Cenová ponuka
na prepravu balíkov a expresných balíkov
CuPo s.r.o.
Pre pani Klimovú
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
Vo Zvolene, 28.6.2013
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
tel.: +421 45 5242 516, 517 fax: +421 45 53 30 333
Internet: www.gls-slovakia.sk
[email protected]
CuPo s.r.o.
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
tel.: 0903/731878
Fax:
e-mail: [email protected]
Pre pani Klimovú
Vo Zvolene,
28.6.2013
Cenová ponuka GLS na prepravu balíkov a expresných balíkov
Vážená pani Klimová!
Na základe nášho predchádzajúceho jednania a Vašich bližších požiadaviek, Vám posielam posielame nasledujúcu cenovú ponuku n
Na základe nášho predchádzajúceho jednania a Vašich bližších požiadaviek, Vám posielame nasledovnú
cenovú ponuku na prepravu balíkov.
Využite širokú škálu našich produktov a služieb! Pri každom z našich produktov môžete nájsť príslušnú voliteľnú službu.
Vyberte si tú, ktorá najviac vyhovuje Vašim požiadavkám !
GLS Slovensko zaujalo na trhu vedúcu pozíciu jednak čo sa týka technológie nepretržitý monitoring kvality, informácie
GLS Track & Trace dostupné na Internete, EDI v prípade veľkých/častých objednávok elektronické zaznamenávanie
charakteristiky, balíkov a automatická fakturácia) ako aj kvality (na Slovensku a v Maďarsku služby do 24 hodín)
Pri posudzovaní ponuky zvážte prosím všetky výhody, ktoré Vám GLS systém ponúka: zákaznícky servis, administratívna
a predajná podpora, atď.
Pokiaľ do 2 mesiacov od vypracovania ponuky bude uzatvorená dohoda, v tom prípade cenová ponuka platí
do 31. marca 2014.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vydanie údajov z tejto ponuky tretej strane, tretím osobám, môže mať právne následky.
Za poskytnuté produkty a služby vystavíme faktúru 1 x mesačne (splatnosť 7 dní od dátumu vystavenia).
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať !
S pozdravom:
Eva Ďuricová
Ing. Veronika Ševčíková
GLS General Logistics Systems Slovakia
GLS General Logistics Systems Slovakia
Prílohy:
Cenová ponuka na prepravu balíkov a expresných balíkov
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné poistné podmienky
_________________________
Zákazník
GLS na Slovensku a v Európe
GLS General Logistics System Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou General Logistics Systems BV ( so sídlom v
Amsterdame). GLS zabezpečuje spoľahlivé kuriérske služby vysokej úrovne a poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou
v oblasti logistiky pre 212 000 zákazníkov v Európe. Cieľom GLS je, byť “European Leader in Quality“ („prvým v oblasti
kvality v Európe”). V tejto súvislosti je kladený veľký dôraz na udržateľnosť kvality prostredníctvom celoeurópskej siete
pobočiek spoločností GLS v rámci programu Think Green – ochrana životného prostredia. Skupina firiem poskytuje svoje
služby prostredníctvom vlastných a partnerských podnikov v 42 európskych krajinách. GLS System pozostáva z 37
centrálnych HUB-ov a 660 diep. Vďaka pozemnej sieti je GLS jedným z popredných poskytovateľov balíkových služieb v
rámci Európy a zamestnáva 13 400 pracovníkov. Denne má na cestách 16 510 vozidiel, ktoré ročne prepravia 375 miliónov
balíkov. Vo f inančnom roku 2011/2012 dosiahla spoločnosť obrat 1,81 miliardy euro.
Využívaním služby GLS General Logistics Systems Príkazca akceptuje “Všeobecné obchodné podmienky“ a “Všeobecné poistné podmienky“.
Tuzemská cenová ponuka
Ponuka:
Dátum:
CuPo s.r.o.
28.6.2013
15 a viac balíkov / deň
Základ kalkulácie (priemer):
Business-Parcel
Produkt
Business-Small Parcel
Hmotnosť balíka
Cena / balík
2 kg
2,80 €
5 kg
2,90 €
10 kg
3,10 €
20 kg
3,50 €
30 kg
4,00 €
40 kg
5,00 €
Všeobecná charakteristika balíkov doručovaných spoločnosťou GLS General Logistic Systems Slovakia
Business-balík (0-40 kg) Rýchla a efektívna preprava balíkov z domu do domu. Na území Slovenska doručíme balíky do všetkých miest a obcí na druhý deň po
prijatí, v čase od 8.00 do 17.00 hod. Druhý pokus o doručenie je bezplatný.
Business- malý balík (0-2 kg) Osobitné zaobchádzanie s malými krehkými balíkmi. Separované triedenie, preprava v špeciálnych vreciach GLS, jednoduché
určenie malého balíka pomocou šablóny GLS.
Preprava z domu - do domu na akúkoľvek adresu
Odovzdanie balíka nasledujúci deň po jej prevzatí na území Slovenskej republiky
V prípade neúspečného doručenia balíkov sú vrátené odosielateľovi bez príplatku.
GLS poskytuje automaticky na každý balík poistenie do sumy 331,94 eur
Track & Trace® technológia - sledovanie cesty balíka cez internet, možnosť stiahnúť si potvrdenia o príjme balíka z internetu
Automatické denné reporty o stave odovzdaných balíkov na prepravu
Zákaznícky software (GLS connect, GLS online ) pre podporu administratívy
Zákaznícka služba: 07:00 - 18:00
Služby s pridanou hodnotou
Guaranteed 24-Service
Zaručene na ďalší deň - v prípade objednania služby Vám garantujeme doručenie balíka na nasledujúci
deň od vyzdvihnutia - s garanciou vrátenia peňazí! V prípade, ak vinou GLS sa tak nestane, dostanete
od spoločnosti späť cenu za prepravu spolu s dvojnásobkom poplatku za uvedenú službu.
+ 0,27 €
PrivateDelivery-Service
Doručenie na súkromnú adresu - v prípade objednania služby GLS doručí balík súkromnej osobe
v pracovnom čase, resp. v mestách vybavených depami sa môže žiadať druhé doručenie aj medzi 17:00
a 20:00 hod.
+ 0,50 €
Cash-Service
Suma dobierky
Dobierka - zúčtovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, každý deň,
tuzemské náklady na bankové poplatky znáša GLS. Poplatok za službu je
zúčtovaný aj v prípade, ak nedôjde k doručeniu balíka.
165,97 €
829,85 €
Nad 829,85 €
SMS-Service
SMS PreAdvice-Service
Cena
+ 0,70 €
+ 1,00 €
1% z vybranej
hodnoty
SMS avizácia o doručení zásielky
+ 0,12 €
SMS avizácia v deň doručenia zásielky - interval 3 hodín
+ 0,20 €
daná služba je aktivovaná na každý Vami posielaný balík
Ceny sú platné pre balík a sú bez 20% DPH.
Služby s pridanou hodnotou
Pick&Return-Service
Vyzdvihnutie & Spätné doručenie - GLS z poverenia zmluvného partnera na určenom mieste preberie
balík a doručí ho na Slovensku späť poverovateľovi.
+ 3,82 €
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
Pick&Ship-Service
Vyzdvihnutie & Doručenie - GLS z poverenia zmluvného partnera na určenom mieste preberie balík a
doručí ho na Slovensku na udanú adresu.
+ 3,82 €
AddOnInsurance-Service
Pripoistenie balíkov - pri hodnote tovaru nad 331,94 eur je možné uzatvoriť zvlásť. Poplatok za službu a
výšku zodpovednosti za škodu nájdete vo "Všeobecných poistných podmienkach".
Exchange-Service
Výmena balíkov - GLS výmenou za doručený balík vyzdvihne (na Slovensku a v Maďarsku) a doručí iný
balík odosielateľovi, ktorý sa nachádza u adresáta.
+ 1,26 €
Neskoré vyzdvihnutie - v prípade objednania služby GLS zabezpečí pravidelné vyzdvihovanie balíkov
mimo pracovnej doby, pričom využitie služby je viazané na prepravu vopred určeného množstva balíkov.
+ 0,27 €
Vrátenie dokumentov - riešenie pre prípady, ak je potrebné adresátom potvrdiť dokument, ktorý
sprevádza balík, a doručiť ho späť odosielateľovi.
+ 2,66 €
Vyzdvihnutie príjemcom - adresát si môže prevziať balík v depe na základe predchádzajúcej dohody.
Kontakty na depá sú na našej webovej stránke alebo sa môžete informovať cez zákaznícke oddelenie.
+ 2,56 €
Doručenie v stanovený deň - v prípade objednania služby si môže odosielateľ vopred zvoliť deň, kedy
GLS doručí balík adresátovi v rámci 5 pracovných dní po jeho podaní.
+ 1,26 €
LateColletion-Service
DocumentReturn-Service
Standby-Service
DayDefinite-Service
ScheduledDelivery-Service
AddresseeOnly-Service
Časovo vymedzené doručenie - v prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať (iba v mestách
vybavených depami GLS) o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale
medzi 8:00 a 20:00 hod.
Doporučený balík - v prípade objednania služby môže odosielateľ určiť osobu, ktorá prevezme balík.
daná služba je aktivovaná na každý Vami posielaný balík
žiadajte našu
ponuku
+ 15,27 €
+ 2,52 €
Ceny sú platné pre balík a sú bez 20% DPH.
Express-Parcel
Express-Small Parcel
Balíky
Expresný balík (0-40 kg) Doručenie súrneho, terminovaného balíka do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po podaní (len do určených miest a obcí, ich
zoznam je uvedený na webovej stránke GLS)
Expresný malý balík (0-2 kg) Osobitné zaobchádzanie s malými krehkými balíkmi. Separované triedenie, preprava v špeciálnych vreciach GLS, jednoduché
určenie malého balíka pomocou šablóny GLS.
Cena produktu je: cena za Business-Parcel alebo Business-Small Parcel + 50 %.
Expresný balík je možné kombinovať s nasledujúcimi službami s pridanou hodnotou : Cash-Service, SMS-Service, Preadvice-Service,
AddOnInsurance-Service, Exchange-Service, LateCollection-Service, DucumentReturn-Service, ItemisedDelivery-Servie, Display-Service,
AddresseeOnliy-Service, DeclaredValueInsurance-Service
PRÍPLATKY
Palivový príplatok
Mýtny poplatok
Nadrozmerný balík
Balík s nadváhou
Nesprávne balený balík
Pri cene nafty nad 1,17 € / liter bude za každých začatých 0,05 € účtovaný poplatok
v nasledovnej výške. Cena príplatku je odvodená od priemernej ceny nafty uverejnenej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci mesiac.
Poplatok za každý začatý kg balíka
+ 0,05 €
0,015 € / kg
Balík, ktorý podľa vzorca GLS presiahne povolený kruhový obvod (max.3m)
+ 5,71 €
nad 40kg, na každý začatý kg
+ 2,79 €
V prípade poškodenia nesprávne zabaleného balíka, GLS nie je zodpovedné za vzniknutú škodu!
+ 5,71 €
Vodič GLS pri preberaní balíka nekontroluje hmotnosť ani obvod. Ak odosielateľ odosiela balík väčších rozmerov než sú
rozmery udávané GLS, hmotnosť (40 kg), obvodové rozmery (max. 3m = 2x výška + 2x šírka + 1x dĺžka) a vodič ju
Upozornenie!
neodmietne, v takom prípade sa k cene balíka účtuje príplatok. Vo vyššieuvedených prípadoch si GLS vyhradzuje právo
predať takýto tovar vnútroštátnej špedícii, pričom sa termín doručenia balíka o jeden deň predĺži.
Ceny sú platné pre balík a sú bez 20% DPH.
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
Exportná cenová ponuka
Ponuka:
Dátum:
CuPo s.r.o.
Základ kalkulácie (priemer):
1 a viac balíkov / deň
28.6.2013
Euro Business-Parcel
Euro Business-Small Parcel
Produkt
Oblasť / (eur / balík)
< 2 kg
< 3 kg
< 5 kg
< 10 kg
< 15 kg
< 20 kg
< 25 kg
< 30 kg
< 40 kg
1. zóna
9,76 €
16,13 €
19,52 €
22,57 €
24,60 €
28,05 €
30,54 €
33,13 €
40,76 €
2. zóna
12,22 €
20,18 €
24,40 €
28,25 €
30,77 €
35,05 €
38,21 €
41,39 €
50,95 €
3. zóna
14,67 €
24,23 €
29,31 €
33,89 €
36,94 €
42,02 €
45,84 €
49,66 €
61,14 €
4. zóna
49,72 €
68,58 €
74,62 €
93,21 €
116,54 €
139,88 €
166,50 €
193,12 €
243,08 €
5. Zóna
52,09 €
73,08 €
87,87 €
101,11 €
131,06 €
157,72 €
181,09 €
201,17 €
245,93 €
Exportne je možné poslať max. 50 kg balík. Za každý načatý kg nad 40 kg-ov počítame 2,79 eur/kg.
