SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV,
pobočka Trenčín a Klub numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín,
Hviezdoslavova ul. 16
Vás srdečne pozýva na „54. aukciu numizmatického materiálu“ spojenú so stretnutím
zberateľov a burzou numizmatického materiálu dňa 30. augusta 2014 (sobota)
v Posádkovom klube (Dom armády) v Trenčíne.
PROGRAM:
7:00
7:30– 8:45
9:00
11:30
začiatok výmenného stretnutia
prehliadka aukčného materiálu
začiatok aukcie
predpokladané ukončenie aukcie
Aukcia bude usporiadaná podľa aukčného poriadku SNS pri SAV a jeho dodatkov a je
prístupná pre členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV a členov zahraničných
numizmatických spoločností. Členovia si môžu priviesť hostí ale iba ako pozorovateľov.
Burza bude prebiehať súčasne s aukciou v oddelenej časti.
Limitenti pozor! Zohľadňujte dražobnú tabuľku! Limity len na celé Eurá. Centy sa
nezohľadňujú.
Limity zasielajte na adresu: Ing. Ivan Chyla, SNP 680/80, 914 51 Trenčianske Teplice.
tel. +421905308601 alebo email: [email protected]
Limitenti z ČR: Úspešné limity budú zasielané českou poštou na dobierku a platené v Kč na
adresu: Ing. Ivan Chyla, P.O.BOX 29, 763 31 Brumov – Bylnice 1.
Poplatok za aukčný katalóg uhraďte priloženou poštovou poukážkou alebo zaplaťte priamo na
aukcií. Ak si nemienite katalóg ponechať, môžete ho ponúknuť inému záujemcovi alebo ho obratom
vrátiť (prečiarknuť Vašu adresu a napísať späť). Vyvolávacie ceny určila aukčná komisia po dohode
s predávajúcimi. Dražba je anonymná. V sále sa draží na zapožičané čísla, prípadne písomným
príkazom – limitom v poradí uvedenom v aukčnom katalógu. V sále vydražené položky sa platia
ihneď po skončení aukcie. K dosiahnutým cenám sa účtuje prirážka 10%. V sále sa reklamácie na
materiál v aukcii prijímajú len do začiatku aukcie. Keďže dražiteľ má možnosť si materiál pred
dražbou pozrieť, po dražbe sa už reklamácie na vydražený materiál neprijímajú. Limitenti môžu
vydražený materiál reklamovať do 4 dní po doručení zásielky. Položky vydražené na limit odošleme
na dobierku za vydraženú cenu + poštovné + balné.
1. 0 - 2 €
2. 2 - 5 €
3. 5 - 10 €
4. 10 - 20 €
5. 20 - 50 €
Dražobná tabuľka
6.
50 - 100 €
po 5 €
po 0,10 €
po 0,20 € 7. 100 - 200 €
po 10 €
po 0,50 € 8. 200 - 500 €
po 20 €
9. 500 - 1000 €
po 1 €
po 50 €
po 2 € 10. 1000 - 2000 € po 100 €
11.
12.
2000 - 5000 €
5000 a viac
po 200 €
po 500 €
Objednávky stolov:
Ing. Ján Dibala – 0904 806 695 ( podpredseda pobočky )
Ing. Jaroslav Čierňava 0911 246 363 – [email protected]
Aukčný katalóg vydala SNS pri SAV, pobočka Trenčín.
Legenda skratiek používaných k popisu a kvality mincí
(numizmatického materiálu)
AD
bez st.
b .z.
exc.
hr.
kor.
minc.
mm.
nastr.
nep.
u.
okráj.
opr.dierka
pat., patina
pór.
pozl.
preh.
pôv.
raz.
rys., rysky
sil., silno
sl., slabo
str.
tak.
úder
vada mat.
var.
vyl.
zn.mm.
zpr., z prava
letopočet po Kristovi
bez stuhy
bez značky
excentrický
hrana
korózia
mincovňa
mincmajster
nastrihnutý
nepatrne
uško
okrájaný
opravená dierka
patina
pórovitý
pozlátený
prehnutý
pôvodný
razidlo
ryska, rysky
silno
slabo
strižok
takmer
úder
vada materiálu
varianta
vylomený
značka mincmajstra
z prava
AH
b.l.
dierka
hlad.
just.
malý, malá
m.u., st.
napr.
ned., nedor.
nesign.
okr., okraj
opr.
oxyd.
pomačk.
postr.
pr., prask.
pr. Kr.
pôv. postr.
rv.
sign.
škvr.
st., stuha
škr.
tm., tmavá
v poli
vada raz.
vlas.
sk.
zn.minc.
zl., zľava
letopočet hedžry
bez letopočtu
dierka
hladená plocha
justýrovaný
malý, malá
mal uško
naprasknutý
nedorazený
nesignovaný
okraj
opravený
oxydovaný
pomačkaný (pokrčený)
postriebrený
prasknutý
pred Kristom
pôvodné postriebrený
revers
signatura
škvrna
stuha
škrabnutý
tmavá
v poli
vada razidla
vlasový
skoro
značka mincovne
zľava
Materiál používaný k výrobe mincí a numizmatického materiálu
AE, Br
AV, Au
El
Ni
Zn
obecný kov, bronz
zlato
elektrón
nikel
zinok
AR, Ag
Cu
Fe
Sn
striebro
meď
železo
cín
Vzácnosť (výskyt)
R – vzácny
RR – veľmi vzácny
RRR – mimoriadne vzácny
Označenie zachovalosti (kvality)
Sk/Cz
PROOF
RL
0
1
2
3
D
PP
ST
UNIK.
Stgl.
VZ
SS
S
PL
St.lustr.
St.
I
II
III
IV
PROOF
(PP)
- mince z leštených razidiel. Razia sa na leštené strížky. Mince PROOF sa
vyznačujú zrkadlovo lesklým mincovým polom a jemne matovaným reliéfom.
Mince nesmú vykazovať žiadne poškodenie po razbe. Razba prebieha ručne.
Takto razené mince sú určené len k zberateľským účelom.
RL
(ST)
- mince s razobným leskom. Mince takejto zachovalosti majú úplne zachovaný
neporušený lesk novej razby. Pri prehliadke lupou nie sú badateľné žiadne
stopy poškodenia, ktoré vznikajú manipuláciou s mincami. Mince v takomto
stave sú veľmi vzácne a málo sa vyskytujúce.
0
(UNIK.)
(Stgl.)
- mince sa vyznačujú bezchybnou zachovalosťou, ktoré neprešli obehom.
Vykazujú drobné stopy manipulácie v plochách. U starších mincí nemusí byť
úplne zachovaný lesk novej razby na veľkých plochách a podobne. Všetky
detaily mince musia byť dokonale ostré.
1
(VZ)
- mince sú výbornej kvality, ktoré prešli krátko obehom. Všetky detaily sú na
nich patrné, ale nie sú už dokonalé ostré. Pri skúmaní lupou je v ploche vidieť
väčšie množstvo veľmi slabých úderov.
2
(SS)
- mince sú veľmi dobrej kvality, pri pohľade okom stále dobre čitateľné, obraz
je v celku zachovaný, drobné detaily ako napríklad vlasové línie, ornamenty
a pod. sú už zotreté.
3
(S)
- mince sú dobrej kvality, dlho obiehali, dajú sa bez problémov určiť, stopy
obehu sú však už veľmi výrazné. Detaily nie sú už obvykle vôbec zachované,
zotreté bývajú napríklad aj portréty, znaky, niektoré písmená v opise.
Zlaté mince a medaile
SR po roku 1993
1.
2.
3.
4.
Bratislavský dukát (medaila), Au 986/1000, 3,49 gr, ø 20mm
náklad 500 ks, č. 133
Trenčiansky dukát (medaila), Au 986/1000, 3,49 gr, ø 20mm
náklad 250 ks, č. 235
Trenčiansko-Teplický dukát (medaila), Au 986/1000,
3,49 gr, ø 20 mm náklad 100 ks, č. 1
5000 Sk Svätopluk 1994, Au 900/1000, 7 gr, ø 24 mm
5. Replika 10 Sk 2008, Au 999/1000, 15,50 gr.
€
proof
120,-
proof
120,-
proof
120,-
proof
1 000,-
proof
600,-
proof
390,-
0/0
15,-
-1/1-
6,-
-1/1-
4,-
1/1
5,-
-0/0-
9,-
1/1
-1/1-
5,10,-
SR po roku 2009
6. 100 € 2012, 300. výročie korunovácie Karola III.,
Au 900/1000, 9,50 gr.
Mince strieborné a z obecných kovov
Rakúsko-Uhorsko
Štefan II. 1116-1131
7. 1 Denár, 0,28 gr.
Ľudovít II. - Jagelónsky 1516-1526
8. 1 Denár, 1526 KB, 0,08 gr.
Ferdinand I. 1526-1564
9. 1 Denár, 1548 KB, 0,030 gr.
Maximilián II. 1562-1576
10.1 Denár, 1566 KB, 0,050 gr.
Gabriel Bethlem (protikrál) 1620-1622
11.1 Denár, 1622 KB, 0,15 gr.
Ferdinand II. 1619-1637
12.1 Denár, 1630 KB, dvojrazba reverzu „R“, 0,065 gr.
13.3 grajciar 1632 Praha
Leopold I. 1657-1705
14.6 grajciar, 1682 KB, mierne zvlnený,
15.15 grajciar 1696 KB
František II. Rákoczi 1703-1711
16.X. poltura 1704, dierka, Cu
Karol VI. 1711-1740
17.Korunovačný žetón, Ag, na Pražskú korunováciu 5.9.1723
-0/0-
-1/1-
15,22,-
2/2
9,-
2/2-
15,-
1/0-
0/0
0/0
-1/0
25,35,22,20,-
-0/0-
15,-
1/1
18,-
-1/1-
10,-
1/1
2/1
-1/1-
15,8,130,-
-1/1-
1/1
1/0
-0/0-
9,18,15,9,-
Mária Terézia 1760-1780
18. 15 grajciar 1744 KB
19. 17 grajciar 1762 KB
20. 20 grajciar 1765 KB
21. 20 grajciar 1770 B
František I. - Lotrinský1745-1765
22. 20 grajciar 1765, posmrtný 1776 BL
Leopold II. 1790-1792
23. Korunovačný žetón 1790 Bratislava, ø 20 mm jemný škr.
František II. 1792-1835
24. Korunovačný žetón na českého kráľa 1792, čiast. navŕtaný,
ø 20 mm Ag
25. Holdovací peniaz 1844, ø 20 mm
26. 1 grajciar 1816 G
27. 1 toliar (konvenčný) 1826 G (Veľká Baňa) „R“ na Av:
v čistom poli jemné škr. drobné hr.
František I. 1804-1835, Mária Ludovika
28. Korunovačný žetón 1808 Bratislava, ø 20 mm, úder v ploche
29. Korunovačný žetón 1808 Bratislava, ø 25 mm
30. 20 grajciar 1830 B, Rv: nepatrne justovaný
31. Korunovačný žetón 1825 Bratislava, ø 20 mm
Carolina Augusta
Ferdinand I. Dobrotivý – Ferdinand V. 1830(1835)-1848
32. Korunovačný žetón 1830 Bratislava, ø 25 mm, Ag
33. 20 grajciar 1845 B, Av: škrab. v portréte (jemne), Ag
34. 10 grajciar 1848 KB, Ag
35. 20 grajciar 1848 KB, Ag
Novorazby – Repliky
36. Kutnohorský pamätný groš, Ag
37. Pamätný Bansko-Štiavnický groš, 700 rokov banského
a mestkého práva, Ag
1/1
-0/0
-0/0
0/0
RL
RL
20,5,35,12,4,50
4,-
František Jozef I. 1848-1916
38. ½ grajciar 1851 G „R“ na Rv: vada materiálu
39. 1 grajciar 1851 E „R“
40. 1 grajciar 1851 G „R“ (menšie G)
41. 2 grajciar 1851 G „R“ (menšie G)
42. 1 grajciar 1858 V „R“ (drobné ďobky)
43. 3 centisimi 1852 V „R“ (pokus o dierku)
44. 3 grajciar 1851 G „R“ (aukcia ČNS 1/2008-4 400 Kč)
45. 20 grajciar 1868 GYF „RR“
46. 1 grajciar 1860 B, 1885 b.z. – 2 ks
47. 1 soldo 1862 A
48. 1 forint 1879 KB
49. 4 dukát cena strel. Viedeň 1873 „RR“
(Kovalský odražok, Ag, 1973)
50. 1 forint 1879 KB, hr.
51. 1 grajciar 1892 KB
1/1-
1/1-
1/1-
1/1-
1/1-
2/1-
1/1
-1/1-
1-1-
-1/2
-1/2
0/0
60,80,90,100,10,9,110,140,0,50
1,50
5,50
150,-
-0/0-
1/1
15,10,-
-1/1-
-1/1-
-1-2
1-2
15,15,3,0,50
1-2
-1/1-
1-2
0,50
3,50
5,-
1-2
5,-
2/2
2/2
-1/2
-1/2
1/1
5,2,50
20,20,2,50
Korunová mena 1892-1918
52. 10 filier 1892 „R“ KB
53. 20 halier 1892 „R“
54. 2 halier 1916, 1917 KB 2 ks (nový znak)
55. Konvolut 10 halierov -7ks- 1893, 1894, 1895, 1909,
1910, 1915, 1916
56. Konvolut 10 halierov-4ks- 1893, 1894, 1908, 1909, KB
57. 10 halierov 1915 KB, Cu Zn Ni
58. Konvolut 20 halierov -4ks- Rakúske 1893, 1907,
1909, 1911, b.z.
59. Konvolut 20 halierov -3ks KB- 1893- 1/2 , 1907- 1/1,
1909- 1/1
60. 1 koruna 1893, Rakúska razba b.z.
61. 1 koruna 1894, Rakúska razba b.z.
62. 1 koruna 1897 „R“ Rakúska razba
63. 1 koruna 1905 „R“ Rakúska razba
64. 1 koruna 1913 Rakúska razba
10
65. 1 koruna 1914 Rakúska razba
66. 1 koruna 1915 Rakúska razba
67. 1 koruna 1915 Rakúska razba
68. 1 koruna 1916, Rakúska razba
69. 1 koruna 1915 KB Uhorská razba
70. 1 koruna 1915 KB Uhorská razba
71. 2 koruna 1912 Rakúska razba
72. 2 koruna 1912 Rakúska razba b.z.
73. 2 koruna 1912 KB Uhorská razba
74. 2 koruna 1912 KB Uhorská razba
75. 2 koruna 1913 KB Uhorská razba
76. 5 koruna 1907 Rakúska razba b.z., mierna hr.
77. 5 koruna 1908 KB
-0/0-
1/1
2/2
-1/1-
-0/0-
1/1
1/1-
-1/1-
-1/2
-1/1
-0/0-
2/2
1/1-
4,3,2,3,4,7,5,5,5,6,8,38,60,-
ČSR I 1918 – 1939
78. 2 halier 1923 Zn
79. 5 halier 1927 Cu Zn
80. 10 halier 1936 RV: posunutá razba, CuZn
81. 20 halier 1938 CuNi
82. 25 halier 1933 CuNi
83. 50 halier 1922 CuNi
84. 1 Kč 1930 „R“ CuNi
85. 1 Kč 1930 „R“ CuNi
86. 5 Kč 1925, 1938, 2 ks
87. 20 Kč 1933, 1934 2 ks
-0/0-
1/0-
-0/0-
-0/0-
1/1
1/1
-1/1
-1/1-
-0-0-
0-0
6,4,5,3,2,2,6,5,8,11,-
-0/0-
0/0
0/0
1-1
1/1
-0/0-
1/1
1/1
1-1
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
6,2,2,15,1,24,1,1,2,13,10,2,4,28,-
-0-1
40,-
Slovenská republika 1939-1945
88. 5 halier 1942 „R“ Zn
89. 10 halier 1942 CuZn
90. 20 halier 1940 CuZn
91. 20 halier 1940, 1942 2 ks „R“
92. 20 halier „R“ Al
93. 50 halier 1940 CuNi (pekná patina)
94. 50 halier 1941 CuNi
95. 50 halier 1943 Al
96. 1 KS 1940, 1945 2 ks CuNi
97. 20 KS 1939 Tiso „R“
98. 50 KS 1944 Tiso
99. 5 KS 1939 Hlinka
100. 20 KS 1941 Cyril a Metod
101. Konvolut: 9 ks mincí – 10 hal. 1939, 1942- CuZn
20 hal. 1940, 1941 CuZn, 20 hal. 1942 – Al
50 hal. 1941 – CuNi, 50 hal. 1943 – Al, 1 KS 1942,
1945 - CuNi
102. Konvolut: 8 ks mincí – 5 KS 1939 Hlinka obe
varianty – 2 ks, 10 KS 1944 Pribina – obe varianty –
2 ks, 20 KS 1941 C + M – obe varianty 2 ks, 20 KS
1939 Tiso „R“, 50 KS 1944 Tiso
11
103. Konvolut: 8 ks mincí – 5 KS 1939 Hlinka obe
varianty – 2 ks, 10 KS 1944 Pribina – obe varianty –
2 ks, 20 KS 1941 C + M – obe varianty 2 ks, 20 KS
1939 Tiso „R“, 50 KS 1944 Tiso
104. Konvolut: 19 ks mincí – 5 hal. 1942 „R“, 10 hal. 1939,
1942 – 2 ks CuZn, 20 hal. 1940, 1941 2 ks CuZn
20 hal. 1942 „R“ 1943 Al – 2 ks, 50 hal. 1941 CuNi,
50 hal. 1943, 1944 „R“ – Al 2 ks, 1 KS 1940, 1941,
1942, 1945 CuNi – 4 ks, 5 KS 1939 1 ks, 10 KS – 1 ks
Pribina, 20 KS 1939 „R“ Tiso 1 ks, 20 KS 1941 C + M
1 ks, 50 KS 1944 Tiso 1 ks
1-2
38,-
-0-1-
85,-
0-1-
16,-
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
105. Konvolut: 4 ks mincí – 10 hal. 1941, 20 hal. 1941,
50 hal. 1940, 1 Kč 1944
ČSR 1945 – 1953
106. 20 hal. 1948, 1950 – 2 ks mincí CuZn,
107. 20 hal. 1951
108. 20 hal. 1948 Al CuZn
109. 50 hal. 1948 CuZn
110. 50 hal. 1952 Al
111. 1 Kčs 1946 CuNi
112. 1 Kčs 1952 Al
113. 1 Kčs 1953 Al
1-0-
-0/0-
-0/0-
-0/0-
-0/0-
-0/0-
1/1
-0/0
0,60
1,1,2,50
1,1,50
1,1,50
0-0-
-0-0-
-1-0-
-2/2-
-1-1
2/2
0-0
1,50
1,50
3,4,4,4,1,-
ČSR, ČSSR, ČSFR, 1953-1992
114. 1 hal. 1953, 1962 Al 2 ks
115. 3 hal. 1953, 1963 Al 2 ks
116. 5 hal. 1953, 1962, 1972, 1973, 1974 Al - 5 ks
117. 5 hal. 1955 „R“
118. 10 hal. 1953, 1961, 1971 Al – 3 ks
119. 10 hal. 1958 „R“
120. Konvolut: 10 hal. 1974, 20 hal 1972
20 hal. 1974, 3 ks
121. 25 hal. 1953, „R“ 1962, Al 2 ks
122. 25 hal. 1953 „R“
123. Konvolut: 50 hal. 1963, 1971 CuZn, 1 Kčs 1957,
1961, 1962, 1971 Cu Al Mn, 6 ks
124. Konvolut: 2 Kčs 1972, 1974 CuNi, 3 Kčs 1965,
1969 CuNi, 4 ks
125. Konvolut: 5 Kčs 1966 „R“, 1973, 2 ks CuNi
126. Sada mincí 1983 v pôv. PVC orig. obale
127. Sada mincí 1988 v pôv. obale na karte
128. Sada mincí 1990 v pôv. orig. obale
129. Sada mincí 1992 v pôv. obale
12
-0-1
1/1
0-1-
4,5,6,-
0-1-
3,50
-0-0-
0/0
0/0
0/0
0/0
9,4,5,10,3,-
ČSR 1945-1953 jubilejné mince
130. 50 Kčs J. V. Stalin 1949
131. 100 Kčs J. V. Stalin 1949
0/0
0/0
5,9,-
1/1
0/0
0/0
-0/0-
0/0
0/0
-0/0-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-
-0/0-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
3,5,4,3,12,10,6,5,5,70,5,35,6,7,5,5,5,7,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,6,5,5,4,5,8,6,5,-
0/0
0/0
1/1
-0/0
8,7,5,5,-
ČSR, ČSSR, ČSFR 1953-1992 jubilejné mince
