36
%
ž
a
ZĽ AV Y
ZĽAVOVÁ FANTÁZIA
2014 – OBLASŤ II.
Akcia platí od 4. augusta do 31. októbra 2014
BETÓNOVÉ VÝROBKY S FANTÁZIOU
ZĽAVOVÁ FANTÁZIA 2014
Akcia platí od 4. augusta do 31. októbra 2014
Akcia platí pre Slovensko – oblasť II (viď mapka) a zľava sa dá uplatniť u všetkých zmluvných predajcov spoločnosti PRESBETON dle www.presbeton.cz.
Ceny sú uvedené s DPH už po zľave z cenníku roku 2014.
Rozmery výrobkov sú uvedené v mm .
Ukážky a vzorkovníky farieb a povrchov v cenníku, repredukované ofsetovou tlačou, majú len orientačný
charakter a nemusia vierohodne zobrazovať skutočný vzhľad výrobkov. Tlačové chyby a zmeny vyhradené.
Pre podrobnejšie informácie kontaktujte obchodného manažera PRESBETON:
OBLASŤ II.
Jaroslav Vinca, tel.: +421 911 316 443, e-mail: [email protected]
Výrobca:
PRESBETON Nova, s.r.o.
U panelárny 594/6C
779 00 Olomouc , Chválkovice
Infolinka: +420 587 419 162
E-mail: [email protected]
PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
Hranická 272
753 61 Drahotuše
Tel.: +420 581 616 150
Fax: +420 581 616 217
E-mail: [email protected]
Svidník
Stará Lubovňa
Bardejov
Kežmarok
Poprad
Medzilaborce
Stropkov
Sabinov
Levoča
PREŠOV
Spišská nová Ves
Humenné
Vranov
Brezno
Gelnica
Revúca
Rožňava
Detva
Krupina
Lučenec
Sobrance
KOŠICE
Košice
Michalovce
okolie
Trebišov
Poltár
Rimavská
Sobota
Veľký Krtíš
VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM
Plocha pochôdzna
Plocha pojazdná osobnými automobilmi
PROJEKT ZDARMA PRE VÁŠ EXTERIÉR
Impregnovaná – ľahšia údržba
[email protected]
alebo volajte +420 604 229 430.
Odolnosť voči mrazu
Zvýšená protisklzná charakteristika
Výrobky podliehajúce príslušným európskym normám
36%
ZĽ AVA
Inšpirujete sa na www.presbeton.cz
Záhradný obrubník ABO 7-20
povrch hladký
prírodná červená
piesková hnedá
ABO 7-20
150
500
50
Snina
nad
Topľou
prírodná
0,81
€ /ks
farebná
0,95
€ /ks
Dlažba SETIMO
16%
ZĽ AVA
povrch hladký
Kameň A
80
colormix colormix colormix colormix colormix
Piano
Korodo Namib
Kamelo Pirolo
800
260
Kameň B
Kameň C
Kameň D
80
80
80
600
600
400
260
260
Kameň E
130
Kameň G
Kameň F
80
22,81
80
80
500
Upozornenie:
Zostava 7 kameňov.
Kamene nemožno
dodávať jednotlivo.
300
400
130
130
130
€ /m2
Dlažba BRENDA
14%
ZĽ AVA
povrch hladký
18,50
colormix colormix colormix colormix colormix colormix
Kalahari Karakum Mano
Festival Namib
Piano
Kameň A
Kameň B
Kameň C
60
60
60
140
70
140
140
210
140
€ /m2
Upozornenie: Zostava 3 kameňov. Kamene nemožno dodávať jednotlivo.
Dlažba BARK
11%
ZĽ AVA
povrch reliéfny
BARK 1 kôra
BARK 2 pražec
BARK 3 trám
BARK 4 kôra
50, 100
50
50
50, 100
225
225
4,96
BARK 5 kôra
4,96
€ /ks
BARK 6 kôra
€ /ks
225
225
600
600
hnedá
výška 50 mm
2,23
€ /ks
5,64
€ /ks
výška 100 mm
4,44
€ /ks
11,82
€ /ks
BARK 7 doska
100
890
900
900
BARK 9 hranol
50
50
50
675
225
800
250
225
225
7,42
7,42
€ /ks
€ /ks
7,73
BARK letokruh 1
BARK 8 doska
100
€ /ks
7,39
BARK letokruh 2
€ /ks
BARK letokruh 3
50
45
270
350
400
455
200
4,95
€ /ks
5,18
€ /ks
45
45
600
300
470
5,36
€ /ks
4,44
€ /ks
21%
ZĽ AVA až
Dlažba HOLLAND Kombi
povrch hladký
prírodná colormix colormix colormix colormix
Festival Piano
Vampa
Galo
Kameň A
prírodná
11,08
€ /m2
colormix
Galo
15,27
€ /m2
colormix Festival,
Piano, Vampa
15,57
€ /m2
Kameň B
Kameň C
60
60
60
200
100
200
200
300
200
Upozornenie: Zostava 3 kameňov. Kamene nemožno dodávať jednotlivo.
21%
ZĽ AVA až
Dlažba HISTORIK
a Krajový kameň
povrch rumplovaný
prírodná tehlová
tmavo
hnedá
tmavý
oker
HISTORIK I
hnedá
16%
ZĽ AVA
colormix
Stromboli
Rumplovaný
krajový kameň
HISTORIK II
100
60,
60,
140
140
čierna
140
210
210
100
prírodná
14,83
€ /m2
prírodná
0,44
€ /ks
farebná
17,72
€ /m2
farebná
0,56
€ /ks
colormix
Stromboli
18,95
€ /m2
Dlažba TAŤÁNA
povrch tryskaný
biela
hnedá
žltá
šedá
pieskovcová
60
600
600
23,77
€ /m2
pieskovcová
40
400
400
19,85
€ /m2
všetky prevedenia
21%
Dlažby GITA a GABRIELA
ZĽ AVA
povrch vymývaný
GITA
GABRIELA
13,74
40
400
400
16%
ZĽ AVA
€ /m2
Dlažby DAREA a TAMARA
DAREA - povrch reliéfny
40
hnedá
krémová šedá
600
400
17,83
€ /m2
17,91
€ /m2
TAMARA - povrch reliéfny
40
hnedá
čierna
pieskovcová
600
400
TAMARA - povrch reliéfny tryskaný
prírodná
15,89 € /m2
farebná
18,31
40
400
400
prírodná marhuľová červená pieskovcová
16%
ZĽ AVA
Dlažby ALMA a LAURIA
ALMA - povrch reliéfny
hnedá
biela
čierna
šedá
pieskovcová
LAURIA - povrch reliéfny
hnedá
biela
čierna
šedá
pieskovcová
LAURIA 1
CH
O VÁ Ú P R A VA
40
POV
R
ALMA 1
23,48 € /m2
40
400
400
C
E
IMPREGNA
400
400
€ /m2
16%
ZĽ AVA
Dlažba TINA
povrch tryskaný
prírodná
červená
biela
čierna
marhuľová pieskovcová
prírodná
15,82
€ /m2
farebná
18,24
€ /m2
40
400
400
18%
ZĽ AVA až
Dlažba SIMONA
povrch vymývaný
biela
čierna
červená
rosso
bieločerná
hnedá
zelená
žltá
mix
červenočierna
60
40
600
400
400
21,15
600
29,14
€ /m2
všetky prevedenia
18%
ZĽ AVA až
€ /m2
žltá
Dlažba GRENA
povrch curling
šedá
žltá
biela
hnedá
zelená
biela
hnedá
povrch vymývaný
šedá
žltá
zelená
CURLING
VYMÝVANÝ
VYMÝVANÝ
40
36
400
400
60
400
400
600
26,03 € /m2
všetky prevedenia
21,15
€ /m2
600
29,14
šedá
€ /m2
Plotový systém CRASH BLOCK
16%
ZĽ AVA
povrch rumplovaný
prírodná tehlová
hnedá
HX 4/19/R
okrová
čierna
HX 4/9/R
HX 6/19/R
HX 4/9/RO
90
190
390
190
390
90
190
390
190
290
190
190
prírodná
3,57
€ /ks
prírodná
2,12
€ /ks
prírodná
2,33
€ /ks
prírodná
3,18
€ /ks
farebná
3,97
€ /ks
farebná
2,36
€ /ks
farebná
2,57
€ /ks
farebná
3,67
€ /ks
prírodná
1,95
€ /ks
farebná
2,23
€ /ks
HX 8/19/R
Zákrytová doska ZDR 200
prírodná
2,17
€ /ks
farebná
2,44
€ /ks
190
190
190
70
300
195
Tvarovky FACE BLOCK
17%
ZĽ AVA až
povrch štiepaný
prírodná
piesková tehlová
B
jednostranne
štiepaný
390 × 195 × 190 mm
Zákrytová doska
ZDV 200
200 × 300 × 70 mm
hnedá
bielošedá okrová
čierna
2B
dvojstranne
štiepaný
HX 2/19/B
prírodná
2,41
€ /ks
farebná
2,77
€ /ks
prírodná
2,09
€ /ks
farebná
2,50
€ /ks
390 × 200 × 190 mm
HX 2/19/2B
prírodná
3,10
€ /ks
farebná
3,78
€ /ks
Plotový systém SIMPLE BLOCK
14%
ZĽ AVA
povrch hladký
HX 1/20/AF
prírodná okrová
tehlová
prírodná
1,81
čierna
150
povrch hrubozrnný
1,97
400
200
prírodná okrová
HX 2/20/AF
tehlová
HX 3/20/AF
150
Zákrytová doska
ZDS 200 - priebežná
HX 1/30/AF
150
200
200
200
€ /ks
Zákrytová doska
ZDS 300 - stlpiková
55
150
280
400
€ /ks
farebná
200
55
380
240
400
300
prírodná
1,80
€ /ks
1,05
€ /ks
2,20
€ /ks
2,08
€ /ks
2,72
€ /ks
farebná
1,96
€ /ks
1,22
€ /ks
2,37
€ /ks
2,49
€ /ks
3,13
€ /ks
16%
ZĽ AVA
Betónové tehly lícové BCL
povrch hladký, rumplovaný
červená/ červená/ hnedá/
čierna
hnedá
žltá
šedá/
čierna
hnedá/
béžová
hladký povrch
tmavo hnedá/
hnedá
rumplovaný povrch
70
70
240
240
115
115
0,59
14%
ZĽ AVA
0,71
€ /ks
€ /ks
Okrasná tvárnica LUNA
povrch hrubozrnný
prírodná piesková hnedá
LUNA LU-1
LUNA LU-2
200
300
300
230
500
400
14%
ZĽ AVA
prírodná
1,82
€ /ks
prírodná
4,37
€ /ks
farebná
2,12
€ /ks
farebná
4,74
€ /ks
Palisády PALINA a PASO mini
povrch hladký
prírodná červená
PALINA
piesková hnedá
PASO mini – DUO
PASO mini – BLOK
250
250
350
60
115
102
500
115
60
prírodná
1,44
€ /ks
prírodná
1,13
€ /ks
prírodná
2,91
€ /ks
farebná
1,65
€ /ks
farebná
1,25
€ /ks
farebná
3,49
€ /ks
Download

ZĽAVOVÁ FANTÁZIA 2014 – OBLASŤ II.