®
elektronické váhy, vážiace, riadiace, dávkovacie a informačné systémy
electronic scales, weighing, control, batching and information systems
CENNÍK VČELÁRSKYCH VÁH
Viac na www.alya.sk
Elektronická váha VILKO 01
(dodávaná v 2 verziách)
VILKO 01- oceľové prevedenie
VILKO 01/N- nerezové prevedenie
váha je konštruovaná ako „stavebnicový
systém“, preto si môžete objednať len tie
komponenty, ktoré nevyhnutne potrebujete
pre svoju potrebu
Rozsah základnej dodávky:
- vážiaci rám 500x450x75mm (iný rozmer na
vyžiadanie)
- elektronika
- zobrazenie váhy cez Internet
- akumulátor
- nabíjačka akumulátora
- GSM modul
- interný snímač teploty
- akcelerometer (snímač pohybu váhy)
- vstup pre zabezpečovacie zariadenie
- výstup pre zabezpečovacie zariadenie
Popis váhy VILKO 01 v základnom
vyhotovení :
Elektronická jednotka osadená klasickou
SIM kartou užívateľa je vybavená modulom
pre diaľkový (GSM) prenos vybraných
údajov a hlásení, snímačom teploty,
bezpečnostným systémom pohybu váhy ako
aj zabezpečovacím systémom so vstupom
a výstupom, s posielaním SMS správ na
1 až 5 navolených telefónnych čísel
Elektronická váha STING 01
Rozsah dodávky:
- vážiaca plošina 500x410x95 mm (iný
rozmer na vyžiadanie)
- zobrazovací indikátor
- 6V akumulátor vstavaný v indikátore
- sieťový adaptér 230V AC/10,5V DC
(slúži
aj na nabíjanie akumulátora v indikátore)
Popis váhy STING:
Možnosť napojenia viacerých plošín na
jeden vyhodnocovací indikátor.
Váhu možno použiť okrem váženia úľov aj
ako bežnú elektronickú váhu napr. pri
stáčaní medu, na váženie
poľnohospodárskych produktov a pod.
Vážiaca plošina je zhotovená z preglejky
odolnej vplyvom počasia. Kábel ukončený
konektorom pre pripojenie zobrazovacieho
indikátora.
Prenosný zobrazovací indikátor disponuje
funkciami- nulovanie, tara brutto, netto,
sumarizácia, komunikácia RS 232
Elektronická váha
MELLISA
Popis váhy MELLISA:
Elektronická váha Mellisa je určená na
váženie včelích úľov. Vážiaca plošina
nízkoprofilovej konštrukcie je
prispôsobená na inštaláciu priamo pod
úľ. Prenosná „minielektronika“
(indikátor) slúži na zobrazenie aktuálnej
hmotnosti úľa.
Infračervená bezdrôtová komunikácia
medzi indikátorom a plošinou.
Prenosnú elektroniku možno využiť na
zobrazenie hmotnosti z viacerých
vážiacich plošín.
Pri potrebe viacerých váh na stanovišti
stačí inštalovať viacero plošín a použiť
iba jednu elektroniku.
Jednoduchá aktivácia zatlačením na
váhu.
Rozsah dodávky:
 vážiaca plošina 500x500x50 mm
(iný rozmer na vyžiadanie)
 prenosný zobrazovací indikátor
 baterky
Popis váhy VILKO 01/N v základnom
vyhotovení:
Ako u VILKO 01, vážiaci rám
v celonerezovom vyhotovení
VILKO 01
-
660,00 EUR/ks
550,- EUR/ks + DPH
VILKO 01/N -
696,00 EUR/ks
294,00 EUR/ks
145,00 EUR/ks
245,- EUR/ks + DPH
121,- EUR + DPH
580,- EUR/ks + DPH
Pozn.:SIM karta nie je v cene váhy
ALYA, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 POPRAD
1/5
tel.: +412 52 7724 161
tel.: +421 52 7723 287
fax: +421 52 7721
http://www.alya.sk/
e-mail: [email protected]
®
elektronické váhy, vážiace, riadiace, dávkovacie a informačné systémy
electronic scales, weighing, control, batching and information systems
Príslušenstvo k váhe VILKO 01 a VILKO 01/N
ZOBRAZENIE NA INTERNETE
00.00,- EUR
Dátový prenos údajov na web server umožňuje grafické spracovanie všetkých
nameraných hodnôt a zobrazenie nastavení zariadenia.