132. 10 Kčs – 10. výr. SNP – 1954
133. 10 Kčs – 10. výr. SNP – 1954
134. 10 Kčs – 10. výr. oslobodenia ČSR 1955
135. 10 Kčs – 20 výr. SNP 1964
136. 10 Kčs – Ján Hus 1965
137. 10 Kčs – Akadémia Istropolitana 1967
138. 20 Kčs – Andrej Sládkovič 1972
139. 25 Kčs – 10. výr. SNP 1954
140. 25 Kčs – 10. výr. Oslobodenia ČSR 1955
141. 25 Kčs – 25. výr. SNP 1969
142. 25 Kčs – 25. výr. Oslobodenia ČSSR 1970
143. 50 Kčs – 10. výr. Oslobodenia ČSR 1955
144. 50 Kčs – P. O. Hviezdoslav 1971
145. 50 Kčs – 50. výr. KSČ 1971
146. 50 Kčs – Jozef Jungmann 1973
147. 50 Kčs – Ján Kollár 1977
148. 50 Kčs – 650. výr. mincovne v Kremnici 1978
149. 50 Kčs – 30. výr. 9. zjazdu KSČ 1979
150. 50 Kčs – Telč 1986
151. 50 Ksč – Levoča 1986
152. 50 Kčs – Praha 1986
153. 50 Kčs – Bratislava 1986
154. 50 Kčs – Český Krumlov 1986
155. 50 Kčs – Juraj Jánošík 1988
156. 50 Kčs – Svätá Anežka Česká 1990
157. 50 Kčs – Karlovy Vary 1991
158. 50 Kčs – Mariánske Lázně 1991
159. 50 Kčs – Piešťany 1991
160. 100 Kčs – B. Smetana 1974
161. 100 Kčs – Janko Kráľ 1976
162. 100 Kčs – Viktor Kaplan 1976
163. 100 Kčs – Ján Botto 1979
164. 100 Kčs – Spartakiáda 1980
165. 100 Kčs – J. Gagarin 1981
166. 100 Kčs - J. Fučík 1978
167. 100 Kčs – 1981 O. Španiel
168. 100 Kčs – 150. výr. železnice Č. Budějovice
- Linec 1982
169. 100 Kčs – 100 rokov Nár. divadla Praha 1983
170. 100 Kčs – I. Olbracht 1982
171. 100 Kčs Samo Chalúpka 1983
172. 100 Kčs - J. Hollý 1985
13
173. 100 Kčs - Helsinky 1985
174. 100 Kčs - P. Brandl 1985
175. 100 Kčs - M. Kukučín 1985
176. 100 Kčs - MS Hokej Praha 1985
177. 100 Kčs - K. H. Mácha 1986
178. 100 Kčs - 17. november 1989
179. 500 Kčs - Ľudovít Štúr 1981
180. 500 Kčs - 100 rok. Nár. divadla Praha 1983
181. 500 Kčs - 100 rok. Nár. divadla Praha 1983
182. 500 Kčs - Jozef Lada 1987-100 r. narod.
183. 500 Kčs - 125. výr. založenia Matice Slovenskej
184. Konvolut: 8 ks jub. mincí: A. Zápotocký 1984
100 Kčs Ján Neruda – 100 Kčs 1984, M. Bell
100 Kčs 1984, J. Hollý – 100 Kčs 1985, M.
Kukučín 100 Kčs 1985, P. Brandl – 100 Kčs
1985, Helsinky 100 Kčs 1985, MS Hokej
100 Kčs 1985
-0/0-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-
0/0
0/0
0/0
-0-0-
5,5,5,5,5,5,20,16,24,25,20,24,-
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
0/0
0/0
0/0
proof
proof
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
proof
proof
0/0
0/0
proof
0/0
3,8,8,10,8,8,50,35,50,10,10,10,25,25,8,8,8,8,8,25,25,25,8,8,30,40,-
proof
80,-
Slovenská republika po roku 1993
185. 100 Sk 1993 k Vzniku Slov. republiky
186. 200 Sk 1994 OH
187. 200 Sk 1994 D-DAY
188. 200 Sk 1994 Olympijské hry v pôv. etui
189. 200 Sk 1995 P. J. Šafárik
190. 200 Sk 1996 S. Jurkovič
191. 200 Sk 1996 J. C. Hronský v pôv. etui
192. 200 Sk 1997 Sv. H. Vajanský v pôv. etui
193. 200 Sk 1997 Banská Štiavnica v pôv. etui
194. 200 Sk 1997 Banská Štiavnica v pôv. etui
195. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slov. v pôv. etui
196. 200 Sk 1998 Slovenská nár. galéria 1998, v pôv. etui
197. 200 Sk 1998 Slovenská nár. galéria v pôv. etui
198. 200 Sk 2001 A. Dubček v pôv. etui
199. 200 Sk 2001 A. Dubček
200. 200 Sk 2002 Ľ. Fulla
201. 200 Sk 2002 Vlkolinec
202. 200 Sk 2003 J. Škultéty
203. 200 Sk 2003 I. Karvaš
204. 200 Sk 2003 I. Karvaš v pôv. etui
205. 200 Sk 2004 W. Kempelen v pôv. etui
206. 200 Sk 2004 Vstup SR do EÚ v pôv. etui
207. 200 Sk 2004 Vstup Slov. do EÚ
208. 200 Sk 2004 Bardejov
209. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
210. 500 Sk 1999 – 500. výr. razby prvých
toliarových mincí Kremnica
211. 1000 Sk 2008 – Rozlúčka so slov. korunovou menou
14
212. Sada mincí 1995 (Bratislava) v pôv. bal.
213. Sada mincí 1995 (Kremnica) v pôv. bal.
214. Sada mincí 1999 (Vysoké Tatry) v pôv. bal.
215. Sada obehových mincí 2000 v pôv. bal.
216. Sada obehových mincí 2000 v pôv. bal.
217. Sada obehových mincí 2004 v pôv. obale 10-20 hal. Ag
0/0
0/0
0/0
RL
RL
RL
10,10,10,15,15,23,-
0/0
0/0
36,25,-
Slovenská republika po roku 2008
218. 20 Euro Národný park Veľká Fatra 2009
219. 20 Euro Národný park Veľká Fatra 2009
EURO – mince
Slovenská republika po roku 2009
220. 2 € Vyšehradská skupina 2011, v pôv. prebale
na karte s podpisom autora
221. 2 € 10. výr. zavedenie eura na karte, v pôv. obale
222. 2 € 10. výr. zavedenie eura na karte, v pôv. obale
223. 2 € 10 rokov zavedenia eura, mincový dopis,
limitovaná séria
0/0
4,50
0/0
0/0
0/0
3,50
3,50
20,-
Cyprus
224. Kompletná sada euromincí 1 – 2 €
v pôvodnom obale, 2008 „R“ zaujímavé
proof
25,-
proof
14,-
Francúzsko
225. 2 € pamätné mince 2011 MONNAIE de Paris,
v pôv. etui s prebalom s certif. Č. 01805, limit.
razba, 10 000 ks
Grécko
226. 2 € OH Atény 2004, v pôv. obale na karte
227. Sada euromincí 1 cent – 2 € v pôv. obale
0/0
0/0
4,50
7,-
Holandsko
228. Mini mincová sada 1 cent – 2 € „R“
0/0
50,-
0/0
100,-
Monaco
229. Sada mincí 2001, 1 cent – 2 € „R“
15
San Marino
230. Sada mincí 2003 – 2 a 5 centov na zberateľskej
karte – v pôv. obale
0/0
14,-
0/0
12,-
0/0
12,-
proof
40,-
proof
17,-
Španielsko
231. 12 € 2002 – limitovaná razba č. 17043, v pôv. obale
zaujímavé
232. 12 € 2002 – limitovaná razba č. 17044, v pôv. obale
zaujímavé
Vatikán
233. Špeciálne prevedenie sady euromincí Vatikán 2002,
1 cent – 2 €, vyrazené do Ag medaily ø 40/ 1 unca
„R“ veľmi pekné, hľadané
234. Sada euromincí 2006, privátne vydanie, nákl. 3000 ks
„Benedictus XVI. – Urbi et Orbi „R“, hľadané
235. 50 cent 2010 mincová eurokarta, portrét Benedictus XVI.
236. Zberateľský album na 2 € pamätné mince 10 rokov
eura, nový, nepoužitý
0/0
0
5,50
5,-
Slovensko od roku 2009
dodatok
237. 2 € pamätná minca 17. november 1989-2009
na karte s fotografiou a podpisom Pavel Károly,
nákl. 150 ks, zaujímavé hľadané „RR“
0/0
80,-
RL
30,-
0/0
10,-
0/0
3,-
MINCE európskych štátov
Anglicko
238. Anglická korunová minca 1977 na 25. výr. vlády
Alžbety II v origin. etui
Česká republika
239. 200 Kč – jubilejná minca Emil Holub 1902 – 2002
Dánsko
240. 5 Krone 1977, pamät. minca Margareta II. v pôv.
plast. etui
16
Francúzsko
Ľudovít XV.
241. 1 Ecu 1761, ø 40 Ag
242. Konvolut mincí: 50 Centimes 1919 Ag,
1 Frank 1916 Ag, 1 Frank 1919 Ag, 3 ks
243. 2 Franky 1921 hr.
1/1
-0-1
45,4,-
-1/1-
1,50
-1/1-
0-2
5,2,-
Grécko
244. 1 Drachma 1883 A
245. Konvolut mincí: 8 ks: 20 Lepta, 50 Lepta 1954,
1 Drachma 1954, 2 Drachma 1959, 2 Drachma
1966, 5 Drachma 1966, 10 Drachma 1959,
10 Drachma 1968
Holandsko
246. 1 Cent 1878
2/2
0,80
1/1
5,-
Maďarsko
247. 5 Pengö 1939 Miklos Horty, Ag
Nemecko, NDR
248. 1 REICHSPFENNIG 1944
249. 2 Marky 1938 F Hindenburg
250. 5 Marka 1935 G
251. 5 Marka 1936 A
252. 5 Marka 1939 B
253. 5 Pfennig 1948 A Al (NDR)
1/0
-1/1-
2/2
2/2
2/2
-0/0-
0,40
3,50
4,4,4,3,50
1/1
1-1
0,40
3,-
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
0/0
3,3,4,3,4,4,4,4,-
Rakúsko
254. 2 Grajciar 1925 Cu
255. Konvolut mincí: 10 groschen 1968 Al,
50 groschen 1965 b.z. - 2 ks
256. 1 Schilling 1992
257. 5 Schilling 1990 Ag
258. 10 Schilling 1970 Ag
259. 10 Schilling 1992 Ag
260. 25 Schilling 1956 W. Mozart Ag
261. 25 Schilling 1957, Máriazell Ag
262. 25 Schilling 1959, Erzherzog Johann 1782-1859 Ag
263. 25 Schilling 1972, Carl M. Ziehrer 1843-1922-1972 Ag
17
Rumunsko
264. 100 000 Lei 1949 Michal II
265. Konvolut mincí: 5 Bani 1885 B, 10 Bani 1867 W,
Karol I. 2 ks
1/1
-0-1
7,4,-
2/2
-2/2-
2/2
2/2
-0/0
0-0
18,17,25,5,15,5,-
-1/1-
-1/1-
-1/1-
2/2
4,4,4,4,-
0-1
1,-
1-1
2,-
-0-0-
2,-
2/2
18,-
RUSKO – ZSSR
266. 1 Rubeľ 1897
267. 1 Rubeľ 1899
268. 1 Moneta rubeľ 1841 C. II. B
269. 50 Kopejka 1896, drobné škrab., hr.
270. 50 Kopejka 1913
271. Konvolut mincí: 5 kopejka 1911, 10 kopejka 1913,
15 kopejka 1914, 20 kopejka 1916, 4 ks
272. 1 Poltinik 1924
273. 1 Poltinik 1924
274. 50 Kopejok 1922
275. 50 Kopejok 1922
Turecko
276. Konvolut mincí: 5 Kurus 1973 – 2 ks Cu, 50 Kurus 1973
1 Lira 1971, celkovo 4 ks
MINCE OSTATNÝ SVET
Irak
277. Konvolut mincí: 5, 10, 50 Folis 1975, 3 ks
Irán
278. Konvolut mincí: 1, 2 Riál 1977 2 ks
Mexiko
279. 8 Reál 1863 YF, oprava po uchu, hr. Ag
USA
280. Konvolut mincí: 1 Cent 1969 Cu, 5 Centov 1916 „E“,
5 Centov 1964 „D“, 10 Centov 1965 „JS“, 4 ks
281. ¼ D (dolár) 1903 hr.
282. ½ D (dolár) 1964 „D“
283. ½ D (dolár) 1964 „D“
18
-0-0-
2/2
0/0
0/0
1,50
5,4,4,-
284. 10 Centov 1962 „D“ Denver, certifikát PCGS, Ag
285. 1 Dolár 1921 Ag
proof
-0/0
12,9,-
1/1
0/0
proof
0,40
5,17,-
Kanada
286. 1 Cent 1946 KG Cu
287. 1 Dollar 1963 Alžbeta II. Ag
288. 5 Dollar 1989 Maple Leaver 1 oz
MEDAILY
R–U
289. Medaila Na palatína Jozefa, Av: Ferdinand V.
Rv: Jozef Palatíny sign K. Lange, Cu ø 54, hr.
290. Medaila Zemská jub. výstava v Prahe 1891,
(cín Sn) ø 40
2/2
22,-
-0/0-
8,-
1/1
13,-
-1/2
4,-
-0/0-
5,-
0/0
4,-
0/0
4,-
0/0
4,-
0/0
4,-
0/0
4,-
0/0
6,-
0/0
5,-
0/0
5,-
0/0
4,-
ČSR, ČSSR, ČSFR
291. Medaila na 10. výr. vzniku republiky „Jsem ražen
z českého kovu 1918-1928, ø 35, Ag
292. Medaila 100. rok smrti sv. Václava, 1929, Karnet –
Kysely, ø 30 mm, Al
293. Medaila T. G. Masaryk, 1935, tombak, Av: T.G.M,
Rv: text, ø 50 – v pôv. etui (etua čiast. pošk.)
294. Medaila Ladislav Novomeský 1974-1976 postriebr.
tombak, ø 50 mm v pôv. etui
295. Medaila Ján Petrikovich 1814-1914, SNS
Kremnica 1982, postr. tombak, ø 50 v pôv. etui
296. Medaila Mikuláš Moyzes 1872-1982, tombak,
SNS p. Prešov 1982 ø 50 v pôv. etui
297. Medaila František Martin Pech 1734, vydal Památnik
Národ písemníctví Praha, tombak ø 60, veľmi pekná
zaujímavá
298. Medaila Antonio Abondio 1538-1591, vydal ČNS
p. Ostrava, tombak, ø 70
299. Medaila Juraj Fándly, 240. výr. narodenia 1990,
W. Schiffer, postrieb. Tombak, SNS p. Trnava
veľmi pekná
300. Medaila Cyrila a Metoda, ČNS, tombak, ø 70 mm,
veľmi pekná
301. Medaila SNS, postriebrený tombak, Cvengrošová
1980, ø 70 mm
302. Medaila K. T. Delius, úvod do baníckeho umenia,
r. 1773, sympózium B. Štiavnica 1979, 80 x 50
tombak, zaujímavé
19
303. Medaila 700. rok. výroč. Rožňava, tombak, 80 x 60
304. Medaila 200 rok. založenia Banskej akadémie v B.
Štiavnici, 1763, Cu, ø 70 mm
305. Medaila k 70. nar. Akad. J. Heyrovského, autor
polarografie, b.z., ø 60
306. Medaila Josef Jambor, moravský malíř Vysočiny
b.z, ø 70 mm
307. Medaila Metod, arcib. Veľkej Moravy, Mária –
matka Ježišova, tombak, ø 70 mm
308. Medaila Metod, metropolita Moravy, b.z., ø 70 mm
309. Medaila prvému predsedovi ÚV SNS JUDr. F.
Szathmarymu, tombak, 53 x 70 mm
310. Medaila 250. rok. Paladium Brno, madona s dieťaťom
1736, tombak, ø 80 mm
311. Medaila Čs spol. přátel drobní plastiky, Nár. divadlo
v Praze, b.z. ø 70 mm
312. Medaila Cyrila a Metoda, česká kat. charita,
ekum. preklad písma sv., b.z, ø 70 mm, vysoký reliéf
– veľmi pekná
313. Medaila Trenčín – Laugarício 179 – 1979, Ag, ø 40 mm
314. Medaila Ján Pavol II. v plastickom obale,
315. Medaila k 90. výr. Čs futbalu, včítane dvoch
odznakov 1901-1991, v pôv. etui
0/0
0/0
3,8,-
0/0
5,-
0/0
5,-
0/0
10,-
0/0
0/-
5,5,-
0/0
5,-
0/0
5,-
0/0
8,-
0/0
0/0
0/0
39,3,8,-
Medaile vzťahujúce sa k Trenčínu
316. Medaila Trenčín, 179-1979, v tvare kruhového odseku,
90 x 45, tombak, v pôv. etui
317. Čestná medaila OV-ČSZTV Trenčín, tombak, ø 60 mm v
pôv. etui
318. Medaila Národná výst. poštových známok Laugarício
1979 Trenčín, ø 70 mm, tombak, pekná, v pôv. etui
319. Medaila Povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské mesto
1412-1982, tombak, ø 80 mm, veľmi pekná, v pôv. etui
320. Medaila M. R. Štefánik, RV: Bradlo, SNS p. Trenčín
1990, tombak, ø 70 mm v pôv. etui
321. Medaila Karol Pádivy, 1908-1965, Rv: Trenčín,
Ø 70 mm, v pôv. etui
322. Medaila Karel Čapek 1890-1990, vydalo Trenčianske
Múzeum k Čapkovým slávnostiam v Trenč.
Tepliciach, ø 70 mm, tombak, v pôv. etui
0/0
2,50
0/0
2,-
0/0
5,-
0/0
5,-
0/0
6,-
0/0
3,-
0/0
3,-
0/0
4,-
0/0
4,-
0/0
8,-
Dodatok Medaile
323. Medaila 350. výr. kníhtlače na Považí, Trenčín 1977
Galéria M. A. B. Trenčín, tombak, ø 70 mm
324. Medaila M. A. Bazovský (Struhárik) 1899-1968,
Galéria M. A. B. Trenčín, tombak, ø 80 mm
325. Medaila M. R. Štefánik, Bradlo (Vavro), SNP p. Trenčín,
20
tombak, ø 70 mm
326. Medaila František II. Rákoczi, Bitka pri Trenčíne,
biely kov, Ø 70 mm
327. Medaila Za obetavú prácu pri výchove mladej
generácie, Cvengrošová, tombak, ø 70 mm
0/0
10,-
0/0
4,-
0/0
19,-
0/0
15,-
-0/0-
4,-
2/1
6,-
0/0
12,-
1/1
3,-
1/1
3,-
1/2
3,-
0/0
10,-
0-0-
7,-
0/0
9,-
SLOVENSKO po r. 1993
328. Medaila na 1150 r. príchodu Cyrila a Metoda, tombak,
SNS p. Trenčín 2013, ø 50 mm, v pôv. plas. etui
329. Medaila Replika Matičného kríža 863-1863-2013
tombak, 50 x 40 v tvare elipsy
Zahraničné medaily
Francúzsko
330. Medaila výr. uvedenia Molierovej hry, 12-uholník,
ø 25, biely kov, hr.
