ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
Transportná technika pre poľnohospodárov
Zajtra
Dnes
Včera
ANNABURGER poľnohospodárska technika, história
► 1991 založenie ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
► prevzaté cisterny a rozmetadlá maštalného hnoja boli zmodernizované
► začína vývoj prívesov s vyklápacou korbou vo viacerých výkonových triedach
► prívesy a nadstavby sú vyrábané na základe požiadaviek zákazníkov
Požiadavky pre dnešné transportné vozidlá
Vysoký výkon a efektívny transport – vytvorený pre dosiahnutie tých
najvyšších cieľov
Maximálny výkon
Najvyššia spoľahlivosť
Vysoký výnos
Jednoduchá práca
Najvyšší bezpečnostný štandard
Excelentná univerzálnosť
Nízke operačné náklady
Jednoduchá údržba a opravy
Priateľský k životnému prostrediu
Dlhá životnosť
Dobrá cena pri následnom odpredaji
ANNABURGER Fahrzeugtechnik – výkonný a univerzálny
Vozidlá pre výkonné a cenovo výhodné transporty poľnohospodárskych plodín
Kukurica - siláž
Prevodovka
Tráva - siláž
Vozidlá pre rovnomernú a na životné prostredie prihliadajúcu aplikáciu organických hnojív
Organické hnojivá
Minerálne hnojivá
Hnojovica
ANNABURGER transportné vozidlá pre poľnohospodárstvo
Konvenčné vozidlá
Kombinácie
Výmenný systém
ANNABURGER vozidlá pre poľnohospodárov – jadro všetkých podnikov
► Vozidlá pre výkonný a cenovo výhodný transport poľnohospodárskych plodín
Konvenčné
vozidlá
Veľkoobjemové
vozidlá
Korba
Prekladacie
vozidlá
SchubFix
SchubMax
► Vozidlá pre rovnomernú a na životné prostredie prihliadajúcu aplikáciu organických hnojív
Univerzálne rozmetadlá
Cisterny
Univerzálne rozmetadlá,
Veľkoobjemové vozidlá
Kombinácie
SchubFix
S rozmetacím
mechanizmom alebo s
prekladacou závitovkou
Korba s prekladacou závitovkou
SchubMax
S prekladacou
závitovkou
Cisterny s adaptérmi
MultiLandLight a MultiLandPlus
Výmenné
systémy
Uni
Transportplattform
Veľkoobjemové
vozidlá
+Univerzálne
rozmetadlá
Korba
+ Prekladacia
závitovka
Prekladacie vozy
SchubFix
+Rozmetadlá
+ prekladacie
závitovky
SchubMax
Univerzálne
rozmetadlá
Cisterny
+ Prekladacie
závitovky
+ Prekladacie
závitovky
+ Adaptéry
ANNABURGER Fahrzeugtechnik, Portfolio
Malá výkonová trieda
9.04
Konvenčné
vozidlá
11.04
14.04
16.04
18.05
14.27
Stredná výkonová trieda
20.04
22.04
20.03
22.03
Veľká výkonová trieda
29.04
33.04
24.05
20.27
16.27
22.27
29.27
33.27
20.28
24.27
22.28
29.28
33.28
20.16
22.16
29.16
20.12/13/14
Kombinácie
22.12/13/14
33.16
29.12/13/14
33.12/13/14
20.03 /.04
22.03 /.04
29.03 /.04
33.03 /.04
20.12 /.16
22.12 /.16
29.12 /.16
33.12 /.16
20.14 /.16
22.14 /.16
29.14 /.16
20.18 /.04 /.16
20.17 /.16
22.18 /.04 /.16
22.17 /.16
29.18 /.04 /.16
29.17 /.16
33.14 /.16
33.18 /.04 /.16
33.17 /.16
MultiLandLight + MultiLandPlus
16.79
Výmenné
systémy
18.79
.04 / .12 / .14 / .27
20.79
22.79
.03/.04 - .12 (.16) /.14 (.16)
.12 (.16) /.14 (.16)
29.79
33.79
.03 /.04 /.05 /.12 /.14 /.16 /.17 /.18 /.27
.17 (.16) - .18 (.04 .16)
.03/.04 - .12 (.16) /.14 (.16)
.17 (.16) - .18 (.04 .16)
AG BAG silážne vaky
6000
6700
7000
M 7000
G 7000
M 7000
ANNABURGER Export
Ò viac ako 1.000 vozidiel, celosvetovo na 4 kontinentoch
Ò podiel exportu sa zvýšil od 15 % 2003 na viac ako 60 % 2010
Podvozok – odpružený podvozok
+
ƒ veľké odpruženie (do 40 cm vyššie vyrovnávanie)
ƒ nižšie technické nároky
ƒ vysoká priečna stabilizácia
9 ideálne pre jazdu po poľných cestách
9 transport medzi podnikom a poľom
Podvozok – hydraulický podvozok
+
ƒ tandem a tridem do 65 km/h
ƒ vysoká priečna stabilita
ƒ veľmi dobrý komfort odpruženia
9
9
9
9
9
nasadenie na poľných cestách
cestné komunikácie
ťažké podmienky
vozidlá s vysokým ťažiskom
transport s veľkým výkonom
Ovládanie
Ovláda nasledovné funkcie
• zdvih nápravy (spúšťať / zdvíhať)
• zadné sklápanie (otvoriť a zatvoriť)
• ovládanie pohybu reťazového
dopravníka
ƒ jednoduché elektrické ovládanie
• pomaly / rýchlo ( − / + ) – (reťaz)
• medzistena (hore / dole)
• riadená náprava (uzatvoriť / otvoriť)
• oje (zdvih / spúšťanie)
• ďalšie funkcie
Schub Fix – perfektná kombinácia
Vozidlá s reťazovým dopravníkom – veľkoobjemové vozidlá
Nadstavba
Podvozok
Korba
R. dopravník
Medzistena
Zabezpečenie
Rozmetanie
… transport pre trávnu senáž a kukuričnú siláž, ako aj ďalšie poľnohospodárske plodiny
Reťazové dopravníky - rozmetanie
Nadstavba
Podvozok
Korba
R. dopravník
Medzistena
Zabezpečenie
Rozmetanie
… transport pre trávnu senáž a kukuričnú siláž ako aj ďalšie poľnohospodárske plodiny
Kombinácia univerzálneho rozmetadla a veľkoobjemového vozidla
ƒ možný s alebo bez rozdeľovacím valcom
ƒ hydraulické alebo mechanické
vyprázdňovanie pomocou reťazového
dopravníka
ƒ jednostranná alebo obojstranná ochrana
proti prefúknutiu rezačkou
ƒ hydraulicky alebo ručne sklopiteľná
čelná bočnica
Univerzálne rozmetadlo vs. MultiLandPlus
… pre nasadenie ako pri konvenčných vozidlách a ako nadstavba
pre MultilandPlus výmenný systém
ƒ nasaditeľný ako transportér pre kukuricu, trávu, siláž,…, atď. alebo ako
univerzálne rozmetadlo s príslušným adaptérom
ƒ univerzálne a efektívne nasadenie počas celého roka
Transportné systémy MultiLandPlus, MultiLandLight
Výmenné systémy – dopravná technika budúcnosti►univerzálne, efektívne, ekonomické
Typ
Celková
hmotnosť
HTS 16.79
16 t
HTS 20.79
20 t
HTS 22.79
22 t
HTS 29.79
29 t
HTS 33.79
33 t
End
e
Download

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH