SEPTEMBER
–
OKTÓBER
2014
Sezónna ponuka dielenského vybavenia
INKA
NOV
NOVINKA V PONUKE ELITU
3D geometria
Geometria s 3D meracou technológiou pre kompletné zmeranie a nastavenie
geometrie vozidla pomocou počítačového software Pro 32 Advanced. Montáž
ramena s kamerami niekam na stenu alebo na stĺp vo zvolenej výške (maximálna
výška 2m od podlahy).
Rameno s kamerami je prepojené napájacím a dátovým káblom.
Kamery získavajú údaje z terčov svetelnou (bezkáblovou)
komunikáciou. Terče sa pomocou držiakov upínajú na kolesá
meraného vozidla. Terče sú celé z plastu. Na rovnej ploche majú
zrkadlové kruhové obrazce. Terče sa montujú na držiaky, tie sa
musia kalibrovať, spojenie je fixné.
• Pro 32 Advanced – software na meranie geometrie
• 14 rôznych databáz vozidiel od výrobcu geometrie v rôznych
svetových oblastných špecifikáciách
• Užívateľská príručka v slovenskom jazyku
• Možnosť vytvorenia vlastnej databanky s priamym zápisom
parametrov geometrie
• Tlač meracích protokolov v rôznych formátoch
• Databáza zákazníkov
Zariadenie obsahuje:
• pojazdný vozík s príslušenstvom, držiakov s terčami a kamerami
• PC s Win a software Pro 32 Advanced, 19“ TFT monitor,
klávesnica, myš, farebná tlačiareň
• 1x horizontálne rameno s meracími kamerami
• 4x terče na meranie náprav
• 4x držiaky terčov
• 1x prípravok pre zafixovanie volantu, 1x prípravok na stlačenie brzdového pedálu
Objednávací kód:
GS SK V3D1LIFT
Uvádzacia
cena
€ 13 990
Cena neobsahuje dopravu a inštaláciu zariadenia.
Akcia platí od 15. 9. 2014 do 31. 10. 2014
Flexibilita a
použitia
kdekoľvek,
• • Flexibilita
a jednoduchosť
jednoduchost
použití– pripojenie
– připojení
kdekoliv,
napájanie 1x230 V, jednoduchá a rýchla príprava
napájení 1x230 V, jednoduchá a rychlá příprava.
• Mnohostranné využitie predohrevu – pre tvarované,
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché,
ploché, kruhové , polohované alebo štandardné súčasti
kruhové polohované nebo standardní součásti.
• Moderná a cenovo dostupná metóda dielenského ohrevu
• Moderní a cenově dostupná metoda dílenského ohřevu.
INVERTOROVÝINDUKČNÝ
INDUKČNÍ OHŘEV
INVERTOROVÝ
OHREV DHI-15
Robustní
konstrukce
zapoužití
použití
IGBT
transistorů
Cívkycievky
pevné
-železniční
pro
trubek,
šroubů,
jeklů
atd.
• ••Mobilita
– konštrukcia
hmotnost
pouze
4,5 kg
a malé
rozměry – velikost
Automobilový,
a lodní
průmysl,
výroba,
stro••• Pevné
– pre
ohrevohřev
trubiek,
skrutiek,
joklov,
atd.
rôzRobustná
pri
IGBT
tranzistorov
v různých
průměrech
nych
priemerov
jírenství,
servisní
dílny, autoservisy, montážní dílny,
Konstrukce
odolnáproti
protiskratu
zkratu
a přerušení
obvodu
cívky
svářečky.
••malé
Konštrukcia
odolná
a prerušeniu
obvodu
cievky
•• Ohybné
– sú určené
pre navinutie
topenářicievky
a instalatéři,
domácí
dílny atd.na ohrievaný mate-Automatické
nastavení
resonančnífrekvencie
frekvence
Automatické
nastavenie
rezonančnej
• ••Výkon
1,5 kW,
vysoký zatěžovatel.
riáltam
tam,kde
kdenie
není
možnépoužiť
použít
nasazovací cievky
cívky (výfuky,
riál
je
možné
nasadzovacie
•
Výroba,
opravy,
renovace,
údržba.
• Veľmi
Velicejednoduché
jednoduché
ovládánía používanie
a použití
ovládanie
• • Snadná
manipulace
a přístup – propojovací kabel cívky
•• (výfuky,
spojovacie
tyče, atd.)
spojovací
tyče atd.)
Nízkéobstarávacie
pořizovací náklady
a nízké
provozní náklady
•• Nízke
a prevádzkové
náklady
•• Fokusačné
cievky –pouzdra,
sú
pre ohrev
materiáCívky fokusační
- určené
jsou hnací
určené
k plochých
ohřívání
plochých
délky 70 cm s malým držadlem.
plechy,
ložiska,
hřídele,
panty,
matice,
•• Procesorové
Procesorovériadenie
řízení
lov,
plechov,
atd.
materiálů,
plechů
atd.
trubky, ozubená kola, uložení ložisek, hřídele, lambda
• • Flexibilita
a
jednoduchost
použití
–
připojení
kdekoliv,
• Alarm
Alarmpreťaženia
přetížení
•• Ploché
– určené
prekaohrev
plechov
karosérie
– Cívky cievky
ploché
PAD
- určené
ohřívání
plechů
karoserií
sondy,
části aPAD
součásti
strojů
automobilů,
výfuky,
řeme1x230
V, cm
jednoduchá
a rychlá příprava.
••napájení
Prepájací
kábelkabel
70
jednoduché
odlepovanie
samolepiek,
tmelov,
okien,
atd.
Propojovací
70 cm
snadné
odlepování
samolepek,
tmelů,
oken
atd.
nice, objímky atd.
• Mnohostranné využití předehřevu – na tvarové, ploché,
• Ohřev
a dílů
před kalením,
lepením,
pájením.
Ohrievač
ohreje
skrutku
M12
alebo
maticu
na
teplotu
800°C
do
15
sekúnd.
Príprava
použitia
je nástrojů
podstatne
rýchlejšia
ako príprava
autogénovej
DHI-15 zahřeje
šroubpolohované
M12 nebo matici
teplotu 800°C
do 15 vteřin. Příprava použití je podstatně rychlejší
než příprava
autogenní
soupravy.
