Regionálne kolo Kinderiada Prešov 11.10.2011
60m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CH2
Cuker Oliver
Šurima Michal
Maník Matej
Štefánik Jakub
Chovanec Adam
Rusnák Maroš
Andraško Peter
Juhaščík Samuel
Olexa Eduard
Stracenský Jakub
Čurgali Ivan
Michalik Radko
Jendričák Timotej
Porubský Ján
Tall Tomáš
Holman Jakub
Kamenický Dalibor
Greš Tomáš
Feňuš Jakub
Kubuš Marcel
Fečko Šimon
Fečo Šimon
Degro Jakub
Kalakaj Daniel
Tobiáš René
031112
040225
031105
040121
030930
020806
030816
030930
030904
040308
030428
031126
031229
030917
040330
020802
040111
031014
031022
040214
031231
040517
030618
040729
040405
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
10,79
11,20
11,23
11,30
11,44
11,47
11,73
11,75
11,76
11,82
11,95
12,06
12,18
12,21
12,25
12,29
12,34
12,39
12,55
12,62
12,65
12,66
12,68
13,19
13,23
031105
030428
040330
031014
040405
Prešov Májové námestie ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
11,23
11,95
12,25
12,39
13,23
60m 2.beh
CH2
1 Jendričák Timotej
2 Porubský Ján
3 Feňuš Jakub
4 Kubuš Marcel
5 Fečo Šimon
6 Kalakaj Daniel
031229
030917
031022
040214
040517
040729
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
12,18
12,21
12,55
12,62
12,66
13,19
60m 3.beh
CH2
1 Šurima Michal
2 Chovanec Adam
3 Juhaščík Samuel
4 Olexa Eduard
5 Michalik Radko
6 Kamenický Dalibor
040225
030930
030930
030904
031126
040111
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Medzanzy ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
11,20
11,44
11,75
11,76
12,06
12,34
60m 4.beh
1 Cuker Oliver
2 Rusnák Maroš
3 Andraško Peter
4 Holman Jakub
5 Fečko Šimon
6 Degro Jakub
031112
020806
030816
020802
031231
030618
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
10,79
11,47
11,73
12,29
12,65
12,68
60m 5.beh
CH2
1 Štefánik Jakub
2 Stracenský Jakub
040121
040308
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
11,30
11,82
diaľka
CH2
1 Andraško Peter
2 Cuker Oliver
3 Greš Tomáš
4 Čurgali Ivan
5 Holman Jakub
6 Kamenický Dalibor
6 Kubuš Marcel
8 Olexa Eduard
9 Stracenský Jakub
9 Fečko Šimon
11 Juhaščík Samuel
12 Porubský Ján
030816
031112
031014
030428
020802
040111
040214
030904
040308
031231
030930
030917
Lipany Komenského 113 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
60m 1.beh
1 Maník Matej
2 Čurgali Ivan
3 Tall Tomáš
4 Greš Tomáš
5 Tobiáš René
CH2
CH2
182
172
168
168
166
163
163
162
161
161
159
158
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
020806
030930
031105
040225
030618
031022
040330
040121
031126
040405
040729
031229
040517
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
157
155
155
153
148
147
146
144
142
141
133
128
123
020910
021210
020926
021119
030314
030320
030427
021010
020913
020909
021205
030421
030815
021228
021205
030904
020922
030823
021112
030727
030316
030304
020914
020901
020717
030112
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Medzanzy ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
10,46
10,71
10,72
10,75
11,00
11,01
11,06
11,11
11,16
11,23
11,28
11,76
11,86
11,96
12,07
12,17
12,20
12,26
12,30
12,55
12,56
12,66
12,66
12,70
13,03
13,27
60m 1.beh
CH3
1 Vanek Miroslav
2 Matta Viktor
3 Haincl Dušan
4 Kocúrek Daniel
5 Vasilenko Viliam
6 Hocman Ivan
020910
030427
020913
021228
021112
030304
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
10,46
11,06
11,16
11,96
12,30
12,66
60m 2.beh
CH3
1 Hurný Erik
2 Miškuf Norbert
3 Kuchár Adam
4 Uličný Stanislav
5 Škovirha Šimon
6 Šebeň Sven
021210
020926
021010
021205
030815
030904
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
10,71
10,72
11,11
11,28
11,86
12,17
60m 3.beh
CH3
1 Dráb Pavol
2 Šimonič Roland
3 Smrek Samuel
4 Vaško Štefan
5 Bujňák Marek
6 Hochrun Richard
030314
030421
030823
030316
020914
020717
Medzanzy ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
11,00
11,76
12,26
12,56
12,66
13,03
60m 4.beh
CH3
1 Makuch Dárius
2 Seman Andrej
3 Horváth Marek
4 Peter Imrich
5 Kucharik Samuel
030320
030704
021205
030727
030112
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Lipovce ZŠsMŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
11,01
11,23
12,07
12,55
13,27
60m 5.beh
CH3
1 Cicoň Christofer
2 Perháč Daniel
3 Šitár Daniel
021119
020922
020901
Prešov Májové námestie ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
10,75
12,20
12,70
60m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
Rusnák Maroš
Chovanec Adam
Maník Matej
Šurima Michal
Degro Jakub
Feňuš Jakub
Tall Tomáš
Štefánik Jakub
Michalik Radko
Tobiáš René
Kalakaj Daniel
Jendričák Timotej
Fečo Šimon
CH3
Vanek Miroslav
Hurný Erik
Miškuf Norbert
Cicoň Christofer
Dráb Pavol
Makuch Dárius
Matta Viktor
Kuchár Adam
Haincl Dušan
Adamčík anton
Uličný Stanislav
Šimonič Roland
Škovirha Šimon
Kocúrek Daniel
Horváth Marek
Šebeň Sven
Perháč Daniel
Smrek Samuel
Vasilenko Viliam
Peter Imrich
Vaško Štefan
Hocman Ivan
Bujňák Marek
Šitár Daniel
Hochrun Richard
Kucharik Samuel
lopta
CH3
1 Makuch Dárius
2 Perháč Daniel
3 Hurný Erik
4 Miškuf Norbert
5 Kuchár Adam
6 Uličný Stanislav
7 Vanek Miroslav
8 Cicoň Christofer
9 Haincl Dušan
10 Vaško Štefan
11 Kocúrek Daniel
12 Horváth Marek
13 Hochrun Richard
14 Hocman Ivan
15 Šimonič Roland
16 Šebeň Sven
17 Smrek Samuel
18 Bujňák Marek
19 Peter Imrich
20 Šitár Daniel
21 Adamčík anton
22 Vasilenko Viliam
23 Škovirha Šimon
24 Matta Viktor
25 Kucharik Samuel
26 Dráb Pavol
030320
020922
021210
020926
021010
021205
020910
021119
020913
030316
021228
021205
020717
030304
030421
030904
030823
020914
030727
020901
020909
021112
030815
030427
030112
030314
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Medzanzy ZŠ
720
704
690
661
628
612
599
591
562
549
535
534
523
517
498
489
486
477
473
467
414
404
398
372
368
364
60m
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CH4
Podhorský Tomáš
Amrich Patrik
Uličný Pavol
Bebjak Richard
Šoltis Adam
Mikuľák Dominik
Olejník Stanislav
Lizák Jaro
Zápotocký Lukáš
Kačur Šimon
Rákoci Maroš
Čatloš Kristián
Malík Martin
Skočej Milan
Luterán Oliver
Berta Frederik
Kravec Tadeáš
Marchevka Maxim
Varga Juraj
Macura Erik
Dusa Patrik
Slejzák Matej
Ištoňa Matúš
Stašík Šimon
Foriš Michal
Balčák Peter
020209
011014
020201
011010
020117
011001
020331
011208
020727
020813
020206
011021
011220
011220
010906
011007
011119
011001
020903
010917
010919
021104
030722
010706
011130
011020
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
10,37
10,39
10,44
10,49
10,49
10,57
10,58
10,71
10,80
10,81
10,85
10,91
10,95
11,17
11,19
11,19
11,21
11,37
11,39
11,43
11,60
11,61
11,65
11,83
12,05
12,74
60m 1.beh
CH4
1 Amrich Patrik
2 Bebjak Richard
2 Šoltis Adam
4 Olejník Stanislav
5 Čatloš Kristián
6 Malík Martin
011014
011010
020117
020331
011021
011220
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
10,39
10,49
10,49
10,58
10,91
10,95
60m 2.beh
CH4
1 Mikuľák Dominik
2 Lizák Jaro
3 Kravec Tadeáš
4 Macura Erik
5 Ištoňa Matúš
6 Balčák Peter
011001
011208
011119
010917
030722
011020
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
10,57
10,71
11,21
11,43
11,65
12,74
60m 3.beh
CH4
1 Podhorský Tomáš
2 Uličný Pavol
3 Skočej Milan
4 Marchevka Maxim
5 Foriš Michal
020209
020201
011220
011001
011130
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
10,37
10,44
11,17
11,37
12,05
60m 4.beh
1 Rákoci Maroš
2 Berta Frederik
2 Luterán Oliver
4 Varga Juraj
5 Dusa Patrik
6 Stašík Šimon
CH4
60m 5.beh
CH4
1 Zápotocký Lukáš
2 Kačur Šimon
3 Slejzák Matej
kriketka
CH4
1 Berta Frederik
2 Lizák Jaro
3 Bebjak Richard
4 Podhorský Tomáš
5 Luterán Oliver
6 Ištoňa Matúš
7 Olejník Stanislav
8 Foriš Michal
9 Mikuľák Dominik
10 Dusa Patrik
11 Čatloš Kristián
12 Marchevka Maxim
12 Macura Erik
14 Skočej Milan
15 Malík Martin
16 Stašík Šimon
16 Balčák Peter
18 Rákoci Maroš
19 Olexa Edo
20 Šoltis Adam
21 Zápotocký Lukáš
22 Kravec Tadeáš
23 Uličný Pavol
24 Amrich Patrik
25 Slejzák Matej
26 Kačur Šimon
60m
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
020206
011007
010906
020903
010919
010706
Prešov Lesnícka ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
10,85
11,19
11,19
11,39
11,60
11,83
020727
020813
021104
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
10,80
10,81
11,61
011007
011208
011010
020209
010906
030722
020331
011130
011001
010919
011021
011001
010917
011220
011220
010706
011020
020206
020903
020117
020727
011119
020201
011014
021104
020813
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
32,67
30,75
30,64
28,83
28,76
28,20
27,33
26,30
26,17
26,12
25,68
24,32
24,32
24,30
23,88
23,84
23,84
23,41
22,77
22,30
22,26
19,20
18,40
18,37
16,51
14,41
CH5
Šporcr Martin
Verčimák Marek
Šefčík Šimon
Medoň Kristián
Leško Erik
Varga Richard
Figura Adrián
Tomko Adrián
Bartko Sebastián
Duda Samuel
Saluga Kristián
Kandra Miroslav
Olčák Adam
Viravec Martin
Olejník Adrián
Gaľa Filip
Hirko Tomáš
Maník Stano
Ondrej Šimon
Mrúz Dávid
Bečaver Marek
Matija Erik
Tramita Jakub
Šándor Samuel
Chovan Erik
60m 1.beh
CH5
1 Medoň Kristián
2 Bartko Sebastián
3 Kandra Miroslav
4 Viravec Martin
5 Chovan Erik
001012
010116
001108
001207
001213
010203
000912
001227
010221
010713
010518
010328
010417
010807
001218
010620
000806
011211
010118
010719
000804
000923
020830
010521
010413
Prešov Prostejovská ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
9,76
9,81
9,91
9,92
10,04
10,08
10,31
10,31
10,36
10,44
10,50
10,56
10,57
10,66
10,66
10,70
10,91
10,96
10,99
11,01
11,09
11,45
11,78
11,86
12,10
001207
010221
010328
010807
010413
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
9,92
10,36
10,56
10,66
12,10
60m 2.beh
1 Verčimák Marek
