DEĞİŞEN VE GELİŞEN YAYINCILIK TEKNOLOJİSİ 50.YIL KONFERANSI
Kurumumuzun 50.Yıl etkinlikleri çerçevesinde, Dünyada hızla değişmekte ve gelişmekte olan
yayıncılık teknolojisini ele alan "Değişen ve Gelişen Yayıncılık Teknolojileri" Konferansı 16-17 Ekim
2014 tarihleri arasında VVYNDHAM GRAND Otel Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:181 (Özdilek
Park Alışveriş Merkezi) Levent İSTANBUL'da gerçekleştirilecektir.
Söz konusu konferansda;
"DTT Gelişimi ve Mevcut Trendler" konu başlığı altında, Avrupa ve Dünya Çapında DTT
Gelişimine Genel Bakış, DTT Mimarileri, Türkiye'de Karasal Yayıncılığın Geleceği, DVB-T2'nin
Türkiye'de Son Hali ve Geleceği, TRT'nin DVB-T2 Konusunda geldiği nokta,
"DAB+Dijital Radyo" konu başlığı altında; Mobil Dijital TV Yayıncılığı, /DAB+ Hizmetlerine
Küresel Açıdan Genel Bakış, Türkiye'de ki Radyo Sektörüne Genel Bakış, Dijital Radyo,
"TV Yayıncılığının Geleceği" konu başlığı altında; Uydu ve Hybrit TV Teknolojilerinde TV
Yayıncılığı ile Geleceğin Yayın Formadan, MPEG-2 VE HEVC Codecler (265), IPTV, VOIP, Web
TV, Bulut Teknolojileri,
"Gelecekte Televizyon ve Radyo Yayıncılığında Ses" konu başlığı altında; Psikoaksutik,
Blauert, Fletcher Munson, Dinamizm/Sayısal İletişimde Algılanan Gürlük Seviyesi, Sosyal Ağlarda ve
TV'de Ses, DOLBY Dijital (Görsel ve İşitsel Etkinlikler),
"Gelecekte Televizyon Yayıncılığında Görüntü ve Kodekler" konu başlığı altında; 4K, 8K,
3D, HD, ULTRA HD gibi yayıncılık hakkında Genel Bilgi, DSLR Kameralarla Çekim Teknikleri,
Mikrokopter Çekimleri, Ultra HD' de Işığın Önemi ve Etkileri
gibi konular Ek de yer alan 2 günlük program dahilinde yerli ve yabancı, kendi alanlarında uzman
önemli konuşmacılarımız tarafından sunulacaktır.
Ayrıca Konferansın gerçekleştirileceği otelde, yayıncılıkta kullanılan ve yukarıda bahsi geçen
yeni sistem ve cihazların tanıtımı için Kurumumuzun birlikte çalıştığı yaklaşık 25 teknik firma
tarafından stantlar açılacaktır.
Söz konusu konferans hakkında daha fazla bilgi almak ve konferansa katılım için organizasyon
sorumluları; Hüsamettin DİNÇ ve Aysun DEMİRTAŞ'ı +90 312 463 43 59 , +90 312 463 44 96
numaralı
telefonlardan veya
[email protected],
[email protected]
e-posta
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
CHANGING AND DEVELOPING BROADCASTİNG TECHNOLOGIES
50th YEAR CONFERENCE
Within the framevvork of our organization's 50th Anniversary activities, to discuss the rapidly
changing and emerging broadcasting technologies ali över the world, the "Changing and Developing
Broadcasting Technologies" Conference will be held on 16th-17th October 2014 at WYNDHAM
GRAND Otel Esentepe Mah. BüyUkdere Cad.No:181 (Özdilek Park AVM) Levent İSTANBUL
At the conference,
Under the title of "DTT Development and Current Trends"; Overview of DTT Development in Europe
and Worldwide, DTT Architectures, The future of Terrestrial Broadcasting in Turkey, Last Status and
Future of DVB-T2 in Turkey, TRT's latest status in DVB2,
Under the title of the"DAB+Dijital Radio"; Mobile Digital TV Broadcasting, Global Perspective
Overvievv of DAB/DA Services, General Overview of Radio Sector in Turkey, Digital Radio,
Under the title of "Future of TV Broadcasting''; Tv Broadcasting in Satellite and Hybrit Technologies
and the Broadcasting Formats of Future", MPEG-2 and HEVC Codecs (265), IPTV, VOIP, Web TV,
Cloud Technologies,
Under the title of "The Future of Sound "in Television And Radio Broadcasting"; Psikoaksutik,
Blauert, Fletcher Munson, Dynamism / Percived Loudness Level in Dijital Communication, Social
Networks and TV Sound, DOLBY Dijital (Visual and Auditory Events),
Under the title of "Future Of Video And Codecs in Television Broadcasting"; General Information
about 4K, 8K, 3D, HD, ULTRA HD Broadcasting, Shooting Techniques vvith DSLR Cameras,
Mikrokopter Shootings, Importance and Impact of Lighting in Ultra HD
subjects vvill be presented by our national and international keynote speakers who are experts in their
fields within the 2-day programme attached.
