11.1. B R A N D O N I
11 .1 .1 . G U Ľ O V É U Z Á V E R Y
BRA.A3.622 – GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ SÉRIA A3, NEREZ, 1 DIELNY. Potravinársky priemysel, chemický priemysel, výrobné procesy, médium voda, vzduch. PN 70, T = -20 ÷ +200 °C. Materiál nerez AISI 316, tesnenie
P.T.F.E., redukovaný prietok v súlade s 97/23/CE ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
OBJEDNÁVACIE Č.
A3622014
A3622038
A3622012
A3622034
A3622100
A3622114
A3622112
A3622200
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
DĹŽKA [mm]
39
44
55
59
69
77
81
97
CENA [€]
16,40
17,40
19,80
26,70
36,60
49,50
59,50
80,00
Poznámka: nie je vhodný pre reguláciu prietoku, nie je vhodný pre paru.
BRA.B3.622 – GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ SÉRIA B3, NEREZ, 2 DIELNY. Potravinársky priemysel, chemický priemysel, výrobné procesy, médium voda, vzduch. PN 70, T = -20 ÷ +200 °C. Materiál nerez AISI 316, tesnenie
P.T.F.E., plný prietok v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
OBJEDNÁVACIE Č.
ROZMER
B3622014
1/4“
B3622038
3/8“
B3622012
1/2“
B3622034
3/4“
B3622100
1“
B3622114
5/4“
B3622112
6/4“
B3622200
2“
B3622212
2 1/2“
B3622300
3“
B3622400
4“
Poznámka: nie je vhodný pre reguláciu prietoku, nie je vhodný pre paru.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
DĹŽKA [mm]
51
51
63
74
86
98
106
122
159
182
226
258
CENA [€]
25,70
25,70
27,70
39,60
53,00
79,00
103,00
158,00
311,00
485,00
949,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 .1 . G U Ľ O V É U Z Á V E R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
ROZMER
C3622014
1/4“
C3622038
3/8“
C3622012
1/2“
C3622034
3/4“
C3622100
1“
C3622114
5/4“
C3622112
6/4“
C3622200
2“
C3622212
2 1/2“
C3622300
3“
C3622400
4“
Poznámka: nie je vhodný pre reguláciu prietoku, nie je vhodný pre paru.
DĹŽKA [mm]
64
64
72
80
85
105
113
132
170
186
226
CENA [€]
35,50
35,50
39,50
55,50
73,00
107,00
128,00
194,00
415,00
593,00
1 088,00
BRA.02.622 – GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ SÉRIA 02, NEREZ. Priemyselné a chemické systémy, PN 25,
T = -20 ÷ +150 °C. Materiál telesa, gule a vretena nerezová oceľ AISI 316, tesnenie gule a vretena:
P.T.F.E + 15% grafit, v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
OBJEDNÁVACIE Č.
ROZMER
02622015
DN 15
02622020
DN 20
02622025
DN 25
02622032
DN 32
02622040
DN 40
02622050
DN 50
02622065
DN 65
02622080
DN 80
02622100
DN 100
02622125
DN 125
02622150
DN 150
Poznámka: nie je vhodný pre reguláciu prietoku, nie je vhodný pre paru.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
DĹŽKA [mm]
115
120
125
130
140
150
170
180
190
200
210
259
CENA [€]
158,00
190,00
269,00
375,00
463,00
569,00
757,00
1 062,00
1 515,00
2 827,00
4 523,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.C3.622 – GUĽOVÝ UZÁVER ZÁVITOVÝ SÉRIA C3, NEREZ, 3 DIELNY. Ppotravinársky priemysel, chemický priemysel, výrobné procesy, médium voda, vzduch. PN 70, T = -20 ÷ +200 °C. Materiál nerez AISI 316, tesnenie P.T.F.E., plný prietok, v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
11.1. B R A N D O N I
11 .1 .1 . G U Ľ O V É U Z Á V E R Y
BRA.01.000 – GUĽOVÝ UZÁVER PRÍRUBOVÁ SÉRIA MINI NA VODU. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch,
PN 16, T = 0 ÷ +90 °C. Materiál telesa zliatina GG25, guľa a vreteno s ochranným puzdrom mosadz OT 58,
tesnenie gule P.T.F.E. + grafit, O-krúžok NBR, príruba DIN 2501/1, v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
OBJEDNÁVACIE Č.
