®
edícia 05/2011
nerezový odvodňovací program
1
Kúpeľňové žliabky ZENOX
slúžia k lineárnemu odvodneniu krytých
plôch. Poskytujú veľmi estetické a elegantné
riešenie zachytenia a odvodu vody najmä
v kúpeľniach, sprchových kútoch, šatniach,
relaxačných centrách a pod. Sú vyrábané
z nerezovej ocele hrúbky 1 mm v prevedení
s krycím nerezovým roštom s hrúbkou 1,5 mm
i bez, pre zaťaženie až do 150 kg.
Každý žliabok je konštruovaný ako
kompaktné teleso so 4 výškovo nastaviteľnými
skrutkami a 1 zemniacou skrutkou.
Okrem štandardných dĺžok všetkých typov
kúpeľňových žliabkov ZENOX je možné
vyrobiť aj inú dĺžku podľa požiadaviek
zákazníka. S presnosťou 1 mm sú tieto
atypické dĺžky obmedzené v závislosti na
type žliabku: typy pre izolovanú podlahu
maximálne 1200 mm, typy pre neizolovanú
podlahu maximálne 3000 m.
2
kúpeľňové žliabky
ZX01I
L
94
16 30
30
65
1
30
12,5 - 20
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX01I
je konštruovaný ako štrbinový, bez
krycieho roštu. Šírka štrbiny je 10 mm.
Obruba štrbiny je výškovo nastaviteľná
od 12,5 do 20 mm pre lepšie
prispôsobenie hrúbke dlažby. Žliabok je
po obvode vybavený nerezovým lemom
umožňujúcim jednoduché napojenie
na izoláciu podlahy a inštaláciu vo
voľnej ploche. Bočný odtok DN40 je
umiestnený uprostred. Odtok je určený
pre napojenie priamo na odpadové
potrubie, kde je možné vytvoriť pri
montáži protizápachový uzáver.
16
10
0
1/2
Ø4
(60)
L
700 800 900 1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0107I
700
760
16
94
77,5 - 85
ZX0108I
800
860
16
94
77,5 - 85
ZX0109I
900
960
16
94
77,5 - 85
ZX0110I
1000
1060
16
94
77,5 - 85
3
ZX04
kúpeľňové žliabky
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX04 je
konštruovaný ako štrbinový pre použitie
bez krycieho roštu. Šírka štrbiny je 10 mm.
Bočný odtok DN40 je umiestnený na konci,
ku ktorému je dno žliabku vyspádované.
Odtok je určený pre napojenie priamo
na odpadové potrubie. Protizápachový
uzáver je možné vytvoriť na odpadovom
potrubí pri montáži.
L
50
61
Ø40
51
Spád
40
Ø9
1000
4
L
2000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0410
1000
1050
40
45
51 - 61
ZX0420
2000
2050
40
45
51 - 61
ZX04I
kúpeľňové žliabky
L
25
25
25
40
67
57
Spád
99
49
12.5
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX04I je
konštruovaný ako štrbinový pre použitie
bez krycieho roštu. Šírka štrbiny je
10 mm. Žliabok je po obvode vybavený
nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu
podlahy a inštaláciu vo voľnej ploche.
Bočný odtok DN40 je umiestnený
na konci, ku ktorému je dno žliabku
vyspádované. Odtok je určený pre
napojenie priamo na odpadové
potrubie. Protizápachový uzáver je
možné vytvoriť na odpadovom potrubí
pri montáži.
19.5
99
10
25
Ø9
L
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0410I
1000
1075
49
99
57 - 67
5
ZX05I
kúpeľňové žliabky
50
48
(110-80)
100
100
21
L
10-20
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX05I je prekrytý
nerezovým protišmykovým roštom šírky
50 mm. Žliabok je po obvode vybavený
nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché
napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu
vo voľnej ploche. rošt je vzhľadom k lemu
výškovo nastaviteľný od 10 do 20 mm pre
lepšie prispôsobenie hrúbke dlažby. Zvislý
odtok DN40 je umiestnený uprostred,
pričom dno žliabku nie je vyspádované.
Odtok je určený pre napojenie na odpadové
potrubie. Protizápachový uzáver je možné
vytvoriť na odpadovom potrubí pri montáži.