Všeobecná charakteristika balíkov doručovaných spoločnosťou GLS General Logistic Systems Slovakia
EuroBusiness balík (0-40 kg)Spoľahlivá, rýchla a efektívna "road-based" preprava balíkov z domu do domu v 42 krajinách Európy
výhodnými časmi doručenia.
s
EuroBusiness - malý balík (0-2 kg) Osobitné zaobchádzanie s malými krehkými balíkmi. Separované triedenie, preprava v špeciálnych vreciach GLS,
jednoduché určenie malého balíka pomocou šablóny GLS.
Maďarské expresné balíky a malé balíky. Preprava súrnych, termínovaných exportných balíkov zo Slovenska do Maďarska. Podrobný rozpis poštových
smerovacích čísiel, v prípade využitia služby, nájdete na stránke www.gls-slovakia.sk.
Časy doručenia*
Oblasť
Štáty (pracovné dni)
1. zóna
Maďarsko (1), Rakúsko, Česká republika (2), Slovinsko, Rumunsko (2-3)
2. zóna
Poľsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxemburgsko (2), Liechtensteinsko (3), Bulharsko (3-4), Švajčiarsko** (4)
3. zóna
Dánsko (2), San Marino, Vatikán, Taliansko, Francúzsko (2-3), Monako (4), Veľká Británia (3-4), Írsko (4-5)
4. zóna
5. Zóna***
Grécko (4-7), Španielsko (3-7), Andora (4), Gibraltár, Portugalsko (5), Švédsko (3-4), Nórsko (4-5)**, Fínsko (4-6), Litva,
Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta (6-7), Turecko** (5-8)
Chorvátsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina, Čierna hora (3), Albánsko, Macedónsko (4)
* Údaje v tabuľke majú iba informačný charakter a nie sú garantované!
**
+ čas colného vybavenia, + 49,97 Eur exportný colný poplatok. V prípade parity DDP, okrem exportného colného poplatku účtujeme aj colný poplatok v
cielovej krajine. (49,97 Eur)
*** Cez distribučnú sieť GLS. Pred podaním balíka do týchto krajín, prosim kontaktujte zákaznícke centrum GLS. Časy doručenia sa môžu predlžiť o
nevyhnutne potrebný čas na preclenie.
VOLITEĽNÉ SLUŽBY
Cash-Service
SI
CZ
HU
CENA
RO
V prípade exportu, poverovateľ musí mať vedený účet v príslušnom štáte a mene,
kde chce aby bola dobierka vybratá (Maďarsko, Česká republika, Slovinsko,
Rumunsko). Pri exporte sa služba "Dobierka" môže objednať výlučne cez
nainštalovaný softvér Connect.
Pick&Ship-Service
Pick&Return-Service
Exchange-Service
Standby-Service
Guaranteed 24-Service
Scheduled-Service
DayDefinite-Service
PrivateDelivery-Service
AddresseeOnly-Service
LateCollection-Service
50 €
1 500 Kč
10 000 Ft
130 lei
+ 4,55 €
90 €
2 200 Kč
20 000 Ft
270 lei
+ 5,58 €
220 €
6 000 Kč
50 000 Ft
670 lei
+ 6,97 €
450 €
12 000 Kč
100 000 Ft
1 330 lei
+ 8,73 €
700 €
18 000 Kč
150 000 Ft
2 000 lei
+ 10,46 €
2 000 €
60 000 Kč
499 000 Ft
5 000 lei
+ 15,70 €
Vyzdvihnutie & Doručenie- Len na území Maďarska
+ 3,82 €
Vyzdvihnutie & Spätné doručenie- Len na území Maďarska
+ 3,82 €
Výmena balíkov - Len na území Maďarska
+ 1,26 €
Vyzdvihnutie príjemcom - Len na území Maďarska
+ 2,56 €
Zaručene na ďalší deň - Len na území Maďarska
Časovo vymedzené doručenie - Len na území Maďarska
+ 0,27 €
+ 15,27 €
Doručenie v určený deň - Len na území Maďarska
+ 1,26 €
Doručenie na súkromnú adresu - Len na území Maďarska
+ 0,50 €
Doporučený balík - Len na území Maďarska
+ 2,52 €
Neskoré vyzdvihnutie
+ 0,27 €
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
AddOnInsurance-Service
Express-Parcel-Service
Pripoistenie
Žiadajte si našu ponuku
Express balík - Garantované doručenie do 12 hodiny /len v určených sídlach v
Maďarsku /
cena prepravy + prirážka
50 %
PRÍPLATKY
Palivový príplatok
Mýtny poplatok
Balík s nadváhou
Nesprávne balený balík
Pri cene nafty nad 1,17 € / liter bude za každých začatých 0,05 € účtovaný
poplatok v nasledovnej výške. Cena príplatku je odvodená od priemernej ceny
nafty uverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci
mesiac.
1% z ceny prepravy
Poplatok za každý začatý kg balíka
0,015 € / kg
+ 2,79 €
nad 40kg, na každý začatý kg
Z dôvodu nesprávneho balenia nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené
+ 5,71 €
pri preprave.
Vodič GLS pri preberaní balíka nekontroluje hmotnosť ani obvod. Ak odosielateľ odosiela balík väčších
rozmerov než sú rozmery udávané GLS, hmotnosť (40 kg), obvodové rozmery (max. 3m = 2x výška + 2x
Upozornenie!
šírka + 1x dĺžka) a vodič ju neodmietne, v takom prípade sa k cene balíka účtuje príplatok. Vo
vyššieuvedených prípadoch si GLS vyhradzuje právo predať takýto tovar vnútroštátnej špedícii, pričom sa
termín doručenia balíka o jeden deň predĺži.
X - daná služba je aktivovaná na každý Vami posielaný balík
Ceny sú platné pre balík a sú bez 20% DPH.
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
Importná cenová ponuka
Cenová ponuka:
Dátum:
CuPo s.r.o.
1 a viac balíkov / deň
Základ kalkulácie (priemer):
28.6.2013
PRODUKT
Oblasť / (Eur / balík)
Euro Business-Parcel
+
Pick&Ship-Service
Euro Business-Parcel
+
Pick&Return-Service
< 2 kg
< 3 kg
< 5 kg
< 10 kg
< 15 kg
< 20 kg
< 25 kg
< 30 kg
< 40 kg
Česká republika
13,08 €
19,45 €
22,84 €
25,89 €
27,92 €
31,37 €
33,86 €
36,45 €
44,08 €
1. Zóna
19,72 €
26,09 €
29,48 €
32,53 €
34,56 €
38,01 €
40,50 €
43,09 €
50,72 €
2. Zóna
22,18 €
30,14 €
34,36 €
38,21 €
40,73 €
45,01 €
48,17 €
51,35 €
60,91 €
3. Zóna
24,63 €
34,19 €
39,27 €
43,85 €
46,90 €
51,98 €
55,80 €
59,62 €
71,10 €
4. zóna
59,68 €
78,54 €
84,58 €
103,17 €
126,50 €
149,84 €
176,46 €
203,08 €
253,04 €
5. Zóna
62,05 €
83,04 €
97,83 €
111,07 €
141,02 €
167,68 €
191,05 €
211,13 €
255,89 €
Ceny sú udávané pre jednotlivé balíky bez 20 % DPH.
V prípade importov z Maďarskej republiky platí cena z tuzemskej cenovej ponuky + príplatok za službu PICK & SHIP, alebo PICK & RETURN 3,82 Eur.
ČASY DORUČENIA*
Oblasť
Štáty (pracovné dni)
1. Zóna
Maďarsko (1), Rakúsko, Česká republika (2), Slovinsko, Rumunsko (2-3)
2. Zóna
Poľsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxemburgsko (2), Liechtensteinsko (3), Bulharsko (3-4), Švajčiarsko** (4)
3. Zóna
Dánsko (2), San Marino, Vatikán, Taliansko, Francúzsko (2-3), Monako (4), Veľká Británia (3-4), Írsko (4-5)
4. zóna
Grécko (4-7), Španielsko (3-7), Andora (4), Gibraltár, Portugalsko (5), Švédsko (3-4), Nórsko (4-5)**, Fínsko (4-6), Litva,
Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta (6-7), Turecko** (5-8)
5. Zóna***
Chorvátsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina, Čierna hora (3), Albánsko, Macedónsko (4)
* Údaje v tabuľke majú iba informačný charakter a nie sú garantované! Pri službe import sú časy doručenia rátané odo dňa
vyzdvihnutia balíka.
** + čas colného vybavenia, + 49,97 Eur exportný colný poplatok. V prípade parity DDP, okrem exportného colného poplatku účtujeme aj colný poplatok
v cielovej krajine. 49,97 Eur .
PRÍPLATKY
Palivový príplatok
Mýtny poplatok
Balík s nadváhou
Nesprávne balený balík
Pri cene nafty nad 1,17 € / liter bude za každých začatých 0,05 € účtovaný
poplatok v nasledovnej výške. Cena príplatku je odvodená od priemernej
ceny nafty uverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci mesiac.
Poplatok za každý začatý kg balíka
1% z hodnoty balíka
0,015 € / kg
nad 40kg, na každý začatý kg
+ 2,79 €
Z dôvodu nesprávneho balenia nezodpovedáme za prípadné škody
+ 5,71 €
spôsobené pri preprave.
Vodič GLS pri preberaní balíka nekontroluje hmotnosť ani obvod. Ak odosielateľ odosiela balík väčších
rozmerov než sú rozmery udávané GLS, hmotnosť (40 kg), obvodové rozmery (max. 3m = 2x výška + 2x
Upozornenie!
šírka + 1x dĺžka) a vodič ju neodmietne, v takom prípade sa k cene balíka účtuje príplatok. Vo
vyššieuvedených prípadoch si GLS vyhradzuje právo predať takýto tovar vnútroštátnej špedícii, pričom sa
termín doručenia balíka o jeden deň predĺži.
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
Cenová ponuka pre exportnú prepravu do celého
sveta
Ponuka:
CuPo s.r.o.
Dátum
28.06.2013
Základ kalkulácie (priemer)
pravidelné posielanie exportných balíkov
1 a viac balíkov / deň
Global Business-Parcel
PRODUCT
Zóna
Základná sadzba
1 kg
2 - 50 kg
za každý daľší kg
Zóna A
Zóna B
Zóna C
Zóna D
Zóna E
Zóna F
63,82 €
78,55 €
98,18 €
108,00 €
117,82 €
127,64 €
+ 6,78 €
+ 7,36 €
+ 11,78 €
+ 12,27 €
+ 12,76 €
+ 13,25 €
Cena za dopravu zahŕňa náklady na colné vybavenie pri vývoze. Vedľajšie výdavky, ktoré sa môžu objaviť v cieľových
krajinách platí príjemca ( napr. dovozný colný poplatok, daľšie administratívne náklady).
Príplatky
Palivový príplatok
Pri cene nafty nad 1,17 € / liter bude za každých začatých 0,05 € účtovaný poplatok v
nasledovnej výške. Cena príplatku je odvodená od priemernej ceny nafty uverejnenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci mesiac.
1% z ceny
prepravy
Daľšie informácie:
● Pred odoslaním balíku, prosím, kontaktujte naše zákaznícke oddelenie kvôli administratíve ( nutné dokumenty ) a
technických podrobnostiach.
● Cena závisí od objemovej váhy (dĺžka x šírka x výška v cm/6 000) za predpokladu, že hmotnosť prekročí určenú hranicu.
● Platnosť
Ceny sú platné do 31. marca 2014 - za predpokladu dodržiavania stanoveného počtu balíkov na prepravu
● Ceny sú uvedené bez 20 % DPH.
● GLS Slovakia sa riadi výhradne platnými všeobecnými obchodnými podmienkami spločnosti General Logistics Systems Slovensko,
s.r.o., ktoré možno stiahnuť na adrese www.gls-slovakia.sk. V prípade záujme Vám ich zašle obchodné oddelenie na Vami zadanú
adresu.