Zapojenímsúpravy.
ohřevu
kruhové
nebonastandardní
součásti.
•
Rozmrazování.
Zapojením
ohrevu
do
zásuvky
230
V,
nasadením
cievky
na
ohrievaný
diel
a
stlačením
ovládacieho
spínača
ihneď
začína
proces
indukčného
ohrevu.
Diel je
do zásuvky 230 V, nasazením cívky na ohřívaný díl a zmáčknutím ovládacího tlačítka ihned začíná proces indukčního ohřívání. Ohřívaný díl je velmi
rychle ohřátý
• Moderní
apodľa
cenově
dostupná
metoda
dílenského
ohřevu.
Použití za
na
stejné
aplikace
PBdílu.
a autogenní
veľmi
rýchlo
potreby
až se
dodají
„červena“.
cievky
dajú
jednoducho
vymeniť
väčší
alebo
rozmer,
ktorý
oviniehořáky.
okolo
dielu.
dle
potřeby
ažohriaty
do „ruda“.
Indukční
cívky
snadnoIndukčné
vyměnit za
větší sa
nebo
menší
rozměr,•popřípadě
kabel,
který
semenší
omotájako
kolem
K sa
indukčnímu
ohřevu
je
K indukčnému
ohrevu
možné
doobjednať
možné
doobjednat
sadujecívek
různých
průměrů.sadu cievok rôznych priemerov.
POUŽITIE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽITÍ
• • Snadná
manipulace
a přístup
propojovacíkábel
kabel
cívky
Jednoduchá
manipulácia
a prístup–-prepojovací
cievky
70 cm70s malým
držadlom
délky
cm s malým
držadlem.
Automobilový, železničný
železničnía a
lodní
průmysl,výroba,
výroba, stro•• Automobilový,
lodný
priemysel,
jírenství,
servisní
dílny,
autoservisy,
montážní
dílny,
strojárenstvo, servisné diely, autoservisy, montážne dielne,
topenářiaainštalatéri,
instalatéři,
domácí
dílny atd.
atd.
kúrenári
domáce
dielne,
Výroba,opravy,
opravy,renovácie,
renovace,
údržba.
•• Výroba,
údržba
•• Diely, ktoré vyžadujú ohrev ako skrutky , guľatina, profily,
plechy,
puzdrá,
plechy,ložiská,
ložiska,
pouzdra, hnací hřídele, panty, matice,
• plechy,
hnacie
hriadele,
trubky,
ozubené
kolesá,
ulotrubky, ozubená kola,matice,
uložení
ložisek,
hřídele,
lambda
ženia
ložísk,
sondy,
súčasti
strojov a vozidiel,
výfuky,
sondy,
částilambda
a součásti
strojů
a automobilů,
výfuky,
řemeremenice,
objímky,
nice, objímky
atd. atd.
•• Ohrev
nástrojov
predkalením,
kalením,lepením,
lepením apájením.
letovaním
Ohřev nástrojů aa dielov
dílů před
• Rozmrazovanie
• Rozmrazování.
• Použitie na rovnaké aplikácie ako autogénové horáky
• Použití na stejné aplikace jako PB a autogenní hořáky.
DÍLENSKÝ INDUKČNÍ
OHŘEV
DIELENSKÝ
INDUKČNÝ
OHREV
VÝHODY
VYBAVENÍ
VÝHODY
• Mobilita – hmotnost pouze 4,5 kg a malé rozměry – velikost
• Mobilita – hmotnosť iba 4,5 kg a malé rozmery - veľkosť
malé
malejsvářečky.
zváračky
• • Výkon
kW, vysoký
vysokýkoefi
zatěžovatel.
Výkon1,5
1,5kW,
cient zaťaženia
POUŽITIE
POUŽITÍ
VÝHODY
VÝHODY
NOVINKA
NA
TRHU
DIELENSKÝ INDUKČNÝ OHREV
IndukčnýINVERTOROVÝ
ohrievač
INDUKČNÝ OHREV
INDUKČNÍ
je je
určený
propre
rychlý,
velmi
účinný
a bezpečný
ohřev
INDUKČNÝOHŘEV
OHREVDHI-15
Prístroj
určený
rýchly,
veľmi
účinný
a bezpečný
kovových
částí. DHI-15
velmi účinně
nahrazuje
autogenním
a propanbutaohrev kovových
častí. Ohrievač
veľmi
účinne ohřev
nahrádza
ohrev autogénovým
novým
plamenem
v dílnách,
údržbách,vvýrobách
šroubových
na
a propán
- butánovým
plameňom
dielňach,zejména
údržbách,
výrobáchspojů
najmä
skrutkových spojov
naložisek,
vozidlách
, puzdier,
ložísk, nábojov,
atd. vUplatnenie
automobilech,
pouzder,
nábojů
atd. Uplatnění
najde hlavně
provozech,
nájde
hlavne
v prevádzkach
kdehrozí
je potrebná
rýchlosť
použitia
a keď hrokde
je nutná
rychlost
použití a kdy
nebezpečí
poškození
ohřívaného
okolí
zí
nebezpečenstvo
poškodenia
ohrievaného
okolia
plameňom,
napríklad
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní,
pročalúnenia,
laku, atd.
Ohrievač
využíva
modernú,
produktívnu
a účinnú
duktivní
a účinnou
metodu
ohřevu dílů,
nástrojů
před kalením,
rozmrazování
atd.
INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15 je určený pro rychlý, velmi účinný a bezpečný ohřev
kovových částí. DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem v dílnách, údržbách, výrobách zejména šroubových spojů na
automobilech, pouzder, ložisek, nábojů atd. Uplatnění najde hlavně v provozech,
kde je nutná rychlost použití a kdy hrozí nebezpečí poškození ohřívaného okolí
plamenem, například čalounění, laku atd. DHI-15 využívá velice moderní, produktivní a účinnou metodu ohřevu dílů, nástrojů před kalením, rozmrazování atd.
Rovnoměrný
ohřev.
