Formel D Network
Profil firmy / Company profile
Formel D Group
Subsidiaries Germany
Troisdorf, Berlin, Böblingen, Bochum, Bremen, Cologne, Dingolfing, Dortmund, Eisenach, Fellbach, Hanover,
Ingolstadt, Kassel, Leipzig, Munich, Nuremberg, Regensburg, Rüsselsheim, Salzgitter, Wolfsburg
Austria (Graz), Belgium (Brussels, Genk), Brazil (São Paulo, Sorocaba), China (Beijing, Changchun,
Changshu, Chengdu, Chongqing, Daqing, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Wuhan), Czech Republic
(Mlada Boleslav, Prague), France (Metz, Paris), Hungary (Budapest, Győr, Kecskemét), India (Bangalore,
Chennai, Gurgaon (NCR), Jamshedpur, Lucknow, Mumbai, Pune, Sanand, Vadodara), Italy (Torino), Korea
(Boryeong, Bucheon, Bupyeong, Busan, Gunsan), Mexico (Ciudad Juarez, Puebla, Saltillo), Poland (Gliwice),
Romania (Craiova, Sibiu), Russia (Elabuga, Naberezhnye Chelny, Nischni-Nowgorod, Moscow, St. Petersburg),
Slovakia (Bratislava, Trnava), South Africa (Pretoria), Spain (Alava, Barcelona, Navarra, Tarragona, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Vigo), Turkey (Istanbul, Bursa), UK (Warwick), USA (Greenville, Atlanta, Birmingham,
Chattanooga, Detroit, Troy)
[email protected]
www.formeld.com
Formel D Group
Formel
D
Slovakia
s.r.o
Headquarters in Germany
Kutlikova 17
24 h Support Hotline:
Hunsrückstraße 1
852 50 Bratislava
00800 0 367 63 53
53842 Troisdorf
Slovakia
00800 0 FORMELD
Germany
PEOPLE WITH
Subsidiaries international
Služby | Services
Profil firmy
Formel D Group je medzinárodne rastúci poskytovateľ
služieb automobilového a dodávateľského priemyslu s
več kot 4.000 zamestnancami v 88 lokalitách na celom
svete. Našou silnou stránkou je poskytovanie služieb
orientované podľa dopytu. Inovatívne, flexibilne a s
orientáciou na budúcnosť vyvíjame na trhu vedúce
koncepty a riešenia komplexných úloh týkajúcich sa
všetkých stránok výrobného procesu. Od roku 1993
sme kompetentným partnerom v obchodných oblastiach
FLOWing., KNOWing., QUALIFYing., CARing. a
CREATing..
Odborí
Automobilový a dodávateľský
priemysel l
Rok vzniku
1993
Zamestnanci
več kot 4.000 (45 národností,
vyše 38 jazykov)
Company profile
Technická dokumentácia
Documentation
Logistika
Logistics
Servisný hotline
Service hotline
Software-verifikácia
Software verification
Warranty Solution Center (WSC)
Warranty Solution Center (WSC)
Tréningové koncepty a plánovanie
Training concepts and planning
Tréningy produktu
Product training
Tréningy kvality
Quality training
Tréningy servisu
Service training
Feedback a vyhodnotenie
Feedback and evaluation
Skill Enhancement Center (SEC)
Skill Enhancement Center (SEC)
Výber dodávateľov
Supplier selection
Spustenie manažment
Start-up management
Zvyšovanie kvality dodávateľského
procesu (SQIP)
Supplier Quality Improvement
Process (SQIP)
Podpora logistiky
Logistics support
Kontrola & prepracovanie
Control & Rework
Managing Directors Dr. Holger Jené,
Quality Confirmation Center (QCC)
Quality Confirmation Center (QCC)
Certifikácia
DIN EN ISO 9001:2008
Montáž vozidiel
Assembly
Vyznamenania
Zakladateľská cena Nemecko 1997
Vydavateľstvo Norman Rentrop
Konečná úprava vozidiel
Refitting
Prestavovanie vozidiel
Reworking
Refining Manufacturing Center (RMC)
Refining Manufacturing Center (RMC)
Dr. Jürgen Laakmann,
Claus Niedworok
„Europe´s 500“ Honorary Listing
1998, 1999, 2001, 2003, 2004,
2006 und 2013
Finalista „Podnikateľ roka“ 2000,
2001, 2003 a 2010
09/2014
Animácia
Animation
Interaktívne učenie
Interactive learning
Filmy o imidže
Image films
Filmy o úžitkovosti
Utility films
The Formel D Group is an internationally operating
premium service provider for the automotive and supply industry with more than 4,000 employees at 88
locations worldwide. Customer-oriented service is our
strength. Innovative, flexible and future-oriented, we devise market-leading concepts and solutions for complex
tasks related to every aspect of the production process.
Since 1993, Formel D has grown a reputation for being
a professional full service partner in the business areas
FLOWing., KNOWing., QUALIFYing., CARing. and
CREATing..
Sectors
Automotive and supply industry
Founded in
1993
Employees
more than 4,000 (45 nationalities,
over 38 languages)
Managing Directors Dr. Holger Jené,
Dr. Jürgen Laakmann,
Claus Niedworok
Certification
DIN EN ISO 9001:2008
Awards
German Start-Up Award 1997
Norman Rentrop Publishers
„Europe´s 500“ Honorary Listing
1998, 1999, 2001, 2003, 2004,
2006 and 2013
Finalist „Entrepreneur of the Year“
2000, 2001, 2003 and 2010
Download

Profil firmy / Company profile Formel D Group Formel D Network