1015
K1050
N1050
R1050
U1050
Farba: Šedohnedá
MEDEA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit antik 4ND0307
6
www.kam-on.sk
SAREA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0308
SAREA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0308
SAREA Nepravidelný obklad, dlažba
Andezit 4ND0308
7
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 25 / 10 - 40 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
1 - 3 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0409
Isola (K1 Rose)
Farba: Bežovoružová
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1050
1-3
10 - 50
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0410
Lana (K2 Yellow)
KVARCIT
Farba: Bledožltá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1050
1-3
10 - 50
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0611
8
KVARCIT
Daria (K4 Silver)
GNEIS
Farba: Striebornosivá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1025
1-3
1-3
10 - 25
10 - 40
L2040
www.kam-on.sk
ISOLA Nepravidelný obklad, dlažba
Kvarcit 4ND0409
ISOLA Nepravidelný obklad, dlažba
Kvarcit 4ND0409
DARIA Nepravidelný obklad, dlažba
Gneis 4ND0611
9
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 25 / 20 - 40 cm
HRÚBKA
1 - 3 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0612
Enora (K5 Gloria)
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1025
1-3
1-3
10 - 25
20 - 40
L2040
Nepravidelný obklad, dlažba
Farba: Striebornozlatá
GNEIS
4ND0613
Rakel (K6 Green)
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1025
1-3
1-3
10 - 25
20 - 40
L2040
Nepravidelný obklad, dlažba
10
GNEIS
Farba: Zelenočierna
GNEIS
4ND0614
Zaylin (K3 Gold)
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1025
1-3
1-3
10 - 25
20 - 40
L2040
Farba: Zlatohnedá
www.kam-on.sk
ENORA Nepravidelný obklad, dlažba
gneis 4ND0612
ENORA Nepravidelný obklad, dlažba
Gneis 4ND0612
ZAYLIN Nepravidelný obklad, dlažba
Gneis 4ND0614
11
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 15 / 10 - 30 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
0,5 - 0,7 / 0,8 - 1,2 / 1 - 2 / 1 - 3 / 2- 3 / 4 - 6 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0115
Selia
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1015
1-3
1-3
10 - 15
10 - 30
L1030
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0116
Cameo (B4)
VÁPENEC
Farba: Žltohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
K1050
1-2
2-3
4-6
10 - 50
10 - 50
10 - 50
M1050
Q1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0117
Damini (B7 Beige)
VÁPENEC
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
I1050
0,5 - 0,7
0,8 - 1,2
2-3
10 - 50
10 - 50
10 - 50
J1050
12
VÁPENEC ANTIK
M1050
www.kam-on.sk
CAMEO Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0116
SELIA Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec antik 4ND0115
DAMINI Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0117
13
Nepravidelný kameň obklady a dlažby
PRIEMER
10 - 15 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
1 - 3 cm
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0818
Edolie (B5 Green)
BRIDLICA
Farba: Zelenohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1015
1-3
1-3
10 - 15
10 - 50
L1050
Nepravidelný obklad, dlažba
4ND0819
Gauri (B3 Black)
BRIDLICA
Farba: Čiernošedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
L1015
1-3
1-3
10 - 15
10 - 50
L1050
GAURI Nepravidelný obklad, dlažba
Bridlica 4ND0819
14
www.kam-on.sk
EDOLIE Nepravidelný obklad, dlažba
Bridlica 4ND0818
EDOLIE Nepravidelný obklad, dlažba
Bridlica 4ND0818
GAURI Nepravidelný obklad, dlažba
GAURI NepravidelnýBridlica
obklad,
dlažba
4ND0819
Bridlica 4ND0819
15
Nepravidelné kamene
- šlapáky
PRIEMER
30 - 70 / 70 - 150 cm
HRÚBKA
2 - 3 / 3 - 6 / 6 - 10 cm
Nepravidelné kamene - šlapáky
4NS0320
Hagar
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
M3070
P3070
T3070
V3070
T7150
2-3
3-6
6 - 10
10 - 15
6 - 10
30 - 70
30 - 70
30 - 70
30 - 70
70 - 150
Nepravidelné kamene - šlapáky
4NS0221
Lafita
PIESKOVEC
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
M3070
P3070
T3070
P7150
T7150
2-3
3-6
6 - 10
3-6
6 - 10
30 - 70
30 - 70
30 - 70
70 - 150
70 - 150
Nepravidelné kamene - šlapáky
4NS0122
16
ANDEZIT
Ivory
VÁPENEC
Farba: Žltohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
M3070
P3070
T3070
T7150
2-3
3-6
6 - 10
6 - 10
30 - 70
30 - 70
30 - 70
70 - 150
www.kam-on.sk
HAGAR Šlapáky
Andezit 4NS0320
LAFITA Šlapáky
Pieskovec 4NS0221
Šlapáky
NELIA IVORY
Dekoračný
štrk
Vápenec 4NS0122
3DS0001
17
Nepravidelné kamene
šlapáky
PRIEMER
30 - 70 / 70 - 150 cm
HRÚBKA
2 - 3 / 3 - 6 / 6 - 10 cm
Nepravidelné kamene - šlapáky
4NS0323
Margo
ANDEZIT ANTIK
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
P3050
3-6
30 - 50
Nepravidelné kamene - šlapáky
4NS0841
Destry
BRIDLICA
Farba: Šedočierna
obj. kód
Hrúbka v cm
Priemer v cm
M3070
P3070
T3070
P7150
T7150
2-3
3-6
6 - 10
3-6
6 - 10
30 - 70
30 - 70
30 - 70
70 - 150
70 - 150
HAGAR Šlapáky
Andezit 4NS0320
18
www.kam-on.sk
DESTRY Šlapáky
Bridlica 4NS0841
LAFITA Šlapáky
Pieskovec 4NS0221
HAGAR Šlapáky
Andezit 4NS0320
19
Sekané dlažobné
kocky
ROZMER
Sekané dlažobné kocky
4NK0324
Salome
4 - 6 / 8 - 10 / 8 - 10 x 5 / 15 - 17 / 15 - 17 x 8 cm
ANDEZIT
Farba: Šedohnedá
Sekané dlažobné kocky
4NK0325
Pandora
ANDEZIT ANTIK
Farba: Bledošedá
obj. kód
Rozmer v cm
obj. kód
Rozmer v cm
(H)G0046
(H)G0810
(H)G8105
4-6
8 - 10
8 - 10 x 5
(H)G0046
(H)G0810
(H)G8105
4-6
8 - 10
8 - 10 x 5
Sekané dlažobné kocky
4NK0526
Tavia
ŽULA
Sekané dlažobné kocky
Farba: Šedobiela
4NK0527
Eleri
ŽULA
Farba: Žltohnedá
obj. kód
Rozmer v cm
obj. kód
Rozmer v cm
(H)G0046
(H)G0810
(H)G8105
(H)G1517
(H)G5178
4-6
8 - 10
8 - 10 x 5
15 - 17
15 - 17 x 8
(H)G0046
(H)G0810
(H)G8105
(H)G1517
(H)G5178
4-6
8 - 10
8 - 10 x 5
15 - 17
15 - 17 x 8
TAVIA Dlažobné kocky
Žula 4NK0526
SALOME Dlažobné kocky
Andezit 4NK0324
20
www.kam-on.sk
TAVIA Dlažobné kocky
Žula 4NK0526
SALOME Dlažobné kocky
Andezit 4NK0324
PANDORA Dlažobné kocky
Andezit antic 4NK0325
21
Sekané remienkové
pásy - obklad
DLŽKA/HRÚBKA 10 - 30 / 2 - 4 cm
VÝŠKA
Sekané remienkové pásy
4NP0328
Maresa
ANDEZIT
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Výška v cm
Hrúbka v cm
N1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
2-4
4-7
7 - 10
2-4
2-4
2-4
R1030
U1030
Sekané remienkové pásy
4NP0229
Jordana
PIESKOVEC
Farba: Hnedošedá
obj. kód
Dlžka v cm
Výška v cm
Hrúbka v cm
N1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
2-4
4-7
7 - 10
2-4
2-4
2-4
R1030
U1030
Sekané remienkové pásy
4NP0130
Avara
VÁPENEC
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Výška v cm
Hrúbka v cm
O1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
3-5
5-7
7 - 10
2-4
2-4
2-4
S1030
22
2 - 4 / 4 - 7 / 7 - 10 cm
U1030
www.kam-on.sk
MARESA Remienkové pásy
Andezit 4NP0328
JORDANA Remienkové pásy
Pieskovec 4NP0229
AVARA Remienkové pásy
Vápenec 4NP0130
23
Sekané hranoly
- obklad, dlažba
Sekané hranoly
4NH0331
10 - 30 cm
VÝŠKA/HRÚBKA
2 - 4 / 4 - 7 / 7 - 10 / 10 - 15 / 15 - 20 cm
ANDEZIT
Midori
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Hrúbka/Výška v cm
N1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
2-4
4-7
7 - 10
10 - 15
15 - 20
R1030
U1030
V1030
Y1030
Sekané hranoly
4NH0232
Oriel
PIESKOVEC
Farba: Hnedošedá
obj. kód
Dlžka v cm
Hrúbka/Výška v cm
N1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30
2-4
4-7
7 - 10
10 - 15
15 - 20
R1030
U1030
V1030
Y1030
Sekané hranoly
4NH0133
VÁPENEC
Nalani
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Hrúbka/Výška v cm
N1030
10 - 30
10 - 30
10 - 30
2-4
4-7
7 - 10
R1030
24
DLŽKA
U1030
www.kam-on.sk
MIDORI Sekané hranoly
Andezit 4HP0331
ORIEL Sekané hranoly
Pieskovec 4NH0232
NALANI Sekané hranoly
Vápenec 4NH0133
25
Sekané pásy - mozaika
- obklad, dlažba
Sekané pásy - mozaika
4NP0337
Gali
DLŽKA/VÝŠKA
5 - 20 / 5, 10, 15 cm
HRÚBKA
2 - 4 / 4 - 7 cm
ANDEZIT
Farba: Šedohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Hrúbka v cm
Výška v cm
N0305
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
2-4
2-4
2-4
4-7
4-7
4-7
3-5
10
15
3-5
10
15
N0010
N0015
R0305
R0010
R0015
Pozn.: kameňe môžeme pokladať bez špáry, ale aj so špárou.