Povrch
ohřívaného
dílu není
lokálně
Rovnomernýa astabilní
stabilný
ohrev.
Povrch
ohrievaného
dielu
nie jepřehříván
lokálne
plamenem
více
nežako
na na
požadovanou
teplotu
jakoako
u ohřevu
plamenem.
prehrievaný
viac
požadovanú
teplotu
pri ohreve
plameňom.
Rovnoměrný a stabilní ohřev. Povrch ohřívaného dílu není lokálně přehříván
plamenem více než na požadovanou teplotu jako u ohřevu plamenem.
Vyššiabezpečnost
bezpečnosť aalepšie
Vyšší
lepšípracovné
pracovnípodmipodenky
pre
obsluhu.
Obsluha
vystavená
mínky pro obsluhu. Obsluha nie
neníjevystavena
otvorenémuplamenu,
plameňu,horkým
horúcimplynům
plynoma ariziku
riziku
otevřenému
požiaru
či
výbuchu
ako
pri
použití
plameňa.
požáru a výbuchu při použití plamene.
Vyšší bezpečnost a lepší pracovní podmínky pro obsluhu. Obsluha není vystavena
otevřenému plamenu, horkým plynům a riziku
požáru a výbuchu při použití plamene.
metódu ohrevu dielu, nástroja pred kalením, rozmrazovaním, atd.
Nižšie náklady na preškolenie personálu,
Uvádzacia
akciová cena
€ 450
Nižší
namzdy.
proškolení
personálu,
nižšie náklady
náklady na
Nie je potrebné
pernižší
na mzdy.
Není třeba
sonálnáklady
preavidelne
preškoľovať
akopersonál
pri práci
pravidelně
proškolovat
na práci
s autogenem
s autogénom
alebo propán
– butánovým
hoarákom.
PB hořáky.
Nízkepořizovací
obstarávacie
a prevádzkové
Nízké
a provozní
náklady. náklaNízké
dy.
Nízke
náklady
na
spotrebný
materiál.
náklady na spotřební materiál. Žádné náklaŽiadne náklady na plyn a prenájom plynody na plyn a pronájem plynových lahví.
vých fliaš.
Energeticky
Energetickyvysoce
vysokoúčinný
účinný systém
systém ohřevu.
ohrevu.
Objednávací kód:
Možnosť ohrevu dielov na teploty 800 °C
Možnost
a viac. ohřevu dílů na teploty 800°C a více.
XT TOOLS IH SET
230 V,
V, 50/60
230
50/60Hz
Hz
Spotreba energie
energie P
Spotřeba
1max
1,5 kVA
1,5
kVA
Pracovnáfrekvence
frekvencie
Pracovní
25 - 60kHz,
kHz, automat.
25-60
automat.nastavenie
nastavení
PF(power
(power factor)
PF
factor)
Kontinuálnyohřev
ohrev/koefi
cient zaťaženia
Kontinuální
/ zatěžovatel
0,99(PFC)
0,99
(PFC)
100%**
100%
Pevné cívky
cievky
Pevné
ÁNO
Ano
Ohybné cievky
Flexibilní
cívky
ÁNO
Ano
Kontrola připojení
pripojeniacívky
cievky
Kontrola
ÁNO
Ano
Ochrana proti
proti skratu
výstupe
Ochrana
zkratu na
výstupu
ÁNO
Ano
Ochrana proti
cievky
Ochrana
protiprerušeniu
přerušeníobvodu
obvodu
cívky
ÁNO
Ano
Chladenie
ventilátorom
Chlazení
ventilátorem
Hmotnosť
Váha
Rozmery (DxVxŠ)
(DxVxŠ)
Rozměry
ÁNO
Ano
4,5 kg
4,5
kg
200
x 140 x 75 mm
mm
200x140x75
410/11,
67401
Třebíč, Czech Republic
ELIT SK, spol.Pražská
s. r. o., Kolmá
4, 851 01
Bratislava
Ceny
bez
DPH
mobil:
602
884,
web:
e-mail:www.elit.sk
[email protected]
Tel.: +420
+421 268
209364
222,
Fax:
+421
268www.dawell.cz,
209 209 | E-mail: [email protected],
www.elit.sk
flexi cievka
Možnost
ohřevukódy
dílů na
teploty
800°C a více.
Objednávacie
setu
a príslušenstva
TECHNICKÁ
DHI-15 +DATA
kufr
Obj.
číslo
Obj.
číslo
DHI-15
Indukčný ohrievač + kufor + flexi
XTDHI-15-SET
TOOLS IH SET
++ 26
cívky
Hlavní
napájení
/ Icievky
230 V, 50/60 Hz
PAD
+ 19 +U26
1
1max
Indukční
drát,
d=4
mm,
l=750
mm
DHI-IND075
Set 8 energie
cievok 15P1max
- 45 mm
XT TOOLS IH C-SET
Spotřeba
1,5 kVA
Cívka
PADsievka
removal
Fokusačná
20/220 mm
XTDHI-REMOVAL
TOOLSkHz,
IH C-SPOT
Pracovní
frekvence
25-60
automat. nastavení
Fokusační
20/220 mm
PAD cievka cívka
removal
XTDHI-SPOT
TOOLS IH C-PAD
PF (power factor)
0,99 (PFC)
2
, ,l=800
Flexi cievka 10 m2
L= 800mm
mm
XTDHI-FLEXI800
TOOLS IH C-FLEXI
Kontinuální
ohřev
/
zatěžovatel
100%
set 8 cievok 15 - 45 mm
Set
8 cívek
mmL=750 mm XTSET-8S
nebo
B *
Indukčný
drôt15-45
prie. 4 mm,
TOOLS IH
C-IND
Pevné cívky
Popis
Popiscívky
Flexibilní
Ano
Obj. číslo přední
Obj. cívky
číslo
Ano Obj. číslo boční cívky
Cívka
/15/220
mm
/
M6
DHI-IND415/220/M6-S
DHI-IND415/220/M6-B
Cievka/15/220
mm/M6
XT TOOLS
IH C-M6/15
Kontrola
připojení cívky
Ano
Cívka
/19/220
mm
/
M8
DHI-IND419/220/M8-S
DHI-IND419/220/M8-B
Cievka/20/220 mm/M8
XT TOOLS IH C-M8/20
Ochrana proti zkratu výstupu
Ano
Cívka
/20/220 mm/M8
mm / M8
DHI-IND420/220/M8-S
DHI-IND420/220/M8-B
Cievka/19/220
XT TOOLS IH C-M8/19
Ochrana
proti
přerušení
cívky
Ano DHI-IND423/220/M10-B
Cívka
/23/220
mm / obvodu
M10 DHI-IND423/220/M10-S
Cievka/23/220
mm/M10
XT TOOLS IH C-M10/23
Chlazení
ventilátorem
Ano
Cievka/26/220
XT TOOLS
IH C-M12/26
Cívka
/26/220 mm/M12
mm / M12 DHI-IND426/220/M12-S
DHI-IND426/220/M12-B
Cievka/32/220
XT TOOLS
VáhaCívka
4,5 IH
kgC-M16/32
/32/220 mm/M16
mm / M16 DHI-IND432/220/M16-S
DHI-IND432/220/M16-B
Cievka/38/220
XT200x140x75
TOOLS IH C-M20/38
Cívka
/38/220 mm/M20
mm / M20 DHI-IND438/220/M20-S
DHI-IND438/220/M20-B
Rozměry
(DxVxŠ)
mm
Cievka/45/220
XT TOOLS IH C-M22/45
Cívka
/45/220 mm/M22
mm / M22 DHI-IND445/220/M22-S
DHI-IND445/220/M22-B
*) v závislosti na použitom materiáli a na použitej cievke
*) v závislosti na použitom materiáli a na použitej cievke
drôt
a príslušenstvo:
plastový kufor,
Energeticky
vysoce
systém ohřevu.
