SEMBID, s.r.o.,
Laboratórium lekárskej genetiky,
Masaryková 16
080 01 Prešov
Slovensko
CENNÍK VYŠETRENÍ PLATNÝ PRE PACIENTOV OD 2.11.2012
Mikroskopické vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov (cytogenetické vyšetrenie karyotypu) /
Cena: 68 Eur
Indikácia:-známe chromozomálne poruchy v rodine, prekonané potraty, vysoké psychické vypätie tehotných a ich
rodín, a iné.
Odber: periférna krv s pridaním Heparínu
Mikroskopické vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov v bunkách plodu (prenatálna diagnostika z buniek
plodovej vody) / Cena: 100 Eur
Indikácie: - zvýšené riziko poškodenia ešte nenarodeného dieťatka (pozitívny biochemický alebo USG skríning)
Odber: 10-20 ml nekrvavej plodovej vody (v prípade kontaminovanej plodovej vody materskou krvou-červené
sfarbenie-môže dôjsť k skresleniu výsledku!!!)
-výsledok je obvykle k dispozícii do 3 týždňov
Rýchle určenie trizómií chromozómov 21, 18 a 13 u ešte nenarodeného dieťatka + vyšetrenie krvnej
skupiny RhesusD (prenatálna QF-PCR rýchlodiagnostika trizómií 13,18,21 a X/Y z buniek plodovej vody) /
Cena: 100 Eur
Indikácie: -zvýšené riziko trizómie pre syndrómy Down, Edwards alebo Patau napr. pri pozitívnom biochemickom
alebo USG skríningu + prevencia poškodenia RhD-pozitívneho plodu imunitným systémom RhD-negatívnej matky.
Odber: 7 ml nekrvavej plodovej vody (v prípade kontaminovanej plodovej vody materskou krvou-červené
sfarbenie-môže dôjsť k skresleniu výsledku, preto v takomto prípade požadujeme k vzorke plodovej vody priložiť aj
výter z ústnej sliznice matky)
-výsledok je obvykle k dispozícii do 3 pracovných dní
Vyšetrenie krvnej skupiny RhesusD v bunkách plodu pomocou multiplexnej PCR / Cena: 35 Eur
Indikácie:-ochrana tehotenstva v rámci vyšetrenia plodovej vody u RhesusD negatívnych matiek, rizikové
tehotenstvo pri známej RhesusD senzibilizácii (zvýšená hladina antiD)
Odber:plodová voda (realizujeme v rámci prenatálnej diagnostiky)
Mužská sterilita-dôkaz mikrodelécií na chromozóme Y pomocou multiplexnej PCR (AZF lokus) /
Cena:60 Eur
Indikácie:- mužská neplodnosť v dôsledku poruchy vývoja spermií (azoospermia, oligospermia, idiopatická
infertilita, podozrenie na Y-mikrodelécie na základe cytogenetického nálezu).
Odber: periférna krv do skúmavky s EDTA
Kvalitatívny dôkaz Chlamydia trachomatis z výteru / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz Neisseria gonorrhoeae z výteru / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz Mycoplasma hominis z výteru / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz Ureaplasma urealyticum z výteru / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz Trichomonas vaginalis z výteru / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz Candida albicans z výteru / Cena: 35 eur
Indikácie:-sexuálne prenosné zápaly a hnisavý výtok, bolesti v podbrušku, pacienti pred umelým oplodnením,
kontrola úspešnosti terapie
Odber: výter z endocervixu, uretry, ejakulát, punktát
Chlamydia+Mycoplasma+Ureaplasma (kvalit.) / Cena: 90 Eur
Kombinovaná analýza Chlamydia t.+Mycoplasma h.+Ureaplasma u.+Trichomonas v.+Candida.a /
Cena: 150 Eur
Indikácie: pozri hore
Kvalitatívny a kvantitatívny dôkaz human Papilloma vírusu (HPV) z výteru pomocou
real-time PCR / Cena: 50 Eur
Indikácie:-sexuálne prenosný zápal, prevencia vzniku rakoviny krčka maternice
Odber: výter z endocervixu, uretry
Kvalitatívny dôkaz Herpes simplex vírusu typu I (labialis) a II (genitalis) z výteru pomocou nested
PCR / Cena: 35 Eur
Indikácie:-podozrenie na neonatálnu infekciu, podozrenie na genitálny herpes, encefalitída spôsobená
herpesom
Odber: výter, liqôr, punktát
tel. 051/7495185, 0905402683
e-mail: sembid@sembid.sk
www: www.sembid.sk
SEMBID, s.r.o.,
Laboratórium lekárskej genetiky,
Masaryková 16
080 01 Prešov
Slovensko
Kvalitatívny dôkaz CMV vírusu pomocou real-time PCR / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz EBV vírusu pomocou real-time PCR / Cena: 35 Eur
Kvalitatívny dôkaz CMV a EBV vírusu pomocou real-time PCR / Cena: 50 Eur
Indikácie:-monitoring akútnej infekcie CMV počas tehotenstva (vylúčenie rizika kongenitálneho CMV syndrómu),
EBV dôkaz
Odber: výter, periférna krv do skúmavky s EDTA, plodová voda (v rámci prenatálnej diagnostiky)
Kvalitatívny dôkaz Borrelia burgdorferi s.l. pomocou PCR / cena: 35 Eur
Indikácie:-dôkaz akútnej infekcie Borrelia b.s.l., monitoring Lymskej boreliózy, vylúčenie boreliózy počas
tehotenstva
Odber:periférna krv do skúmavky s EDTA, plodová voda ( v rámci prenatálnej diagnostiky), likvôr
Test otcovstva (otec, dieťa): 166 Eur
Test otcovstva (otec, dieťa a matka): 198 Eur
Každá dotatočná osoba: 68 Eur
Odber: ster z lícnej sliznice alebo odber periférnej krvi do skúmavky s EDTA
Za iné vzorky biologického materiálu (napr. žuvačka, necht, vlas. ) sa pripláca 58 Eur.
!!!Po dohode je možné realizovať na priamu platbu aj iné genetické vyšetrenia z našej ponuky na
„www.sembid.sk“!!!
tel. 051/7495185, 0905402683
e-mail: sembid@sembid.sk
www: www.sembid.sk
Download

CENNÍK VYŠETRENÍ PLATNÝ PRE PACIENTOV OD