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
DODACIA LEHOTA
Global Business-Parcel
Doba prepravy
(deň)**
KRAJINA
Kód* Pásmo
(1)
Afganistan
Egypt
Alžírsko
Amer. Samoa
(5)
Angola
(1)(5)
Anguilla
(1)
Antigua
Equatorial
Guinea
Mestská Predm
časť
estie
Doba prepravy
(deň)**
KRAJINA
AF
EG
DZ
D
D
F
8
4
8
10
4
8
Gabun
Gambia
Gruzínsko(5)
AS
E
5
8
Ghana
(5)
(1)
AO
F
9
9
AI
F
4
5
Grenada
Grónsko
AG
F
4
4
Guadeloupe(1)
-
(1)
GQ
-
-
Guam
Kód*
Pásmo
GA
GM
GE
F
F
B
5
7
4
8
9
6
Lesotho (5)
Libanon
GH
F
5
5
Liberia
GD
F
3
4
Libya
GL
A
17
17
Macao
GP
F
3
3
Madagascar
GU
(1)
E
Mestská Predm
časť
estie
4
4
Argentina
AR
F
3
8
Guatemala
GT
F
4
8
Arménsko
AM
B
4
6
Guinea
GN
F
5
5
Aruba(1)
AW
F
3
4
Guinea-Bissau
GW
-
-
-
GY
F
5
6
Azerbajdžan
AZ
B
10
10
Guyana
(5)
Doba prepravy
(deň)**
KRAJINA
Laos
(5)
(1)
Malawi
(5)
(1)
MW
F
4
7
3
4
8
Austrália
Bahamy(1)
8
BS
F
3
3
Hong Kong
HK
C
3
3
Bahrajn
BH
D
4
4
India
IN
C
3
5
BD
C
8
9
Indonézia(1)
ID
E
4
6
BB
F
3
4
Irak
IQ
D
7
7
Barbuda(1)
Belize
AG
BZ
F
F
5
4
5
4
Irán
Izrael
IR
IL
D
D
7
2
7
2
Benin
BJ
F
7
9
Jamajka
JM
F
5
MH
E
7
9
MQ
F
3
4
MR
F
8
8
Maurícius(5)
MU
F
4
5
Mexico(1)
MX
A
4
8
Mikronézia
FM
E
5
9
Moldavsko(3)
Mongolsko (5)
MD
MN
B
C
10
6
10
6
8
Montserrat(5)
MS
F
5
6
(5)
(5)
Bermudy
BM
F
4
4
Japonsko
JP
C
3
4
Bhutan(2)
BT
C
6
6
Jemen
YE
D
4
4
Bolívia(5)
BO
F
6
9
Johnston
Islands
-
-
-
Namíbia
Botswana
BW
F
5
8
Jordán
JO
D
4
4
Nauru
Brazília
BR
F
4
8
Panamské
ostrovy (GB)(1)
VG
F
4
5
Nepál
BN
E
5
5
Panamské
ostrovy(US)(1)
VI
F
3
BF
F
5
8
MZ
F
4
9
MM
-
-
-
NA
F
5
9
NR
-
-
-
(1)(2)
NP
C
6
8
4
Nová
Kaledónia
NC
E
7
9
Mozambia
Mjanmarsko
(Burma)
(5)
BI
F
9
9
Kajmanské
ostrovy(1)
Kambodža
KH
C
5
5
Čile(1)
CL
F
4
9
Kameron
CM
F
6
9
Čína
CN
C
3
4
Kanada
CA
A
3
5
Nikaragua
Holandské
Antily
Nigeria
Cookove ostrovy
CK
E
6
8
Kapverdy
CV
F
8
8
Nigéria
KY
F
4
5
Nevý Zelánd
NZ
E
4
5
NI
F
5
8
AN
F
4
5
NE
F
7
7
NG
F
6
6
CR
F
5
5
Kazachstan
KZ
B
7
9
Niue
-
-
-
DM
F
4
8
Katae
QA
D
4
4
Severná Kórea
-
-
-
DO
F
5
8
keňa
KE
F
4
4
Omán
OM
D
3
3
9
Východný
Timor
TL
E
6
8
Pakistansko
Džibudsko
DJ
F
7
9
Kirginsko(5)
Ekvádor(1)
EC
F
5
7
Kiribati
KI
-
-
-
El Salvador
SV
F
5
6
Kolonbia
CO
F
5
8
Pobrežie
Slonoviny (5)
CI
F
6
8
KM
-
-
-
Eritrea
ER
F
9
9
CG
F
6
6
Panama
FK
-
-
-
CD
-
-
-
Papua Nová
Guinea
FJ
E
6
8
CU
-
-
-
Paraguaj
Falklandské
ostrovy
Fidži
Francúzska
Guiana(5)
Francúzska
Polynésia
8
F
5
(1)
6
MA
5
Dominica
Dominikánska
republika(1)
F
Maroko
F
Kostarika
MG
4
F
Burundi
5
4
HT
(5)
5
F
HN
Burkina Faso
C
ML
Haiti
(1)
5
MO
Mali
Honduras
Brunej
7
4
7
8
(5)
7
F
Malédivy
8
(1)
F
LY
5
5
(1)
LR
6
8
Barbados
8
5
4
3
F
(1)
4
4
4
E
E
Bangladéš(1)
C
F
D
C
ET
(1)
LA
LS
LB
Mestská Predm
časť
estie
MY
(1)(2)(5)
AU
Etiópia
(5)
Pásmo
MV
Malajzia
Marshallove
(5)
ostrovy
(1)
Martinique
Mauritánia
(5)
Kód*
Komorské
ostrovy
Kongo
(Republic)
Kongo, Dem.
(5)
Rep.
Kuba
KG
B
8
(5)
Palau
Palestínske
oblasti
(1)
(1)
(1)
PK
D
7
7
PW
E
5
5
PS
D
11
11
PA
F
5
5
PG
E
6
9
PY
F
6
9
GF
F
6
8
Kuvajt
KW
D
4
4
Peru
PE
F
5
9
PF
E
5
5
Laos
LA
C
4
8
Filipíny(1)
PH
E
3
5
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
KRAJINA
Kód* Pásmo
Doba prepravy
(deň)**
Mestská Predm
časť
estia
KRAJINA
Kód*
Pásmo
Doba prepravy
(deň)**
Mestská Predm
časť
estia
Doba prepravy
(deň)**
Mestská Predm
časť
estia
Kód*
Pásmo
-
-
-
Tonga
Trinidad &
Tobago(1)
TO
E
8
9
TT
F
4
8
KRAJINA
Portoriko(1)
PR
A
2
3
Singapur
SG
C
3
3
Tokelau Islands
Réunion
RE
F
8
9
Somálsko
SO
-
-
-
(5)
Rwanda (5)
RW
F
9
9
Svätá Helena
SH
-
-
-
-
-
-
KN
F
3
3
Čad
TD
F
8
9
RU
B
7
7
Svätý Krištof a
Nevis(1)
Svätá Lucia
LC
F
4
5
Tunisko
TN
F
4
5
MP
E
5
5
Svätý Vincent
VC
F
8
8
Turkménsko
TM
-
-
-
Šalamúnove
ostrovy
-
-
-
Južná Afrika(1)
ZA
F
3
8
Turks- &
Caicos Isl.(1)
TC
F
4
4
Sao Tomè &
Principe
-
-
-
Sudán
SD
-
-
-
Uganda (5)
UG
F
5
9
F
4
5
Južná Kórea
KR
C
3
4
Ukraina
UA
B
4
6
SR
F
10
10
Uruguaj
UY
F
5
9
Republiky
Tuvalu
Rusko
Saipan (Severné
Mariány) (5)
(5)
Zambia
Wallis & Futuna
(5)
(3)
ZM
WF
F
7
7
Suriname
(5)
Belarus
Stredoafrická
republika
Saudská Arábia
Senegal
BY
B
4
6
Svazijsko
SZ
F
5
9
USA(1)
US
A
3
4
CF
-
-
-
Sýria
SY
D
4
4
Uzbekistan
UZ
B
7
9
SA
SN
D
F
10
5
10
5
Tadžikistan
Tajwan
TJ
TW
C
3
4
VU
VE
E
F
6
5
8
8
Seychelly
SC
F
6
6
Tanzánia
TZ
F
4
9
Vanuatu (5)
Venezuela(1)
Spojené
Arabské
Emiráty
AE
D
3
3
VN
C
4
4
-
-
-
Sierra Leone
SL
-
-
-
Thajsko(1)
TH
C
3
4
Vietnam(1)
Zimbabwe (5)
ZW
F
4
7
Togo
TG
F
8
8
Wake Islands
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
(*)
Kód krajiny sa musí uviesť pred smerovacím číslom na prepravnom štítku.
(**)
Doba prepravy sa uvádza v pracovných dňoch. Dobu prepravy ovplyvňuje aj zdržanie, ktoré môže nastať pri colnom odbavení, ale aj na
území cieľového štátu.
(-)
(1)
Krajina, v ktorej sa v súčasnosti služby neposkytujú, prípadné zmeny podliehajú politickej situácii.
Preprava do týchto krajín je možná podľa dodacích podmienok Incoterm 10.
(2)
Všeobecne platí, že do týchto krajín je možné odosielať len dokumenty.
(3)
Výhradne len odosielanie zásielok/dokumentov s najvyššou možnou hodnotou do 100 eur vrátane nákladov na prepravu.
(4)
Posielať mobilné telefóny je v súčasnosti zakázané.
(5)
Balíky do týchto krajín majú obmedzenú hmotnosť do 32 kg.
PODMIENKY
Rozsah
služieb
Výhody
Colné predpisy
Miesto určenia
Spojené štáty
Miesto určenia
Rusko
Náš produkt pod názvom Global Business Parcel zabezpečuje spoľahlivé doručenie dokumentov a balíkov do takmer všetkých krajín sveta, okrem tých, ktoré sú z
politického hľadiska rizikové. Krajiny, ktoré sú z oblasti našich služieb vylúčené sú označené v zozname dodacích lehôt. • Produkt Global Business Parcel
umožňuje doručenie súkromných zásielok do každej krajiny doručenia.
Stačí len vyplniť prepravný štítok na balíku a pripraviť doklady pre colné odbavenie - o ostatné sa postaráme my! Exkluzívnu sieť tvoria kvalifikovaní a skúsení
partneri, to nám umožňuje zabezpečiť jednoduchú a rýchlu manipuláciu s dodržaním výhodnej pravidelnej prepravnej doby. Vďaka on-line sledovaciemu systému
track&trace máte svoju zásielku pod neustálym dohľadom.
Vo všetkých krajinách podlieha import colnému odbaveniu (tretie krajiny). Z tohto dôvodu musí byť k balíku priložený originál faktúry ako aj tri kópie faktúry. Všetky
faktúry musia byť v angličtine. Na faktúre musí byť uvedené telefónne číslo príjemcu alebo emailová adresa. Faktúra musí obsahovať podrobný opis a počet kusov
prepravovaného tovaru, ako aj príslušné kódy a hodnoty podľa colného sadzobníka. Spomínané údaje je potrebné uviesť aj vtedy ak ide o zásielky so vzorkami,
dary alebo bezplatné zásielky. Hodnota by okrem iného mala byť určená napr. uvedením poznámky "zásielka vzoriek/dar - hodnota zásielky je len pre účely
colných orgánov". Colná faktúra musí obsahovať krajinu pôvodu. Kvôli využívaniu leteckej dopravy sú nebezpečné tovary z prepravy vylúčené. Ďalšie výnimky si
môžete pozrieť v našich Všeobecných obchodných podmienkach. Čo sa týka odosielaných tovarov s kódmi colného sadzobníka špecifikovaných v odseku 21 –
38, faktúra musí obsahovať informáciu "tovar nie je nebezpečný".
Pokiaľ ide o doručenie zásielok do Spojených štátov amerických, stáva sa, že zásielka, ktorá obsahuje určitý tovar a v čase dovozu do Štátov nie sú požadované
colné dokumenty k dispozícii, sa na colnici zdrží. K takýmto tovarom patria odevy a iné textílie, koža a výrobky z kože, elektronika, biologické a chemické látky
(tovar, ktorý nie je nebezpečný), video filmy, starožitnosti, atď.
Pokiaľ ide o Rusko, k zakázaným tovarom patria: chemické výrobky, farby, laky, farmaceutické výrobky, pravé cestovné pasy, pravé doklady totožnosti, pravé
kreditné karty, mobilné telefóny, pekárenské výrobky. Niektoré ďalšie tovary sú povolené len v obmedzenom množstve, alebo je možné ich posielať len
súkromným osobám. GLS Slovensko Vám na požiadanie poskytne príslušné informácie.
Dodacie
podmienky
Pri odosielaní zásielok prostredníctvom GLS všeobecne platia Incoterm 40 (bezplatný dovoz tovaru, colné odbavenie, bez dane a poplatkov). Pre niektoré krajiny
platia aj Incoterm 10 (bezplatný dovoz tovaru, colné odbavenie, platba dane). Ďalšie informácie o ktoré umožňujú využiť Incoterm 10 nájdete v zozname doby
prepravy. Náklady na colné odbavenie sú zahrnuté v nákladoch na prepravu. Dane a poplatky, ktoré vzniknú pri preprave budú účtované zvlášť.
Odosielanie
písomností
Pri posielaní písomností službou Global Business Parcel je možné využiť Incoterm 40. V prípade takýchto zásielok sa vyžaduje obchodná faktúra pre Indiu,
Hongkong, Rusko a Stredný východ. Do ostatných krajín stačí priložiť kópiu štítka s adresou alebo štítok zásielky. Maximálna hmotnosť je obmedzená na 5 kg (u
Indie len 500 gramov) a je povolené posielať len papier. Pre všetky krajiny (vrátane Indie, Hongkongu, Ruska a Stredného východu) môže byť letecký nákladní list
(AWB) alternatívou dokumentácie.
Vrátenie (v prípade Vrátenie sa uskutoční po konzultácii s prepravujúcim depom. Zásielka sa buď zlikviduje alebo vráti. Účtujú sa všetky náklady s tým spojené (bez ohľadu na
neprijatia zásielky) exportné podmienky).
.............................................
Pečiatka a podpis zákazníka
GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r. o.
Lučenecká cesta 2266/6
Zvolen 960 01
Ďalej len: GLS Slovakia
Všeobecné obchodné podmienky
Distribúcia a spracovanie balíkov
V prípadoch, kde zodpovednosť nie je stanovená pravidlami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a Dohovoru CMR - o prepravnej zmluve v
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Ženeva, 15. júl 1978), v znení
Protokolu k Dohovoru CMR, zverejneného v Zbierke zákonov SR pod č. 163/2008 Z. z., a zákonom NR SR č. 507/2001 o poštových službách, v platnom
znení (ďalej len ZOPS), sa bude uplatňovať zodpovednosť GLS Slovakia podľa nasledovných všeobecných obchodných podmienok.