0100020
0100025
0100032
0100040
0100050
0100065
0100080
0100100
ROZMER
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
VEĽKOSŤ ZÁVITU
4 x M 12
4 x M 12
4 x M 16
4 x M 16
4 x M 16
4 x M 16
8 x M 16
8 x M 16
DĹŽKA [mm]
40
50
55
65
80
100
120
130
CENA [€]
66,00
77,00
87,00
102,00
117,00
144,00
188,00
249,00
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary.
BRA.02.000 – GUĽOVÝ UZÁVER PRÍRUBOVÝ, SÉRIA O2 NA VODU. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch
PN 16 (do DN 200), PN 10 (DN 250), T = 0 ÷ +90 °C, možno objednať PN 6 - PN 10. Materiál telesa zliatina GG25, guľa a vreteno s ochranným puzdrom, mosadz OT 58, O-krúžok NBR, v súlade s 97/23/CE, ATEST
na pitnú vodu (TSÚ Piešťany).
OBJEDNÁVACIE Č.
02000020
02000025
02000032
02000040
02000050
02000065
02000080
02000100
02000125
02000150
02000200
02000250
ROZMER
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
120
125
130
140
150
170
180
190
200
210
400
450
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
260
CENA [€]
54,00
63,00
70,00
82,00
91,00
115,00
145,00
192,00
342,00
468,00
1 299,00
4 699,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 .1 . G U Ľ O V É U Z Á V E R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
H2100020
H2100025
H2100032
H2100040
H2100050
H2100065
H2100080
H2100100
H2100125
H2100150
H2100200
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary.
ROZMER
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DĹŽKA [mm]
120
125
130
140
150
170
180
190
200
210
400
CENA [€]
73,00
86,00
92,00
114,00
130,00
168,00
213,00
280,00
442,00
601,00
1 699,00
BRA.02.100 – GUĽOVÝ UZÁVER PRÍRUBOVÝ SÉRIA, 02 NA PLYN. Pre plyn (zemný plyn, propán-bután), PN 16,
T = 0 ÷ +70 °C. Materiál telesa zliatina GGG 40, guľa a vreteno s ochranným puzdrom mosadz OT 58,
tesnenie gule P.T.F.E. + grafit, O-krúžok NBR.
OBJEDNÁVACIE Č.
02100020
02100025
02100032
02100040
02100050
02100065
02100080
02100100
02100125
02100150
02100200
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DĹŽKA [mm]
120
125
130
140
150
170
180
190
200
210
400
261
CENA [€]
79,00
84,00
93,00
115,00
131,00
169,00
215,00
283,00
447,00
609,00
1 660,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.H2.100 – GUĽOVÝ UZÁVER PRÍRUBOVÝ SÉRIA H2 NA UHĽOVODÍKY. PN 16, T = 0 ÷ +140 °C, možno objednať PN 6 - PN 10. Materiál telesa zliatina GGG 40, guľa a vreteno s ochranným puzdrom mosadz OT 58,
O-krúžok VITON, v súlade s 97/23/CE.
11.1. B R A N D O N I
11 .1 .1 . G U Ľ O V É U Z Á V E R Y
BRA.D.A.ACTUATOR – MOTOROVÉ POHONY – pre guľové uzávery prírubové BRA.02. Pneumatický pohon – piestový, iba pre typy 02.000, H2.100, 02.100.
OBJEDNÁVACIE Č.
AP3DN40
AP3DN50
AP35DN65
AP4DN80
AP45DN100
AP5DN125
AP55DN150
AP8DN200
AP10DN250
ROZMER
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
CENA [€]
306,00
315,00
382,00
423,00
547,00
591,00
708,00
871,00
1 685,00
Poznámka: pre série BRA.02 - možno objednať i elektrické servopohony, ceny na vyžiadanie.
11 .1 . 2 . Š U P Á T K A
BRA.20.900 – ŠUPÁTKO PRÍRUBOVÉ S MÄKKÝM TESNENÍM. Voda, kúrenie, klimatizácia, potravinársky a chemický priemysel, vzduch. PN 16, T = 0 ÷ +85 °C. Materiál telesa zliatina GGG 50, tesnenie WCB + EPDM,
PN 10/16 v súlade s 97/23/CE, možno objednať až do DN 700.
OBJEDNÁVACIE Č.
20900050
20900065
20900080
20900100
20900125
20900150
20900200
20900250
20900300
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
150
170
180
190
200
210
230
250
270
Poznámka: nie je možné použiť elektrický pohon, nie je určené pre rozvod pary.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
262
CENA [€]
110,00
137,00
169,00
238,00
315,00
390,00
605,00
899,00
1 199,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 2 . Š U P Á T K A
OBJEDNÁVACIE Č.