in addition, at the conference hotel, at about 25 technical company working vvith our organization vvill
öpen stands for the demonstration of above-mentioned nevv systems and devices that are used in
broadcasting.
To learn more about the conference and for participation, responsible persons for organisation are;
Hüsamettin DİNÇ and Aysun DEMİRTAŞ +90 312 463 43 59, +90 312 463 44 96
[email protected], [email protected]
DEĞİŞEN VE GELİŞEN YAYINCILIK TEKNOLOJİSİ
50.YIL KONFERANSI
17.10.2014
"GELECEKTE TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIĞINDA SES"
l.BÖLÜM
Moderatör:
10.00-11.15
| Hakan KURŞUN
PB Grup
Psikoaksutik, Blauert, Fletcher Munson
Prof.Dr.İbrahim HİZALAN
Dinamizm / Sayısal iletişimde Algılanan Gürlük Seviyesi / Çevresel Ses ve 5. l
Yrd.Doç Dr.Can KARADOĞAN
KONFERANS SALONU
Sosyal Ağlarda ve TV'de Ses
Mike NIELSEN, Yrd.Doç.Dr.Can KARADOĞAN, Prof.Dr.İbrahim HİZALAN
11.15-11.30
Kahve Molası/Stant Ziyareti
STANTSALONU
"GELECEKTE TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIĞINDA SES"
2.BÖLÜM
DOLBY Dii/tal
Arkın KOL/ Türkiye Dolby Temsilcisi
Arnd PAULSEN/Dolby Uzmanı
11.30-12.30
Görsel ve işitsel Etkinlikler
KONFERANS SALONU
Giriş: 3dk
Orta :2 dk
Öğle Yemeği/Stant Ziyareti
STANTSALONU
"GELECEKTE TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA GÖRÜNTÜ ve KODEKLER"
l.BÖLÜM
HD, 3D ve UHD 4K, 8K Yayıncılık Hakkında Genel Bilgi
14.30-16.00
Moderatör:
Sharad SADHU
Cemal YILMAZ Hitachi/
Abdullah ŞEN /Avkom
KONFERANS SALONU
Masanori KONDO / Linka
Zeljko ROMANİC / Linka
Michael LAETZSCH / Linka
Claus PFElFER/Sony
Kahve Molası/Stant Ziyareti
STANTSALONU
"GELECEKTE TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA GÖRÜNTÜ ve KAMERALAR"
2.BÖLÜM
DSLR Kameralarla Çekim Teknikleri
16.15-17.15
Onur AKYOL/İstanbul Üni.Öğretim Görevlisi ve Teknomaks Satış Yöneticisi
Kenan KORKMAZ/Yönetmen ve Görüntü Yönetmeni
KONFERANS SALONU
Zekeriya KURTULUŞ/ Görüntü yönetmeni
Mikrokopter Çekimleri
Mehmet ÖZTEKİN/FIycam Genel Müdür / Helikopter Operatörü
'GELECEKTE TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA GÖRÜNTÜ ve IŞIK"
3.BÖLÜM
17.15-17.45
Ultra H D'de Işığın Önemi ve Etkileri
Ali DOĞAN/TRT Genel Müd.lüğü
İrfan DADAŞOĞLU/TRT Genel Müd.lüğü
KONFERANS SALONU
Kahve Molası/Stant Ziyareti
STANTSALONU
DEĞİŞEN VE GELİŞEN YAYINCILIK TEKNOLOJİSİ
50.YIL KONFERANSI
16.10.2014
9.30-10.00
Açılış Konuşması
KONFERANS SALONU
"DTT GELİŞİMİ ve MEVCUT TRENDLER
DTT Gelişimine Genel Bakış:Avrupa ve Dünya Çapında
Stan BAAİJENS/ Funke Dijital Genel Müdür
10.00-11.30
Moderatör:
Prof.Dr.
Mehmet KESİM
Anadolu Üni.