§1
Úvod
GLS Slovakia vykonáva integrovanú prepravu a expresnú poštu (ďalej len prepravu balíkov) pre Poverujúcich, ktorými môžu byť všetky právnické aj fyzické
osoby spĺňajúce podmienky týchto všeobecných obchodných podmienok, ako aj podmienky stanovené platnými právnymi predpismi. Táto služba sa poskytuje
na základe uzavretia zmluvy (alebo/ a cenovej ponuky) medzi Poverujúcim a GLS Slovakia. Cenu služby Poverujúci platí v dohodnutých časových intervaloch,
dodatočne podľa uskutočnenej služby.
GLS Slovakia prepravuje výlučne také balíky, ktorých prepravné náklady hradí Poverujúci (Objednávateľ služby).
Všeobecné obchodné podmienky popisujú služby - produkty, ku ktorým sa GLS Slovakia zaviazal ako dodávateľ, a taktiež podmienky, ktoré majú byť splnené
zo strany Poverujúceho, aby mohla GLS Slovakia zaručiť kvalitu uskutočnenia služby (doručenia balíkov).
GLS Slovakia ponúka prepravu z domu do domu a používa také komunikačné prostriedky, aby Poverujúci mohol dostať odpoveď na všetky otázky ohľadne
distribúcie balíkov telefonicky alebo prostredníctvom internetu.
Služby GLS Slovakia obsahujú aj služby sprostredkované iným dodávateľom (subdodávateľský výkon). Za tieto služby zodpovedá subdodávateľ, v rozsahu
uzatvorenej zmluvy s GLS.
§2
Zákaznícky servis
V sídle spoločnosti GLS Slovakia funguje cez pracovné dni od 08.00 do 17.00 hod zákaznícky servis, kde poverení pracovníci podávajú zákazníkom na
základe čísla balíka informácie o balíkoch (IOD), na požiadavku Poverujúceho kópiu dokladu o doručení balíka (POD) a riešia prípadné reklamácie, ktoré sa
týkajú prepravy balíkov.
Kontakty na zákaznícky servis:
Tel.:
045 / 524 25 18
045 / 524 25 19
Fax.:
045 / 533 03 33
e-mail: [email protected]
Informácie o doručení balíka možno získať už druhý deň po vyzdvihnutí balíka na webovej stránke www.gls-slovakia.sk, v systéme vyhľadávanie balíkov podľa
čísla balíka.
§3
Poskytovanie informácií, riešenie sťažností a reklamácií
Poverujúci, resp. jeho zástupca sa môže u poverených pracovníkov Zákazníckeho servisu informovať o balíku podľa jeho čísla a následne si môže vyžiadať
určité informácie o balíku (IOD) a kópiu potvrdenia o doručení (POD). Služby IOD – informácie o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace získa
okamžite a doklad o doručení (POD) o balíkoch prepravených za posledné 3 mesiace bude zaslaný do 4 hodín od jeho vyžiadania na kontakt uvedený
Poverujúcim.
Po uplynutí 3 mesiacov od doručenia balíka sú informácie POD k dispozícií 1 rok a na vyžiadanie budú zaslané do 3 pracovných dní od ich vyžiadania, na
kontakt uvedený Poverujúcim.
Informácia o doručení (POD) je k dispozícii od pracovného dňa nasledujúceho po dni doručenia balíka.
V prípade poškodenia balíka môže Poverujúci ohlásiť udalosť poverenému pracovníkovi Zákazníckeho servisu, ktorý postúpi prípad likvidátorovi škodovej
udalosti v GLS Slovakia.
Sťažnosti a reklamácie sa prijímajú na Zákazníckom servise, kde sa sťažnosť alebo reklamácia prešetrí, zabezpečia sa nápravné opatrenia a v rámci
možností sa informuje sťažovateľ.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
Sťažnosti a reklamácie sa môžu zapísať aj do knihy sťažností uloženej v centrále GLS Slovakia alebo vo všetkých ostatných depách.
Sťažnosti a reklamácie v knihe sťažností kontroluje Zákaznícky servis najmenej raz za týždeň a uvedené prípady prešetrí.
Zákaznícky servis prešetrí sťažnosti a reklamácie v najkratšej možnej lehote, ale najneskôr do 30 dní od podania sťažnosti, alebo reklamácie.
Sťažnosti a reklamácie sa registrujú podľa predpisov ISO kvality manažmentu a odstraňujú sa príčiny chýb.
GLS Slovakia povinne vedie evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia.
Poverujúci je povinný poskytnúť GLS Slovakia správne údaje o charaktere obsahu balíka a jeho povahe, inak zodpovedá za škodu, ktorá GLS Slovakia
vznikne porušením tejto povinnosti.
§4
Ciele a územná platnosť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti GLS Slovakia
GLS Slovakia zabezpečuje distribúciu balíkov na základe platnej zmluvy. Zmluvný vzťah môže vzniknúť bežnou formou, podpísaním zmluvy účastníkmi alebo
po písomnej akceptácii cenovej ponuky. Podmienkou platnosti zmluvného vzťahu je, aby mal Poverujúci vždy k dispozícií dostatok prepravných štítkov
(čiarových kódov) vydaných spoločnosťou GLS Slovakia, a aby Poverujúci používal len prepravné štítky vystavené na svoju spoločnosť, ktoré vyhovujú
systému GLS Slovakia. Štítky nie je dovolené vymieňať alebo zapožičiavať medzi Poverovateľmi.
Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky činnosti spoločnosti GLS Slovakia, najmä však na plnenie služieb integrovanej prepravy balíkov, na
vyzdvihnutie balíkov, na nakládku a vykládku balíkov, na zaobchádzanie s balíkmi, na prekládku balíkov a dočasné uskladnenie v prípade nedoručenia
balíkov a taktiež na organizovanie prepravy exportných balíkov v rámci krajín zahrnutých do siete spoločnosti GLS General Logistics Systems.
Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na prepravy, na ktoré sa GLS Slovakia zmluvne zaviazala, alebo na takúto prepravu existuje akceptovaná
cenová ponuka. Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na importné prepravy v prípadoch, v ktorých sa Poverujúci zmluvne dohodol so zahraničným
partnerom GLS General Logistics Systems. Vtedy sa na túto prepravu vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky zahraničného partnera.
Činnosť spoločnosti GLS Slovakia zahŕňa:
• distribúciu tuzemských balíkov do 24 hodín „ Business Parcel” Business Smallparcerl” ( doručenie v nasledujúci deň po vyzdvihnutí, informatívny údaj)
• exportná preprava balíkov v spolupráci s GLS General Logistics Systems do krajín Európskej Únie a do Turecka, Nórska a Švajčiarska
• Import balíkov prostredníctvom Systému General Logistics Systems a jej zmluvných partnerov na Slovensko z vyššie uvedených relácií, ako aj preclievanie
balíkov na základe poverenia odosielateľa a doručenie týchto balíkov na území Slovenska.
• doplnkové služby, výkon sa zabezpečí písomnou dohodou, alebo vyznačením doplnkovej služby na akceptovanej cenovej ponuke.
Tuzemské služby spoločnosti GLS Slovakia
Pri tuzemskej distribúcii balíkov, je balík pod dozorom od nakládky až po vykládku
a informácie týkajúce sa balíkov ako aj doklad o doručení je možné spätne vyhľadať. Pri zmene adresy, Spoločnosť GLS Slovakia po skontaktovaní spresní
adresu a doručí zásielku na správnu adresu. Cena prepravy zahŕňa aj druhé doručenie po neúspešnom doručení balíka.
Odosielateľ môže využiť pri tuzemskom doručovaní balíka nasledovné doplnkové služby:
• Express Parcel- Expresný balík, Express SmallParcel Malý expresný balík – doručenie súrneho, terminovaného balíka do 12 hod. Nasledujúceho pracovného
dňa po podaní (len do miest určených a odsúhlasených spoločnosťou GLS).
• Cash Service – Dobierka – Inkaso hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielateľa. Zúčtovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, najmenej dvakrát
do týždňa, tuzemské bankové poplatky znáša GLS.
• AddOnInsurance Service – Pripoistenie balíkov ( pri hodnote nad 331,94 Eur)
• PickShip Service, PickRentrun Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielateľa – na určenom mieste preberie balík a doručí ho na Slovensku
na udanú adresu, alebo poverovateľovi.
• Exchange Service – Výmena balíkov GLS výmenou za doručený balík vyzdvihne na Slovensku a v Maďarsku odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u
adresáta
• StandbyService – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziať balík v depe počas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa.
• DayDefinite Service – Doručenie v určený deň, Odosielateľ si vopred zvolí deň kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní.
• Garanted 24Service – Zaručene na ďalší deň – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že za balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS,
Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu
• PrivateDelivery Service – Doručenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS doručí balík súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách
vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod.
• ScheduledDelivery Service – časovo vymedzené doručenie – V prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom
dvojhodinovom časovom intervale medzi 8 a 20 hod.
• AddressedOnly Service – Doporučený balík – odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík
Služby pri exportnom doručovaní balíka, ktoré odosielateľ môže využiť sú nasledovné:
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
• HungaryExpress Parcel, Hungary Express Small Parcel- Expresný balík do Maďarska a malý expresný balík do Maďarska ( doručenie v nasledujúci deň po
vyzdvihnutí, informatívny údaj)
• Cash Service – Dobierka – inkasovanie hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielateľa, službu je možné objednať ´pre Maďarsko, Rumunsko, Českú
republika, Slovinsko
• Exchange Service – Výmena balíkov GLS výmenou za doručený balík odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta len na území Maďarska
• PickShip Service, PickRentrun Service – GLS z poverenia zmluvného partnera – odosielateľa – na určenom mieste preberie balík a doručí ho na udanú
adresu, alebo poverovateľovi.
• StandbyService – Vyzdvihnutie príjemcom – adresát si môže prevziať balík v depe počas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa len na území Maďarska.
• Garanted 24Service – Zaručene na ďalší deň – V prípade objednania služby Vám garantujeme, že balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS, Vám
GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu – Len na území Maďarska
• DayDefinite Service – Doručenie v určený deň, Odosielateľ si vopred zvolí deň kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní. Len na
území Maďarska
• ScheduledDelivery Service – časovo vymedzené doručenie – V prípade objednania služby môže odosielateľ požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom
dvojhodinovom časovom intervale medzi 8 a 20 hod. Len na území Maďarska
• PrivateDelivery Service – Doručenie na súkromnú adresu – v prípade objednania služby GLS doručí balík súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách
vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod. len na území Maďarska
• AddressedOnly Service – Doporučený balík – odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík. Platí len na území Maďarska
Pri exportných balíkoch sa časy doručenia pohybujú v rozpätí 2-5 pracovných dní po nakládke balíka v závislosti od cieľovej destinácie a sú len informatívne.
Pri vývoze je doručenie balíka v určitom termíne zabezpečené zahraničnými partnermi spoločnosti GLS General Logistics Systems tak, že od nakládky až po
vykládku ostane balík v uzavretom systéme GLS General Logistics Systems a informácie o balíkoch a doklad o doručení( s ohľadom na termín premlčania) sa
dajú spätne vyhľadať.
K hore uvedeným tuzemským a integrovaným službám prepravy je možné zmluvne objednať za osobitný príplatok doplnkové služby.
§5
Balík, adresný štítok, balenie, adresovanie, uzavretie balíkov
Poverujúci zodpovedá za starostlivé a odborné zabalenie tovaru, ktoré umožňuje, aby bol balík spôsobilý na priemyselnú manipuláciu, prekládku v triediacich
strediskách a výkonnú cestnú prepravu, a tým sa zabezpečilo jeho doručenie adresátovi bez poškodenia. GLS Slovakia preberá zodpovednosť za prepravu
len za dostatočne a predpísaným spôsobom zabalené a označené balíky.
Manipulácia s balíkmi v systéme GLS Slovakia sa vykonáva priemyselnou technológiou, t.j. nie je dovolené podávanie balíkov, na ktorých daná technológia
nemôže byť využitá. Z tohto dôvodu musí balenie balíkov spĺňať nasledovné podmienky :
Tovar na opravu alebo na výmenu sa musí zaslať v originálnom obale použitím výplňového materiálu.
»
Každý tovar, aj ťažko zabaliteľný, treba chrániť pevným obalom.
»
Kartóny treba prelepiť lepiacou páskou z každej strany. Pokiaľ je to možné, treba používať lepiacu pásku s logom spoločnosti poverujúceho.
»
Obálku obsahujúcu prepravný list alebo nálepky označujúce krehký tovar, dobierku alebo iné špeciálne označenia treba nalepiť na najväčšiu plochu balíka.
»
Všetky už použité prepravné štítky treba odstrániť.
»
Pokiaľ dodávka na jednu adresu pozostáva z viacerých kusov, nálepky so špeciálnymi požiadavkami treba nalepiť na každý kus. Pokiaľ sa dodávka skladá z
viacerých kusov, treba celú sumu dobierky uviesť na prepravnom liste a tak isto na balíku.