2 Šefčík Šimon
3 Figura Adrián
4 Hirko Tomáš
5 Ondrej Šimon
6 Šándor Samuel
CH5
60m 3.beh
1 Šporcr Martin
2 Leško Erik
3 Duda Samuel
4 Olejník Adrián
5 Gaľa Filip
6 Tramita Jakub
CH5
60m 4.beh
1 Varga Richard
2 Tomko Adrián
3 Olčák Adam
4 Maník Stano
5 Mrúz Dávid
6 Bečaver Marek
CH5
010116
001108
000912
000806
010118
010521
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
9,81
9,91
10,31
10,91
10,99
11,86
001012
001213
010713
001218
010620
020830
Prešov Prostejovská ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
9,76
10,04
10,44
10,66
10,70
11,78
010203
001227
010417
011211
010719
000804
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Medzanzy ZŠ
10,08
10,31
10,57
10,96
11,01
11,09
60m 5.beh
CH5
1 Saluga Kristián
2 Matija Erik
010518
000923
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
10,50
11,45
diaľka
CH5
1 Šporcr Martin
2 Bartko Sebastián
3 Leško Erik
4 Šefčík Šimon
5 Tomko Adrián
6 Verčimák Marek
7 Medoň Kristián
8 Viravec Martin
9 Saluga Kristián
10 Ondrej Šimon
11 Gaľa Filip
12 Varga Richard
13 Matija Erik
14 Olejník Adrián
15 Maník Stano
16 Figura Adrián
17 Olčák Adam
18 Hirko Tomáš
19 Bečaver Marek
20 Kandra Miroslav
21 Tramita Jakub
22 Šándor Samuel
23 Chovan Erik
24 Mrúz Dávid
25 Duda Samuel
001012
010221
001213
001108
001227
010116
001207
010807
010518
010118
010620
010203
000923
001218
011211
000912
010417
000806
000804
010328
020830
010521
010413
010719
010713
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Medzanzy ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
379
370
366
362
359
358
356
356
352
349
344
340
337
326
316
316
312
310
306
298
296
294
293
292
291
60m
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
031111
040403
031111
030611
040720
031022
040103
030914
040519
031225
040610
031201
040226
040217
031219
040408
030905
031222
030526
031106
031227
040109
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
11,49
11,63
11,63
11,69
11,78
11,90
11,95
11,96
12,06
12,18
12,19
12,42
12,45
12,52
12,57
12,59
12,62
12,76
12,79
12,80
12,83
12,92
D2
Lupkovičová Henrieta
Jacková Ester
Gočová Kristína
Tartaľová Denisa
Trusová Vanesa
Petrová Alexandra
Lazarová Tereza
Nemcová Nina
Tobiášová Nina
Torbíková Patrícia
Lafková Kristína
Miklošová Veronika
Rovášová Kristína
Reguliová Klára
Andrášová Michaela
Šoltésová Karolína
Vrbická Ema
Pigová Ema
Saraková Sophia
Čirčová Janka
Minaričová Katarína
Repaská Ema
23
24
25
Makarová Slavomíra
Vaneková Terézia
Bajosová Alexandra
040320
050413
040816
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
13,06
13,27
15,18
60m 1.beh
D2
1 Trusová Vanesa
2 Nemcová Nina
3 Tobiášová Nina
4 Reguliová Klára
5 Čirčová Janka
6 Makarová Slavomíra
040720
030914
040519
040217
031106
040320
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Medzanzy ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
11,78
11,96
12,06
12,52
12,80
13,06
60m 2.beh
D2
1 Jacková Ester
2 Tartaľová Denisa
3 Petrová Alexandra
4 Lazarová Tereza
5 Lafková Kristína
6 Miklošová Veronika
040403
030611
031022
040103
040610
031201
Lipany
Prešov
Prešov
Levoča
Levoča
Prešov
11,63
11,69
11,90
11,95
12,19
12,42
60m 3.beh
D2
1 Lupkovičová Henrieta