cievky: flexi + PAD
+ 19 účinný
+ 26
SET A
SET
ACIEVKY
CÍVKY
Hlavnénapájení
napájanie
Hlavní
U1 / I1max
fokusačná cievka
Nízké pořizovací a provozní náklady. Nízké
náklady na spotřební materiál. Žádné náklady
na plyn
základný
seta pronájem plynových lahví.
NASADZOVACIE CÍVKY
CIEVKY
NASAZOVACÍ
Ohrievač
DHI-15
cievka PAD removal
Nižší náklady na proškolení personálu,
nižší náklady na mzdy. Není třeba personál
pravidelně proškolovat na práci s autogenem
a PB hořáky.
Popis
Popis
Technické dáta
TECHNICKÁ
DATA
nasadzovacie predné cievky
- rozmery viď tabuľka
nasadzovacie bočné cievky - rozmery viď tabuľka
VÁŠ PRODEJCE
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. © 2014
Pražská 410/11, 67401 Třebíč, Czech Republic
ELIT SK, spol. s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava
Ceny
bez
DPH
mobil:
+420
602
884,
web:
e-mail:www.elit.sk
[email protected]
Tel.: +421 268 209364
222,
Fax:
+421
268www.dawell.cz,
209 209 | E-mail: [email protected],
www.elit.sk
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
NOVINKA
Dielenský lis 20 t
Nádoba na olej s odsávaním
• Robustný dielenský lis s maximálnym tlakom 20 t
• Minimálna výška iba 85 mm
• Pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 455mm, minimálna výška 85mm, dĺžka 640 mm
• Vybavený kontrolným tlakomerom a ručnou pákou pre
jednoduché ovládanie
• Pracovný rozsah 0–910 mm
• Vnútorná šírka 540 mm
• Zdvih piestu 185 mm
• Hmotnosť 80 kg
• Rozmery 1800 x 820 x 700 mm
• Pojazdná nádoba na olej s objemom 90 L
• Pripája sa rýchlospojkou na stlačený vzduch (8 bar), v zásobníku sa vytvorí podtlak a potom
je možné odsávať olej bez
trvalého pripojenia na stlačený
vzduch
• Odsávačka je vybavená
priehľadnou kontrolnou
a odmernou nádobou
• Použitie do teploty oleja 70 °C
• Rozmery 545 × 510 × 970 mm
Objednávací kód:
• Hmotnosť 35 kg
TG TY20001
NOVINKA
Akciová cena
Akciová cena
€ 65
€ 75
Objednávací kód:
Objednávací kód:
TG T83000E
TG T830018
Akciová
cena
€ 230
NOVINKA
NOVINKA
Akciová
cena
€ 150
Objednávací kód:
TG TRG2090
Podpery 3 t – pár
Podpera prevodovky 500 kg
Umývací stôl
• Podpery s nosnosťou 3 t, min. výška 288 mm, max. výška
425 mm
• Nosnosť 500 kg, min. výška 1135 mm, max. výška 1950 mm
• Umývacia vaňa s objemom 75 L, prietok čerpadla 12 L/min
NOVINKA
• Praktická perforovaná odkladacia plocha s nádobkou na
zachytenie umývacej kvapaliny
• Materiál konštrukcie - oceľ
• Vhodný pre použitie s vodou riediteľnými čistiacimi prostriedkami
Objednávací kód:
NOVINKA
TG TEL05004
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Pojazdný zdvihák, nosnosť 3 t, výška zdvihu 490mm, minimálna výška 150mm, dĺžka 630 mm
Pojazdný , nízkoprofilový
zdvihák 3 t
5
• Otočné kolieska pre jednoduchú manipuláciu s možnosťou
aretácie pohybu
• Súčasťou dodávky je čerpadlo a tryska na ohybnom predĺžení
servisné vybavenie
Pojazdný zdvihák 3t
servisné vybavenie
Servisné vybavenie
NOVINKY V SORTIMENTE
ZA UVÁDZACIE CENY
Servisné vybavenie
NOVINKY V SORTIMENTE
ZA UVÁDZACIE CENY
4
• Rozmery stolíka: šírka 100 cm, výška 90 cm, hĺbka vane 20 cm
Akciová cena
• Napájanie 230 V/50 Hz
€ 85
Objednávací kód:
TG TRG4001-20M
Akciová cena
Akciová cena
€ 15
€ 100
NOVINKA
Objednávací kód:
šom
ete v na
d
j
á
n
k
novinie
t.elit.sk
ww.eca
ďalších
w
o
v
u
t
g
s
ž
ló
o
ata
Mn
ickom k
elektron
TG T43001C
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Elektrohydraulický zdvihák s technológiou NT
Hydraulický nožnicový zdvihák
Unikátny elektrohydraulický dvojstĺpový zdvihák postavený na NT technológii.
