Lenovo A536
Quick Start Guide v1.0
English/Türkçe
English
Read this guide carefully before using your smartphone.
Learning more
To learn more information about your
Lenovo smartphone and obtain the latest
smartphone manuals, go to:
http://support.lenovo.com/.
Getting support
For support on network service and billing,
contact your wireless network operator.
For instructions on how to use your
device, go to:
http://support.lenovo.com/.
European Union
conformity
Radio and Telecommunications Terminal
Equipment Directive
This product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of the Radio and
Telecommunications Terminal Equipment
Directive, 1999/5/EC.
Legal notices
Lenovo and the Lenovo logo are
trademarks of Lenovo in the United States,
other countries, or both.
Other company, product, or service names
may be trademarks or service marks of
others.
Technical specifications
Model and system
Model: Lenovo A536
System: Android
Dimensions and weight
Height: 139.6 mm (5.50 inches)
Depth: 9.95 mm (0.39 inch)
Width: 72 mm (2.83 inches)
Weight: Circa 148 g
Processor
CPU: MTK MT6582m, Quad Core, 1.3 GHz
Camera
Type: CMOS
Pixels: 5 megapixels Auto focus (Rear)
2 megapixels Fix focus (Front)
Battery
Battery: 2000 mAh
Display
Size: 5.0 inches
Resolution: 854 × 480 pixels
Screen: 2-touch
LCD type: TN
Wireless Communication
Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; WCDMA, GSM; GPS
① Depending on the measuring method, the dimensions and weight
might vary slightly.
First glance
5 6
1 2 3
7
8
11
10
9
4
1
Front-facing
camera
2 Indicator
3
Receiver
4 Microphone
Headset
5
connector
6
Micro USB
connector
7 Rear-facing
camera
8 Flashlight
9
Speaker
10 On/Off button
11 Volume buttons
Preparing your smartphone
You must insert the SIM card provided by your carrier to use cellular
services. Set up your smartphone as shown.
Step 1. Open the back cover.
SIM
Step 2. Insert the (U)SIM card
and the memory card.
SIM
a
b
Step 3. Install the battery.
a. Align the battery
connectors on the battery
with the pins in the
battery compartment.
b. Push the battery down
into place.
Step 4. Install the back cover.
Always turn off your smartphone first before you insert or remove a
SIM card. Insert or remove a SIM card with your smartphone on may
damage your SIM card or smartphone permanently.
Charging the battery
Charge the battery as shown.
1
2
Method 1. Connect your smartphone to a power outlet using the
cable and USB power adapter that come with your
smartphone.
Method 2. Connect your smartphone to a computer using the cable
that comes with your smartphone.
Low battery power
Fully charged
Charging
Turning on or turning off your smartphone
Turn on: Press and hold the On/Off button
until the Lenovo logo appears.
Turn off: Press and hold the On/Off button for
a few seconds, tap Power off and then tap
OK.
Your smartphone has a rechargeable battery. For more information
about battery safety, see the “Rechargeable battery notice” in the
Important Product Information Guide shipped with your smartphone.
Türkçe
Akıllı telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde
okuyun.
Daha fazla bilgi
Lenovo akıllı telefonunuza ilişkin daha
fazla bilgi edinmek ve en güncel akıllı
telefon elkitaplarını edinmek için,
http://support.lenovo.com/ adresini ziyaret
edin.
Destek alma
Ağ hizmeti ve faturalandırmayla ilgili
destek için kablosuz ağ operatörünüze
danışın. Cihazınızın kullanımıyla ilgili
talimatlar için, http://support.lenovo.com/
adresini ziyaret edin.
AB uyumluluğu
Radyo ve Telekomünikasyon Terminal
Ekipmanları Yönergesi
Bu ürün, 1999/5/EC Radyo ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
Yönergesi’nin önemli gereksinimleri ve
diğer ilgili hükümleri ile uyumludur.