Nebezpečný tovar nie je možne odovzdať na prepravu ani v prípade správne označeného balíka.
»
»
Tovarový balík je potrebné zabaliť tak, aby sa jednotlivé kusy tovaru v obale nepohybovali.
»
V prípade zasielania tekutín, treba uprednostniť plastové fľaše pred sklenenými. Okolo fliaš sa vždy umiestňuje absorpčný materiál.
»
Na spodok krabice treba umiestniť vrstvu tlmiaceho materiálu, čím sa zvýši ochrana tovaru pri preprave.
»
»
Každú časť tovaru treba zvlášť obaliť ochranným materiálom a umiestniť tovar do stredu krabice, pričom by jednotlivé časti mali byť od seba a od stien obalu
dostatočne vzdialené.
Zvyšné medzery sa vyplnia a na vrch sa umiestni ďalšia vrstva tlmiaceho materiálu.
»
Na povrchu nesmú byť nerovnosti či vyčnievajúce časti.
»
Zabalenie tovaru musí byť také, aby sa naň (na rovnú plochu) mohol umiestniť prepravný list a čiarové kódy, ktoré budú potom skenované v prekladiskách a
pri transporte.
Podaný môže byť len riadne zalepený a neporušený balík.
»
Z balíkov nesmú vyčnievať dlhé alebo ostré alebo špicaté časti tovaru.
»
Musí sa podľa možností optimálne využiť priestor v krabici (t.j. vyplniť voľný priestor medzi tovarom a stenou krabice) a použiť kvalitný, rozmerovo vhodný
obalový materiál, za účelom zabezpečenia ochrany tovaru.
Krehký tovar sa musí baliť so zvýšenou pozornosťou, s použitím vhodného výplňového materiálu, ako napr. polystyrénová pena, za účelom zníženia rizika
poškodenia. Označenie „Krehký tovar ” si síce vyžaduje starostlivé zaobchádzanie, ale úplne tovar neochráni, a pri poškodení GLS nezodpovedá za škodu
v prípade nedostatočného balenia aj keď je na tovare označenie „Krehký tovar“.
Ťažko zabaliteľný tovar zvláštneho tvaru sa musí okrem zmršťovacej fólie chrániť aj iným obalom.
»
»
»
»
GLS Slovakia nevykonáva vyzdvihovanie a prepravu viacerých zviazaných alebo zlepených balíkov, lebo balenie sa môže rozpadnúť a do cieľa dorazí iba
balík identifikovaný štítkom.
Adresa, adresný štítok, vrecko na dodací list a štítky označujúce objednané služby sa musia nalepiť na najväčšiu plochu krabice.
»
V prípade viacerých balíkov adresovaných na jednu adresu, sa musia nálepky so špeciálnymi službami nalepiť na každý balík osobitne.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
»
Pri podávaní balíkov na dobierku, sa musí suma dobierky uviesť na Zozname dobierok alebo sa musí poslať elektronickou formou GLS Slovakia. Suma
dobierky sa musí uviesť aj na balíku s použitím príslušného štítku, ktorý je prijatý do systému GLS Slovakia, (v prípade viacerých balíkov adresovaných na
jednu adresu, treba dobierkové nálepky s uvedením sumy zodpovedajúcej obsahu balíka nalepiť na každý kus balíka). Suma dobierky uvedená na zozname
dobierok musí byť totožná so sumou dobierky uvedenou na balíku. V prípade chybnej, neúplnej objednávky, sa GLS Slovakia pokúsi o jej spresnenie. GLS
nezodpovedá za vybratie dobierky za taký balík, na ktorom je síce štítok – dobierka, ale táto dobierka a jej suma nie je na zozname dobierok, alebo na
zozname dobierok nie je uvedená poverujúcim v požadovanom formáte, alebo ak zoznam dobierok nebol včas zaslaný do GLS.
»
V prípadoch ak poverujúci posiela balík na dobierku do krajín kde GLS vykonáva službu Cash Service, je povinný v prípade, že príkaz na vyzdvihnutie
dobierky zadáva ručne vyplňovaním do nato určeného formulára, uviesť údaje zvlášť na samostatnom formulári pre každú krajinu.
»
Nebezpečný tovar nie je možné prevziať na prepravu ani v prípade vonkajšieho označenia na balíku, že sa jedná o nebezpečný tovar.
Pre GLS Slovakia je prioritné predchádzať škodovým udalostiam, preto pre svojich partnerov cez Zákaznícky servis poskytuje poradenskú službu na spôsob
balenia balíkov.
§6
Vyzdvihnutie balíka
Vyzdvihnutie balíkov sa vykoná na adrese určenej Poverujúcim.
Zmluvní partneri – na základe osobitnej zmluvy – môžu správne označené balíky (balíky s nalepeným prepravným štítkom) odovzdať aj v pobočke GLS
Slovakia
v pracovných dňoch v čase od 8. 00 do 17.00 hod.
Pri nakládke vodič GLS Slovakia nekontroluje správne zabalenie balíkov, ale má právo odmietnuť vyzdvihnutie kvalitatívne nevyhovujúcich balíkov,
nespĺňajúcich tieto všeobecné obchodné podmienky.
Pri nakládke a prebratí balíka vodič, alebo kompetentný zamestnanec pobočky GLS Slovakia vystaví potvrdenie o prevzatí balíka, na ktorom sa uvádza len
počet vyzdvihnutých balíkov.
Poverujúci používajú na identifikáciu balíka nasledujúce doklady :
•
kópiu prepravného štítku,
•
samolepiace miništítky s číslami balíka,
•
v prípade štítku tlačeného z vlastného systému, musí byť tento súbor písomne odsúhlasený GLS Slovakia
GLS Slovakia vykonáva fakturáciu Poverujúcemu podľa čísiel odoslaných balíkov. Ku každej faktúre sa posiela v elektronickej podobe príloha položiek
faktúry.
§7
Doručenie balíka
Pri doručení balíka, vodič odovzdá adresátovi zabalený a dobre adresovaný balík. Pri doručovaní nie je vodič povinný čakať na adresáta, pokiaľ sa ten
nenachádza na mieste doručenia. V prípade potreby čakania na adresáta na mieste doručenia je vodič oprávnený prerušiť doručovanie balíka.
Pri odovzdaní balíka adresátovi, alebo osobe ktorá je oprávnená k jeho prevzatiu za adresáta je príjemca povinný potvrdiť prevzatie balíka podpisom na
príslušnom dokumente.
Doručenie balíka sa potvrdzuje podpisom príjemcu na súpiske rozvozu GLS. Vodič je oprávnený zaznamenať pri podpise príjemcu aj celé jeho meno, ktoré
zaregistruje ručným skenerom k ostatným údajom. Účelom je napr. možnosť vyhľadania mena príjemcu, v prípade elektronickej alebo telefonickej otázky.
V prípade balíkov so službou AddresseeOnly Service - Doporučený balík, je príjemcom osoba určená odosielateľom, ktorá je povinná identifikovať sa
zákonom stanoveným dokumentom. V takýchto prípadoch sa vedľa podpisu príjemcu zaznamenáva aj číslo predloženého preukazu (občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu).
GLS Slovakia odovzdá balík príjemcovi len po zaplatení dobierky (pokiaľ ide o dobierku) a po podpísaní dokladu o doručení. Obsah balíka môže príjemca
skontrolovať až potom. Maximálna hodnota dobierky nesmie prekročiť sumu 2 655,51.- Eur.
§8
Objem a hmotnosť balíka
GLS Slovakia prepravuje balíky do maximálnej hmotnosti 40 kg pre každý jednotlivý balík (exportné balíky maximálne do 50 kg pre každú jednotlivý balík),
s maximálnou dĺžkou 2 m pre každú jednotlivý balík, s maximálnym kruhovým obvodom 3 m pre každý jednotlivý balík (kruhový obvod = 2 x výška + 2 x šírka
+ 1 x dĺžka), s maximálnou výškou 0,6 m pre každý jednotlivý balík a s maximálnou šírkou 0,8 m pre každý jednotlivý balík.
V prípade balíkov Business SmallParcel je povolená maximálna hmotnosť balíka 2 kg, a maximálna dĺžka balíka 40 cm.
GLS Slovakia je oprávnená odoprieť prepravu balíkov, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, alebo ak balík vykazuje nad rozmer, ale na prvé posúdenie
z technologického hľadiska môže byť prijatá, v takomto prípade je GLS je oprávnená fakturovať príplatok za nad rozmer podľa platného cenníka.
Na základe zmluvných podmienok GLS Slovakia, doručí každý balík do obvodného depa alebo do distribučnej centrály, kde je balík automaticky odvážený na
elektronickej váhe a zistená hmotnosť je priradená k číslu balíka a automaticky zaregistrovaná. Zistená hmotnosť je základom vyúčtovania.
V systéme GLS Slovakia nemôžu byť prepravované balíky presahujúce hmotnosť 40 kg, alebo nadrozmerné balíky, t. j. balíky presahujúce parametre
povolené v tomto paragrafe. GLS Slovakia si vyhradzuje právo v prípade takýchto balíkov využiť služby zmluvných špeditérov a zvýšené náklady vyúčtovať
Poverujúcemu. Na balíky presahujúce parametre povolené v tomto paragrafe neplatia Všeobecné poistné podmienky a časová garancia doručenia.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
§9
Balíky vylúčené z prepravy GLS Slovakia:
Z prepravy sú vylúčené:
• balíky nevhodne zabalené a/alebo zabalené v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v rozpore s príslušnými obchodnými
zvyklosťami
• nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnosť
• zviazané a zlepené balíky, balíky v akomkoľvek drevenom obale
• rýchlo sa kaziaci tovar, infekčný tovar a tovar vyvolávajúci odpor
• pozostatky ľudí alebo zvierat
• živé zvieratá a rastliny
• tovar vo vreciach a sypký tovar
• tovar so zvláštnou zvýšenou hodnotou, ako napríklad peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce peniaze, ceniny, vylosované lotérie, pravé perly, drahé
kamene a šperky
• umelecké diela, antikvárne predmety
• tovar, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom
• zbrane, strelivo, výbušniny a pod.
• balíky adresované na poštový priečinok
• v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby
• tovar v režime ADR (nebezpečný tovar)
• cigarety, omamné látky
V prípade balíkov posielaných do zahraničia sú vylúčené z prepravy akékoľvek osobné hnuteľné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani a tovar podliehajúci
ATA Carnet-u.
Poverujúci je povinný písomne informovať GLS Slovakia o každom balíku, ktorého osobitná hodnota je vyššia ako 5 000 EUR. V prípade, že si poverujúci túto
povinnosť nesplní, GLS Slovakia nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na takomto balíku.
§ 10
Služby
GLS Slovakia poskytuje služby zasielateľskej spoločnosti a na uskutočnenie prepravy využíva služby zmluvných dopravcov. Ich činnosť kontroluje v celom
rozsahu.
GLS Slovakia preberá balíky na prepravu bez preskúmania ich obsahu, riadne zatvorené, nepoškodené a odovzdá ich príjemcovi takisto zatvorené, bez
preskúmania ich obsahu.
V prípade viditeľného poškodenia balíka, spoločnosť GLS Slovakia poskytne pri doručení príjemcovi možnosť preskúmať obsah balíka, pre následné lepšie
prešetrenie škodovej udalosti. Výsledok preskúmania obsahu balíka je zaevidovaný kuriérom, ktorý spolu s príjemcom zapíše tento výsledok v zápise o škode.
Rozsah a charakteristika služieb:
1.
rozsah služieb: nakládka podaných balíkov v depe GLS, alebo v centrálnej triediacej centrále, alebo na mieste vopred určenom Poverujúcim, odvoz balíkov,
dodanie balíkov príjemcovi. GLS Slovakia pri preprave balíka plní pokyny výlučne Poverujúceho a zabezpečí prepravu len v prípade, keď sa Poverujúci
zaviaže znášať všetky náklady ktoré sú s prepravou spojené.
2.
Príjemca je oprávnený prevziať balík po podpísaní prepravného listu (Rollkarte – súpisky rozvozu) alebo balík prevezme osoba, ktorá je oprávnená na
prevzatie balíka za adresáta. Také osoby sú predovšetkým osoby na adrese príjemcu, alebo osoby, ktoré majú splnomocnenie.
3.
Doručenie balíkov, ktoré boli vyzdvihnuté spoločnosťou GLS Slovakia do 17.00 hod., sa uskutoční v rámci územia Slovenskej republiky v nasledujúci
pracovný deň (označenie do 24 hodín neurčuje presnú lehotu doručenia, ale znamená v nasledujúci pracovný deň).
4.
Poverujúci si zmluvne môže objednať službu ExpressParcel - doobedňajšie doručenie (doručenie v nasledujúci pracovný deň do 12.00 hod.) do miest
zapísaných v aktuálne platnom zozname vydanom spoločnosťou GLS Slovakia.
V prípade exportných balíkov je doba doručenia 2-5 pracovných dní (len informatívny, nezáväzný údaj), ktorá sa predlžuje o čas colného vybavenia.
5.