Podmienkou pre
monitorovanie zariadenia cez internet je aktivácia služby Internet k vloženej SIM
karte vo váhe a registrácia na WEB server. Prístup na Web server získate cez
webový prehliadač z ľubovoľného počítača, notebooku, tabletu alebo mobilu
pripojeného na Internet.
KRYT KV-V01
15,83 EUR/ks + DPH
19.00,- EUR
Kryt váhy je zhotovený z preglejky odolávajúcej vplyvom
počasia s odnímateľným predným čelom umožňujúcim
prístup k elektronike a akumulátoru bez nutnosti skladania
úľa z vážiacej plošiny. Kryt vytvára súvislú vážiacu plochu
a
podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči vonkajším
poveternostným podmienkam ako aj maskuje kovovú
konštrukciu. Preto je doporučený pre každú
váhu
umiestnenú v exteriéri.
OCHRANNÝ NÁVLEK ON-V01
15,00 EUR/ks + DPH
18.00,- EUR
Ochranný návlek na kryt KV-V01 je zhotovený z
pogumovanej textílie s otvárateľnou prednou stranou
umožňujúcou prístup k elektronike a napájaciemu
akumulátoru bez nutnosti skladania úľa z vážiacej
plošiny. Návlek podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči
vonkajším poveternostným podmienkam. Doporučujeme
pre každú váhu, ktorá je umiestnená v exteriéri.
EXTERNÝ SNÍMAČ TEPLOTY EST-V01
17,50 EUR/ks + DPH
21,00 EUR
Externý snímač teploty je zvyčajne používaný na meranie teploty priamo vo
vnútri úľa. Snímač je štandardne dodávaný s káblovou vývodkou pre jednoduchú
dodatočnú montáž s dĺžkou kabeláže 3 m (na požiadanie iné dĺžky).
EXTERNÝ SNÍMAČ TEPLOTY a VLHKOSTI ESTV-V01 73,33 EUR/ks + DPH
88,00 EUR
Externý združený snímač pre meranie teploty a vlhkosti často používaný na
meranie vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Tento snímač je štandardne
dodávaný s káblovou vývodkou pre jednoduchú dodatočnú montáž s dĺžkou
pripojovacej kabeláže 3 m.
SOLÁRNY PANEL SP-V01
28,33 EUR/ks + DPH
34.00,- EUR
Solárny panel s vonkajšími obrysovými rozmermi 350x120x15mm je určený na
priebežné, automatické dobíjanie vstavaného oloveného akumulátora 6V DC.
Solárny dobíjací panel je štandardne dodávaný s káblovou vývodkou pre
jednoduchú dodatočnú montáž.
ALYA, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 POPRAD
2/5
tel.: +412 52 7724 161
tel.: +421 52 7723 287
fax: +421 52 7721
http://www.alya.sk/
e-mail: [email protected]
®
elektronické váhy, vážiace, riadiace, dávkovacie a informačné systémy
electronic scales, weighing, control, batching and information systems
BEZPEČNOSTNÝ MIKROSPÍNAČ BS-V01
2,08 EUR/ks + DPH
Mikrospínač BS-V01 je najčastejšie používaný na elektronické zabezpečenie
dverí kočovných vozov, rozličných krytovaní, viek kontajnerov, a pod. Podľa
potreby je možné združiť viac mikrospínačov do spoločného zabezpečovacieho
systému na elektronický dozor niekoľkých alebo všetkých úľov na jednom
stanovisku. Mikrospínač resp. objednaná súprava mikrospínačov sú štandardne
dodávané s jednou káblovou vývodkou určenou pre ich jednoduchú dodatočnú
montáž.
2.50,- EUR
SIGNALIZAČNÁ SIRÉNKA SS-V01
17,91 EUR/ks + DPH
Signalizačná sirénka s externým napájaním 6-15V DC / 110dB, s krytím IP67 je
určená pre použitie priamo na včelárskom stanovisku na akustickú signalizáciu
alarmových stavov po aktivácii zabezpečovacieho vstupu v multifunkčnom
zariadení. Signalizačná sirénka SS-V01 je štandardne dodávaná bez vlastného
napájacieho zdroja s jednou káblovou vývodkou.
21.50,- EUR
PREPOJOVACÍ KÁBEL
0,33 EUR/ks + DPH
Prepojovacia kábeláž 2 x 0,75 mm² je určená pre dodatočnú montáž doplnkov a
príslušenstva (ako sú napr. bezpečnostné mikrospínače, solárne panely, externé
napájacie zdroje, doplnkové signalizačné zariadenia a zabezpečovacie systémy,
atď.) V objednávke je nutné špecifikovať konkrétnu dĺžku.
