ZEBRA
07.02.16.
EAN code
Num- Power
ber
(W)
Code
CRI
CCT
(K)
8585012456417
A1287ZEBRA
8585012455021
A1367ZEBRA
1x
65
1x
65
28
5000
36
5000
LED
Type
Lighting fixture
Light.ef. Power
Driver
lm/W
(W)
Dimmer
LifeLum. fl.
Optic. Lum.
Ta (°C)
time (h)
(lm)
eff. (%) fl. (lm)
COB
50000
COB
50000
147
3600
140
5000
30
25
40
25
yes
72
yes
72
no
2592
no
3600
Description/Dimensions
Opti.
mat.
Cover
opt.
Body
mat.
Color
RAL
Weight (kg)
A
B
C
X1
X2
glass
410
glass
410
glass
300
glass
300
steel
100
steel
100
9006
60
9006
60
5,7
5,7
-
AMI - úsporné svetlo pre každú príležitosť!
Note
Light source
www.ami.sk
ZEBRA
07.02.16.
Účel použitia:
Svietidlá tejto typovej rady sú určené pre osvetlenie prechodov
pre chodcov, zdrojom svetla je COB LED s vysokým merným
svetelným výkonom (141lm/W). Svietidlá spĺňajú požiadavky
na správne osvetlenie chodcov prechádzajúcich cez cestu na
vyznačených prechodoch pre chodcov (vodorovné dopravné
značenie IP6). Distribúcia svetelného toku – pri dodržaní
doporučených parametrov (vyloženie V, osvetľovacia výška H,
vzdialenosť od stredu prechodu pre chodcov P) zabezpečuje
požadované hodnoty vertikálneho osvetlenia osôb nachádzajúcich sa na prechode pre chodcov.
Application:
Lighting fixtures of this product range are designed to illuminate
pedestrian crossings. COB LED with high luminous efficacy of
141 lm/W is the light source. Fixtures meet the requirements
of proper lighting of pedestrians who are crossing the road at
marked pedestrian crossings (horizontal road marking IP6). Light
distribution at recommended parameters like (V boom, lighting
height H, distance from the center of the pedestrian crossing P)
provides desired values of vertical illumination of people on the
crosswalk.
Technický popis:
Základom týchto svietidiel sú komponenty (teleso a ochranný
kryt) z uličných svietidiel SERENA. Svetelný zdroj je
umiestnený tak, aby jeho optická os bola nasmerovaná do
stredu prechodu pre chodcov. V základnom vyhotovení je ako
zdroj svetla použitý COB LED od spoločnosti CITIZEN s príkonom 36W. Teleso je vyrobené z tenkostenného Al odliatku a
ochranný kryt z tvrdeného skla.
Technical description:
The basic components (body & protection cover) of these
fixtures are from street lights SERENA. The lights source is placed
inside the body the way it´s optical axis is directed to the centre
of the pedestrian crossing. 36W COB LED light source from
CITIZEN is used in the basic model. The body is made of thin die
cast aluminium and the protection cover is made of tampered
glass.
Technické parametre:
Napájacie napätie:
230V, 50Hz
Predradník: elektronický
Krytie:IP 65
Trieda ochrany:
I.
Technical data:
Supply Voltage:
Control Gear:
Ingress Protection:
Protection Class: Inštalácia a montáž:
Doporučená osvetľovacia výška H je 6m nad povrchom vozovky (max. 8m), vyloženie je potrebné vymedzovať tak, aby
pôdorysný priemet optického stredu svietidla sa nachádzal v
strede jazdného pruhu. Vzdialenosť stožiara s výložníkom od
bližšieho okraja prechodu pre chodcov by mala byť v rozsahu
P = 4-6m. Svietidlo sa upevní na výložník, vstupné vodiče sa
pripoja do pripojovacej svorkovnice o priereze 4mm2.
Uzatvorením hornej časti svietidla je svietidlo pripravené k
prevádzke.
Installation and assembly:
Recommended lighting height H is 6m above the road surface
(max 8m), boom must be limited so that the projection plan of
the optical center of the fixture falls in the middle of the lane.
The distance between mast with boom and the proximal edge
of the pedestrian crossing should be in the range P = 4-6 m. The
fixture is mounted on the boom. Inlet cables as connected to
the terminal block 4mm2 in diameter. Close the upper part of the
fixture and it is ready for use.
230V-50Hz
electronic
IP 65
I.
AMI - úsporné svetlo pre každú príležitosť!
www.ami.sk
Download

AMI - úsporné svetlo pre každú príležitosť!