18.000.050
18.000.065
18.000.080
18.000.100
18.000.125
18.000.150
18.000.200
18.000.250
18.000.300
18.000.350
18.000.400
18.000.450
18.000.500
18.000.600
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
90
90
95
105
CENA [€]
373,00
385,00
481,00
493,00
545,00
659,00
822,00
1 052,00
1 318,00
1 836,00
*
*
*
*
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
BRA.18.609 – NOŽOVÉ ŠUPÁTKO MEDZIPRÍRUBOVÉ OBOJSTRANNÉ TESNENIE. Čistá voda, priemysel, papierenský, chemický priemysel, neviskózne kvapaliny, PN 10, T = -20 ÷ +100 °C, teleso a uzatvárací nôž z nerezovej ocele AISI 316, tesnenie, EPDM, dostupné až do DN 1500.
OBJEDNÁVACIE Č.
18.609.050
18.609.065
18.609.080
18.609.100
18.609.125
18.609.150
18.609.200
18.609.250
18.609.300
18.609.350
18.609.400
18.609.450
18.609.500
18.609.600
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
90
90
95
105
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
263
CENA [€]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.18.000 – NOŽOVÉ ŠUPÁTKO MEDZIPRÍRUBOVÉ OBOJSTRANNÉ TESNENIE. Čistá voda, priemysel, chemický
priemysel, neviskózne kvapaliny, PN 10, T = 0 ÷ +80 °C, vyhotovenie zo zliatiny GG25, tesnenie butyl,
uzatvárací nôž z nerezovej ocele AISI 316, dostupné až do DN 1500.
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 2 . Š U P Á T K A
BRA.19.000 – NOŽOVÉ ŠUPÁTKO MEDZIPRÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TESNENIE. Dažďová a odpadová voda, kaly, papierenský, chemický, cukrovarnícky a kožiarsky priemysel, viskózne a husté kvapaliny, drte. Prevádzkový
tlak PN 10, T = 0 ÷ +80 °C (do +300 °C na objednávku, séria 19.006) teleso zo zliatiny GG25, tesnenie
butyl, uzatvárací nôž z nerezovej ocele AISI 316, dostupné až do DN 1000.
OBJEDNÁVACIE Č.
19.000.050
19.000.065
19.000.080
19.000.100
19.000.125
19.000.150
19.000.200
19.000.250
19.000.300
19.000.350
19.000.400
19.000.450
19.000.500
19.000.600
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43
43
46
52
56
56
60
68
78
96
100
106
110
110
CENA [€]
340,00
346,00
361,00
379,00
459,00
481,00
713,00
918,00
1 184,00
2 800,00
*
*
*
*
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
BRA.19.609 – NOŽOVÉ ŠUPÁTKO MEDZIPRÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TESNENIE. Dažďová a odpadová voda, kaly, papierenský, chemický, cukrovarnícky a kožiarsky priemysel, viskózne a husté kvapaliny, drte. Prevádzkový
tlak PN 10, T = -20 ÷ +100 °C (do +300 °C na objednávku, séria 19.606). Teleso a uzatvárací nôž z nerezovej ocele AISI 316, tesnenie EPDM, dostupné až do DN 1000.
OBJEDNÁVACIE Č.
19.609.050
19.609.065
19.609.080
19.609.100
19.609.125
19.609.150
19.609.200
19.609.250
19.609.300
19.609.350
19.609.400
19.609.450
19.609.500
19.609.600
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43
43
46
52
56
56
60
68
78
96
100
106
110
110
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
264
CENA [€]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 2 . Š U P Á T K A
BRA.23.609 – NOŽOVÉ ŠUPÁTKO MEDZIPRÍRUBOVÉ OBOJSTRANNÉ TESNENIE. Husté kaly, silne koncentrovaná
papierovina, melasa, husté neagresívne kvapaliny, drte. Prevádzkový tlak PN 10, T = -20 ÷ +100 °C
(do +300 °C na objednávku, séria 23.606). Teleso a uzatvárací nôž z nerezovej ocele AISI 316, tesnenie
EPDM, dostupné až do DN 1000.
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
43
43
50
50
50
60
60
70
80
CENA [€]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
23.609.050
23.609.065
23.609.080
23.609.100
23.609.125
23.609.150
23.609.200
23.609.250
23.609.300
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
IVAR.SQL – MOTOROVÉ POHONY – a medziprírubové uzatváracie klapky WAFER BRA.J9.
IVAR.SQL – servopohony s uhlom natočenia o 90°, možnosť ručného ovládania a obracania
smeru otáčania, iba pre BRA.39.