DTT Mimarileri: DTH Üzerinden Bölgesel Hizmet Yönetimi ve Dağıtımı
Richard LHERMİTTE / ENENSYS Teknolojileri VP Satış ve Pazarlama
Mobil Dijital TV Yayıncılığı ve Standartları
Prof.Dr. Mehmet KESİM /Anadolu Üni.
KONFERANS SALONU
Türkiye de Karasal Yayıncılığın Geleceği: Anten A.Ş.Faaliyetleri
İbrahim CUCİOĞLU/Anten A.Ş.Genel Müdür Yrd.
TRT'nin DVB-T2 Konusunda Geldiği Nokta
Recep YURDUSEVEN/TRT Verici işletmeleri Dai. Başkanı
11.30-11.45
Kahve Molası/Stant Ziyareti
STANTSALONU
'DAB+ DİJİTAL RADYOYU UYGULAMAK"
11.45-12.30
Moderatör:
Prof.Dr.
Mehmet KESİM
Anadolu Üni.
Karasal Radyo Neden Dijital'e Dönüyor-DAB+Avantajları ve Akıllı Radyo
Christian VOGG/ EBU Radyo Bölüm Başkanı
Dijital Radyo ve Norveç Deneyimi
Jorn JENSEN/NRK Norveç
KONFERANS SALONU
Türkiye'de ki Radyo Sektörüne Genel Bakış
Mevlüt TAÇYILDIZ/TRT Stüdyolar Dai.Bşk.ARGE Müdürü
12.30-14.00
Öğle Yemeği/Stant Ziyareti
"TV YAYINCILIĞININ GELECEĞİ
l.BÖLÜM
Uydu Teknolojileri ve Yer Teknolojilerine Yakınsaması
Ömer KARATAŞ/ EUTELSAT
Hybrit Teknolojilerinde TV Yayıncılığı ile Geleceğin Yayın Formatları
Ruhi TAŞ/ TRT Baş Mühendis
14.00-15.00
KONFERANS SALONU
Geleceğin Yayıncılık Trendleri, UHD ve Uydunun Rolü
Ahmet EREN/ Ses Astra Türkiye Sorumlusu
Yeni Görüntü Sıkıştırma ve Kodlamaları
Kürşat SARIARSLAN/Vestel, Üst Düzey Tasarımcısı
Kahve Molası/Stant Ziyareti
STANTSALONU
"TV YAYINCILIĞININ GELECEĞİ"
2.BÖLÜM
15.15-17.00
Moderatör:
Atıf Ünaldı
IPTV Derneği
Genel Başkan
IPTV, VVebTV, VOIP, Bulut Teknolojilerinde TV Yayıncılığını Gelecekte Neler
Bekliyor?
Merve Naz ATMACA/ IPTV Derneği Başkan Yardımcısı
KONFERANS SALONU
Volkan ÜST/ Fight Netvvork TV Başkan Yardımcısı
Hande BAYRAK/ Avea
Cem COŞKUN/Bloombergt HT Genel Müdürü
Kahve Molası/Stant Ziyareti
19.00-22.00
Dolby'nin en yeni ses sistemi bulunduğu bir film özetleri teknolojisi gösterimi
etkinliği olacak. Etkinlik Mars Grubunun isletttigi Beşiktaş'ta bulunan Zorlu
Center Sinemasında gerçekleştirilecektir.