30
6
30
30
30
114
30
Ø9
700
800
L
900
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0507I
700
760
50
114
80 - 110
ZX0508I
800
860
50
114
80 - 110
ZX0509I
900
960
50
114
80 - 110
ZX0510I
1000
1060
50
114
80 - 110
ZX07
kúpeľňové žliabky
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07 je prekrytý
nerezovým protišmykovým roštom šírky
70 mm. Zvislý odtok DN40 je umiestnený
uprostred, pričom dno žliabku nie je
vyspádované. Na zvislý odtok je možné
napojiť niektorú zo systémových vpustí
ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo DN50,
v plastovom alebo nerezovom prevedení.
L
16,5 103 16,5
70
1
1,5
Ø 40
(104)
(51)
23
1
Ø9
100
100
700
800
L
900
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0707
700
700
70
103
104
ZX0708
800
800
70
103
104
ZX0709
900
900
70
103
104
ZX0710
1000
1000
70
103
104
7
ZX07I
kúpeľňové žliabky
1
100
(104)
(174)
100
70
68
12,5
9,5
L
23
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07I je
prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 70 mm. Žliabok je po obvode
vybavený nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu podlahy
a inštaláciu vo voľnej ploche. Zvislý odtok
DN40 je umiestnený uprostred, pričom
dno žliabku nie je vyspádované. Na zvislý
odtok je možné napojiť niektorú
zo systémových vpustí ZENOX
s protizápachovým uzáverom a bočným
odtokom DN40 alebo DN50, v plastovom
alebo nerezovom prevedení.
30
Ø9
136
30
30
30
L
8
700
800
900
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0707I
700
760
70
136
104
ZX0708I
800
860
70
136
104
ZX0709I
900
960
70
136
104
ZX0710I
1000
1060
70
136
104
ZX07IE
kúpeľňové žliabky
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07IE je
prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 70 mm . Žliabok je po obvode
vybavený nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu podlahy
a inštaláciu vo voľnej ploche. Zvislý odtok
DN40 je umiestnený na konci, ku ktorému
je dno žliabku vyspádované. Na zvislý odtok
je možné napojiť niektorú zo systémových
vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo DN50
v plastovom alebo nerezovom prevedení.
Spád
12,5
0
Ø4
(80)
(50)
70
23
30
1
1
1,5
L
100
130
30
Ø9
30
30
136
30
700
800
L
900
1000
360°
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0707IE
700
760
70
136
103 -110
ZX0708IE
800
860
70
136
103 -110
ZX0709IE
900
960
70
136
103 -110
ZX0710IE
1000
1060
70
136
103 -110
9
ZX07W1
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07W1
je prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 70 mm. Žliabok je
po obvode vybavený nerezovým lemom
umožňujúcim jednoduché napojenie
na izoláciu podlahy a inštaláciu pri
stene. Zvislý odtok DN40 je umiestnený
uprostred, pričom dno žliabku nie je
vyspádované. Na zvislý odtok je možné
napojiť niektorú zo systémových vpustí
ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo
DN50 v plastovom alebo nerezovom
prevedení.
10
1
1
30
114
80
0
Ø4
30
700
Ø9
10
70
100
50
100
1
1,5
35
L
12,5
kúpeľňové žliabky
800
L
900
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0707W1
700
760
70
114
103
ZX0708W1
800
860
70
114
103
ZX0709W1
900
960
70
114
103
ZX0710W1
1000
1060
70
114
103
ZX07W2
kúpeľňové žliabky
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07W2
je prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 70 mm. Žliabok je po obvode
vybavený nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu podlahy
a inštaláciu v rohu. Orientáciu umiestnenia
v rohu (vpravo alebo vľavo) je nutné
upresniť pri objednaní. Zvislý odtok DN40
je umiestnený uprostred, pričom dno žliabku
nie je vyspádované. Na zvislý odtok je
možné napojiť niektorú zo systémových
vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo DN50
v plastovom alebo nerezovom prevedení.
L
10
1
70
1 30
1
12,5
1,5
(100)
(80)
(100)
(50)
35
11
0
Ø4
30
114
10
10
L
700
Ø9
800
900
1000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX0707W2
700
741
70
114
103
ZX0708W2
800
841
70
114
103
ZX0709W2
900
941
70
114
103
ZX0710W2
1000
1041
70
114
103
11
ZX10
kúpeľňové žliabky
Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX10 je
prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 100 mm. Zvislý odtok
DN40 je umiestnený na konci, ku
ktorému je dno žliabku vyspádované.
Na zvislý odtok je možné napojiť
niektorú zo systémových vpustí
ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo
DN50 v plastovom alebo nerezovom
prevedení.