IVAR.SQL 35.00 – trojbodové riadenie, 125 s, 20 Nm, 230 V.
IVAR.SQL 36 E50F04 – trojbodové riadenie, 25 s, 40 Nm, 230 V, štvorhran 11.
IVAR.SQL 36 E50F05 – trojbodové riadenie, 25 s, 40 Nm, 230 V, štvorhran 14.
IVAR.SQL 36 E65 – trojbodové riadenie, 6 s, 100 Nm, 230 V.
IVAR.SQL 36 E110 – trojbodové riadenie, 12 s, 400 Nm, 230 V.
IVAR.SQL 36 E160 – trojbodové riadenie, 24 s, 1200 Nm, 230 V.
IVAR.SQL 85.00 – trojbodové riadenie, 125 s, 20 Nm, 24 V.
OBJEDNÁVACIE Č.
IVAR.SQL35.00
IVAR.SQL36E50F04
IVAR.SQL36E50F05
IVAR.SQL36E65
IVAR.SQL36E110
IVAR.SQL36E160
IVAR.SQL85.00
ROZMER
DN 25 - DN 100
DN 25 - DN 100
DN 125 - DN 150
DN 200
DN 250
DN 300 - DN 500
DN 25 - DN 100
NAPÄTIE [V]
230
230
230
230
230
230
24
Poznámka: Cena nezahŕňa klapku WAFER BRA.J9.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
265
BRA. séria J9 vrátane motora
IVAR.SQL 35
IVAR.SQL 85
IVAR.SQL 36
CENA [€]
519,00
903,00
903,00
1 055,00
1 655,00
5 245,00
637,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 3 . F I L T R E
BRA.11.000 – PRÍRUBOVÝ FILTER. Voda, kúrenie, klimatizácia, protipožiarne systémy, priemysel. PN 16,
T = 0 ÷ +100 °C. Materiál telesa zliatina GG25, sitko: nerezová oceľ AISI 304. Možno objednať do DN 400,
tesnenie NBR.
OBJEDNÁVACIE Č.
11000050
11000065
11000080
11000100
11000125
11000150
11000200
11000250
11000300
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
230,0
290,0
310,0
350,0
400,0
480,0
600,0
730,0
850,0
CENA [€]
74,00
101,00
130,00
161,00
268,00
350,00
594,00
1 125,00
1 534,00
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary.
BRA.10.000 – FILTER ZÁVITOVÝ NEREZ. Chemický a potravinársky priemysel. Prevádzkový tlak PN 40,
T = -20 ÷ +200 °C. Materiál telesa a sitka nerezová oceľ AISI 316, tesnenie P.T.F.E. v súlade s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
10000014
10000038
10000012
10000034
10000100
10000114
10000112
10000200
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
DĹŽKA [mm]
65,0
65,0
65,0
80,0
90,0
105,0
120,0
140,0
Poznámka: *ceny na vyžiadanie podľa aktuálneho cenníka.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
266
CENA [€]
48,00
48,00
51,00
62,00
81,00
110,00
143,30
248,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
OBJEDNÁVACIE Č.
D6031050
D6031065
D6031080
D6031100
D6031125
D6031150
D6031200
D6031250
D6031300
D6031350
D6031400
D6031450
D6031500
D6031600
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43,0
46,0
64,0
64,0
70,0
76,0
89,0
114,0
114,0
127,0
140,0
152,0
152,0
178,0
CENA [€]
71,00
85,00
91,00
116,00
159,00
196,00
316,00
437,00
646,00
1 157,00
1 615,00
2 153,00
2 557,00
3 567,00
BRA.D6.021 – MEDZIPRÍRUBOVÁ MOTÝĽOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel, čerpacie
systémy. PN 16 do DN 300 nad DN 300 PN 10, T = 0 ÷ +100 °C. Min. pracovný tlak 0,1 bar. Materiál telesa
šedá zliatina GG25, klapka oceľ a pružina z nerezovej ocele AISI 304, tesnenie EPDM.
OBJEDNÁVACIE Č.
D6021050
D6021065
D6021080
D6021100
D6021125
D6021150
D6021200
D6021250
D6021300
D6021350
D6021400
D6021450
D6021500
D6021600
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
43,0
46,0
64,0
64,0
70,0
76,0
89,0
114,0
114,0
127,0
140,0
152,0
152,0
178,0
267
CENA [€]
71,00
85,00
113,00
152,00
195,00
250,00
404,00
632,00
875,00
1 561,00
2 153,00
3 365,00
4 576,00
6 192,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.D6.031 – MEDZIPRÍRUBOVÁ MOTÝĽOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel, čerpacie
systémy. PN 16 do DN 300, nad DN 300 PN 10, T = 0 ÷ +100 °C. Min. pracovný tlak 0,1 bar. Materiál telesa zliatina GG25, klapka zliatina GGG40, pružina z nerezovej ocele AISI 304, tesnenie EPDM.
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
BRA.06.430 – MEDZIPRÍRUBOVÁ VODOROVNÁ, SPÄTNÁ KLAPKA, voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch,
pre príruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25, tlak PN 25 (od DN 50 do DN 100), PN 16 (od DN 125 do DN 250),
T = -10 ÷ +90 °C. Min. pracovný tlak 0,3 bar. Materiál telesa a disku uhlíková oceľ WCB, tesnenie NBR,
možnosť objednať až do veľkosti DN 700 (od DN 300 séria 06.4 v PN 16) BRA.06.430 – bez pružiny
BRA.06.430 PR - vrátane pružiny (viď obr.), v súlade s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
06430050
06430065
06430080
06430100
06430125
06430150
06430200
06430250
06430050PR
06430065PR
06430080PR
06430100PR
06430125PR
06430150PR
06430200PR
06430250PR
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
18,5
18,5
22,0
23,5
29,0
34,5
36,0
38,0
18,5
18,5
22,0
23,5
29,0
34,5
36,0
38,0
CENA [€]
65,00
72,00
85,00
99,00
119,00
147,00
219,00
350,00
81,00
91,00
107,00
130,00
156,00
191,00
278,00
440,00
BRA.06.623 – MEDZIPRÍRUBOVÁ VODOROVNÁ SPÄTNÁ KLAPKA NEREZ. Potravinársky a chemický priemysel,
pre príruby PN 6, PN 10, PN 16 a PN 25, tlak PN 25 (od DN 50 do DN 100), PN 16 (od DN 125 do DN 250),
T = -10 ÷ +200 °C. Min. pracovný tlak 0,3 bar, materiál telesa a disku nerezová oceľ AISI 316, tesnenie
P.T.F.E., možnosť objednať až do veľkosti DN 700 (od DN 300 séria 06.6 v PN 16), BRA.06.623 – bez pružiny, BRA.06.623 PR - vrátane pružiny (viď obr.) v súlade s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
06623050
06623065
06623080
06623100
06623125
06623150
06623200
06623250
06623050PR
06623065PR
06623080PR
06623100PR
06623125PR
06623150PR
06623200PR
06623250PR
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
18,5
18,5
22,0
23,5
29,0
34,5
36,0
38,0
18,5
18,5
22,0
23,5
29,0
34,5
36,0
38,0
268
CENA [€]
144,00
182,00
207,00
242,00
323,00
390,00
572,00
1 104,00
161,00
201,00
230,00
274,00
361,00
435,00
632,00
1 171,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
OBJEDNÁVACIE Č.
W6010032
W6010040
W6010050
W6010065
W6010080
W6010100
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DĹŽKA [mm]
28,0
31,5
40,0
46,0
500,0
60,0
CENA [€]
44,00
57,00
62,00
77,00
107,00
164,00
BRA.W6.626 – MEDZIPRÍRUBOVÁ PRUŽINOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA NEREZ. Chemický priemysel, potravinársky priemysel, parné systémy PN 40, T = -10 ÷ +350 °C. Min. pracovný tlak 1 bar, teleso, disk a pružina: nerezová
oceľ AISI 316, tesnenie kov – kov.
OBJEDNÁVACIE Č.
W6626015
W6626020
W6626025
W6626032
W6626040
W6626050
W6626065
W6626080
W6626100
ROZMER
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DĹŽKA [mm]
16,0
19,0
22,0
28,0
31,5
40,0
46,0
50,0
60,0
CENA [€]
46,00
62,00
69,00
85,00
119,00
170,00
235,00
299,00
520,00
BRA.Y6.623 – SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ NEREZ. Priemyselné systémy, potravinársky a chemický priemysel,
PN 70, T = -20 ÷ +200 °C. Min. pracovný tlak 1 bar. Materiál telesa a pružiny nerezová oceľ AISI 316,
tesnenie P.T.F.E. v súlade s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
Y6623014
Y6623038
Y6623012
Y6623034
Y6623100
Y6623114
Y6623112
Y6623200
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
DĹŽKA [mm]
65,0
65,0
65,0
80,0
90,0
105,0
120,0
138,0
269
CENA [€]
67,00
67,00
67,00
77,00
109,00
138,00
652,00
888,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.W6.010 – MEDZIPRÍRUBOVÁ PRUŽINOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA, voda, kúrenie, ventilácia, priemysel, čerpacie
systémy. PN 16, T = 0 ÷ +90 °C. Min. pracovný tlak 1 bar. Materiál telesa zliatina GG25, disk a pružina z nerezovej ocele AISI 316, tesnenie NBR.