331. Medaila Vstup troch cisárov do Paríža 1814 Av:
traja cisári, Rv: armády troch cisárov vstupujú
do Paríža, Cu pozl. medaila ø 38 mm
332. Medaila svet. federácie profes. zväzov, Av:
Federation Sindical Mundial, zemské pologule,
vysoký reliéf, Rv: nápis + symboly zväzov,
ø 70 mm, pozl. bronz
Maďarsko
333. Medaila na pamiatku Cyrila a Metoda, numizmat. org.
15 r. Župy Zala 1985, Cu, ø 42 mm
334. Medaila na pamiatku Cyrila a Metoda, numizmat. org.
15 r. Župy Zala 1985, tombak, ø 42 mm
Nemecko
335. Medaila Bitka pri Lipsku 1813, pomník 1913 b.z.
Ø 33 mm
336. Medaila Nemecká flotila, pomník, nám. sily
Frankfurt 1848
337. Konvolut dvoch kusov jednostr. medailí Ernst
Thälmann, Cu, postr. tombak, ø 30 mm, ø 50 mm
Rakúsko
338. Medaila 100 rok. Rakúskeho numiz. spolku 1970,
ø 50 mm
21
ZSSR
339. Medaila na OH Moskva 1980, biely kov, ø 40 mm
0/0
5,-
1/1
4,-
1/-
4,-
0/0
4,50
1/1
0/0
2,3,-
2/2
1,-
1/-
1,-
1-
2,50
1/-
2,-
2/-
1/-
1/-
1/-
1/-
2,1,1,3,4,-
1/-
2,-
0/-
0/-
4,4,-
0/0
4,50
0-0
2,-
0/-
0/-
4,50
2,-
ODZNAKY, ŽETÓNY, PRÍVESKY
R-U
340. Našívací odznak Av: Pre Boha, kráľa a vlasť
1796-1896, Rv: malý štítok 100 rok. na slávnosť
341. Odznak klopový V. zjazd českých prírodozpytců
a lekařů v Praze 1914, prof. Krejčí, b.z.
342. Prívesok Av: Svätý Cyril a Metod, Rv:
Cyrilometodské jubil. 1913, Al
343. Prívesok Dobročinný bazár, Wien 1889, b.z.
344. Prívesok Spomienka na jarnú slávnosť v Prátri
1887, postriebrené
345. Žetón – spomienka na sobáš korunného princa
Rudolfa a princeznej Stefanie 1881, b.z. mierne
poškodené, dierka
ČSR
346. Odznak Slet Sokolskej župy Pohronskej, Detvan
vo Zvolene, 13.6.1926, b.z.
347. Odznak Šafárikov kraj pešímu pluku XVI. Rožňava
22.7.1928, b.z.
348. Odznak Svätováclavské dni Orelstva v Praze
1929, Cu
349. Odznak M. Ostrava II odhalení praporu 1937, b.z.
350. Odznak X. Všesokolský slet v Praze 1938 + zástava b.z.
351. Odznak X. Všesokolský slet v Praze 1938
352. Klopový odznak 600 let Univerzity Karlovy 1348, b.z.
353. Odznak, Celostátni spartakiáda 1955 „za zásluhy“,
b.z. smalt
354. Odznak III. dělnícka olympiáda českoslov. v Prahe
1934, b.z.
355. Hoůskuv vůdcovský odznak, pekný
356. Pamätný odznak na boj proti Juhoslávii,
pri Korutánsku, 45 x 30, Al
357. Pamätný odznak k odhaleniu pamätníku, kde vojaci
ďakovali pri príchode z I. svet. vojny, neskôr
z II. svet. vojny
358. 2 ks odznakov ČsL obec Legionárska a Zborovský
pamätný odznak
359. Odznak I. Ríšsky sjazd v Prahe, september 1930 Ms.
360. Odznak Zájazd ČOS do Trenčína 1928, Zn
22
361. 2 ks odznakov PVV (Pražské veľtrhy a výstavy)
1947-1949 číslované, veľmi pekné
362. Odznak III. Zimní prebory a memoriál SNB, Vysoké
Tatry 1949, BZ
363. Žetón Jubileum 200 let korunovace na Sv. Hoře
1732-1932 + zástava
364. Žetón Olympijské prípravy YMCA 1920, b.z.
365. Prívesok Chata KSTL na Skalke pri Kremnici b.z.
366. Odznak Congressus evtaristikus 1924, b.z.
367. Žetón USA SHELL, YUR GAGARIN VOSTOK1
1961, Ms, b.z.
368. Odznak XXXIV. Congress evstaristic. Budapest
1938, b.z.
0-0
1,50
1/-
2,-
1/1
2,-
1/-
1/1
1/-
1/1
1,1,2,1,-
1-
1,-
RL
3,-
0/0
18,-
0/0
7,-
0/0
7,-
0/0
10,-
0/0
10,-
-0/-
10,-
0/0
15,-
0/0
7,-
0/0
7,-
0/0
0/0
2,2,-
Slovenská republika 1939 – 1945
Účelové známky
369. Účelová nákupná chlebová známka spol. Sv.
Vincenta 1940
Hasičské nášivky a odznaky
370. Rukávová nášivka na uniformu, veľmi pekná a
hľadaná „RR“
371. Čestný odznak Slov. zväz hasičských jednôt I. st.
opakovane pozlátený
372. Čestný odznak Slov. zväz hasičských jednôt II. st.
opakovane postriebrený
Odznaky HG a HM
373. Čestný odznak HG zlatý I. skup. smalt, klopový
(opakovane pozlátený) veľmi pekný
374. Čestný odznak HG, strieborný II. skup. smalt, klopový
(opakovane postriebrený) veľmi pekný
375. Smaltový odznak zapichovací Hlinkovej mládeže,
opravená ihla - pekný
376. Strieborný číslovaný zapichovací odznak SKM (zväz
katol. mládeže) veľmi pekný, Ag
377. Zapichovací postriebrený odznak Župný zjazd HSĽS
v Trenčíne, 7-9.9.1940
378. Obdĺžnikový odznak v hornej časti Slov. znak, v dolnej
časti č. 6, zachovalý, veľmi pekný
379. Odznak hliníkový Dožinky v Leviciach – žena v kroji
380. Odznak hliníkový Obraz rovnaký ako na odznaku
Dožinky v Leviciach, ale nemecký názov ERNTE
DANK 1942
23
Športové odznaky
381. Odznak klopový, smaltový ŠK Bratislava, veľmi pekný
0/0
25,-
1/1
5,-
1/1
10,-
0/0/-
0/0/1-
3,2,-
0/-
3,-
0/-
0/-
2,50
7,-
0/0
2,-
0/0
1,-
0/0
1,50
Hasičské odznaky a medaile, ČSR, ČSSR
382. Hasičská medaila bez stuhy „Na paměť 10. let trváni
Čsl.. rep. 1918-1928, b.z.
383. Zemská hasičská jednota na Slovensku, za 20. r. službu
b.z., ø 35 mm
384. Medaila za 15. rokov služby, bez stuhy
385. Medaila I. hasičského zjazdu Nitrianskeho kraja
v Topoľčanoch 1950
386. Celoštátny zjazd ČSL Hasičstva 1937 v Bratislave,
opakovane postriebrený
387. Odznak oblast. hasičského zjazdu v Trenčíne, rok 1947
388. Odznak rozhodčí ČSPO, smaltovaný 1988
Pracovné odznaky ČSR, ČSSR
389. Smaltový odznak najlepší pracov. strojárenstva,
v pôv. etui
390. Smaltový odznak za zásluhy OSINEK č. 181 v
pôv. etui
391. Smaltový odznak za záslužnú prácu v SČSP, r. 1957
v pôvodnom plastovom obale
Športové odznaky ČSR
392. Klopový odznak I. Čs. ŠK Bratislava (Slovan) 1918-
1939 smalt, veľmi pekný, hľadaný
393. Medaila Biela stopa SNP – Kremnica – Banská Bystrica
1984
0/0
25,-
0/0
1,-
0/-
70,-
0/-
60,-
0-0
210,-
0/-
200,-
0/-
50,-
1/0
100,-
Vojenské odznaky ČSR, ČSSR
394. Odznak Školy protileteckej ochrany v Olomouci –
Lutyně „R“ (obdobie ČSRI.)
395.Absolventský odznak VA Hranice, ulomená skrutka
inak vynikajúca kvalita
396. Pamätný odznak Partizánskej skupiny Mních, vrát.
miniatúry
397. Pamätný odznak Partizánskej paradesantnej brigády
Jána Koziny, č. 93
398. Pamätný odznak Obrancov barikád z Prahy XI.
Žižkova
399. Výsadkový odznak 2. Čs paradesantnej brigády,
24
vydaný v ZSSR 1944
400. Odznak vojenského pilota ČSR 1923-1952 č.1955,
Ag, FP
401. Odznak vojenský poľný let. strelec. ČSR 1923-1952,
Ag, K
402. Pamätný odznak U.S.N.O.D (ústr.sväz.nar.odb.domác.)
403. Pamätný odznak odb. skup. „PIKRA“
404. Strelecký odznak – pre strelcov z pušky – II. tr.“MSS“
(1928-1948)
405. Miniatúry odznakov pre strelcov z pušky – 3 ks
(I., II., III. tr) 1928 – 1948
406. Odznak Parašut B. Bystrica, razených 20 ks „RR“
407. Čestný odznak výsadkového vojska – nositeľská
kópia
408. Odznak Vzorný letecký mechanik č. 507
409. Odznak Vzorný delostrelec + dekrét
410. Odznak Vzorný delostrelec
411. Konvolut 3 ks odznakov: Strelec Čs. armády
I., II., III., tr.
412. Odznak Pripravený k práci a obrane vlasti III. tr.
vrátane miniatúry
413. Konvolut: 3 ks odznakov, 2 ks Vzorný vojak,
1 ks Ms, 1 ks Al a Vzorný milicionár, Al
414. 2 ks Absolventských odznakov VA, 1 ks kosoštvorec
do r. 1989, 1 ks r. 1990-1992 (federálny)
415. 2 ks odznakov: 1 ks Vzorný poslucháč, 1 ks Vzorný
študent VK
416. 2 ks odznakov: vojenských poslucháčov, 1 ks VŠ
dopravná, 1 ks Politická akadémia K.G.
417. 3 ks vojenských odznakov, 1 ks Vojenský zlepšovateľ,
1 ks za Upevňovanie bojového priateľstva, 1 ks Vzorné
družstvo
418. 5 ks zapichovací odznak vojenské školy
0/0
170,-
0/0
350,-
0/-
0/0
0/0
50,130,10,-
0-0
30,-
0/0
0/0
470,40,-
0/0
0/0
0/0
0-0
85,18,16,5,50
0-0
2,-
0-0
3,-
0-0
1,50
0-0
1,50
0-0
1,50
0-0 1,-
0-0
1,30
Vojenské odznaky SR po r. 1993
419. Odznak pilota (podľa návrhu plk. Šveca)
420. Odznak pilota I. tr.
421. Odznak pilota III. tr.
422. Odznak leteckého technika I. tr.
423. Odznak technika protivzdušnej ochrany III. tr.
424. Odznak letovoda I. tr.
425. Odznak voj. výsadkára Majster
426. Odznak leteckého vysadzovača Majster
427. Odznak letecký vysadzovač Inštruktor
428. Odznak absolventa VA
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
0/-
10,12,10,15,15,17,15,15,15,10,-
25
Pyrotechnické odznaky a medaile
429. Návrh odznaku PYROTECHNIK vyrazený z medi,
rozmer 35 x 26
430. Zapichovací odznak PYROTECHNIK
431. Odznak ODBORNÝ PYROTECHNIK Armády SR,
tombak, postriebrený, pôvodný neskôr bol zmenený
v názve, ø 40 mm
432. Odznak POMOCNÝ PYROTECHNIK Armády SR,
tombak pomedený, ø 40 mm, pôvodný, neskôr bola
zmena v názve
433. Odznak ODBORNÝ PYROTECHNIK MO SR, razený
zo striebra, 7 ks, odz. č. 03/07 „RR“ Ag 925/1000,
ø 40 mm
434. Odznak ODBORNÝ PYROTECHNIK MO SR,
postriebrený tombak, ø 40 mm
435. Odznak POMOCNÝ PYROTECHNIK MO SR,
tombak pomedený ø 40 mm
436. Odznak PYROTECHNIK MO SR na civilný
oblek, Ag 925/1000, ø 20 mm, vyrazených 38 ks,
č. odz. 03/38
437. Zapichovací odznak z 2. pyrotechnickej konferencie
razených 100 ks, „R“
438. Medaila Av: Pyrotechnická konferencia Ozbrojených
síl SR, Zemplínska Šírava, Rv: Znak MO SR, ø 40 mm,
tombak, v pôv. etui
0/-
20,-
0/-
0/-
3,25,-
0/-
25,-
0/-
100,-
0/-
25,-
0/-
25,-
0/-
50,-
0/-
16,-
0/0
15,-
0/-
3,-
0-0
110,-
Vojenské odznaky zahraničné
ZSSR a Rusko
439. Smaltový odznak Triedneho špecialistu I. tr.,
pôvodné prevedenie s maticou, veľmi pekný
440. Konvolut 21 ks vojenský odznak. Ruskej federácie
na plate, zaujímavé, veľmi pekné, väčšina
výsadkových odznakov
Maďarsko
441. Vojenské odznaky Za zásluhy II. st. a III. st.
0-0
1,50
Nemecko
442. Odznak Pruských vojnových veteránov, smaltový,
s dvoma stužkami, veľmi pekný
443. Nemecký vojenský odznak v tvare listu, stredom
prechádza meč, ktorý je podložený hákovým krížom,
cca 3 x 2 cm
444. Drevený nemecký odznak veľmi pekný, signovaný,
nemecký nápis Pre nemeckú školu DKV
26
0/0/0
38,-
0/-
15,-
0/-
2,-
USA
445. Hodnostné označenia 3 ks
0/0
2,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0-0
35,3,3,15,-
0/0/0
0-0
280,205,-
0/0/0
400,-
0/0/0
20,-
0/0/0
70,-
0/0/0
18,-
1/1/1
1/1/1
20,10,-
0/0/0
30,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
30,30,300,22,5,8,-
0/0/0
13,-
Rády vyznamenania a medaile
R-U
446. Vyznamenanie Signum Laudis 1848-1916
447. Medaila Signum Memorial, červená stuha
448. Medaila Signum Memorial, bieločervená stuha
449. 2 ks medailóny 1914
ČSR, ČSSR, ČSFR
450. Rád Sokola s mečmi, r. 1920 Praha
451. Konvolut 12 tich vyznamenaní v kazete:
2 ks Vojnový kríž ČSR 1914-18, 2 ks : Medaila
Víťazstva Československa a Belgicka
1 ks: Talianský kríž I. svet. vojny
2 ks: Revolučná medaila ČSR-jedna plná, jedna dutá
1 ks: Medaila Za brannosť na Slovensku 1918-1938
1 ks: Medaila Československý dobrovolecký zbor v Itálii
3 ks: Vojnový kríž 1939-1945 z toho:
1 ks: Londýnske vydanie 1940-41
1 ks: Pražské vydanie 1945
1 ks: Pražské vydanie 1945-46
452. Medaila Rádu Bieleho leva – strieborná, civilná
skupina, neznačená
453. Čs. vojenská medaila Za zásluhy, strieborná,
Pražské vydanie v pôvodnej etui vrátane miniatúry
454. Medaila Spolku vyslúžilých vojakov vo Sv. Jure 1931,
opakovane postriebrená
455. Čs. vojenská medaila Za zásluhy, bronzová, Pražské
vydanie, kompletná, v pôv. etui
456. Čs. vojnový kríž r. 1939
457. Bronzová čs. vojenská medaila za zásluhy
vrátane miniatúry, bronzová
458. Pamätná medaila Čs Armády v zahraničí so štítkom
SSSR vrátane preukazu podpísaným J.Masarykom v Londýne
459. Zborovká pamätná medaila kompletná v pôvodnej etui
460. Bachmačská pamätná medaila kompletná v pôvodnej etui
461. Rád SNP I.tr v etui kompletný
462. Rád SNP II.tr kompletný v etui
463. Medaila Rádu SNP, kompletná v pôvodnej etui
464. Pamätná medaila II. národného odboja kompletná
v pôvodnej etui
465. IV. Pluk stráže slobody - 1.Československý odboj
1918 - 48, bronzová medaila
27
466. Pamätná medaila Československého dobrovoleckého
zboru v Itálii
467. Pamätná medaila delostrelectva Čs vojska na Rusi
v pôvodnej etui
468. Zväz Čs. dôstojníkov - Štefánikov pamätný odznak
469. Pamätná medaila 10. strel. plk. J.Sladkého Koziny
470. Pamätná medaila 5.strel. plk. T.G.Masaryka
471. Pamätná medaila : Hnutia za slobodu, Masarykove
Lány 9.5.1945
472. Pamätná medaila Strojnej samostatnej roty dopravnej
dílny čs. vojska na Rusi
473. Pamätná medaila 4. Strel. Pluku Prokopa Veľkého
474. Pamätná medaila 11.Strel. Pluku Františka Palackého
475. Pamätná medaila 8.Strel. Pluku Slezského
476. Pamätná medaila 3.Strel. Pluku J.Žižku z Trocnova
477. Medaila IV. Pluk stráže slobody 1918 - 48, Ag 1. Čs. odboj
478. Pamätná medaila 21.Strel. Pluku Terronského
479. Pamätná medaila 30.Pešieho Pluku A.Jiráska
480. Odznak Čs Pluk. Slobody č. III. (smaltovaný) „RR“
481. Československý vojenský Rád Za slobodu III. st. - bronz
482. Jánošíkova medaila
483. Pamätný kríž západočeskej Weidmanovy odboj. skupiny
484. Zlatá hviezda Hrdiny ČSR, kópia (pravdepod. nositeľská)
485. Národná letecká zbírka 1946
486. Pamätná medaila 7.strel. Tatranského pluku
487. Moravsko-Slezský zemský sväz podporných spol. vyslúž.
voj. v M.Ostrave 1918-28
488. Rád 25.februára (III. tr.) Bronzová medaila v pôdnej etui
489. Čs vyz. Za prácu 1947 Slovenská verzia, Čs vyz. Za práci
1948 Česká verzia (odznaky spolu v jednej etui)
490. Rád víťazného februára, kompletný v etui
491. Vojenský Rád Červenej zástavy, jeden z prvých po roku
1960 po významnom vojenskom činovníkovi, nízke číslo,
smalt, kompletný v pôvodnej etui
492. Vojenský Rád Červenej hviezdy, zo začiatku 60. rokov,
smalt, kompletný v pôvodnej etui
493. Rád práce do roku 1960 kompletný v pôvodnej etui, smalt
494. Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu do roku 1960
kompletný v pôvodnej etui
495. Vyznamenanie Za vynikajúcu prácu po roku 1961
kompletný v pôvodnej etui
496. Rád práce z polovice 60. rokov, kompletný v pôvodnej
etui, smalt
497. Rád Červenej zástavy práce do roku 1960, kompletný
v pôvodnej etui, smalt
498. Rád Červenej zástavy práce po roku 1961, kompletný
v pôvodnej etui, smalt
499. Rád Červenej hviezdy práce do roku 1960, kompletný
v pôvodnej etui, smalt
28
0/0/0
13,-
0/0/0
80,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
15,40,35,90,-
0/0/0
60,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0-0
0/0/0
0/0/0
35,35,40,30,15,45,40,130,80,80,130,100,30,50,25,-
0/0/0
0-0
25,34,-
0/0/0
0/0/0
298,750,-
0/0/0
75,-
0/0/0
0/0/0
220,10,-
0/0/0
7,-
0/0/0
98,-
0/0/0
45,-
0/0/0
31,-
0/0/0
40,-
500. Medaila Za zásluhy o obranu vlasti do roku 1960,
0/0/0
kompletná v pôvodnej etui
501. Medaila Za zásluhy o obranu vlasti po roku 1961,
0/0/0
kompletná v pôvodnej etui
502. Medaila Za službu vlasti do roku 1960, kompletná
0/0/0
v pôvodnej etui
503. Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu do roku 1960,
0/0/0
kompletné v pôvodnej etui
504. Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu po roku 1961,
0/0/0
kompletné v pôvodnej etui
505. Vyznamenanie Za pracovnú vernosť do roku 1960,
0/0/0
kompletné v pôvodnej
506. Vyznamenanie Za pracovnú vernosť po roku 1961,
0/0/0
kompletné v pôvodnej etui
507. Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť do roku 1960,
0/0/0
kompletné v pôvodnej etui
508. Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť po roku 1961,
0/0/0
kompletné v pôvodnej etui
509. Medaila Za ochranu hraníc ČSSR, kompletná v
0/0/0
pôvodnej etui
510. Čestná odznak Za ochranu hraníc ČSR, III. Stupeň, v pôvodnej 0-0
etui, s oválnym odznakom Za ochranu hraníc ČSSR 2 ks
511. Medaila Za obetavú prácu pre socializmus, kompletná
0/0/0
v pôvodnej etui
512. Medaila Za upevnenie priateľstva v zbrani, I. tr.,
0/0/0
kompletná v pôvodnej etui
513. Medaila Za upevnenie priateľstva v zbrani, III. tr.,
0/0/0
kompletná v pôvodnej etui
514. Dukelská pamätná medaila, kompletná v pôvodnej etui
0/0/0
515. Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia, kompletná
0/0/1
v pôvodnej etui, s udeľovacím dekrétom
516. Pamätná medaila k 20. výr. SNP, kompletná v pôvodnej
0/0/1
etui, nosená s udeľovacím dekrétom
517. Čestný odznak za materstvo II. stupeň v pôvodnej etui
0/0
518. Čestný odznak za materstvo III. stupeň v pôvodnej etui
0/0
519. Pamätná medaila k 50. Výročiu KSČ, kompletná
0/0/0
v pôvodnej etui
520. Pamätná medaila k 25.Výročiu FU, kompletná
0/0/0
v pôvodnej etui
521. Pamätná medaila k 30. Výročiu oslobodenia,
0/0/0
kompletná v pôvodnej etui
522. Pamätná medaila k 40. Výročiu oslobodenia
0/0/0
Československa, kompletná v pôvodnej etui
523. Čestný odznak Zaslúžilý zlepšovateľ - strieborný,
0/0
Slovenská verzia v pôvodnej etui, kompletný
524. Vyznamenanie Za vernosť SPB 1939 - 45, do roku 60,
0/0/0
v pôvodnej etui, kompletné
525. Vyznamenanie Za vernosť SPB 1939 - 45, po roku 61,
0/0/0
v pôvodnej etui, kompletné
8,50
7,2,25,10,11,10,8,7,22,43,3,21,12,14,6,6,1,80
1,50
1,1,0,80
0,80
10,3,2,29
526. Medaila Za zásluhy ČSLA, I. stupeň, zlatá, kompletná
v pôvodnej etui
527. Medaila Za zásluhy ČSLA, II. stupeň, kompletná v
pôvodnej etui
528. Stužky laureáta štátnej ceny K.Gottwalda 2 ks,
kompletné v pôvodnej etui
529. Čestný odznak Zaslúžilý učiteľ, slovenská verzia,
kompletný v pôvodnej etui
530. Čestný odznak Zaslúžilý školský pracovník, slovenská
verzia, kompletný v pôvodnej etui
531. Čestný odznak Najlepší pracovník MNO (obrany), česká
verzia, z roku 1959 Ag v pôvodnej etui
532. Medaila I. stupňa Zaslúžilý bojovník proti fašizmu,
kompletná v pôvodnej etui
533. Rád priateľstva vrátane miniatúry, kompletný,
vzácny „RR“
534. Čestný odznak ZNB v pôvodnej etui, kompletný
535. Odznak Vzorný pracovník CO - ČSSR, v pôvodnej
etui s miniatúrou
536. Vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj čs. telovýchovy
a športu“
537. Vyznamenanie Za obetavou a zásl. práci ČSČK vrátane
miniatúry a preukazu, r. 1968
0/0/0
15,-
0/0/0
10,-
0-0
80,-
0/0/0
25,-
0/0/0
28,-
0/0
55,-
0/0/0
0/0/0
0/0
0/0
1,50
4 700,2,50
2,-
-1/1-
2,-
0/-/0
10,-
0/0
15,-
0/0
40,-
0/0
15,-
0/0/0
14,-
0/0/0
8,-
Vyznamenania a odznaky Ľudovej milície
538. Celosmaltový odznak z 50-tich rokov, č.0552
„Vzorný strelec ĽM“, v pôvodnej etui
539. Vyznamenanie Za zásluhy, 10 rokov ĽM, I. trieda
s miniatúrou v pôvodnej etui
540. Vyznamenanie Za zásluhy, 10 rokov ĽM, II. trieda
s miniatúrou v pôvodnej etui
541. Vyznamenanie Za zásluhy o ĽM, I. trieda kompletné
v pôvodnej etui
542. Vyznamenanie Za zásluhy o ĽM, II. trieda kompletné
v pôvodnej etui
543. Čestný odznak ĽM
0/0
1,50
Slovenská republika 1939 – 1945
544. Vyznamenanie “Za obranu Slovenska v marci 1939
(lopata), bez stuhy
0/0
19,-
0/0/0
12,-
0/0/0
5,-
Slovenská republika po r. 1993
545. Štefániková medaila Verný odkazu, 1914 - 1918,
1939 - 1945, I. stupeň zlatá, v pôvodnej etui
546. Pamätná medaila k 50.Výročiu SNP, kompletná
v pôvodnej etui vrátane udeľovacieho dekrétu
30
547. Medaila Za službu v mierových misiách Armády SR,
I. stupeň, v pôvodnej etui
548. Kríž Slovenského čestného pluku, vrátane miniatúry,
v pôvodnej etui, kompletné
549. Čestný odznak SLOVENSKO-ČESKO-POĽSKEJ
brigády, smaltový v pôvodnej etui
0/0/0
10,-
0/-/0
15,-
0/0
28,-
0/0/0
7,-
551. Kríž Čs obce legionárskej, bronzový v pôvodnej etui
552. Medaila Čs svazu bojovníkov za slobodu 1914 - 18,
1939 – 45
Francúzsko
0/0/0
0/0/0
30,35,-
553. Francúzsky kríž CROIX.DU.COMBATTANT
0/0/0
7,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
30,20,20,-
0/0
0/0/0
7,30,-
0/0/0
0/0/0
0/0/0
8,4,4,-
-2/2-
-2/2-
-2/2-
5,4,4,-
Zahraničné vyznamenania a medaile
Belgicko
550. Belgická medaila Resistere 1940 - 45
Česká republika
Maďarsko
554. Voj. medaila, Rákoczi 1938 (M.Horty)
555. Maďarská voj. medaila 1940 (M.Horty)
556. Maďarská voj. medaila 1941 (M.Horty)
Taliansko
557. Med. GYERRA PER-L´VNITA D´ITALIA 1915 - 1918
558. Medaila VITTORIO EMANNUELE III. REDITANA
1848 – 1918
ZSSR, RUSKO
559. Medaila Za oslobodenie Prahy v etui, kompletná
560. Medaila Za víťazstvo II. svetovej vojny (Stalin)
561. Pamätná medaila Maršála Žukova 1996
BANKOVKY
R–U
Revolučné (Košútovky) 1848/1849
562. 15 Pengö krajciar 1849
563. 30 Pengö krajciar 1849
564. 30 Pengö krajciar 1849
31
565. 30 Pengö krajciar 1848/1849 (veľmi dobrý stav)
temer UNC
566. 1 Forint 1882
567. 2 Forint BS
568. 1 Gulden 1.1.1800 IF
569. 1 Koruna 1.12.1916, č. 6561691298 na Av a Rv
obdĺžna červená pečiatka, Protektorát Čechy a Morava,
viackrát preložená, málo natrhnutá
570. 2 Koruna 5.8.1914, sér. C č. 108119, viac krát preložená
natrhnutá
571. 10 koruna 1915, na Maďarskej strane pečiatka z januára
1919, perom v pečiatke por.č.237, podpis, pravá strana
poškodená, preložená viackrát, 1124
572. 100 Korún 1912, na maďar. strane pečiatka dopísané
číslice, preložená, málo natrhnutá
573. Konvolut 8 ks bankoviek: 5 ks R-U, 3 Ks Rakúsko,
rôzne 1904-1922
UNC
3,-
-2/2-
2/2
2/2-
3/3
5,5,8,5,-
3/3
2,-
3/3
2,50
2/2
5,-
0-2
8,-
Slovenská republika 1939 – 1945
574. 10 KS Štúr, specimen sér. MĽ 33
575. 10 KS Hlinka, specimen, preložená, sér. HI15
576. 20 KS Hollý, specimen – sér. Rš 37
577. 50 KS 1940 sér. Eu
578. 100 KS Svätopluk, kolkovaná sér. N2
579. Konvolut 4 ks bankoviek: 3 ks Slovensko a
1 ks Československo
580. 10 KS Štúr, specimen, sér. Čk 31 (vada tlače)
581. 5000 KS sér. 1Ha
UNC
1/1
UNC
0/0
1/1
1-3
4,3,5,5,3,1,50
UNC
UNC
1,50
10,-
UNC
UNC
UNC
-0/0
2/2
2/2
2,2,2,2,5,-
-1/1
2/2
-1/1-
-1/1-
2/2
-1/1-
-1/1-
UNC
1,2,50
2,2,1,50
6,11,4,-
Protektorát Čechy a Morava
582. 5 Korún 1940, specimen, séria B 061
583. 10 Korún 1942, specimen, séria S 34N
584. 20 Korún 1944, specimen, séria S 03G
585. 20 korún 1944, sér. S 27A, specimen
586. Konvolut 2 ks bankoviek: 1ks-1 Koruna silno
preložená 3/3, 1 ks 100 Koruna 1940 preložená
ČSR, ČSSR
587. 100 KS 1945 kolok ČSR sér.69, specimen
588. 1000 Kčs 1945, štátovka, sér. BG 499, 873
589. 5 koruna 1949, sér.A80, čiastočne prehnutá
590. 100 Kčs, 1945 sér.C08
591. 50 Kčs 1950, sér.B39
592. 500 Kčs 1973, sér.U65
593. 1000 Kčs 1985, sér.C14
594. 100 Kčs K.Gottwald 1989, sér. A 01
32
Poukážky zboru nápravnej výchovy
595. Poukážka na 5 Kčs, Odber výstroja ZNV SSR 1975
596. Ústavná poukážka 100 K.ČS (pečiatka Leopoldov)
597. Kovolut 3 ks poukáž. na odber výstroja 2 ks – ČSR, -
1 ks – SSR, hodnoty 20, 50, 100
Losy a tuzexové poukážky
598. Los 46.št. lotérie v hodnote 20 Kčs 1949 v prospech
postavenia druhej budovy nár. divadla v Prahe ( v dobrej
kvalite, málo natrh. nepreložený)
599. Tuzexová poukážka na 10 l benzínu, sér.C
0/0
1/1
0-2
2,4,6,-
1/1
1,50
0/-
0,80
1/1
UNC
UNC
UNC
7,8,50
35,250,-
-1/1-
3,-
-1/1-
0-2-
6,5,-
0/1
1-2
-1/2-
1/2-
0-2
0/1
11,4,3,5,4,4,-
Slovensko po r. 1993
600. 100 Kčs 1961 SK kolok, sér.G78
601. 200 Sk Bi-Miléniu, sér. A
602. 1000 Sk 1999 A. Hlinka, sér. P
603. Sada Bimiléniových bankoviek 20 SK, sér. A,
50 SK sér. A, 100 SK sér. A, 200 SK sér. A,
500 SK sér. A, 1000 SK sér. A a 5000 SK sér. A
v pôvod. prebale vrátane certifikátu
Zahraničné bankovky
Juhoslávia
604. 1 Dinár, pretlač na 4 krone, platný pre Srbsko,
Chorvátsko a Slovinsko sér. 60 J
Maďarsko
605. 200 Korún 1918, sér.S2046, jemne prehnutá
606. Konvolut 8 ks maď. bankoviek rôzne 1920-1946
Nemecko
607. 5000 Mark (SPINELLI) „R“
608. Konvolut: Nemecké mestské núdzovky 6 ks rôzne
609. Konvolut: Nemecké mestské núdzovky 12 ks rôzne
610. Konvolut: 12 ks Nemecko rôzne 1908-1937
611. Konvolut: 14 ks bankoviek Nemecko rôzne 1922 - 1971
612. Konvolut : 2 ks bankoviek, Obsadené územia po
II. Svetovej vojne 1944
33
Taliansko
613. Konvolut: 2 ks bankoviek: 5 Centesimi, 50 Centesimi,
Benátky 1918
0-1
1,50
-1-2-
3,50
-1-1-
-1/1-
5,50
10,-
Ukrajina
614. Konvolut: 4 ks bankoviek: 3 ks Ukrajina,
1 ks Poznaň, rôzne 1918-1942
Rusko – ZSSR
615. 100 Rubľov - P13b 2 ks prehnuté viac krát, 1910
616. 1 ks: 100 Rubľov P13, specimen (priepich GB 00)
málo vidieť
617. Konvolut 5 ks bankoviek Provizórium - Sibír 1918,
2 ks 10 Rubeľ, 1 ks 5 Rubeľ, 1 ks 3 Rubeľ a
1 ks 1 Rubeľ
618. Bank. Roztov na Done 100 Rubľov r 1919
619. Bank. Roztov na Done 1000 Rubľov r 1919
620. 3 Ruble Rusko-azijská banka
621. 10 Rubľov Odesa 1917
622. Konvolut: 5ks bankoviek: 1 Rubeľ 1 ks, 2 Ruble 2 ks,
3 Ruble 2 ks, 1919
623. Konvolut: 9 ks bankoviek rôzne 1905 – 1961
0-1
5,-
0/0
2/2
-0/0-
2/2-
1-1-
6,3,4,2,3,-
0-2
5,50
-0/0-
1,50
-0/0-
1,50
-0/0-
1,50
0-3-
2,-
UNC
UNC
UNC
UNC
10,20,17,50
8,-
UNC
UNC
UNC
40,20,14,50
USA
624. Zmenka (potvrdenka) na 1 Dolár „ Slovenský hlásnik“
Pittsburg 1913
625. Zmenka (potvrdenka) na 4 Doláre „Slávia Press“
New York 1917
626. Zmenka (potvrdenka) na 25 Dolarov „Slovak v
Amerike“ New York 1919
627. Konvolut 47 ks bankoviek, rôznych štátov rôznej
kvality
Euro – bankovky
5 Euro
628. Slovensko - E - Trichet - E 010
629. Grécko - Y- Duisenberg - P005
630. Taliansko - S - Duisenberg - J003
631. Španielsko - VA - Draghi - V004
10 Euro
632. Fínsko - L - Duisenberg - D001
633. Portugalsko - M - Duisenberg - U001
634. Portugalsko - M - Trichet - U003
34
635. Holadsko - P - Duisenberg - G006
636. Holadsko - P - Trichet - G013
637. Taliansko - S - Duisenberg - J001
638. Taliansko -S - Trichet - J009
639. Írsko - T - Duisenberg - K004
640. Írsko - T - Trichet - K005
641. Španielsko - V - Duisenberg - M002
642. Španielsko - V - Duisenberg - G005
643. Francúzsko - U Duisenberg - L007
644. Nemecko - X - Duisenberg - R002
645. Nemecko - X - Duisenberg - R013
646. Nemecko - X - Duisenberg - P004
647. Nemecko - X - Trichet - P013
648. Nemecko - X - Trichet - R023
649. Nemecko - X - Draghi - E008
650. Grécko - Y - Duisenberg - F001
651. Grécko - Y - Duisenberg - N001
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
28,16,35,50
18,30,22,23,30,50
24,33,24,18,16,50
17,16,35,50
100,-
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
28,33,50
35,50
33,50
36,25,45,28,27,30,50
38,50
25,00
25,50
30,26,50
40,30,50
40,24,-
UNC
58,-
20 Euro
652. Slovensko - E - Trichet - G012
653. Cyprus - G - Trichet - G009
654. Fínsko - L - Duisenberg - D001
655. Fínsko - L - Trichet - P011
656. Fínsko - L - Trichet - G005
657. Francúzsko - U - Trichet - L040
658. Grécko - Y - Duisenberg - N001
659. Holadsko - P - Duisenberg - G002
660. Holadsko - P - Trichet - G008
661. Holadsko - P - Trichet - G011
662. Írsko - T - Trichet - K001
663. Írsko - T - Trichet - K004
664. Nemecko - X - Duisenberg - P008
665. Portugalsko - M - Duisenberg - U004
666. Portugalsko - M - Duisenberg - H005
667. Rakúsko - M - Duisenberg - F001
668. Rakúsko - N - Trichet - F002
669. Slovinsko - H - Trichet - G010
670. Španielsko - V - Trichet - M022
50 Euro
671. Nemecko - X - Duisenberg - P009
35
Rôzne
672. LOTOVÉ ZÁVAŽIE – značené, veľmi dobrý stav,
0-0
673. Vejár: Na jednotlivých listoch vejáru portréty generálov
0/0
R-U, na rube podpisy, v strede František Jozef I.
674. 2 Pečiatky - 1 ks kruhová, 1 ks obdĺžniková s
textom Združenie Slovenských legionárov, miestna
jednota v Štubnianských Tepliciach
675. 2 ks Absolventské tablo: 1 ks tablo VA v B. Bystrici
1939 - 1940, čata P-3, rozmer s rámom 32x25 cm,
pôvodné rámovanie, 1 fotografia odstránená - vyškr.,
1 ks tablo VA Letci 1940, Rozmer 32x25 cm, v
pôvodnom ráme, zaujímavé
44,120,3,50
150,-
Položky dodané po uzávierke
676. Medaila Univerzitný profesor V.Ondrouch,
prvý predseda SNS v Bratislave, Majerský bz, Ø 50 mm
677. Medaila 5. Základne výstrojného materiálu Vrútky
678. Pamätná medaila Slovenskej republiky k 50.Výročiu
založenia NATO v pôvodnej etui
679. Jednostranná medaila Futbalový klub AS - TN, bronz,
Ø 170 mm, vyrobené 3 ks (možno upevniť napríklad na
drevenú podložku alebo zavesiť na stenu) veľmi pekná
680. Odznak 1. Leteckej základne Sliač - letisko Tri Duby
681. Smaltový čapicový odznak na baretu vojsk OSN
36
0/0
3,-
0/-
0/0
1,1,-
0/-
8,-
0/-
0/-
4,1,50
Download

54. aukcia SNS pri SAV, pobočka Trenčín 30. 8. 2014 v pdf