Christian Rebernig
Christian, narodený v Klagenfurt, Rakúsko, pracuje v oblasti poradenstva a rozvoja
podnikania 14 rokov. Počas svojej medzinárodnej kariéry podporoval medzinárodné
portfólio klientov pri zakladaní nových podnikov, náboroch
zamestnancov,
organizovaní prvých tímov a predajoch v Južnej Amerike, Nemecku, Veľkej Británii a v
regióne strednej a východnej Európy. Od roku 2002 získal rozsiahle skúsenosti v
oblasti verejného financovania projektov, vytvárania modelov PPP projektov (verejné a
súkromné partnerstvá) a cezhraničného financovania investícií, prevažne v regióne
strednej a východnej Európy. Od roku 2008 vedie rakúskej pobočku PNO skupiny so
zameraním na investovanie nadnárodných centrál v regióne strednej a východnej
Európy a stal sa partnerom PNO CEE. Pomohol
zrealizovať
niekoľko veľkých
investícií v regióne. Christian má magisterský titul z University of Graz (Rakúsko) v
kombinácii s Universidad de Buenos Aires.
Spája sa v ňom
schopnosť vycítiť
kultúrne rozdiely, znalosť dynamickosti regionálneho trhu s vytrvalým úsilím priniesť
najlepšie výsledky pre svojich klientov. Christian je ženatý a je otcom dvoch detí.
Download

Christian Rebernig