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
BRA.F7.000 – PRÍRUBOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA (GULIČKA) S KONTROLNÝM OTVOROM. Ťažké kvapaliny, znečistené
kvapaliny, voda, odpadová voda, PN10, T = 0 ÷ +70 °C. Min. pracovný tlak 0,5 bar, materiál telesa zliatina
GGG40, gulička kov + NBR.
OBJEDNÁVACIE Č.
F7000050
F7000065
F7000080
F7000100
F7000125
F7000150
F7000200
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DĹŽKA [mm]
200
240
260
300
350
400
500
CENA [€]
135,00
186,00
227,00
299,00
473,00
498,00
1 237,00
BRA.T7.000 – ZÁVITOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA (GULIČKA). Ťažké kvapaliny, znečistené kvapaliny, voda, odpadová voda PN 10, T = 0 ÷ +70 °C. Min. pracovný tlak 0,5 bar, materiál telesa zliatina GGG40, gulička kov + NBR.
OBJEDNÁVACIE Č.
T7000025
T7000032
T7000040
T7000050
T7000065
T7000080
ROZMER
1“
5/4“
6/4“
2“
2 1/2“
3“
DĹŽKA [mm]
118
135
138
166
198
236
CENA [€]
68,00
71,00
73,00
99,00
147,00
218,00
BRA.S6.000 – PRÍRUBOVÁ SPÄTNÁ KLAPKA – CLAPET. Voda, odpadová voda, kúrenie, priemysel, klimatizácia
PN 10, T = 0 ÷ +90 °C. Min. pracovný tlak 0,3 bar. Materiál telesa a disku zliatina GG25, tesnenie NBR.
OBJEDNÁVACIE Č.
S6000050
S6000065
S6000080
S6000100
S6000125
S6000150
S6000200
S6000250
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
200
240
260
300
350
400
500
600
270
CENA [€]
99,00
131,00
155,00
222,00
305,00
399,00
652,00
888,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
OBJEDNÁVACIE Č.
T5000200
T5000212
T5000300
T5000400
ROZMER
2“
2 1/2“
3“
4“
DĹŽKA [mm]
140
167
177
208
CENA [€]
99,00
107,00
135,00
166,00
Poznámka: nie je určené pre rozvod pary
BRA.51.000 – ZÁVITOVÉ SITKO K SPÄTNEJ KLAPKE T5.000. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch.
Materiál nerez oceľ AISI 304, závit NYLON, používa sa pre funkciu sacieho koša, hrúbka sitka 1,4 mm.
OBJEDNÁVACIE Č.
51000200
51000212
51000300
51000400
ROZMER
2“
2 1/2“
3“
4“
DĹŽKA [mm]
85
85
105
118
CENA [€]
6,45
10,70
14,50
19,00
BRA.F5.000 – SPÄTNÁ KLAPKA PRÍRUBOVÁ. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch, príruba PN 16, tlak
PN 16, T = 0 ÷ +90 °C. Min. pracovný tlak 1 bar, materiál telesa zliatina GG 25, pružina z nerezovej ocele
AISI 316, tesnenie NBR v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
OBJEDNÁVACIE Č.
F5000050
F5000065
F5000080
F5000100
F5000125
F5000150
F5000200
F5000250
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
100
120
140
170
200
230
300
370
Poznámka: nie je určené na rozvod pary,možnosť dodávky s tesnením VITON T = 140 °C, (BRA.F5.022).
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
271
CENA [€]
111,00
124,00
160,00
211,00
315,00
394,00
746,00
1 125,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.T5.000 – SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch, tlak PN 16,
T = 0 ÷ +90 °C. Min. pracovný tlak 1 bar. Materiál telesa zliatina GG 25, pružina z nerezovej ocele AISI 302,
tesnenie NBR v súlade s 97/23/CE, ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 4 . S P Ä T N É K L A P K Y
BRA.50.000 – PRÍRUBOVÉ SITKO K SPÄTNEJ KLAPKE F5.000. Voda, kúrenie, klimatizácia, stlačený vzduch, príruba PN 10 / PN 16. Materiál pozinkovaná oceľ, (na objednávku možno dodať nerez AISI 304 séria 52.000).