2 Gočová Kristína
3 Šoltésová Karolína
4 Saraková Sophia
5 Minaričová Katarína
6 Vaneková Terézia
031111
031111
040408
030526
031227
050413
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
11,49
11,63
12,59
12,79
12,83
13,27
60m 4.beh
D2
1 Torbíková Patrícia
2 Rovášová Kristína
3 Andrášová Michaela
4 Pigová Ema
5 Bajosová Alexandra
031225
040226
031219
031222
040816
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
12,18
12,45
12,57
12,76
15,18
60m 5.beh
1 Vrbická Ema
2 Repaská Ema
030905
040109
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
12,62
12,92
040103
031111
040109
031111
040403
031225
040610
031022
031219
040217
030611
030914
030905
031201
030526
040320
031222
031227
040408
040519
040720
040226
031106
040816
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
156
150
150
149
148
147
146
145
144
140
138
137
136
132
132
131
130
130
130
128
125
125
124
117
100
040218
020904
020920
021205
021027
030108
030330
021027
020124
021101
030510
Prešov Májové námestie ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
10,42
10,76
10,90
10,93
11,04
11,06
11,30
11,30
11,31
11,39
11,57
D2
diaľka
D2
1 Lazarová Tereza
2 Gočová Kristína
3 Repaská Ema
4 Lupkovičová Henrieta
5 Jacková Ester
6 Torbíková Patrícia
7 Lafková Kristína
8 Petrová Alexandra
9 Andrášová Michaela
10 Reguliová Klára
11 Tartaľová Denisa
12 Nemcová Nina
13 Vrbická Ema
14 Miklošová Veronika
14 Saraková Sophia
16 Makarová Slavomíra
17 Pigová Ema
17 Minaričová Katarína
17 Šoltésová Karolína
20 Vaneková Tereza
21 Tobiášová Nina
21 Trusová Vanesa
23 Rovášová Kristína
24 Čirčová Janka
25 Bajosová Alexandra
60m
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
Komenského 113 ZŠ
Čsl.armády 22 ZŠ
Šmeralova 25 ZŠ
Gašpara Haina ZŠ
Francisciho 11 ZŠ
Májové námestie ZŠ
D3
Majerníková Barbor
Tremková Mária
Guţiová Viktória
Prílohová Laura
Mrúzová Karin
Lukáčová Nikola
Koscelníková Adela
Hatalová Erika
Timková Timea
Sotáková Klaudia
Kopáková Miriam
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
Engeľová Klaudia
Čupová Sarah
Andraščíková Sarah
Luberdová Daniela
Piskurová Laura
Vansačová Mariana
Rusňáková Patrícia
Pancíková Kristína
Krivdová Natália
Trojanová Monika
Haváčová Michaela
Sedláková Erika
Kiššová Zuzana
Kušnírová Bianka
Mitrová Bianka
030118
021109
021222
020706
030714
030117
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
11,73
11,73
11,85
11,99
12,06
12,08
12,11
12,27
12,41
12,71
12,83
13,25
13,25
13,35
13,57
60m 1.beh
D3
1 Sotáková Klaudia
2 Čupová Sarah
3 Rusňáková Patrícia
4 Haváčová Michaela
5 Kušnírová Bianka
6 Mitrová Bianka
021101
021119
030618
021109
030714
030117
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
11,39
11,73
12,11
12,83
13,35
13,57
60m 2.beh
D3
1 Majerníková Barbor
2 Tremková Mária
3 Guţiová Viktória
4 Koscelníková Adela
5 Piskurová Laura
6 Vansačová Mariana
040218
020904
020920
030330
021208
030729
Prešov Májové námestie ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
10,42
10,76
10,90
11,30
12,06
12,08
60m 3.beh
D3
1 Prílohová Laura
2 Luberdová Daniela
3 Pancíková Kristína
4 Kiššová Zuzana
4 Sedláková Erika
021205
021223
030219
020706
021222