Nízkozdvižný nožnicový mobilný zdvihák s nosnosťou 2500 kg, ideálny pre rýchloservis, pneuservis
alebo pre karosárske práce. Súčasťou dodávky je mobilný set umožňujúci polohovanie alebo presun
zdviháku mimo dielne.
Táto unikátna technológia založená na systéme štyroch hydraulických valcov nahrádza klasické napínacie laná a štandardné bezpečnostné západky, čo významne znižuje čas zdvihu a spúšťania. Ďalšou novinkou je veľmi tichý chod hydraulického čerpadla. Modernizované je
aj ovládanie zdviháku, kedy zdvih alebo spúšťanie je realizované pohybom páky s možnosťou jemného nastavenia výšky. Zdvihák je určený
pre osobné a úžitkové vozidlá (až do veľkosti Mercedes Sprinter).
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
ServisnéNussbaum
vybavenie
Akciové ceny na zdviháky
7
• Minimálne požiadavky na priestor, mobilita zdviháku umožňuje jeho použitie aj mimo dielne
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
Servisné
Akciovévybavenie
ceny na zdviháky Nussbaum
6
• Oblasti použitia: pneuservisné, karosárske, lakovnícke alebo napr. mechanické práce
Hlavné prednosti:
• Veľmi rýchly zdvih a spúšťanie! Vypočítaná finančná úspora výrobcom je € 0,44 na jeden zdvih a spustenie pri hodinovej sadzbe za prácu
servisu € 35/hod.
• Pozinkované nosné plošiny
• Bezpečnostní systém – torzné prepojenie plošín zaisťuje rovnomernosť chodu
• Jediná ovládacia páka pre zdvih aj spúšťanie
• Nevyžaduje dodávku stlačeného vzduchu
• Návratnosť investície do zdviháku s NT technológiou je 5 rokov
• Maximálna výška zdvihu je 982 mm
• Nosnosť 4 t, rozsah ramien 1130-1840 mm, výška 3980 mm, prejazdová šírka 2523 – 2723 mm
• Dĺžka plošín je 1400 – 1900 mm
• Veľmi nízka minimálna výška zdvihu, iba 115 mm
• V cene mobilný set
• Zdvihák je kompletne testovaný u výrobcu tak, aby bola zaručená veľmi jednoduchá a rýchla montáž u zákazníka (tento typ dokáže
namontovať jeden technik)
• Nové typy elektromotorov urýchľujú zdvíhanie a šetria energiu až o 1/3 oproti štandardným zdvihákom
• Veľmi tichý chod zdviháku
• Asymetrické ramená pre jednoduché otvorenie dverí vozidla na zdviháku
• Hydraulický okruh zabezpečuje neustále bezpečnosť proti pádu zdviháku namiesto klasických mechanických západiek
• Zdvihák je vybavený energetickou sadou v stĺpe - zásuvka 220 V a prípojka na stlačený vzduch pre pripojenie pneumatického náradia
• Možnosť nastaviť vzdialenosť medzi stĺpmi
servisné vybavenie
servisné vybavenie
Cena zdviháku je bez montáže a hydraulického oleja.
NOVI2N0K1A4
roku
Objednávací kód:
Objednávací kód:
GS NUS NT240
Akciová cena
GS NUS SPRINTER
Akciová cena
€ 2450
€ 4700
Cena zdviháku je bez montáže a hydraulického oleja.
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Servisnégeometrie
vybavenie
Meranie
Servisnégeometrie
vybavenie
Meranie
8
Kamerová geometria Bosch FWA 4437
9
Laserová geometria Koch
Geometria s osvedčenou technológiou 8 CCD senzorov, ktorá je zároveň dlhodobo overeným
a najpoužívanejším princípom merania geometrie podvozku vozidla.
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Prevedenie s bezdrôtovým prenosom dát (rádiový prenos 2,4 GHz)
• Jednoduchý a rýchly ovládací program
• Kompletná databanka hodnôt vozidiel (cca 50 výrobcov)
• Pravidelná aktualizácia všetkých hodnôt (za poplatok)
• Jednoduché užívateľské prostredie
• Voľba funkcií pomocou zrozumiteľných ikon a piktogramov s minimom textu
Štandardná výbava:
• Vozík vrátane PC, monitora a tlačiarne
• 4 bodové samostrediace upináky 10“ – 21“ (4ks)
• Mechanické otočné dosky (predné, 2ks)
• Prípravok pre zablokovanie volantu
• Prípravok pre zablokovanie brzdového pedálu
Veľmi obľúbená, kvalitná laserová geometria pre meranie a nastavenie podvozku osobných vozidiel bez
veľkej náročnosti na obsluhu
• Meranie 4 kolies vrátane prípravy zaberie iba 10 minút
Objednávací kód:
• Meranie rozchodu, odklonu, diferenčného uhla osí, stopy, zbiehavosti, strednej polohy volantu a sklonu osí
1 690 320 009
• Meranie najnovšej generácie diskov až do veľkosti 22“
• Elektronický merač uhla sklonu s digitálnym zobrazením
• Meracia hlava otočná o 360° s LASEROVOU technikou
• Nie je potrebná vodorovná podlaha dielne alebo zdvihák
Akciová cena
• Dodávka obsahuje všetko potrebné vybavenie pre meranie geometrie vrátane držiaku na stenu
• Ako doplnok je možné dokúpiť sadu 4 podstavcov pod kolesá GS KOCH RA10 pre zvýšenie pracovnej výšky
€ 6500
Akciová cena
€ 3800
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Ceny bez DPH
Objednávací kód:
GS KOCH HD-10
www.elit.sk
servisné vybavenie
servisné vybavenie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• CCD technológia, snímače s rozsahom merania 20°
11
Diagnostika BOSCH KTS 540
Vybavený dielenský vozík FORCE
Najjednochušie riešenie pre autoservisy vybavené počítačom. Komfortný a mobilný diagnostický prístroj vďaka „Bluetooth“ prenosu. Systém CAS [plus] – efektívne vyhľadávanie závad s počítačovou podporou. Univerzálne použitie pre osobné a úžitkové vozidlá
s diagnostickým systémom OBD, pre palubné siete 12V a 28V. Súčasťou KTS 540 sú aj rozsiahle funkcie multimetra.