Ak je dôvodom prvého neúspešného pokusu o doručenie balíka nesprávna adresa, potom GLS Slovakia požiada Poverujúceho o opravu adresy alebo jej
spresnenie. GLS Slovakia sa následne pokúsi o opätovné doručenie balíka v nasledujúci pracovný deň po dni neúspešného doručenia. Pokiaľ je i tento pokus
o doručenie neúspešný, balík je vrátený odosielateľovi. Ak nie je možné balík doručiť príjemcovi, GLS ho skladuje maximálne 5 pracovných dní (výnimku tvorí,
ak príjemca oznámi dovolenku, v tomto prípade je doba uskladnenia 10 pracovných dní). Po uplynutí tejto lehoty je balík bez upozornenia vrátený
odosielateľovi.
Druhý pokus o doručenie balíka podľa tohto bodu GLS Slovakia nevykoná, ak prevzatie balíka bolo príjemcom odmietnuté, alebo na základe pokynu
Poverujúceho pošle balík späť odosielateľovi.
6.
GLS Slovakia poskytne Poverujúcemu informácie o balíku (IOD) telefonicky alebo na internetovej stránke. Vyhľadávanie stavu balíka je možné už na druhý
deň po dni prevzatia balíka.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
7.
Poverujúci môže žiadať písomné potvrdenie o doručení balíka (Proof of delivery – POD) bez poplatkov na 5 % z priemerného počtu balíkov odovzdaných v
jeden deň. Podpísaný prepravný list, súpiska alebo elektronicky (naskenovaný) podpísaný prepravný list je taktiež doklad o doručení.
8.
Službu Proof of delivery nad rámec ako je v bode 7 poskytuje GLS za poplatok, podpísaný prepravný list, súpiska, alebo elektronický podpísaný prepravný list
je taktiež doklad o doručení.
GLS Slovakia preberá na seba zodpovednosť za dobierky - Cash Service, zdokladované potvrdením o prevzatí od príjemcov na základe písomnej
objednávky. V prípade nevyzdvihnutia dobierky sa suma dobierky nestáva dlhom GLS Slovakia, ale dlžníkom naďalej ostáva príjemca. U balíkov zasielaných
na dobierku vykoná GLS inkaso čiastky uvedenej na súpiske balíkov a prevedie vyzbieranú sumu na poverovateľom určený bankový účet. Všeobecné poistné
podmienky sa nevzťahujú na zinkasovanú sumu dobierky.
9.
10. V prípade, ak GLS Slovakia prevzala balík zabalený a odovzdala zatvorený, nepoškodený balík, príjemcovi a pri kontrole položiek v balíku sa zistilo, že ich
počet nezodpovedá skutočnostiam uvedeným na prepravnom liste, nemá Poverujúci nárok na náhradu škody voči GLS Slovakia.
§ 11
Cena prepravných služieb
Ceny zasielateľských služieb sú určené aktuálnym cenníkom GLS Slovakia a celkovou hmotnosťou balíka, vrátane obalu a príp. výškou dobierkovej čiastky.
Za začiatok zmluvného vzťahu sa považuje písomná dohoda účastníkov alebo písomná akceptácia cenovej ponuky Poverujúcim.
GLS Slovakia je oprávnená účtovať spätné doručovanie balíka (vratky), doručovanie presmerovaných balíkov alebo balíkov s neštandardnými rozmermi na
základe aktuálne platnej cenovej ponuky.
GLS Slovakia prepraví balík v medzinárodnej preprave jedine na základe parity DDU alebo DDP.
Osobitné colné vybavenie GLS Slovakia vykoná na základe osobitnej dohody s poverujúcim.
V prípade exportných balíkov je povinnosťou poverujúceho dohodnúť sa s príjemcom na znášaní nákladov za prepravu a len na základe tejto dohody si môže
objednať prepravu tovaru u spoločnosti GLS Slovakia.
Pri exportných balíkoch uskutočňovaných prostredníctvom GLS Slovakia, ručí Poverujúci za pravdivosť parít ktoré poskytne odosielateľ. Preto ak na základe
takto poskytnutej parity by bol zahraničný príjemca povinný platiť clo, dane, príplatky a iné náklady a nezaplatí ich, prípadne takéto náklady uhradí spoločnosť
GLS Slovakia, potom je Poverujúci povinný zaplatiť všetky tieto náklady spoločnosti GLS Slovakia.
Cenová ponuka vypracovaná spoločnosťou GLS – General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. je obchodným tajomstvom a každé jej šírenie bez je písomného
súhlasu sa považuje za porušenie obchodných podmienok Spoločnosti GLS.
§ 12
Zodpovednosť poverujúceho
Poverujúci zodpovedá najmä za vhodné a dostačujúce zabalenie balíka, za správne označenie balíka prepravným štítkom, alebo manipulačnými značkami.
Pri uvádzaní adries musia byť uvedené úplné údaje Adresáta a správne uvedené PSČ Adresáta. GLS Slovakia nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným
a nedostatočným zabalením balíka, ako aj neúplným uvedením adresy Adresáta. Poverujúci v spolupráci s GLS Slovakia vychádza pri tom z Užívateľskej
príručky GLS Slovakia.
Poverujúci je povinný uhradiť cenu vykonanej služby prevodom na účet GLS Slovakia v dohodnutom termíne splatnosti.
V prípade, že Poverujúci odovzdá na prepravu tovar vylúčený z prepravy (viď. § 9), alebo nesplní hore uvedené povinnosti, GLS Slovakia má právo prerušiť
zasielateľské služby, ktoré mu zmluvne poskytuje.
§ 13
Dispozičné právo
Pre prípad neprítomnosti príjemcu môže Poverujúci vopred poskytnúť splnomocnenie pre GLS Slovakia na to, aby zásielku odovzdal susedovi alebo inej
určenej osobe, prípade doručil zásielku do poštového priečinku, alebo aby kuriér v danom prípade spísal zápis namiesto dokladu o doručení. V prípade
takýchto ústnych alebo písomných splnomocnení je doklad o doručený (IOD, POD) pripravený v modifikovanej verzii.
§ 14
Fakturácia, vyúčtovanie
GLS Slovakia prepravuje balíky, len keď cenu za uskutočnené služby hradí výlučne Poverujúci. Fakturácia platieb za prepravné služby sa uskutočňuje
dodatočne podľa obratu.
GLS Slovakia vykoná fakturáciu platieb za prepravné služby podľa dohody raz alebo dvakrát do mesiaca, početnosť fakturácie závisí od počtu balíkov na
jeden deň.
GLS Slovakia vyúčtuje cenu prepravnej služby kompletne v jednej sume aj s cenou doplnkových služieb. V zasielateľskej zmluve je dohodnuté fakturačné
vysporiadanie. Faktúra je splatná v lehote určenej zmluvou, prípadne akceptovanou cenovou ponukou. Uhradenie faktúry sa v každom prípade vykoná
bankovým prevodom. Príloha faktúry obsahuje podrobný rozpis hmotnosti a poplatkov na jednotlivé identifikačné čísla balíkov.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
V prípade neuhradenia faktúry Poverujúcim v dohodnutej lehote splatnosti, GLS Slovakia je oprávnená účtovať Poverujúcemu úrok za omeškanie vo výške
minimálne 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
Na zabezpečenie svojich nárokov voči Poverujúcemu má GLS Slovakia zádržné právo k balíku, a k dobierke dokiaľ sa balík nachádza v jej držbe.
§ 15
Záruka
GLS Slovakia sa zaväzuje, že v prípade nesplnenia objednanej služby Guaranteed24 Service – garantovane na druhý deň, t. j. ak doba doručenia presiahne 1
pracovný deň z viny GLS, uhradí GLS Poverujúcemu cenu prepravy a 200 % z ceny objednanej služby.
Právne vzťahy medzi GLS Slovakia a Poverujúcim, ktoré neupravuje zasielateľská zmluva alebo všeobecné obchodné podmienky GLS Slovakia, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Podmienky záruky na exportné balíky sa riadia dohodou CMR.
§ 16
Náhrada škody, reklamácie
GLS Slovakia zodpovedá za škodu (poistenie balíka) na všetkých balíkoch, ktoré sa poškodili vinou GLS, v čase od prevzatia, počas prepravy až do jej
vydania príjemcovi, alebo stratu počas tohto obdobia. Po zaplatení prepravného (povinne platí Poverujúci), sú balíky automaticky poistené do hodnoty 331,94€. Poistenie kryje len skutočnú škodu na balíku, nie ušlý zisk. Skutočnou škodou sa rozumie to, o čo sa zmenšil majetok poverujúceho na prepravovanom
balíku v dôsledku škodovej udalosti
Nárok na náhradu škody vzniká len v prípade, ak škoda bola písomne oznámená GLS Slovakia do 3 pracovných dní po doručení balíka, alebo najneskôr do 8
pracovných dní po vrátení balíka odosielateľovi, pričom musia byť splnené aj ostatné podmienky zodpovednosti za škodu.
V cene prepravnej služby je zahrnuté automatické poistenie, ktoré kryje obstarávaciu hodnotu obsahu balíka, sumu na náhradu alebo opravu tovaru. ale
najviac do hodnoty 331,94-€.
Poverujúci, po zaplatení príplatku podľa platného cenníka si môže pripoistiť balík aj na vyššiu sumu. Túto službu je možné dojednať len osobitnou písomnou
zmluvou uzatvorenou medzi GLS a poverujúcim.
Za škodovú udalosť sa nepovažuje :
•
ak GLS Slovakia balík doručí oneskorene,
•
neprevezme finančnú hotovosť za dobierku,
•
nevráti potvrdený dodací list, hoci zásielku doručil a informáciu o doručení možno poskytnúť Poverujúcemu prostredníctvom zákazníckeho servisu (IOD,
POD).
GLS Slovakia neposkytuje poistenie na balíky, pri ktorých už existuje iné poistenie. Poverujúci má právo na pripoistenie balíka v inej poisťovacej spoločnosti.
Po posúdení a uznaní nároku na náhradu škody prevedie GLS Slovakia príslušnú sumu odškodnenia do 8 kalendárnych dní.
V prípade poistných udalostí sa GLS Slovakia riadi Všeobecnými poistnými podmienkami.
§ 17
Premlčanie
Všetky nároky voči GLS Slovakia sa premlčia uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty balíka, plynie premlčacia
doba odo dňa, keď balík mal byť doručený príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, keď bol balík doručený. Zmena v osobe dlžníka alebo veriteľa, nemá
vplyv na plynutie premlčacej doby.
§ 18
Forma zmluvy
Zmluvy, prílohy zmlúv, ich zmeny, opravy, doplnenia a dodatočné dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.
GLS General Logistics Systems si vyhradzuje právo na uzavretie dohody, ktorá sa v niektorých bodoch odlišuje od Všeobecných obchodných podmienok.
Tieto dohody sú platné, len ak boli uzatvorené písomne.
§19
Platnosť Všeobecných obchodných podmienok
Pokiaľ by niektoré ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa v budúcnosti stali neplatnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá
platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Neplatná časť Všeobecných obchodných podmienok sa nahradí takými
časťami, ktoré sú platné a vykonateľné a čo najviac sa svojím obsahom približujú dotknutej neplatnej časti.
Príslušnosť súdu je Banská Bystrica.
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
§ 20
Všeobecné alebo špecifikované obmedzenie a prerušenie jednotlivých služieb
GLS Slovakia môže obmedziť alebo prerušiť prepravu balíkov popísanú vo Všeobecných obchodných podmienkach, z akéhokoľvek dôvodu spôsobeného vis
major, alebo zmenou právnych predpisov.
GLS Slovakia môže v prípade dopravných obmedzení, alebo meteorologických prekážok svoje služby v jednotlivých oblastiach prechodne obmedziť, alebo sa
od zvyčajných doručovacích podmienok odchýliť.
O obmedzení služieb GLS Slovakia informuje Poverujúceho.
V týchto prípadoch nemá Poverujúci nárok na náhradu škody.
§ 21
Ochrana osobných údajov a zachovanie mlčanlivosti
1.
GLS Slovakia zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré získa počas vykonávania služieb v súlade s platnou legislatívou.
2.
Obsah balíkov GLS Slovakia pozná len do miery potrebnej k vykonaniu služby.
3.
GLS Slovakia
a. nemôže otvoriť uzavretý balík, okrem výnimiek vymenovaných v odseku 5
b. v prípade neuzavretých balíkov, môže GLS Slovakia skontrolovať obsah len do miery potrebnej k preprave a k následnému doručeniu balíka
c. údaje získané počas vykonávania služieb nie je možné poskytnúť inej osobe okrem – odosielateľa, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií
vymenovaných v odseku
d. zásielku v záujme zistenia jej obsahu nie je možné odovzdať inej osobe, okrem okolnosti uvedených v bode 7
e. nie je možné vydať informácie o vykonaní služby inej osobe okrem – Poverujúceho, adresáta (inej oprávnenej osobe) a organizácií vymenovaných v odseku 7
4.
5.
