ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Dersin Kodu Yarıyılı Teorik Ders Saati
Pulmoner Rehabilitasyon
!
!
Ön Koşul Dersleri
5
3
Uygulam
Ders
a
Kredis
D e r s
i
Saati
1
AKTS
3
5
Temel Tıp Bilimleri ve Uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi
Dersin Türü
Mesleki ders
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
e-posta:
Solunum problemi olan hastalarda bu problemin tanınması, uygun değerlendirme
yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, solunum egzersizleri, postüral drenaj, manual
tekniklerin kullanımı ve aktif solunum teknikleri döngüsü gibi tekniklerin seçimi ile hastaya
uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciden pulmoner problemlere özel değerlendirme yöntemlerini ve tedavi
programlarını planlayabilmek, saptanan programı uygulayabilmek, koruyucu
rehabilitasyonu ve hasta eğitimini gerçekleştirebilmek için gerekli olan teorik ve pratik
bilgiler beklenir.
Dersin amacı, solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner
rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, pulmoner rehabilitasyonda
kullanılan tedavi yöntemleri-solunum egzersizleri, huffing öksürme, dispne pozisyonları,
pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri-postüral drenaj, perküsyon,
shaking, vibrasyon, aktif solunum teknikleri döngüsü, pulmoner cerrahi sonrası fizyoterapi
ve rehabilitasyon, solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, solunum
problemi olan neonatallerde fizyoterapi ve rehabilitasyon, KOAH’da günlük faaliyetlerde
enerji tüketimi.
Dersin İçeriği
!
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
Konular
3
4
Pulmoner Rehabilitasyona Giriş
5
Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme yöntemleri
6
Egzersiz Komponentleri
7
Göğüs fizyoterapisi Teknikleri
8
KOAH ve Rehabilitasyonu (KOAH, Kistik fibrozis)
9
ARA SINAV
1
2
!
Ön Hazırlık
Pulmoner sistemle ilgili tanı testleri (Radyografi, Görüntüleme yöntemleri,
pulmoner fonksiyon testleri)
Pulmoner sistemle ilgili tanı testleri (Ventilasyon-perfüzyon, kan gaz
analizleri, görüntüleme ve yaşam destek ekipmanları)
Pulmoner Değerlendirme (inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon)
10
Astım, Bronşektazi, Amfizem
11
Restriktif akciğer hastalıkları ( Kas-iskelet sistemine bağlı restriksiyonlar)
12
Restriktif akciğer hastalıkları ( Akciğer parankimine bağlı restriksiyonlar)
13
Thorax cerrahisi sonrasında göğüs fizyoterapisi uygulamaları
14
Spesifik hastalıklarda kardiopulmoner Uygulamalar
KAYNAKLAR
Ders Notu
!!
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Hillegas EA, Sadowsky (eds). “Cardiopulmonary Physical Therapy” USA, WB Saunders Company,
2001
Ödevler
!!
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
KATKI PAYI
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
10
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
Ara Sınav
1
30
1
30
20
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Final Sınavı
1
40
10
TOPLAM
3
100
40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
!!
TOPLAM
60
40
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
X
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
!
Aktarılabilir Beceri Dersleri
No Program Yeterlilikleri
Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme becerisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
1
2
3
4
5
6
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma
7
!!
!!
8
!!
!!
!!
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
Süres
i
(Saat
)
4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
1
10
10
Uygulama
1
20
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
Etkinlikler
Etkinlikle
r
Toplam
İş Yükü)
64
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
10
Toplam İş Yükü
136
Toplam İş Yükü / 30
4.53
!
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
!
!!
!
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
5
Download

Pulmoner Rehabilitasyon - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi