aspekt udržateľnosti bývania
pri revitalizácii panelových sídlisk
Edita Vráblová
obnova
bytových
domov
• tendencie trvalej udr
žateľnosti
udržateľnosti
obnova
bytových
domov
• tendencie trvalej udr
žateľnosti
udržateľnosti
• materiály pri vstupe (prestavbe)........... zdroje pre výrobu materiálov a konštrukcií:
- obnoviteľné materiály
- recyklované materiály
• materiály pri výstupe (demolácií) – možnosť ďalšieho využitia po dožití konštrukcie:
- plnohodnotne recyklovateľné materiály
- čiastočne recyklovateľné
- nerecyklovateľné ( odpad )
tradičné obnoviteľné materiály ako súčasť
moderných fasádnych obkladov
drevo
klinker
materiál
•
•
•
•
drevo
materiál obnoviteľný /ekologický
dosažiteľný v lokalite výstavby
dobré izolačné vlastnosti
teplá štruktúrovaná farebnosť
- prvky zo surového dreva,
- tlakovo impregnované fasádne obklady; tepelne upravené drevo
- kompozitné obkladové materiály na báze dreva s využitím menších odpadových
častí (drevovláknité, drevotrieskové, drevocementové, OSB dosky),
- kompaktné fasádne dosky
materiál
sídlisko Langacher, Greifensee, Švajčiarsko
drevo
drevo
drevo
drevo
prevetrávaná fasáda
- eliminuje problémy s nadmernou vlhkosťou v betónovej konštrukcií
- zmierňuje prehrievanie domu
- odolná voči poveternostným vplyvom, poškodeniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- ľahká údržba
- ekologický spôsob aplikácie
- vysoká životnosť
- šetrí energiu na vykurovanie
- zvyšuje trhovú hodnotu objektu
!!! - vyššia cena investície
sídlisko vo Wolfsburgu, Nemecko
kompozitné
obklady
kompozitné
obklady
obytný komplex Fockenweide, Hamburg
klinker
bytový dom Rimbertweg 21, Hamburg
klinker
bytové domy Bayerngasse 1-3, Viedeň
eloxovaný
hliník
eloxovaný
hliník
eloxovaný
hliník
eloxovaný
hliník
eloxovaný
hliník
obnova
bytových
domov
humanizácia prostredia:
uniformita
identifikácia užívateľov s miestom bydliska
anonymita
spoločenský kontakt
neatraktivita reprezantatívnosť priestorov
obnova
bytových
domov
• tendencie trvalej udr
žateľnosti
udržateľnosti
obnova
bytových
domov
psychické pôsobenie prostredia
sociálny pocit domova
kontakt s prírodou
bezpečnosť a pohodlie
estetické pôsobenie prostredia
participácia obyvateľov
• determinanty obnovy panelových ssídlisk
ídlisk
obnova
bytových
domov
psychické pôsobenie prostredia
monotónnosť,
neosobnosť,
funkčne nedostatočne
vybavený priestor,
neatraktívnosť
deprivácia
vandalizmus
obnova
bytových
domov
psychické pôsobenie prostredia
obnova
bytových
domov
Prager Zeile, Drážďany
psychické pôsobenie prostredia
obnova
bytových
domov
sociálny pocit domova
vhodná mierka priestorov,
eliminácia neosobných priestorov
Märkisches Viertel ,
architekt obnovy: Oswald Mathias Ungers, DAHM Architekten + Ingenieure, 2008-2009
Berlín
obnova
bytových
domov
možnosť sociálnej interakcie
príliš veľa:
psychické preťaženie;
nedostatok: môže mať účinok na spomalený vývoj detí;
___ príležitosti pre hru detí, záujmové činnosti,
športové, rekreačné činnosti
obnova
bytových
domov
možnosť sociálnej interakcie
Návrh pôdorysu prízemia panelového bytového domu po obnove /autori: A.Bacová, B.Puškár 2006/.
