Fotometer
P15plus
Prenosný fotometer P15plus je určený na
analytické zisťovanie voľného chlóru,
celkového chlóru vo vode, pH hodnoty a
tvrdosti vody.
Meracie rozsahy
Voľný chlór
0,05–6 mg/l
Celkový chlór 0,05–6 mg/l
pH-hodnota
6,50–8,40
Tvrdosť vody
0,1–4,0 mmol/l
Princíp činnosti
Po zapnutí fotometra sa navolí príslušné meranie.
Do vzorky vody v kyvete sa pridá určená reagencia,
vzorka vody sa sfarbí.
Fotometer vyhodnotí rozdiel sfarbenia tejto vzorky so vzorkou bez reagencie a údaj zobrazí na displeji.
Fotometer sa dodáva v kufríku s obsahom
100 ks tabletiek DPD 1 (voľný chlór)
100 ks tabletiek DPD 3 (celkový chlór)
100 ks tabletiek PHENOL RED (pH)
100 ks tabletiek ALKA-M (tvrdosť vody)
3 meracie kyvety 10 ml
1 tĺčik a čistiaci set
1 batéria 9 V
1 návod na obsluhu
Náhradné reagencie
W3T 172 647 Reagencie DPD No.1 (voľný chlór)
500 ks
W3T 172 648 Reagencie DPD No.3 (celkový chlór)
500 ks
W3T 172 651 Reagencie PHENOL RED (pH)
500 ks
W3T 172 638 Reagencie ALKA-M (tvrdosť)
100 ks
© 2014 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.
www.sisba.sk
Björnsonova 6, 811 05 Bratislava
Tel/Fax: 02 / 52 493 559
Download

Prospekt