Plne vybavený dielenský vozík s 278 ks náradia v piatich penových moduloch. Výhodou penových modulov je pevnejšie uloženie náradia,
ktoré sa pri manipulácii nepohybuje, nespôsobuje tým pádom nežiaduci hluk. Penový modul zároveň nepraskne podobne ako sa to často
deje pri plastových vložkách a vďaka farebnému rozdeleniu vrstiev modulu je ukladanie náradia späť do modulov o niečo rýchlejšie.
• Vozík je vybavený celkom 6 zásuvkami
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Koncept „Easy Connect“ prepojuje špecifické značkové komunikačné vedenie s už existujúcim káblom OBD. Týmto vznikne
priame spojenie, ktoré zaručí spoľahlivú a bezpečnú diagnostiku riadiacich jednotiek. Komunikačné vedenie je automaticky
rozpoznané a jednoznačne identifikované cez software ESI [tronic] 2.0
• Zásuvky majú nosnosť 20 kg a sú plne výsuvne
• Kolieska vozíka sú uložené v guličkovom ložisku
• Bluetooth štandard triedy 1 so silným a stabilným spojením – dosah až 100 m
• Konštrukcia je z odolného oceľového plechu, hrany a madlá sú pogumované
• Najpredávanejšia diagnostika na svete za špeciálnu cenu
• V prípade potreby je možné dokúpiť všetky náhradné diely vozíku ako napr. prázdne zásuvky,
kolieska, ložiska koliesok, plastové kryty, zámok vozíku, atď.
P
O
T NA
CE
P
O
T NA
CE
servisné vybavenie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
servisné vybavenie
Servisné vybavenie
Servisné vybavenie
10
Objednávací kód:
0 684 400 540
Akciová cena
Akciová cena
Objednávací kód:
€ 1890
€ 799
FOR 10216SPC
Doporučujeme také příslušenství k vozíku:
Objednávací kód:
Príslušenstvo
1 987 P12 420
Akciová cena
€ 125
Software je predplatený do konca roka 2014.
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Obrázok
Objednávací
kód
Príslušenstvo
Obrázok
Objednávací
kód
Bočná polička malá modrá
FOR 102104B
Univerzálny držiak modrý
FOR 102106B
Bočná skriňa so zámkom modrá
FOR 102101B
Držiak na náradie k vozíku
FOR 82023D
Držiak na rolky papiera modrý
FOR 102105B
Držiak na náradie k vozíku
FOR 82026D
Ceny bez DPH
www.elit.sk
13
Modul s kovanými nástavcami,
61 ks
Modul račňa ½“ + nástavce,
66 ks
Modul očkové kľúče, 30 ks
Modul spojovací materiál,
626 ks
Akciová cena
Akciová cena
Akciová cena
Akciová cena
€ 130
€ 110
Objednávací kód:
Objednávací kód:
FOR 4615
FOR 4661
€ 200
Objednávací kód:
€ 85
FOR 5302
Objednávací kód:
FOR 56261
Modul račňa ½“ + nástavce,
88 ks
Modul očkové kľúče, 22 ks
Modul meracie nástroje, 18 ks
Modul skrutkovače, 26 ks
Akciová cena
Akciová cena
Akciová cena
Akciová cena
€ 135
Objednávací kód:
€ 125
FOR 4881
Objednávací kód:
FOR 5223
Ceny bez DPH
www.elit.sk
€ 70
Objednávací kód:
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
servisné vybavenie
Servisné
vybavenieFORCE
PENOVÉ MODULY S NÁRADÍM
DO VOZÍKOV
€ 45
FOR 5186
Objednávací kód:
FOR 2262
Ceny bez DPH
www.elit.sk
servisné vybavenie
Servisné
vybavenie
PENOVÉ
MODULY
S NÁRADÍM DO VOZÍKOV FORCE
12
Servisné vybavenie
Servisné vybavenie
14
15
Ohybný lievik k nalievaniu a vypúšťaniu kvapalín
Sada prípravkov pre presné nalisovanie ložísk kompaktnej jednotky
• Flexibilný lievik k lahšiemu nalievaniu kvapaliny, prípadne k vypusteniu. Ideálny pre nalievanie
oleja, chladiacej kvapaliny, vody do ostrekovačov, brzdovej kvapaliny, atď..
• Profesionálna sada prípravkou pomocou ktorých možno presne nalisovať ložiská kompaktného náboja kolesa. S pomocou tejto sady
možno ložisko nalisovať presne a vyvarovať sa tak prípadnej reklamácie „pískajúceho“ ložiska.
• Ľahko prenosný, vhodný pre použitie na horšie dostupných miestach
• V sade sú prítlačné taniere pre nalisovanie ložísk najbežnejších priemerov, t.j. 62, 66 a 72 mm
Akciová cena
€ 17
• Sadu možno použiť napr. na vozidlá:
Objednávací kód:
• Škoda Fabia, VW Lupo, Polo, Seat Ibiza, Audi A2
FOR 61926
Akciová cena
Sada na demontáž airbagu
€ 190
Objednávací kód:
• Doporučená sada pre VW Passat, Jetta, Golf, Beetle, Mercedes,
BMW
FOR 921T1
Prenosné štartovacie zdroje GYS
Objednávací kód:
FOR 907G5
servisné vybavenie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Objednávací kód adaptérov: FOR 921T1-ACC
• Výkonné pomocné štartovacie zdroje rôzneho výkonu, ktoré pracujú bez pripojenia na elektrickú sieť umožňujú
podľa prevedenia ľahké štartovanie ako osobných, tak aj bežných nákladných vozidiel
• Prístroj je nabíjaný externou nabíjačkou, čo sa pozitívne premieta do jeho hmotnosti štartovacie zdroje sú vybavené
káblami o dĺžke 1,2 m resp. 1,8 m, LED svetlom a taktiež integrovanou zásuvkou 12V pre nabíjanie napr. notebooku, AKU skrutkovača, atď.