obnova
bytových
domov
kontakt s prírodou
priamo prístupné prírodné prvky,
zeleň aj na viacúrovňovom parteri / odolné druhy - rešpektujú ročné obdobia /,
v spoločných priestoroch / menej náročné druhy zelene /,
zeleň neškodná pre deti;
obnova
bytových
domov
kontakt s prírodou
Drážďany
obnova
bytových
domov
kontakt s prírodou
obnova
bytových
domov
estetické pôsobenie prostredia
harmonické pôsobenie farieb, svetla, a tvarov;
pôsobenie výtvarného diela v architektúre;
emocionálne pôsobenie
obnova
bytových
domov
estetické pôsobenie prostredia
pôsobenie farieb
podporia, stimulácia k aktivite
utlmenie schopností človeka v ňom žijúceho
obnova
bytových
domov
estetické pôsobenie prostredia
pôsobenie farieb, svetla, a tvarov
„Farebné riešenie priestoru má vysoký psychologický účinok
na človeka žijúceho v danom prostredí, ovplyvňuje jeho
psychologickú pohodu a dokonca zdravie“. (J.Pile)
obnova
bytových
domov
farebné riešenie priestoru
biela farba
pôsobenie: bez emócií
chromatické farby odtieňov
žltej, oranžovej a červenej
pôsobia povzbudzujúco a aktivizujúco,
oranžová symbolicky pôsobí ako farba
energie a priateľstva
nerušivé odtiene
achromatickej šedej farby
kompozíciu ukludňujú a harmonizujú
odtiene svetlej zelenej
pôsobia ukludňujúco a vyrovnane
symbolizujú bezpečnosť a istotu
obnova
bytových
domov
bezpečnosť a pohodlie
bezbariérovosť v spoločných priestoroch,
krátke dochádzkové vzdialenosti,
ľahká orientácia v priestore / jednotné vizuálne informácie:
orientačné tabule, tabuľky s menami, piktogramy /
obnova
bytových
domov
bezpečnosť
renovovaný panelový
bytový dom v Berlíne
- bezpečnostným zabezpečením technologického charakteru;
- vytvorením možností sebarealizácie obyvateľov bytového
domu / proces socializácie /;
- stavebno – technickým riešením objektu
obnova
bytových
domov
bezpečnosť a pohodlie
obnova
bytových
domov
bezpečnosť a pohodlie
obnova
bytových
domov
bezpečnosť a pohodlie
ulica Marschner 15 - 27, Drážďany
obnova
bytových
domov
bezpečnosť a pohodlie
obnova
bytových
domov
Revitalizácia obytného prostredia panelových sídlisk je špecifickým
problémom architektonického navrhovania nielen u nás.
Modernizácia a skvalitnenie bytového fondu však nemôže byť
realizovaná len po technickej stránke, mimoriadne dôležité je sledovať
humanizačný aspekt tvorby - vytvoriť inšpiratívne, esteticky príťažlivé
prostredie pre život obyvateľov všetkých vekových kategórii.
obnova
literatúra
bytových
domov
LITERATÚRA:
• SVOBODA, L. a kol.: Stavebné materiály. Bratislava: Jaga, 2005.
ISBN 80-8076-014-4.
• WATTS, A.: Moderné fasády. Bratislava: Jaga, 2007.
ISBN 978-80-8076-049-6.
• FRIDRICH, O.: Fasádne obklady drevo-plast. In: Stavebné materiály,
2010, č. 9, s. 14,15. ISSN 1336-7617.
• ŠANDA, J.: Paneláky v Německu: Současné trendy prěstaveb sídlišť.
In: Architekt, 2003, č. 11, s. 66. ISSN 0862-7010.
ZDROJE OBRÁZKOV:
• KAPELLER, V.: Plattenbausiedlungen: Erneuerung des baukulturellen Erbes in Wien
und Bratislava. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2009, s. 167.
• Die berliner Architektur-Ausstellung Interbau.
In: Deutsche Bauzeitung, 2007, č. 8, s. 49-54. ISSN 0721-1902.
• MÜLLER, W.: Vom Plattenbau zum Öko-Haus. Focus, 2007.
< http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/energiesparen_aid_50409>
• Umbau Hochhaus Marschner Straße 15 - 27, Dresden (August 2011).
http://www.sup-sahlmann.com/referenzen/tragwerksplanung/marschnerstrasse
• UNGERS O. M.: Märkisches Viertel (September 2011).
<http://reskinningawards.com/winners/single/dahm-arch.-gesobau-ag>
• Barrierefreie Aufzugsnachrüstung. Agora, 2011. (September 2011).
<http://agoraplus.de/projekte/prenzlau-barrierefreie-aufzugsnachruestung>
• Archív autora.
Download

nové trendy v architektonickej obnove fasád panelových bytových