16,5
40
1
133
100
1,5
16,5
Ø4
0
Spád
(50)
(80)
50
L
150
100
L
1000
12
2000
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZX1010
1000
1000
100
133
117-127
ZX1020
2000
2000
100
133
117-127
ZXC
kúpeľňové žliabky
35
12
12,5
12
334
12
45°
12,5
(76)
1
(106)
35
3,5
35 1
47
250
1
334
250
12
Rohový kúpeľňový žliabok ZENOX ZXC
je prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom. Žliabok je po obvode vybavený
nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu
podlahy a inštaláciu v rohu. Zvislý
odtok DN40 je umiestnený uprostred,
pričom dno žliabku nie je vyspádované.
Na zvislý odtok je možné napojiť
niektorú zo systémových vpustí
ZENOX s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo
DN50 v plastovom alebo nerezovom
prevedení.
objednávkové
číslo
dĺžka
stavebná
dĺžka
šírka
stavebná
šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
ZXC
353,5
471
250
334
106
13
rošty a doplnky kúpeľňových žliabkov
Základná povrchová úprava roštov ZENOX ZXR je lesk 3D. Žliabky ZX07, ZX07I a ZX07IE
sú v základnom prevedení dodávané s krytom typu ZXR Design I a nie je nutné tento kryt
špecifikovať. Pri požiadavke iného krytu je nutné požadovaný typ špecifikovať pri objednaní.
ZXR Design I
ZXR Design II
ZXR Design IV
ZXR Design III
ZXR Design V
Kúpeľňové žliabky sú dostupné tiež s prípravou pre napojenie izolácie formou vytvorenia
priľnavej vrstvy na styčnom leme žliabku. Pod označením ZXI-EUR ide o nanesenie kremičitého
piesku 6/12, pod označením ZXI-MAP o nalepenie fólie Mapeband H12.
ZXI-EUR
14
ZXI-MAP
vpuste kúpeľňových žliabkov
Odtokové vpuste ZXV040P, ZXV040N a ZXV050N sú určené pre napojenie na všetky
typy kúpeľňových žliabkov ZENOX ZX07, ZX10 a ZXC. Vyrábajú sa z polypropylénu alebo
z nerezovej ocele. Vpuste sú vybavené protizápachovým uzáverom a bočným odtokom
v prevedení DN40 s kapacitou 42 l/min alebo DN50 s kapacitou 60 l/min. Bočný odtok je
možné ľubovoľne nasmerovať otočením okolo svojej osi.
tesnenie
6
88
50
72
Ø40 42
9
tesnen
ZXV040P
Ø101,6
35
88
50
Ø40
6
tesnenie
88
50
6
tes
Ø101,6
Ø101,
35
Ø50
tesnenie
88
50
6
ZXV040N
Ø101,6
ZXV050N
15
priemyselné žľaby
Slúžia k odvádzaniu povrchových odpadových vôd v potravinárskych a im podobných prevádzkach, kde sú zvýšené prevádzkové a hygienické nároky. Vysoká kvalita spracovania, oblé rohy
a celonerezové prevedenia zaručujú bezproblémový chod, ľahkú údržbu a dlhoročnú životnosť.
Na prianie zákazníka je možné navrhnúť a vyrobiť tiež atypické riešenia. Pre kompletnú projektovú podporu nás kontaktujte na [email protected]
Nerezové podlahové žľaby
a kryty ZENOX
podľahový žľab ZXZU
Žľab ZXZU je navrhnutý pre zakrytie niektorým z roštov
ZXZR. Odtok je možné realizovať napoZETR SK, s.r.o. Areál PDP
Materiál:
[email protected]
antikorózna
oceľ DIN 1.4301 (17240)
jením všetkých priemyselných vpustí DN70 a DN100 z našej
ponuky.