Na základe odseku 3 bod d.) tohto paragrafu je právomoc osoby určenej Poverujúcim rovnocenná s právomocou Poverujúceho. Vzhľadom na bod c.) a e.) má
osoba, ktorá informuje GLS Slovakia o údajoch týkajúcich sa identifikácie balíka, a má k dispozícii heslo a prihlasovací kód elektronickou formou
(telekomunikačné prostriedky, internet) rovnocennú právomoc ako Poverujúci
GLS Slovakia môže uzavretý balík otvoriť, iba ak
a. ak je balenie zničené v takej miere, že ochranu obsahu je možné zabezpečiť len otvorením, prípadne následným prebalením krabice balíka
b. vznikla potreba odstrániť akékoľvek nebezpečenstvo vyplývajúce z obsahu balíka
c. za vykonanú službu v súvislosti s konkrétnym balíkom nebola GLS Slovakia uhradená dohodnutá cena v lehote splatnosti. V takomto prípade má GLS
Slovakia právo balík a jeho obsah použiť na úhradu dohodnutej ceny za vykonanú službu.
6. Otvorenie balíkov je riadené GLS Slovakia, vykonané opatrenia sú zaznamenané formou zápisnice. Informácie o otvorení balíka treba uviesť na balíku, a ak je
to možné o otvorení balíka a o jeho dôvodoch treba informovať odosielateľa.
7. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní organizačne a technicky zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti
pri preprave balíkov. GLS Slovakia a osoba (organizácia) spolupracujúca pri vykonávaní poštových služieb sú povinní umožniť výkon štátneho dohľadu a na
požiadanie poskytnúť informácie potrebné na výkon štátneho dohľadu.
Všeobecné obchodné podmienky – vysvetlivky
IOD: elektronické alebo ústne informácie o doručení balíka
POD: písomné potvrdenie o doručení balíka, kópia potvrdenej súpisky
Súpiska(Rollkarte): prepravný list spoločnosti GLS Slovakia obsahujúci čísla balíkov, podpis a meno príjemcu ako potvrdenie o prevzatí balíka
Scanner: čítačka čiarových kódov pri preprave balíkov,
GLS General Logistics Systems krajiny patriace do systému GLS
Poverujúci: zmluvný partner spoločnosti GLS Slovakia, znáša všetky náklady prepravy, GLS Slovakia sa riadi pri vykonávaní prepravy jedine príkazmi
Poverujúceho
Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2013.
Všeobecné obchodné podmienky, uverejní GLS Slovakia na webovej stránke
www.gls-slovakia.sk. Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť cenovej ponuky, sú pre Poverujúceho záväzné a Poverujúci ich v každom prípade obdrží,
ako prílohu zmluvy.
Spôsob využitia služieb a ostatné informácie – popis jednotlivých služieb, formuláre, tlačivá, popis vyplňovania jednotlivých tlačív – GLS Slovakia
sprostredkuje Poverujúcim vo forme „Užívateľskej príručky“ a zverejní na webovej stránke www.gls-slovakia.sk
Všeobecné obchodné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
Všeobecné poistné podmienky
Preprava vnútroštátnych balíkov
GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r.o.
Systém GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r.o. (ďalej len GLS Slovakia ) využíva bezpečnú technológiu, zásluhou ktorej sa v najvyššej možnej miere vyhýba škode a
poškodeniam popri vysokej kvalite.
GLS Slovakia garantuje vysokú kvalitu prepravy za podmienok, že zákazníci podané balíky zabalia odborne, aby spĺňali podmienky § 5 (Správne zabalenie balíkov) Všeobecných
obchodných podmienok GLS Slovakia.
GLS Slovakia kontroluje pohyb balíkov neustále, pomocou skenovania čiarových kódov v každom mieste zmeny prepravy, a tak minimalizuje chybné smerovanie a možnú stratu balíka.
GLS Slovakia elektronicky váži vyzdvihnuté balíky a ihneď ich aj registruje, čím umožňuje kontrolovanie úplnosti zásielok.
Ak aj napriek pokrokovej technológii nastanú škody, ich vysporiadanie sa riadi týmito Všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré dopĺňajú Všeobecné obchodné podmienky GLS Slovakia.
GLS Slovakia zodpovedá za škodu balíkov prijatých na doručenie len do výšky, ktorá bola ustanovená v dohode, a to len za prvotnú škodu (napr. nezodpovedá za ušlý zisk z predaja,
penále za omeškanie, atď.) a nezodpovedá za poškodenie zásielok, ktoré sú vylúčené z prepravy podľa nižšie uvedeného zoznamu.
Všeobecná zodpovednosť za škodu je limitovaná obstarávacou hodnotou obsahu balíka, ale bez osobitnej dohody je jej maximálna výška 331,94 Eur (10 000 Sk) za balík. V prípade
uhradenia pripoistenia určuje výšku zodpovednosti za škodu osobitná dohoda o poistení. Balíky, ktoré sú vylúčené z prepravy podľa nižšie uvedeného zoznamu, môžu byť vzaté do
systému len dodatkom zmluvy k Všeobecným poistným podmienkam písomnou formou.
Balíky vylúčené z prepravy, na ktoré sa nevzťahuje zodpovednosť za škodu:
• peňažná hotovosť, mince, bankovky, známky, iné cenné tlačivá (napr. stravné lístky, vstupenky, atď.),
• cenné papiere, obligácie, vylosovateľné výhry s ohľadom na hodnotu, ktorú reprezentujú,
• zlato, striebro (v razenej alebo nerazenej forme) a iné spracované alebo nespracované drahé kovy, ktorých hodnota dosiahne hodnotu striebra,
balíky, ktoré nie sú chránené alebo zabalené spôsobom zodpovedajúcim ich váhe, tvaru a charakteru obsahu (tovar vo vreciach, sypký náklad, pospájané krabice a tovar v drevenej debni),
• alebo nezabalený tovar,
• pravé perly, drahé kamene, šperky,
• umelecké diela, antikvárne predmety,
• horľavé látky, výbušniny, látky spôsobujúce otravu, látky znečisťujúce životné prostredie,
• zbrane a strelivo,
• živé zvieratá a rastliny,
balíky obsahujúce ľahko sa kaziaci tovar, ktorý je potrebné chrániť zvláštnym tepelným spôsobom,
• motorové dopravné prostriedky,
• pozostatky ľudí a zvierat,
• nevhodné balenie/ alebo balenie nezodpovedajúci obchodným zvykom,
• nadváhové a nadrozmerné zásielky,
• v prípade exportných zásielok, balíky s vyššou osobitnou hodnotou, ako 5 000 EUR, tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby
Dodatky
Ak je v prípade škody možná oprava na mieste, ktorá je najvhodnejšia z hľadiska prepravných nákladov, uhradia sa náklady na opravu a nie zníženie hodnoty. Náhrada sa hradí do výšky
obstarávacej hodnoty.
V prípade čiastočných škôd sa uhrádzajú náklady na náhradu alebo výmenu jednotlivých častí, zodpovednosť za škodu sa nevzťahuje na "ušlý zisk".
Nárok na náhradu škody sa považuje za neopodstatnený v prípadoch, keď prepravovaný tovar nebol zabalený primerane k okolnostiam prepravy, voľný priestor v obale nebol dostatočne
vyplnený ochranným výplnným materiálom alebo došlo k poškodeniu obsahu balíka napriek jeho nepoškodenému vonkajšiemu obalu.
K balíkom s označením FRAGILE - KREHKÝ pristupujú zamestnanci GLS Slovakia so zvláštnou pozornosťou a starostlivosťou. Napriek tomu toto označenie nezvyšuje zodpovednosť
prepravcu za škodu. Odosielateľ je povinný zabaliť tovar takým spôsobom, ktorý je primeraný všeobecným podmienkam prepravy a zaručuje nepoškodený stav obsahu.
Ak nebol v prípade krehkých predmetov (sklo, porcelán, fľaše, injekčné alebo medikamentné fioly, infúzie atď.) poškodený vonkajší obal, nárok na náhradu škody nie je opodstatnený ani
vtedy, keď v dôsledku nedostatočného vnútorného balenia sa poškodila časť obsahu balíka a jeho obsah vytiekol a poškodil ďalšie časti balíka.
V prípade krehkých predmetov nevzniká nárok na odškodnenie, ak sa obsah rozbil kvôli nedostatočnému vnútornému baleniu predmetov, a vonkajší obal zostal neporušený.
Ak sa počas prepravy balíka poškodí časť tovaru alebo kus súpravy, neprihliada sa pri odškodnení na význam daného kusu súpravy, náklady na opravu alebo náhradu sa vypočítajú
pomerným podielom z hodnoty súpravy, ako keby bola každá časť zvlášť poistená.
Odosielateľ je povinný zabaliť tovar na vlastné náklady takým spôsobom, ktorý je primeraný okolnostiam prepravy. Po odovzdaní balíka v nepoškodenom stave, strata spôsobená
nevhodným balením, podozrenie vykradnutia balíka, v prípade zviazaných krabíc, strata priviazaného balíka, nemôže byť predmetom náhrady škody.
Z nároku na odškodnenie sú vylúčené poškodenia smaltovaných alebo lakovaných predmetov, ako napríklad odlúpnutia, škrabance, odreniny, v prípade nábytku okrem uvedených
poškodení aj preliačiny, poškodenia politúry, lepených častí alebo dyhy, ak bolo vonkajšie balenie nepoškodené.
Výška náhrady škody v prípade straty a poškodenia použitých predmetov sa vypočíta s prihliadnutím na amortizáciu.
Pri škodovej udalosti si prepravca vyhradzuje právo rozhodnúť, či uhradí opravu alebo poskytne finančnú náhradu.
Odosielateľ nemá nárok na náhradu škody v prípade, že sa tovar doručil v pôvodnom, neporušenom balení, a škodová udalosť sa vyskytne až po doručení. Ak tovar bol podaný na
prepravu v pôvodnom továrenskom balení a pri dodaní nebol obal porušený, zasielateľ nemá nárok v žiadnom prípade na úhradu prípadných poškodení tovaru.
Ak predmety prepravované v balíkoch vykazujú mechanické, elektrické alebo elektronické poruchy, ale počas prepravy nebol obal poškodený, nedošlo k nadmerným otrasom spôsobeným
napríklad haváriou prepravujúceho vozidla, sú vylúčené z náhrady za škodu, aj keď boli primerane zabalené.
Nárok na odškodnenie nevzniká v prípade zhrdzavenia, oxidácie alebo zmeny farby predmetov podaných na prepravu.
Firma neuhradí odškodné, ak bol tovar poistený v čase škodovej udalosti iným spôsobom s výnimkou sumy, ktorá predstavuje rozdiel medzi vyplateným odškodným z iného zdroja a
hodnotou poškodeného tovaru, ak suma neprevyšuje maximálnu výšku Všeobecnej zodpovednosti podľa všeobecných poistných podmienok GLS Slovakia.
V prípade škody je potrebné spísať pri doručení balíka zápisnicu o škodovej udalosti. K prerokovaniu nároku na odškodnenie treba uviesť číslo balíka a priložiť doklady o obsahu balíka a
popis škody s finančným nárokom.
V prípade akéhokoľvek poškodenia balíka treba umožniť prepravcovi alebo jeho zástupcovi overenie poškodenia, a preto je potrebné ponechať tovar v stave a balení ktoré bolo v čase
vzniku poškodenia.
Prepravca si vyhradzuje právo na prehliadnutie škody do 3 pracovných dní po oznámení škodovej udalosti.
Všeobecné poistné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
Prepravca si vyhradzuje právo, že v prípade prehliadky poškodeného tovaru zaplatí oprávnené odškodné výlučne za tovar, ktorý mu bol predložený počas prehliadky.
Prepravca si vyhradzuje právo na poškodený tovar, ktorého hodnotu v procese nároku na náhradu škody uhradil.
GLS Slovakia uhrádza odškodné do 8 kalendárnych dní odo dňa uznania náhrady škody za škodovú udalosť. K úhrade odškodnenia pristupuje GLS Slovakia až potom, keď preverí
oprávnenosť nároku a výšku sumy a uzná ich na základe dokladov a prehliadky poškodeného tovaru.
Úrok z omeškania pri vyplácaní odškodného si možno nárokovať, až keď neboli dodržané tieto termíny.
Všeobecné podmienky poistenia balíkov sa vzťahujú na všetky dohody o preprave balíkov, nezávisle na tom, či zmluva bola uzavretá písomne alebo iným spôsobom.
Tieto všeobecné poistné podmienky sú verejné a platné od 1. januára 2013 až do odvolania. GLS Slovakia si vyhradzuje právo, aby v prípade podstatných zmien všeobecných obchodných
podmienok poisťovní, ktoré ovplyvňujú aj jej poistné podmienky, zmeniť aj tieto podmienky. Nové podmienky budú platiť výlučne pre balíky podané po vyhlásení zmenených podmienok.
GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r.o.
Ďalšie informácie: [email protected]
alebo na tel.č. : 045 / 524 25 15,
Všeobecné poistné podmienky, GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o.
ZMLUVA O VNÚTROŠTÁTNEJ A EXPORTNEJ
ZÁSIELKOVEJ SLUŽBE BALÍKOV
ktorá vznikla medzi
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
IČO: 36624942
DIČ: SK2021797140
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
vložka č. 9084/S, oddiel: Sro
(ďalej: "GLS")
a
CuPo s.r.o.
Andrusovova 3
Bratislava 851 01
IČO:
DIČ:
(ďalej: "odosielateľ").