Yasal bildirimler
Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo’nun
Türkiye’deki ve/veya diğer ülkelerdeki
ticari markalarıdır.
Diğer şirket, ürün veya hizmet adları
başka şirketlerin ticari markaları veya
hizmet markaları olabilir.
Teknik özellikler
Model ve sistem
Model: Lenovo A536
Sistem: Android
Boyutlar ve ağırlık
Yükseklik: 139,6 mm (5,50 inç)
Derinlik: 9,95 mm (0,39 inç)
Genişlik: 72 mm (2,83 inç)
Ağırlık: Yaklaşık 148 g
İşlemci
CPU: MTK MT6582m, Dört Çekirdekli, 1,3 GHz
Kamera
Tip: CMOS
Piksel: 5 megapiksel otomatik odak (arka)
2 megapiksel sabit odak (ön)
Pil
Pil: 2000 mAh
Ekran
Boyut: 5,0 inç
Çözünürlük: 854 × 480 piksel
Ekran: 2-dokunmatik
LCD türü: TN
Kablosuz İletişim
Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; WCDMA, GSM; GPS
Ölçüm yöntemine bağlı olarak, boyutlar ve ağırlık biraz farklılık
gösterebilir.
İlk bakış
5 6
1 2 3
7
8
11
10
9
4
1 Öne bakan kamera
2
Gösterge
3
Alıcı
4
Mikrofon
5
Kulaklık bağlacı
6
Mikro USB
bağlacı
7
Arkaya bakan
kamera
8
Flaş ışığı
9
Hoparlör
Açma/Kapatma
düğmesi
11
Ses düzeyi
düğmeleri
10
Akıllı telefonunuzun hazırlanması
Şebeke hizmetlerini kullanmak için operatörünüz tarafından sağlanan
SIM kartı takmalısınız. Akıllı telefonunuzu gösterildiği gibi ayarlayın.
1. Adım. Arka kapağı açın.
SIM
2. Adım. (U)SIM kartı ve bellek
kartını takın.
SIM
a
b
3. Adım. Pili yerleştirin.
a. Pil üzerindeki pil
bağlaçlarını pil
bölmesindeki iğnelerle
hizalayın.
b. Pili yerine itin.
4. Adım. Arka kapağı takın.
SIM kart takmadan veya çıkarmadan önce her zaman akıllı
telefonunuzu kapatın. Akıllı telefonunuz açıkken SIM kartın takılması
veya çıkartılması SIM kartınıza veya akıllı telefonunuza kalıcı hasar
verebilir.
Pilin doldurulması
Pili gösterildiği gibi şarj edin.
1
2
1. Yöntem. Akıllı telefonunuzla birlikte gelen kabloyu ve USB güç
bağdaştırıcısını kullanarak akıllı telefonunuzu güç
çıkışına bağlayın.
2. Yöntem. Akıllı telefonunuzla birlikte gelen kabloyu kullanarak akıllı
telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
Düşük pil gücü
Tam olarak
şarj edilmiş
Şarj oluyor
Akıllı telefonunuzun açılması veya kapatılması
Açma: Lenovo logosu görünene kadar
Açma/Kapatma düğmesini basılı tutun.
Kapatma: Birkaç saniye boyunca Açma/
Kapatma düğmesini basılı tutun, Power off
(Kapat) düğmesine ve ardından OK (Tamam)
düğmesine dokunun.
Akıllı telefonunuzun şarj edilebilir bir pili bulunur. Pil güvenliğiyle ilgili
daha fazla bilgi için, akıllı telefonunuzla birlikte gönderilen Önemli Ürün
Bilgileri Kılavuzu içindeki “Şarj edilebilir pile ilişkin bildirim” bölümüne
bakın.
First Edition (August 2014) © Copyright Lenovo 2014.
Birinci Basım (Ağustos 2014) © Telif Hakkı Lenovo 2014.
11278070-00
Printed in China
Download

Quick Start Guide