telefón/fax
204-754
25
Žľab ZXZU pre rošty ZXZR š
154-704
1,5
30
15
50-120
20
114-664
Nerezové podlahové štrbinové
žľaby ZENOX
Nerezové podlahové
štrbinové
žľaby ZENOX
Materiál:
Materiál:
podľahový žľab ZXZV
antikorózna oceľ DIN 1.4301 (17240)
150-300mm
antikorózna oceľ DIN 1.4301 (17240)
20
®
®
ZETR SK, s.r.o. Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma
[email protected], www.zetr.sk,
telefón/fax:
+421
(0)326499302
150-700mm
150-300mm
ZETR
SK, s.r.o. Areál PDP
Drietoma,
913
03 Drietoma
[email protected], www.zetr.sk, 50
telefón/fax: +421 (0)326499302
20
38
20
20
38
38
min.60
140
min.95
20
96
38
96
90
20
min.60
70
max.1000mm
20
max.1000mm
Rošt ZXZR5020
celonerezový kryt
priečna štrbina 20 mm
výška 20, 25, 30 mm
celonerezový kryt
plástový pororošt
oko 50 x 20 mm
výška 20 ,25, 30mm
140
Rošt ZXZR2000
celonerezový kryt
pozdĺžna štrbina 20 mm
výška 20, 25, 30 mm
min.95
Rošt ZXZR2001
90
70
300mm
max.1000mm
Tento typ štrbinového žľabu je možné použiť pre rovné i spádované podlahy. Odtok je možné
Žľab ZXZV/1
Žľab ZXZV/2
realizovať napojením priemyselných vpustí typuŽľab
ZXVI
a ZXV2510SV.
ZXZV/1
Žľab ZXZV/2
Príklad montáže žľabu do vpusti
Podlaha bez izolácie
dlažba
Podlaha s izo
betónová
mazanina
krycí rošt
Príklady montáže žľabu do vpuste
Príklady montáže žľabu do vpuste
betónová
Podlaha bez mazanina
izolácie
napojenie na kanalizačné
potrubie
Podlaha bez izolácie
dlažba
dlažba
16
betónová
mazanina
napojenie na kanalizačné
potrubie
Podlaha s izoláciou
Podlaha s izoláciou
betónová
podkladový
mazanina
dlažba
betón
betónová
mazanina
dlažba
kryc
max.1000
150-300
priemyselné rošty
Rošt ZXZR2001
celonerezový kryt
pozdĺžna štrbina 20 mm
výška 20, 25, 30 mm
20
150-300
150-300
150-300
20
20
Rošt
ZXZR2001
Rošt
ZXZR2000
Rošt
ZXZR2001
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
pozdĺžna
štrbina
mm
priečna
štrbina
20
mm
pozdĺžna
štrbina
2020
mm
výška
25,
30
mm
výška
20,
25,
30
mm
výška
20,20,
25,
30
mm
150-300
150-700
150-300
20
50
150-300
Rošt
ZXZR2000
ZXZR2001
Rošt
ZXZR5020
Rošt
ZXZR2000
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
pozdĺžna
štrbina
20mm
mm
priečna
štrbina
20
mm
plástový
pororošt
priečna
štrbina
20
20,
30
mm
výška
20,25,
25,
30
mm
oko20,
50
x25,
2030
mm
výška
mm
výška 20 ,25, 30mm
25
150-700
200-500
150-700
50 25
50
150-300
ZXZR5020
Rošt
RoštZXZR2000
ZXZR2525
Rošt
ZXZR5020
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
priečna
štrbina
20
mm
plástový
pororošt
protišmykový
pororošt
plástový
pororošt
výška
20,
25,
30
mm
oko
xxx20
oko50
25
25mm
mm
oko
50
20
mm
výška
,25,
výška20
30mm
výška
20
,25, 30mm
30mm
25
200-500
200-500
150-700 25
25
50
Rošt
ZXZR2525
Rošt
ZXZR5020
Rošt
ZXZR2525
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
celonerezový
kryt
plástový
pororošt
protišmykový
pororošt
protišmykový
pororošt
oko
5025
x 20
mm
oko
oko
25x x25
25mm
mm
výška
,25, 30mm
výška2030mm
výška 30mm
2025
max.1000
20
20
20
300
2020
20
max.1000
max.1000
max.1000
max.1000
ZXZR2001
max.1000
ZXZR2525
max.1000
max.1000
ZXZR5020
max.1000
max.1000
max.1000
max.1000
ZXZR2000
20
Celonerezové rošty ZXZR sú určené pre zakrytie podľahových žľabov typu ZXZU alebo do rámax.1000do betónu. Rozmer roštu
mov ZXRR. Rámy sú vyrobené z nerezovej ocele a vybavené úchytmi
max.1000
ZXZR určuje šírku žľabu ZXZU.