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
10,93
11,99
12,27
13,25
13,25
60m 4.beh
D3
1 Mrúzová Karin
2 Lukáčová Nikola
3 Hatalová Erika
4 Kopáková Miriam
5 Engeľová Klaudia
6 Andraščíková Sarah
021027
030108
021027
030510
030521
030606
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
11,04
11,06
11,30
11,57
11,73
11,85
60m 5.beh
D3
1 Timková Timea
2 Krivdová Natália
3 Trojanová Monika
020124
030118
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Medzanzy ZŠ
11,31
12,41
12,71
040218
020920
030714
021027
020124
020904
030117
021208
021101
021205
030108
021222
021223
021119
021109
021027
030219
030510
020706
030618
030330
030118
030309
030606
030729
Prešov Májové námestie ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
lopta
D3
1 Majerníková Barbor
2 Guţiová Viktória
3 Kušnírová Bianka
4 Hatalová Erika
5 Timková Timea
6 Tremková Mária
7 Mitrová Bianka
8 Piskurová Laura
9 Sotáková Klaudia
10 Prílohová Laura
11 Lukáčová Nikola
12 Sedláková Erika
13 Luberdová Daniela
14 Čupová Sarah
15 Haváčová Michaela
16 Mrúzová Karin
17 Pancíková Kristína
18 Kopáková Miriam
18 Kiššová Zuzana
20 Rusňáková Patrícia
21 Koscelníková Adela
22 Trojanová Monika
23 Krivdová Natália
24 Andraščíková Sarah
24 Vansačová Mariana
030521
021119
030606
021223
021208
030729
030618
030219
655
588
583
577
574
528
512
496
488
475
468
457
443
434
426
424
406
396
396
382
354
350
347
326
326
26
Engeľová Klaudia
030521
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
D4
Ivanová Júlia
Krempaská Gabriela
Zakuťanská Michaela
Janigová Soňa
Petruška Megan
Mrúzová Andrea
Šarišská Lucia
Repaská Soňa
Labovská Laura
Homišanová Kat.Krist
Bujdošová Mária
Baranová Simona
Feťková Dáša
Kiššová Ivana
Mrvová Michaela
Šándorová Ema
Tokarčíková Erika
Hubová Andrea
Ferencová Veronika
Uličná Antónia
Schwartzová Kamila
Štoffová Sarah
Kaţimírová Soňa
Skolodová Sára
Miková Kristína
Jurčíková Michaela
020101
020917
011001
011220
011207
011103
020708
020731
020211
020111
020301
020828
020524
010331
011018
020823
020110
020108
020719
010925
010924
020702
020418
020130
020418
020116
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Medzanzy ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
10,56
10,59
10,77
10,86
11,00
11,11
11,20
11,21
11,31
11,41
11,44
11,44
11,45
11,64
11,69
11,70
11,74
11,75
11,83
12,01
12,15
12,21
12,46
12,78
12,80
13,28
60m 1.beh
D4
1 Janigová Soňa
2 Kiššová Ivana
3 Tokarčíková Erika
4 Kaţimírová Soňa
5 Miková Kristína
6 Jurčíková Michaela
011220
010331
020110
020418
020418
020116
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
10,86
11,64
11,74
12,46
12,80
13,28
60m 2.beh
D4
1 Krempaská Gabriela
2 Mrúzová Andrea
3 Labovská Laura
4 Baranová Simona
5 Hubová Andrea
6 Schwartzová Kamila
020917
011103
020211
020828
020108
010924
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
10,59
11,11
11,31
11,44
11,75
12,15
60m 3.beh
D4
1 Petruška Megan
2 Šarišská Lucia
3 Bujdošová Mária
4 Šándorová Ema
5 Skolodová Sára
011207
020708
020301
020823
020130
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Medzanzy ZŠ
11,00
11,20
11,44
11,70
12,78
60m 4.beh
D4
1 Ivanová Júlia
2 Homišanová Kat.Krist
3 Feťková Dáša