NTSALONU
ZORLU CENTER
SİNEMASI
CHANGING AND DEVELOPING BROADCASTING
TECHNOLOGIES
50th YEAR CONFERENCE
17.10.2014
"THE FUTURE OF SOUND İN TELEVISION AND RADIO BROADCASTING"
l.PART
10.00-11.15
Psikoaksutik, Blauert, Fletcher Munson
Moderator:
Prof.Dr.ibrahim HİZALAN
[ Hakan KURŞUN Dynamism / Percived Loudness Level in Dijital Communication /Surround Sound
and 5. l
PB Grup
Asistant. Prof. Dr.Can KARADOGAN
CONFERENCE ROOM
Social Networks and TV Sound
Mike NIELSEN, Asistant Prof.Dr.Can KARADOGAN, Prof.Dr.ibrahim HIZLAN
Coffee Break/Stand Visit
STANTSALONU
'VISION AND RADIO BROADCASTING
DOLBY Dijital
Arkın KOL/ Turkey, Dolby Representative
Arnd PAULSEN/Dolby Expert
11.30-12.30
Visual and Auditory Events
CONFERENCE ROOM
Giriş: 3 dk
Orta :2 dk
Lunch/Stand Visit
AND CODECS İN TELEVISION BROADCASTING
l.PART
GENERAL INFORMATION ABOUT HD, 3D ve UHD 4K, 8K BROADCASTING
14.30-16.00
Moderator:
Sharad SADHU
Cemal YILMAZ Hitachi/
Abdullah SEN /Avkom
Masanori KONDO / Linka
CONFERENCE ROOM
Zeljko ROMANİC / Linka
Michael LAETZSCH / Linka
Claus PFElFER/Sony
Coffee Break/Stand Visit
STAND ROOM
THE FUTURE OF IMAGES AND CAMERAS İN TELEVISION BROADC
2.PART
Shooting Techniques with DSLR Cameras
Onur AKYOL /İstanbul Uni.Lecturer ve Teknomaks Sales Reprensentative
16.15-17.15
Kenan KORKMAZ/Director and Vision Director
CONFERENCE ROOM
Zekeriya KURTULUŞ/ Director of Photography
Mikrokopter Shootings
Mehmet ÖZTEKİN/FIycam General Director / Helicopter Operatör
THE FUTURE OF VİDEO AND LIGHTING İN TELEVISION BROADCASTING1
3.PART
17.15-17.45
Importance and Impact ofLighting in Ultra HD
Ali DOĞAN/TRT
İrfan DADAŞOĞLU/TRT
Coffee Break/Stand Visit
CONFERENCE ROOM
CHANGING AND DEVELOPING BROADCASTİNG
TECHNOLOGIES
50th YEAR ANNIVERSARY CONFERENCE
16.10.2014
Opening Speech
CONFERENCE ROOM
DEVELOPMENT and CURRENT TRENİ
Moderator:
Prof.Dr.
Mehmet KESİM
Anadolu Üni.
Overvievv of DTT Development :Europe and Worldwide
Stan BAAİJENS/ Funke Dijital General Director
DTT Architectures: Regional Services Management and Distribution över DTH
Services
Richard LHERMİTTE/ ENENSYS Technologies VP Sales and Marketing
Mobile Dijital TV Broadcasting ve Standarts
Prof.Dr. Mehmet KESİM /Anadolu Üni.
CONFERENCE ROOM
The Future of Terrestrial Broadcasting in Turkey: Anten A.Ş.Faaliyetleri
İbrahim CUCİOĞLU/Anten A.Ş.Deputy General Manager
TRT's latest status in DVB-T2
Recep YURDUSEVEN/Head of TRT Transmitters Operation Dept.
Coffee Break/Stand Visit
STAND ROOM
DİJİTAL RADIO OPERA1
11.45-12.30
Moderator:
Prof.Dr.
Mehmet KESİM
Anadolu Üni.
Why terresterial radio turns to dijital -DAB+Advantages ve Smart Radio
Christian VOGG/ EBU Radio Head Dept.
Digital Radyo and Norway Practices
Jorn JENSEN/NRK Head Dept.
CONFERENCE ROOM
General Overvievv of Radio Sector in Turkey
MevlütTAÇYILDIZ/TRTStudios Dept.R&D Director
Lunch/Stand Visit
'FUTURE OF TV BROADCASTIN
l.PART
Thefuture ofSatellıte and Terrestrial Technologies
Ömer KARATAS/EUTELSAT
TV Broadcasting in Hybrit Technologies and the Broadcasting Formats ofFuture"
Ruhi TAŞ/ TRT Chief Engineer
CONFERENCE ROOM
Broadcasting Trends of Future, UHD and Role of Satellite
Ahmet EREN/ Ses Astra Country Manager, Turkey
New Techniques of Picture Compression and Coding
Kürşat SARIARSLAN/Vestel, Senior Designer
İSI
Moderator:
Atıf Ünaldı
IPTV Derneği
Genel Başkan
What to expect in thefuture of TV Broadcasting of IPTV, VVebTV, VOIP, Bulut
Technologies?
Merve Naz ATMACA/ Deputy Head of IPTV Association
CONFERENCE ROOM
Volkan ÜST/ Fight Netvvork TV, Deputy Head
Hande BAYRAK/ Avea
Cem COŞKUN/Bloombergt HT General Director
Coffee Break/Stand Visit
STAND ROOM
There wi
._ma screening activity including Dolby' nevvest sound systeı
em.
Activity will be carried out in Beşiktaş Zorlu Center operated by Mars Group
RLU CENTER
ZOR
CINEMA
Download

DEĞİŞEN VE GELİŞEN YAYINCILIK TEKNOLOJİSİ 50.YIL