ÚVOD
GLS v tuzemsku a v Európe, v krajinách uverejňovaných v oficiálnych zoznamoch, prevádzkuje integrovaný systém balíkových služieb jednotne na vysokej kvalitatívnej
úrovni, ktorý kontroluje v celom rozsahu vrátane sprostredkovaných služieb použitých pri realizácii a za ich kvalitu zodpovedá podľa nižšie uvedených podmienok.
V prípade exportu mimo krajín Európskej únie GLS za zvláštnu odmenu vykoná preclenie exportu a preclenie importu v cieľovej krajine.
Odosielateľ sa zaväzuje, že keď adresát neuhradí výdavky a verejné poplatky vzniknuté následkom použitia parity uvedeného podávateľom pri odosielaní, uhradí ich pre
GLS.
§1
Balík vyhovujúci systému
1.1.
Pre systém GLS vyhovujú balíky:
1.1.1.
ktorých obrys nepresahuje 3 metre. (výpočet obrysu: súčet dvojnásobku dvoch menších strán a jednej najdlhšej strany).
1.1.2. ktorých maximálna dĺžka strany nepresiahne 200 centimetrov.
1.1.3. ktorých hmotnosť v tuzemskej preprave a pri exporte na Slovensko nesmie prekročiť 40 kg, v prípade iných exportných relácií 50 kg
(V súvislosti s mierami a váhami si GLS vyhradzuje právo oznamovať zmeny dôsledkom zmien právnych predpisov alebo technických podmienok).
1.2.
Nevyhovujúce sú tie balíky, ktorých rozmery alebo hmotnosť sú odlišné od uvedených, alebo sú nevhodné na manipuláciu na normalizovanej valčekovej trati, resp. majú
poškodený obal, ostrú hranu alebo majú vypuklé a preborené časti, resp. pri preprave môžu poškodiť iné balíky alebo vozidlo.
1.3.
Tiež sú nevhodné tie balíky, na ktorých nie je uvedený presný názov a adresa odosielateľa a adresáta, poštové smerové číslo, v prípade exportných balíkov
medzinárodne uznaný názov cieľovej krajiny resp. neobsahujú nepoškodený balíkový štítok GLS.
1.4.
Pri exportných balíkoch resp. pri zvláštnej službe je potrebné umiestniť na balíku aj štítok zavedený GLS, ktorý slúži na identifikáciu služby (nálepka s nadpisom export).
§ 2.
Odvoz
2.1.
Odvoz balíkov sa uskutočňuje z adresy Vami zadanej. GLS garantuje svojim zmluvným partnerom vyzdvihnutie balíkov v dvoch prípadoch:
• ak sa odosielateľ a GLS dohodli na podmienkach vyzdvihnutia, ktoré určujú, v ktorých pracovných dňoch a v akom časovom intervale treba vykonať vyzdvihnutie
balíkov.
• alebo odosielateľ avizuje svoj zámer podať balík ráno do 8:00 telefonicky alebo e-mailom pre GLS.
Pri odvoze zásielok odosielateľ - v prípade potreby - poskytne pomoc vodičovi GLS
2.2.
pri prevoze odovzdávaných zásielok k vozidlu.
Pri odvoze sa potvrdenie odosielateľom odovzdaných zásielok uskutočňuje podľa počtu kusov na vopred odovzdanom preberacom doklade od GLS.
Pokiaľ o tom nevznikne zvláštna dohoda, tak sa potvrdenie nevystavuje ani podľa počtu balíkov, ani adries alebo iných kritérií, ani na inom, GLS nepoužívanom
preberacom doklade.
Pokiaľ prepravca vykonávajúci preberanie takúto potvrdenku vydá, zaväzuje to v danom prípade len prepravcu, GLS nie.
2.3.
Balíky nevyhovujúce systému môže GLS odmietnuť už pri ich preberaní.
2.4.
Zistenie presnej váhy uskutočňuje GLS vo svojom vlastnom sklade na elektronických váhach certifikovaných organizáciou pre štátne overovanie váh. GLS je oprávnený
položky väčšej hmotnosti než aké sa dajú manipulovať v systéme odovzdať inému prepravcovi, v takýchto prípadoch sa doručenie uskutoční samozrejme v neskoršom
termíne, čo sa nemôže považovať za chybu GLS.
2.5.
dosielateľ je povinný pri odosielaní používať balíkové štítky GLS - v prípade zvláštnych služieb zoznamy - podľa spôsobu určenia a tieto písomnosti uschovať pre
predídenie prípadných sporov.
2.6.
V prípade, že sa odosielateľ a GLS na základe veľkého odovzdaného množstva (odovzdanie denne >100 balíkov) dohodnú na použití odlišného balíkového štítku ako je
v systéme GLS, vyrobeného odosielateľom, alebo/a na inom postupe odovzdania údajov, namiesto bodu 2.5. bude platiť zvláštna dohoda. V takýchto prípadoch ostáva
software a iné prostriedky poskytnuté GLS vo vlastníctve GLS, bez zvláštneho povolenia GLS sa nesmú kopírovať a nemôžu dať k dispozícii tretej strane.
§ 3.
Doprava
3.1.
3.2.
GLS sa zaväzuje, že prepravu v tuzemsku a v Maďarsku uskutoční v nasledujúci pracovný deň po prevzatí, v ostatnom exporte v stanovenom čase v pracovnej dobe (do
17:00).
Adresát potvrdí príjem na dodacom liste GLS (rollkarte). GLS uschová potvrdenie o dodaní po dobu dvoch rokov.
Na základe čísla balíka sa poverovateľ dostane na internete k informáciám o dodávke (IOD), alebo môže vyžiadať kópiu o potvrdení dodávky GLS od zákazníckej služby
GLS.
3.3.
Položkovité odovzdanie tovaru GLS podľa tejto zmluvy nevykonáva.
3.4.
Odovzdanie balíkov sa uskutoční po podpise adresáta alebo takých osôb, o ktorých možno na základe okolností predpokladať, že sú oprávnené na prevzatie balíkov.
Sem možno zahrnúť predovšetkým osoby prítomné v miestnosti a osoby disponujúce so splnomocnením.
3.5.
V prípade neuskutočnenia prepravy sa GLS zaväzuje na nasledovné:
• pokiaľ je adresát na dovolenke, tak zásielku po dobu max. 10 dní uskladní a doručenie skúsi aj druhýkrát,
• pokiaľ sa adresát nezdržuje na uvedenej adrese tak nechá jednu oznamovaciu kartu na mieste. Na oznamovacej karte je uvedené číslo balíka a číslo telefónu GLS.
Adresát
má 5 pracovných dní na to, aby dohodol s GLS nový termín na odovzdanie. Ak sa tak nestane, tak GLS vráti balík odosielateľovi,
• pokiaľ sa adresát nezdržuje na uvedenej adrese a nie je možné mu ponechať oznámenie (napr. uzavreté schodisko alebo uzavretá preberacia brána obchodného
domu), tak GLS sa pokúsi o doručenie v nasledujúci deň znovu. Ak sa doručenie nepodarí ani na druhý pokus, tak GLS vráti balík odosielateľovi,
• V prípade odopretia prevzatia GLS vráti balík odosielateľovi. Za odopretie sa považuje aj to, ak adresát (pri balíku na dobierku) nemôže vyplatiť príslušnú sumu.
• V takomto prípade sa GLS znovu pokúsi o doručenie - do 5 pracovných dní, v termíne dohodnutom s adresátom.
• Podobne sa klasifikuje aj to, keď sa prevzatie tovaru neuskutoční do 10 minút po príchode vodiča GLS.
• V prípade nesprávne uvedenej adresy sa GLS pokúsi vyhľadať správnu adresu zo svojej databázy. Pokiaľ je tento pokus neúspešný, tak to GLS oznámi odosielateľovi
a vyžiada príkaz čo má ďalej robiť s balíkom.
§ 4.
Garancia
4.1.
Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na službe garantované doručenie (Guaranteed 24) a odosielateľ za to platí (Money Back Guaranty Surcharge) a GLS na Slovensku
z vlastnej viny, nedoručí tovar adresátovi do 17:00 hod. v nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru, tak je povinný vrátiť odosielateľovi poplatok za prepravu a 200%
príplatku za garantované doručenie.
4.2.
Tento záväzok sa nevzťahuje na balíky prepravované v ostatnom exporte.
4.3.
Nemožno pripísať príčinu GLS, ak sa preprava neuskutoční pre :
• odovzdanie s chýbajúcimi údajmi;
• chýbajúcu, neúplnú alebo nesprávnu adresu;
• adresát sa nezdržiava v sídle/doma;
• odopretie prevzatia;
• porušenie Všeobecných obchodných podmienok GLS zo strany odosielateľa;
• alebo vis major.
§ 5.
Vyúčtovanie.
5.1.
Fakturácia sa uskutočňuje podľa cenovej (-ých) ponuky (-úk) priložených k tejto zmluve v prílohe. Ceny sú platné do termínu uvedeného v ponuke, pred vypršaním tejto
doby, strany môžu prejednať ceny znovu.
5.2.
Faktúra sa vystavuje raz mesačne / dvakrát mesačne , dodatočne; splatnosť faktúry je 1 týždeň / 2 týždne, po jej vystavení.
5.3.
GLS k faktúre vystaví prílohu, ktorá obsahuje počet podaných balíkov položkovite, členené podľa dní, hmotnosť zistenú podľa GLS, smerové číslo adresáta a poplatok
za prepravu balíka.
5.4.
Hodnota faktúry GLS obsahuje sprostredkovanú službu.
5.5.
Platba sa uskutočňuje v každom prípade bankovým prevodom.
5.6.
Pokiaľ sa faktúra uhradí s omeškaním, GLS je oprávnené vyúčtovať úroky z omeškania vo výške dvojnásobku základného úroku Národnej banky spätne až po prvý deň
omeškania, resp. môže žiadať o uhradenie výdavkov spojených s vymáhaním pohľadávky. Taktiež je oprávnený prerušiť poskytovanie služby.
5.7.
GLS minimálne dvakrát za týždeň vyúčtuje prijaté platby za dobierky v tuzemsku, vyúčtovanie zašle odosielateľovi písomne a zároveň s vyúčtovaním prevedie
vyúčtovanú sumu na účet odosielateľa.
§ 6.
Zodpovednosť- Poistenie
6.1.
GLS poistí každú zásielku. Poistenie škody na tovare je do 331.94 Eur/balík, ale maximálne môže dosiahnuť hodnotu tovaru. Poistenie sa riadi podrobne podľa
Všeobecných poistných podmienok GLS.
6.2.
Na základe poverenia odosielateľa a na náklady odosielateľa uzavrie GLS doplnkové poistenie na zásielky.
6.3.
Nároky na náhrady škody prijme GLS len v tom prípade, keď balík vyhovuje predpisom tejto zmluvy ako aj Všeobecným poistným podmienkam GLS a pri odovzdaní
adresát a zástupca GLS vyhotovia zápisnicu o škode. GLS nezodpovedá za "vnútorné škody", to zn. keď na obale nie sú stopy po vonkajšom poškodení.
V takýchto prípadoch sa balenie považuje za nedostatočné.
Podrobné podmienky poistenia sú uvedené v prílohe č.3 tejto zmluvy.
6.4.
Nakoľko GLS nevykonáva vnútornú kontrolu tovaru ani pri prijímaní ani pri odovzdávaní, tak za všetky škody, ktoré vzniknú na iných balíkoch, vozidlách alebo
zariadeniach dôsledkom balenia, ktoré nevyhovuje systému alebo spôsobené obsahom balíkov, zodpovedá odosielateľ. Pri zistení takéhoto nebezpečenstva má GLS
právo vyradiť balík zo systému, vykonať opatrenia na predchádzanie škôd a balík vrátiť odosielateľovi. Tieto náklady znáša odosielateľ.
§ 7.
Doba trvania zmluvy
Strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. Obidve strany môžu zmluvu vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca ako bola výpoveď doručená zmluvnej strane.
Výpoveď musí byť v každom prípade písomná.
§ 8.
Záverečné ustanovenie
8.1.
Doplnenie a úprava tejto zmluvy sa môže vykonať výlučne v písomnej forme s písomným súhlasom obidvoch strán.
8.2.
Pokiaľ sa jednotlivé predpisy tejto zmluvy stanú neúčinnými dôsledkom nejakej príčiny alebo zmien právnych predpisov, na platnosť zmluvy to nemá vplyv. Strany sa
dohodli na tom, že časti, ktoré sa stali neúčinnými nahradia takými platnými textami, ktoré budú najbližšie vystihovať znenie pôvodnej zmluvy, a to urobia v čo
najkratšom čase.
8.3.
V prípade, že sa vyskytnú právne nezhody ohľadom tejto zmluvy, strany sa to budú snažiť riešiť mierovou cestou. Keď to nebude viesť k úspechu, vedenie GLS
Slovakia sa obráti na príslušný súd.
………….......................……..........................
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Vo Zvolene
28.6.2013
Prílohy:
Príloha č.1: GLS Cenová ponuka
Príloha č.2: Všeobecné obchodné podmienky GLS Slovakia
Príloha č.3: Všeobecné poistné GLS Slovakia
……………..........................
Odosielateľ
Download

cenník GLS dopravných služieb