4 Mrvová Michaela
5 Ferencová Veronika
6 Uličná Antónia
020101
020111
020524
011018
020719
010925
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
10,56
11,41
11,45
11,69
11,83
12,01
60m 5.beh
D4
1 Zakuťanská Michaela
2 Repaská Soňa
3 Štoffová Sarah
011001
020731
020702
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
10,77
11,21
12,21
60m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
kriketka
D4
1 Ivanová Júlia
2 Kiššová Ivana
3 Hubová Andrea
4 Mrúzová Andrea
5 Uličná Antónia
6 Zakuťanská Michaela
7 Krempaská Gabriela
8 Tokarčíková Erika
9 Labovská Laura
10 Petruška Megan
11 Homišanová Kat.Krist
020101
010331
020108
011103
010925
011001
020917
020110
020211
011207
020111
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
298
27,17
24,28
24,14
22,77
21,86
21,72
20,36
19,43
18,39
17,92
17,67
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
60m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25
Schwartzová Kamila
Janigová Soňa
Štoffová Sarah
Bujdošová Mária
Repaská Soňa
Kaţimírová Soňa
Ferencová Veronika
Skolodová Sára
Jurčíková Michaela
Šándorová Ema
Feťková Dáša
Miková Kristína
Mrvová Michaela
Šarišská Lucia
Baranová Simona
D5
Sedláková Dominika
Jankivová Jana
Hockicková Denisa
Molcanová Simona
Ţemberyová Laura
Demová Laura
Krempaská Slávka
Kubeková Terézia
Belušková Katarína
Lukáčová Zuzana
Krigovská Natália
Majcherová Soňa
Čurna Bernadeta
Černická Jana
Hubová Kristína
Zimová Diana
Pitoňáková Zuzana
Andraščíková Denisa
Švorcová Ivana
Kotarbová Kristína
Šoltésová Andrea
Pitoňáková Sarah
Dţubáková Alena
Jacová Andrea
Humeňajová Denisa
010924
011220
020702
020301
020731
020418
020719
020130
020116
020823
020524
020418
011018
020708
020828
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
17,08
15,45
15,42
15,41
15,00
13,92
13,65
13,38
13,01
12,46
12,34
12,28
11,41
11,33
8,98
001101
001218
000914
001119
010520
001117
010323
000516
010414
010118
010623
010618
011022
010322
010626
001129
010323
010329
010706
010714
000910
010130
010304
010125
010816
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
9,88
10,13
10,21
10,43
10,44
10,53
10,87
10,94
11,00
11,00
11,02
11,06
11,10
11,16
11,27
11,28
11,28
11,29
11,43
11,56
11,63
11,66
12,00
12,15
13,17
60m 1.beh
D5
1 Sedláková Dominika
2 Ţemberyová Laura
3 Krempaská Slávka
4 Zimová Diana
5 Šoltésová Andrea
6 Pitoňáková Sarah
001101
010520
010323
001129
000910
010130
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
9,88
10,44
10,87
11,28
11,63
11,66
60m 2.beh
D5
1 Belušková Katarína
2 Krigovská Natália
3 Majcherová Soňa
4 Černická Jana
5 Pitoňáková Zuzana
6 Kotarbová Kristína
010414
010623
010618
010322
010323
010714
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
11,00
11,02
11,06
11,16
11,28
11,56
60m 3.beh
D5
1 Jankivová Jana
2 Molcanová Simona
3 Demová Laura
4 Hubová Kristína
5 Andraščíková Denisa
6 Jacová Andrea
001218
001119
001117
010626
010329
010125
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Medzanzy ZŠ
10,13
10,43
10,53
11,27
11,29
12,15
60m 4.beh
D5
1 Kubeková Terézia
2 Lukáčová Zuzana
3 Čurna Bernadeta
4 Švorcová Ivana
5 Dţubáková Alena
000516
010118
011022
010706
010304