OBJEDNÁVACIE Č.
50000050
50000065
50000080
50000100
50000125
50000150
50000200
50000250
ROZMER
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DĹŽKA [mm]
80
100
120
150
175
200
250
300
CENA [€]
59,00
66,00
73,00
87,00
104,00
113,00
147,00
218,00
11 .1 . 5 . K O M P E N Z Á T O R Y
BRA.F8.500 – PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR VODA KÚRENIE. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel, stlačený
vzduch, čerpacie systémy. PN16 (od DN 32 do DN 300), PN 10 (od DN 350), T = -10 ÷ +90 °C, prírubový,
materiál nerezová oceľ - EPDM, ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
OBJEDNÁVACIE Č.
F8500032
F8500040
F8500050
F8500065
F8500080
F8500100
F8500125
F8500150
F8500200
F8500250
F8500300
F8500350
F8500400
F8500450
F8500500
F8500600
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500
DN 600
DĹŽKA [mm]
93
93
99
108
116
129
142
156
177
206
217
266
266
200
200
250
Poznámka: možno dodať i vo vyhotovení PN 10.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
272
CENA [€]
38,00
39,00
45,00
53,00
59,00
71,00
92,00
121,00
184,00
279,00
361,00
575,00
696,00
811,00
1 078,00
1 514,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 5 . K O M P E N Z Á T O R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
F8520032
F8520040
F8520050
F8520065
F8520080
F8520100
F8520125
F8520150
F8520200
F8520250
F8520300
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
93
93
99
108
116
129
142
156
177
206
217
CENA [€]
438,00
450,00
488,00
612,00
750,00
875,00
1 187,00
1 500,00
2 125,00
2 875,00
3 250,00
Poznámka: možno dodať aj vo vyhotovení PN 10.
BRA.T8.500 – PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR VODA KÚRENIE. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel, stlačený
vzduch, čerpacie systémy, PN16, T = -10 ÷ +90 °C. Závitové vyhotovenie, materiál zliatina ZN - EPDM, ATEST
na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
OBJEDNÁVACIE Č.
T8500020
T8500025
T8500032
T8500040
T8500050
T8500065
T8500080
ROZMER
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
2 1/2“
3“
DĹŽKA [mm]
165
175
186
186
200
218
260
CENA [€]
23,00
25,00
29,00
33,00
41,00
70,00
94,00
Poznámka: možno objednať vo vyhotovení nerez oceľ AISI 304 - EPDM (BRA.T8.510).
BRA.T8.500 TF – PRECHODOVÝ PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR VODA. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel, stlačený vzduch, čerpacie systémy, PN 16, T = -10 ÷ +90 °C. Prírubový / závitový, zliatina ZN - EPDM, ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
OBJEDNÁVACIE Č.
T8500032TF
T8500040TF
T8500050TF
T8500065TF
T8500080TF
ROZMER
5/4“ x DN 32
6/4“ x DN 40
2“ x DN 50
2“1/2 x DN 65
3“ x DN 80
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
DĹŽKA [mm]
143
143
150
164
193
273
CENA [€]
48,00
54,00
62,00
101,00
127,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.F8.520 – PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR S NEREZOVÝMI PRÍRUBAMI. Voda, kúrenie, klimatizácia, priemysel,
stlačený vzduch, čerpacie systémy, PN 16 (od DN 32 do DN 300), PN 10 (od DN 350), T = -10 ÷ +90 °C.
Prírubový, materiál pozinkovaná oceľ - EPDM, ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad).
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 5 . K O M P E N Z Á T O R Y
BRA.W8.500 – PRYŽOVÝ VIBRAČNÝ MEDZIKUS PRÍRUBOVÝ. Vodné systémy, chladiace a vykurovacie systémy,
čerpacie systémy, PN 10, T = -10 ÷ +100 °C. Materiál EPDM, kotviaca oceľ zaisťuje antivibračnú funkciu.
Príruba PN 10 (možno dodať aj PN 6).
OBJEDNÁVACIE Č.