Sekané pásy - mozaika
4NP0238
Rina
PIESKOVEC
Farba: Bledohnedá
obj. kód
Dlžka v cm
Hrúbka v cm
Výška v cm
N0305
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
5 - 20
2-4
2-4
2-4
4-7
4-7
4-7
3-5
10
15
3-5
10
15
N0010
N0015
R0305
R0010
R0015
GALI Sekané pásky - mozaika
Andezit 4NP0337
26
www.kam-on.sk
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
GALI Sekané pásy - mozaika
Andezit 4NP0337
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
27
Nepravidelné
murovacie kamene
PRIEMER
15 - 30 / 10 - 50 cm
HRÚBKA
2 - 4 / 4 - 7 / 7 - 10 / 10 - 20 / 15 - 30 / 20 - 30 cm
Murovacie riadkove kamene
ANDEZIT
4NM0334
Farba: Šedohnedá
Maruti
obj. kód
Priemer v cm
Hrúbka v cm
N1530
15 - 30
15 - 30
15 - 30
15 - 30
15 - 30
2-4
4-7
7 - 10
10 - 20
20 - 30
R1530
U1530
V1530
Y1530
voľne ložený
(netriedený, doskovitý, štiepaný)
10 - 50
1-4
10 - 50
3 - 10
10 - 50
7 - 15
10 - 50
15 - 30
N1050
T1050
U1050
V1050
Murovacie riadkove kamene
PIESKOVEC
4NM0235
Farba: Bledohnedá
Gena
obj. kód
Priemer v cm
Hrúbka v cm
N1530
15 - 30
15 - 30
15 - 30
15 - 30
15 - 30
2-4
4-7
7 - 10
10 - 20
20 - 30
R1530
U1530
V1530
Y1530
voľne ložený
(netriedený, doskovitý, štiepaný)
10 - 50
1-4
10 - 50
3 - 10
10 - 50
7 - 15
10 - 50
15 - 30
N1050
T1050
U1050
V1050
Murovacie riadkove kamene
ŽULA
4NM0536
Farba: Čiernošedá
Cora
obj. kód
Priemer v cm
Hrúbka v cm
V1540
15 - 40
10 - 20
voľne ložený
Y1540
28
(netriedený, doskovitý, štiepaný)
15 - 40
10 - 30
www.kam-on.sk
GENA Murovacie riadkove kamene
Pieskovec 4NM0235
GENA Murovacie riadkove kamene
Pieskovec 4NM0235
MARUTI Murovacie riadkove kamene
Andezit 4NM0334
29
Nepravidelný obklad
masívny - toskánský
PRIEMER
10 - 30 cm
HRÚBKA
3 - 7 cm
Nepravidelný obklad masívny
ANDEZIT
4NB0339
Farba: Fialovošedá
Belita
obj. kód
Priemer v cm
Hrúbka v cm
P1030
10 - 30
3-7
Zadná strana je rezaná
Nepravidelný obklad masívny
VÁPENEC
4NB0140
Farba: Bledohnedá
Salima
obj. kód
Priemer v cm
Hrúbka v cm
P1030
10 - 30
3-7
Ukážka niekoľkých typov balenia:
30
typ balenia:
2 x 10 m2
typ balenia:
4 x 7 m2
typ balenia:
6 x 7 m2
typ balenia:
10, 15, 20 a 30 m2
typ balenie:
0,6 m3 - cca 1 000 kg
typ balenie:
0,6 m3 - cca 1 000 kg
www.kam-on.sk
BELITA Nepravidelný obklad masívny - toskánský
Andezit 4NB0339
BELITA Nepravidelný obklad masívny - toskánský
Andezit 4NB0339
SALIMA Nepravidelný obklad masívny - toskánský
Pieskovec 4NB0240
31
Inšpirácia pre Vašu
záhradu
ORIEL Sekané hranoly
Pieskovec 4NH0232
SAREA Nepravidelná dlažba
Andezit 4ND0308
32
www.kam-on.sk
MIDORI Sekané hranoly
Andezit 4NH0331
MIDORI Sekané hranoly
Andezit 4NH0331
TAVIA Dlažobné kocky
Žula 4NK0526
HAGAR Šlapáky
Andezit 4NS0320
33
Inšpirácia pre Vašu
záhradu
ORIEL Sekané hranoly
Pieskovec 4NH0232
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
MIDORI Sekané hranoly
Andezit 4NH0331
SAREA Nepravidelná dlažba
Andezit 4ND0308
34
www.kam-on.sk
HAGAR Šlapák
Andezit 4NS0320
MARUTI Murovacie riadkové kamene
Andezit 4NM0334
MARUTI Murovacie riadkové kamene
Andezit 4NM0334