Prešov Bajkalská ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
10,94
11,00
11,10
11,43
12,00
60m 5.beh
D5
1 Hockicková Denisa
2 Humeňajová Denisa
000914
010816
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
diaľka
D5
1 Jankivová Jana
2 Ţemberyová Laura
3 Sedláková Dominika
4 Pitoňáková Zuzana
5 Hockicková Denisa
6 Molčanová Simona
7 Belušková Katarína
8 Švorcová Ivana
9 Kotarbová Kristína
10 Čurna Bernadeta
11 Černická Jana
12 Krempaská Slávka
13 Dţubáková Alena
14 Zimová Diana
15 Šoltésová Andrea
16 Hubová Kristína
17 Demová Laura
18 Andraščíková Denisa
19 Krigovská Natália
20 Kubeková Terézia
21 Majcherová Soňa
22 Pitoňáková Sarah
23 Lukáčová Zuzana
24 Jacová Andrea
25 Humeňajová Denisa
001218
010520
001101
010323
000914
001119
010414
010706
010714
011022
010322
010323
010304
001129
000910
010626
001117
010329
010623
000516
010618
010130
010118
010125
010816
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Medzanzy ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
367
364
360
322
317
313
312
303
302
298
296
293
288
286
280
278
274
273
270
266
260
251
241
175
170
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Prešov Májové námestie ZŠ
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Prostejovská ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
Medzanzy ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
40,54
40,90
41,90
42,13
42,60
42,60
42,69
42,78
43,04
43,18
43,71
43,86
43,94
44,20
44,27
44,32
44,61
44,68
45,26
45,55
45,94
46,53
46,84
48,05
53,01
DQ
štafeta mix 1.beh
1 štafeta mix 1
2 štafeta mix
3 štafeta mix
4 štafeta mix
Levoča Francisciho 11 ZŠ
Gregorovce ZŠsMŠ
Prešov Mukačevská 1 ZŠ
Stará Ľubovňa Levočská 6 ZŠ
42,69
42,78
44,27
53,01
štafeta mix 2.beh
1 Štafeta mix
2 štafeta mix 2
3 štafeta mix
4 štafeta mix
Prešov Šmeralova 25 ZŠ
Pečovská Nová Ves ZŠ
Prešov Šrobárova 20 ZŠ
Prešov Bajkalská ZŠ
40,90
44,20
44,32
44,68
štafeta mix 3.beh
1 štafeta mix 3
2 štafeta mix
3 štafeta mix
štafeta mix
Prešov Prostejovská ZŠ
Chmin.Nová Ves,ZŠ a MŠ ZŠsMŠ
Ţupčany 171 ZŠsMŠ
Bardejov ar.gen.L.Svobodu ZŠ
44,61
46,84
48,05
DQ
štafeta mix
1 štafeta
2 Štafeta
3 štafeta
4 štafeta
5 štafeta
5 štafeta
7 štafeta
8 štafeta
9 štafeta
10 štafeta
11 štafeta
12 štafeta
13 štafeta
14 štafeta
15 štafeta
16 štafeta
17 štafeta
18 štafeta
19 štafeta
20 štafeta
21 štafeta
22 štafeta
23 štafeta
24 štafeta
25 štafeta
štafeta
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
mix
10,21
13,17
štafeta mix 4.beh
1 štafeta mix
2 štafeta mix
3 štafeta mix
4 Medzany 4
Prešov Mirka Nešpora 2 ZŠ
Hanušovce Štúrova 341 ZŠ
Šarišské Bohdanovce ZŠsMŠ
Medzanzy ZŠ
42,13
43,71
45,55
46,53
štafeta mix 5.beh
1 štafeta mix
2 štafeta mix
3 štafeta mix
4 štafeta mix 5
Prešov Čsl.armády 22 ZŠ
Prešov Sibírska 42 ZŠ
Svidník Centrálna 464 SŠ
Levoča Gašpara Haina ZŠ
40,54
41,90
42,60
45,26
štafeta mix 6.beh
1 štafeta mix
2 štafeta mix
3 štafeta mix 6
Stropkov Mlynská 697/7 ZŠ
Prešov Vaţecká 11 ZŠ
Sabinov ul.17.novembra 31 ZŠ
43,04
43,18
45,94
štafeta mix 7.beh
1 štafeta mix 7
2 štafeta mix
3 štafeta mix
Prešov Májové námestie ZŠ
Prešov Lesnícka ZŠ
Lipany Komenského 113 ZŠ
42,60
43,86
43,94
Download

vysledky_jednotlivci