Akciová cena
Štartovací zdroj pre 12V a 24V
akumulátory:
Štartovací zdroj pre 12V
akumulátory:
€ 24
• Maximálny štartovací prúd
3200 A/12 V a 1600 A/24V
• Maximálny štartovací prúd
1750 A
• Hmotnosť 16 kg
• Hmotnosť 8,9 kg
• Interná batéria 2x22 Ah
• Interná batéria 22 Ah
Univerzálny chránič blatníka a predného nárazníka
Akciová
cena
Univerzálny návlek prednej časti vozidla a blatníku proti škrabancom, umasteniu a znečisteniu.
• Vhodný pre prácu aj s bežiacim motorom
€ 85
• Vode odolný, odpudzuje olej a mastnotu
Objednávací kód:
GS GYS 026155
Akciová
cena
Objednávací kód:
GS GYS 025448
210 €
• Jednoduché čistenie
• Požiarna bezpečnosť odpovedá štandardu
USA Fed 302
Ráčňové kľúče v penovom module
• Bohatá sada račňových kľučov s flexibilným očko kľúčom a pevným stranovým kľúčom
Objednávací kód:
• V sade sú kľúče o veľkostiach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
HAZ 196-3
Akciová cena
€ 145
Objednávací kód:
FOR K51210F
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Akciová cena
€ 90
Ceny bez DPH
www.elit.sk
servisné vybavenie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Pre vylisovanie ložiska je možné dokúpiť adaptéry a staré ložisko tak vylisovať na bežnom dielenskom lise
Sada kovaných nástavcov na poloosi
Magnetický zberač kovového odpadu
Vysoko odolné kované nástavce na najbežnejšie rozmery skrutiek poloos
• Dĺžka 680 mm
Akciová cena
Objednávací kód:
FOR 88011
Objednávací kód:
€ 45
€7
FOR 40912
Magnetický držiak na pneu
uťahovačky
Sada na nastavenie rozvodov
VW
• Držiak s 2 silnými magnetmi pre uchytenie
jednej pneu uťahovačky a štyroch nástavcov
• Pre výmenu ozubených remeňov, napr. pri motoroch VW
PD, od r.v.: 1999
• Sada sa skladá z 3 časti: aretačný čap kľukovej hriadele,
zaisťovacia doštička, poistný kolík
Prenosná plnička prevodoviek
a diferenciálov
Sada prípravkov na
rýchlospojky a hadice
• Praktická prenosná plnička oleja s viskozitou do SAE 140
do prevodoviek a diferenciálov s ručným pákovým čerpadlom má zásobník objemu 7,5 l plniacu hadicu s dĺžkou
1,6 m a celkom 8 pripojovacích adaptérov k prevodovkám
vozidiel: VW, Mercedes, BMW, Honda, Nissan, Porsche,
Mini, atď..
• Prípravky na rozpojenie rýchlospojok na palivovom
vedení, pri palivovom filtre, na spätnom vedení paliva do
nádrže. Špeciálne prípravky umožňujú taktiež demontáž
rýchlo spojok na vedenie chladiaceho okruhu, alebo systému posilňovača riadenia.
Objednávací kód:
• Sada obsahuje univerzálny prípravok na rýchlospojky pre
hadice s rozmermi 5/16“ až 3/8“ a 4x prípravok s rozmermi
1/4“, 5/16“, 3/8“ a 1/2“
Akciová cena
FOR 908T9
• Použitie napr. pri vozidlách: Audi A2, A3, A6, VW Passat,
Bora, Golf, Beetle, Sharan, Lupo, Touran, Seat Alhambra,
Arosa, Škoda Octavia, Fabia, Superb, Ford Galaxy
€ 21
Objednávací kód:
FOR 912G3
Akciová
cena
Akciová
cena
€ 79
€ 34
Ceny bez DPH
www.elit.sk
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Nosnosť iba 3,63 kg
Obsah sady a použitie na vozidlách:
• 6 hranné nástavce ½“ 14, 17, 19 mm
• 14 mm – VW Passat 96-01, Audi A4
• 17 mm – VW Passat 98-05, Audi A6 99-04, Audi A4 02-05
• 19 mm – VW T4 a T5, Škoda Fabia
• Vnútorné 12 hranné nástavce 27, 30, 32, 34, 35, 36 mm
• 27 mm – Ford, Volvo 480, atd
• 30 mm – BMW E36, E46, Citroen Saxo, Ford Galaxy, MB W123, Renault Scenic,
Clio, Kangoo, Toyota Avensis, Picnic, VW Golf III, Golf IV, Lupo, Touareg, T5
• 32 mm – Fiat Punto, Ford Escort, Mondeo, MB W140, Nissan Almera,
Opel Astra H, Vivaro, Subaru Outback, atd
• 34 mm – GM motors
• 35 mm – Mazda
• 36 mm – Audi, BMW E36, E39, X5, Ford Transit, Seat Ibiza, Cordoba,
Nissan Primera, VW Polo, Golf V, Touareg
Akciová cena
17
servisné vybavenie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
servisné vybavenie
Servisné vybavenie
Servisné vybavenie
16
Objednávací kód:
HAZ 9070-10
Akciová
cena
€ 75
Ceny bez DPH
Objednávací kód:
HAZ 2588/3
www.elit.sk
Zváračka GYSMI E200 FV
Zváracia kukla LCD MASTER 9/13G
Invertorový zvárací prístroj s možnosťou zvárať TIG elektródou riadený mikroprocesorom. Funkcia
Power Factor Correction (PFC) umožňuje optimálne a efektívne využitie sieťového prúdu. Výstupný
prúdový výkon sa zvyšuje vďaka vyhladenej vrchnej časti vĺn PFC – modulom. Skratka FV (flexibilné
napätie) znamená, že prístroj môže byť používaný pri rôznych napätiach v rozsahu 85-265 V.
