Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
Výstavba hrubej stavby betónového bazéna
1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE
UMIESTENIE BAZÉNA
Ak ste sa rozhodli pre stavbu betónového bazéna s ťažkou bazénovou fóliou, pred začatím výstavby je
potrebné rozhodnúť sa, na ktorej časti pozemku chcete bazén postaviť. Pre výber vhodnej časti je relevantné:
 Prístup k budúcemu bazénu
 Prístup stavebných mechanizmov k stavbe bazéna
 Dostupnosť inštalačných sietí potrebných pre prevádzku bazéna /prívod elektroinštalácie, prívod vody/
 Dostatočný priestor pre umiestnenie technologickej šachty /ak neplánujete technológiu umiestniť inde,
napr. v záhradnom domčeku, garáži a pod./
 Pri umiestnení technológie napr. v garáži treba uvažovať o vhodnej vzdialenosti bazéna od garáže
 Dostatočný priestor pre prípadnú terasu okolo bazéna
 Pri plánovanom zastrešení treba brať do úvahy dostatočný priestor pre jeho inštaláciu /koľajnice
zastrešenia/ a priestor pre odtiahnutie zastrešenia
VÝBER TVARU A VEĽKOSTI BAZÉNA
Pri výbere veľkosti bazéna zohľadnite vyššie uvedené skutočnosti a dôležitá je aj funkčnosť bazéna. Ak si
chcete v bazéne aj zaplávať, odporúčame rozmer minimálne 6mx3m. Ideálna hĺbka rodinného bazéna je od
1,2m do 1,5m.
Pri výbere tvarov Vám možno pomôže zoznam najčastejšie používaných tvarov betónových bazénov, ktorý je
v prílohe tohto dokumentu resp. na našej stránke www.betonovebazeny.sk v sekcii betónové bazény. Ale pri
betónovom bazéne sme schopní vytvoriť a postaviť ľubovoľný tvar, závisí len na Vašej fantázii.
Súčasťou našich bezplatných služieb je aj poradenstvo pri umiestnení bazéna, výberu jeho tvaru a hĺbky
a veľkosti. Pred začatím stavebných prác okrem cenovej ponuky Vám vyhotovíme aj zameranie pozemku,
umiestnenie bazéna na pozemku a jeho projektovú dokumentáciu.
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
2. ZEMNÉ PRÁCE
VYMERANIE VÝKOPU
Dôležité je presné vymeranie výkopu pre výstavbu bazéna, technologickej šachty a schodov, nesmie sa
zabudnúť na manipulačný priestor a priestor pre osadenie bazénového potrubia. Je vhodné vykopať aj ryhy
inštalačných vedení a prípadné odvodňovacie výkopy a drenážne vpuste.
Pri stanovení výšky konečnej hrany bazéna dbáme na správnu hĺbku výkopu, aby bola dodržaná hĺbka
bazéna.
ZHOTOVENIE VÝKOPU
Výkop realizujeme mechanizmami podľa špecifikácie prístupu na pozemok a podľa vhodnosti terénu /aby sa
terén okolo bazéna čo najmenej znehodnotil/. Vykopanú zem je možné z pozemku odviezť alebo rozplanírovať
po pozemku po vzájomnej dohode.
Výkop realizujeme traktorbagrom, UNC, alebo minibagrom. V prípade nemožnosti prístupu na pozemok je
možný aj ručný výkop.
3. HRUBÁ STAVBA BETÓNOVÉHO BAZÉNA
ZÁKLADOVÁ PLATŇA BETÓNOVÉHO BAZÉNA
Základová platňa je nosným prvkom celej stavby bazéna, preto si na jej vyhotovení treba dať obzvlášť záležať.
Hrúbka základovej platne bazéna je minimálne 15 cm. Pri nestabilnom a mäkkom podloží, resp. podloží so
spodnou vodou odporúčame hrúbku platne minimálne 20cm. Pod základovú platňu vyhotovujeme štrkové lôžko
/hrúbka a použitie materiálu závisí od podložia/ a do neho podľa potreby umiestňujeme drenáž.
Základovú platňu je možné tepelne zaizolovať položením extrudovaného XPS polystyrénu napr. STYRODUR.
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
ARMOVANIE ZÁKLADOVEJ PLATNE
Základovú platňu bazéna armujeme zváranou KARI sieťou, hrúbka a veľkosť oka závisí na podloží a veľkosti
bazéna. Pri nestabilnom a mäkkom podloží, resp. pri spodnej vode vyhotovujeme dvojitú armatúru platne. Na
armatúru základovej platne naväzujeme armatúru stien pomocou roksorov v tvare L /ľudovo „čakačky“/, na
ktoré sa zakladajú debniace tvárnice stien bazéna.
BETÓNOVANIE ZÁKLADOVEJ PLATNE
Pri betónovaní platne betón vibrujeme., spádujeme ho k výpusti bazéna, pre inštaláciu výpuste necháme
v platni inštalačnú škáru. Dôležité je platňu vybetónovať rovno a betón vyhladiť /dôležité pre inštaláciu
bazénovej fólie/. Používame betón pevnostnej triedy C16/20 (B20).
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
ZHOTOVENIE OBVODOVÝCH STIEN BAZÉNA A ŠACHTY, ZHOTOVENIE SCHODISKA
Steny bazény zhotovujeme z betónových debniacich tvárnic, ktoré sú vypĺňané betónom pevnostnej triedy
C16/20 (B20) a horizontálnym a vertikálnym armovaním.
Dôležité je správne založenie prvej rady tvárnic do správneho tvaru, pravého uhla a príslušných uhlopriečok
/pre inštaláciu fólie a celkový vzhľad/. Tvárnice sa nasadzujú na pripravenú armatúru zo základovej dosky
(čakačky). Stenu technologickej šachty a schodisko zväzujeme s obvodom bazéna.
Obvodové steny bazéna previažeme stužovacím vencom, armatúru venca viažeme s priľahlou bazénovou
terasou. Ak zalievame terasy osobitne od venca, necháme z venca vyčnievať oceľovú výstuž na zviazanie bazéna
a terasy.
OSADENIE PREDMONTÁŽÍ BAZÉNOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA, ULOŽENIE POTRUBIA
V rámci zhotovenia stien zabudujeme všetky potrebné predmontáže bazénového príslušenstva /reflektory,
skimmer, trysky, výpusť, protiprúd, hydromasáž a iné/. Inštalujeme potrubné vedenia k šachte resp.
k umiestneniu technológií, zhotovíme potrebné prestupy v technologickej šachte
ZAPOJENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
K technológii privedieme potrebné siete – prívod vody, elektroinštalácie, odpadové potrubie a pod., ktoré
nám výrazne zvyšujú komfort pri prevádzke bazéna.
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
ZHOTOVENIE BAZÉNOVEJ TERASY A ÚPRAVA TERÉNU
Okolo bazéna je možné zhotoviť betónové terasy, ktoré sú armatúrou spojené s bazénom a jednoliate so
stužovacím vencom bazéna. Terasa tvorí s bazénom monolit, je zabránené popraskaniu a tvorbe dilatačných
škár. Terasa zároveň slúži ako podklad pre montáž koľajníc zastrešenia a priestor na odtiahnutie bazénového
prestrešenia. Je možné vytvoriť rôzne tvary terasy, rôzne oddychové zóny /pre umiestnenie lehátok/, funkčné
zóny /umiestnenie bazénovej sprchy, bazénového tepelného čerpadla/ a pod.
Terasa sa zhotovuje na betónovom základe v zemi. Po zabetónovaní základu terasu vyšalujeme, resp.
vymurujeme z DT tvárnic, zarmujeme, armatúru previažeme s bazénom. Pod betónovú platňu terasy zhotovíme
výplň z makadámu, resp. zeme a zhutníme. Platňu terasy zarmujeme zváraným KARI sitom a betónujeme
betónom pevnostnej triedy C16/20 (B20) spolu s bazénovým vencom.
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
4. HRUBÁ STAVBA BETÓNOVÉHO BAZÉNA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAZÉNOVEJ TERASY
Povrchovú úpravu bazénových terás zhotovujeme v nasledovných prevedeniach:






Liatym „kamenným kobercom“, jedná sa o frakciu vymývaného štrku rôznej hrúbky a farby v zmesi
epoxidovej živice
Keramickou dlažbou, prevažne v protišmykovom prevedení, vhodnou do externého prostredia
Dlažbou gres, v protišmykovom prevedení
Betónovou dlažbou
Drevom a drevoplastom
Iným povrchom po dohode
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
Bazény, betónové bazény a bazénové príslušenstvo, výstavba betónových fóliových bazénov
www.betonovebazeny.sk, www.betonovebazeny.6f.sk, [email protected], 0915 041 773
Popis ostatných finálnych úprav betónového bazéna sú uvedené v samostatných dokumentoch na našej
www.betonovebazeny.sk v sekcii „betónové bazény“, resp. v sekcii „na stiahnutie“
Download

Výstavba hrubej stavby betónového bazéna