300
max.1000
300
ZXZR
300
25
200-500
Rošt ZXZR2525
celonerezový kryt
protišmykový pororošt
oko 25 x 25 mm
výška 30mm
25
17
priemyselné vpuste
ZXV
pre neizolované podlahy
Vpuste sú podľa typu vybavené bočným alebo spodným odtokom DN70 alebo DN100 a protizápachovou clonou. Vo vpustiach je zabudovaná i čistiaca mriežka. Maximálne zaťaženie je 15 kN/
dm2 a pre typ ZXV2510B až 20 kN/dm2.
ZXV1505S
ZXV2007B
ZXV2007S
ZXV140N
pre odtok
DN40
1
200 x 200
200 x 200
55
1
80
Ø75
204
45
84
49
150 x 150
50
1
2
80
100
2
Ø50
Ø119
3
2
ZXV1505S
ZXV2007B
1 VEKO
2 VPUSŤ
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
Ø75
Ø150
Ø150
4
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
ZXV2510B
1 VEKO
2 SITKO
3 ZÁTKA
4 VPUSŤ
3
ZXV2510S
ZXV2510SV
ZXV2007S
1 VEKO
2 SITKO
3 VPUSŤ
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
250 x 250
60
1
1
80
Ø110
254
121
1
250 x 250
254
51
250 x 250
2
2
93
100
2
4
3
Ø110
Ø210
4*
Ø210
4*
100
3
Ø110
Ø210
3
ZXV2510B
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
1 VEKO
2 SITKO
3 ZÁTKA
4 VPUSŤ
ZXV2510S
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
18
* POZ. 4 - ZX ZV ŽĽAB - NIE JE SÚČASŤOU V ZÁKLADNOM PREVEDENÍ - NUTNÉ DOOBJEDNAŤ
1 VEKO
2 SITKO
3 VPUSŤ
ZXV2007B
priemyselná vpusť
pre neizolované podlahy
1 VEKO
2 SITKO
3 ZÁTKA
4 ZXZV ŽĽAB
priemyselné vpuste
ZXVI
pre izolované podlahy
Vpuste sú podľa typu vybavené bočným alebo spodným odtokom DN70 alebo DN100 a protizápachovou clonou. Vo vpustiach je zabudovaná i čistiaca mriežka. Maximálne zaťaženie je 15 kN/
dm2.
Ø400
250 x 250
2*
150
3
80
3
91
4
78
31
2
248
3
65
1
98
43
70
50 - 120
1
2
4
ZXVI2510B
Ø300
200 x 200
Ø300
200 x 200
Ø75
50 - 90
200
250 - 290
1
ZXVI2007S
4
Ø75
Ø160
5
Ø110
50 - 90
236
286 - 326
ZXVI2007B
Ø220
5
5
Ø400
250 x 250
61
31
2
1 VEKO
2 SITKO
3 VTOK
4 ZÁTKA
5 VPUSŤ
Ø400
258 x 258
2
3
250
Ø110
236
100
4
4
91
4
1
2
3
3
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
150
80
90 - 110
1
ZXVI2510SR
ZXVI2510B
VEKO
SITKO
VTOK
SIFON
VPUSŤ
150
Ø400
258 x 258
1
2
3
4
5
50 - 120
1
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
250
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
ZXVI2510S
ZXVI2007S
VEKO
SITKO
VTOK
ZÁTKA
VPUSŤ
Ø110
Ø220
Ø220
100
ZXVI2007B
1
2
3
4
5
90 - 150
ZXVI2510BR
5
Ø110
Ø220
5
5
ZXVI2510BR
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
ZXVI2510S
1 VEKO
2 SITKO
3 VTOK
4 ZÁTKA
5 VPUSŤ
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
1 VEKO
2 SITKO
3 VTOK
4 SIFÓN
5 VPUSŤ
ZXVI2510SR
priemyselná vpusť
pre izolované podlahy
1 VEKO
2 SITKO
3 VTOK
4 SIFÓN
5 VPUSŤ
19
Firma ZETR patrí medzi popredných
dodávateľov stavebných prvkov
na slovenskom trhu. Do svojho sortimentu vyberá jedine kvalitné produkty
a inovatívne stavebné systémy, úspešné v celoeurópskej konkurencii.
Vďaka spoľahlivej technickej podpore a profesionálnemu obchodnému
zázemiu je Vašim dobrým partnerom.
ZETR SK, s.r.o.
Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma
[email protected], tel./fax: 032/6499302
Obchodné zastúpenie
www.zetr.sk
Download

stiahnuť - Zetr sk s. r. o.