Automatická samozatmavovacia zváračská kukla je určená hlavne pre
profesionálnych zváračov, autokarosárov a pod. Používa sa pri širokej
škále zvárania obalovanou elektródou/MMA, MIG/MMA, TIG/WIG a plazmovom zváraní/rezaní. Splňuje požiadavky noriem EN 175 a EN 379.
Zváračka sa vyznačuje nasledujúcimi vlastnosťami:
• Kukla je zhotovená z ľahkého a veľmi odolného materiálu sa vyznačuje stabilitou a vyváženosti vo všetkých polohách
• Veľmi vysoká dynamika zváracieho oblúku je na súčasnom trhu jedinečná
• Design a konštrukcia kukly znižuje zaťaženie hlavy a krku zvárača,
ktorý sa pri práci cíti lepšie
• Digitálny ovládací panel s fóliovou klávesnicou umožňuje komfortné nastavenie zváracích parametrov
• Vysoký maximálny zvárací prúd 200 A
• Používať možno všetky bežné obalované zváracie elektródy bazické, rutilové, na nerez, liatinu, navarové a spečialné, Ø 1,6 mm až
4,0 mm
• Ponúka regulovateľnú funkciu Arc Force (pomáha stabilizovať horiaci elektrický oblúk pri zváraní, pri skrátení oblúku sa zvýši prúd
a naopak), Anti Stick (ak dôjde k prilepeniu elektródy, táto funkcia zaistí skokové zníženie zváracieho prúdu na minimum, elektróda
sa nerozžhavý, ale naopak schladne a je možné ju ľahko odtrhnúť),regulovateľnú funkciu Hot Start (uľahčuje zapálenie oblúku tým,
že zvýši zapaľovací prúd po úspešnom zapálení sa prúd zníži na pracovníkom nastavenou či naprogramovanú hodnotu) a funkci ARC
Down Slope (automatické zrušenie oblúku jednoduchým pohybom horáku pre ukončenie zváracieho procesu bez krátera
• Jednoduché prepínanie programu MMA (konvečná obaľovaná elektróda) a TIG (wolframová elektróda)
• Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá a komfortná
• Výborná ochrana zraku a tváre zvárača pred ultrafialovými (UV) aj
infračerveným (IR) žiarením (v zapnutom, vypnutom, zatemnenom aj
vo svetlom stave), pred teplom a iskrami.
• Ochranný stupeň zatemnenia 9-13, samozatmavujúci filter má skvele
optické vlastnosti, pri vzniku zváracieho oblúku sa automatický
zmení filter od svetlého do zatmaveného za dobu mikrosekundy, po
zhasnutí oblúku filter opäť automaticky zosvetlí
• Nastaviteľná úroveň citlivosti detektoru
elektródy, ochranné
Zváracie elektródy, tig
ronicnájdete v našom elekt
pomôcky pre zváranie
Servisné vybavenie.
kom katalógu v sekcii
Objednávací kód:
GS GYS 040861
• Elegantný a ergonomický design
• Toto zariadenie môže byť napájaná z elektrocentrály a má spoľahlivú elektronickú
ochranu proti kolísaniu siete (+/- 15%) a prepätie (až do 400 V)
• Vyniká veľmi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou
19
Akciová
cena
€ 34
Teplovzdušná pištoľ
• Odolná teplovzdušná pištoľ pre profesionálne súvislé použitie
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
Servisné vybavenie
Servisné vybavenie
18
• Výkon 1800 W s optimalizovaným chladením
• Plynulá regulácia teploty zaručuje všestranné použitie v nepretržitej prevádzke
servisné vybavenie
servisné vybavenie
• Štandardné vybavenie zahŕňa kužeľový nástavec a plochý nástavec
Akciová cena
€ 65
Objednávací kód:
DW D26411-QS
Dielenský vysávač
• Ľahko ovládateľný, profesionálny vysávač pre vysávanie mokrých aj
suchých nečistôt určený k mobilnému používaniu
Objednávací kód:
• Plochý skladaný filter umožňuje optimálne využitie nádoby
• Vďaka poloautomatickému čisteniu filtru ApClean zostáva filter neupchatý
GS GYS 031210
• Kompaktná konštrukcia zabezpečuje ľahkú a pohodlnú prepravu vysávača
Akciová cena
• Pri vysávaní tekutín elektronická kontrola hladiny automaticky vypne
vysávač, akonáhle je dosiahnuté maximálne naplnenie
€ 250
• Sacia hadica 2,5 m, 2x sacie kovové trubky 0,5m, mokro-suchá podlahová hubica, objem koša 35 l
Akciová cena
€ 235
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Ceny bez DPH
Objednávací kód:
KA NT 35/1 AP
www.elit.sk
Servisné vybavenie
20
Diagnostika Launch Creader VI
T
I
H iec
• Najrýchlejšia diagnostika na trhu (do 8 sec. prečítané
všetky pamäte závad)
n
o
k
a
n
SEPTEMBER – OKTÓBER 2014
• Komunikuje s OBDII a EOBD protokolmi kompatibilné
s CAN
• Zobrazenie 4 aktuálnych hodnôt
• Špeciálny test: I/M pripravenosť, MIL stav, lambda sondy
• Načítanie a vymazanie DTC kódov
Akciová cena
€ 120
Objednávací kód:
LACREADVI
Refraktometer
servisné vybavenie
• Prístroj pre zisťovanie prevádzkových kvapalín
• Použitie na chladiacu kvapalinu, kvapalinu do ostrekovačov, alebo elektrolyt
• Odpovedá štandardom EÚ
Akciová cena
€ 35
Objednávací kód:
GS RHA-503 ATC
ELIT zabezpečuje
•
•
•
•
Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov
Zaškolenie
Záručný aj pozáručný servis
Podporu predaja
Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akčného letáku. Ponuka je
určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto
akčného letáku nemožno kombinovať s inými zákazníckymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov
sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú
totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (http://www.ecat.elit.sk).
V prípade vypredania tovaru z akčného letáku je termín dodania 1-2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín
dodania po vypredaní zásob 8-10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.
Ceny bez DPH
www.elit.sk
Download

Akciová cena