0.40,- EUR/bm
Náhradné diely ku váhe VILKO 01 a VILKO 01/N
(OLOVENÝ) AKUMULÁTOR NA-V01
15,83 EUR/ks + DPH
19.00,- EUR
12,50 EUR/ks + DPH
15.00,- EUR
Olovený akumulátor 6V/4 Ah.
AUTOMATICKÁ NABÍJAČKA NBA-V01
Nabíjačka pre nabíjanie oloveného akumulátora 6/12V
Káblová vývodka KV-V01
0,41 EUR/ks + DPH
Káblová vývodka typu PG7 je určená pre dodatočnú, svojpomocnú
montáž príslušenstva a doplnkov multifunkčného vážiaceho zariadenia
ALYA MVZ VILKO 01. Priechodka je dodávaná s gumeným tesnením.
ALYA, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 POPRAD
3/5
tel.: +412 52 7724 161
tel.: +421 52 7723 287
fax: +421 52 7721
0.50,- EUR
http://www.alya.sk/
e-mail: [email protected]
®
elektronické váhy, vážiace, riadiace, dávkovacie a informačné systémy
electronic scales, weighing, control, batching and information systems
Náhradné diely ku váhe STING
VÁŽIACA PLOŠINA VP-S01
150,83 EUR/ks + DPH
180.00,- EUR
Samostatná vážiaca plošina rozm. 500x410x95 mm Vážiaca plošina je zhotovená
z „fínskej“ preglejky odolávajúca vplyvom počasia. Plošina je osadená tenzometrickým
snímačom s kabelážou ukončenou konektorom pre pripojenie prenosného vážiaceho
indikátora.
ZOBRAZOVACÍ INDIKÁTOR ZI-S01
110,00 EUR/ks + DPH
132.00,- EUR
Prenosný zobrazovací indikátor disponuje funkciami- nulovanie, tara brutto, netto,
sumarizáciou, komunikáciou RS 232. Indikátor má vstavaný vlastný, dobíjateľný olovený
akumulátor. Štandardne je dodávaný aj so sieťovým adaptérom 230V AC / 10,5V DC.
OCHRANNÝ NÁVLEK ON-S01
15,00 EUR/ks + DPH
18.00,- EUR
Ochranný návlek zhotovený z pogumovanej textílie.
Návlek podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči vonkajším
poveternostným podmienkam , preto ho odporúčame pre
každú váhu, ktorá je umiestnená v exteriéri.
NAPÁJACÍ AKUMULÁTOR NA-S01
12,00 EUR/ks + DPH
14.40,- EUR
Dobíjateľný olovený akumulátor 6V /4 Ah vstavaný v indikátore
SIEŤOVÝ ADAPTÉR SA-S01
15,00 EUR/ks + DPH
18.00,- EUR
Sieťový adaptér 230V AC / 10,5V DC /1A
ALYA, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 POPRAD
4/5
tel.: +412 52 7724 161
tel.: +421 52 7723 287
fax: +421 52 7721
http://www.alya.sk/
e-mail: [email protected]
®
elektronické váhy, vážiace, riadiace, dávkovacie a informačné systémy
electronic scales, weighing, control, batching and information systems
Náhradné diely k váhe MELLISA
VÁŽIACA PLOŠINA VP-ME01
115,84 EUR/ks + DPH
139.00,- EUR
Samostatná vážiaca plošina rozm. 500x500x50 mm Vážiaca plošina je zhotovená
z preglejky odolávajúcej vplyvom počasia. Plošina je vybavená elektronikou s vysielačom
a je kompatibilná so zobrazovacou prenosnou elektronikou ZI-ME01.
ZOBRAZOVACÍ INDIKÁTOR ZI-ME01
5,00 EUR/ks + DPH
6.00,- EUR
Prenosný zobrazovací indikátor je vybavený LED displejom a prijímačom infra signálu
z vážiacej plošiny VP-ME01 a slúži na zobrazovanie hmotnosti. Po aktivácii vážiacej
plošiny sa displej automaticky zapne (funkcia AutoOn)
Ceny sú uvedené bez dopravných nákladov. Platnosť od 2/2015
Pri posielaní zásielky je účtované balné a dopravné náklady.
Kontakt / Info:
Ján K l i m a - +421 903 905 580,
Vladimír Č i ž m á r - +421 903 610 231,
ALYA, s.r.o.
Levočská 4667/38A
058 01 POPRAD
[email protected]
[email protected]
5/5
tel.: +412 52 7724 161
tel.: +421 52 7723 287
fax: +421 52 7721
http://www.alya.sk/
e-mail: [email protected]
Download

cenník