W8500020
W8500025
W8500032
W8500040
W8500050
W8500065
W8500080
W8500100
W8500125
W8500150
W8500200
ROZMER
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DĹŽKA [mm]
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
90
CENA [€]
95,00
102,00
116,00
123,00
135,00
156,00
184,00
230,00
252,00
309,00
405,00
11 .1 . 6 . U Z A T V Á R A C I E K L A P K Y
BRA.J9.000 – MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA WAFER J9 – DISK ZLIATINA. Voda, kúrenie, protipožiarne systémy, PN 16 do DN 300, ďalej PN 10, možno objednať do DN 600, univerzálne pre PN 10 a PN 16 príruby, T = 0 ÷ +120 °C. Teleso klapky zliatina GGG 40, disk zliatina GGG 40 niklovaná, vložka EPDM, O-krúžok NBR v súlade s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
J9.000.025
J9.000.032
J9.000.040
J9.000.050
J9.000.065
J9.000.080
J9.000.100
J9.000.125
J9.000.150
J9.000.200
J9.000.250
J9.000.300
ROZMER
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
33
33
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
Poznámka: možnosť dodať s ručným ovládacím kolesom alebo s motorom za príplatok, nie je určené pre rozvod pary.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
274
CENA [€]
45,00
47,00
47,00
40,00
47,00
48,00
62,00
76,00
99,00
145,00
251,00
389,00
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 6 . U Z A T V Á R A C I E K L A P K Y
OBJEDNÁVACIE Č.
J9.020.025
J9.020.032
J9.020.040
J9.020.050
J9.020.065
J9.020.080
J9.020.100
J9.020.125
J9.020.150
J9.020.200
J9.020.250
J9.020.300
ROZMER
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DĹŽKA [mm]
33
33
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
CENA [€]
51,00
52,00
53,00
57,00
70,00
79,00
105,00
141,00
185,00
298,00
516,00
850,00
Poznámka: možnosť dodať s ručným ovládacím kolesom alebo s motorom za príplatok, nie je určené pre rozvod pary.
BRA.J9.101 – MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA. Pre plyn (zemný plyn, propán,...), PN 5, príruba
PN 10/PN 16, možno dodať do DN 600, od DN 350 do DN 600 vrátane ručného ovládacieho kolesa,
T = 0 ÷ +60 °C teleso klapky zo zliatiny GGG 40, disk zo zliatiny GGG 40, vložka, O-krúžok NBR v súlade
s 97/23/CE.
OBJEDNÁVACIE Č.
ROZMER
J9.101.032
DN 32
J9.101.040
DN 40
J9.101.050
DN 50
J9.101.065
DN 65
J9.101.080
DN 80
J9.101.100
DN 100
J9.101.125
DN 125
J9.101.150
DN 150
J9.101.200
DN 200
J9.101.250
DN 250
J9.101.300
DN 300
Poznámka: možnosť dodať s ručným ovládacím kolesom alebo s motorom za príplatok.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
275
DĹŽKA [mm]
33
33
43
46
46
52
56
56
60
68
78
CENA [€]
53,00
54,00
58,00
64,00
74,00
91,00
118,00
150,00
219,00
372,00
630,00
11. P R I E M Y S E L N É A R M AT Ú R Y
BRA.J9.020 – MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA WAFER J9 – DISK NEREZ. Kúrenie, klimatizácia, chemický a potravinársky priemysel, protipožiarne systémy, PN 16 do DN 300, ďalej PN 10, možno objednať do
DN 600, univerzálne pre PN 10 a PN 16 príruby, T = 0 ÷ +120 °C. Teleso klapky zo šedej zliatiny GGG 40,
disk z nerezovej ocele AISI 316, vložka EPDM, O-krúžok NBR v súlade s 97/23/CE.
11.1. B R A N D O N I
11 .1 . 7. Z A M E D Z O V A Č E S P Ä T N É H O P R I E T O K U
BRA.ECO – 3 T. DISCONECTOR – ZAMEDZOVAČ SPÄTNÉHO PRIETOKU. PN 10, T max. = + 65 °C. Teleso: 1/2“
mosadz 3/4“ – 2“ bronz, v súlade s EN 12729.
OBJEDNÁVACIE Č.
ECO3T012M
ECO3T034M
ECO3T100B
ECO3T114B
ECO3T112B
ECO3T200B
ROZMER
1/2“
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
DĹŽKA [mm]
174
258
258
357
357
429
CENA [€]
291,00
291,00
395,00
714,00
714,00
999,00
BRA.ECO. 3 F – DISCONECTOR – ZAMEDZOVAČ SPÄTNÉHO PRIETOKU. PN 10, T max. = + 65 °C. Materiál tela
zliatina GG25, prírubový, príruby PN 10 a 16, v súlade s EN 12729.
OBJEDNÁVACIE Č.
ECO3F065
ECO3F080
ECO3F100
ECO3F150
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
DĹŽKA [mm]
360
400
450
540
276
CENA [€]
2 086,00
2 198,00
3 640,00
5 530,00
Download

Priemyselné armatúry