GENA Murovacie riadkové kamene
Pieskovec 4NM0235
35
Inšpirácia pre Vašu
záhradu
DIANA Nepravidelný obklad
Pieskovec 4ND0204
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
36
www.kam-on.sk
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
DIANA Nepravidelný obklad, dlažba
Pieskovec 4ND0204
CAMEO Neparavidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0116
37
Kameň v interiéry
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
38
www.kam-on.sk
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
DAMINI Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0117
39
Kameň v interiéry
DAMINI Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0117
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
40
www.kam-on.sk
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
41
Kameň v interiéry
DAMINI Nepravidelný obklad, dlažba
Vápenec 4ND0117
MARESA Sekané remienkové pásy
Andezit 4NP0328
42
www.kam-on.sk
JORDANA Sekané remienkové pásy
Pieskovec 4NP0229
RINA Sekané pásy - mozaika
Pieskovec 4NP0238
MIDORI Sekané hranoly
Andezit 4NH0331
43
Kde nás nájdete:
Vydané 1. apríla 2013
Výroba, sídlo SK:
Topoľčianska 353
951 93 Machulince
tel. č.: +421 (0) 918 619 509
+421 (0) 376 332 779
tel./fax: +421 (0) 376 332 037
e-mail: [email protected]
www.kam-on.sk
Sídlo CZ:
Průhonická 222
251 01 Praha - Čestlice
Expocentrum:
ul. Budějovická
252 42 Jesenice
tel. č.: +420 777 222 332
e-mail: [email protected]
www.kam-on.cz
Obchodný partner:
- Materské predajne
Třída 3. Května
763 02 Zlín - Malenovice CZ
tel. č.: +420 774 715 945
e-mail: [email protected]
www.kam-on.cz
Kolperky 635
664 56 Brno - Blučina CZ
tel. č.: +420 776 111 188
e-mail: [email protected]
www.kam-on.cz
Fo út 186
2120 Dunakeszi HU
tel. č.: +36 203 785 211
+36 703 099 702
e-mail: [email protected]
www.kam-on.hu
ul. Svornosti
821 06 Bratislava Podunajské Biskupice SK
tel. č.: +421 (0) 904 828 277
e-mail: [email protected]
www.allstones.sk
Trstínska cesta 2
917 01 Trnava SK
tel. č.: +421 (0) 904 820 520
e-mail: [email protected]
www.allstones.sk
Senacká cesta
900 27 Senec - Bernolákovo SK
tel. č.: +421 (0) 903 930 000
e-mail: +421 (0) 904 820 089
[email protected]
www.allstones.sk
M.T.M SLOVAKIA PLUS
Štiavnička 186
034 06 Ružomberok SK
tel. č.: +421 (0) 918 842 815
e-mail: [email protected]
Naturdesign s.r.o.
Hodonínská ulica
841 03 Bratislava - Lamač SK
tel. č.: +421 (0) 905 657 570
e-mail: [email protected]
www.naturdesign.sk
SANO - WELLNESS, s.r.o.
Veľké Bierovce 254
913 11 Veľké Bierovce (Trenčín) SK
tel. č.: +421 (0) 911 170 312
e-mail: [email protected]
www.sano-wellness.sk
Kameň BB s.r.o.
Javornícka 6172/49
974 11 Banská Bystrica SK
tel. č.: +421 (0) 915 499 017
e-mail: [email protected]
www.kam-on.sk
Kamenný svet
Dolné Rudiny 3528
010 01 Žilina SK
tel. č.: +421 (0) 918 654 233
e-mail: [email protected]
www.kamennysvet.sk
DAMMATIS s.r.o.
Nitrianska 374
Beladice SK
tel. č.: +421 (0) 915 761 535
e-mail: [email protected]
www.dammatis.sk
Download

Nepravidelné kamene - KAM-ON